Hallenborg nr 1736

Från Adelsvapen-Wiki

1736.jpg

Adliga ätten Hallenborg nr 1736

Adlad 1720-05-06, introd. s. å.

TAB 1

Per Simonsson Landbofogde över fru Vendela Hammarskjölds säterier i Misterhult och Virbo, båda i Misterhults socken Kalmar län. Bodde på Lilla Fighult i nämnda socken, där han dog 1691. Gift med Ingela Svensdotter, dotter av landbofogden över förutn. gods Sven Svensson på Immermåla och Brita Månsdotter från Skjelsebo samt syster till häradshövdingen Johan Heller, adlad Hellenstierna.

Barn:

 • Sven Hallenberg, adlad Hallenborg, till Rydsgård i Balkåkra socken Malmöhus län. Född 1672-05-25 på Oxebo i Hallingebergs socken Kalmar län. Student i Uppsala1 1690-02-06. Hovmästare och handledare i studierna för landshövdingen, sedermera k. rådet greve Jakob Gyllenborgs tvenne söner. Enskild sekreterare först hos nämnde greve 1700, sedan hos dennes änkegrevinna. Auskultant i Svea hovrätt samt Stockholms stads rådstuvu- och kämnärsrätter 1702. Ständernas ombudsman i banken 1704-06-02. Hovrättsadvokat s. å. Häradshövding i änkedrottningen Hedvig Eleonoras livgeding 1707. Häradshövding i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader i Skåne 1708-03-08. Vid justitiestatens förändring häradshövding i Malmöhus läns lagsagas 2:a häradshövdingedöme, bestående av Skytts och Vemmenhögs häraders fögderier 1718-10-11. Återfick, då justitiestaten sattes på sin förra fot, hela sin domsaga 1719. Adlad 1720-05-06 vid konung Fredrik I:s kröning (introd. s. å. under nr 1736). Avstod 1734 Skytts och Vemmenhögs härader till sin son Carl. Död 1736-06-11 på Rydsgård och begraven i Södra Villie kyrka Malmöhus län. Gift 1708 med Maria Pontin, född2 1676-08-12, död 1729-10-11 på Rydsgård, dotter av biskopen i Linköping, magister Magnus Pontin och hans 2:a hustru Selma Strömsköld.

Barn:

 • Inga Maria, född 1709-02-24 i Malmö, död 1740-05-12 Östarp. Gift 1731-08-12 med generalauditören Jakob Lang, adlad Lagercreutz, i hans 2:a gifte, död 1756.
 • Carl, född 1710. Landshövding. Död 1780. Se Tab. 2
 • Anna Magdalena, född 1712-08-21 Markie. Död 1778-03-23 på Rydsgård. Gift 1739 med handlanden och brukspatronen Johan Vilhelmsson Petre, född 1697, död 1748-03-14 på Petrefors i Jämshögs socken Blekinge län.
 • Elisabet Margareta, född 1714 på Markie, död 1718 på Rydsgård.

TAB 2

Carl, (son av Sven Hallenberg, adlad Hallenborg, tab 1), till Rydsgård i Balkåkra socken Malmöhus län. Född 1710-10-23 Markie. Student i Lund 1723-10-00 och i Uppsala1 1726-11-15, men återkom till akademien i Lund 1728. Auskultant i Göta hovrätt 1732-03-13. Vice häradshövding 1733-04-04. Häradshövding i Skytts och Vemmenhögs härader 1734-04-20 och i Oxie härad 1736-10-25. Tillika kurator över Gyllenbielkeska hospitalet 1744-11-05. Hovrättsassessors n. h. o. v. 1747-10-22. Lagman i Västgöta och Dals lagsaga 1750-03-09. Lagman i Skåne och Blekinge 1752-11-05. Avsked 1764 med landshövdings n. h. o. v. Död 1780-04-18 på Rydsgård. Gift 1734-12-08 med Eva Charlotta Palmereutz, född 1713-03-28, död 1772-05-19 på Rydsgård, dotter av krigsrådet Peter Malmberg, adlad Palmcreutz, och Christina Balck.

Barn:

 • Maria Christina, född 1736-02-02, död 1799-03-08. Gift 1759-12-16 med lagmannen och häradshövdingen Samuel Brandt Törneson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1752 med Christina Charlotta Broome, född 1733, död 1757-02-10 Ebbesjö, dotter av Tomas Broomé)3, döpt 1724-12-05 i Kristianstad, död 1803-07-20 på Elleholm i likan, socken Blekinge län.3
 • Carl Arvid Hallenborg, född 1737-11-26 Rydsgård. Student i Lund 1749. Auskultant i Göta hovrätt 1757. Auditör vid skånska artillerifördeln. 1761-09-14. Assessor i Åbo hovrätt 1771-06-05. Hovrättsråd därst. 1772-01-15. Vice president därst. 1788-05-22. Ledamot av högsta domstolen 1796-11-01–1800-06-20 deltog i stiftandet av Finska hushållningssällskapet 1796. RNO 1797-11-01. President i Åbo hovrätt 1799-11-16. Ordförande i nämnda hushållningssällskap 1800-11-01–1801-05-01. KNO 1801-05-28 med valspråk: Sanning och rätt samt uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1736 A. Död barnlös 1803-11-22 på Rydsgård och slöt således själv sin ridderliga ätt, samt begraven i familjegraven i Södra Villie kyrka Malmöhus län. Gift 1776-01-16 i Åbo1 med Margareta Helena Fredensköld, född 1758-12-18, död 1796-03-31 på Kanckas i Masku socken, Finland, dotter av hovrättsrådet Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, och hans 1:a fru Catharina Margareta Cedermarck.
 • Sven, född 1740-12-30, död 1741-02-21 på Rydsgård.
 • Elisabet Magdalena, född 1742-12-24 på Rydsgård, död 1745-12-02.
 • Svante Petrus, född 1744-11-25 på Rydsgård, död där 1745-01-23.
 • Fredrik Gustaf, född 1748-01-21 på Rydsgård, död där s. å. 29/4.
 • Anders, född 1749-08-29 i Åhus, död s. d.
 • Adolf Ludvig, född 1751-02-17 på Rydsgård. Student i Lund 1761. Förare vid konungens eget värvade regemente 1767-09-18. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1768-07-01. Kornett därst. 1769-02-21. Löjtnant 1774-02-16. Ryttmästare 1777-11-19. Sekundmajor 1791-12-20. RSO 1794-11-01. Premiärmajor 1796-04-30. Överstelöjtnant i armén 1799-11-16. Major vid skånska karabinjärregementet 1811-05-14. Överstes avsked 1816-09-03. Hovmarskalk 1817. Död barnlös 1826-08-23 Kadesjö. Gift 1782-09-29 i Gärdslövs kyrka Malmöhus län med friherrinnan Lovisa Ulrika von Blixen, född 1759-02-10 i Stralsund, död 1824-09-05 i Ystad, dotter av generallöjtnanten Conrad Christoffer von Blixen, natural. och friherre von Blixen, nr 258, och Margareta Catharina von Finecke.
 • Magnus, född 1752. Assessor. Död 1806. Se Tab. 3.
 • Gustava Charlotta, född 1755-05-24 på Rydsgård, död 1827-10-25 på Kadesjö. Gift 1779-02-19 på Rydsgård med majoren Jakob Tage Silfverskiöld, i hans 3:e gifte, född 1727, död 1802.

TAB 3

Magnus, (son av Carl, tab 2), till Rydsgård i Balkåkra socken Malmöhus län. Född där 1752-05-14. Student i Lund 1761. Auskultant i Göta hovrätt 1771-10-31. Extra ordinarie notarie därst. 1773-03-30 aktuarie 1780-02-17. Notarie 1782-05-19. Assessor s. å. 1/9. Avsked 1790-05-20. Död 1806-06-24 på Rydsgård. Gift 1795-03-17 Äsperöd med stiftsjungfrun Christina Beata Morman, född 1767-05-10, död 1833-12-21 på Rydsgård, dotter av kaptenen Johan Holger Morman, och Lovisa Magdalena von Tholijn.

Barn:

 • Carl Johan, född 1796. Kammarherre. Död 1859. Se Tab. 4
 • Eva Lovisa, född 1797-04-07, död 1818-07-06 på Rydsgård. Gift där s. å. 20/3 med generalmajoren Mauritz Clairfelt, adlad Clairfelt, i hans 2:a gifte, född 1780, död 1841.

TAB 4

Carl Johan, (son av Magnus, tab 3), till Rydsgård i Balkåkra socken och Svaneholm i Skurups socken (båda i Malmöhus län). Född 1796-04-05 i Södra Villie socken Malmöhus län. Student i Lund 18104. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1811-12-13. Konstit. kornett därst. 1813-11-27. Konfirmerad kornett 1814-01-11. Officersexamen s. å. 7/6. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1816-11-05. Kammarjunkare 1817-03-13. Kammarherre 1818-12-00. Avsked ur krigstjänsten 1820-06-24. KVO 1856-04-28. Död 1859-11-21 på Svaneholm. Gift 1:o 1819-01-12 Hjularöd med friherrinnan Brita Catharina von Schwerin, från vilken han 1822 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1823-10-08 på Hjularöd med ryttmästaren Per Axel Toll C, född 1787 död 1867), född 1800-06-24, död 1887-11-17 i Lund, dotter av kammarherren, friherre Carl Gustaf von Schwerin, och.Maria Gustava Trolle. Gift 2:o 1824-06-06 i Sala med grevinnan Eleonora Charlotta Filippina Fredrika Lovisa von Schwerin, född 1804-09-03 i Sala, död 1867-11-23 i Malmö, dotter av kontraktsprosten, teol. doktorn, greve Fredrik Bogislaus von Schwerin, och Lovisa Charlotta af Petersens.

Barn:

 • 2. Eva Bobelina Beata Lovisa Jakobina, född 1826-09-11 på Rydsgård, död 1900-02-05 i Köpenhamn. Gift 1846-09-22 på Svaneholm med ryttmästaren, friherre Arvid Fredrik Kurck, född 1821, död 1885.
 • 2. Bolivar Magnus Fredrik Carl Vilhelm, född 1828. Ryttmästare. Död 1892. Se Tab. 5
 • 2. Washington Sven Adolf Filip Carl, född 1829. Ryttmästare. Död 1872. Se Tab. 7
 • 2. Julia Vilhelmina Augusta, född 1831-02-05, död ogift 1856-03-31 i Köpenhamn.
 • 2. Engelbrekt Edvard Carl, född 1832-03-11, död 1835-09-04 på Rydsgård.
 • 2. Julia Jeanette Eleonora, född 1837-10-27 på Rydsgård, död 1898-11-30 i Hälsingborg. Gift 1861-05-20 på Svaneholm med löjtnanten greve Albert Gustaf Magnus Ulrik Stenbock, född 1830, död 1894.
 • 2. Ebba Mariana Ottilia Elisabet, född 1848-10-20 på Svaneholm. Död 1938-07-24? i Eslöv. Gift 1867-08-14 i Malmö med hovmarskalken Christer Hampus Mörner, född 1842, död 1931.

TAB 5

Bolivar Magnus Fredrik Carl Vilhelm, (son av Carl Johan, tab 4), född 1828-02-18 på Rydsgård. Student i Lund 1846-05-16. Sergeant vid skånska husarregementet 1847-10-20. Officersexamen 1849-02-23. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 19/6. Löjtnant 1855-09-13. Avsked från krigstjänsten 1860-01-17. Ryttmästares n. h. o. v. s. d. Ledamot av styrelsen för Skånes enskilda bank 1865. Inträdde i styrelsen för Sveriges allm. hypoteksbank 1866. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1867–1892. RNO 1868-06-03. Ledamot av Malmöhus läns landsting 1869–1892. KVOlkl 1873-06-06. En av riksdagens deputerade vid kröningen i Trondhjem s. å. 18/7. LLA 1877-12-19. Hedersledamot av Malmöhus läns hushållningssällskap 1880-12-18. Ordf. i nämnda hypoteksbank 1881-04-07–1884-07-01. KNOlkl s. å. 21/7. KDDOlgr s. å. 30/7. Nämnda landstings ordförande 1884. Ledamot av kommittén för avgivande av betänkande rörande lag om stenkolsfyndigheters inmutning s. å. 9/5. KmstkNO 1886-06-18. Ledamot av kommittén för utredning av vissa frågor rörande jordbruksfastighetskrediten 1889-04-05. Nämnda kommittés ordf. s. å. 5/8. Död 1892-05-22 i Stockholm. Ägde Rydsgård. Gift 1856-08-02 Krapperup med stiftsjungfrun, friherrinnan Gustava Gyllenstierna af Lundholm, född 1831-10-10 Maltesholm s län, död 1903-02-03 i Malmö, dotter av kammarherren, friherre Nils Christoffer Gyllenstierna af Lundholm, och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Maria Amalia De la Gardie.

Barn:

 • Augusta Eleonora Gustava, född 1857-09-16 Svaneholm. Död 1936-03-28 på Ericsberg, St. Malms förs, Södermanlands län (db nr 18), begraven i Skabersjö. Gift 1879-08-05 på Rydsgård med överstekammarjunkaren, greve Otto Gustaf Erik Thott, född 1854.
 • Hedvig Gabriella, född 1859-01-03 på Svaneholm, död 1921-05-02 i Montreux och gravsatt s. å. 29/7 i Skabersjö kyrka. Gift 1885-10-06 på Rydsgård med sin systers svåger, överhovjägmästaren, greve Tage Alexis Otto Thott, född 1852, död 1921.
 • Amelie, född 1861-05-14 på Rydsgård, död 1886-10-02 i Stockholm. Gift 1883-09-19 s på nämnda egendom med kaptenen, friherre Henrik Vilhelm Falkenberg af Trystorp, i hans 1:a gifte, född 1855, död 1901.

TAB 6

Carl Axel, (son av Bolivar Magnus Fredrik Carl Vilhelm, tab 5), född 1865-01-22 på Rydsgård. Volontär vid skånska husarregementet 1880-07-02. Mogenhetsexamen 1881-06-10. Sergeant 1882-06-09. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1883-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/11. Löjtnant 1893-09-02. Ordonnansofficer i t. f. inspektörens för kavalleriet stab 1896-03-14–1897-03-18. Lärare vid ridskolan å Strömsholm 1896-10-01–1898-08-01. Ryttmästare 1900-10-17. Befälhavare för kavalleridetachementet på Gotland 1904-02-28–s. å. 20/8. RSO s. å. 1/12. Beordrad tjänstgöra vid 2. badiska dragonregementet nr 21 1908-02-01–s. å. 1/5. Major i regementet s. å. 21/9. Adjutant hos konungen 1909-04-30. KBadZLO2kl s. å. 30/7. RPrKrO2kl 1911-08-28. OffFrHL 1913. Överstelöjtnant vid livgardet till häst 1913-07-04. Överste i armén 1915-10-16. T. f. överste och chef för Smålands husarregemente s. d.–1915-12-31. Överadjutant hos konungen 1915-10-20. Överste och chef för Smålands husarregemente s. å. 3/12. Avsked från nämnda beställning 1918-06-20. Överste i 2. arméfördelningens reserv s. d. KSO2kI. 1919-12-18. 1927-12-30 hovstallmästare. Ägde jämte sina systrar Rydsgård 1892–1904 samt äger genom sitt gifte del i huset nr 50 Sturegatan i Stockholm. Biogr. i Väd. Död 1934-07-09 i Stockholm, Gustav Vasa förs (Minb. nr 176). Gift 1893-07-22 i nämnda stad med Anna Sandströmer, född 1868-07-31 på Tranholmen vid Stockholm, dotter av envoyén Carl Johan Albert Sandströmer, och Clara Gustava Säve.

Barn:

 • Carl Albert Magnus, född 1894-03-26 i Stockholm. Studentexamen i Hälsingborg 1912-06-04. Student vid Stockholms högskola s. å. Jur. kandidat därst. 1917-01-31. Notarie i Södra Roslags domsaga 1917–1919. Fänrik i Svea livgardes reserv 1917-12-31. Förvaltade häradshövdingeämbetet i Jämtlands läns norra domsaga 1919-10-14–1920-01-03. Amanuens i civil sedermera socialdepartementet. Underlöjtnant i förutn. reg:s reserv 1919-12-31. Attaché i utrikesdepartementet 1921-06-03. Löjtnant i regementets reserv 1921-10-28. Attaché vid beskickningen i Wien s. å. 29/11, vid konsulatet i Chicago 1922-12-08. T. f. andre vice konsul i Antwerpen 1923-06-30–1924-06-30 och vid konsulatet i Rotterdam 1924-09-16–s. å. 14/11. Åter attaché i utrikesdepartementet s. å. 14/11. RBKrO 1926-12-29. T. f. byråsekreterare i utrikesdepartementet 1927-02-24. T. f. andre legationssekreterare vid beskickningen i Bryssel och Haag s. å. 3/6. Generalkonsul.
 • Sven, född 1898-06-08 i Stockholm studentexamen därst. 1916-05-09. Officersaspirant vid livgardet till häst s.å. 3/10. Kammarpage hos konungen 1917–1918. Elev vid krigsskolan 1917. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik i regementet s. å. 31/12 och vid regementet 1919-09-20. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1919-09-011920-07-10. Underlöjtnant 1920-12-31. Löjtnant 1922-09-08. Tjänstg. som biträde hos militärattachén vid beskickningen i Paris 1924-06-01–s. å. 25/11. Genomgick krigshögskolan 1925-10-141927 aug. RBKrO 1926-12-29. Löjtnant vid Livgardet 1927-06-27. Överstelöjtnant.

TAB 7

Washington Sven Adolf Filip Carl, (son av Carl Johan, tab 4), född 1829-10-14 på Rydsgård. Student i Lund 1847-12-17. Sergeant vid skånska dragonregementet 1848-01-10. Officersexamen 1850-03-25. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente s. å. 4/5. Löjtnant 1856-04-03. Avsked ur krigstjänsten med ryttmästares n. h. o. v. 1859-12-30. Ledamot av Malmöhus läns landsting. Död 1872-10-02 i Malmö under pågående förhandlingar i landstinget. Ägde Svaneholm i Skurups socken Malmöhus län. Gift 1856-08-25 på Stora Bystad i Gällstads socken Älvsborgs län med grevinnan Fredrika Lovisa Matilda Sparre af Söfdeborg, född 1834-05-07 i Piteå, död 1933-01-10 på Svaneholm, Malm. (db. 4), Skurups förs, dotter av justitierådet, greve Carl Georg Sparre af Söfdeborg, och Henrietta Charlotta Forsberg.

Barn:

 • Ebba Eleonora Charlotta Augusta, född 1857-08-26 på Rydsgård. Död 1941-01-11 i Hälsingborg (Skurups förs, Malmöhus län, db nr 3). Gift 1:o 1878-10-30 på Svaneholm med före detta majoren, friherre Gustaf Fredrik Peyron, från vilken hon 1902-08-13 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1854. Gift 2:o 1903-10-17 i Skurups kyrka med majoren i armén, ryttmästaren vid kronprinsens husarreg:s reserv, RSO, Gustaf Fredrik von Horn, född 1860-01-01 i Ängelholm, död 1925-04-04 på Herrevadskloster i Riseberga socken Kristianstads län.
 • Eva Matilda Marianne, född 1859-11-26 på Rydsgård, död 1863-08-20 på Svaneholm.
 • Eva Augusta, född 1864-12-08 på Svaneholm. Gift 1883-08-18 i Skurups kyrka med före detta ryttmästaren, greve Carl Augustin Ehrensvärd, född 1854.
 • Carl Arvid Magnus, född 1867-05-06 på Svaneholm. Volontär vid skånska husarregementet 1883-12-19. Mogenhetsexamen 1886-05-26. Sergeant 1887-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 2/11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant utan lön i regementet 1895-09-28. Erhöll s. å. i dec. tillståndsbrev att utgiva »Svenska Turfen». Löjtnant i nämnda regemente 1896-06-27. Avsked 1897-05-14. Död 1915-10-12 i Brooklyn. Gift 1901-11-11 med Ellen Regina Valborg Erickson, i hennes 2:a gifte, född 1867-12-18, död 1937-12-07 i Brooklyn, N. Y. (Skusrups förs, Malmöhus län db nr 20).

Källor

1Um. 2Hm. 3Skn. 4Ssn

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.