:

Douglas nr 19

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Douglas nr 19

Grevlig 1654-05-28 introducerad 1654.

Äldre uppgifter om den lysande skotska ätten Douglas' första framträdande (700-talet) höra till traditionens område. Släktens äldste med säkerhet kända stamfader var William de Dufglas, vars namn förekommer bland vittnen vid urkunder under åren 1174–1213. Släktens äldre direkta linje utslocknade på manssidan 1488 med den 9:e earlen av Douglas. De övriga tre huvudgrenarna äro Angus, Morton och Queensbury. Från den förste av dessa härstamma hertigarna av Hamilton, vilka även erhållit brittisk hertigtitel (av Brandon), vilken ättegren ännu fortlever, grevarna av Selkirk (Död 1891) och hertigarna av Tourraine i Frankrike (Död 1488). Hit hörde även »the good Sir James», som dog 1330 på väg till Palestina, dit han skulle föra sin väns och vapenbroders, konung Robert Bruces, hjärta, till åminnelse varav det av alla olika ätter Douglas förda hjärtvapnet utvisar ett krönt hjärta. De första earlema av Morton tillhörde grenen Douglas av Dalkeith, som numera är utdöd i Skottland, men fortlever i den svenska grevliga ätten Douglas. Queensburylinjen erhöll 1684 skotsk hertigvärdighet (av Queensbury) och 1708 brittisk (av Dover). Den svenska ättegrenen kan icke med säkerhet föras längre tillbaka än till nedanstående John Douglas. De å genealogien före sonen James anförda släktleden, grundade på den släkttavla, som vid ättens introduktion eller senare företeddes i Sverige, äro bevisligen oriktiga. De närmaste tre släktleden efter William, son av James Douglas och Janet Borthwick, hava däremot icke kunnat kontrolleras och upptagas därför enligt riddarhusgenealogien. – Ätten intogs 1715 på estländska riddarhuset under nr 184 och upptogs i badensiskt grevestånd 1848.

Litteratur: H. Maxwell, A History of the House ot Douglas (1902).

Douglas%20G1900.jpg

TAB. 1

John Douglas. (Översiktstab 2) Gift med Agnes Monfode.

Barn:

James. Herre till Dalkeith och Morton. Ärvde sin farbroder Sir William Douglas, »knight of Liddesdale» 1353. Åtföljde Sir Archibald the Grim och biskopen av Glasgow på deras ambassad till Frankrike 1371. En av de skotska kommissarierna som avslöto vapenstilleståndet med engelsmännen i Ayton 1384. Död 1420. Gift 1:o 1372 med Agnes Dunbar, död före 1384. Gift 2:o med Egidia Stuart i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Sir James Lindsay of Crauford. Gift 2:o med Sir Hugh Eglinton), dotter av Walter the Steward och halvsyster till konung Robert II av Skottland.

Barn:

1. James. Herre till Dalkeith och Morton, den förste lord Dalkeith 1401. Död omkring 1440. Gift 1:o 1392 med Elisabet Stuart, dotter av John, earl of Carrick, sedermera konung av Skottland under namnet Robert III, och Annabella Drummond. 2:o med Janet Borthwick, dotter av Sir William Borthwick.

Barn:

2. William. Herre till Morton och Whittinghame. Gift med sin fränka Christina Dunbar, dotter av Patrik Dunbar, baron of Whittinghame.

Barn:

William. Baron ot Whittinghame. Gift med sin fränka Margareta Dunbar, dotter av Jakob Dunbar, baron of Bela.

Barn:

William. Baron of Whittinghame. Ledamot av Stora rådet i Skottland. Gift med sin fränka Elisabet Lauder, dotter av Robert Lauder, baron of Bass, och Isabella Douglas, greve Georgs of Angus dotter.

Barn:

William. Baron of Whittinghame. Ledamot av Stora rådet i Skottland. Konung James I:s i Storbritannien ambassadör till konung Christian IV i Danmark. Gift med Isabella Maitland, dotter till storsigillbevararen Richard Maitland. De hade totalt 9 söner.


Barn:

Patrik, herre till Sandikstone. Guvernör. Gift med Christina Lesslie, dotter av Andreas Davidsson Lesslie, baron ot Zinerdivat, och Anna Bruss.

Barn:

 • William, † 1632 i febr stupade vid Kreuznach, löjtnant vid James Spens reg. 1625, kapten 1628, major 1631.
 • Archibald, † omkr. 1629 25/7, stupade vid Elbing, fänrik 1625 vid James Spens reg., kapten.
 • Richard, var i svensk krigstjänst, men kan ej åter finnas i rullorna.
 • Robert, (översiktstab 3), greve Douglas, greve till Skenninge, friherre till Skälby i Kalmar landsförs, Kalmar län. Herre till Högsäter i Vreta-Klosters socken, Östergötlands län och Stjärnorp i Stjärnorps socken, Östergötlands län. Samt Zewen i Bremen. Född 1611-03-17 på Standingstone i Skottland. Kom med de skotska trupper, som markis Hamilton anförde, år 1631 till Sverige. Page hos konung Gustaf II Adolf. Major vid ett dragonregemente 1632. Överstelöjtnant 1634. Överste för ett regemente till häst 1636. Generalmajor av kavalleriet 1643. Guvernör i Schwaben 1646. Generallöjtnant 1647-07-10. Friherre 1651-03-29 med Skälby ladugård vid Kalmar till friherrskap (ej introducerad). General samt krigsråd 1651-05-27. Riksstallmästare 1652-11-06. Greve 1654-05-28 med Skenninge stad till grevskap (introducera 1654 under nr 19). Fältmarskalkslöjtnant 1656-07-17. Fältmarskalk 1657-05-13. Död 1662-05-28 (enligt annan uppgift 1662-05-08) (At (P).) i Stockholm mycket hastigt av slag. Bisatt 1662-11-01 i Jakobs kyrka och begraven (At (RA).) 1662-11-23 i Riddarholmskyrkan samt därefter förd till Vreta klosters kyrka, varest familjegraven finnes. 'Han var en tapper krigare och skicklig fältherre, och utmärkte sig genom sitt hjältemod i polska kriget, varunder han bevistade 3-dagarsslaget vid Warschau. Kämpade framgångsrikt i Livland och Kurland 1658–1660, varunder han bl a erövrade Wolmar samt överrumplade Mitau och tog Kurlands hertig till fånga.' Gift 1646 i Leipzig med Hedvig Mörner, troligen död 1701, dotter av landshövdingen Stellan Otto von Mörner, naturaliserad Mörner, och hans 1:a fru Maria von der Grünau.

Barn:

Vilhelm, till Högsäter och Zewen. Född 1646-11-20 i Schwaben. Kammarherre 1670. Överstelöjtnant vid skånska infanteriregementet 1672-08-01. Död ogift 1674-02-17 och begraven 1674-07-19 i Riddarholmskyrkan samt därefter förd till familjegraven i Vreta klosters kyrka. Han förlovade sig 1673 med grevinnan Ebba Charl. Lewenhaupt, men dog innan bröllopet.

Gustaf, född 1648. Landshövding. Död 1705. Se tab 2.

Axel, till Högsäter och Zewen. Född 1650-11-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1666 (Um.). Officer vid Königsmarcks regemente i fransk tjänst 1671. Kapten vid hertigens av Kurland dragoner i holländsk sold 1672. Kapten vid prinsens av Oranien livgarde. Död 1673-05-18 i Stockholm och begraven 1673-12-19 i Riddarholmskyrkan samt därefter förd till familjegraven i Vreta klosters kyrka.

Adolf, född 1651-12-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1666 (Um.). Officer vid Königsmarcks regemente 1671. Kapten i holländsk tjänst. Död 1674-08-17 av sina den 1674-08-11 vid Brüssel erhållna blessyrer.

Christina, född 1652, död 1712-04-00. Gift 1680-02-04 i Stockholm med översten greve Gustaf Adolf Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1648, död 1697.

Carl, född 1656-08-02 i Thorn. Student i Uppsala 1666 (Um.). Död 1678-04-27 i Paris under sina utländska resor.

 • Robert, född posthumus 1662-07-22, död 1665-04-16 på Högsätet.

[SBLill s367ff; EÄRA; HT: 1977 s83; VäxjöDk A 1662:228]

TAB 2

Gustaf (översiktstab 4, son av Robert, greve Douglas, tab 1), greve till Stjärnorp, friherre till Älvgärde i Rasbo socken, Uppsala län samt herre till Nederängen i Vidbo socken, Stockholms län och Spannarp i Ausås socken, Kristianstads län. Född 1648-05-23 i Stockholm. Kornett vid C. G. Wrangels livkompani 1668. Löjtnant vid livgardet 1671-12-01. Kapten vid livgardet 1672-07-15. Major 1673-11-28. Överstelöjtnant 1676-02-13. Överste för skånska och bohuslänska dragonerna 1677-07-31 till 1679-12-03, då han fick i uppdrag att uppsätta ett värvat regemente. Landshövding i Västerbotten och lappmarkerna 1692-06-04. Död 1705-07-24 i Stockholm och ligger begraven i Douglaska graven i Vreta klosters kyrka Östergötlands län. Han var med i slaget vid Lund. Gift 1680-08-04 i Stockholm med grevinnan Beata Margareta Stenbock, född 1661-05-07 i Göteborg, död 1735-09-07, dotter av riksrådet och riksamiralen, greve Gustaf Otto Stenbock, och hans 2:a fru, grevinnan Christina Catharina De la Gardie.

Barn:

 • Hedvig, född 1681-11-02, död 1761-07-08 (1761-06-08) (At (P).) i Stockholm. Gift i Stockholm 1704-02-25 med presidenten, friherre Gustaf Rålamb, född 1675, död 1751.
 • Vilhelm, född 1683. Generalmajor. Död 1763. Se tab 3.
 • Christina Catharina, född 1684-04-18, död 1747-01-20. Gift 1714-05-04 i Stockholm med sin svågers halvbrors son, landshövdingen, friherre Claes Rålamb, född 1682.
 • Gustaf Otto, född 1687. General. Död 1771. Se tab 12.
 • Carl, född 1688-01-24. Död 1688-02-29
 • Axel, född 1689-05-30, död före 1693-01-07 och begraven 1693-08-23 i Vreta klosters kyrka.
 • Robert Adolf, född 1690-07-06. Kaptenlöjtnant vid dalregementet 1709-10-21. Kapten vid dalaregementet 1710-03-30. Död 1712-12-09 i slaget vid Gadebusch.
 • Ulrika Eleonora, född 1691-11-07, död 1698-09-12.
 • Jakob, född 1693-04-16. Fänrik vid dalregementet 1709-10-21. Löjtnant 1710-09-14. Död ogift 1710-11-18 i Stockholm av pesten.
 • Beata Margareta, född 1694-09-15, död 1773-03-06 på Börstorp i Hassle socken, Skaraborgs län. Gift 1715-03-31 med landshövdingen Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, född 1685, död 1756.
 • Ebba Charlotta, född 1696-02-13, död 1773-10-12 på Gimmersta i Julita socken, Södermanlands län. Gift 1721-01-24 med presidenten, friherre Conrad Ribbing af Zernava, född 1671, död 1736.
 • Carl Ulrik, född 1699-01-04, död 1700-01-21.
 • Johan Gabriel, född 1700-07-14. Musketerare vid livgardet 1719-04-01 förare vid livgardet, 1719-05-12. Fänrik 1719-08-26. Död ogift 1729-03-18 i Stockholm.

tab 3.


 • Vilhelm (översiktstab 5, son av Gustaf, tab 2), till Stjärnorp. Född 1683-01-06 i Stockholm (LK.). Kadett vid franska armén 1696. Fänrik vid franska regementet Royal Allemand 1699. Löjtnant vid franska regementet Royal Allemand 1701. Kapten vid Erik Sparres regemente vid franska regementet Royal Allemand 1702. Avsked 1703. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1704-09-05 löjtnant vid skånska ståndsdragonregementet 1704-11-12. Kapten vid skånska ståndsdragonregementet 1705-03-21. Generaladjutant vid Rehnskiölds armé 1706. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet med överstelöjtnants titel 1722. Generaladjutants fullmakt 1723-04-25. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet (Lk) 1724-03-13. Överstes avsked 1725-02-13. Generalmajor i holstein-gottorpsk tjänst 1738-05-13. RSO 1748-11-07. Död 1763-04-08 på Stjärnorp och begraven 1763-04-14 i familjegraven i Vreta klosters kyrka. 'Han var en tapper krigare och den förste som vid stormningen av Reusch-Lemberg trängde sig in i staden. Blesserades illa i halsen, livet och högra armen i slaget vid Fraustadt, och blev vid Poltava fången och förd till Vologda.' Gift 1715 under ryska fångenskapen med Maria Houtman van Bouchshorn, född 1682-09-17, i Vologda, död 1771-09-25, dotter av holländska handelsmannen i Vologda Johan Houtman van Bouchshorn. 'Detta giftermål blev sedan genom Kungl Maj:ts öppna brev 1725-05-27 gillat.'

Barn:

 • Beata Margareta, född 1716-04-24 i Vologda, död ogift 1805-11-13 på Stjärnorp.
 • Maria Vilhelmina, född 1717-03-18 i Vologda, död ogift 1803-08-02 Bölnorp .
 • Johan Vilhelm, född 1718-08-24 i Vologda. Student i Uppsala (Um.) 1733-02-19. Förare vid livdragonregementet 1732 och vid livgardet 1734. Sergeant vid livgardet 1737. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1743-09-21. Regementskvartermästare vid Östgöta infanteriregemente 1748-02-17. Kapten 1749-02-14. RSO 1755-01-13. Sekundmajor 1760-05-07. Premiärmajor 1760-08-11. Överstelöjtnant i armén 1761-09-14. Död ogift 1770-05-27 på Stjärnorp. 'Han bevistade affären vid Pasewalk i Pommern med utmärkt tapperhet.'
 • Hedvig Christina, född 1719-12-24 i Vologda, död ogift 1805-06-24 på Stjärnorp.
 • Vilhelm Otto, född 1721. Hovmarskalk. Död 1776. Se tab 4.
 • Ulrika Charlotta, född 1724-07-09 i Stockholm, död ogift 1754-09-11 på Stjärnorp och begraven 1754-09-24 i Vreta klosters kyrka.
 • Anna Catharina, född 1725-12-11, död 1726-01-15.

TAB 4

Vilhelm Otto (översiktstab 6, son av Vilhelm, tab 3), född 1721-02-26 i Vologda. Student i Uppsala (Um.) 1733-10-31. Sergeant vid livdragonregementet 1735-11-05. Korpral vid livregementet till häst 1740-02-29. Kornett livregementet till häst 1744-05-30. Löjtnant 1747-12-08 bevistade såsom regementskvartermästare fälttåget i Pommern 1757. Stabsryttmästare 1758-05-30. Ryttmästares indelning 1759-05-04. RSO 1759-04-28. Avsked 1761-11-29. Kammarherre 1761-11-23. Hovmarskalks n. h. o. v. (SAB) 1767-01-20. Död 1776-09-14 på Stjärnorp. Gift 1749-09-26 Hjulsta med grevinnan Eleonora Lovisa Sofia Dohna, född 1726-01-27, död 1797-01-30 på Tolefors i Kärna socken, Östergötlands län, dotter av generalmajoren, greve Carl August Dohna, och friherrinnan Hedvig Ulrika Christina Soop af Limingo.

Barn:

 • Hedvig Maria Vilhelmina, född 1750-07-21 på Stjärnsund i Askersunds landsförs Örebro län, Död på Stjärnsund 1752-09-12 och begraven i Oxenstiemska graven i Askersunds landskyrka.
 • Robert Delphicus, född 1751-07-04 på Stjärnorp. Extra ordinarie kanslist vid utrikesexpeditionen. Hovjunkare (SAB) 1768-11-07. Lagmans avsked 1777. Död barnlös 1810-01-10 i Linköping. Gift 1791-04-29 på Åkers krutbruk i Åkers socken, Södermanlands län med Anna Beata Hellstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessor N. N. Fahlstedt), född 1752, Död 1812-03-10 i Nyköping.
 • Beata Lovisa, född 1752-07-11 på Stjärnsund, död 1760-08-26 på Tolefors.
 • Vilhelmina, född 1753-10-06 på Stjärnsund, död 1839-02-10 i Linköping. Gift 1781-09-25 på Stjärnorp med kaptenen Johan Daniel Ehrenborg, född 1744, död 1815.
 • Carl Vilhelm, född 1754. Överstelöjtnant. Död 1822. Se Tab. 5.
 • Ulrika Eleonora, född 1756-09-14 Tidö, död 1760-03-27 på Tolefors.
 • Gustaf, född 1757-11-15 på Tidö, död 1757
 • Gustaf Otto, född 1759-09-16 på Tolefors. Kom i tjänst 1773. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1776-05-22. Premiäradjutant 1777-06-06. Stabsadjutant hos konungen 1781-05-16. Major 1785-03-02. Överadjutant hos konungen. Avsked därifrån med rätt att kvarstå såsom major i armén 1807-04-09. Död ogift 1830-04-05 Gerstorp .
 • Johan Fredrik, född 1761-03-03 på Tolefors, död på Tolefors 1762-03-07.

TAB 5

Carl Vilhelm (översiktstab 6, son av Vilhelm Otto, tab 4), född 1754-10-04 Vinketomta. Volontär vid livregementet till häst 1762-12-06. Korpral vid livregementet 1764-04-21. Sekundkvartermästare 1764-10-04. Kvartermästare 1765-10-04. Kadett vid krigsskolan i Karlskrona 1766-10-01. Livdrabant 1769-10-21. Löjtnant 1775-08-09. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1777-11-06. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1780-06-12. Överadjutant och major i armén 1793-02-27. Avsked från regementet 1807-05-20. Överstelöjtnant i armén 1809-03-03. Avsked med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i armén 1816-08-20. RSO 1817-01-28. Död 1822-11-02 i Linköping. Gift 1783-10-23 på Röby i Slaka socken, Östergötlands län med Marta Catharina Montgomery, född 1762-09-28 död 1839-08-21 i Linköping, dotter av löjtnanten David Christoffer Montgomery, naturaliserad och adopterad Montgomery B, och Ebba Christina Holst.

Barn:

 • Vilhelm Christoffer Robert, född 1784. Överste. Död 1844. Se Tab. 6.
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1786-01-09 på Stjärnorp, död på Stjärnorp 1788-07-28.
 • Eva Beata Christina Lovisa, född 1790-09-17 på Kärrsjö i Ledbergs socken, Östergötlands län, död 1819-10-05 Johannisberg. Gift 1810-12-06 i Linköping med majoren Bernhard Fredrik Gyllenram, nr 1528, född 1786, död 1840.
 • Vilhelmina Charlotta Catharina, född 1800-11-10 på Stjärnorp, död 1801-04-09 och begraven 1801-04-13 i Vreta klosters kyrka.

TAB 6

Vilhelm Christoffer Robert (översiktstab 6, son av Carl Vilhelm, tab 5), född 1784-08-06 Kärrsjö. (Minderårig) fänrik vid livgardet (KrAB.) 1795-04-20. Student i Uppsala 1798. Volontär vid Svea livgarde 1802. Fänrik vid Svea livgarde 1805-03-15. Löjtnant 1807-12-03. GMtf (KrAB.) 1810-05-10. Kapten vid livgrenadjärregementet 1810-10-11. 3. major vid livgrenadjärregementet 1812-06-23. RSO 1815-06-20. 2. major 1816-05-28. 1. major (KrAB.) 1818-02-24. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Överste i armén 1823-07-04. Överstelöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1827-07-25. Avsked 1830-04-22. Död 1844-02-14 på Gerstorp och begraven i Vreta klosters kyrka. Gift 1822-12-31 Lagerlunda med friherrinnan Magdalena Sofia Lagerfelt, född Lagerlunda 1797-06-28, död 1834-01-16 på Gerstorp, dotter av överstelöjtnanten friherre Israel Lagerfelt, och grevinnan Magdalena Sofia Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Carl Israel Vilhelm, född 1824. Badensisk kammarherre. Död 1898. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl Israel Vilhelm (översiktstab 6A, son av Vilhelm Christoffer Robert, tab 6), född 1824-04-20 Katrineberg. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet 1832. Student i Uppsala 1842. Elev vid forst- och lantbruksakademierna i Tharandt och Hohenheim 1846–1847. Storhertiglig badensisk kammarherre 1853-10-11. Kammarherre hos drottning Lovisa 1859-08-23. Kabinettskammarherre hos konung Carl XV 1860-09-18. RNS:tOO 1861-12-17. RNO 1868-06-03. KDDO 1 gr 1870-11-04. Kabinettskammarherre hos konung Oskar II 1872-10-21. RPrKrO2kl m kr 1873-08-00. KNO1kl 1875-12-01. RWaldFO1kl 1875-02-14. KBad ZLO 1877-04-25. KWürtFrO1kl 1880-11-03. Överstekammarjunkare 1882-06-06. StkPKrO 1889. Kmstk NO 1894-12-01 död 1898-01-14 å villa Douglas vid Konstanz i Baden. Ägde Gerstorp samt Naterstad i Slaka socken och Råberga i S:t Lars socken, Östergötlands län. Gift 1848-06-08 i Karlsruhe i Baden med grevinnan Lovisa Catharina von Langenstein und Gondelsheim, född 1826-03-03 i Karlsruhe, död 1900-01-01 i Neuchâtel, dotter av Ludvig I, storhertig av Baden, och hans morganatiska gemål Catharina Carolina, grevinna von Langenstein und Gondelsheim. Innehade fideikommisset Mühlhausen med Heilsperg, Gottmadingen, Ebringen och Mägdeberg i Baden, ävensom villa Douglas, Konstanz, i Baden.

Barn:

 • Vilhelm Ludvig Carl, född 1849-02-08 i Geneve i Schweiz. Studerade vid Polyteknikum i Karlsruhe 1867–1869. Inträdde såsom fänrik vid 20. dragonregementet 1869. Deltog med detsamma i fransk-tyska kriget 1870–1871. RPrJK2kl 1870. Transporterades såsom löjtnant till »Gardes du Corps» 1872. Ryttmästare 1873. RVO 1875-07-00. Övergick till reserven 1880. Medlem av kretsförsen för kretsen Konstanz och Karlsruhe. Utskottsmedlem av tyska lantbrukssällskapet 1886. Ledamot av tyska riksdagen för valkretsen Bretten och Sinsheim 1889. Död 1908-04-22 på Gondelsheim. Innehade sedan 1871 fideikommissegendomen Langenstein samt ägde sedan 1871 Gondelsheim, Stetten, Worndorf, Gutenstein, Münchhof, Sickingen och villa Rosenau, alla i Baden, samt hus i Karlsruhe. Gift 1899 med Valerie Lesca Weiss i hennes 2:a gifte, född 1867. Död 1927-09-26. Se Tab. 7A.
 • Ludvig Vilhelm August, född 1849. Riksmarskalk. Föd 1916. Se Tab. 8.
 • Madeleine Sofia Henrietta, född tvilling 1852-05-24 i Baden-Baden, död 1899-06-06 i Karlsbad. Gift 1888-04-11 på slottet Gondelsheim med sachsiska kammarherren och hovjägmästaren, preussiska kaptenen, friherre Hans Mikael Gottlob Herman Malio von Meyern-Hohenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1901-01-08 med friherrinnan Hildegard von und zu Bodman, född 1880-06-15 i Sengenbach) (Gothasches geneal. Taschenbuch der gräflichen Häuser 1913.), född 1860-10-02 i Coburg, död 1912-08-31 på Wüstenahorn vid Coburg. (Gothasches geneal. Taschenbuch der gräflichen Häuser 1913.)
 • Catharina Carolina Lovisa, född tvilling 1852-05-24 i Baden-Baden, död i Baden-Baden 1893-10-10. Gift 1874-04-30 i Konstanz med badensiske kammarherren, preussiska ryttmästaren, friherre Heinrich Christian Gayling von Altheim, född 1847-11-27 Ebnet
 • Maria Augusta Fredrika, född 1854-11-14 i Karlsruhe, död 1923-02-17 på villa Douglas vid Konstanz. Gift 1903-08-08 på Langenstein (Gothasches geneal. Taschenbuch der gräflichen Häuser 1913.) med preussiska envoyén, verkliga geheimerådet, kammarherren, greve Carl August Philip von der Goltz, född 1848, död 1905-12-24 på villa Douglas.
 • Fredrik Gustaf Archibald (Fritz), född 1859-09-09 i villa Douglas. Port-épée fänrik vid 1. badensiska livdragonregementet nr 20 1879. Löjtnant vid 3. badensiska dragonregementet »Prins Carl» nr 22. Avsked 1890. Död ogift 1921-06-27 i Hausen i Baden. Innehade fideikommisset Heilsperg.

TAB 7. A

Vilhelm Ludvig Carl, (översiktstab 6 A, född 1849-02-08 i Geneve i Schweiz. Studerade vid Polyteknikum i Karlsruhe 1867–1869. Inträdde såsom fänrik vid 20. dragonregementet 1869. Deltog med detsamma i fransk-tyska kriget 1870–1871. RPrJK2kl 1870. Transporterades såsom löjtnant till »Gardes du Corps» 1872. Ryttmästare 1873. RVO 1875-07-00. Övergick till reserven 1880. Medlem av kretsförsen för kretsen Konstanz och Karlsruhe. Utskottsmedlem av tyska lantbrukssällskapet 1886. Ledamot av tyska riksdagen för valkretsen Bretten och Sinsheim 1889. Död 1908-04-22 på Gondelsheim. Innehade sedan 1871 fideikommissegendomen Langenstein samt ägde sedan 1871 Gondelsheim, Stetten, Worndorf, Gutenstein, Münchhof, Sickingen och villa Rosenau, alla i Baden, samt hus i Karlsruhe. Gift 1899-11-16 i Holborn, London med Valerie Lesca Weiss i hennes 2:a gifte (gift 1:o med W.J.D Douglas, skild Albona 1896-07-13), född 1861-03-22 (EÄ 1867) i Böhmisch-Leipa. Död 1927-09-26 i Heidelberg.

Barn:

 • Edith Wilhelmina, född 1891-03-05 i Freinwalde a/d Oder, Tyskland. (Se R H D:s prot. 1935-11-21 § 10). Död 1937-05-30 i Gondelsheim i Baden.

TAB 8

Ludvig Vilhelm August (översiktstab 7, son av Carl Israel Vilhelm, tab 7), född 1849-11-26 i Zurich i Schweiz. Abiturientexamen i Karlsruhe 1869. Student i Heidelberg 1869. Student i Uppsala 1870. Preliminärexamen 1871. Student i Lund 1873. Kansliexamen 1874. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen 1881-09-12. KBadZLO2kl 1884-08-20. KNassAdO1kl 1885-09-20. Landstingsman 1888. Tjänstfri vid hovet 1888-07-01. RPrKrO2kl 1888-12-28. Nämndeman 1889. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1890-09-16. RNO 1892-12-01. Landshövding i Uppsala län 1893-06-02. Ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap 1894. Ordförande i styrelsen för lantbruksinstitutet vid Ultuna 1895-01-00. Minister för utrikesärendena (excellens) 1895-06-01. KNO1kl 1895-07-05. RPrRÖO1kl 1895-07-00. StkBLeopO 1895. KmstkNO 1896-01-21. LLA 1896. SiamVEO1kl 1897-07-00. StköLeopO 1897. KmstkDDO 1897-10-29. StkSpCIIIsO 1898. RoKavKMO 1898-01-21. JUSO1kl 1898. TOO 1898-11-00. Avsked från utrikesministerämbetet 1899-10-18. Landshövding i Östergötlands län 1901-07-10. RCXIII:sO 1904-01-28. KmstkVO 1906-07-02. GVSbm 1906-09-20. Av tyska och belgiska regeringarna utsedd att under 3 år vara överskiljedomare i fråga om tillämpning av tysk-belgiska handelstraktaten 1907-12-00. Ordförande i styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 1909–1916. Riksmarskalk 1911-12-12. Östergötlands läns hushållssällskaps stora GM 1911. Preses i lantbruksakademien 1912-01-26. Avsked från landshövdingämbetet 1912-04-01. HLLA 1913. StkNS:tOO 1914. Död 1916-07-20 i Lysekil. Innehade fideikommisset Mühlhausen i Baden samt ägde Stjärnorp i Stjärnorps socken, Östergötlands län, Gerstorp i Kaga socken, Östergötlands län och Högsäter i Stjärnorps socken, Östergötlands län. Gift 1876-09-30 Tosterup s län med grevinnan Anna Louise Dorotea Ehrensvärd, född 1855-08-23 i Stockholm, TChO1kl, död 1930-04-02 i Linköping (Stjärnorps förs, Ög., db nr 4) dotter av ministern för utrikesärendena, greve Albert Carl August Lars Ehrensvärd, och Ingeborg Hedvig Vogt från Norge. Hon äger Stjärnorp och Högsäter samt del i Tosterup i Tostarps socken, Kristianstads län.

Barn:

 • Anna Louise Dorotée, född 1878-11-22 på Gerstorp i Kaga förs, Ög. Död 1964-04-02 i Åtvids förs, Ög (db). Gift 1901-06-08 i Kärna kyrka Östergötlands län med kammarherren, friherre Axel Teodor Adelswärd, född 1860. Död 1929-09-29 på Adelsnäs.
 • Albert Archibald, född 1882-06-04 och död 1882-07-20 på Gerstorp.
 • Vilhelm Archibald, född 1883. Major. Se tab 10.
 • Hedvig Ingeborg Madeleine, född 1886-09-02 på Gerstorp. Död 1983-07-21 i Lovö förs, Drottn.holm. Gift 1:o 1906-06-08 i Linköpings domkyrka med tjänstgörande kammarherren hos drottningen, ryttmästaren i livregementets dragoners reserv, KNO2kl, RSO, m. m. hertig Charles Louis Fouché d'Otrante från vilken hon blev skild gm daga hr 1930-12-13 lkd 1931-01-02, född 1877-06-21 på Älghammar, död 1950-05-31 i Elghammar (Björnlunda förs, Söd., db). Äger Älghammar i Björnlunda socken, Södermanlands län och Ryholm i Beatebergs socken, Skaraborgs län. Gift 2:o 1931-05-18 (Sth jakobs förs vb nr 25) med Generaldirektören, Professor Ivar Justus Tangbom i hans 2:a gifte (Gift 1:o 1905–27 med skulptristen Hjördis Fredrika Nordin, född 1877-01-02. Dotter av snickarmäst. August Nordin och Ida Hansson.), född 1878-05-07. Se VÄD o Biografica, död 1968-08-06 i Lovö förs, Sthlm l.
 • Carl Scholto, född 1888. Ryttmästare. Se tab 11.
 • Maria Ellen Augusta, född 1892-02-17 på Gerstorp. RKSM. PrRKM3kl. ÖRKHt med krigsdekoration Bulgarien RKM. Död 1987-08-20 i Sthlm., Hedvig Eleonora förs Gift 1929-02-26 på Stjernarp med direktören Erik Martin Månsson., född 1880-01-08 i Ledbergs förs, Ög. Död 1952-02-13 i Röda korsets sjukhem, Sthlm (Oscars förs db). Skild 1937-07-06.
 • Oskar Vilhelm, född 1896-12-25 i Stockholm, döpt i Stockholm 1897-03-18, varvid konung Oskar II såsom fadder bar honom till dopet. Studentexamen 1916-05-18. Officersaspirant vid Svea livgarde 1916-06-26. Elev vid krigsskolan 1917. Vice korpral 1917-05-08. Furir 1917-09-05. Fanjunkare 1918-09-09. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik i Svea livgarde 1918-12-31. Student vid Uppsala universitet 1919. Underlöjtnant i gardet 1920-12-31. Löjtnant i gardet 1923-12-07 och vid 2. livgrenadjärregementet 1924-10-24. Ägare jämte brodern Carl Scholto Alguvid i Kaga socken, Östergötlands län. Gift 1926-01-16 i Jakobs kyrka, Stockholm med Dagmar Ida Skarstedt, född 1901-11-07, dotter av justitierådet Sigfrid Adalvard Skarstedt och Anna Hedvig Julia Rignell. Se tab 11 1/2.

TAB 9

Carl Robert (översiktstab 7A, son av Ludvig Vilhelm August, tab 8), född 1880-04-24 på villa Douglas vid Censtanz i Baden. Lantbruksstudier på Bjärka-Säby, i Hehenheim, Wüttemberg och vid universitetet i Freiburg. Tjänstgörande kammarherre hos H.M. Drottningen Victoria 1908-11-07. RRS:tStO2kl m kr 1909. KBadZLO2kl 1909. RVO 1911-06-06. RJohO 1911. KItS:tMLO 1913. KBadBI:sZO 1914. RNO 1916-08-07. KMGO1kl 1918. KVO2kl 1919-08-02. President i bediska Grundherrnverein 1919. President i badiska Grundbesitzerverbund s.å. Ledamot av badiska lantbrukskammaren 1921. BadKrHjM. PrRKM3kl. KNO2kl 1923. Hedersdoktor vid universitetet i Heidelberg 1923. KVO1kl 1924. Ledamot av tyska lantbruksrådet 1925. Styrelseledamot i tyska lantbruksrådet 1926. Kurator i Kejsar Wilhelminstitutet för biokemi s.å. Styrelseledamot i Rhenska hypoteksbanken 1926. Styrelseledamot i Badiska statsbanken 1927. Kurator i Kejsar Wilhelminstitutet för ärftlighetsforskning 1928. GV:sJmt. StkNassAdO. HohHo1kl. KMGrO1kl. TMM. RumJM. LLA. Vice president i tyska lantbrukssällskapet. President i badiska lantbrukskammaren 1925. Innehar fideikommissen Langenstein sedan 1908 och Mühlhausen, sedan 1916, båda i Baden, äger Gerstorp och Tift Östergötlands län samt Madach, Dauenberg och Stohren och tillsammans med modern och syskonen Nellenburg, alla i Baden. Gift 1:o 1906-08-12 i Ordrups kyrka i Danmark med Sofia (Sossie) de Fine Blaauw (norsk-amerikanska) från vilken han blev skild, född 1886-01-09 i Kristiania. BadKrHjM. Dotter av konsuln Dick Blaauw och Marie de Fine Berger. Gift 2:o 1939-04-23 på Schloss Langenstein med prinsessan Augusta Victorie Wilhelmine Antonia Mathilde Ludovika Josephine Maria Elisabeth af Hohenzollern i hennes 2:a gifte (gift 1:o med konungen Emanuel af Portugal av huset Braganza), född 1890-08-30 i Potsdam, Tyskland.

Barn:

 • 1. Ludvig Wilhelm Karl (EÄ Vilhelm Ludvig Carl), född 1907-05-18 på Langenstein, Baden. Innehar fideikommisset Heilsperg i Baden sedan 1921.
 • 1. Ludvig Fredrik Morton, född 1909-03-03 i Constanz. Greve. Gift 1936 med Anne-Marie Staehelin från Schweiz.
 • 1. Gösta Otto Robert, född 1914-02-10 på Langenstein. Greve
 • 1. Louise Victoria Anna Maria Catharina Madeleine, född 1921-06-05 i Constanz (EÄ Konstanz), Baden, Tyskland (fb).

TAB 10

Vilhelm Archibald (översiktstab 7B, son av Ludvig Vilhelm August, tab 8), född 1883-07-19 på Stjärnorp i förs med samma namn, Ög. Mogenhetsexamen 1901-05-28. Volontär vid livregementets dragoner 1901-06-12. Korpral 1902-08-23. Sergeant 1902-09-02. Kadett vid Karlberg 1902-10-02. Fanjunkare i regementet 1903-08-25. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant vid Karlberg 1903-12-18. Löjtnant vid Karlberg 1906-07-16. RRS:tStO3kl 1909. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1913-11-21. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1915-12-17. Studieresa till Galizien 1916. Ryttmästare i livregementets dragoner 1917-07-20. Lärare i krigshistoria vid Krigshögskolan 1917–1918. Avsked och gick i finsk tjänst 1918-02-11. Överstelöjtnant i finska armén. FinlFrK2o3kl m sv 1918. FMM 1918. Åter i svensk tjänst såsom ryttmästare i livregementets dragoner 1918-07-26. Ryttmästare och skvadronschef vid nämnda regementet. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1918-08-23. Lärare i lantkrigskonst vid Sjökrigshögskolan 1919–1929. Ryttmästare vid regementet 1919-09-12. Adjutant hos konungen 1920-05-15. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1921–1923. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1922-10-27. Stabschef vid Västra arméfördelningen 1923. OffNedONO m sv. 1923. Överadjutant och major Generalstaben (EÄ vid Västra arméfördelningen) 1924-05-02. RSO 1924-06-06. KAbessSO 1924. KFinlVRO2kl 1925. Major vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Livregementets dragoner 1926-10-26. Överstelöjtnant vid kavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Livregementet till häst 1927-06-03. RVO 1929-11-28. Överadjutant hos H.M. Konungen 1930. Överste och chef for Norrlands dragonregemente s.å. aug. 28. GV:sJmt. KFinlVRO1kl. RNO 1931-06-06. KSO2kl 1933-11-25. Överste ooh sekundchef för Livregementet till häst 1935-02-01 f.o.m, s.å. juli 19. KSO1kl 1936-11-14. Generalmajor i armén 1937-03-19 f.o.m, s.å. apr. 1 och samtidigt förordnad, från samma dag, upprätthålla beställn. såsom militärbefälhavare för övre Norrland. Militärbefälhavare för Övre Norrland 1937-04-30 samt f.o.m, s.å. juli 1 chef för övre Norrlands trupper. Generalmajor vid Generalitetet 1939-01-20. RTjs1VLO. FMM. FinlSkFK. LKrVA. Gift 1907-04-20 i Jakobs kyrka i Stockholm med Astrid Henschen, född 1883-06-23 i Ronneby, död 1976-10-20 i Rönninge. Dotter av professorn, med. o. filosofie doktorn Salomon Eberhard Henschen och Gerda Helena Maria Sandell.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1908-07-26 på Stjärnorp i förs med samma namn, Ög. Greve. Gift 1935 30/10 med Ottora Maria Haas-Heye från Tyskland, f. 1910 13/2
 • Gösta Archibald, född 1910-10-03 i Stockholm.
 • Jakob Morton, född 1912-10-05 i Stockholm.
 • Gustaf Ludvig Salomon, född 1917-08-25 i Hälsingborg (Stjärnorps förs, Ög, fb). Greve. Studerande. Död 1934-03-10 i Umeå.

TAB 11

Carl Scholto (översiktstab 7, son av Ludvig Vilhelm August, tab 8), född 1888-11-22 Gerstorp. Studentexam (EÄ Mogenhetsexamen) i Linköping 1908-06-11. Volontär vid livregementets dragoner 1908-06-16. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid regementet 1910-12-30. RItKrO 1915. Löjtnant 1916-06-02. RFinlVRO1kl 1919-02-12. Chef för kavalleriets underofficersskola 1922. Ryttmästare i regementet 1925-12-04. Adjutant vid V. arméfördeln. stab 1926–1928. Gift 1919-12-10 på slottet Langenstein i Baden med Maria Matilde Hedvig (Medi) von Schlichting, född 1895-11-17 i Karlsruhe, Baden, dotter av översten i tyska armén Joakim von Schlichting och friherrinnan Antonia von Froben.

Barn:

 • Hedvig Christina Anna Antonia Hélène, född 1923-09-30 i Kungl Hovförs, Stockholm (fb).
 • Marie Madeleine Louise Leopoldine, född 1927-04-25 i Engelbrekts Förs, Stockholm (fb nr 141).

TAB 11 B

Oscar Wilhelm (översiktstab 7, son av Ludvig Wilhelm August tab 8), född 1896-12-25 i Stockholm, döpt 1897-03-18 därst, varvid H.M. Konung Oscar II var närvarande såsom fadder. Greve. Studentexam. vid Lundsberg 1916-05-18. Officersaspirant vid Svea livgarde s.å. juni 26. Elev vid Krigsskolan 1917. Vice korpral s.å. maj 8. Furir s.å. sept. 5. Fanjunkare 1918-09-09. Utexam. s.å. dec. 19. Fänrik i Svea livgarde s.å. dec. 31. Student vid Uppsala universitet 1919. Underlöjtnant i gardet 1920-12-31. Löjtnant därst. 1923-12-07 och vid 2:a livgrenadjärregementet 1924-10-24. Löjtnant vid samma regemente 1926-10-29. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 f.o.m. 1928-01-01. Kapten i Livgrenadjärregementet 1933-12-02. Äg. jämte brodern Carl Sohoito Alguvid i Kaga förs, Ög. RTÖO. Gift 1926-01-16 i Jakobs kyrka i Stockholm med Dagmar Ida Skarstedt, född 1901-11-07. Dotter av justitierådet, juris doktorn Sigfrid Adalvard Skarstedt ooh Anna Hedvig Julia Rignell.

Barn:

 • Jacob Ludvig, född 1927-03-05 i Linköping. Greve.
 • Gustaf Otto Sigfrid Theodor (Gösta-Otto), född 1930-02-21 i Rom. Greve.
 • Anna Dagmar Louise Dorothé, född 1936-06-17 i Linköping
 • Maria Vilhelmina (Marie), född 1941-11-10 i Linköping

TAB 12

Gustaf Otto (översiktstab 8, son av Gustaf, tab 2), till Alp och Kuckofer i Estland. Född 1687-02-23 i Stockholm. Underofficer vid livgardet. Kapten i fransk tjänst. Kaptenlöjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-12-20. Sekundlöjtnant vid dalregementet (Lk.) 1704-08-30. Premiärlöjtnant vid dalregementet (Lk.) 1705-10-20 kaptenlöjtnant (Lk.) 1706-11-21. Livdrabant (Lk.) 1708-08-14. Intagen på estländska riddarhuset 1715-07-29 under nr 184. Rysk generalguvernör i Finland 1717. Preses i stora kommissionen i Estland 1721. Generalmajor i rysk tjänst 1725 (NF.). Generallöjtnant 1729 (NF.). RRS:tAlex NewO. General en chef och guvernör i Reval 1737. Avsked ur ryska tjänsten 1751. Bodde 1763 Alp Död 1771-02-02 och begraven 1771-02-18 i domkyrkan i Reval. Han blev vid Poltava fången och förd till Volodga, varefter han gick i rysk tjänst. Hans namn är knutet vid de flesta av de våldsåtgärder, utpressningar och grymheter i Finland, som denna tid har att uppvisa, och i Sverige, dit ryktet om hans beteende snart hann, troddes allmänt, att han gav de ryska galärerna en god vägledning vid deras mordbrännarfärd längs svenska kusten (NF.). 'Råkade påskdagen 1719 under ett av honom i Åbo anställt gästabud i ordväxling med ryska generalgevaldigern, vilken han på stället nedstack och blev därför genast fängslad och dömd till fästningsarbete i S:t Petersburg, varifrån han ej förrän emot slutet av året, sedan tsar Peter själv sett honom arbeta vid skottkärran, lösgavs'. Gift 1715-10-26 i Reval (RHH.) med Helena von Schlippenbach, född 1700, begraven 1767-03-13 i Nikolai kyrka i Reval (RHH.), dotter av generalmajoren Volmar Anton von Schlippenbach, av samma släkt som grevliga ätten Schlippenbach, arvherre till Bornhusen, herre till Sontack, Urbs, Kust, Perrendä och Kirrefehr, och friherrinnan Helena Liwe (von Liewen).

 • Barn:
 • Helena Elisabet, född 1768 och begraven 1768-03-05 i Nikolai kyrka i Reval. Gift med kaptenen Detlof Gustaf von Wrangel, död 1742 och begraven 1742-07-23 i Nikolai kyrka i Reval.
 • Voldemar Gustaf, född 1719. Överstelöjtnant vid ryska kavalleriet. Död 1754-04-06.
 • Catharina Juliana, född 1723-06-10 i Reval.
 • Robert Vilhelm, född 1724. Överste. Död 1778. Se tab 13.

TAB 13

Robert Vilhelm (översiktstab 8, son av Gustaf Otto, tab 12), arvherre till Alp och Kuckofer. Född 1724-06-23 i Reval. Överste i rysk tjänst. Död 1778-10-20 på Alp. Gift 1751-12-27 med Margareta Juliana von Knorring, född 1725, död 1805-01-23 på Alp, dotter av lantrådet Magnus Gabriel von Knorring.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1752-10-02 i Reval, död 1755-06-28.
 • Helena Vilhelmina, född 1754-01-27 i Reval, död i Reval 1754-03-19.
 • Robert Archibald, född 1754. Kretsmarskalk. Död 1818. Se tab 14.
 • Ottiliana Helena, född 1756-01-12 i Reval, död 1797-12-21. Gift 1781-06-10 på Alp med majoren Henrik Johan von Mohrenschildt, av en adlad men ej introducerad svensk ätt (SK.), född 1756-02-24, död 1820-03-12.
 • Louise Juliana, född 1757-01-01 i Reval, död 1829. Gift 1778-12-26 på Alp med kaptenen, baron Vilhelm von Taubee, arvherre till Wildruck.
 • Stephanie Gustava, född 1758-12-20 i Reval, död 1788. Gift 1783 11/7 med Berend Reinhold von Mohrenschildt auf Kreutzhof, † 1807.
 • Peter, arvherre till Ass, Wayküll och Keschel. Född 1759-01-07 död barnlös 1808-05-30. Gift 1786-09-24 med friherrinnan Sofia Helena von Bjelsky, född 1759-03-06, död 1821-03-06.
 • Lisa Helena, född 1761-10-24 i Reval.
 • Catharina, född 1762-12-24 i Reval.
 • Fredrik Anton, arvherre till Kuckofer, född 1764-01-25 i Reval. Oberlandgerichtsassessor. Död ogift 1826-10-09 och slöt den estländska grenen.

[EÄrätt; GHdBR:Estland III s326]

TAB 14

Robert Archibald (översiktstab 8, son av Robert Vilhelm, tab 13), arvherre till Alp och Jewe. Född 1754-12-13 på Alp. Var kretsmarskalk 1798. Död 1818-02-16 på Alp. Gift 1778-03-06 med Sofia Eleonora von Mohrenschildt, född 1761-09-14 död 1815-06-22 på Alp, dotter av ryska verkliga statsrådet Bernhard Otto von Mohrenschildt, arvherre till Jöggis, Walling mm, av en adlad men ointroducerad svensk ätt, och hans 2:a fru Maria Eleonora von Knorring.

Barn:

 • Juliana Eleonora till Jewe. Född 1781-02-21 i Reval, död i Reval 1833-10-05. Gift (RHKl.) 1798-06-07 på Alp med ryska generalmajoren, greve Alexander von Igelström, till Kirrefehr, Alp och Jewe, född 1770, död 1855.

Källor

(H. Maxwell, A History of the House of Douglas (1902).) Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: