:

Karlström nr 857

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Karlström nr 857

Adlad 1674-05-20, introducerad 1675.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Tigerhielm. Ätten utdöd på svärdsidan 1985.

Karlström A85700.jpg

TAB 1

Johan Karlström, adlad Karlström, (son av Gustaf Börjesson, se adliga ätten Tigerhielm, Tab. 1), till Uddeholms, Stjärns, Ruglanda, Övra och Nedra Föskeds, Hedenskogs samt Mokärns hyttor och järnverk i Värmland. Född 1642-02-09, i Karlstad. Brukspatron. Adlad 1674-05-20 (introducerad 1675 under nr 857). Död 1690-09-17 och begraven i Råda gamla kyrka, där hans vapen uppsattes, men vilket förstördes, då kyrkan genom ljungeld 1801 lades i aska. Han var en driftig bruksägare och förbättrade mycket tillståndet i Älvdalen. Gift 1666-06-13, i Göteborg med Elsebe Jurgens i hennes 1:a gifte (gift 2:o före (At (RA)) 1692-09-24, med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Casper Christoffer von Gersdorff, född 1652-12-01 i Roderbeck i Pommern, död 1703-09-19 på Uddeholm och begraven i Råda gamla kyrka), död 1715 (At (RA).), dotter av grosshandlaren i Göteborg Hans Jörgensson och Elsebe Westerman.

Barn:

 • Elsa, född 1668, levde 1722. Gift med amiralitetsmedikus i Karlskrona, doktor Johan Gottschalk Tranæus, död 1718. (SB.).
 • Barbro Dorotea, född 1669. Gift 1:o med brukspatronen Sven Herwegh, död 1716 05-00. (At (RA).). 2:o med kaptenen Johan Gustaf Granfeldt från Dal, nr 1179, född 1694, död 1727.
 • Sara Maria, född 1670 (?), död 1760 12-00. Gift med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente, Peter Falk, död 1759 [Nv ].
 • Helena Beata. Gift 1698-07-10 med majoren Olof Johansson, adlad Örneström, född 1640, död 1705.
 • Johan Georg, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1723. Se Tab. 2.
 • Gustaf, född 1675-04-07. Student i Uppsala 1691-03-13. Underofficer vid livgardet. Död 1696-06-13, och begraven 1696-09-20 i Råda kyrka, där hans epitafium före branden sågs.
 • Bengt Gustaf, född 1678-06-13, död 1679-01-15.
 • Johan Gustaf, begraven 1691-01-11, i Råda kyrka
 • Johan Gustaf, född 1683-05-08, död 1696-07-14 och begraven 1696-09-20, på samma gång som de båda yngre systrarna i Råda kyrka, där hans epitafium före branden sågs.
 • Ulrika Eleonora, begraven 1696-09-20, i Råda kyrka
 • Elisabet Maria, begraven 1696-09-20, i Råda kyrka

TAB 2

Johan Georg, (son av Johan Carlström, adlad Karlström, Tab. 1), till Uddeholm samt Årnäs i Forshems socken, Skaraborgs län. Född 1674 på Uddeholm. Student i Uppsala (SB.) 1691-03-13. Volontär vid livgardet 1690. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1695 138. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1701-03-04. Kapten 1705-03-24. Överstelöjtnant för Värmlands allmoge 1717-03-30. Död 1723-12-17 på Årnäs och begraven tillika med sin fru i Forshems kyrka. Gift 1706 med friherrinnan Christina Charlotta Roos i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Johan Bengt Lillie af Aspenäs, död 1731), död 1736-12-03 på Årnäs, dotter av generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, och hans 1:a fru Christina Maria Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Magdalena Christina, född 1709-02-02, död 1771-09-09, Blomberg. Gift 1737-09-08, Gastorp
 • Carl Gustaf, född 1711. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1742-07-10. Livdrabant 1743-09-21. Död barnlös 1749-11-04. Gift 1745-02-24 med Ingeborg de Bern (Dahlpihl), styvdotter till kornetten Sven Dahlepihl.
 • Axel Johan, född 1715. Kornett. död 1747. se Tab. 3.
 • Johan Georg, född tvilling 1718. Ryttmästare. Död 1776 Se Tab. 5.
 • Gustaf Ulrik, född tvilling 1718. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 14.

TAB 3

Axel Johan, (son av Johan Georg, Tab. 2), född 1715. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1732. Rustmästare vid garnisonsregementet 1732. Furir 1733. Förare 1735. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1736. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1742. Kornett 1743-03-29. Död 1747-08-02,. Gift 1745-03-12 Silboholm med Ulrika Sofia Strömhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1750-12-18 på Silboholm med majoren Bengt Adolf Mannerhierta, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1778), född 1726-11-02, död 1769-09-21, Simmatorp, dotter av majoren Arvid August Boström, adlad Strömhielm, och Helena Vendela Molin.

Barn:

 • Johan August, född 1745. Major. död 1816. se Tab. 4.

TAB 4

Johan August, (son av Axel Johan, Tab. 3), född 1745-12-21 på Silboholm. Student i (Uppsala Um.) 1759-09-27. Volontär vid fortifikationen 1762-12-15. Överfyrverkare vid artilleriet 1765-02-27. Underlöjtnant vid artilleriet 1765-06-17. Genom byte fänrik vid Skaraborgs regemente 1771-07-10. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1777-01-29. Stabskapten 1781-04-04. Avsked 1786-04-12 med tillstånd att kvarstå i armén. Överadjutant hos fältmarskalken, friherre Scheffer 1788-10-02. Kompanichef vid Skaraborgs läns frikår i Göteborg 1789–90 . Major och kompanichef vid Skaraborgs andra lantvärnsbataljon 1808 . Major i armén. Död 1816-05-14 på Lunne- kullen i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1782 med Anna Louisa Djur, född 1759, levde 1817, köpmansdotter från Marstrand.

Barn:

 • Ulrika Sofia Lovisa, född 1786-09-19 på Stora Lia i Horns socken, Skaraborgs län, död 1788-10-06.

TAB 5

Johan Georg, (son av Johan Georg, Tab. 2) född tvilling 1718-12-12. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1736. Furir vid garnisonsregementet i Göteborg 1736. Förare 1739. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1741. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1745. Kornett 1747-08-10. Löjtnant 1750-08-21. Stabsryttmästare 1760-01-30. RSO 1761-11-23. Ryttmästare 1768-05-30. Avsked 1769-02-21. Död 1776-04-26 Skofteby. Han var med på tåget till Uppland 1742 och till Dalarne 1743 samt bevistade pommerska kriget. G. 1755-01-26 i Ransbergs socken med Fredrika Magdalena Uggla, född 1724-12-22, död 1798-06-02, Orresäter ), dotter av överstelöjtnanten Svante Uggla, och Elsa Beata Silfverhielm.

Barn:

 • Axel Johan, född 1755-11-14 Horn, död Horn
 • Axel Gustaf, född 1756-11-08 på Horn. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1772-08-29 på Skofteby.
 • Beata Charlotta, född 1760-02-08 på Horn, död 1837-12-17. Gift 1:o 1785-01-12 med sin kusin, ryttmästaren Carl Gustaf Bratt af Höglunda, född 1742, död 1795. Gift 2:o 1796-09-23 med kaptenen Axel Adolf Ulrik Mannerhierta, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1814.
 • Johan Georg, född 1762. Kapten. Död 1811. Se Tab. 6
 • Gustaf Ulrik, född 1763. Löjtnant. Död 1819. Se Tab, 13.

TAB 6

Johan Georg, (son av Johan Georg, Tab. 5) född 1762-03-24 Alebäck. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1768-09-20. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1771-12-15. Sekundadjutant vid Västgötadals regemente 1777-12-17. Premiäradjutant 1781-05-30. Stabslöjtnant 1784-10-18. Kapten i regementet 1790-05-22. Kapten vid Västgötadals regemente 1791-03-07. Avsked 1792-12-18. Död 1811-03-03 Vaholm. Han bevistade 1788 och 1790 års finska krig. Gift 1:o 1791-10-14 på Ryholm i Beatebergs socken, Skaraborgs län med grevinnan Eleonora Elisabet Lagerberg, född 1771-01-24 Marieholm, död 1807-08-12 på Vaholm, dotter av landshövdingen, greve Adam Otto Lagerberg, och friherrinnan Beata Sparre. Gift 2:o 1808-08-28 Hellekis med friherrinnan (grevinnan) Henrietta Posse af Säby, född 1781-10-13, död 1812-05-13 i Mariestad, dotter av en av rikets herrar, friherre (greve) Nils Posse af Säby, och friherrinnan Sara Margareta von Düben.

Barn:

 • 1. Beata Maria, född 1792-08-05 på Stora Stolan i Bergs socken, Skaraborgs län, död på Stora Stolan 1792-08-14.
 • 1. Johan Adam, född 1793. Major. Död 1831. se Tab. 7.
 • 1. Carl Gustaf, född 1795. Major och postmästare. Död 1838. Se Tab. 10.
 • 1. Beate Fredrika Charlotta, född 1797-04-26 på Stora Stolan, död 1855-03-05 Lönnarp. Gift 1:o 1815-01-28 med kaptenen Johan Jakob Treffenberg, född 1785, död 1831. Gift 2:o 1833-08-22 på Lönnarp med kaptenen, friherre Johan Philip Fägerskiöld, född 1795, död 1865.
 • 1. Adolf Miles, född 1798. Kapten. Död 1864. Se Tab. 11
 • 1. Sven Otto, född 1800-06-02 på Vaholm, död på Vaholm 1801-01-23.
 • 2. Sara Henrietta, född 1810-03-14 på Vaholm, död 1833-01-02. Gift 1828-08-23 med löjtnanten Otto Johan Henrik Ramsay, i hans 1:a gifte, född 1800, död 1862.
 • 2. Nils Johan, född 1811-06-23, Hjärphagen. Förare vid Västgöta regemente. Död 1832-09-14, på Traneberg.

TAB 7

Johan Adam, (son av Johan Georg, Tab. 6), född 1793-09-25 på Stora Stolan. Kom i tjänst 1810-09-06, såsom kornett vid livregementets husarkår. Löjtnant vid livregementets husarkår 1814-08-23. Ryttmästare 1818-05-11. RSO 1823-07-04. Major 1827-04-05. Död 1831-08-15 Traneberg s socken, Skaraborgs län. Gift Traneberg s socken, Skaraborgs län 1827-08-25 med sin kusins dotter Beata Charlotta von Becker, född 1804-08-25 Bolltorp, dotter av lagmannen Carl Johan von Becker, och Johanna Gustava Bratt af Höglunda.

Barn:

 • Johanna Elisabet Charlotta, född 1828-06-17, död 1848-10-22 Vänsjö
 • Carl Johan, född 1830. Godsägare. Död 1867. Se Tab. 8
 • Johanna Adamina, född posthuma 1832-03-02 på Traneberg, död 1868-03-17 Karlberg. Gift 1851-12-05 i Lidköping med kaptenen i armén, löjtnanten vid Västgötadals regemente, Carl Vilhelm Baltzar von Braun, född 1817-04-22 Björngården

TAB 8

Carl Johan, (son av Johan Adam, Tab. 7), född 1830-04-15 Traneberg s socken, Kinne Vedums församling, Örebro Skaraborgs län. Godsägare. Död 1867-11-28 Lövåsa. Gift 1857-05-12 i Lidköping med Ida Carolina Björsell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1871-10-26 med handlanden Carl Ivar Almblad, född 1836-06-11 i Lidköping, död i Lidköping 1891-10-11,), född 1838-07-12 i Lidköping, död 1926-10-13 Mensätra ]], dotter av godsägaren och fabrikören Lars Petter Björsell och Märta Catharina Lithander.

Barn:

 • Ellen Charlotta, född 1859-07-22 på Lövåsa. Död 1931-11-22 i Stockholm, Begraven å Östra kyrkogården i Gamlestadens församling, Göteborg. Gift 1879-05-06 i Lidköping med kaptenen Carl Axel Magnus Sandels, född 1840, död 1902.
 • Johan Robert, född 1864. Lantbrukare. Se Tab. 9

TAB 9

Johan Robert, (son av Carl Johan, Tab. 8), född 1864-04-10 Lövåsa. Bruksförvaltare Kungsskogen 1889–1893. Förvaltare Tyresö 1893–1911. Redogörare hos svenska röda korset å lasarettsfartygen 1915–1918, i Finland under kriget 1918 samt i fånglägren i Narva och Riga 1920–1921. RFFrK. RKM. PrRKM. ÖRKHt. FMM. Arr. Mensätra i Bo kapellförsamling, Stockholms län. Död 1935-08-20 i Bo församling, Stockholms län och där begraven (db nr 20). Gift 1894-04-24 Tyresö i Kimstads socken, Östergötlands län, dotter av förvaltaren Fredrik Lindström och Maria Olsson.

Barn:

 • Alice Maria Carolina Margareta, född 1895-04-18 i Tyresö socken, liksom syskonen. Sjuksköterska.
 • Anna Elisabet Charlotta, född 1897-04-16 i Tyresö förs., Stockholm Sjuksköterska.
 • Ingrid Märta Catharina, född 1898-08-30 i Tyresö förs., Stockholm. Gift 1920-06-06 i Bo förs. Stockholm på Mensätra med förvaltaren och inspektoren Josef Nilsson, född 1876-02-17, i Lillkyrka socken, Örebro län.
 • Fredrik Johan Robert, (Bert) född 1900-03-08 i Tyresö förs., Stockholm Ingenjör. Gift 1940-02-26 med Astrid Maria Ringström Född 1907-01-14 i Stockholm
 • Ellen Ingeborg Johanna, född 1902-09-03 i Tyresö förs., Stockholm. Gift 1934-09-08 i Stockholm, Klara förs. med köpmannen Allan Lindgren. Född 1885-11-24.
 • Elsa Britta Matilda, född 1908-10-30 i Tyresö förs., Stockholm Affärsbiträde.
 • Marianne Ida Fredrika, född 1910-04-18 i Tyresö förs., Stockholm. Gift 1940-04-18 med ingenjören vid Astra Sven Börje Nordhagen. född 1911-04-14.

TAB 10

Carl Gustaf (son av John Georg, Tab. 6), född 1795-07-05 på Stora Stolan i Bergs socken, Skaraborgs län. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1812-03-26. Fänrik vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1813-06-08. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1815-04-04. Kapten vid livregementets grenadjärkår 1826-05-11. RSO 1829-08-31. Majors avsked 1832-07-19. Postmästare i Köping 1832-10-27. Död 1838-09-06 på Vägby i Bro socken, Västmanlands län. Gift 1817-07-27 i Köping med Fredrika Charlotta Sofia von Unge, född 1793-12-02 Häggesta, död 1859-04-12 i Köping, dotter av överjägmästaren Per Gustaf von Unge, och Catharina Charlotta von Greiff.

Barn:

 • Elisabet Charlotta Georgina (Gina), född 1818-11-11 i Köping, död ogift 1887-05-04 i Västerås.
 • Carl Georg Vierich, född 1825-01-14 i Köping, död i Köping 1825-12-24.
 • Carolina Augusta Vilhelmina, född 1830-08-08 på Vägby död 1902-12-22 i Västerås. Gift 1857-06-04 i Västerås med borgmästaren i Västerås, RNO, RVO, m.m. Erik Vilhelm Abenius, född 1825-12-19 i Västra Skedevi socken, Västmanlands län, död 1903-10-04 i Västerås.

TAB 11

Adolf Miles, (son av Johan Georg, Tab. 6), född 1798-06-14 på Stora Stolan. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1810-09-28. Extra korpral 1814 (Hc.). 1. korpral 1815 (Hc.). Kadettofficer (Hc.) 1815-09-27. Utexaminerad (Hc.) 1816-09-21. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1816-10-01. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1825-06-28. Kaptens avsked 1826-01-31. Död 1864-05-12 Öredal. Gift 1826-03-31 Karlshov s socken, Östergötlands län med friherrinnan Hedvig Christina von Roxendorff, född 1799-10-29 på Karlshov, död 1838-08-21 Traneberg s socken, Skaraborgs län, dotter av majoren, friherre Carl Gustaf von Roxendorff. och Christina Elisabet Gyllencreutz.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1827-01-08 Senäte s socken, död 1847-09-04.
 • Georg Miles, född 1829. Bruksägare. Död 1888. Se Tab. 12.
 • Christina Eleonora, född 1832-02-07 på Senäte, död på Senäte 1832-02-10.

TAB 12

Georg Miles, (son av Adolf Miles, Tab. 11), född 1829-05-13 på Senäte. Ägde del i Forsviks bruk i Undenäs socken, Skaraborgs län. Död 1888-09-25 i Stockholm. Gift 1856-04-06 Kårtorp med Syster Elisabet Sofie Ulrika Troselius, född 1831-05-25 på Kårtorp, död 1909-09-17 i Stockholm, dotter av bruksägaren Jonas, Reinhold Troselius och Helena Elisabet Ljunggren.

Barn:

 • Gösta Miles, född 1857-07-04, på Vänsjö i Kållandsö socken, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1877-05-17. Student i Uppsala 1877-05-29. Extra ordinarie tjänsteman i Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet 1890-07-04. Extra ordinarie tjänsteman hos generalpoststyrelsen 1890-10-02. Död 1920. Gift 1915-10-24 med Ingeborg Söderman, född 1872-08-10. Död 1928-10-05 i Stockholm. Begraven i Oscars förs., Solna socken, Stockholm.
 • Johan Miles, född 1859-02-10 på Vänsjö, död 1863-02-05, Öredal
 • Hedvig Elisabet Ulrika, född 1860-03-02 på Vänsjö, död 1888-05-13 i Kristiania. Gift 1881-12-20 i Stockholm med grosshandlaren i Kristiania Alfred Teodor Gustaf Hauge, född 1843-06-15, död 1887 05-00 Vang

TAB 13

Gustaf Ulrik, (son av Johan Georg, Tab. 5), född 1763-10-19 Alebäck. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1775-08-22. Kadett vid fortifikationsstaten 1781-01-31. Fänrik vid Västmanlands regemente 1781-02-26. Löjtnant i regementet efter slaget vid Valkiala 1790-04-29. Avsked 1792-12-18. Död 1819-11-04 Påtorp. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1:o 1793-08-29 Ryholm med sin broders svägerska, grevinnan Fredrika Gustava Lagerberg, född 1760-10-08 Marieholm, död 1794-12-19 Orresäter, dotter av landshövdingen, greve Adam Otto Lagerberg, och friherrinnan Beata Sparre. Gift 2:0 1797-05-26 på Ebbetorp vid Mariestad med friherrinnan Beata Maria Falkenberg af Trystorp, född 1762-08-02 i Anklam, död 1829-04-02, i Otterstads socken, dotter av majoren, friherre Melker Falkenberg af Trystorp, och hans 1:a fru Maria Margareta Christina von Ysedom. Dotter:

 • 2. Anna Maria Fredrika, född 1799-10-04 på Orresäter, död på Orresäter 1800-04-04.

TAB 14

Gustaf Ulrik (son av Johan Georg eller Hans Jurgen, Tab. 2), född tvilling 1718-12-12. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1736. Furir 1736. Förare 1739. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1741. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. 1747. Kornett 1747-10-20. Löjtnant 1750-08-21. Stabsryttmästare 1759-02-22. Regementskvartermästare 1760-10-07. RSO 1761-11-23. Genom byte transporterad till södra skånska kavalleriregementet 1767-11-18. Avsked 1768-05-02. Död 1799-04-26 Remmingstorp. Gift 1750-10-26 i Skärstads socken, Skaraborgs län med Maria Elisabeth Reenstierna, född 1724, död 1804-06-19, på Remmingstorp, dotter av kaptenen Jakob Reenstierna, och Metta Magdalena Uggla.

Barn:

 • Johan, född 1751-07-28 Horn, död Horn 1751-09-10.
 • Johan Gustaf, född 1752-10-07 på Horn. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1769-01-24 Blomberg
 • Metta Charlotta, född 1753-10-08 på Horn, död 1778-09-21 Hedåker
 • Aurora Magdalena, född 1754-10-03 på. Horn, död ogift 1791-08-18 på Remmingstorp.
 • Jakob, född 1755. Ryttmästare. Död 1826. Se Tab. 15
 • Catharina Elisabet, född 1757-01-12 Mossebo, död ogift 1834-05-02. På Apelskog vid Skara.
 • Gustava Ulrika, född 1761-11-12 i Bergs socken, Skaraborgs län, död 1811-08-27. Gift 1797-12-19 Sparresäter med s. m. adjunkten Johan Vilhelm Lundeberg, född 1762-12-03 dömdes 1812-02-11 till döden för sedelförfalskning.
 • Carl Axel, född 1763-06-28, död 1764-08-25 på Blomberg.
 • Fredrika, född 1764-06-08 på Blomberg.
 • Ulrika, född 1766, död 1767-05-12 på Blomberg.

TAB 15

Jakob (son av Gustaf Ulrik, Tab. 14), född 1755-12-20 på Mossebo i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1770-08-18. Korpral 1771-05-02. Korpral med indelning 1772-09-28. Page vid kungliga stallet 1774-12-04. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1775-12-06. Stallmästare 1779-09-22. Löjtnant 1783-12-19. Ryttmästare 1788-06-16. Ryttmästare på stat 1796-03-07. Avsked 1808-01-20. Död 1826-02-07 på Apelskog vid Skara. Han bevistade 1788 års fälttåg i Finland. Gift 1786-06-18 med sin kusin Catharina Magdalena Reenstierna, född 1757-11-06, död 1839-03-24, dotter av ryttmästaren Svante Reenstierna, och friherrinnan Catharina Åkerhielm af Blombacka.

Barn:

 • Svante Gustaf, född 1787-03-29. Levde 1826.
 • Lars Jakob, född 1788-08-15 på löjtnantsbostället Qvättak i Yllestads socken, Skaraborgs län, volontär vid Västgöta dragonregemente 1796-03-29. Sekundkorpral vid Västgöta dragonregemente. 1804-09-26. Korpral 1806-03-26. 2. adjutant 1808-02-15. Avsked 1812-02-04. Död 1851-10-06. Gift 1834-07-27 med Beata Charlotta Busck, född 1788-03-06, död 1847-11-10, dotter av (Öä 12, s. 138.) styrmannen Johan Busck och Elisabet Charlotta Heltman.
 • Elisabet Catharina, född 1791, död 1793-02-03 på Remmingstorp i Istrums socken, Skaraborgs län.
 • Aurora Magdalena, född 1792-08-25.
 • Bengt Vilhelm, född 1793, död 1796 11-00.
 • Magnus Miles, född tvilling 1795-11-22 på Qvättak. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1812-02-26. Konstituerad fänrik vid Skaraborgs regemente 1813-12-20. Fänriks fullmakt 1814-06-07. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom fänrik i regementet 1818-04-14. Död 1844-04-01 Bredened
 • Beata Catharina, född tvilling 1795-11-22 på Qvättak, död ogift 1840-09-05 i Skara.
 • Sofia Lovisa, född 1797-03-27, död 1845-08-07. Gift 1833-07-07, på Apelskog med komministern i Vings pastorat av Skara stift Benjamin Leonard Sundborg, född 1801-01-26 i Hällstads socken, Älvsborgs län, död 1863-01-09 i Vings prästgård.
 • Ebba Constantia, född 1798-07-01, död 1799-02-25.
 • Samuel Adolf, född 1799-08-07, död 1800.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: