:

Cederbaum nr 2035

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Cederbaum nr 2035

Adlad 1756-05-26, introducerad 1776. Ättegrenen utdöd 1795-10-10. Den nu levande grenen adlad och adopterad 1774-10-27 introducerad 1776.

Peter Christoffer Bauman, (son av Lorentz Bauman) adlad Cederbaum, till Helgerum i Vestrums socken, Sundsholm i Gladhammars socken och Ankarsrum i Hallingebergs och Gladhammars med fl. snr allt i Kalmar län. Född 1733-01-06 i Kalmar. Lärde proberkonsten under H. T. Scheffer (Ab.). Auskultant i bergskollegium 1752-06-22, men med villkor att som oexaminerad aldrig söka tjänst inom bergsstaten (Ab.). Assessors avsked 1755-09-12. Adlad 1756-05-26 (introducerad 1776 under nr 2035 tillika med sin styvson Peter Reinke, som 1774-10-27 blivit på styvfaderns adelskap adopterad). Bergsråds titel 1780-06-01. Död 1795-10-10 i Västervik och begraven 1795-10-18, barnlös, och utgick med honom hans adliga ättegren. Han ärvde 1752 sin farmoders halvsyster, fru Anna Cederflycht, och råkade om fördelningen av det stora arvet i en vidlyftig rättegång med sin kusin, vice fiskalen Fredrik Granschoug. Gift 1768-09-06 i Stockholm med Anna Maria Waselia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kramhandlaren i Stockholm Peter Reincke, se adliga ätten Ridderstam, född 1713, död 1767), född 1727-11-18 i Köping, död 1792-07-31 död Västervik, dotter av handlanden i Köping Jonas Waselius och hans 2:a hustru Agneta Eleonora Christiernin. (Köpings stads kyrkoarkiv.)

TAB 4

Den adopterade eller Reinckeska ättegrenen

Peter Reineke, adlad och adopterad Cederbaum, (son av Peter Reincke, se adliga ätten Ridderstam, tab 2) till Fredriksberg i Döderhults socken, Kalmar län. Född 1756-03-15 i Stockholm. Student i Lund 1772 (Sön.) och i Uppsala 1773 (Ab.). Disp. 1774 (Ab.). Auskultant i bergskollegium 1774-06-27, dock med villkor av ytterligare examensmeriter för ytterligare befordran (Ab.). Adlad 1774-10-27 och adopterad på sin styvfaders adelskap (med honom 1776 introducerad under nr 2035). Livdrabant 1777-10-30. Ryttmästares avsked 1781-09-04. Död 1785-03-21 i Västervik. Gift 1783-02-25 i Karlskrona med Maria Fredrika Wernberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralitetslöjtnanten Jakob Fredrik Gersdorff) född 1758-07-18, död 1830-11-20.

Barn:

 • Anna Maria, född posthuma 1785-09-12, död 1826-06-18 Virum. Gift 1:o 1802-09-16 på Fredriksberg med Lagmannen Peter Henrik Strömbom, från vilken hon 1813-06-09 blev skild, född 1766, död 1823 (Sön.). Gift 2:o 1818-03-17 i Misterhults socken med ryttmästaren vid Smålands lätta dragonregemente, RSO, Isak Adolf Svensson, född 1783-08-09 i Stockholm, död 1854-10-10 i Västervik.

TAB 5

Per Fredrik Christoffer, (son av Peter Reincke, adlad Cederbaum. tab 4), född 1783-12-07. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1802-08-03. Bruksägare. Död 1835-11-06 på Fredriksberg. Gift 1809-06-26 Odensviholm med Christina Helena Maria Granschoug, född 1790-11-19 på Odensviholm, död 1824-10-14, dotter av lagmannen Johan Fredrik Granschoug och Cecilia Sofia Jönsson.

Barn:

 • Anna Maria Sofia, född 1810-07-08 på Fredriksberg. Stiftsjungfru. Död 1864-07-14 på nämnda egendom. Gift där 1831-07-22 med ryttmästaren Johan Fredrik Hultenheim, född 1802, död 1869.
 • Fredrika Charlotta, född 1814-11-21 på Fredriksberg. Stiftsjungfru. Död 1863-03-07 Värnsta. Gift 1839-05-28 på Odensviholm med majoren vid Kalmar regemente, RSO, Henrik Otto Meurling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1867-12-29 Rockelsta med Eva Charlotta Ulrika Sofia Reutercrona i hennes 2:a gifte född 1818-07-01, död 1895-04-09 i London, dotter av överstelöjtnanten Axel Ferdinand Reutercrona, och friherrinnan Sofia Charlotta Falkenberg at Trystorp, nr 255), född 1804-07-31 på Visingsborg å Visingsö, död 1875-03-12 i Gränna.
 • Henrietta Emilia, född 1816-06-14 på Fredriksberg. Stiftsjungfru. Död 1855-06-24 Rödjenäs. Gift 1835-09-18 på Fredriksberg med överstelöjtnant (ryttmästaren) Carl Johan Fredrik Schmiterlöw, född 1805, död 1866.

TAB 6

Per Fredrik, (son av Per Fredrik Christoffer, tab 5), född 1812-06-24 på Fredriksberg. Student i Uppsala 1828 (Oö.). Avlade kansli- och hovrättsexamen. Auskultant i Svea hovrätt 1832 (Oö.). Extra ordinarie notarie 1833 (Oö.). Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen och i krigsexpeditionen. Avsked och ägnade sig åt lantbruk. Godsägare. Död 1867-08-06 på sin egendom Klackeborg i Järstads socken, Östergötlands län. Gift 1843-07-18 i Vadsbro kyrka Södermanlands län med friherrinnan Constance Maria Falkenberg af Trystorp, född 1823-01-17 Lagmansö, dotter av kammarherren friherre Conrad Gabriel Falkenberg af Trystorp, och friherrinnan Henrietta Constance Stierncrona.

Barn:

 • Henrietta Helena Maria, född 1848-07-31 på Hornsund i Flens socken, Södermanlands län. Död 1930-10-21 i Linköping och där begraven (Åsbo förs, Östergötlands län, db nr 18). Gift 1872-07-31 på Klackeborg med kaptenen vid 1. livgrenadjärregementet, RSO, August Vilhelm Kugelberg, född 1834-11-29 Spellinge, död 1910-11-28 i Linköping.
 • Fredrik Melker, född 1850-05-05 på Hornsund. Kadett vid Karlberg 1870-04-19. Utexaminerad 1874-12-21. Underlöjtnant vid 2. livgrenadiärregementet 1874-12-30. Löjtnant 1884-09-12. Kapten 1892-01-13. RSO 1896-12-01. Avsked 1905-01-20. Ägare villan Framnäs vid Norsholm i Kimstads socken, Östergötlands län. Död 1927-01-31 i Linköping (Kimstads förs, Östergötlands län, db nr 4). Gift 1903-10-06 i Stockholm med Ebba Skogman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1887-04-04 i Stockholm med kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren, RVO, Knut Seve Lindmark, född 1838-12-28 i Vallerstads prästgård Östergötlands län, död 1892-08-17 i Stockholm), född 1862-08-25 i Stockholm. Dotter av kommendörkaptenen (friherre) Carl Johan Alfred Skogman, och hans 1:a fru Maria Lovisa Toll C.

TAB 7

Per Conrad Fredrik, (son av Per Fredrik, tab 6), född. 1844-06-15 Broby. Student i Uppsala 1863. Arrenderade åren 1874–1883 Klackeborg. Förvaltare på Stora Sundby i Öja socken, Södermanlands län 1834–1895 och Arby från 1895-03-14. Död 1902-12-27 i Nyköping. Gift 1879-08-26 i Elvestads kyrka Östergötlands län med grevinnan Ellen Charlotta Sinclair, född 1856-04-01 Karlshof s socken, död 1932-04-24 i Nyköping och begraven å gamla kyrkogården i Nyköping. Dotter av godsägaren greve Israel Vilhelm Malkolm Sinclair, och grevinnan Alfhild Spens.

Barn:

 • Anna Alfhild Maria, född 1881-01-16 på Klackeborg. Stiftsjungfru. Gift 1904-04-30 i Nyköping med bergsingenjören friherre Carl Yngve Hermelin, född 1862.
 • Carl Harald, född 1884-07-16 vid Stora Sundby. Se Tab. 8.5
 • Alfhild Helena, född 1887-04-04 vid Stora Sundby, död 1887-10-19.

TAB 8

Per Fredrik Israel, (son av Pehr Conrad Fredrik, tab 7), född 1882-09-07 Klackeberg s förs, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Nyköping 1903-06-13. Volontär vid Södermanlands regemente 1903-06-16. Vice korpral vid Södermanlands regemente 1904-07-12. Korpral 1904-08-29. Sergeant 1904-09-28. Kadett vid Karlberg 1904-10-05. Fanjunkare 1905-08-29. Officersexamen 1905-11-29. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1905-12-15. Löjtnant 1907-12-21. Utexaminerad från Artilleri- och ingenjörhögskolan 1914. Lärare vid infanteriskjutskolan 1918–1919. Kapten 1918-12-13. I fransk krigstjänst 1919–1920. Kapten vid 2. livgrenadjärregementet 1921-08-19. SkytteRM. RSO 1926-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-06-18. RVO 1930-11-28. RJohO. RNS:tOO1kl. Kapten på övergångsstat vid nämnda regemente 1931-12-04. Avsked 1933-06-09 f o m 1933-06-16. Samma dag utnämnd och förordnad till major i armén f o m 1933-06-16. Ägde sedan 1921 Lambohof i Slaka socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1915-10-14 i Strängnäs domkyrka o förs med Ellen Ingeborg Wennberg, född 1883-05-18 i Tystberga socken Södermanlands län, död 1938-04-08 i Lambohof i Slaka förs, Östergötlands län (Linköpings domkyrkoförs db 103). Dotter av bruksförvaltaren Erik Adolf Wennberg och Emma Christina Eriksson. Gift 2:o 1939-05-27 i Ryssby kyrka med Sonja Elfversson i hennes 2:a gifte. Dotter av konsuln Viktor Vilhelm Elfversson och Alida Maria Paulsson.

Barn:

 • 1. Per Fredrik Malcolm , född 1916-07-21 i Örebro södra förs, (Strängnäs domkyrkoförs, fb), död 1918-08-12 (genom olyckshändelse sparkad av häst) i Eds förs.
 • 1. Per-Fredrik Conrad Arne, född 1919-09-22 i Kumla förs, Örebro.

TAB 8.5

Carl'' Harald, (son av Pehr Conrad Fredrik tab 7), född 1884-07-16 vid Stora Sundby i Öja förs, Södermanlands län. Mogenhetsexamen i Nyköping 1905-05-26. Student vid Uppsala universitetet s.å. sept. 12. Jur. kandidat examen 1910. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s.å. Stadsfogde i Nyköping 1912. Krigsfiskal vid krigsrätten i nämnda stad 1917-11-01. Stadsfiskal i Nyköping 1920-05-23. Död 1936-03-16 i Nyköpings Östra förs (db nr 16). Gift 1932-01-02 i Sundsvall (Nyköp. Västra förs, vb nr 3) med Maja Viola Friberg, född 1899-07-29, Dotter av överpostiljonen A. V. Friberg.

Barn:

 • Carl-Christer,
 • Carl-Bertil August

TAB 9

Carl Gustaf Henrik, (son av Per Fredrik, tab 6), född 1847-01-02 Hornsund. Elev vid skogsinstitutet 1869-06-01. Utexaminerad 1870-06-01. Extra jägmästare i Jönåkers revir av östra distriktet 1871-03-01. Ingenjör i skogsstyrelsen 1876-06-01. Statens skogsingenjör 1881-04-27. Jägmästare i Vartofta revir i västra distriktet 1891-08-06. RVO 1903-12-01. Avsked (Sj.) 1912-02-23. Död 1924-05-01 Mullsjö. Gift 1892-11-10 Em med Anna Cecilia Ulfsparre af Broxvik, född 1863-08-01 Nygård ]] , dotter av kammarherren Gustaf Johan Tomie Ulfsparre af Broxvik, och Sofia Christina Maria Hultenheim.

Barn:

 • Elsa Maria, född 1893-08-26 på Mullsjö. Gift 1917-05-24 med köpmannen Magnus Gustaf Gustafsson (Manne) Lagercrantz, född 1890

TAB 10

Carl Oskar, (son av Per Fredrik Christoffer, tab 5), född 1819-10-09 Fredriksberg. Student i Uppsala 1835 (Oö.). Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1840-06-02. Avsked såsom underlöjtnant i armén 1842-02-23. Död 1849-06-10 i Jönköping. Gift där 1844-10-20 med grevinnan Charlotta Elisabet Sofie Constance Wrangel af Sauss, född 1819-01-13 Löfsund, död 1887-06-30 Kulla. Dotter av kammarherren greve Johan Otto Wrangel af Sauss, och Maria Charlotta Drake af Hagelsrum.

Barn:

 • Christina Constance Charlotta (Lotten), född 1846-06-02 i Jönköping. Död 1931-08-21 på Kulla och begraven i Stockholm. Gift 1864-12-08 med kaptenen friherre Carl Gustaf Lars Armfelt, född 1830, död 1909.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: