Nordenskjöld nr 357

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Nordenskjöld nr 1912)
F 357.jpg

Adliga och friherrliga ätterna Nordenskjöld nr 1912 A och 357

Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1797-11-28. Friherrlig 1815-10-07 enligt 37 § R.F. Introd. 1816. Litteratur: A. Hammarskjöld och C. C:son Leijonhufvud, Ätterna Nordenskjöld 1. (1902).

Nordenskjöld F35700.png

TAB 1

Otto Henrik Nordenskjöld, friherre Nordenskjöld, (son av Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld, se adl. och friherrliga ätterna Nordenskiöld B och 394, tab 4), till Fårebo i Misterhults socken, Kalmar län. Född 1747-02-22 Frugård Kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1761-04-00. Officersexamen 1764-07-04. Löjtnant på galäreskadern 1767-11-18. Kapten vid örlogsflottan samt adjutant hos militäramiralen 1774-07-20. Major vid amiralitetet 1776-10-17. Gick 1777 i engelsk och 1778 i fransk sjötjänst. RSO 1779-09-28. RFrOPlémer 1780. Överstelöjtnant vid svenska amiralitetet 1781-09-25. Överadjutant hos generalamiralen af Trolle. Överadjutant vid flottan 1784. Flaggkapten hos storamiralen hertig Carl 1788. Konteramiral s. å. 21/7. RmstkSOlkl s. å. 27/7. Vice amiral 1790-06-08. Vice ordförande i kommittén för flottans ärender 1797-01-16. KSO s.å. 28/11 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1912 A. KmstkSO 1809-07-03. HLLA 1812-12-03. Friherre 1815-10-07 enl. 37 § R.F. (introd. 1816-11-27 under nr 357). Död 1832-04-08 på Fårebo, och begraven på Misterhults kyrkogård. 'Han var en utmärkt skicklig och mycket brukad sjöofficer, höll 1771 på egen bekostnad i Stockholm allmänna föreläsningar i artilleri- och bombkastningsvetenskaperna samt uppgav däri förslag till åtskilliga förbättringar. Prickade, avmätte och kartlade flera delar av rikets skärgårdar, gjorde första utkastet till sjöreglementet samt avgav förslag till ett nytt artilleriexercisreglemente. Deltog under sin utländska tjänst med mod och rådighet i såväl engelska som franska flottans krigsrörelser. Bidrog slutligen till stor del i storamiralens, hertig Carls sjösegrar, särdeles vid Hogland den 17 juli 1788.'. Gift 1789-01-11 med grevinnan Beata Jacquette Wrangel af Sauss, född 1770-12-07, död 1813-01-11 på Fårebo och begraven s. å. 26/1 på Misterhults kyrkogård, dotter av översten, greve Johan Reinhold Wrangel af Sauss, och friherrinnan Charlotta Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Hedvig Charlotta, född 1790-11-28 Valinge, död ogift 1813-01-19 på Fårebo och begraven s. å. 26/1 på Misterhults kyrkogård.
 • Carl Reinhold, född 1791. Vice amiral. Död 1871. Se Tab. 2
 • Otto Henrik, född 1792. Överstelöjtnant. Död 1888. Se Tab. 6.
 • Fredrik August, född 1794-01-06 på Fårebo. Kadett vid Haapaniemi krigsskola i Finland 1806–1808. Kadett vid Karlberg 1810-06-05. Utexaminerad 1812-04-11. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 3/3. Död ogift 1813-03-20 på Fårebo.
 • Carl Adam, född 1795. Major. Död 1880. Se Tab. 9
 • Anton Mauritz, född 1797. Kapten. Död 1883. Se Tab. 15
 • Axel Gustaf, född 1805. Kommendörkapten. Död 1889. Se Tab. 29.

TAB 2

Carl Reinhold, (son av Otto Henrik Nordenskjöld, friherre Nordenskjöld, tab 1), friherre vid faderns död 1832. Född 1791-07-22 på Fårebo. Arklimästare vid örlogsflottan 1797. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Utexaminerad 1808-05-03. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 10/5. Löjtnant därst. 1810-05-08. Kapten i flottornas generalstab 1818-05-11 och vid förutn. flotta 1820-12-20. Major därst. 1823-07-04. Chef för matroskompaniet i Karlskrona. RSO 1829-01-05. Kommendörkapten vid k. m:ts flotta 1834-02-01. Konteramiral 1844-10-03. RRS:tStO1kl 1846. KDDO 1847-07-13 och KSO 1849-11-26. Befälhavande amiral i Karlskrona 1852-03-06. RPrRÖO2kl 1853-05-17. CXIVJoh:s medalj 1854. KmstkSO 1855-05-26. Vice amiral 1858-02-02. Avsked från befälhavande amiralsbeställningen s. å. 28/9. Avsked från krigstjänsten 1863-03-10. Död 1871-11-16 på sin egendom Spandelstorp i Augerums socken, Blekinge län och begraven på Augerums kyrkogård. Gift 1:o 1823-02-23 med Margareta Lindsay, född 1797-11-26 i Islington i Middelsex i England, död 1823-09-05 i Karlskrona Amiralitets förs), dotter av teol. doktorn James Lindsay och Growe Hall. Gift 2:o 1831-02-13 i Jönköping m stiftsjungfrun Augusta Fredrika Lovisa Odencrantz, född 1810-11-19 på Fjärrestad Malmöhus län, död 1870-11-24 på Spandelstorp, dotter av majoren Anders Gustaf Odencrantz, och hans 1:a fru Hedvig Sofia Ehrenborg.

Barn:

 • 2. Hedvig Margareta Jacquette, född 1834-01-31 i Karlskrona, död ogift 1901-12-20 i Lyckeby.
 • 2. Augusta Eleonora Emilia, född 1835-08-22 i Karlskrona, död ogift 1911-08-05 i Lyckeby (Lösens förs, Blekinge län, db). Ägde tillsammans med äldre systern gård i Karlskrona.
 • 2. Henrik Gustaf, friherre vid faderns död 1871. Född 1837-01-03 Karlskrona. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1858-05-29. Premiärlöjtnant vid flottans nya reservstat 1867-06-20. Kaptenlöjtnant 1871-09-15. Överflyttad på flottans indragningsstat 1872-10-18. Död ogift 1887-02-17 i Karlskrona Amiralitets förs Ägde Spandelstorp.
 • 2. Marie Sigrid Charlotta, född 1839-06-01 i Karlskrona, död ogift 1883-05-03 på Spandelstorp.
 • 2. Carl Casper Reinhold, född 1840. Löjtnant. Död 1881. Se Tab. 3.
 • 2. Knut Oskar, född tvilling 1843-12-03 i Karlskrona. Död där s. d.
 • 2. Anton Adam, född tvilling 1843-12-03 i Karlskrona, död där s. å. 20/12.

TAB 3

Carl Casper Reinhold, (son av Carl Reinhold, tab 2), född 1840-10-16 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1857-06-02. Utexaminerad 1865-05-31. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 9/6. Löjtnant 1872-05-02. Död 1881-03-02 Berga och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm. Arrenderade först Sjötorp i Tutaryds socken, Kronobergs län och därefter Berga. Gift 1875-04-19 i Stockholm med Ingrid Maria Matilda Hagelin, född 1854-08-02 i nämnda stad, död i Engelbrekts förs, Stockholm 1928-02-26, dotter av fabrikören Lars Johan Hagelin och Anna Matilda Brandelius. Hon ägde jämte sina söner delar i hus i Stockholm.

Barn:

 • Carl Johan Knut Henrik, friherre vid farbroderns död 1887. Född 1876. Hovrättsråd. Se Tab. 4
 • Conrad Osman August, född 1878. Kapten. Död 1921. Se Tab. 5.
 • Carl Reinhold, född 1881-07-24 på Berga, död där s. å. 12/8 och begraven på Lovö kyrkogård.

TAB 4

Carl Johan Knut Henrik, (son av Carl Casper Reinhold tab 5). Friherre vid farbroderns död 1887-02-17. F. 1876-02-18 i Tutaryds förs, Kron., (fb nr Mogenhetsexam. 1894-05-19. Student vid Uppsala universitet s.å, 15/9. Jur. fil. Examen 1895-04-27. Jur. utredning kand. Exam. 1900-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s.å. 6/2. Tillförordnad domhavande första gången 1901-06-11. Tillförordnad fiskal i nämnda hovrätt 1906-11-02. Adjungerad ledamot 1907-10-01. Tillförordnad revisionssekreterare 1910-09-24. Fiskal 1911-11-24. Hovrättsråd 1915-10-17. Ledamot av de blandade domstolarna i Egypten 1917–1925 och därunder president för domstolen i Mansourah cirka två år. Gift 1919-09-17 i Stockholm med Margareta Beatrice Maria (Greta) Svahn, född 1881-11-14 i Klara förs, Stockholm, dotter av perukmakaren Per Adolf Svahn ooh Bernhardina Wilhelmina Christina Eriksson.

Barn:

 • Dagny Margareta, född 1921-12-13 i Klara förs, Stockholm
 • Carl-Henrik, född 1924-01-24 i Klara förs, Stockholm

TAB 5

Conrad Osman August, (son av Carl Casper Reinhold, tab 3), född 1878-01-29 Sjötorp. Mogenhetsexamen 1896-05-18. Volontär vid i Upplands regemente s. å. Sergeant därst. 1897-07-31. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9 fanjunkare 1898. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1903-08-12. Genomgick krigshögskolan 1906–1908. Kapten 1914-09-18. RSO 1919-06-06. Död 1921-12-24 i Davos i Schweiz (Uppsala domk. förs, db). Gift 1911-12-30 i Lausanne med Jeanne Julia Gfeller, född 1881-06-08, dotter av direktören för schweiziska patentverket Jules Gfeller och N. N. Baraud.

Barn:

 • Ingrid Louisa, född 1912-11-04 i Uppsala Domkyrkoförs
 • Yvonne Marie, född 1913-11-04 i Uppsala Domkyrkoförs

TAB 6

Otto Henrik, (son av Otto Henrik Nordenskjöld, friherre Nordenskjöld, tab 1), född 1792-12-11 Fårebo. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad 1808-04-11. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 21/4. Sekundlöjtnant därst. 1812-03-24. Premiärlöjtnant s. å. 23/6. Kapten i regementet 1816-05-07. Kompanichef 1833-03-30. Major i armén 1836-01-23. RSO s. å. 28/1. Major vid regementet 1839-05-22. Överstelöjtnant i armén 1843-07-04. Avsked 1848-05-30. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1888-09-15 på Karlstorp och begraven på Hässleby kyrkogård. Han deltog i 1814 års krig mot Norge och bevistade därunder affärerna i Tistedalen, vid Kölbergsbro och Glommen. Ägde Sjögelö och Vallnäs, båda i Hässleby socken samt Karlstorp i likanämnd socken (alla i Jönköpings län). Firade med sin fru ej mindre guldbröllop, än även diamant- och järnbröllop. Gift 1819-12-31 Frugård med sin kusin Flora Gustava Nordenskiöld dotter av Adolf Gustaf Nordenskiöld och Hedvig Eleonora Lilliehöök af Fårdala,

Barn:

 • Hedda Jacquette, född 1821-01-06 på Sjögelö, död 1868-09-01, på Karlstorp och begraven på Karlstorps kyrkogård. Gift 1848-10-01 på Sjögelö med regementsskrivaren vid Kalmar regemente Anton Gustaf Enell, född 1812-12-19 i Kuddby socken, Östergötlands län, död 1862-08-17 på Karlstorp och begraven på Karlstorps kyrkogård.
 • Charlotta Eleonora, född 1822-02-02 på Sjögelö, död 1893-12-19 på sin egendom Högtorp i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län och begraven på Rumskulla kyrkogård Kalmar län. Gift 1854-05-24 på Sjögelö med häradshövdingen i Färs och Frosta härads domsaga i Malmöhus län, RNO, Carl August Durling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1841-02-23 Hinsekind, med Brita Johanna Christina Lemchen, född 1810-04-08 i Jönköping, död 1853-04-10 Viggesbo. Död 1875-03-28 på Östraby i likanämnd socken, Malmöhus län och begraven på Rumskulla kyrkogård.
 • Flora Ottiliana, Södra 1823-04-24 på Frugård, död 1873-10-24 i Herrstorp i Pelarne socken, Kalmar län. Gift 1844-01-28 på Sjögelö med kaptenen vid 2. livgrenadjärregementet, RSO, Johan August Drangel, född 1816-06-15 i Pelarne socken, död 1889-08-22 på Mölletorp i Augerums socken, Blekinge län och begraven jämte sin hustru på Pelarne kyrkogård.
 • Otto Adolf, född 1824-03-09 på Sjögelö, död 1830-02-27 på Frugård.
 • Carl Johan, född 1827-05-13 på Sjögelö. Död där s. å. 17/5.
 • Augusta Elisabet (Elise), född 1828-04-22 på Sjögelö, död 1889-11-30 i Stockholm och begraven jämte sin man på Vireda kyrkogård, Jönköpings län. Gift 1856-07-28 på Sjögelö med provinsialläkaren Per Claes Bråkenhielm, född 1808, död 1889.
 • Carl Henrik, född 1830-02-17 på Sjögelö, död där 1832-02-07.
 • Otto Gustaf, född 1831. Överste. Död 1902. Se Tab. 7.
 • Sofia Gustava, född 1834-04-16 på Sjögelö, död 1900-08-10 i Eksjö och begraven jämte sin man på Ingatorps kyrkogård. Ägde L:a Boarp och Himmerstorp, båda i Ingatorps socken, Jönköpings län. Gift 1856-07-26 med löjtnanten, friherre Carl Johan Gustaf d'Albedyhll, född 1824, död 1858.
 • Otto Vilhelm, född 1836-04-15 på Sjögelö. Kadett vid Karlberg 1849-08-20. Utexaminerad 1855-10-17. Underlöjtnant vid flottan s. å. 25/10. Anställd i engelska örlogsflottan 1862–1864. Premiärlöjtnant 1865-10-27. Kapten 1868-05-08. RSO 1879-12-01. Kommendörkapten av 2. klassen 1883-09-06. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1886-10-13. Kommendörkapten av 1. graden vid nämnda stat 1887-12-16. Chef för artilleridepartementet vid Stockholms station 1889-10-011891-10-01. Avsked 1894-04-20. RSpMerNavO3kl 1901-04-29. Död 1907-09-19 i Marstrand och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm. Gift 1871-12-05 å Gamla varvet i Göteborg med Sofia Charlotta Georgina (Gully) Kennedy, född 1848-08-18 i sistnämnda stad, död 1924-02-18 i Skeppsholms förs, Stockholm ]], dotter av rådmannen George Kennedy och Marie Eleonore Landgren.
 • Otto Herman, född 1837-07-28 på Sjögelö, död där s.å. 14/12.
 • Vilhelmina Henrika (Aina), född 1840-05-23 på Sjögelö, död 1883-06-16 på villan Rönnvik i Borgnäs socken i Nylands län i Finland. Gift 1864-09-20 på Sjögelö med direktören filosofie magister Nils Carl Nordenskiöld, född 1837, död 1889.
 • Otto August, född 1841-12-29 på Sjögelö, död där 1844-06-02.

TAB 7

Otto Gustaf, (son av Otto Henrik, tab 6), född 1831-06-09 Sjögelö. Kadett vid Karlberg 1844-09-01. Utexaminerad 1849-10-13. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 13/11. Löjtnant 1856-04-07. Stabsadjutant vid 2. militärdistriktet 1857-06-09–1871-09-01. Kapten i armén 1864-02-02 och vid regementet 1867-07-05. RSO 1873-05-14. 3. Major vid Jönköpings regemente 1874-05-01. Överstelöjtnant och 1. major 1879-04-04. Landstingsman för Norra och Södra Vedbo härad i Jönköpings län 1879–1880. Ledamot av riksdagens andra kammare 1878, 1880–1881. Landstingsman för Jönköpings stad 1883–1884. Överstelöjtnant och chef för Jämtlands fältjägarkår 1884-08-26. Vice ordförande för Jämtlands fornminnesförening 1885–1888. Vice ordförande i Jämtlands läns hushållningssällskap 1886–1888. Ordförande hos stadsfullmäktige i Östersund 1886–1889. Ordförande i styrelsen för Nässjö–Oskarshamns järnväg från 1887. Överste i armén s. å. 4/10. Överste och chef för Kalmar regemente 1888-06-29. Ordförande i styrelsen för Jönköpings läns lantbruksskola sedan s. å. KSO2kl 1891-12-01. Vice ordförande bland stadsfullmäktige i Eksjö 1892. Ledamot av arméns fullmäktige 1893. Ordförande bland stadsfullmäktige i Eksjö s. å. 1/9 ordförande i Södra Vedbo hushållsgille s. å. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1894-05-01. Direktör i Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening 1895. Inspektor vid allmänna läroverket i Eksjö s. å. Hedersledamot i 2. fördelningens militärförening s. å. Ordförande i Smålands m. fl. provinsers hypoteksförenings direktion 1898-03-08. Död 1902-02-18 i Eksjö och begraven jämte hustrun på Hässleby kyrkogård. Ägde Sjögelö. Gift 1868-08-05 på Frugård i Mäntsälä socken i Finland med Anna Elisabet Sofia Nordenskiöld nr 1912B, född 1841-02-19 på nämnda egendom, död 1914-10-07 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av statsrådet Nils Gustaf Nordenskiöld B, och Sofia Margareta von Haartman.

Barn:

 • Nils Otto Gustaf, född 1869. Professor. Död 1928. Se Tab. 8.
 • Flora Sofia Elisabet, född 1871-04-17 på Sjögelö. Gift 1890-04-22 i Eksjö med notarien i Svea hovrätt, vice häradshövdingen Anton Frans Carl Anjou, född 1854-09-05 i Vada prästgård Stockholms län, död 1906-11-20 i Stockholm.
 • Ernst Gustaf, född 1872-07-30 på Sjögelö, död där s. å. 11/9.
 • Elsa Maria, född 1874-06-10 på Sjögelö. Stiftsjungfru. Gift 1901-03-28 i Eksjö med kanslisekreteraren, friherre August Conrad Melker Falkenberg af Trystorp, född 1866, död 1931-12-05 i Stockholm.
 • Anna Margareta (Greta), född 1876-07-12 på Sjögelö. Stiftsjungfru. Gift 1896-12-30 i Eksjö med majoren i livgrenadjärregementets reserv RSO, Allvar Hultin, född 1866-11-16 på Allvarsberg, död 1936-04-14 i Motala (db 27) och begraven i Linköping.
 • Hedvig Anna Gustava (Hedda), född 1879-01-19 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död där 1881-12-22.
 • Rut Anna Gunilla, född 1880-10-05 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död 1941-07-22 i Stockholm (Sabbatsbergs sjukhus, db nr 238). Gift 1920-01-29 i Klara förs, Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb) med byrådirektören vid statens meteorologisk-hydrogra fiska anstalt, RVO, GMmf, Johan Vilhelm Sandström, född 1874-06-06 i Norra Degerfors kyrkby i Degerfors socken, Västerbottens län.

TAB 8

Nils Otto Gustaf, (son av Otto Gustaf, tab 7), född 1869-12-06 Sjögelö. Mogenhetsexamen i Östersund 1886-05-26. Student vid Uppsala universitet s. å. 20/9. Filosofie kandidat examen 1889-01-26. E. geolog vid Sveriges geologiska undersökning 1889–1890. Filosofie licentiat examen 1894-02-24. Disp. s. å. 14/3. Docent i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet s. å. 17/4. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Upprätthöll en del av den med professuren i mineralogi och geologi förenade undervisningsskyldigheten 1894–1895. Vistades i Paris såsom innehavare av bysantinska stipendiet för petrografiska studier 1895-05-00–juni. Ledare av en vetenskaplig expedition till Eidslandet 1895-07-00–1897-03-00 och till Alaska 1898. Hedersledamot av vetenskapsakademien i Santiago 1896. Korresponderande ledamot av geografiska sällskapet i Helsingfors 1900. RDDO 1901-12-21. Korresponderande ledamot av Société Royal Belge de geographie 1901. Lett vetenskapliga expeditioner till de antarktiska regionerna 1901–1904, Grönland 1909. Peru och Patagonien 1920–1921. RNO 1904-01-11. Vegamedaljen s. å. 24/4. Hedersledamot av Geografiska sällskapet i London s. å. Professor vid Göteborgs högskola 1905-05-30. Däruti stadfästad s. å. 30/6. KÖFrJO s. å. i nov. Vice ordförande i internationella polarkommissionen 1907. Ordförande i geografiska föreningen i Göteborg. LVVS 1908. LVA 1916. Prorektor vid Göteborgs högskola 1914–1923. KSpAXIIO m kr. OffFrHI. ChilAM2kl 1922. Hedersledamot av de geografiska sällskapen i ett flertal av Europas huvudstäder och innehade hedersmedaljer från ett flertal geografiska och andra vetenskapliga sällskap. Rektor vid handelshögskolan i Göteborg 1923. KNO2kl 1924-12-15. Biogr. i: "Vem är det?" Död 1928-06-02 i Göteborg och begraven därst. s. å. 6/6. Av trycket utg.: Från Eidslandet (1898), Antarctic (1904), Polarvärlden (1907), Kolonisation och kulturfolken (1914), Polarnaturen (1920), Sydamerika (1923) m. fl. vetenskapliga arbeten och skrifter. Gift 1905-10-21 i Marienborgs kyrka i Kristiania med Karen Antoniette Berg, från Island, född 1882-02-15, dotter av valfångststationsägaren Lauritz Berg och Marthe Bull.

Barn:

 • Karin Anna Margareta, född 1906-09-06 i Göteborg, liksom syskonen.
 • Estrid Sofie, född 1909-03-24 i Annedals förs, Göteborg.
 • Otto Gustaf, född 1911-06-06 i Göteborg.
 • Flora Martha Elisabet, född 1914-09-09 i Oscar Fredriks förs, Göteborg.

TAB 9

Carl'' Adam, (son av Otto Henrik Nordenskjöld, friherre Nordenskjöld, tab 1), född 1795-03-22 Fårebo. Kadett vid karlberg 1809-09-29. Utexaminerad 1812-09-15. Fänrik vid Smålands grenadjarbataljon s. å. 22/9. Löjtnant därst. 1815-06-06. Kapten vid generalstaben 1824-12-01. 1. löjtnant vid nämnda bataljon 1826-03-22. Kapten därst. 1832-10-13. RSO 1839-01-26. Major 1843-08-12. Avsked 1845-08-12. CMVJoh:s medalj 1854. Död 1880-09-10 på Fårebo, vilken egendom han övertagit efter faderns död 1832. Han bevistade krigen i Tyskland 1813–1814 och i Norge 1814. Gift 1835-08-06 i Stenberga kyrka Jönköpings län med stiftsjungfrun Johanna Amalia Charlotta Stålhammar, född 1813-06-24 på Salshult i Stenberga socken. Död 1850-04-30 på Fårebo, dotter av översten Jon Stålhammar, och Magdalena Mannerstam.

Barn:

 • Beata Magdalena, född 1836-06-22 på Fårebo, liksom syskonen, död 1929-11-30 i Strängnäs. Gift 1859-07-31 på Fårebo med löjtnanten, friherre Adolf Fredrik August von Friesendorff, född 1826, död 1905.
 • Jon Otto Henrik, född 1837. Överste. Död 1891. Se Tab. 10.
 • Carl Otto, född 1839-05-30, död 1840-04-27 på Fårebo.
 • Carl Adam, född 1840-11-03, död 1841-01-07 på Fårebo.
 • Charlotta Amalia, född 1842-12-20, död 1843-06-28 på Fårebo.
 • Gustaf Emil, född 1844-08-26, död 1845-01-21 på Fårebo.
 • Carl-Axel Mauritz, född 1846. Generallöjtnant. Död 1924. Se Tab. 12.
 • Fredrik Vilhelm, född 1848-01-01, död s. å. 8/3 på Fårebo.
 • Ernst Emanuel, född 1849-03-04, död s. å. 27/5 på Fårebo.
 • Sofia Lovisa Amalia, född 1850-04-17, död 1929-12-04 på Flathult, Fliseryds förs, Kalmar län. Gift 1883-03-03 i Stockholm med grosshandlaren Tor Samuel Hjalmar Troilius, född 1851-09-13 i nämnda stad, död där 1918-02-04.

TAB 10

Jon Otto Henrik, (son av Carl Adam, tab 9), född 1837-09-28 Fårebo. Kadett vid Karlberg 1853-05-02. Utexaminerad 1857-04-16. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon, nu Smålands grenadjärkår s. å. 23/4 utexaminerad från Marieberg 1863-08-16. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1863–1865. Löjtnant 1865-03-07. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1865–1867. Generalstabsofficer 1866-11-13. Kapten i armén 1872-05-17. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1873-12-19. RNS:tOO 1875-09-07. Kapten i kåren 1877-11-30. Stabschef i 2. militärdistriktet 1878-10-01. RSO s. å. 30/11. Överadjutant och major vid generalstaben 1879-05-02. Överstelöjtnant och 1. major vid 1. livgrenadjärregementet 1881-08-06. Överste och chef för norra skånska infanteriregementet 1889-02-01. Död 1891-08-07 i Hälsingborg. Övertog Fårebo efter faderns död. Gift 1866-04-12 Virkvarn, död 1907-06-24 på Fårebo, dotter av kaptenen Anton Mauritz Nordenskjöld, och Teofila Vilhelmina Hammarskjöld.

Barn:

 • Signe, född 1868-02-07 på Bjädesjö, död 1872-03-02 i Eksjö.
 • Erik, född 1869-05-06 på Bjädesjö. Mogenhetsexamen 1887-06-06. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet s. d. Sergeant i nämnda regemente 1888-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 8/11. Löjtnant 1894-05-04. Aspirant vid generalstaben 1895-04-01–1897-10-11. Ordonnansofficer och adjutant vid II. arméfördelningen 1898–1902. Regementskvartermästare 1903. Först kadettofficer, sedan 1. lärare och kompanichef vid krigsskolan 1903–1912. Kapten vid 2. livgrenadjärregementet 1905-05-05. RSO 1910-06-06. RRS:tAO3kl 1911. RVO 1912-12-19. Major vid Gotlands infanteriregemente 1913-05-16. Överstelöjtnant i armén 1916-05-05 och vid Upplands infanteriregemente s. å. 20/10. Chef för krigsskolan 1917-01-01–1921-04-29. KNS:tOO2kl 1918-08-24. Överste i armén 1919-12-19. Överste och chef för Norrbottens regemente 1921-04-29. KSO2kl 1922-11-25. Överste och chef för Kronobergs regemente 1924-05-30. Gift 1921-11-07 på Fårebo villa i Misterhults socken med sin broders svägerska Anna Teofila Nordenskjöld, född 1865-04-08 i Karlskrona, dotter av kommendörkaptenen Otto Reinhold Nordenskjöld, och Edla Vendla Löwenborg.
 • Harry, född 1871. Godsägare. Död 1922. Se Tab. 11

TAB 11

Harry, (son av Jon Otto Henrik, tab 10), född 1871-11-06 Bjädesjö. Förvaltare av och delägare i Fårebo med underlydande i Misterhults socken, Kalmar län sedan 1891. Ensam ägare av nämnda egendom sedan 1895-01-01. Död där (db 47) 1922-06-29. Gift 1894-08-15 Virbo, db nr 64), dotter av kommendörkaptenen Otto Reinhold Nordenskjöld, och Edla Vendla Löwenborg.

Barn:

 • Vendla Harriet, född 1895-06-19 på Fårebo, liksom brodern, död ogift 1925-01-10.
 • Otto Henrik, född 1896-09-24. Äg. tillsammans med modern Fårebo. Gift 1929-07-28 i slottskyrkan i Kalmar med Bergliot Maria Håkansson, född 1906-03-02, dotter av disponenten Oskar Håkansson och Anna Maria Hallgreen.

TAB 12

Carl-Axel Mauritz (son av Carl Adam, tab 9), född 1846-01-16 på Fårebo. Kadett vid Karlberg 1859-06-01. Utexaminerad 1863-12-19. Underlöjtnant vid 1. Livgrenadjärregementet s. å. 30/12. Löjtnant 1870-05-10. Tjänstg. vid lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1871-10-00–1873-12-00. Generalstabsofficer 1872-10-25. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1873-12-19. Repetitör vid krigshögskolan å Marieberg 1875-07-05–1879-05-01. Anställd hos danske generalen de Neergaard under dennes beskickning till Sverige med anledning av änkedrottning Josefinas begravning 1876-06-00. RDDO s. å. 3/7. Adjutant vid arméförvaltningens intendentsdepartement 1878-01-01–1880-12-31. Lärare i krigskonst och krigshistoria vid krigshögskolan 1878–1888. Stabsadjutant och kapten vid ovann. stab 1878-06-14. Kapten i 1. livgrenadjärregementet 1881-03-11. Stabschef vid 3. militärdistriktet 1882-12-14–1886-01-02. RSO 1884-12-01. Överadjutant och major vid generalstaben 1885-08-08. Avdelningschef vid samma stabs kommunikationsavdelning 1886-01-02. LKrVA 1886-10-25. T. f. chef för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition första gången 1888-04-26. Överstelöjtnant i armén 1889-07-04. Chef för krigshögskolan s. d.–1901-09-18. RPrKrO2kl s. å. 12/11. OffFrHL s. å. 24/11. KDDO 2gr 1890-03-26. KÖFrJO s. å. 10/6. Överstelöjtnant i generalstaben s. å. 19/8 och vid generalstaben 1891-09-18. Chef för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition s. d. Överste i sistnämnda stab 1892-10-14. Anställd hos storfursten Mikael Nikolajevitj under dennes besök i Sverige 1893-09-00. RRS:tAO2kl s. å. 19/10. Överste vid generalstaben 1895-10-11. KSO2kl s. å. 30/11. Överste och sekundchef för livréet till fot 1897-09-10. KDDO1gr 1900-10-24. KSO1kl s. å. 1/12. Generalmajor i armén 1902-08-12. Chef för 3. arméfördelningen s. å. 7/11–1911-09-15. Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde 1904–1922, dess vice ordf. 1906-1922. Inspektor för Skövde elementarläroverk för flickor 1908–1916. Generallöjtnant i armén 1908-07-08. KmstkSO 1909-07-08. Avsked ur krigstjänsten 1917-01-16. Död 1924-08-13 i Skövde. Gift 1876-11-14 Virkvarn med Flora Julia Augusta Amalia Nordenskjöld nr 1912A, född 1848-08-12 på Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län. Död 1925-06-21 i Skövde (Borås förs, db), dotter av kaptenen Anton Mauritz Nordenskjöld, och Teofila Vilhelmina Hammarskjöld.

Barn:

 • Nils Adolf, född 1880-04-01 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1899-05-16. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 13/6. Elev vid krigsskolan 1900-09-25. Sergeant s. å. 1/8. Fanjunkare 1901-08-16. Utexaminerad s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1905-12-30. Regementsadjutant 1908–1912. Tjänstgj. vid generalstaben sedan 1917. Kapten s. å. 4/5. RSO 1922-06-06 på övergångsstat 1926-09-04–1930-03-21. Beviljad avsked från och med 1930-04-02. Död 1938-12-11 i Kungsholms förs, Stockholms län (db nr 280).
 • Olof, född 1882-01-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Filosofie kandidat. Skriftställare.
 • Bengt Erik, född 1883-11-26 och död 1884-12-27 i Stockholm.

TAB 13

Carl Ivar, (son av Carl Axel Mauritz, tab 12), född 1877-10-18 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1895-05-24. Elev vid tekniska högskolan s. å. 14/9. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1898-06-10. Civilingenjör. Student vid Uppsala universitet s. å. Filosofie kandidat därst. 1899-09-16. Assistent i kemisk teknologi vid tekniska högskolan 1901-1905. Filosofie licentiat examen 1902-05-30. Promov. filosofie doktor 1904-05-31. Vik. lektor vid Östermalms högre allm. läroverk 1904. Lektor vid tekniska elementarskolan i Borås 1905. T. f. rektor därst. 1917-05-12. Ordförande i drätselkammaren i nämnda stad. Ordförande i Elektricitetsverkstyrelsen i Borås 1919–1934. Orförande i styrelsen för Borås stads lärlings- och yrkesskolor från 1920. RNO 1921-06-06. Lektor vid och rektor för Tekniska gymnasiet i Borås. KVO2kl 1938-11-15. Avsked från rektorsämbetet 1942-12-31. Gift 1905-06-24 i Stockholm med Eren Aurell, född 1878-11-11 i Karlskrona stads förs, dotter av faktorn Conrad Justus Georg Aurell och Emelie Adolfina Nottberg.

Barn:

 • Gunnel Ivarsdotter (Gunn), född 1906-07-07 i Borås, liksom syskonen. Skolkökslärarinna. Gift 1931-04-06 i Borås med civilingenjören Bogislav Fredrik von Platen nr 1922 i hans andra gifte (gift 1:o 1917-11-05 i Stockholm med Astrid Matilda Adriansson, född 1894-10-08 i Stockholm, död 1929-11-02 i Karlstad), född 1891-09-06 i Hälsingborg.
 • Ulf Ivarsson, född 1908-05-01.
 • Bo Ivarsson, född 1909-12-19.
 • Jan Ivarsson, född 1912-01-03.

TAB 14

John Axel, (son av Carl Axel Mauritz, tab 12), född 1878-11-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1896-05-16. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente s. å. 15/6. Konstapel därst. 1897-07-28. Sergeant s. å. 15/9. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Styckjunkare 1898-08-15. Utexaminerad s. å. 3/11. Underlöjtnant vid 2. Göta artilleriregemente s. å. 9/12. Genomgick allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1901–1902 och högre artillerikursen därst. 1902–1904-05-02. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1903-05-01. Repetitör vid nämnda högskola 1904-1906. Aspirant vid generalstaben 1907, tjänstg. därst. 1910-1912. Kapten vid Smålands artilleriregemente 1912-02-02. Adjutant vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1917–1921. RSO 1919-06-06. Major vid Upplands artilleriregemente 1923-10-26. Överförd till övergångsstat 1927-05-27. Placerad på östra arméfördelningen. Tjänstg. vid generalstaben. Avsked 1933-09-22 från och med 1933-11-24. Överstelöjtnant i armén 1933-11-24. RNO 1933-11-25. Major i Svea artilleriregementes reserv. Gift 1911-03-11 i Stockholm med Märta Vilhelmina Nordenskjöld nr 1912A, född 1889-07-07 Follökna, dotter av majoren Carl Gustaf Oskar Eugen Nordenskjöld, och Carolina Johanna Beata Sergel.

Barn:

 • Bibi Axelsdotter, född 1912-11-27 i K. Smålands art. regementes förs, Jönköping. Banktjänsteman.
 • Bengt Axelsson, född 1915-04-01 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1933-05-11. Reservofficersexamen å Karlberg 1935-08-31. Fänrik i Svea livgardes reserv 1936-04-24. Erhöll fänriks fullmakt 1938-04-29. Löjtnant i samma reserv 1939-11-03. Jur. stud. vid Stockholms högskola.

TAB 15

Anton Mauritz, (son av Otto Henrik Nordenskjöld, friherre Nordenskjöld, tab 1), född 1797-08-05 på Fårebo. Fänrik vid Kalmar regemente 1812-09-01. Kadett vid Karlbergs. å. 30/9. Utexaminerad 1814-05-07. Löjtnant vid nämnda regemente 1820-06-24. Kapten 1833-02-09. RSO 1841-07-04. Avsked 1849-04-11. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1883-04-23 på Virkvarn. Han ägde Virkvarn i Misterhults socken, Kalmar län, samt Rosenholm i Lannaskede socken, Bjädesjö i Myresjö socken och Gripslund i Karlstorps socken (alla i Jönköpings län) ävensom hälften i Skultuna mässingsbruk i Skultuna socken, Västmanlands län. Gift 1829-12-31 Virbo

Barn:

 • Carl'' Henrik, född 1830. Major. Död 1916. Se Tab. 16.
 • Otto Reinhold, född 1832. Kommendörkapten. Död 1912. Se Tab. 18.
 • Hedvig Jakobina Vilhelmina Jaquette, född 1833-09-06 på Bjädesjö, död 1905-12-15 i Strängnäs. Gift 1856-07-10 på Virkvarn med löjtnanten vid Jönköpings regemente Jakob Fredrik Leonard Flintberg, född 1831-05-04 på Boda, Stockholms län, död 1860-03-12 på Bjädesjö.
 • Anton Mauritz, född 1835. Major. Död 1905. Se Tab. 20.
 • Knut Axel Emanuel, född 1836-05-22. Förvaltare på Virkvarn. Död 1885-11-26 på nämnda egendom.
 • Vendla Charlotta Vilhelmina, född 1837-07-08 på Bjädesjö, död 1907-06-24 på Fårebo. Gift 1866-04-12 på Virkvarn med översten Jon Otto Henrik Nordenskjöld född 1837, död 1891.
 • Teofila Magdalena Lavinia, född 1839-05-02 på Bjädesjö, död 1929-01-22 i Strängnäs, begraven i Tuna socken, Kalmar län. Gift 1864-07-22 på Virkvarn med majoren Tor Rikard Fredrik Cedercrantz, född 1835, död 1904.
 • Anna Beata Cecilia Antoinetta, född 1840-11-17 på Bjädesjö, död 1929-06-01 i Strängnäs. Gift 1871-08-21 på Virkvarn med kaptenen, friherre Carl Georg Gerhard Lovisin, född 1842, död 1926.
 • Alexis Teofil Jakob Timoleon, född 1843. Lantbrukare. Död 1907. Se Tab. 22.
 • Carl Gustaf Oskar Eugen, född 1845. Major. Död 1906. Se Tab. 25.
 • Flora Julia Augusta Amalia, född 1848-08-12 på Bjädesjö, död 1925-06-12 i Skövde. Gift 1876-11-14 på Virkvarn med generallöjtnanten Carl Axel Mauritz Nordenskjöld född 1846, död 1924.
 • Adam Gabriel Fredrik Ludvig, född 1851. Överstelöjtnant. Död 1924. Se Tab. 28.

TAB 16

Carl'' Henrik (son av Anton Mauritz, tab 15), född 1830-10-15 Bjädesjö. Kadett vid Karlberg 1844-09-02. Utexaminerad 1851-03-05. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 18/3. Löjtnant 1854-06-01. Kapten 1868-06-03. RSO 1873-05-14 ledamot av arméns fullmäktige 1875. Ordförande i styrelsen för Skultuna aktiebolag 1878–1879. Major vid Kronobergs regemente 1881-06-03. Avsked 1888-11-09. Död 1916-05-16 på sin egendom Rosenholm i Lannaskede socken, Jönköpings län. Gift 1862-06-14 i Karlskrona amiralitets förs med sin kusin Beata'' Sofia Nordenskjöld, född 1835-09-28 i Karlskrona, död 1882-04-08 i Växjö, och begraven på Myresjö kyrkogård, dotter av kommendörkaptenen Axel Gustaf Nordenskjöld, och Julia Maria Falkman.

Barn:

 • Ebba Julia Vilhelmina, född 1863-09-13 på Rosenholm. Död 1930-03-01 i Växjö ]] och begraven i Myresjö socken, Jönköpings län.
 • Elin Maria, född 1865-10-15 på Rosenholm, död 1897-08-29 i Sunne socken, Värmlands län och begraven därst. Gift 1886-12-30 i Växjö med provinsialläkaren i Sotholms distrikt i Stockholms län, med. licentiat Carl Otto Holmer, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1899-10-02 med Elin Sofia Ullgren, född 1871-11-13 på St jämförs i Norra Råda socken, Värml., dotter av bruksförvaltaren Nils Johan Ullgren och Eva Augusta Ulrika Låftman), född 1853-01-30 i Kristianstad, död 1903-06-28 i Västerhaninge socken, Stockholms län.
 • Carl Arvid, född 1870. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Död 1929. Se Tab. 17.

TAB 17

Carl Arvid, (son av Carl Henrik, tab 16), född 1870-01-13 Rosenholm. Mogenhetsexamen 1887-06-13. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1888-04-30. Sergeant 1890-06-26. Avsked 1891. Student vid universitetet i Lund s. å. 20/2. Jur. preliminärexamen s. å. 14/12 och examen till rättegångsverken 1895-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 27/9. Och i Stockholms rådstuvurätt s. å. 29/11. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1896-05-11. Tjänstg. å domarkansli 1896–1898. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1897-06-28. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium 1899-11-28, i generalpostslyrelsen s. å., i kammarrätten och arméförvaltningen 1900. Extra ordinarie tjänsteman i patent- och registreringsverket 1903-01-00. Amanuens i arméförvaltningen 1907-01-02. Död 1929-06-07 i Kalmar förs. Gift 1911-12-04 i Stockholm Brännkyrka med Julia Charlotta Wahlberg, född 1878-09-17 i Trosa lands förs, Södermanlands län.

Barn:

 • Thord Ragnar (Reg), född 1911-09-13 i Maria Magdalena förs, Stockholm. [
 • Myrta Resi Madeleine, född 1913-09-20 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • Arne Carl Henrik, född 1915-04-14 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Carl-Gustaf, född 1917-05-03 i Stockholm.
 • Tönnes Edvin, född 1920-05-12 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Börje Regin, född 1924-03-24 i Stockholm.

TAB 18

Otto Reinhold, (son av Anton Mauritz, tab 15), född 1832-03-27 Bjädesjö. Kadett vid Karlberg 1846-03-02. Utexaminerad 1854-03-29. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 4/4. Anställd i engelsk örlogstjänst 1861–1863. Premiärlöjtnant 1863-08-11. Kapten 1866-10-01. RNS:tOO 1872-09-16. RSO 1878-11-30. Kommendörkapten av 2. klassen 1881-04-13. LÖS s. å. Chef för sjötrupperna i Karlskrona station 1883–1884. Chef för skolorna i nämnda station 1884–1885. Kommendörkapten av 1. graden 1885-10-24. Chef för skeppsgossekåren 1885–1888. Avsked från flottan 1890-04-18. Död 1912-01-10 på Fårebo villa i Misterhults socken. Ägde hus i Karlskrona till 1895 samt del i Virbo i Misterhults socken, Kalmar län. Gift 1864-06-09 i Karlskrona amiralitets förs med Edla Vendla Löwenborg, född 1842-07-19 i nämnda stad, död 1924-07-14 i Misterhults förs, Kalmar län (db 43), dotter av kommendörkaptenen Carl Fredrik Löwenborg, och Vendla Teofila Hammarskjöld.

Barn:

 • Anna Teofila, född 1865-04-08 i Karlskrona. Gift 1921-11-07 i Oskarshamn med översten Erik Nordenskjöld, född 1869.
 • Anton Fredrik, född 1867. Stadsingenjör. Se Tab. 19
 • Edla Ottonie, född 1872-02-22 i Karlskrona. Död 1939-12-20 på Fårebo. Gift 1894-08-15 på Virbo med godsägaren Harry Nordenskjöld född 1871, död 1922.

TAB 19

Anton Fredrik, (son av Otto Reinhold, tab 18), född 1867-03-22 i Karlskrona, överflyttade till Nordamerika. Ingenjör vid Homstead Steel Works Armor Blase D:pt i Munhall, Pa. Stadsingenjör i Nampa, Pa. Numera bosatt i Pittsburg. Död 1936-05-12 i Nampa, Pittsburg, Pa, U.S.A. Gift 1906-04-03 med Anna Lysle Mc Creery, född 1877-04-24 i Topeka, Kansas, U.S.A., dotter av Joseph McCreary, railroad agent och Elizabeth Bailey.

Barn:

 • Edla Elisabet, född 1907-08-18 i Homestead, PA, USA. Art teacher. Gift 1937-12-28 i Pittsburg, PA, USA med Frédérick Jacob Heinz, Pittsburg, född 1894-09-29 i Pittsburg, PA, USA. Steel plast accountant. Son av Frederick Jon Heinz och Anna Margareta Junghans.

TAB 20

Anton Mauritz, (son av Anton Mauritz, tab 15), född 1835-03-07 Bjädesjö. Kadett vid Karlberg 1853-08-17. Utexaminerad 1857-05-30. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 6/6. Löjtnant 1862-01-10. Överbefälhavare för Strömsholms och Sävinge härads frivilliga skarpskytteförening 1866-09-18–1888-04-13. Kapten 1875-07-02. Disponent vid Skultuna mässingsbruk från 1877. RSO 1879-12-01. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1886–1890. Major i armén 1886-04-20. Avsked ur krigstjänsten 1887-06-17. KVO2kl 1897-09-23. Död 1905-10-04 i Oskarshamn. Ägde Virbo i Misterhults socken, Kalmar län. G 1876-08-07 på Virbo med sin broders svägerska Anna Vendla Löwenborg, född 1844-08-10 i Karlskrona, död 1927-01-11 på Virbo, Misterhults förs, Kalmar län ]], dotter av kommendörkaptenen Carl Fredrik Löwenborg, och Vendla Teofila Hammarskjöld.

Barn:

TAB 21

Nils Berthild (Bertil), (son av Anton Mauritz, tab 20), född 1877-05-08 Bovallen. Mogenhetsexamen i Västerås 1898-05-21. Student vid Uppsala universitet s. å. Har ägt Virbo i Misterhults socken, Kalmar län. Före detta godsägare. Gift 1908-09-05 i Stockholm (Misterhults förs, Kalmar län, vb) med Elisabet Ebba Ulrika (Lisa) Engström, född 1887-12-05 i Misterhults förs, Kalmar län, dotter av godsägaren Tor Engström.

Barn:

 • Carl-Erik Tor Anton, född 1912-02-02 i Engelbrekts förs,
 • Hans Bertil, född 1918-02-26 i Linköping.

TAB 22

Alexis Teofil Jakob Timoleon, (son av Anton Mauritz, tab 15), född 1843-10-25 Bjädesjö. Lantbrukselev vid olika egendomar 1865–1868. Förvaltare på Bjädesjö och underlydande 1868–1878. Arrenderade nämnda egendom 1868–1878 och ägare av densamma 1884. Död där 1907-01-28. Gift 1874-08-14 i Växjö med Anna Sofia Margareta Charpentier, född 1850-04-12 på Höreda i Ormesberga socken, Kronobergs län, död 1939-08-30 i Jönköping (Vetlanda förs, Jönköpings län, db nr 27), dotter av majoren Toussaint Charpentier, och Helena Antonia Bergman.

Barn:

 • Anton Henrik, född 1875. Godsägare. Död 1913. Se Tab. 23.
 • Robert Rikard, född 1881-01-10 på Bjädesjö. Mogenhetsexamen 1900-06-01. Volontär vid 2. Göta artilleriregemente 1901-06-01. Sergeant därst. 1902. Kadett vid Karlberg s. å. Styckjunkare 1903. Officersexamen s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 11/12. Död 1905-07-31 i Eksjö efter att hava av olyckshändelse under jakt skjutit sig och begraven på Myresjö kyrkogård.

TAB 23

Anton Henrik, (son av Alexis Teofil Jakob Timoleon, tab 22), född 1875-05-17 på Bjädesjö. Agronom. Inspektor vid Bjädesjö 1904–1908. Ägde Johannisberg i Flisby socken, Jönköpings län från 1908. Död 1913-03-14 i Sköllersta förs, Örebro län . Gift 1904-09-24 i Ystad med Beda Augusta Aurore Bergstedt, född 1878-07-07 i Ystad, dotter av grosshandlaren Gustaf Adolf Bergstedt och Karin Nilsson.

Barn:

 • Rikard Alexis Harry Gustaf, född 1905-08-13 i Ystad.
 • Karin Anna Brita Alexandra, född 1908-07-10 Johannesberg.

TAB 24

Harald Alexis, (son av Alexis Teofil Jakob Timoleon, tab 22), född 1887-11-20 Bjädesjö. Studentexamen i Lund 1909-12-10. Mogenhetsexamen 1909-12-10. Volontär vid 1. livrgenadjärregementet 1910-05-30. Transp. till Kalmar regemente 1911-04-15. Kadett vid krigsskolan Karlberg. Utexaminerad 1912. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-12-30. Kapten i regementet 1927-12-09. Kapten vid Jönköpings-Kalmar regemente 1928-01-01. RSO 1933-06-16. Avsked 1939-03-10 från och med 1939-04-01. Kapten i Jönköpings-Kalmar regementes reserv. Gift 1914-11-08 på Rosenholm i Lannaskede socken Jönköpings län med sin kusins dotter Louise Holmer, född 1891-07-22 i Sunne, Värmlands län, dotter av provinsialläkaren Carl Otto Holmer och Elin Maria Nordenskjöld.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1915-11-04 i Eksjö stadsförs
 • Sten, född 1918-06-06 i Eksjö.
 • Nils-Gabriel, född 1920-01-18 i Eksjö.
 • Anne-Margrete, född 1921-11-23 i Eksjö stadsförs

TAB 25

Carl Gustaf Oskar Eugen, (son av Anton Mauritz, tab 15), född 1845-12-29 på Bjädesjö. Kadett vid Karlberg 1861-05-21. Utexaminerad 1866-12-22. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1867-01-18. Löjtnant 1873-08-19. Kapten 1886-03-05. RSO 1889-12-01. Avsked 1897-04-23. Major i armén 1903-01-23. Avsked s. d. Död 1906-05-01 i Stockholm. Gift 1885-07-11 Spånga med Carolina Johanna Beata (Bibi) Sergel, född 1862-08-12 på sistnämnda egendom, dotter av kaptenen Birger Fredrik Sergel, och Beata Sofia Ruttersköld.

Barn:

 • Elsa Bibi Sofia, född 1886-06-23 i Nyköping. Sjuksköterska. Död ogift 1919-03-25 i Johannes förs, Stockholm.
 • Gunnar Henrik Eugen, född 1887. Kapten. Se Tab. 26
 • Märta Vilhelmina, född 1889-07-07 på Follökna i Lilla Malma socken, Södermanlands län. Gift 1911-03-11 i Stockholm med majoren John Axel Nordenskjöld, född 1878.
 • Gerda Margit Bibi Sofia, född 1896-05-10 Långdunker. Gift 1925-10-10 i Seglora kyrka på Skansen, Stockholm med kaptenen vid Södermanlands regemente, RSO, George Maria Murray i hans 2:a gifte (gift 1:o 1909-10-16 med Anna Stina Elfverson, född 1887-04-05. Död 1920-08-26. Dotter av vice konsuln Viktor Vilhelm Elfverson och Alida Pålson), född 1883-01-23 i Stockholm. Son av professorn Robert Murray och Maria Andrén.

TAB 26

Gunnar Henrik Eugen, (son av Carl Gustaf Oskar Eugen, tab 25), född 1887-11-17 i Nyköping. Studentexamen 1907-05-14. Mogenhetsexamen 1907-05-14. Volontär vid Södermanlands regemente s. å. 27/5. Korpral i regementet 1908-06-10. Distinktionskorpral s. å. 1/10. Elev vid krigsskolan Karlberg s. å. 16/10. Fanjunkare i regementet 1909-09-08. Utexaminerad s. å. 18/12. Underlöjtnant i regementet s. å. 31/12 och vid regementet 1910-06-18. Löjtnant 1915-08-27. Intendentsaspirant s. å. 15/10. Intendentsexamen 1918. Tjänstg. vid intendenturkåren 1918-10-16–1919-12-30. Regementsadjutant 1921–1924. Kapten i regementet 1924-12-05 och vid regementet 1926-10-26. Biträdande militärattaché i Paris 1924–1925. Överförd till övergångsstat 1927-06-18. Kommenderad officer vid Arméförvaltningens intendentsdepartement 1928. Tjänstg. i arméförvaltningen. RSO 1930-06-06. Gift 1916-10-14 i Stockholm med Lilly Sofia Virginia Kantzow, född 1892-08-28 i Bjurtjärns förs, Örebro län, dotter av kaptenen Gustaf Ludvig Kantzow (friherrliga ätten nr 376) och Emma Hilda Julia Sundin.

Barn:

 • Lily Margareta Sofia, född 1917-07-24 i Stockholm
 • Gustaf Erik Gunnar, född 1920-05-12 i Engelbrekts förs, Stockholm.

TAB 27

Bertil Fredrik Eugen, (son av Carl Gustaf Oskar Eugen, tab 25), född 1891-05-24 Follökna personakten) Södermanlands län. Mogenhetsexamen 1911-05-23. Volontär vid dalregementet s. å. 14/6 och vid Svea livgarde 1912-06-14. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-09-07. RBKrO 1926-11-02. Kapten i regementet 1928-11-15–1932-09-19. Gift 1923-07-03 i Stockholm med Edit Dagmar Tamm nr 395, född 1902-07-13, adoptivdotter till godsägaren Hugo Sebastian Hugosson Tamm (friherrliga ätten Tamm) och Tyra Kantzow [friherrliga ätten nr 376].

Barn:

 • Ingrid Dagmar Anne-Marie, född 1923-09-30 i S:t Gallen i Schweiz

TAB 28

Adam Gabriel Fredrik Ludvig, (son av Anton Mauritz, tab 15), född 1851-07-07 Virkvarn. Kadett vid Karlberg 1871-06-05. 1874-04-17. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 24/4. Löjtnant 1880-08-06. Anställd vid sjukgymnastikinstitutet i Gotha 1882–1883. Kapten 1894-08-06. RSO 1896-12-01. Major vid nämnda regemente 1902-04-02. Överstelöjtnant i armén samt avsked från innehavd beställning på stat 1907-04-12. Befälhavare för Oskarshamns landstormsområde 1909–1910. Avsked ur krigstjänsten 1916. Död 1924-11-24 på Virkvarn (Engelbrekts förs, Stockholm, db). Ägde sedan 1883 Fitjöhammar i Döderhults socken, Rastorp, Virkvarn och Årena Misterhults socken (alla i Kalmar län). Gift 1886-11-17 i Stockholm med Signe Adelaide Virginia Maria Ortman, född 1864-11-17 i Södertälje, dotter av ingenjören Lars Gustaf Ståhle och Hildegard Holmberg samt adoptivdotter till grosshandlaren Ernst Ortman och Rosalie Holmberg.

Barn:

 • Gabriella, född 1887-08-28 på Virkvarn. Gift 1914-07-15 i Kalmar slottskyrka med kaptenen på reservstat vid Gotlands infanteriregemente, chefens ställföreträdare vid Stockholms fondbörs, RSO m. m., Efraim Mendel Verner Napoleon Borell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1907-07-10 med Alice Hök. från vilken han blev skild, född 1886-09-22, dotter av överstelöjtnanten Carl Johan Abraham Hök och Hilma Emma Maria Smitt), född 1882-08-08 i Madesjö socken, Kalmar län, död 1930-08-16.
 • Rosa Margareta, född 1890-08-27 på Virkvarn. Målarinna.

TAB 29

Axel Gustaf, (son av Otto Henrik Nordenskjöld, friherre Nordenskjöld, tab 1), född 1805-02-26 Fårebo. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1827-05-11. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 5/7. Anställd i engelsk örlogstjänst 1830 juni–1832 mars. Premiärlöjtnant 1840-06-09: kapten 1853-04-19. RSO 1856-04-28. Kommendörkapten 1858-02-02. RNS:tOO s. å. 4/6. Avsked 1862-04-04. Distriktschef i södra lotsdistriktet s. å. 25/4. Avsked från nämnda tjänst 1872. Död 1889-11-03 i Karlskrona amiralitets förs Ägde gård i nämnda stad. Gift där 1833-01-06 med Julia Maria Falkman, född 1812-12-22 i nämnda stad, död i Karlskrona amiralitetsförs 1891-08-28, dotter av majoren Ture Gustaf Falkman och Sofia Lovisa Anckarsparre, nr 2180.

Barn:

 • Otto Gustaf, född 1834. Aktuarie. Död 1901. Se Tab. 30.
 • Beata-Sofia, född 1835-09-28 i Karlskrona, död 1882-04-08 i Växjö. Gift 1862-08-14 i Karlskrona med majoren Carl Henrik Nordenskjöld född 1830. Död 1916.
 • Clara Julia, född 1837-02-25 i Karlskrona, död där s. å. 21/7.
 • Axel Ture, född 1839. Major. Död 1896. Se Tab. 34
 • Emilia Charlotta Fredrika, född 1840-09-09 i Karlskrona amiralitetsförs, död 1919-12-04 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift 1864-03-26 i Karlskrona med konteramiralen, KSO1kl, KDDO2gr m. m., Johan Adolf Christian Meister, född 1834-08-31 på Karlbergs slott, död 1905-10-31 i Stockholm.
 • Julie Marie, född 1842-07-26 i Karlskrona, död 1926-01-15 i Stockholm (Karlskrona amiralitetsförs, db). Gift 1871-01-06 i Karlskrona amiralitetsförs med kaptenen vid flottan, RSO, Axel Georg Ericson, född 1836-03-23 i Kristianstad, död 1880-03-18 vid Trollhättan.
 • Hedvig Marie-Louise (Mi), född 1850-12-29 i Karlskrona, död 1929-03-02 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1881-04-02 i Karlskrona amiralitetsförs med kaptenen i Blekinge bataljons reserv, direktören vid tvångsarbetsanstalten å Svartsjö, majoren i armén, RSO, RVO, Axel Vilhelm Hjalmar Valdemar Wollin, född 1847-08-02 i Simrishamn, död 1920-06-07 i Stockholm.

TAB 30

Otto Gustaf, (son av Axel Gustaf, tab 29), född 1834-05-06 i Karlskrona. Student i Lund 1852-12-08. Jur. preliminärexamen 1853-12-10 och examen till rättegångsverken 1860-09-15. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 25/9. Vice häradshövding 1866-05-14. Auditör vid Smålands grenadjärbataljon 1867-10-25. Notarie i nämnda hovrätt 1878-07-31. RVO 1881-12-01. Avsked från auditörsbefattningen 1882-09-08. Aktuarie och arkivarie i nämnda hovrätt 1895-08-09. Död 1901-09-02 i Kristianstad. Gift 1879-12-18 i Uppsala med Nanna Teofila Munthe, född 1853-08-01 i Jönköpings slotts förs, död 1937-01-01 i Sigtuna (db 1), dotter av majoren Ludvig Vilhelm Munthe och Sofia Maria Teofila af Sandeberg.

Barn:

 • Åke, född 1880-12-27 i Kristianstad. Mogenhetsexamen därst. 1900-05-19. Extra stationsskrivare vid statens järnvägar s. å. 11/6. Extra ordinarie stationsskrivare 1902-01-01 och stationsskrivare 1903-01-01. Förste stationsskrivare 1917-01-01. Underinspektör i Göteborg 1926-11-18. PrRKM3kl 1935-10-28. Stationsinspektör vid S.J. 1937-06-05. Gift 1915-08-16 i Fritsla kyrka, Fritsla förs, Älvsborgs län med Dagmar Ingeborg Thorsson, född 1892-09-21 i Fritsla socken, Älvsborgs län, dotter av handlanden Charles Vilhelm Thorsson och Jenny Cecilia Helander.

TAB 31

Knut (son av Otto Gustaf, tab 30), född tvilling 1882-09-27 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1901-06-08. Elev vid tekniska högskolan 1902-09-02. Utexaminerad från dess fackskola för arkitektur 1906-04-30 och från Konstakademiens arkitekturskola 1909-05-29. Egen arkitektbyrå i Stockholm 1912. Arkitekt i byggnadsstyrelsen 1916. Överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm s. å. RVO 1927-09-15. GV:sJmt 1928-06-16. Arkitekt hos arméförvaltningens fortifikationsdepartement och chef för dess arkitektkontor 1929–1931. Slottsarkitekt vid Strömsholms slott, 1936–1939. Marinförvaltningens arkitekt. Gift 1910-06-11 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med Elsa Lovisa Amalia Beckman, född 1883-09-24, dotter av notarien i överståthållarämbetet Carl Ludvig Herman Beckman och Ida Amalia Ålund.

Barn:

 • Tore, född 1911-03-24 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Inga, född 1914-01-18 i Oscars förs, Stockholm
 • Sven född 1915-08-27.
 • Göran, född 1920-09-07 i Stockholm.

TAB 32

Sune (son av Otto Gustaf, tab 30), född tvilling 1882-08-27 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1901-06-08. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 10/6. Sergeant därst. 1902-09-03. Elev vid krigsskolan s. å. Kammarpage hos konungen. Fanjunkare i regementet 1903-08-26. S. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1907-05-03. Utexaminerad från gymnastiska lärarkursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1909-06-00. Kapten vid regementet 1917-02-09. Regementskvartermästare 1924–1927. RSO 1924-06-06. SM 1926. Major vid norra skånska infanteriregementet 1927-06-03. Gift 1:o 1908-06-07 på svenska legationen i London med Hedvig Elisabet (Elsa) Orre, dotter av godsägaren Johan Fredrik Larsson och Emilia Orre.

Barn:

 • Christer, född 1910-07-23 Berg. Studentexamen 1928.
 • Dag, född 1913-04-29 på Karlsborg.
 • Stig, född 1914-08-31 på Berg.
 • Rolf, född 1920-03-03 i Växjö.

TAB 33

Yngve, (son av Otto Gustaf, tab 30), född 1884-12-28 i Kristianstad. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1903-06-12. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 15/6. Sergeant därst. 1904-09-29. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare i regementet 1905-08-29. Utexaminerad s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1909-02-05. Tjänstg. vid Generalstabens topografiska avdelning 1911–1916. Kapten 1918-06-28. RSO 1926-06-06. Avsked 1934-09-28 samt utn. till major i armén s.d. Kapten i Kronobergs regementes reserv. Rullföringsbefälhavare 1939–1942. Gift 1912-06-24 Rosenholm med Eva'' Holmer, född 1889-05-28 i Ströms socken, Jämtlands län, dotter av provinsialläkaren Carl Otto Holmer och Elin Maria Nordenskjöld.

Barn:

 • Otto Lennart, född 1915-05-05 på Kronobergs hed i Moheda socken, Kronobergs län
 • Ebba, född 1917-06-07 Dansjö.
 • Hans, född 1920-09-28 i Växjö. Student. Tjänsteman.

TAB 34

Axel Ture, (son av Axel Gustaf, tab 29), född 1839-06-26 i Karlskrona. Furir vid Smålands grenadjärbataljon 1856-06-06 student i Lund 1857-12-12. Officersexamen 1859-02-26. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 16/9. Löjtnant 1867-08-14. Kapten 1879-04-04. RSO 1884-05-15. Major 1892-04-01. Död 1896-04-24 Helgö. Ägde nämnda egendom samt Holmeshult i Fröryds socken, Jönköpings län, ävensom gård i Växjö. Gift 1872-11-26 i nämnda stad med Agnes Johanna Charlotta Hultman, född 1850-04-11 i Uppsala domkyrkoförs, död 1915-05-19 i Malmö (Båstads förs, Kristianstads län, db), dotter av biskopen Henrik Gustaf Hultman och Fredrika Maria Charlotta Ekelund.

Barn:

 • Agnes Julia Charlotta (Lotten), född 1875-08-01 på Helgö, död 1893-06-08 i Växjö.
 • Agnes Märta Elisabet, född 1879-07-17 i Öjaby förs, Kronobergs län. Gift 1906-03-08 i Lund med professorn vid universitetet Lund fältläkaren i fältläkarkåren, med. doktor Fritz Gustaf Ask, född 1876-06-06 i Lund, död 1934-10-23.
 • Agnes Elsa Margareta, född 1891-08-03 i Växjö, död 1905-05-03 i Lund.

TAB 35

Ture Gustaf Axelsson (son av Axel Ture, tab 34), född 1873-10-20 Helgö. Mogenhetsexamen i Växjö 1892-06-04. Student i Uppsala s. å. 6/9 och i Lund 1896-04-16. Filosofie kandidat 1899-09-04. Vik. adjunkt vid Malmö högre allm. läroverk 1900. Föreståndare för privat handelsskola 1901–1904. Rektor för Malmö handelsgymnasium 1904-06-00 och ordinarie lektor därst. 1913. E. lärare vid navigationsskolan i Malmö 1912-07-29. Inspektor vid Malmö lärlings- och yrkesskolor. RVO 1924-12-15. 1939-11-15 RNO. Gift 1900-10-20 i Bara kyrka med Elsa Signe Gunborg Lundgren född 1877-05-16 Kungshult, död 1941-06-23 i Limhams förs, Malmöhus län, dotter av lantbrukaren Håkan Fritiof Lundgren och Caroline Olsson.

Barn:

 • Axel Fritiof Turesson, född 1901-08-14 i Malmö,
 • Erik Gustaf Turesson, född 1903-03-05.
 • Otto Fredrik Turesson, född 1904-02-05.
 • Sven Gunnar Turesson, född 1905-07-29.
 • Agnes Elsa Carolina, född 1907-07-21.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.