:

Bagge af Berga nr 118

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bagge af Berga nr 118

Urgammal frälsesläkt. Renovation å gammalt adelskap 1517-02-29. Introd. 1642. Utdöd 1955.

Utslocknad på svärdssidan 1969-07-14, på spinnsidan 1963-04-10.

Gemens. härstamn. med adl. ätterna Bagge af Söderby, Gyllensparre, Forstenasläkten och Ulffana.

Sköldemärket en sparre över ett blad fördes under medeltiden av flera sinsemellan mer eller mindre befryndade släkter. Frih. G. Djurklou, som i en uppsats i Historisk tidskrift för år 1891 behandlat dessa släkter, har efter stamfädernas förnamn benämt dem Eskilssönerna, Lindormssönerna, Abjörnssönerna och Häggassönerna. Den största av dessa ätter var Abjörnssönernas, av vilken släkterna Bagge af Berga och Bagge af Söderby utan tvivel äro en direkt fortsättning på svärdssidan. Stamfadern Abjörn Nockesson förde i sitt sigill en sexuddig stjärna, liksom med någon förändring även sonen Jöns Abjörnsson till omkr. år 1390, då den senare upptog moderns sköldemärke sparren över ett blad. Hon tillhörde Lindormssönernas ätt, som några år därefter sannolikt utgick på svärdssidan. Vid introduktionen ändrades Baggeätternas vapen något, i det att sparrens högra stöd fördubblades. Denna fördubbling förekommer dock undantagsvis i några släktmedlemmars sigill redan under senare hälften av 1500-talet. Från Abjörnssönernas ätt härstamma även på fädernet adliga ätten nr 146 Gyllensparre, och på mödernet adliga ätterna nr 2 Forstena-släkten och nr 153 Ulffana, vilka samtliga föra sparren över ett blad till sköldemärke.

Bagge af Berga A11800.jpg

TAB 1

Abjörn Nockesson, (översiktstab1), utfärdar brev 1344-01-02. Gift före nämnda år med N. N. Lindormsdotter, som i vapnet förde sparren över ett blad.

Barn:

 • Jöns Abjörnsson, sigillvittne 1368. Synes hava ägt Hjälmaryd i Ljungby socken Kronobergs län, vilket han 1373 bortbytte mot Vä i Reftele socken Jönköpings län. Kallas väpnare2 1390-07-11 och bevistade såsom sådan Nyköpings möte2 1396-09-20. Levde ännu 1417 vid hög ålder. Han upptog omkr. 1390 mödernevapnet. Gift flera gånger. Gift 1:o med Christina Magnusdotter, syster till Hans Ulf och sannolikt dotter till den Magnus Gislesson i Tovaryd, efter vilken Jöns Abjörnsson tog arv. Sista gången 1377-12-30 med änkan Ragnhild Olofsdotter, död barnlös före 1400. Han säges med sina hustrur hava haft 24 barn. Av nedanstående nämnas endast sönerna i bevarade urkunder.

Barn:

 • 1. Arvid Jönsson, till Källunda i Kärda socken Jönköpings län. Nämnes första gången vid faderns bröllop 1377 samt gör ofta jordaköp och byten. Kallas väpnare 1390-07-11. Levde ännu 1417. Död barnlös. Gift före 1382 med Christina Foot i hennes 2:a gifte, död före mannen, dotter av Carl Gjurdsson Foot, som i vapnet förde en bjälke, belagd med 2 stjärnor.
 • 1. Knut Jönsson. Deltog 1380 i försäljningen av arvet efter morbrodern Hans Ulf, men förekommer därefter som beseglare av brev utfärdade i Södermanland och Närke 1383–85, och begagnar då fädernevapnet.
 • Tord Jönsson. Se. tab4.
 • Magnus Jönsson till Åsaka i likan, socken i Vartofta härad Skaraborgs län, varest han var bosatt åtminstone 1413–1441. Var häradshövding i Vartofta härad 1441 och kallas väpnare 1443-03-31. Död 1444. Han testamenterade jämte hustrun gods till Gudhems kloster 1422 och godset Lida i Burseryds socken Jönköpings län till ett prebende i Vadstena kloster 1443-05-23, vilken gåva 1454 av änkan ökades. Gift med Märta Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en Ulf). Hon gör sitt testamente 1455, dotter till2 Bengt Andersson, som förde en bjälke i vapnet, och Märta Nilsdotter. Märta Bengtsdotter gav 1449-01-02 gården Öjevalla i Åsaka socken till Vadstena kloster med villkor att hon skulle få bebo en gård vid klostret samt årligen erhålla 4 pund smör.3 Makarna hade en son Jöns Magnusson, som levde 1425-07-06, men dog före fadern och begrovs i Vadstena.
 • Märta Jönsdotter.
 • Benkta Jönsdotter.
 • Gunhild Jönsdotter. Gift med Per Staffansson.

TAB 2

Lindorm Jönsson (översiktstab1, son av Jöns Abjörnsson, tab1), var fullmyndig 1377 och väpnare redan 1390-07-11. Satt 1396 och 1397 som väpnare i räfstetingsnämnden i Östergötland, i vilket landskap han synes varit bosatt. Levde ännu 1415, men var död 1418-03-26, då arvskifte hölls efter honom. Gift med Margareta Sixtensdotter, död före 1407. Dotter av häradshövdingen i Vartofta härad Sixten Martinsson, som förde en bjälke i vapnet.

Barn:

 • Jöns Lindormsson, död före 1440.
 • Sixten Lindormsson, kyrkoherde i Tingvalla pastorat av Karlstads stift 1418. Prost över hela Värmland 1436. Död 1444 el. 1445 [Hm].
 • Bengt Lindormsson, död före 1440.
 • Ingeborg Lindormsdotter. Gift före 1418 med Olof Kärling (sparre).
 • Elin Lindormsdotter, var ogift 1418, men gift före 1440 med Sven Brynjulfsson (gumsehuvud). Från dem härstamma adliga ätterna Forstena-släkten, och Ulffana, genom sönerna Hans Svensson och Brun Svensson, vilka upptogo mödernevapnet.
 • Christina Lindormsdotter, vigdes till nunna i Vadstena kloster 1415-01-13, då fadern till klostret skänkte Humla kyrkoby i Redvägs härad samt Torbjörnstorp och Grimstorp i Vartofta härad (allt i Skarab.). Död 1450-03-09 [4].

TAB 3

Abjörn Jönsson (översiktstab1, son av Jöns Abjörnsson, tab1), beseglade brev 1399. Kallas väpnare2 1403-02-24 och pantförskrev jord i Hjälmaryd s. å. Levde ännu 1432. Hans gifte är okänt.

Barn:

 • ? Joan Abjörnsson, väpnare, beseglar brev 1421–1427.
 • Christina Abjörnsdotter, levde 1459. Gift 1431-10-13 med väpnaren och lagmannen i Värmland Björn Nilsson (vinge) till Todene och Hammar, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elin Birgersdotter).
 • Bengta Abjörnsdotter. Hon och hennes man skänkte 1459-05-24 gods till Vadstena kloster. Gift med väpnaren och häradshövdingen i Frökinds härad i Västergötland, en tid fogde på Axevalla slott, Bengt Dun (sparre), levde 1461.
 • Ingeborg Abjörnsdotter. Gift före 1439 med väpnaren Ingvar Mickelsson (svarte skåning) till Traneberg, levde 1474.
 • Märta Abjörnsdotter, död före 1496. Gift på 1430-talet med väpnaren Nils Svensson Krumme till Hjälmaryd, levde 1485, men död före 1496-06-07, då arvskifte efter honom förrättades.

TAB 4

Tord Jönsson (översiktstab1, son av Jöns Abjörnsson, tab1), väpnare. Beseglar brev 1399, var häradshövding i Västbo härad i Småland2 1401-04-10 och ännu 1426-05-09. Död före 1444. Hans gifte är okänt.

Barn:

 • Abjörn Tordsson, till Loftsgården i Reftele socken Jönköpings län, som han köpte av sin farbroder Magnus Jönsson2 1443-03-31 och varest han var bosatt. Väpnare. Levde 1453. Gift2 1443-05-18 Vä
 • ? Jeppe Tordsson. Levde 1431.

TAB 5

Jöns Tordsson (översiktstab1, son av Tord Jönsson, tab4). Beseglar brev 1430-02-26. Var fogde i Västbo härad 1454 och väpnare 1455-02-16 samt levde ännu 1458. Gift med Catharina Nilsdotter, levde 1455.

Barn:

 • Tord Jönsson. Var väpnare 1453-07-02, men död före 1455-02-16, då föräldrarna göra själagåva till Gudhems kloster för hans, övriga barns samt Jöns Tordssons svärmoders, Märta Skutenbergs, själar.

TAB 6

Nils Jönsson (översiktstab1, son av Jöns Abjörnsson, tab1). Förekommer i brev mellan åren 1377–1383, död mellan 1390-07-11 och5 1391-06-10, samt begraven i Nydala kloster. Han ihjälslog jämte Nils Eriksson (sparre) sin vapenfrände och antagligen nära släkting Peter Knoppo. Gift med Catharina Petersdotter, dotter av Peter Hemmingsson (2 stjärnor snett över skölden) och Sigrid Magnusdotter (kluven sköld).

Barn:

 • ? Magnus Nilsson. Levde 1399.
 • ? Jöns Nilsson. Han och de följande syskonen överlåta 1422 till Nils Jönssons (faderns?) broder Magnus all den rätt, deras fader haft i Lida i Burseryds socken. Han hade dottern Margareta, vilken uppgives såsom gift med Matts Läma, av den yngre Läma-ätten.
 • ? Knut Nilsson, levde 1422.
 • ? Sigge Nilsson, levde 1422.
 • ? Ingegerd Nilsdotter, levde 1422.

TAB 7

Peder Nilsson (översiktstab1, son av Nils Jönsson, tab6), till Berga i Högsby socken Kalmar län. Var barn 1399, men fullmyndig 1412-04-18, då han, bosatt i Västbo, pantsatte jord till farbrodern Tord Jönsson. Gjorde jordabyte med vapenfränden Mikael Magnusson 1418. Var väpnare 1423 och då bosatt Vrankunge. Bodde där 1429, men från 1432 på Berga. Bekräftade 1444-03-25 sin farbroder Magnus Jönssons gåva till Vadstena kloster och levde ännu 1463-12-04, då han gav Draghö (Drafö) i Ås socken i Västbo till Nydala kloster för sin lägerstad och sina föräldrars själar. Hans gifte är okänt.

Barn:

 • Carin Pedersdotter. Gift med hövidsmannen Måns Nilsson (Stierna) till Säby, en av stamfäderna för adliga ätten Stierna.
 • Brita Pedersdotter. Gift med väpnaren Joan Håkansson.
 • Sigrid Pedersdotter. Gift med Olof Abjörnsson.
 • Kerstin Pedersdotter. Gift med väpnaren Per Månsson till Harstad, som förde en Snedbjälke i vapnet.

TAB 8

Måns Pedersson (översiktstab1, son av Peder Nilsson, tab7), till Berga. Beseglar med fädernevapnet ett brev utfärdat i Kalmar 1500-07-15 och kallas då velbyrdig man6. Skrev sig till Husaby i Högsby socken2 1503-05-28 och erhöll frälsebrev av riksföreståndaren Sten Sture d. y. 1517-02-29. Gift före 1503 med Carin Bagge av, dotter av Peder Bagge (av Botorp). Deras barn kallade sig Bagge, men behöllo fädernevapnet, sparren över ett blad.

Barn:

 • Ingeborg Månsdotter Bagge. Gift med slottsloven i Kalmar Peder Larsson Svenske, en av stamfäderna för adliga ätten Svenske, i hans 2:a gifte, död 1534.
 • Halsten Månsson Bagge. Krigsöverste. Se Tab. 9
 • Elseby Månsdotter Bagge.

TAB 9

Halsten Månsson Bagge (översiktstab2, son av Måns Pedersson Bagge, tab8), till Berga samt Skällsnäs i Hults socken Jönköpings län, som han tillbytte sig av konung Gustaf I8. Krigsöverste i konung Gustaf I:s tid och hövidsman på Kalmar slott 1540. Förseglade, bland adeln, Västerås arvförening, 1544. Levde ännu7 1550-02-05. Gift med Catharina (Slatte), som efterlevde änka 15647, dotter av Anders Nilsson Slatte.

Barn:

 • Margareta. Gift med fältöversten i konung Erik XIV:s tid Matts Törne i hans 2:a gifte.
 • Ingrid, levde änka 1577. Gift 1:o med Erengisle10 Nilsson Slatte (nr 97) till Grafby, i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1549-01-28 (morgongåva)8 med Olof Gustafsson (Stjernbjelke), till Forsnäs, som förde tre stjärnor på en tvärbjälke, död före 1575.
 • Brita, till Eneby. Gift 1:o med Erik Pedersson (Lilliehöök), till Tråvad, i hans 2:a gifte. Gift 2:o med »herr Thomas Kijl, en dansk». Gift 3:o med fogden i Södra Vedbo härad Truls Jonsson [KAS].
 • ? Måns. Var 1550 fogde över Dals och Lysings härader i Östergötland [KAS].

TAB 10

Anders (översiktstab2, son av Halsten Månsson Bagge, tab9), till Skällsnäs. Förseglade 1560 bland adeln konung Gustaf I:s testamente. Blev jämte bröderna Bengt, Bröms och Peder fängslad 1577-03-00 för förrädiska stämplingar mot konung Johan, men benådad. Var död 1586. Gift med Malin Slatte, dotter av Lydert Eriksson Slatte och Ingrid Clawsdotter Kyle.

Barn:

 • Erik, död ung.
 • Anna, till Söderby i Örtomta socken Östergötlands län, som hon ärvde efter sin mormoder22. Levde ännu 163822. Begraven i Örtomta kyrka. Gift med Truls Knutsson (Lillie af Greger Mattssons ätt), från vilken hon 1629 blev skild, i hans 1:a gifte. Död 1632.22
 • Carin, till Skällsnäs. Levde 1629. Hon gav mässkläder, päll och altardukar till Fliseryds kyrka. Gift med ryttmästaren vid Upplandsfanan Hans Strang, död 1609-12-28 och begraven i Hults kyrka Jönköpings län.12

TAB 11

Bengt (översiktstab2, son av Halsten Månsson Bagge, tab9), till Berga. Fogde i Handbörds och Uppvidinge härad13 1556-11-10–1559. Häradshövding i Sevede härad14 1558-09-07. Förseglade bland adeln 1560 konung Gustaf I:s testamente. Deltog i fälttåget i Blekinge15 1564. Ryttmästare för Amund Stenssons ryttare 1565-05-06. Deltog i slaget vid Axtorna s. å. 20/10. Knektöverste under tåget mot Norge 1567-02-18. Hövidsman över åtta örlogsskepp s. å. 13/6. Avgav vid hertigarnas uppror jämte många andra frälsemän i Småland trohetsförsäkran till Johan16 1568-09-10. Amiral över en örlogsflotta i Kalmar sund 1569-04-06. Han beskylldes sedan, jämte bröderna, för otrohet mot konung Johan som 1577-03-29 gav befallning, icke allenast att han och hans broder Peder skulle tagas i fast borgen, utan ock att hans hustru och son samt bröderna Anders och Bröms skulle fängslas och insättas på Kalmar slott. Blev s. å. i april dömd såsom förrädare och halshuggen i Stockholm, varjämte gården Berga indrogs till kronan. Den återgavs dock till arvingarna 1621 av konung Gustaf II Adolf. Gift 1557-03-13 på Stockholms slott7 med Margareta Somme, som levde änka 15867, dotter av ståthållaren på Kalmar slott Germund Svensson Somme och Anna Henriksdotter Scharffenberg.

Barn:

 • Karin, född 1568-03-02, död 1663-01-16 och begraven i Kimstads kyrka Östergötlands län.25. Gift 1:o med Gustaf Axelsson (Lillie af Gregor Mattssons ätt, nr 6), död 1605. Gift 2:o med Mauritz Siöblad, till Hinsekind.
 • Brita.23. Gift med7 Truls Persson (Kåse).

TAB 12

Erik (översiktstab2, son av Bengt, tab11). Uppgives hava varit överstelöjtnant vid Dalregementet på Carl IX:s tid, men förekommer icke i bevarade rullor för regementet.27 Gift 158(6)7 med Poletta von Zijlen, dotter av hovmarskalken hos hertigen av Sachsen-Lauenburg Johan von Zijlen till Neuendorff i Mecklenburg och Adelheid Claesdotter Wackerbart.

Barn:

 • Margareta, död ung.
 • Anna, till Ed i Sunds socken Östergötlands län. Gift med befallningsmannen på Vadstena slott Per Larsson till Solberga, som levde 1629.13
 • Ingeborg. Gift 1600 med häradshövdingen och befallningsmannen på Stegeborg Henrik Nilsson, till Skälboö, i hans 2:a gifte, stamfader för adliga ätterna Reuter, nr 158 och 314.
 • Bengt, född 1594. Landshövding. Död 1660. Se Tab. 13

TAB 13

Bengt (översiktstab3, son av Erik, tab12), till Berga samt till Lagnö i Aspö socken Södermanlands län, Forsby i Eds socken Kalmar län, vilket han 1639 köpte av fru Ebba Stiernsköld, Ryningsholm i Höreda socken och Näfvelsjö i likanämnd socken, (båda i Jönk.). Född 1594-01-10. Fänrik för en fänika smålandsknektar 1613-09-16. Kapten för ett kompani hälsingeknektar 1615-10-28. Kapten vid Dalregementet 1617. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1621-08-29. Häradshövding i Handbörds härad s. å. 8/9. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente24 1625. Översteför nämnda regemente 1628-05-18. Fullm. å tjänsten24 s. å. 19/7. Kommendant i Dirschau s. å. Kommendant i Elbing 1630-05-18. Vice guvernör över Preussen 1632-05-15. Åter kommendant i Elbing 1634-03-20. Chef för ett värvat regemente 1635. Landshövding över Tiohärads lagsaga och Jönköpings län 1636-07-26. Introd. på riddarhuset 1642, och fick säte före de tre sista, som lottade 1625 i 3. klassen, vilket nummer sedan blev 118. Avsked 1653-01-02. Död 1660-04-01 och begraven i Aspö kyrka Södermanlands län [KrAB]. Gift med Elsa Ryning, död 1656-03-11 på Lagnö25 och begraven s. å. 10/12 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet Peder Nilsson Ryning, och friherrinnan Kerstin Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Erik, född 1627 (1631). Överste. Död 1692. Se Tab. 14
 • Ebba, född 1635-12-20 på Berga. Hovfröken. Död25 ogift 1664-05-22 och begraven i Aspö kyrka
 • Peder, född 1636. Hovmarskalk. Död 1712. Se Tab. 26
 • Bengt, till Berga. Född tvilling 1636-10-02 på Kronebergs slott25. Student i Uppsala17 1653. Häradshövding i Småland. Död ogift 1691-09-18 på Forsby.25
 • Nils, till Lagnö, född 1638-08-24 på Berga. Student i Uppsala17 1653. Kammarherre hos drottning Ulrika Eleonora d. ä. 1682. Hovmarskalk. Död ogift 1685-11-04 i Stockholm.25
 • Christina, till Näfvelsjö. Hovfröken. Död25 ogift 1705-10-17.
 • Catharina, född 1646-08-20 på Kronobergs slott25. Hovfröken. Död ogift 1672-01-18 och begraven i Aspö kyrka

TAB 14

Erik (översiktstab3, son av Bengt, tab13), till Berga, Lagnö och Ryningsholm samt Mem i Tåby socken Östergötlands län. Född 1627-07-01 (1631-07-31) på Berga. Student i Uppsala17 1643-01-14. Kapten vid Jönköpings regemente 165618. Major. Kallas överste 1683-12-18. Död 1692-04-22 på Mem och begraven i Tåby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1658-10-21 i Stockholm med Maria Elisabet Fleming, född 1638-08-01 på Lehtis gård i Virmo socken i Finland, död 1680-06-22 på Mem, dotter av viceamiralen och landshövdingen Henrik Claesson Fleming, och hans 2:a fru Sigrid Jostsdotter Kurtzel till Riseberga, som i vapnet förde ett vildsvin med tre pilar i ryggen.

Barn:

 • Elsa Sigrid, död 1718-11-02 och begraven i Askersunds landsförss kyrka. Gift 1677-10-23 på Mem med majoren Claes Prytz, född 1651, död 1707.
 • Henrik, stupade 1695 vid belägringen av Namur.
 • Ebba Sigrid, döpt 1665-04-09 på Mem, död änka 1714 Näs och begraven s. å. 23/5. Gift med ryttmästaren Johan Gabriel Berg, adlad Bergencrona, men ej introd., i hans 2:a gifte (gift 1:o med Agneta Nylan).19
 • Gustaf Johan, född 1666-08-23 på Mem, död 1672-06-30 och begraven i Tåby kyrka, varest hans vapen uppsattes.
 • Christina Beata, döpt 1667-10-02 på Mem.
 • Maria Elisabet, död 1710 Näs och begraven s. å. 19/7. Gift 1:o 1691-01-29 på Mem med majoren Jöns Silfwerbrand, i hans 2:a gifte, död 1691. Gift 2:o 1692-02-02 med majoren Jonas Starenflycht.
 • Helena Catharina, född 1672-03-21 på Mem, död 1712-05-15 och begraven i Ramdala kyrka Blekinge län. Gift 1701-03-21 på Mem med kaptenen Carl Mannerfelt, född 1670, död 1706.
 • Jakob Johan, döpt 1673-07-15 på Mem. Levde 1696-08-17.
 • Adolf Johan, döpt 1676-01-16 på Mem. Levde 1696-08-17.
 • Christina. Död 1738 Gnestad och begraven s. å. 22/9 i Tåby kyrka. Gift 1:o 1697-05-07 Låstad s socken Östergötlands län med löjtnanten Carl Gustaf Ulf af Horsnäs, född 1659, död 1700. Gift 2:o med kommendören Abraham von Schröer, i hans 3:e gifte, född 1653.

TAB 15

Erik (översiktstab4, son av Erik, tab14), till Mem. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1681-12-11. Korpral därst. 1692-06-03. Kornett 1694-10-27. Löjtnant 1700-01-29. Sekundryttmästare 1701-04-09. Premiärryttmästare20 1703-12-29. Stupade 1705-07-21 vid Warschau. Gift 1688-01-15 Breviksnäs med Hebbla Christina Vellingk, döpt 1658-10-14 på Breviksnäs, död 1728-05-14 på Stensvad i Tåby socken och begraven s. å. 18/5 i Tåby kyrka, dotter av överstelöjtnanten Adolf Axel Vellingk till Breviksnäs och Hebbla Drake af Hagelsrum.

Barn:

TAB 16

Erik Jakob (översiktstab4, son av Erik, tab15), till Mem och Ryningsholm. Född 1689-04-20 på Breviksnäs. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1709-10-11. Löjtnant därst. 1710-08-11. Sekundryttmästare20 1716-07-14. Konfirm.fullm.20 s. å. 6/10. Avsked 1723. Gift 1:o 1711-08-18 med Anna Maria Riddersköld, född 1689, död 1729-03-10 på Mem, dotter av översten Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld, och Dorotea Elisabet Cronacker. Gift 2:o 1735-03-16 med Bengta Gladtsten, från vilken han blev skild, född tvilling 1676, död 1753-11-24 på Gnestad i Kuddby socken, barnlös, dotter av majoren Johan Anders Gladtsten, och Brita Natt och Dag.

Barn:

 • 1. Anna Maria, död ung.
 • 1. Eleonora Sofia, född 1715-02-04 Horna s län, död 1781-10-13 Kvinhult. Gift med kaptenen vid Kronobergs regemente Jonas Bexell, född 1716-05-19 i Vetlanda socken Jönköpings län, död 1783-05-04 på Kvinhult.
 • 1. Erik, död ung.
 • 1. Jakob, död 1729-01-24.
 • 1. Anna Maria, född 1721, död 1786-03-06. Gift 1754 med skeppspastorn Bengt Nordahl.
 • 1. Christian, född 1722. Kornett. Död 1756. Se Tab. 18
 • 1. Catharina Beata, död 1767-11-10. Gift 1743-08-14 med kyrkoherden i Träne pastorat av Lunds stift Per Ringius, född hans 1:a gifte (gift 2:o med Annika Roth, död 1789, dotter av kronofogden Johan Roth och Anna Maria Wassenius), född 1713-08-18 i Torrlösa socken Malmöhus län, död 1779-08-28 i Träne prästgård Kristianstads län [Skn].
 • 1. Elisabet. Död 1753-01-25, barnlös. Gift 1745-10-04 i Kuddby socken med vice häradshövdingen Erik Gustaf Crusebjörn, i hans 1:a gifte, född 1709, död 1789.
 • 1. Helena, född 1726-09-22 på Mem, levde ogift 175526.
 • 1. Dorotea Maria, född 1727-11-06 på Mem, död 1779-02-15 Erikstorp s län. Gift 1755 med kvartermästaren vid södra skånska kavalleriregementet, kornetten Lars Daugårdh, född 1722-02-05 i Fulltofta socken Malmöhus län, död 1794-05-24 på Erikstorp.

TAB 17

Carl (översiktstab4, son av Erik Jakob, tab16), född 1716-02-06 Horna s län. Volontär vid prins Gustafs regemente 1735. Furir vid överste Bousquets regemente 1757. Sergeant därst. Fänrik vid Västgötadals regemente 1745-06-18. Stabslöjtnant därst. 1752-10-30. Stabskapten 1760-01-23. Regementskvartermästare s. å. 7/10. Kapten med kompani 1762-05-26. Avsked med majors karaktär 1771-06-19. Död 1796-05-26 Flickesäter och begraven s. å. 5/7. Gift med Catharina Ryting, född 1709, död 1783-04-20 på Flickesäter, dotter av majoren Apollonius Ryting och Benedicta Rosell.

Barn:

 • Maria Benedikta. Gift 1:o 1773-01-06 på Flickesäter med filosofie magister Nils Georg Höökenberg, född 1745, död 1786. Gift 2:o 1787 med fänriken Hans Belfrage, i hans 2:a gifte, född 1748, död 1788. Gift 3:o med Hans Elgström.
 • Helena Dorotea, född 1747, död 1790-03-27. Gift 1:o 1772-01-28 med vice pastorn i Sunds församl. på Åland, filosofie magister Johan Magnus Hagerstein, född 1726-01-06 i Eksjö. Gift 2:o med råd- och handelsmannen i Åmål Gustaf Lund.

TAB 18

Christian (översiktstab5, son av Erik Jakob, tab16), född 1722-01-04 i Onslunda socken Kristianstads län. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet. Kornett vid Hamiltons regemente. Död 1756 och begraven s. å. 9/6 i Vinslövs socken Kristianstads län. Gift 1752-12-11 med sin kusin Maria Elisabet Gyllenpamp i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1767 med löjtnanten Conrad Johan Falkenberg af Trystorp, adopt. friherre Falkenberg af Trystorp, född 1730, död 1791), född 1723-03-15 på Vankiva i likan. socken Kristianstads län, död 1804-03-18 på Föreda Norregård i Vetlanda socken Jönköpings län, dotter av majoren Otto Vilhelm Gyllenpamp, och Susanna Eleonora Riddersköld.

Barn:

 • Maria Susanna, född 1755-07-30 Matteröd
 • Christian Vilhelm, född 1757. Fältväbel. Död 1817. Se Tab. 19

TAB 19

Christian Vilhelm (översiktstab5, son av Christian, tab18), född posthumus 1757-01-09 Matteröd s län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1773. Rustmästare och furir därst. 1775-06-19. Fältväbel 1778-08-02. Avsked 1779-04-01. Död 1817-12-04 i Näsby socken Jönköpings län. Gift 1793-08-13 på Hultaby i nämnda socken med Eva Christina Hedenberg, född 1764-02-26, död 1862-04-04.

Barn:

 • Bengt Vilhelm, född 1792-07-26 på Hultaby, död 1798-09-25 på Föreda Norregård i Vetlanda socken Jönköpings län.
 • Carl Gustaf, född 1793. Sergeant. Död 1872. Se Tab. 20
 • Conrad Johan, född 1795. Sergeant. Död 1849. Se Tab. 25
 • Maria Eleonora, född 1799-11-17 på Föreda Norregård, död 1807-06-22 i Näsby socken.

TAB 20

Carl Gustaf (översiktstab5, son av Christian Vilhelm, tab19), född 1793-11-05 Hultaby. Volontär vid Kalmar regemente 1812-04-04. Rustmästare s. å. 6/8. Sergeant 1817-07-19. Svärdsman 1858-04-28. Avsked 1859-01-20. Död 1872-09-27 i Sjösås socken Kronobergs län. Gift 1818-03-08 Bjedesjö med Fredrika Carolina Lundström, född 1800-03-01 i Stockholm, död 1883-10-31 i Sjösås socken, dotter av godsägaren Johan Georg Lundström och Anna Margareta Landberg.

Barn:

 • Eva Teofila Vilhelmina, född 1819-01-26. Död på 1870- talet. Gift 1841 med en Strömqvist.
 • Johan Vilhelm, född 1821-04-23, död s. å 2/6.
 • Carl Johan Emil, född 1822. Furir. Död 1870. Se Tab. 21
 • Conrad Hjalmar Vilhelm Frans, född 1825. Fanjunkare. Död 1903. Se Tab. 23
 • Augusta Carolina Conradina, född 1828-03-24, död ogift 1862-11-21 i Sjösås socken.
 • Emilia Sofia Amalia, född 1830-10-12, död 1882-05-18 i Sjösås socken. Gift 1858-01-15/1 med smedsdrängen Sven Johan Magnusson, född 1829-01-16, död 1902-08-29.
 • Carl Gustaf Halsten, född 1833-11-10, död i Sjösås socken.
 • Otto Christian Henrik, född 1836. Fanjunkare. Död 1890. Se Tab. 24
 • Hilda Maria Lovisa, född 1840-02-13 i Sandsjö socken Kronobergs län, död ogift 1887-12-08 i Nottebäcks socken Kronobergs län.
 • Bror Knut Fredrik född 1845-01-23 på Bol i Sjösås socken. Sergeant vid Kalmar regemente Har överflyttat till Amerika och ej avhörts sedan 1870-talet.

TAB 21

Carl Johan Emil (översiktstab6, son av Carl Gustaf, tab20), född 1822-11-08 i Sandsjö socken Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1840. Avsked 1843. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 2/2. Furir därst. 1848-06-20. Avsked 1866-09-10. Död 1870-10-06 i Jönköping. Gift 1855-05-06 med Christina Carlsdotter, född 1821-09-28, död 1857-04-30 i Ljunga socken Jönköpings län.

Barn:

 • Hjalmar Heribert Emil, född 1855. Agent. Död 1910. Se Tab. 22
 • Halsten Vilhelm Emil, född 1856-05-26 i Ljunga socken. Har överflyttat till Nordamerika och ej avhörts sedan 1896.

TAB 22

Hjalmar Heribert Emil (översiktstab6, son av Carl Johan Emil, tab 21), RHD prot 1879-09-12, född 1854-12-15 i Vallsjö förs ]] . Handelsbokhållare vid Hjältevad i Ingatorps socken, Jönköpings län. Agent. Död 1910-04-28 i Ingatorps socken, Jönköpings län (db. 10). Gift 1876-02-19 (pastor i Ingatorp) med Christina Margareta Samuelsson, född 1851-09-03 i Ingatorps socken. Död 1929-11-01 i Ingatorps förs, Jönköpings län (db nr 23). Dotter av lantbrukaren Johan Samuelsson och Anna Lena Nilsdotter.

Barn:

 • Elvira Emerentia Ottilia (Vira), född tvilling 1876-10-29 ]] vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län.
 • Amalia Teresia Olivia (Malin), född tvilling 1876-10-29 ]] vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län.
 • Conrad Hjalmar Vilhelm Frans, född 1877-10-27 vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län (pastor i Ingatorp). Död 1878-04-02.
 • Carl Emil Conrad, född 1878-12-06 vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län. Anställd vid statens järnvägar. Konduktör. Gift 1:o 1916-04-29 i Malmös S:t Petri förs, Malmöhus län (vb nr 83) med Agnes Emelia Vilhelmina Holmskog, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Malmö Rådhusr. utslag 1925-08-22, född 1880-05-28 (gift 2:o 1931-07-05 i Fosie socken, Malmöhus län (vb nr 20) med bleckslagaren Ivar Edvard Björklund i hans 2:a gifte, född 1880-10-21). Gift 2:o 1928-12-05 i Malmös Caroli förs, Malmöhus län (vb nr 159) med Emma Kristina Nordström, född 1889-09-05 i S Åsums förs, Malmöhus län.
 • Hjalmar, född 1881-05-15 vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län. Död 1881-05-15.
 • Signe Maria Elisabet, född 1882-06-04 vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län. Gift 1:o 1907-12-31 i Stockholm med Carl Axel Hedin, född 1880-12-07. Arbetare. Död 1911. Gift 2:o 1920-07-31 i Malmö Caroli förs, Malmöhus län (vb nr 87) med Johan Alfred Berg, i hans andra gifte, född 1875-05-10, mejerist.
 • Allvar Vilhelm Fredrik, född 1885-02-13 vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län. Ångbåtseldare.
 • Hjalmar Rudolf Valter, född 1887-04-17 vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län. Död 1903-05-11 i Eksjö.
 • Gustaf Otto Viktor, född 1889-12-22 vid Hjältevad, Ingatorps förs, Jönköpings län. Död 1892-03-30 i Ingatorps förs, Jönköpings län.

TAB 23

Conrad Hjalmar Vilhelm Frans, (son av Carl Gustaf, tab 20), född 1825-05-22 på Lilla Askås i Norra Sandsjö socken, Kronobergs län. Döpt 1825-05-29 i Lilla Askås. Volontär vid Kalmar regemente 1843-12-22. Furir 1848-07-02. Furir med lön 1854-06-20. Sergeant 1855-05-16. Fanjunkare 1860-03-28. Avsked 1878-02-23. Död 1903-01-07 i Algutsboda socken, Kronobergs län, begraven i Vissefjärda. Gift 1857-02-04 med Carolina'' Svensson, född 1821-03-08 i Eksjö. Död 1912-12-20 Hjortholmen (db 64). Dotter av inspektoren Carl Svensson och hans hustru Ulrika Elisabet.

Barn:

 • Augusta Vilhelmina, född 1846-02-11 (enl db) i Eksjö, se RHD prot. 1879-10-17. Död 1936-04-15 på Visingsö, Jönköpings län (db 8).
 • Elvira Emerentia Ottilia, född 1857-10-13 i Ljunga socken, Jönköpings län (pastor i Algutsboda). Gift 1883-05-23 i Algutsboda socken, Kronobergs län ]] med inspektoren Oskar Albert Paul, född 1852-04-09 i Norrköping. Död 1889-08-12 i Vissefjärda socken, Kalmar län.

TAB 24

Otto Christian Henrik, (son av Carl Gustaf, tab 20), född 1836-12-28 i Björkö socken, Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1855-04-07. Furir därst 1859-04-30. Sergeant 1871-02-08. Fanjunkare 1880-04-30. Avsked 1887-04-22. Död 1890-01-14 i Törestorp i Vissefjärda socken, Kalmar län. Gift 1883-04-25 med Ida Gustava Elise Lindvall, född 1850-05-24 i Vissefjärda socken, Kalmar län. Död 1927-07-20 Fiddekulla (db. 56). Dotter av hovrättskommissarien Sven Petter Lindvall och Brita Gustava Fagerström.

Barn:

 • Carl Gustaf Henrik, född 1883-07-06 i Vissefjärda socken, Kalmar län. Volontär vid Kalmar regemente 1901-01-22. Korpral därst. 1903-12-31. Sergeant 1914-05-25. Fanjunkare 1924. Fanjunkare 1925-01-16, överförd till övergångsstat 1927-06-18 1928-01-01, svärdsman 1928-06-16, avsked 1933-07-06. Gift 1921-12-08 med Tekla Catharina Karlsson, född 1893-04-17.

TAB 25

Conrad Johan, (son av Christian Vilhelm, tab 19), född 1795-06-14 på Föreda Norregård i Vetlanda socken Jönköpings län. Rustmästare vid Kalmar regemente 1817-01-15. Förare därst. 1826-05-18. Sergeant 1834-03-12. Avsked 1848-10-15. Död 1849-07-10 Tindered. Gift 1849-04-15 i Eds socken med Catharina (Karin) Jansdotter, född 1817-08-07 i nämnda socken, död 1888-11-17 i Eds socken, Kalm. , dotter av torparen Jan Bengtsson och Anna Cajsa Jansdotter.

Barn:

 • Johan Valdemar, född 1841-01-22 i Eds socken, liksom syskonen. Sjöman. Död 1860-02-14 av gula febern på hospital i Rio de Janeiro.
 • Frans Vilhelm, född 1844-04-08, död 1846-05-23 i Eds socken.
 • Anna Adelaide, född 1847-04-13, död 1848-04-08 i Eds socken.

TAB 26

Peder (översiktstab3, son av Bengt, tab13), till Berga, Lagnö och Forsby. Född tvilling 1636-10-02 på Kronobergs slott. Student i Uppsala17 1653. Först kammarherre 167025, sedan hovmarskalk 168825 hos riksänkedrottningen Hedvig Eleonora. Död 1712-02-26 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan samt därefter nedsatt i Aspö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1696-03-21 (21/3) på Drottningholms slott med sin svägerskas brorsdotter, friherrinnan Elsa Ebba Fleming, född 1667-08-02 Piikkala, och begraven s. å. 15/11 i Aspö kyrka, dotter av riksrådet och presidenten Erik Fleming, friherre Fleming af Lais, och hans 2:a fru, Christina Cruus af Edeby.

Barn:

 • Carl Fredrik, döpt 1698-04-16 i Stockholm, död25 s. å. 10/8.
 • Elsa Ebba, döpt 1700-02-11 i Stockholm, död 1714-11-16 i Stockholm25 och begraven i Aspö kyrka

TAB 27

Bröms (son av Halsten Månsson Bagge, tab 9), till Ed i Eds socken Kalmar län. Beseglade bland adeln, konung Gustaf I:s testamente 1560. Blev, jämte sina bröder, fängslad 1577-03-00 för förrädiska stämplingar mot konung Johan, men benådad11. Levde 1581 men var död 1586.16. Gift med Anna Bengtsdotter till Ed.

 • Barn7:
 • Anna, levde änka 1614.21. Gift med hovjunkaren och hövidsmannen Måns Olofsson (Stjernbjelke), skjuten vid belägringen av Kalmar slott 1599-04-30 och begraven i Sunds kyrka i Östergötland s. å. 23/5.
 • Elseby. Gift med ståthållaren på Kronobergs slott Sven Esbjörnsson (Bock af Näs), i hans 1:a gifte.

TAB 28

Peder (son av Halsten Månsson Bagge, tab 9), till Söderby i Örtomta socken Östergötlands län. Hövidsman för en fänika västgötar 1556-06-27. Förseglade 1560 bland adeln, konung Gustaf I:s testamente. Skeppshövidsman 1563–1566. Amiral över stora flottan 1566-09-21 efter Claes Christersson Horns död samt ånyo 1567-06-30. Hade s. å. i förläning Kettilstads och Hägerstads socknar Östergötlands län13. Befallningsman på Viborg 1569-03-12. Utsågs att deltaga i den beskickning som detta år skulle avgå till Ryssland, men entledigades från uppdraget s. å. 18/7. Hövidsman på skeppet Svenska Hektor 1570. Befälhavare för krigsfolket från Norrland 1590-03-18. Överstebefallningsman över Ångermanland samt Väster- och Österbotten 1591-06-22. Häradshövding i Bankekinds härad i Östergötland 1597-05-07. Överste och krigsråd hos hertig Carl 1598. Befälhavare över lilla skeppsflottan i östgötaskären s. å. 20/9. Erhöll befallning att utskriva sjöfolk i Östergötland 1599-03-09. Biogr. i SBL. Begraven i Örtomta kyrka. Han var väl liden hos konung Erik XIV, men misstänkt av konung Johan III [Bbl]. Gift med sin broders svärmoder Ingrid Kyle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med slottlofven på Stegeborg Lydert Eriksson Slatte [nr 97] till Söderby), dotter av lagmannen Claws Påvelsson Kyle och Margareta Pedersdotter (Fargalt).

Barn:

 • Sven Pedersson Bagge till Söderby. Ånyo adlad 1590 av konung Johan III. Se adl. ätten Bagge af Söderby nr 147, tab 1.

Källor

1G. Djurklou, Svenska slägter med sparren öfver ett blad till sköldemärke (Ht 1891). 2RHKn. 3C. J. Ljungström, Vartofta härad och staden Falköping (1877). 4C. Silfverstolpe, Klosterfolket i Vadstena (1898). 5Krp nr 2557. 6Brev som tillhört samlingen från Wiks slott. 7KAS 8Ry III s. 384. 9Ry I s. 295. 10Ry III s. 390. 11Vff I h. 6–7 s. 19. 12Eksjöortens kyrkor. 13Al. 14GIr. 15Zf. 16Hra. 17Um. 18KrAB. 19SK. 20Lk. 21Ry III s. 388. 22GH(HF). 23At(S). 24Sv. 25At (Sch). 26At (S). 27Pd.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: