:

Gyllenhammar nr 776

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenhammar nr 776

Adlad 1665-10-10, introd. 1668.

Gyllenhammar A77600.png

Gyllenhammar A77601.png

TAB 1

Anders Månsson. Kapten vid Jönköpings läns fotfolk.

Barn:

 • Måns Andersson. Kom 1620 i krigstjänst. Kapten vid Jönköpings regemente. Dödad 1658 i Öresund. Gift med Maria von Spraken (Agneta Strakin?)6

Barn:

 • Jonas Månsson, adlad Gyllenhammar, till Mölneberg i Burseryds socken, Jönköpings län. Född 1630. Fänrik vid Jönköpings regemente 16571. Kapten därst.1 1658-12-29. Adlad 1665-10-10 (introd. 1668 under nr 776). Överstelöjtnant vid Smålands och Västgöta regemente till fot. Avsked 1675-03-001. Död 1682-03-19 i Burseryds socken och begraven s. å. 18/6 i Burseryds kyrka. 'Hade av två skott blivit sargad samt förhållit sig väl och redeligen vid alla tillfällen.' Gift 1:o med Maria Elisabet von Kleist: 2:o med Elisabet Hjulhammar, död 1727 och begraven s. å. 5/2 i Istorps socken, Älvsborgs län, dotter av majoren Nils Staffansson, adlad Hjulhammar, nr 307, och Kerstin Larsdotter Krabbe.

Barn:

 • 1. Johan Magnus. Löjtnant. Död 1722. Se Tab. 2
 • 1. Brita Maria. Gift 1681-02-20 i Burseryds socken med löjtnanten Mattias Gyllensting, född 1641.
 • 2. Märta Christina, född 1677, död 1745 Sunnaryd och begraven s. å. 2/4 i Bolmsö kyrka. Gift 1694-03-28 med kaptenen Carl Gustaf Gyllensvärd, född 1662, död 1703.
 • 2. Jonas Magnus, född 1678, död 1690 och begraven s. å. 19/10 i Istorps socken.
 • 2. Per, född 1681-01-07 i Burseryds socken. Volontär vid Älvsborgs regemente 1695. Sergeant vid svenska livregementet till fot. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1701-04-09. Kapten därst. 1705-10-28. Konfirm.fullm. 1706-02-06. Majors titel med anställning vid förstn, regemente 1724-05-16 med tur från 1723-08-26. Överstelöjtnants avsked 1740-09-02. RSO 1750-04-17. Död 1757-12-27 och begraven 1758-02-05 i Händene kyrka Skaraborgs län. Han blev 1709-02-06 fången vid Lutenka i Ukraina och förd till Sibirien, därifrån han återkom efter fredsslutet 1722-05-05. Gift med sin kusin Christina Gyllencornett i hennes 2:a gifte (gift 1:o enl. k. tillstånd 1714-02-18 med ryttmästaren vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Jakob Neuring, död 1717-10-002), född 1675, död 1747-01-12 Horshaga å. 6/2 i Händene kyrka, dotter av löjtnanten Arvid Gyllencornett, och Catharina Hjulhammar.

TAB 2

Johan Magnus, (son av Jonas Månsson, adlad Gyllenhammar, tab 1), till Mölneberg i Burseryds socken, Jönköpings län. Sergeant vid Jönköpings regemente2. Fältväbel därst.2 1700-12-24. Fänrik 1703-03-20. Löjtnant 1706-03-29. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna2. Död 1722-03-01 i Solikamsk under hemresan från fångenskapen.2 Gift 1682-10-04 Högalid ) med Maria Stårck, död 1727-11-22 och begraven s. å. 27/11 i S:t Olai kyrka i Norrköping, dotter av överstelöjtnanten Isak Stårck, och hans 2:a fru Christina Store.

Barn:

 • ? Maria Elisabet, född 1683-07-10 i Burseryds socken, Jönk.), död där 1703-06-29 [RHG].
 • Maria Christina, född 1685-07-27 i Burseryds socken. Gift 1:o 1721-07-26 Samseryd med löjtnanten Carl Gustaf Netherwood, född 1694, död 1723. Gift 2:o 1733 i Forsheda socken, Jönköpings län med löjtnanten Göran Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, född 1674.
 • Agneta Brita. Gift med kaptenen Magnus Palmgren.
 • Eva, född 1693-07-07 i Bonstorps socken, Jönköpings län, död änka 1755-04-05 i Södra Påbo i Burseryds socken. Gift.
 • Jakob, född 1696-12-27 i Bonstorps socken.

TAB 3

Isak, (son av Johan Magnus, tab 2), till Ringstad i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Född 1689-07-17 Svenseryd. Volontär vid Jönköpings regemente 1706. Adjutant vid fortifikationen vid Poltava 1709. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1710-10-22. Premiärlöjtnant 1712-09-17. Kapten 1713-02-12. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Avsked 1719-09-30. Löjtnants indelning vid regementet 1722. Kapten 1725. Regementskvartermästare 1737-06-18. Premiärkapten 1738-04-12. Avsked 1742-08-18. Majors karaktär. RSO 1750-04-17. Död 1757-04-16 och begraven i Östra Eneby kyrka, till vilken han och hans fru år 1726 förärade en altartavla. 'Han blev fången först vid Poltava och sedan vid Tönningen, men blev båda gångerna fri inom kort tid.' Gift 1715-03-03 i Stockholm med friherrinnan Hebbla Susanna Cronhielm, född 1694-05-04, död 1758-07-20 Ringstad

Barn:

 • Jakob, född 1715-12-26 på Ringstad. Student i Uppsala5 1731-10-26. Volontär vid livgardet 1733. Rustmästare därst. 1734. Sekundlöjtnant vid överste Lencks regemente i Frankrike 1734-05-10. Furir vid Västmanlands regemente 1739-10-29. Sergeant därst. 1740-04-21. Adjutant 1741-05-26. Fänrik s. å. 21/7. Sekundlöjtnant 1742. Kaptenlöjtnant 1746-09-17. Kapten 1749-02-07. Död ogift 1752-12-04 i Finland.
 • Maria Christina, född 1716-12-25, död 1748-10-10 i Svinstads socken, Östergötlands län. Gift 1747-12-27 på Ringstad med överstelöjtnanten Casper Herman Krebs, i hans 4:e gifte, född 1688, död 1771.
 • Johan Gustaf, född 1718. Kommendörkapten. Död 1772. Se Tab. 4.
 • Hebbla Regina, född 1719-12-22 Lundby, död 1794-12-07 i Stockholm. Gift 1770-01-02 i Stockholm med överstelöjtnanten Georg Vilhelm Leijonsten, i hans 2:a gifte, född 1714, död 1774.
 • Carl Fredrik, född 1725. Överstelöjtnant. Död 1788. Se Tab. 20.

TAB 4

Johan Gustaf, (son av Isak, tab 3), född 1718-01-18 Ringstad. Volontär vid amiralitetseskadern i Stockholm 1731. Kadett i Holland s. å. Arklimästare vid svenska amiralitetet 1737-06-29. Konstapel och understyrman på ett holländskt köpmansskepp 1740. Överstyrman därst. 1742. Löjtnant i svensk tjänst 1742. Konstapel 1743-01-17. Löjtnant vid amiralitetet i Karlskrona s. å. 18/3. Skeppskapten 1743-08-13. Kaptenlöjtnant 1752-12-11. Kapten 1756-09-28. RSO 1759-04-28. Kommendörkapten 1767-11-18. Död 1772-05-04 i Stockholm. Gift 1744-02-10 Ekön med Elisabet von Nieroth, född 1722-04-08, död 1791-03-22, dotter av översten Anders Bleckert von Nieroth.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1745-03-25 på Ekön, död 1746-07-23 Bogetorp s socken, Östergötlands län.
 • Hebbla Christina, född 1746-07-19 på Bogetorp, död 1789-05-15 i Stockholm. Gift 1772-05-17 med konteramiralen Fredrik Vilhelm Leijonancker, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1801.
 • Elisabet Gustava, född 1747-12-25 på Bogetorp, död ogift 1817-10-19 i Stockholm.
 • Isak Bleckert, född 1749-01-22 på Ekön, död 1751-09-07 Åbylund
 • Carl, född 1750-05-31 på Åbylund, död där 1751-08-30.
 • Sigrid Charlotta, född 1752-09-21 på Åbylund, död ogift 1830-12-28.
 • Jakob, född tvilling 1753-10-27 på Åbylund. Löjtnant. Död ogift 1793-04-05 Norrnäs
 • Eva, född tvilling 1753-10-27 på Åbylund, död ogift 1836-11-29.
 • Carl Gustaf, född 1755. Kapten. Död 1816. Se Tab. 5
 • Adolf Fredrik, född 1757-04-18. Page vid hovet 1772-01-28. Kornett i armén 1775-07-15. Löjtnant vid adelsfanan 1783-04-30. Ogift 1808-10-10 på Sundbyholms kungsgård i Sundby socken, Södermanlands län.
 • Johanna Catharina, född 1758-10-12, död 1761-05-17.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 4, död 1755-04-06 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1759-12-01. Kadett vid ett volontärkompani i Stockholm 1762-05-05. Arklimästare vid marinerna 1765-06-06. Vice korpral vid livregementet till häst 1769-12-12. Premiärkorpral därst. 1771-12-20. Livdrabant 1775-05-22. Stabsfänrik vid Södermanlands regemente 1777-02-19. Stabslöjtnant därst. 1780-05-15. Stabskapten 1785-12-14. Avsked 1792-12-20. RVO 1816-01-28. Död s. å. 8/7 Sundbyholm. 'Han försörjde på sitt första boställe, ett korpralstorp, sin moder och tvenne systrar.' Gift 1:o 1779-06-17 med Margareta Eleonora von Schoting, född 1761-01-09, död 1796-11-13 på Sundbyholm, dotter av kaptenen Adam Jakob von Schoting, och hans 1:a fru Brita Margareta Lilliehöök af Fårdala. Gift 2:o 1799-10-15 på Axelsberg i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län med Beata Charlotta Sparre af Rossvik, född 1777-04-05, död 1834-04-25 Gotthardsberg, dotter av kaptenen Gabriel Sparre af Rossvik, och Maria Vendela Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, född 1780-07-09, död s. å. i aug.
 • 1. Maria Elisabet Charlotta, född 1782-08-11. Stiftsjungfru. Död 1793-05-22 på Sundbyholm.
 • 1. Margareta Fredrika Lovisa, född 1786-05-26 på Sundbyholm. Stiftsjungfru. Död 1862-05-10 i Stockholm. Gift 1807-08-11 på Sundbyholm med generallöjtnanten Carl Fredrik Akrel, adlad Akrell, född 1779, död 1868.
 • 1. Johan Jakob, född 1788-06-11, död s. å. 27/12 på Ribbingelunds kungsgård i Kjula socken, Södermanlands län.
 • 1. Carolina Eleonora, född 1791-07-17. Stiftsjungfru. Död 1862-01-28 i Stockholm,. Gift 1809-10-15 på Sundbyholm med kanslirådet Gustaf Adolf Bruncrona, född 1778, död 1855.
 • 1. Jakobina Gustava, född 1792-08-23. Stiftsjungfru. Död 1868-08-18 i Stockholm. Gift 1820-11-26 Alvesta med kaptenen Reinhold Gustaf Gripenberg, född 1792, död 1875.
 • 2. Gabriel Gustaf, född 1800. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 6.
 • 2. Axel Fredrik, född 1802. Justitieråd. Död 1864. Se Tab. 12.
 • 2. Bengt Vilhelm, född 1803. Kapten. Död 1851. Se Tab. 14
 • 2. Carl Erland, född 1804. Sergeant. Död 1877. Se Tab. 17

TAB 6

Gabriel Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1800-10-19 Sundbyholm. Kadett på Karlberg 1813-09-30. Avgången 1816-12-13. Förare 1818-01-01. Sergeant1 s. å. 2/2. Fänrik vid Kronobergs regemente 1820-10-19. Officersexamen vid regementet i Landskrona. Löjtnant därst. 1828-04-21. Avsked från regementet s. å. 4/7 och ur krigstjänsten 1847-01-12. Död 1850-09-29. Gift 1827-12-07 Hintzegården med Gustava Adolfina Erving, född 1804 på Kastellgården i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, död 1865-10-04 på Karlsborgs fästning, dotter av fältväbeln Johan Olof Erving och Maria Lindström.

Barn:

 • Charlotta Maria, född 1828-09-01 i Acklinge socken, Skaraborgs län, död 1903-04-04 i Vänersborg. Gift 1849-08-10 på Hintzegården med styckjunkaren vid Göta artilleriregemente, svärdsmannen och medaljören Frans Leonard Timén, född 1820-05-25 i Göteborg, död där 1898-01-16.
 • Bengt Johan Gabriel, född 1829. Sergeant. Död 1900. Se Tab. 7.
 • Carl Vilhelm, född 1831-11-11 Snarebo å. 16/11.
 • Anna Sofia, född 1833-10-16, död ogift 1851-12-03.
 • Gustaf Adolf, född 1837. Sjöman. Död 1904. Se Tab. 9.

TAB 7

Bengt Johan Gabriel, (son av Gabriel Gustaf, tab 6), född 1829-12-06 Hintzegården. Sergeant 1855. Avsked 1860. Banmästare vid statens västra stambana 1862–1863. Död 1900-10-08 i Hjo. Gift 1:o 1852-04-23 på Karlsborg med Anna-Lisa (Anna Elisabet) Brun, född 1829-11-01 i Undenäs förs, Skarab. ]], död 1854-09-10, dotter av hjälpsmeden Peter Brun och Anna Nilsdotter på Persviks bruk. 2:o trolovad med Sofia Johansdotter, enligt pastor i Kristinehamn kyrkoskriven i Arvika vid sonens födelse, men återfinnes inte i Arvika.

Barn:

 • 1. Charlotta Adolfina, född 1852-02-21 i Breviks förs, Skarab. ]], död.
 • 1. Axel, född tvilling 1853-11-03. Huvudman. Anställd vid aktiebolag Arvika verkstäder. Gjutmästare vid Stavnås gjuteri och mek. verkstad till 1897. Död 1946-04-17 i Arvika (Arvika östra förs Värml., db nr 25). (SEAK 1936–38 där gift o har många barn, felaktighet!).
 • 1. Emil, född tvilling 1853-11-03 i Grefbäcks socken, Skarab., död 1854-01-19.
 • 2. Gustaf Leonard, född 1869. Boktryckeriarbetare. Död 1906. Se Tab. 8.

TAB 8

Gustaf Leonard, (son av Bengt Johan Gabriel, tab 7), född 1869-03-25 i Kristinehamn. Boktryckeriarbetare i Stockholm. Död där 1906-12-18. Gift 1895-05-26 i nämnda stad med Johanna Matilda (Hanna) Söderberg, från vilken han 1904-10-18 blev skild, född 1870-06-12 i Fogdö socken, Södermanlands län, utflyttad till Amerika och där omgift, dotter av snickaren Carl Erik Söderberg.

Barn:

 • Ejnar Gustaf Adolf, född 1895-09-05 i Stockholm. Grosshandlare i nämnda stad. Se Tab. 8A.

TAB 8 A

Einar Gustaf Adolf, (son av Gustaf Leonard tab 8) född 1895-09-05 i Stockholm, Johannes förs Grosshandlare. Gift 1930-07-8 i Stockholm, Matteus med Leila Ingeborg Elisabet Sterner, född 1901-06-22 i Jönköping

Barn:

 • Britt Elisabeth, född 1932-07-30 i Stockholm, Sofia förs, småskollärare.
 • Bo Gustaf Adolf, född 1936-09-05 i Stockholm, Sofia förs, (f b nr 265). Död s.å. sept. 9 därst. (dl nr 190) och begraven i Ösmö förs, Sth.

Barn:

 • Dödfödd flicka 1937-07-12 i Stockholm, Sofia förs (fb nr 176).

Barn:

 • Dödfödd flicka 1941-06-14 i Stockholm (Gustav Vasa förs, Sth. fb nr 135).

TAB 9

Gustaf Adolf, (son av Gabriel Gustaf, tab 6), född 1837-11-06 Snarebo. Var en tid artillerist och anställd i handelsflottan. Garveriarbetare. Död 1904-01-09 i Göteborg. Gift 1872-09-23 i garnisons förs,Göteborg med Maria Cecilia Sandahl i hennes 2:a gifte, (gift 1:o 1865 med målaren Johan Gabriel Sandahl, född 1837-10-31 i Skara, död 1867-06-03 i Trollhättan (Trollhättans db)), född 1841-03-02 i Hjo ]], dotter av (skomakaren) snickaren Petter Paulsson Sandberg och Johanna Lovisa Rosenberg.

Barn:

 • Anna Gabriella Lovisa, född 1873-06-29 i Göteborg.

TAB 10

Carl, (son av Gabriel Gustaf, tab 6), född 1842-06-13 Hintzegården. Mekanikus. Var en tid bosatt i Balachani vid Baku i Kaukasien. Död 1916-05-10 i Skövde. Gift 1870-03-15 (28/3) med Maria Olivia Törnros, född 1839-10-12 i Vänersborg ]], död 1925-11-13 i Stockholm, Matteus förs, dotter av fabrikören Olof Törnros och Anna Greta Boqvist.

Barn:

 • Carl Valdemar, född 1875-10-15. Kontorist i Stockholm. död 1940-02-07 i Stockholm (Engelbrekts förs, db 54). Gravsatt i Skövde.

TAB 11

Carl Edvin, (son av Carl, tab 10), född 1873-07-02 i Baku, Ryssland. Genomgick Vänersborgs högre allm. läroverk och handelsinstitut i Stockholm. Köpman i sistnämnda stad. Gift (Sthlm, S:t Matteus förs, vb), 1917-12-09 i Järeda kyrka Kalmar län med Gerda Altea Jonsson, i hennes 1:a gifte från vilken han blev skild genom Stockholms R.R.s utslag 1936-11-17 (gift 2:o 1939-02-05 i Nyköpings Östra förs (vb 1) med möbelarkitekt Thomas Christian Pederson född 1900-08-07) i ungdomen arbetade hon inom sjukvården i Västervik, därefter privatsköterska i Sthlm fram till sitt giftermål 1917, född 1896-03-28, dotter av läraren Johan August Jonsson och Matilda Lundberg.

Barn:

 • Anna Maria Ingegerd (Gerd), född 1918-05-19 i Matteus förs,Stockholm, liksom systern. Biträde i postsparbanken. Kansliskrivare. Gift 1941-10-11 i Stockholm, (Hedvig Eleonora förs vb 253) med kamreraren Oskar Vincent Dieden, född 1913-10-18, från vilken hon blev skild genom Stockholms RR:s 21:a avd. dom 1953-10-29.
 • Birgitta Charlotta Margareta (Britt), född 1920-04-06 Matteus förs. Gift 1939-11-11 (Hedvig Eleonora förs, Sth vb 337) med civilekonomen kamreren Lennart Sixten Samuel Lindborg, född 1911-09-09

TAB 12

Axel Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1802-03-21 Sundbyholm. Student i Uppsala 1816. Jur. kandidat examen 1822. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 4/12. Extra ordinarie notarie därst. 1823-06-18. Vice notarie 1825-10-28. Vice häradshövding 1826-05-10. Extra ordinarie fiskal 1828-09-26. Fiskal 1830-03-23. Notarie s. å. 30/11. Häradshövdings n. h. o. v. 1831-02-12. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1833-03-18. Häradshövding i Sjuhundra, Närdinghundra och Lyhundra härader samt Frötuna och Länna skeppslag i Roslagen 1836-07-13. Ledamot av lagberedningen 1848-11-14. Justitieråd 1850-11-27. RNO 1853-04-28. KNO 1859-01-28. Avsked 1863-03-17. Död 1864-03-04 i Stockholm [Ash]. Gift där Adolf Fredriks förs i Stockholm 1838-10-28 med sin kusin, stiftsjungfrun Maria Catharina Sparre af Rossvik, född 1815-11-21 i Uddevalla, död 1883-09-22 i Norrköping, dotter av krigsrådet Fredrik Sigge Sparre af Rossvik, och Maria Catharina Lindgren.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1839. Jägmästare. Död 1918. Se Tab. 13.
 • Vendela Maria Charlotta, född 1844-06-15 i Norrtälje, död 1873-05-11 på komministersbostället Prästköp i Hällestads socken, Östergötlands län. Gift 1872-06-10 i Stockholm med kyrkoherden i Hällestads pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten, LVO, Anders Lorentz Nyström, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1888-10-10 10/10. Elisabet Matilda Emanuelsson, född 1853-08-01, dotter av kyrkoherden Per Jakob Emanuelsson och Charlotta Fredrika Haeger), född 1836-02-19 i Gamleby, död 1918-07-25 i Hällestads prästgård.

TAB 13

Axel Gustaf, (son av Axel Fredrik, tab 12), född 1839-11-02 i Norrtälje. E. kronoskogvaktare i Stockholms län3 1857-12-22. Elev vid skogsinstitutet3 1858-06-01. Utexaminerad3 1860-06-14. Skogsrättare vid Tierps skogsskola 1860-09-10. E. överjägare i Uppsala län 1861-01-12. Skogsförvaltare vid Leufsta bruks skogar 1864–18673. Repetitör vid skogsinstitutet 1865-06-12–1866-05-30. Överjägare i Jämtlands län 1867-03-22. Jägmästare i Härjeådalens revir 1869-12-10, i Södra Hälsinglands revir 1871-09-23 och i Gästriklands revir 1890. Skogsförvaltare vid Ljusne järnbruk 18723. Förvaltare av Orsa sockens besparingsskog 1888-08-03. RVO 1891-12-01. RÖFrJO 1904-09-30. Avsked s, å. 16/12. Lärare vid Gävleborgs läns lantmannaskola på Säverstalund 1905. Ordf. i Bollnäs sparbank 1906. Död 1918-04-08 på sin egendom Sundsåker i Bollnäs socken, Gävleborgs län. Gift 1879-05-27 vid Marma sågverk i Söderala socken, Gävleborgs län med Brita Bricher Weng, född 1852-09-26 Dalabacken ]], dotter av förvaltaren Jonas Weng och Christina Jonsson.

Barn:

 • Elsa Maria, född 1881-01-08 på Sundsåker. Stiftsjungfru. Gift 1903-08-28 i Bollnäs kyrka med grosshandlaren Yngve Nordenfelt född 1873.
 • Barbro Christina, född 1882-08-28 på Sundsåker. Stiftsjungfru. Gift 1907-12-18 i Råneå socken, Norrbottens län med jägmästaren i Örå revir Per Åke Edvard Berg, från vilken hon blev skild genom Stockholms R.R.s utslag 1928-05-22, född 1879-07-22 i Göteborg.

TAB 14

Bengt Vilhelm, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1803-05-16. Sundbyholm. Student i Uppsala 1819. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1820-03-06. Sergeant därst. s. å. 4/7. Fänrik 1822-03-05. Löjtnant 1831-06-09. Kaptens avsked 1834-03-01. Styrelseledamot i Oppunda härads sparbank 1850–1851. Död 1851-04-22 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Södermanlands län. Gift 1830-10-05 Skarlunda med Ebba Charlotta Sofia (Lotten) Ulrika Levin, född 1812-02-14 på Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanlands län, död 1899-02-11 i Kalmar, dotter av överstelöjtnanten Adolf Emanuel Levin och hans 3:e fru friherrinnan Jacquette Magdalena Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Carl Vilhelm Adolf, född 1831. Fabriksidkare. Död 1911. Se Tab. 15.
 • Hedvig Charlotta Jakobina (Jacquette), född 1832-11-26 Gotthardsberg, död 1922-03-27 i Nybro. Gift 1866-05-31 i Stockholm med kyrkoherden, friherre Melker Gustaf Volmar Falkenberg af Trystorp, född 1823, död 1900.
 • Eva Amalia Sofia, född 1835-08-07 på Stora Djulö, död ogift 1891-08-10 i Kalmar.
 • Emilia Ulrika Vilhelmina, född 1844-01-04 på Stora Djulö, död 1908-10-04 på Ersta sjukhus i Stockholm. Gift 1873-07-03 i Kalmar med adjunkten vid därvarande högre allm. läroverk Magnus Rudolf Melén, född 1841-09-25 i Vickleby socken, Kalmar län, död 1900-01-04 i Kalmar.
 • Bengt Axel Gotthard, född 1846-06-22 på Stora Djulö. Tjänsteman i försäkringsaktiebolag Skandia i Stockholm. Död 1925-08-14 i Stockholm, Jacobs förs. Ägde villan Gotthardsberg vid Vaxholm. Gift 1875-11-08 i Stockholm med Nikolina Albertina Larsen, född 1848-04-24 i Kristiania, död 1943-01-22 i Stockholm (Johannes förs db nr 14), dotter av byggmästaren Christoffer Larsen och Maria Guldbrandsen.

TAB 15

Carl Vilhelm Adolf, (son av Bengt Vilhelm, tab 14), född 1831-08-21 Gotthardsberg. Arrendator. Bokhandlare i Åsen i Västra Vingåker 1863. Portföljfabrikant i Stockholm. Död 1911-10-26 i Kalmar. Gift 1:o 1858-04-16 i Nyköping med Anna Elisabet Hildegard Carell, född 1838-04-16 i Stockholm, död 1882-07-03 i Sundbyberg, dotter av auditören, vice häradshövdingen Carl Adolf Carell och Carolina Ramström. Gift 2:o 1885-01-20 i Växjö med Maria Lovisa Teodolinda Gustava Ohlson, född 1842-02-18 Alvesta ]], död 1913-07-12 i Växjö (Kalmar förs, db), dotter av kamreraren Gustaf Mauritz Ohlson och Carolina Maria Wickström.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet Charlotta, född 1859-03-17 Åkra, död 1923-01-12 i Kalmar. Gift 1888-10-15 i Stockholm 10/10 med guldsmeden i Kalmar, Johan Gustaf Hentzell, född 1845-07-22, död 1920-09-21 i Kalmar.
 • 1. Bengt Adolf Hugo Humboldt, född 1861. Maskiningenjör. Död 1921. Se Tab. 16.
 • 1. Signe Hildegard Jacquette, född 1865-04-13 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Stiftsjungfru. E. biträde i postsparbanken 1885-06-16. Kontorsskrivare därst. 1911-12-19. Postexpeditör 1923-01-01. GMn och r 1924-01-19. Avsked 1925-06-30.

TAB 16

Bengt Adolf Hugo Humboldt, (son av Carl Vilhelm Adolf, tab 15), född 1861-06-17 Skogstorp. Anställd vid mekaniska verkstäder i Nordamerika 1892–1895. Disponent för Carl Johans mekaniska verkstad (Gyllenhammar & komp.) i Göteborg 1895-11-25. Överflyttade till Nordamerika. Verkstadsdisponent i Providence 1899–1904. Maskiningenjör, anställd hos Kerr & C:o i New York 1905. Död 1921-10-30 i Brooklyn. Gift 1895-08-08 med Paulina Emerentia (Paula) Agerström, född 1874-04-23.

Barn:

 • Elsa Hildegard Lilian, född 1897-10-24. Gift 1922 med läkaren Frederick Knauer.
 • Bengt Vilhelm Ebbe Torgny (William), född 1907-09-29.

TAB 17

Carl Erland (Edvard), (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1804-08-17 Sundbyholm. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1820-12-06. Förare därst. 1826-05-24. Sergeants titel 1829-06-12. Avsked 1832-05-24. Död 1877-06-12 på Mörkret under österby i Tumbo socken, Södermanlands län. Gift 1831-12-30 i Torshälla med Maria Charlotta Lundblad, född 1813-05-11 i Torshälla, död 1882-08-21 på Mörkret, dotter av handlanden N. N. Lundblad i Torshälla.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1833. Snickare. Död 1911. Se Tab. 18.
 • Anders Vilhelm, född 1834-12-21 Sörby å. 26/12.
 • Christina Charlotta, född 1836-01-23 på Sörby, död ogift 1873-05-21 i Tumbo socken.
 • Selma Maria, född 1837-03-29 på Sörby, död 1846-01-04 på Mölby.
 • Bengt Axel, född 1838-11-24 på Sörby. Garvarelärling. Död 1857-03-22 i Eskilstuna.
 • Adolf Fredrik, född 1840. Snickare. Död 1905. Se Tab. 19.
 • Sofia Carolina, född 1843-06-29, död 1901-10-16 i Norrköping. Gift 1874 med vågmästaren Otto Filip Vilhelm Andersson, född 1843, död 1884.

TAB 18

Carl Gustaf, (son av Carl Erland, tab 17), född 1833-09-16 i Torshälla. Snickare först i Eskilstuna och sedan vid Dramatiska teatern i Stockholm. Död 1911-01-05 i Inskasjärvi Norrbottens län (Sthlm, Hedvig Eleonora förs, db). Gift 1:o 1857-09-13 med Johanna Sofia Gustelius, född 1833-08-16 i Vika socken, Kopparbergs län ]], död 1872-11-11 i Eskilstuna, dotter av hemmansägaren Erik Gustelius och Margareta Hagberg. Gift 2:o 1875-08-01 med Anna Catharina Svensson, född 1829-03-22, död 1898-05-16 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Selma Sofia Charlotta, född 1857-11-15 i Eskilstuna, Vika förs, Kopp. (pastor i Norberg). Hushållerska vid sjukhuset Åmmeberg. Död 1927-08-05 i Västerås domkyrkoförs och begr s.å. 11/8 i Norberg (pastor i Norberg). Gift 1893-10-11 i Stockholm med garverifabrikören Carl Vilhelm Brander i hans 2:a gifte, född 1847-04-06, i Fogelås (pastor i Norberg) Skarab. ]], död 1920-01-09 i Norberg.
 • 1. Maria Albertina, född 1861-03-24. Död 1939-10-01 å Stigbergets sjukhus i Söd. (Kungsholms förs, Sth db 238). Gift 1885-03-24 i Stockholm med järnsvarvaren Oskar Wärn född 1855-12-01, död 1907-12-23 i Stockholm.
 • 1. Anna Elisabet, född 1863-03-07, död s. å. 7/9 i Eskilstuna.
 • 1. Olof Emil, född 1864-10-20. Matros i amerikanska handelsflottan. Led skeppsbrott vid överresa från Amerika till Sverige 1893 och har sedan ej avhörts.
 • 1. Erik Gustaf, född 1867-01-22, död 1869-12-04 i Eskilstuna.
 • 1. Helena Carolina, född 1870-08-08. Gift 1907-04-13 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm med järnsvarvaren Carl Johan Hjalmar Hjertström, född 1881-01-27, död 1911-07-31 i Stockholm.
 • 1. Carl Gabriel, född 1872-08-23, död 1890-02-16 i Stockholm.

TAB 19

Adolf Fredrik, (son av Carl Erland, tab 17), född 1840-05-15 Sörby. Snickare först i Hedemora och sedan i Stockholm. Död 1905-05-26 i sistnämnda stad. Gift 1866-10-18 i Hedemora med Anna Gustava (Steva) Wickström, född 1840-05-31 i Hedemora stadsförs, död 1895-02-28 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, dotter av snickarmästaren Anders Petter Wickström och Brita Johanna Kling.

Barn:

 • Olga Fredrika, född 1867-04-02 i Hedemora. Gift 1893-05-05 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med barberaren Carl Knut Teodor Andersson, född 1863-10-02 i Stockholm Klara förs i Stockholm, död 1909-04-15 i nämnda stad.
 • Bengt Axel, född 1870-08-23 i Stockholm. Barberare. Död 1907-08-14 i nämnda stad. Gift 1905 i Sthlm, Kath. ]] med Hulda Robertina Andersson i hennes 1:a gifte, född 1876-01-19, dotter av ångslupsbefälhavaren Axel Andersson och Aurora Matilda Robertina Edman.
 • Gustaf Adolf, född 1873-02-24 i Stockholm Katarina förs i Stockholm. Mureriarbetare. Barberarbiträde. Död 1922-01-05 i nämnda stad, Katarina förs. Gift 1919-12-20 Sthlm Katarina förs, med sin broders änka Hulda Robertina Andersson i hennes 2:a gifte, född 1876-01-19, dotter av ångslupsbefälhavaren Axel Andersson och Aurora Matilda Robertina Edman.

TAB 20

Carl Fredrik, (son av Isak, tab 3), till Gransbo i Säby socken, Jönköpings län och Ringstad i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Född 1725-01-17 på Ringstad. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1735. Rustmästare därst. 1740-05-13. Förare 1741-10-31. Sergeant 1742-06-03. Fänrik vid dalregementet s. å. 14/6. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1744-09-13. Kapten i fransk tjänst 1745. Regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1750-08-21. Kapten därst. 1751-10-13. RSO 1761-11-23. Major 1764-06-26. Genom byte major vid garnisonsregementet i Göteborg1 1765-05-13. Överstelöjtnants avsked s. å. 30/9. Död 1788-01-15 på sätesgården Gransbo. Han bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 50-talen samt under tjänstgöringen i Frankrike fälttåget i Flandern. Gift 1:o 1753-02-17 med friherrinnan Charlotta Beata Wrangel af Lindeberg, från vilken han 1767-06-20 blev skild, född 1735-02-25 Aneby s socken, Jönköpings län, död 1813-04-04 på Klosterås i Säby socken, dotter av ryttmästaren Axel Per Wrangel af Lindeberg, och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Beata Sparre. Gift 2:o 1768-05-18 med Eva Elisabet Rosenstråle, född 1739, död 1804-09-25 på Gransbo, dotter av kaptenen Anders Gustaf Rosenstråle, och Anna Beata Nauckhoff.

Barn:

 • 1. Hebbla Charlotta, född 1754-01-20 på Gransbo, liksom syskonen, död 1767-10-26 i Stockholm.
 • 1. Axel Isak, född 1755. Kapten. Död 1815. Se Tab. 21
 • 1. Charles Emil, född 1757. Löjtnant. Död 1786. Se Tab. 51.
 • 1. Fredrika Beata, född 1761-09-03, död ogift 1785-06-23 på Klosterås.
 • 2. Eva Charlotta, född 1768-10-18, död 1834-10-14. Gift 1799-06-30 på Gransbo med kaptenen Erland Gustaf Hultenheim, född 1758, död 1834.
 • 2. Hebbla, född 1770-10-18, död 1812-04-16 på Hattsjöhult i Sandsjö socken, Jönköpings län. Gift 1798-10-30 på Gransbo med kaptenen Erik Adam Henrik Queckfeldt, född 1757, död 1821.
 • 2. Beata, född 1772-03-14 på Gransbo, död där 1820-06-09. Gift 1794-11-25 på nämnda egendom med häradshövdingen Hans Georg Bråkenhielm, född 1768, död 1819.
 • 2. Jakobina Christina, född 1776-07-10, död ogift 1807-05-29 på Slätthult Jönköpings län.
 • 2. Jonas Gustaf, född 1779-07-01. Levde utan tjänst. Död ogift 1808-01-10 Tranberga

TAB 21

Axel Isak, (son av Carl Fredrik, tab 20), född 1755-06-09 Gransbo. Kadett i Karlskrona 1771. Förare vid Blixens regemente s. å. 9/6. Fänrik därst. 1777-02-05. Löjtnants avsked 1782-10-24. Konstit. kapten vid Ölands frikår 1789-05-01. Kapten i armén 1790-03-07. Död 1815-11-09 Aspenäs. Gift 1782-11-19 i Norra Vi prästgård Östergötlands län med Eva Elisabet Kraft, född 1765-11-07, död 1849-02-09 på Aspenäs, dotter av prosten och kyrkoherden i Norra Vi pastorat av Linköpings stift Lars Kraft och Aurora Schiörling.

Barn:

 • Carl Lorentz, född 1783-05-03 i Norra Vi socken, Östergötlands län. Fänrik. Död 1859-11-30 på Aspenäs.
 • Axel Herman, född 1785. Kapten. Död 1863. Se Tab. 22
 • Charlotta Beata, född 1787-08-19 på Kristineberg i Horns socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död 1875. Gift 1814-03-01 på Aspenäs med kaptenen vid 1. livgrenadjärregementet Johan Vilhelm Wetterström, född 1785-01-29 Spakarp, död 1835-06-09 Britteberg
 • Lars Gustaf, född 1790-04-22, död s. å. 29/7.
 • Hebbla Aurora, född 1791-07-13 på Kristineberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-08-02 på Aspenäs.
 • Carl Emil (Charles-Emil), född 1794. Löjtnant. Död 1865. Se tab 25
 • Leonard Fredrik, född 1796-05-30, död s. å. 30/12.
 • Johan Adolf, född 1797-11-11. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1815-04-10. Död 1817-03-25 på Aspenäs.
 • Leonard Gustaf, född 1799-01-08, död 1800-03-01.
 • Lars'' Gustaf, född 1801. Fältväbel. Död 1883. Se Tab. 35.
 • Adam Fredrik, född 1803. Fanjunkare. Död 1888. Se Tab. 40.
 • August Vilhelm, född 1806-08-06 på Aspenäs. K. sekreterare. Död ogift 1888-11-09 på sin egendom Landsnäs i Malexanders socken.
 • Catharina Carolina Fredrika Emilia, född 1809-04-06 på Aspenäs. Stiftsjungfru. Död 1876-02-22 på Aspenäs. Gift där 1831-09-25 med fanjunkaren vid 1. livgrenadjärregementet Johan Bernhard Hvitfeldt, född 1802-07-24, död 1882-01-18 i Ödeshögs socken, Östergötlands län.

TAB 22

Axel Herman, (son av Axel Isak, tab 21), född 1785-09-08 Kristineberg. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1795-05-19. Löjtnant därst. 1811-06-04. Stabskapten 1814-03-01. Avsked från regementet 1818-06-02 och ur krigstjänsten på 1820-talet. Död 1863-11-19 på sin egendom Aspenäs i Malexanders socken, Östergötlands län. Gift 1825-09-29 Görshorva med Sofia Christina Pfeiff, född 1805-10-15 i sistnämnda socken, död 1865-11-07 på Aspenäs, dotter av fänriken Carl Gustaf Rothkirch Pfeiff, och Brita Catharina Wallman.

Barn:

 • Carl Axel Napoleon, född 1826-07-10 på Aspenäs. Civilingenjör. Bruksförvaltare först vid Åtvidaberg i Åtvids socken, Östergötlands län och sedan i Filipstads bergslag. Disponent Schisshyttan. Blev på 1870-talet souschef på Boxholms bruk Östergötlands län. Död ogift 1886-11-27 i Linköping. Ägde Stjärnsand i Malexanders socken, Östergötlands län.
 • Eva Catharina Josefina Charlotta, född 1827-11-26 på Aspenäs, död 1908-07-12 på Järva i Solna socken, Stockholms län (Vetlanda förs, db). Gift 1859-06-23 på Aspenäs med bruksförvaltaren Anders Magnus Borén, född 1837-06-23 Åhult, död 1900-11-12 på Flugeby Ödegård i Vetlanda socken, Jönköpings län.
 • Herman Edvard, född 1829-08-15 Ivranäs å. 2/11.
 • Frans Gustaf Herman, född 1831-07-27 på Ivranäs. Styrman i engelska handelsflottan. Död 1894-11-05 i Omaha, Nebraska, Nordamerika. Gift 1:o 1862-02-09 i West Derby, Lancaster ]] med Mary Ann Britton, dotter av krögaren Alexander Britton. Gift 2:o 1867-09-19 i West Derby, Lancaster ]] med Ann Humphries, dotter av byggnadsarbetaren Cornelius Humphries. Gift 3:o 1876 i Amerika men efterlämnade inga barn, makan överlevde honom.
 • John Oskar Bernhard, född 1835-07-17 på Ivranäs, död 1856-04-03.
 • Emilie Augusta Axelina, född 1837-06-12 på Ivranäs. Gift 1862-09-09 med garveriidkaren Melker August Åberg. Överflyttat till Nordamerika.
 • Carl Emil Gerhard, född 1840. Stationsinspektor. Död 1895. Se Tab. 23.
 • Henning Adolf Ulrik, född 1844-10-15 på Ivranäs. Biljettör vid statens järnvägstrafik 1862-11-01. Stationsskrivare vid Stockholms centralstation 1866-09-01. Stationsinspektor vid Valla station Södermanlands län 1877. Död 1893-02-05 i Uppsala. Gift 1880-05-15 i Stockholm med Matilda Elvira Charlotta von Konow, född 1845-05-15 i Vätterstad i Vårdbergs socken, Östergötlands län, död 1896-03-04 i Stockholm, dotter av lantmätaren Carl Johan Bernt von Konow, och Olivia Lovisa Elvira Lindskog.
 • Hulda Vilhelmina Aurora, född 1848-03-23 på Ivranäs, död ogift 1878-01-12 Stjärnsand

TAB 23

Carl Emil Gerhard, (son av Axel Herman, tab 22), född 1840-03-12 Ivranäs. Bruksbokhållare 1856–1857. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1860. Biljettör vid statens järnvägstrafik 1861. Stationsskrivare vid Stockholms centralstation 1862. Stationsinspektor vid Boxholm Östergötlands län 1874. Död där 1895-02-26. Gift 1872-04-27 i Stockholm med Alma Georgina Aurora Nettelblad, född 1849-04-27 i nämnda stad, död 1927-04-23 i Katrineholm ]], dotter av sjökaptenen Per Fredrik Nettelblad och Hedvig Charlotta Holmström.

Barn:

 • Gerhard Napoleon, född 1873. Konstnär. Se Tab. 24
 • Hedvig Sigrid Maria, född 1875-04-08 vid Boxholms station. Stiftsjungfru. Gift 1900-02-02 i Stockholm med disponenten Carl Engström, född 1873-01-11 i Eksjö landsförsaml., Död 1946-05-01 i Stockholm.
 • Gerda Hulda Celina, född 1883-05-09 vid Boxholms station. Stiftsjungfru. Död 1932–12-20 i Stockholm (Sabb.sj.h. db) och begraven i Uppsala domkyrkoförs Gift 1907-08-27 i Paris med ingenjören John Bruneau, född 1880-10-18 i Sättersta socken, Södermanlands län, död 1930-04-18 i Helsingfors.

TAB 24

Gerhard Napoleon, (son av Carl Emil Gerhard, tab 23), född 1873-02-07 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Linköping 1893. Studerade vid konstnärsförbundets målarskola i Stockholm 1894–1900 och i Paris 1901–1914. Konstnär (målare och skulptör) i Stockholm. Gift 1:o 1914-06-06 i Paris med Ulrika (Gully) Wallin konstnärinna, född 1878-01-04 i Göteborg, dotter av trädgårdsdirektören Johan Wallin och Hanna Bagge.

Barn:

 • Son, född 1916-02-17 i Stockholm, död s. d.

TAB 25

Carl Emil (Charles-Emil), (son av Axel Isak, tab 21), född 1794-01-05 i Östergötland. Sergeant vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1799-10-18. Fänrik därst. 1812-09-20. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Löjtnant 1818-06-30. Löjtnant vid skånska husarregemente 1828-03-26. Avsked s. å. 28/5. Död 1865-05-04 Britteberg. Ägde Snararp i nämnda socken. Gift 1820-03-14 Visshult med Elisabet Beata Nordvall, född 1802-08-30 i Marbäcks socken, Jönköpings län, död 1861-01-31 på Snararp, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Adolf Nordvall och Sofia Fredrika Rosenquist af Åkershult.

Barn:

 • Eva Fredrika Matilda, född 1821-01-30 på Snararp, död ogift 1886-02-26 vid Tranås i Säby socken, Jönköpings län.
 • Amanda Charlotta, född 1823-10-06 på Snararp, död ogift 1915-04-18 i Södertälje. Ägde villa i nämnda stad.
 • Carl Isak Adolf, född 1826. Sergeant. Död 1901. Se Tab. 26.
 • Axel Fredrik Fritiof, född 1829. Sergeant. Död 1892. Se Tab. 30.
 • Emma Lovisa Aurora, född 1832-03-04 i Norra Vi socken, Östergötlands län, död 1869-05-31 i Nykils socken, Östergötlands län. Gift 1865-12-18 på Mjölsefall i Kisa socken, Östergötlands län med egendomsägaren Robert Georg Goës, i hans 1:a gifte, född 1832, död 1894.
 • Elisabet Ulrika Jacquette, född 1835-03-08 på Väderbacken, en lägenhet under Aspenäs, död 1865 i Nordamerika. (Gift där 1859 med smeden K. J. Carlberg?)
 • Lars Vilhelm Emil, född 1838-09-01 på Väderbacken. Förvaltare vid Harvestad i Landeryds socken, Östergötlands län till 1902. Ägde Vänge i Vårdsbergs socken, Östergötlands län 1903–1907. Död 1912-06-17 i Stockholm, Oscars förs.
 • John Ludvig Georg, född 1841. Lantbrukare. Död 1921. Se Tab. 31.

TAB 26

Carl Isak Adolf, (son av Carl Emil, tab 25), född 1825-04-01 på Snararp. Volontär 1842-07-09. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1848-06-23. Sergeant 1856-06-20. Avsked 1872-02-05. Död 1901-05-07 i Linköping. Gift 1853-01-01 med Gustava Lovisa Lundberg, född 1830-08-09 i Tjärstad förs,Östergötlands län, död 1872-02-11 på Lilla Åby i Slaka socken, Östergötlands län, dotter av överinspektören Johan Adolf Lundberg och Brita Elisabet Winberg.

Barn:

 • Bengt Gustaf Adolf, född 1835-05-05 Bersebo socken, Ög. Död 1936-01-31 i Spånga förs, Sth. (db nr 12). Se Tab. 26 1/2.
 • Sigrid Brita Leopoldina, född 1855-01-21, död ogift 1895-05-29 i Slaka socken.
 • Axel Hjalmar (Bengt), född 1858-08-15. Först anställd i handelsflottan, sedan jordbrukare. Troligen död.
 • Bror Ferdinand Emil Martin, född 1862-11-11. Anställd i handelsflottan. Bosatt i Nordamerika. Troligen död.
 • Knut Isak Gunnar, född 1864. Bagare. Död 1919. Se Tab. 27.
 • Lars Florentin Valdemar, född 1866. Poliskonstapel. Död 1904. Se Tab. 28.
 • Carl Tor Gustaf, född 1872-02-19 på Lilla Åby. Gardist vid Svea livgarde. Avsked 1900-10-11. Sedan snickare och teatermaskinmästare. död 1944-01-10 (Kungsh. förs, Sth., db nr 16). Gift 1:o 1906-12-23 i Stockholm med (Erika enl. db) Emilia Maria Elvira Karlsson, från vilken han blev skild, född 1873-02-05, död 1929-05-22 i Stockholm (S:t Eriks sjukh. db), dotter av skomakaren Erik Karlsson och Lovisa N.N. Gift 2:o 1920-12-04 i Stockholm, Kungsholms förs, med Gerda Olivia Carlsson, född 1883-01-01 i Uppsala, död 1932-06-21 i Stockholm, (S:t Görans sjukh. db), dotter av förmannen vid Uppsala ångkvarn Johan Erik Carlsson och Emma Erika Eriksson.

TAB 26 1/2

Bengt Gustaf Adolf, (son av Carl Isak Adolf tab 26) född 1853-05-05 Bersebo s förs, död 1936-01-31 i Spånga förs, Sth. (db nr 12) kusk. Gift 1:o 1879 med Anna Charlotta Salomonsdotter, från vilken han blev skild genom Stockholms konsistorii skiljebrev av 1894-05-16, född 1859-11-14 i Åtvids förs, Ög. ]], dotter av arbetaren Salomon August Salomonsson och Ingrid Andersdotter. Gift 2:o 1932-09-10 i Spånga förs, Sth. ]], med Hilda Karolina Nordfelt, född 1900-04-28 i Hälsingtuna förs, Gävleb., dotter av brädgårdsarbetaren Bror Reinhold Nordfelt och Augusta Kristina Norell.

Barn:

 • 2. Stig Egon Valentin (RHD:s prot. 1945-09-20 § 14), född 1925-01-11 i Englbrekts förs, Stockholm (Spånga förs, Sth. fb). Huvudman 1980. Förman hos Kriegs åkeri & Renhållning.

TAB 27

Knut Isak Gunnar, (son av Carl Isak Adolf, tab 26), född 1864-04-23 på Lilla Åby i Slaka socken, Östergötlands län. Bagare i Kungsgård i Ovansjö socken, Gävleborgs län. Död 1919-02-20 i Krylbo (Folkärna förs Kopp, db). Gift 1894-09-22 i Gävle med Greta Lisa Bergman, född 1864-03-01 i Ovansjö socken, Gävleborgs län, död 1938-09-02 å lasarettet, duvia (Helga Tref förs db 182) och begraven i Folkärna socken, Kopparbergs län, dotter av gårdsägaren Erik Bergman och Anna Bergström.

Barn:

 • Hildur, född 1895-01-11 i Kungsgård. Död 1938-09-03 i Storvik (Ovansjö förs, Gävleb. db nr 80).
 • Carl Fredrik Gunnar, född 1897-09-16 i Ovansjö socken. Bagare och konditor i Krylbo. Se Tab. 27A.
 • Erik Isak Martin, född 1901-05-11 i Högbo socken, Gävleborgs län. Död 1902-12-16 i Gävle.

TAB 27 A

Carl Fredrik Gunnar, (son av Knut Isak Gunnar tab 27) Född 1897-09-16 i Ovansjö förs, Gävleb. Bagare ooh konditor i Krylbo. Handelsresande. Död 1937-12-31 i Vallbo förs, Gävleb. (db nr 144). Gift 1:o 1920-03-06 med Gurli Fritzelia Moberg, från vilken, han blev skild genom Askims, Hisings o.oh Sävedals domsagas häradsrätts utslag 1924-10-21, född 1898-12-06. Gift 2:o 1925-03-17 i Göteborg Masthuggets förs med Astrid Rebecka Källgren, född 1896-02-05 i Örgryte förs, Göt.o.B., (omgift 1949-11-19 med varvsarbetaren Ture William Wallström, född 1905-07-31 i Gävle.

Barn:

 • 2. Carl Johan Björn Roland (RHD:s prot. 1945-09-6 § 17), född 1924-08-20 i Göteborg,Haga förs Furir. Polisassistent. Förste kriminalassistent. Inspektör i Norrköpings polisdistr.
 • 2. Gunvor Anna Margareta, född 1926-06-30 i Ovansjö förs, Gävleb.. Död 1927-06-22 ooh begraven därst. (Nässjö förs, db).
 • 2. Ingrid Margareta Lillemor, född 1928-04-15 i Nässjö förs. Död 1933-12-01 i Gävle, (Valbo förs, Gävleb., db) Heliga Trefaldighets förs och begr. därst.
 • 2. Britt Gunvor Hildur, född 1929-08-03 i Gävle, Staffans (enl pastor i Valbo, Gävleborgs län). Kontorist.
 • 2. Gunhild Astrid Ingeborg, född 1932-10-04 i Gävle, Staffans enl pastor i Valbo, Gävleb. Affärsbiträde.

TAB 27 B

Erik Sven Valdemar, (son av Knut Isak Gunnar tab 27), född 1904-09-14 i Gävle Montör. Gift 1928-10-27 i Ovansjö förs Gävleb. med Ingrid Vendela Larsson, född 1901-11-08 i Ovansjö förs, Gävleb. i hans 1:a gifte?, från vilken han blev skild genom Gästriklands östra hrtt:s lagakraftv. dom

Barn:

 • Ulla Ingrid Margareta, född 1930-12-18 i Hofors förs Gävleb. tjänsteman vid ASEA.

TAB 28

Lars Florentin Valdemar, (son av Carl Isak Adolf, tab 26), född 1866-07-02 på Lilla Åby i Slaka socken, Östergötlands län. E. poliskonstapel vid Stockholms poliskår 1891-01-04. Ord. konstapel 1892-02-01. Död 1904-01-06 i Stockholm. Gift 1894-04-08 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm med Hilma Catharina Johansson, född 1868-06-06 i Alunda socken, Uppsala län, död 1927-03-27 i Stockholm, Storkyrko förs, dotter av hemmansägaren Johan Ersson.

Barn:

 • Gustaf Valdemar (Gösta), född 1895. Tjänsteman. Se Tab. 29.

TAB 29

Gustaf Waldemar (Gösta), (son av Lars Florentin Waldemar tab 28), född 1895-06-30 i Stockholm. Genomgick Krafftska skolan i Stockholm. Anställd vid Statens järnvägar 1911-05-03. Ritare vid Statens järnvägsbyggnader 1919-01-01. Ingenjör i Järnvägsstyrelsen. Gift 1:o 1918-10-06 i Stockholm Katarina med Karin Agnes Margaretha (Greta) Lindblom, född 1894-04-01 i Stockholm Äktenskapet uppl. genom Stockholms RR:s utslag 1942-04-29. Dotter av Carl Albert Ludvig Lindblom och Johanna Knutsdotter. Gift 2:o 1942-07-26 i Bromma förs, Sth. (vb 299) med Alma Elisabeth Vilhelmina Petterson hennes 2:a giftet (gift 1:o med typogr. Hans Olof Humble (enligt pastor i Bromma)) född 1906-05-15 Barn:

 • Ulla Margaretha, född 1919-08-11 i Eds förs, Västranorrl.
 • 1. Karin Marianne, född 1924-01-03 i Eds förs, Västranorrl
 • 2. Ulf Gösta Magnus (RHD:s prot. 1945-10-20 § 13), född 1942-04-15 i Stockholm, Bromma förs
 • 2. Christina Elisabet, född 1943-07-20 i Stockholm (S:t Matteus förs, Sth. fb nr 408)
 • 2. Agneta Birgitta

TAB 30

Axel Fredrik Fritiof, (son av Carl Emil, tab 25), född 1829-07-11 i Norra Vi socken, Östergötlands län. Kom i tjänst 1848-08-11. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1851-09-01. Sergeant 1862-05-30. Avsked 1881-05-07. Död 1892-12-05 på sin gärd Kamarp i Sunds socken, Östergötlands län. Gift 1864-10-16 med Sofia Christina Ingeson, född 1841-10-20 Hagneryd, död 1923-08-15 på villa Ro i Forsnäs i Sunds socken ]], dotter av kronolänsmannen Carl Peter Ingeson och Catharina Ulrika Ström. Fru Gyllenhammar ägde Kamarp efter mannens död.

Barn:

 • Ernst Fredrik Emil, född 1865-10-30 på Västra Ryds socken, Ög. . Överflyttade till Nordamerika. Död ogift 1925 i Iowa, USA.
 • Hugo Gunnar, född 1868-12-15 . Ingenjör. Bosatt i Brainerd, Minn, USA. Gift med Alida Lindqvist. Barnlös, 1938.
 • Emmy Sofia Elisabet, född 1871-03-06 i Västra Ryds socken, Ög.,
 • Märta Catharina, född 1878-07-06.

TAB 31

John Ludvig Georg, (son av Carl Emil, tab 25), född 1841-12-09, 15/8 ]], på Väderbacken under Aspenäs i Malexanders socken, Östergötlands län. Handelsbokhållare i Linköping. Inspektor vid Kölbäck i Skeppsås socken, Östergötlands län 1864–1871. Arrenderade Lilla Yxhult i Tjällmo socken, Östergötlands län 1871–1882. Anställd vid Neumüllers bryggeri i Stockholm 1882–1884. Arrenderade Brista i Husby-Erlinghundra socken 1884–1893, Ribby i Västerhaninge socken 1893–1894 och Kumla i Skå socken 1894–1899 (alla i Sth.). Sedan handlande. Död 1921-08-09 i Färentuna socken, Stockholms län. Gift 1870-04-22 med Anna Matilda (Tilda) Larsson, född 1848-07-13 i Skeppsås socken, Östergötlands län, död 1917-01-06, Spånga förs, Sthlm ]], dotter av lantbrukaren Lars Larsson och Margareta Pettersson.

Barn:

 • Ernst Leonard, född 1870. Död 1931. Förrådsvakt. Tjänsteman. Se Tab. 32.
 • John Enok, född 1872. Befallningsman. Död 1921. Se Tab. 33.
 • Erik Valdemar, född 1875-05-13 på Kölbäck, död där s. å. 23/7.
 • Betty Maria, född 1878-06-18 på Lilla Yxhult i Tjällmo socken, Östergötlands län. Handelsbiträde. Död 1909-10-15 i Stockholm, Johannes förs.
 • Carl Filip, född 1880. död 1942 (enl. Adelskal.). Styrman. Se Tab. 34.
 • Göta Matilda, född 1882-03-10 på Lilla Yxhult, död s. å. 2/4.
 • Eva Cecilia, född 1884-03-30 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, död s. å. 11/5.

TAB 32

Ernst Leonard, (son av John Ludvig Georg, tab 31), född 1870-09-29 Kölbäck. Styrman på ång. Nya Hillersjö 1903–1905. Handlande i Stockholm 1905–1909. Anställd vid Stockholms gasverk 1909–1924. Förrådsvakt hos Lidingöbrostyrelsen 1925. Död 1931-12-04. Gift 1903-03-08 i Stockholm med Anna Gustava Catharina Olsson, född 1871-12-16, död 1940-07-23 i Stockholm (Johannes förs db nr 136).

Barn:

 • Ebba Anna Adela, född 1905-09-05 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. Gift 1930-08-30 i Stockholm, Johannes med chauffören i Georg Åstrand, född 1904-08-03
 • Ernst Ragnar Leonard, född 1906-09-29. Chaufför. Död 1931-08-30 i Stockholm, Johannes förs.

TAB 33

John Enoch , (son av John Ludvig Georg, tab 31), född 1872-01-04 på Kölbäck i Skeppsås socken, Östergötlands län. Examen vid Stockholms läns lantbruksskola å Husby i Munsö förs Sth. 1896-10-23. Befallningsman vid Rådmansö kungsgård i Rådmansö förs, Sth. till 1905, vid Ekhammar i Näs socken Uppsala län 1905–1919 och vid Herrhamra i Torö socken, Stockholms län 1919. Död 1921-12-17 i Torsö förs, Sth.. Gift 1899-02-18 i Rådmansö förs, Sth., med Emilia Mattson, född 1877-07-29 i Blidö förs, Sth.

Barn:

 • John Herbert, född 1899-03-21 i Rådmansö socken, Sth. Död 1920-03-11 i Engelbrekts förs, Sth.
 • Sven Filip, född 1900-11-04 i Rådmansö socken, Sth. Lackerare. Fabrikör. "Målararmästare" i db. Gift 1932-08-13 i Ösmo förs, Stockholm ]] med Sigrid Alexandra Petersson, född 1901-08-20 i Ösmo förs, Stockholm.
 • Erik Sture, född 1905-09-16 i Stockholms-Näs socken, Stockholms län. Lantbruksinspektor. Se Tab. 33A
 • Svea Maria Elisabet, född 1908-01-09 i Stockholms-Näs socken, Sth.. Korrespondent.
 • Carl Mauritz (enl. adk. Detlof), född 1912-10-06 Herrhamra. Se Tab. 33 B.
 • Olof Reinhold, född 1919-07-16 Herrhamra. Död 1922-01-12 i Torö förs, Sth..
 • John Herbert Mauritz, född 1921-07-05 Gröndal . Se Tab. 33 D

TAB 34

Carl Filip, (son av John Ludvig Georg, tab 31), född 1880-06-17 på Lilla Yxhult i Tjällmo socken, Östergötlands län. Sjöfarande i engelsk tjänst. Styrman i svensk tjänst 1909. Död 1942-05-13 i Stockholm (Österhaninge förs Ath. db nr 9) Gift (Österhaninge förs, Sthlm l, 1913-02-09 med Augusta Cecilia Johanson, född 1885-03-24 ]] i Österhaninge förs Stockh., dotter av hemmansägaren Lars Gustaf Johansson och Eleonora Vilhelmina Locander.

Barn:

 • Barbro Dagmar Maria, född 1914-02-05 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1937-07-27 i Maria Magdalena förs, Stockholm (vb nr 152) med Tore Ragnvald Eliasson, född 1908-11-04 i Oskarshamns förs, Kalmar län.
 • Valborg Eleonora Marianne, född 1920-01-17 i Österhaninge socken, Stockholms län.

TAB 35

Lars Gustaf, (son av Axel Isak, tab 21), född 1801-04-20 i Horns socken, Östergötlands län. Sergeant i 1. livgrenadjärregementet 1818-08-24. Fältväbel därst. 1829-12-10. Avsked 1837-01-25. Död 1883-06-27 på sin egendom Stjärnsand i Malexanders socken, Östergötlands län. Gift där 1828-03-26 med Catharina Maria Samuelsson, född 1813 på nämnda egendom, död där 1866-05-17, dotter av kamreraren Johan Samuelsson och Catharina Christina Hansdotter.

Barn:

 • Eva Catharina Charlotta, född 1828-09-19 på Stjärnsand, död där 1876-03-16. Gift 1860-10-19 i Malexanders socken med inspektoren Gabriel Axel Broström, född 1835-06-13, död 1871-12-31 på Mellansjö i Malexanders socken.
 • Hilda Aurora Fredrika, född 1829-11-27 och död s. å. 27/12 Idebo
 • Axel Johan Vilhelm, född 1830-12-17 på Idebo. Vistades någon tid i Nordamerika och blev sedan förvaltare Forsnäs. Död där 1885-04-25.
 • Emilie Aurora Gustava Sofia, född 1833-01-07 på Idebo, död 1914-02-08 i Linköping. Gift 1854-09-22 på Stjärnsand med postskrivaren Carl Adolf Mauritz von Baumgarten, född 1830-10-30 i Skänninge, död 1888-06-14 i Knivsta socken, Stockholms län.
 • Hebbla Ulrika Augusta Beata, född 1834-10-16 på Idebo, död där 1837-03-28.
 • Frans Gustaf Oskar, född 1836-09-23 på Idebo. Volontär. Död 1858-03-21 på Stjärnsand.
 • Hebbla Ulrika Augusta, född 1838-10-29 på Idebo, död 1888-09-13 i Duluth i MN i Nordamerika. Gift 1876-12-29 på Stjärnsand med lantbrukaren Frans Edvard Lindberg, född 1846.
 • Maria Lovisa (Marie-Louise) Albertina, född 1840-08-18 på Idebo, död ogift 1892-12-11 i Ekeby socken, Östergötlands län.
 • Carl Emil Gotthard Fredrik, född 1842. Kronojägare. Död 1926. Se Tab. 36.
 • Ida Vilhelmina Carolina Therese, född 1844-05-29 och död 1847-01-30 på Idebo.
 • Ebba Ulrika Elisabet (Ulla), född 1845-11-09 på Idebo. Död 1925-05-08 i Härnösand.
 • Jean Julius August född 1847-01-28 på Idebo, död där s. å. 18/4.
 • Alma Amalia Cecilia Erika, född 1848-09-01 på Idebo ]], död 1908-12-06 Hagby s socken, Östergötlands län. Gift 1898-06-28 med egendomsägaren Herman Jakob Fredrik Freese, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1910 med Emma Herbst, dotter av fanjunkaren Carl Ludvig Axel Fritiof Herbst), född 1863-04-19.
 • Anna Carolina Vilhelmina, född 1850-05-19 på Stjärnsand, död 1925-12-12 i Gayville, SD, USA. Gift 1876-11-17 i Ekeby prostgård Östergötlands län med ingenjören Erik Ture Karlsson, från vilken hon blev skild, född 1842.
 • Ida Desideria Märta, född 1852-03-02 på Stjärnsand. Gift 1880-06-20 i Söderhamn med inspektoren Sven Larsson, född 1844-08-15, död 1910-11-09 i Ely, MN, USA.
 • Hjalmar Julius Ferdinand Knut, född 1853. Husägare. Se Tab. 37.
 • Pontus, född 1854-04-27 och död s. å. 1/5 på Stjärnsand.
 • Napoleon Fritiof Hilmer, född 1857-02-08 på Stjärnsand. Först handelsbokhållare i Härnösand, sedan praktiserande läkare först i Sioux City, Iowa, Nordamerika, sedan i Gayville, South Dakota, Nordamerika. Död ogift 1914-10-15 i Gayville.

TAB 36

Carl Emil Gotthard Fredrik, (son av Lars Gustaf. tab 35), född 1842-06-06 Idebo Kronojägare, först vid kronoparken i Omberg, sedan i Norra Hälsinglands revir. Död 1926-04-12 i Tingstads socken,, Östergötlands län. Gift 1:o 1868-03-15 på Aspenäs med sin kusin Eva Fredrika Gustava Gyllenhammar, född 1835-07-27 på sistnämnda egendom, död 1897-10-07 i Hamre i Forssa socken, Gävleborgs län, dotter av sergeanten vid första Livgrenadjrräg:tet Adam Fredrik Gyllenhammar och Clara Gustava Pfeiff. Gift 2:o 1901-12-28 i Forssa socken Gävleb. med Ida Christina Graad , född 1881-02-05 i Forssa socken, Gävleb., dotter av fabrikören Johan August Gradh och Karin Ädling.

Barn:

 • 1. Ellen Gustava Catharina, född 1869-08-31 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län, död 1889-07-24 i Ramsjö socken, Gävleborgs län.
 • 1. Adèle Fredrika Maria (Addie), född 1870-12-28 i Malexanders socken, Östergötlands län, död 1925-10-10 i Elgered i Bergsjö socken, Gävleborgs län. Gift 1893-11-12 i Ramsjö socken med hemmansägaren Olof Persson Sundin, född 1864-12-07, död 1911 i Elgered i Bergsjö förs, Gävleb.
 • 1. Gottfried Fredrik, född 1873-07-02, död 1880-05-17 i Västra Tollstads socken.
 • 1. Anna Julia Sofia, född 1876-02-08 i Alvastra i Västra Tollstads socken. Gift 1901-07-21 i Elgered i Bergsjö socken med sadelmakaren Johan Persson Norrby, född 1880-03-03 i Norrbo socken, Gävleborgs län.
 • 1. Ida Cecilia, född 1878-08-31 i Västra Tollstads socken, Ög. Död s. å. 15/9 därst.
 • 2. Aina Märta Kristina, född 1902-06-14 i Forssa socken, Gävleb. Gift 1935-06-22 i Kvillinge förs, Ög ]] med trädgårdsmästaren Per Artur Vilhelm Karlsson i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild genom Bråbygdens o. Finspångs läns hrtt:s lagakraftv. dom 1955-04-14, född 1894-12-08 i Norrköping, S:t Olai förs
 • 2. Elsa Maria, född 1903-11-15 i Forssa socken, Gävleb., död där s. å. 16/11.
 • 2. Elsa Elisabet, född 1905-01-16 i Forssa socken, Gävleb.
 • 2. Carl Gotthard Axel, född 1906-04-30 i Forssa förs, Gävleb. Se Tab. 36 A.
 • 2. Dagny Edit Maria, född 1907-05-23 i Forssa förs, Gävleb. Gift 1930-02-01 i Norrköping, S:t Johannes med skomakaren Ernst Gustaf Torsten Nyström, född 1904-05-24.
 • 2. Ada Magnhild Matilda, född 1908-11-18 i Tingstads förs, Ög. Gift 1935-11-16 i Norrköping S:t Johannes förs (vb nr 29) med måleriarbetaren Axel Robert Persson, född 1910-11-11 i S:t Olai förs, Norrköping.
 • 2. Ida Milly Margareta, född 1911-03-17 i Torgstads förs, Ög. Gift 1932-10-22 i Norrköping, S:t Olai med textilarbetaren Karl Sven Holmberg, född 1908-02-29.
 • 2. Hjalmar Fritiof Herman, född 1914-03-04 i Tingstads socken, Östergötlands län. Chaufför. Se Tab. 36 B.

TAB 37

Hjalmar Julius Ferdinand Knut, (son av Lars Gustaf, tab 35), född 1853-03-18 på Stjärnsand i Malexanders socken, Östergötlands län. Först anställd vid handelsflottan. Husägare i Duluth, Minnesota, Nordamerika. Kallar sig Gyllen. Gift 1:o 1880 med Ranni Andersson, död 1882. Gift 2:o 1884-04-05 i Duluth med Carin Eriksson, född 1857-12-27 i Trondhjem, död 1930-12-00 i Duluth.

Barn:

 • 2. Julia, född 1883-04-16, i Duluth, liksom syskonen, död 1925-04-12. Gift 1:o 1905-06-03 med järnvägstjänstemannen Johan Albert Holmstrand, död 1907-10-16. Gift 2:o 1910-09-29 i Duluth med järnvägstjänstemannen William Georg Guthrie, född 1880-09-08.
 • 2. Hannah Maria, född 1888-12-07. Gift 1913-04-08 i Duluth med Ralph E. Whittle, född 1888-08-22.
 • 2. Hylma Christina, född 1891-11-02. Gift 1911-08-16 i Duluth med järnvägstjänstemannen Joe William Skelton, född 1888-06-06.
 • 2. Hjalmar Ferdinand Knut, född 1893. Järnvägstjänsteman. Se Tab. 39.
 • 2. Karin (Carrie) Fredina, född 1895-07-29. Gift 1920-06-01 i Chisholm med Herbert Lewis Cavanaugh, född 1896-12-17.

TAB 38

Carl Edvard, (son av Hjalmar Julius Ferdinand Knut, tab 37), född 1887-05-31 i Duluth. Gjutare vid mek. verkstad i Chisholm, MN, USA. Gift 1908-06-27 i Chisholm med Maud Roberts, född 1891-12-20 i Camberne, Cornwall, England.

Barn:

 • Lorraine Evelyn Eva, född 1909-02-17 i Chisholm. Lärarinna. Gift 1931-06-13 i Watertown, SD, USA med Earl H Meyer (hade inget mellannamn endast bokstaven H.), född 1894-07-03 i Wisconsin, apprenticeship consultant for State of CA, son av skrädderiägaren John Meyer o Caroline Brunn.

TAB 39

Hjalmar Ferdinand Knut (Elmer) (son av Hjalmar Julius Ferdinand Knut, tab 37), född 1893-02-01 Duluth, MN, USA. Kallar sig Gyllen. Järnvägstjänsteman i nämnda stad. Gift 1911-06-15 i Duluth med Mabel'' Marsh, född där 1894-10-26. Dotter av Chas Marsh och Hilma Andersson.

Barn:

 • Howard Ferdinand Elmer, född 1913-01-12 i Duluth, liksom syskonen. Se Tab. 39 A.

TAB 40

Adam Fredrik, (son av Axel Isak, tab 21), född 1803-12-28 Visshult. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1821-10-17. Förare därst. 1823-06-01. Sergeant 1828-06-15. Fanjunkare. Avsked 1850-03-27. Död 1888-12-16 på sin egendom Aspenäs i Malexanders socken, Östergötlands län. Gift 1826-08-24 i Malexanders socken med sin broders svägerska Clara Gustava Pfeiff, född 1807-11-30 Skrämla, död 1874-09-03 på Aspenäs, dotter av fänriken Carl Gustaf Rothkirch Pfeiff, och Brita Catharina Wallman.

Barn:

 • Axel Gustaf Oskar, född 1826. Handlande. Död 1896. Se Tab. 41.
 • Fredrik Leonard Alfred, född 1828. Fanjunkare. Död 1919. Se Tab. 42.
 • Carl Vilhelm Melker, född 1829. Apotekare. Död 1874. Se Tab. 44.
 • Jean Emil Mauritz, född 1831-04-13 på Aspenäs, liksom syskonen. Bruksförvaltare i Norge. Död.
 • Edvard Adolf Herman, född 1833-05-01, död 1838-05-18 på Aspenäs.
 • Eva Fredrika Gustava, född 1835-07-27, död 1897-10-07 Hamre. Gift 1868-03-15 på Aspenäs med sin kusin, kronojägaren Carl Emil Gotthard Fredrik Gyllenhammar, född 1842, död 1926.
 • David Adam Fredrik, född 1837. Kronojägare. Död 1909. Se Tab. 47.
 • Edvard Adolf Herman, född 1839-04-07. Elev vid skogsinstitutet 1858-06-02. Utexaminerad 1860-06-17. T. f. överjägare i Östergötlands läns västra revir 1861–1862. Skogsrättare vid Böda skogsskola 1862-08-21. Skogsförvaltare vid Ankarsrums bruk 1863-07-01–1870-09-11. E. överjägare i Kalmar län 1864-11-24. E. jägmästare i Södra Ångermanlands revir 1870-12-31 och i Åsele revir 1874-12-31. Jägmästare i Västra Jämtlands revir 1876-12-30 jägmästare i Kopparbergs revir 1898-05-20. RVO 1898-12-01. Avsked 1904-04-22. Död 1912-02-13 i Vadstena. Gift 1877-03-22 i Ramsele socken, (Västernorrlands län) med Anna Maria Holmberg, född 1843-04-11 i Hjorteds socken, Kalmar län, död 1904-09-14 i Hedemora, dotter av jordbrukaren Carl Holmberg och Anna Charlotta Boman.
 • Julie Jeannetta Catharina, född 1841-04-07, död 1924-10-22 i Linköping. Ägde Tyrsbo i Nykils socken, Östergötlands län. Gift 1870-12-28 på Aspenäs med sin avlidna kusins man lantbrukaren Robert Georg Goës, i hans 2:a gifte, född 1832, död 1894.
 • Jon August Fabian, född 1843. Före detta bruksförvaltare. Se Tab. 50.
 • Hjalmar Viktor Reinhold, född 1846-06-15 och död 1849-01-23 på Aspenäs.
 • Charlotta Augusta Aurora, född 1848-07-19 och död 1849-04-11 på Aspenäs.
 • Charlotta Aurora Augusta (Lotten), född 1850-08-24, död ogift 1907-10-30 i Stockholm.
 • Carolina Christina Eugenia (Line), född 1851-12-09, död 1922-11-13 i Linköping. Gift 1897-08-21 i Rogslösa socken, Östergötlands län med underlöjtnanten i armén, fanjunkaren vid fortifikationen, slottsfogden vid Ulriksdal och Haga, OIISGbmt, RVO, svärdsmannen Carl Fredrik Ekstedt, född 1848-07-04, död 1922-03-18 i Linköping.

TAB 41

Axel Gustaf Oskar, (son av Adam Fredrik, tab 40), född 1826-12-31 Aspenäs. Lantbrukare inom Kisa socken, Östergötlands län. Kontrollant över förmynderskapen i nämnda socken 1862. Ordf. i nämnda läns gamla brandstodsbolagskommitté för Kisa 1863. Handlande i Tranås 1888-05-22. Död där 1896-11-21. Gift 1857-09-04 Storarp med Carolina Leonardina Amalia Durling, född 1834-11-04 på nämnda egendom, död 1918-06-17 i Helsingör, Danmark, dotter av löjtnanten Leonard Henrik Durling och Carolina Christina Dusén. Ägde Storarp och Litselarp i Tirserums socken.

Barn:

 • Olga Carolina Valborg, född 1859-05-27 Öknehult ]], död 1917-12-15 i Hälsingborg. Gift 1886-03-31 i Linköping med agenten Frans Oskar Arnell, född 1847-02-23, död 1934-03-26 Linköpings domkyrkoförs (db nr 81) begraven i Linköping.

TAB 42

Fredrik Leonard Alfred, (son av Adam Fredrik, tab 40), född 1828-05-02 på Aspenäs (Kisa förs Ög., db). Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1844-08-13. Lantmäterimedhjälpare i Östergötlands län. Underofficersexamen 1847-06-22 och lantmäterielevsexamen 1849-12-07. Furir vid ovannämnda regemente s. å. 25/6. Sergeant 1859-06-18. Fanjunkare 1867-12-10. Avsked 1878-06-15. Östgöta hypoteksförenings värderingsman. Östergötlands läns hushållningssällskaps uppbörds- och tillsyningsman vid deras boskapsutställningslokal i Linköping sedan 1874. Död 1919-01-01 i Linköping. Ägde gärd i nämnda stad. Gift 1858-04-09 på Mjällerum i Kisa socken, Östergötlands län med Lovisa Charlotta Josefina Fridman, född 1837-03-15 på nämnda egendom ]], död 1913-10-19 i Linköping, dotter av vice häradshövdingen Carl Gustaf Fridman och Carolina Magdalena Lundberg.

Barn:

 • Hulda Alfrida Carolina Gustava, född 1859-01-08 på Mjällerum ]], död ogift 1913-10-18 i Linköping.
 • Fredrik Gotthard Ferdinand, född 1860-07-07 på Mjällerum, död där 1866-03-13.
 • Amalia Fredrika Charlotta, född 1862-06-08 på Mjällerum, död där 1866-02-24.
 • Alfred Gustaf Hjalmar, född 1864-01-28 på Mjällerum. död 1945-12-26 (Linköping S:t Lars förs db nr 109).
 • Ida Margareta Charlotta, född 1865-03-30 på Mjällerum, död där 1867-01-25.
 • Ida Amalia Charlotta, född 1867-06-04 på Mjällerum, död där 1869-02-17.
 • Axel Gotthard Ferdinand, född 1868-12-30 på Mjällerum. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1885 och vid livgardet till häst 1888. Vice korpral därst. Död 1889-04-18 i Stockholm.
 • Lydia Amalia Cecilia, född 1870-11-11 på Mjällerum. Överflyttade till Nordamerika. Död 1917-12-22 (1916) i Providence i Nordamerika. Gift 1904 med ingenjören Nils Nelson.
 • Ellen Hildur Amanda, född 1873-04-29 på Mjällerum. Överflyttade till Nordamerika. Gift 1894 med redaktören Aron Mattson.
 • Ida Helena Carolina, född 1875-05-05 på Mjällerum, död 1877-03-08 i Linköping.
 • Ida Charlotta Carolina, född 1877-09-02 på Aspenäs, död där 1878-04-16.
 • Carl Georg Valfrid, född 1879-02-20 på Aspenäs, död där 1880-04-02.
 • Axel Leonard, född 1881. Järnvägsstationsföreståndare. Se Tab. 43.

TAB 43

Axel Leonard, (son av Fredrik Leonard Alfred, tab 42), född 1881-08-29 i Linköping, S:t Lars förs Elev vid Mellersta Östergötlands järnväg 1898. Bitr. ombudsman vid Östergötlands hushållningssällskaps kreatursutställningslokal i Linköping 1898–1914. Skrivbiträde vid Norrköping–Söderköping–Vikbolands järnväg 1901. Järnvägs- och poststationsföreståndare vid Skåresta 1914 och vid östra Husby 1919. Gift 1:o 1908-09-12 i Söderköpings med Hildur Elisabet Georgina Sofia Bergvall född 1885-08-01 i Karlsborg, död 1924-06-11 i Östra Husby socken, Ög., dotter av stadsingenjören i Söderköping Johan Fredrik Bergvall och Hilma Appelgren. Gift 2:o 1926-09-12 i Östra Husby förs, Ög ]] med Elin Dorothea Lindström, född 1887-06-09.

Barn:

 • Erik Alfred Axelsson, född 1908-12-12 i Söderköping. Se Tab. 43 A.
 • Carl Gustaf Adolf Axelsson, född 1910-10-04 i Söderköping. Se Tab. 43 B.
 • Margareta Hildur Elisabet Axelsdotter (Greta), född 1915-01-26 i Skönberga socken, Östergötlands län. Tjm v Förenade Fabriksverken, FFV-tvätten.

TAB 43 A

Erik Alfred Axelsson, (son av Axel Leonard tab 43) född 1908-12-12 i Söderköpings förs. Kassör. Sergeant vid Ingenjörtrupperna 1941-05-19. Fanjunkare vid ingenjörstrupperna 1943-04-01. Gift 1:o 1936-05-02 i Stockholm, Finska försen, (vb nr 9) med Elna Margareta Lindelöf, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-03-02 [gift 2:o 1942-04-28 (Oscars förs, Sth. vb 159) med konsul Herbert Nils Gustaf Kling, född 1897-08-27], född 1906-04-28. Gift 2:o 1940-04-24 i Stockholm, Högalids förs (vb nr 167) med Karin Linnea Andersson, född 1909-03-29 i Mockfjärds förs, Kopp. Dotter av arbetaren, sedermera byggmästaren vid Norbergs gruvförvaltning Anders August Andersson oeli Johanna Sofia Andersson.

Barn:

 • 2. Birgitta, född 1942-05-05 i Stockholm (Högalids förs, Sth. fb nr 250)
 • 2. Karin Elisabet
 • 2. Per Erie

TAB 44

Carl Vilhelm Melker, (son av Adam Fredrik, tab 40), född 1829-07-05 på Aspenäs. Elev på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1847. Farm. stud. examen 1852-02-04 och apotekarexamen 1856-04-03. Förordnades av sundhetskollegium att t. v. förestå apoteket i Vadstena 1858-02-18. Anställd på apoteket Morianen i Stockholm 1860-01-09–1863-06-01: erhöll privilegium på apoteket i Leksand 1863-08-14. Död 1874-02-06 i Linköping. Gift 1870-05-29 i Leksands socken med Selma Christina Hammarström, född 1848-01-23 i Hedemora, död 1931-05-08 i Sthlm, Matteus förs, dotter av hotellvärden Johan August Hammarström och Anna Hedenström.

Barn:

 • Carl Patrik, född 1871. Tandläkare. Död 1904. Se Tab. 45.
 • Carl August Melker, född 1873. Kapten. Se Tab. 46

TAB 45

Carl Patrik, (son av Carl Vilhelm Melker, tab 44), född 1871-03-11 i Leksand. Tandläkarexamen 1895-12-21. Kompositör. Tandläkare i Stockholm. Död där 1904-12-23. Gift 1900-06-20 Vretaberg med stiftsjungfrun Alfhild Julie af Klintberg, född 1876-04-26 i Stockholm, sångerska, efter 1904 verksam som lärarinna vid Sofi Almqvists samskola o. v. Lyceum för flickor i Sthlm, dotter av revisorn Ludvig Ferdinand af Klintberg, och Gertrud Sofia Catharina Bergman.

Barn:

 • Bengt Melker Ferdinand, född 1901-08-17 i Stockholm. Studentexamen därst. 1920. Elev vid Tekniska högskolan 1921. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1925. Elev vid krigsskolan 1927. Fänrik i fortifikationens reserv s. å. Se Tab. 45 A.
 • Carl Patrik, född 1904-10-29 i Stockholm. Studentexamen 1923-05-09. Reservofficcrsaspirant s. å. 8/11. Reservofficersexamen 1925-08-28. Fänrik i Norrlands artillerireg:s reserv s. å. 31/12. Officersexamen 1926-12-18. Fänrik i regementet s. å. 30/12. Se Tab. 45 B.

TAB 46

Carl August Melker, (son av Carl Vilhelm Melker. tab 44), född 1873-02-12 i Leksands förs, Kopp. Mogenhetsexamen i Uppsala 1893-06-08. Volontär vid Västerbottens regemente s. å. 12/6. Sergeant därst. 1894-07-16. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Sergeant i dalregementet 1895-08-07. Fanjunkare därst. s. å. 12/8. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 29/11. Löjtnant därst. 1900-07-06. Andra Brandlöjtnant i Stockholm 1901-04-00. Gymnastikdirektörsexamen s. å. Andra brandlöjtnant vid Stockholms stads brandkår s. å. Avsked med tillstånd att kvarstå i nämnda reg:s reserv 1903-04-17. 1:e brandkapten i Stockholm 1911. GV:sO1M. Kapten i nämnda reserv 1917-09-14. RVO 1919-06-06. Vice brandchef 1924 nov–1931. RNO 1930-11-28. GM. 3GMbr. Gift 1:o 1905-04-26 i Stockholm med Gretchen (Greta) Maria Blom, från vilken han blev skild genom Högsta domstolens utslag 1925-02-19 , i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1933-07-10 i Stockholm, Johannes med direktören Abraham Leonard Nordström i hans 1:a gifte född 1879-04-23) född 1886-03-09, dotter av grosshandlaren Erik Adolf Fredrik Blom och N. N. Sundström. Gift 2:o 1925-03-12 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, med Astrid Emilia Sofia Andersson, född där 1896-08-25 i Stockholm, död 1941-01-21 i Leksands förs, Kopp. (db nr 7), dotter av byggmästaren Anders Andersson och Augusta Östling. Gift 3:o 1941-07-02 i Stockholm 8S:t Matteus förs, Sth. vb nr 295) med Anna Elisabeth Ohlsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Nordberg) född 1896-11-01

Barn:

 • 1. Margit, född 1906-02-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1930-09-23 i Köpenhamn (Sthlm, Johannes förs, vb) med Anders Viktor Berg, född 1905-02-08, (äktenskap uppl. genom Sth:s RR:s utsl. 1941-02-12). Gift 2:o 1942-03-24 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Sth. vb nr 48) med amanuens Stig Gustaf Ingmar Söderlindh i hans 2:a gifte, född 1911-11-06
 • 2. Carl Anders Melker, född 1931-06-23 i Stockholm. Se Tab. 46A

TAB 47

David Adam Fredrik, (son av Adam Fredrik, tab 40), född 1837-03-26 på Aspenäs. Elev vid Ombergs skogsskola 1863–1864. Underlärare 1864-08-04. Vistades sedan en tid i Nordamerika. Ordf. i brandstodskommittén sedan 1882. Kronojägare i Ombergs revir 1886-07-00. Ledamot i kyrko- och skolrådsbevillningsberedningen och taxeringsnämnden 1887, allt inom Rogslösa församl. Granskningsman av förmyndarräkningar och distriktsombud i kreatursförsäkringsbolaget 1893. Arrenderade sedan 1877 häradshövdingebostället Västerlösa i Rogslösa socken, Östergötlands län. Död där 1909-10-07. Gift 1868-08-25 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län med Hildur Maria Larsson, född 1848-02-14 i Skänninge ]], död 1885-03-06 på Västerlösa, dotter av byggmästaren Anders Peter Larsson och Sofia Ulrika Siegbahn.

Barn:

 • Gustava Sofia Maria Vidolfa, född 1869-05-14. Gift 1892-08-06 i Lincoln i Nebraska ]], Nordamerika med kvarnägaren Wilt Swansson .
 • David Hilding, född 1871-04-05 i Västra Tollstads socken, död 1874.
 • Hildegard Davida, född 1873-07-01 i Västra Tollstads socken. Överflyttade till Nordamerika. Död där 1914. Gift 1896-12-25 i Chicago med maskinförmannen Alfred Lind.
 • David Hilding, född 1875. Järnvägsstationsföreståndare. Död 1935. Se Tab. 48
 • Ada Clara Ulrika, född 1876-02-18 i Västra Tollstads socken.
 • Hildur Alba Cecilia, född 1877-05-30 på Västerlösa. Gift 1:o med N.N. Andersson. Gift 2:o 1900-10-01 i Örberga socken, Östergötlands län med lantbrukaren Emil Valfrid Karlsson, född 1862-01-14 i Västra Stenby socken, Östergötlands län, död 1938-07-25 i Örberga socken, Ög.
 • Oskar Fredrik, född 1878. Handlande. Död 1919. Se Tab. 49.
 • Kerstin Vilhelmina Julia (Mina), född 1879-08-16 på Västerlösa. Död 1928-01-01 i Västra Tollstads socken, Ög.. Gift 1904-10-01 i Rogslösa socken med stationsföreståndaren Gustaf Arvid Petersson, född 1881-02-21.
 • Helfrid Märta Viktoria, född 1882-02-24 på Västerlösa. Gift 1915-05-11 i Skänninge med kyrkoherden i Nykils pastorat av Linköpings stift John Albert André Augustinius, född 1884-08-01 i Västrums socken, Kalmar län.

TAB 48

David Hilding, (son av David Adam Fredrik, tab 47), född 1875-02-15 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet. Järnvägs- o. poststationsföreståndare vid mellersta Östergötlands järnvägar. Död 1935-05-02 i Ödeshögs förs, Ög. (db nr 12). Gift 1902-06-22 i Ödeshögs socken, Östergötlands län med Eda Olivia Pettersson, född 1877-03-19 i Svanshals socken, Östergötlands län, död 1941-07-13 i Norrköping (S:t Olai förs db nr 155), dotter av lantbrukaren Otto Alfred Pettersson och Johanna Maria Lejon.

Barn:

 • Sven Hilding, född 1903-08-01 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Se Tab. 48 A.
 • Helge David, född 1907-02-20 i Västra Tollstads socken. Se Tab. 48 B.
 • Gösta Fredrik, född 1908-12-03 i Alvastra i Västra Tollstads socken. Se Tab. 48 C.
 • Gerd Hildur Maria, född 1911-02-07 i Alvastra, Västra Tollstads förs, Östergötlands län. Gift 1:o 1941-12-13 i Norrköpings St Olai förs, Östergötlands län (vb nr 303) med flygmekanikern, sergeanten vid flygvapnet Erik Eugen Larsson, född 1912-05-11 i Västervåla förs, Västmanlands län. Son av ogifta pigan Agnes Eugenia Larsson.

TAB 49

Oskar Fredrik, (son av David Adam Fredrik, tab 47), född 1878-07-03 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Handlande. Död 1919-05-29 i Borghamn i Rogslösa socken, Östergötlands län. Gift 1909-12-05 i Forserums socken, Jönköpings län (Rogslösa förs, Ög, vb) med Anna Ragnhild Josefina Ljungholm, född 1878-07-22 i Västra Ryds socken, Östergötlands län, död 1939-01-15 i Vadsten (Roglösa förs Ög. db nr 1), dotter av kronolänsmannen Johan Ludvig Ljungholm och Matilda Josefina Gustafsson.

Barn:

 • David Oskar Ludvig, född 1911-01-23 i Forserums socken, Jönköpings län ]], död 1919-01-14 i Borghamn i Rogslösa förs, Ög..
 • Hilding Ragnvald, född 1913-07-11 i Forserums socken. Se Tab. 49 A.
 • Hildur Ragnhild Matilda, född 1917-04-21 i Borghamn i Rogslösa förs, Ög.. Barnsköterska.
 • Kerstin Birgitta, född 1919-10-09 i Roglösa förs, Ög. l.

TAB 50

Jon August Fabian, (son av Adam Fredrik, tab 40), född 1843-06-14 på Aspenäs. Förvaltare hos Sunds aktiebolag först på Återvänningen i Indalslidens socken, sedan på Västanå bruk i Viksjö socken, Västernorrlands län. Avsked med pension. Äg. villa i Ödeshög Östergötlands län. Död 1935-11-17 i Ödeshögs socken, Ög. (db nr 135) och begraven i Linköping. Gift 1880-09-12 med Anna Catharina Mars, född 1844-10-21 i Asby socken, Östergötlands län ]], död 1915-05-23 i Ödeshögs socken, Östergötlands län ]], dotter av jordbrukaren och livgrenadjären Johan Johansson Mars och Anna Margareta Eklöf kallad Anna Greta Samuelsdotter.

Barn:

 • John Helge, RHD protokoll 1908-12-30, född 1873-05-15 i Indalslidens socken, Västernorrlands län. Volontär vid Västernorrlands bataljon 1890-04-18. Vice korpral 1892-10-31. Korpral 1893-07-18. Sergeant 1804-05-12. Avsked 1897-04-13. Kassör. Död 1921-07-27 i Ödeshög. Gift 1911-08-19 i Stockholm (Öderhögs förs, Ög. vb) med Selma Augusta Salomonsson, född 1870-04-14, död 1926-12-25 i Ödeshög ]], dotter av lantbrukaren August Teodor Salomonsson och Johanna Helena Andersson.
 • Syster Anna, RHD protokoll 1908-12-30, född 1876-03-08 i Indalslidens socken. Gift 1908-12-09 i Stockholm (Ödeshögs förs Ög. vb) med handlanden Lars Skoglund, född 1868-11-04 i Svegs socken, Jämtlands län, död 1933 enl. adelsk.
 • Eva Fabiana, född 1881-02-01 på Lagfors bruk i Ljustorps socken, Västernorrlands län. Gift 1918-06-19 i Vadstena klosterkyrka (Ödeshögs förs, Ög. vb) med komministern i Styrnäs församl. av Härnösands stift Gustaf Reinhold Lundquist, född 1880-06-22 i Stigsjö socken, Västernorrlands län, sedermera kyrkoherde i Boteå förs, Härnösands stift.
 • Anna Juliana, född 1886-02-16 på Lagfors bruk i Ljustorp.

TAB 51

Charles Emil, (son av Carl Fredrik, tab 20), född 1757-06-24 Gränsbo. Kvartermästare vid adelsfanan 1769-01-21. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1776 29 7. Löjtnant därst. 1781-04-04. Död 1786-03-20 Bona. Gift 1782-04-11 på Berga med Charlotta Johanna Giertta, född 1756-06-11, död 1826-12-30, dotter av löjtnanten Adam Johan Giertta, och Margareta Charlotta Philp.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1783-01-22 och död s. å. 8/2 i Säby socken.
 • Ulrika Johanna Emilia, född 1784-01-13 på Göljamålen i Säby socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1808-12-01 (30/11) i Stockholm.
 • Hebbla, född 1785-03-22 och död s. d. på Göljamålen.
 • Charlotta, född postuma 1786-04-03 på Bona. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-08-15 i Österhaninge socken, Stockholms län.

TAB 52

Erik Herman, (son av Carl Fredrik, tab 20), född 1759-08-13 Gransbo. Kapten. Var död 1825. Gift 1787-10-14 Traneryd, nr 17.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1789-11-12 Mossaryd, död där 1794-08-22.
 • Charlotta Christina, född 1792-03-27 på Mossaryd, död ogift 1849-07-18 i Stockholm. Hon fick 1807-06-26 av Musikaliska akademien belöning för sång.
 • Axel August, född 1794-12-29 på Mossaryd, död 1796-03-13 Havsjö

TAB 53

Nils, (son av Jonas Månsson, adlad Gyllenhammar, tab 1), född 1679. Förare vid Älvsborgs regemente. Fältväbel därst. 1701-12-02. Fänrik 1703-10-23. Löjtnant. Premiärkapten 17(10). Död 1711-11-22 i Karlskrona. Gift med Christina Barfod, född 1682. död 1751-12-15 på Eldshestra i Gryteryds socken, Jönköpings län.

Barn:

 • Johanna Catharina, död 1779-04-15 i Kungsäters socken, Älvsborgs län. Gift 1726 med kaptenen Carl Caméen, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1734.
 • Jonas Magnus, född 1706. Löjtnant. Död 1774. Se Tab. 54.
 • Margareta Elisabet, född 1709-02-00, död 1738-01-00. Gift 1737-09-00 med fältväbeln Carl Gustaf Ehrenmarck, i hans 1:a gifte, född 1695, död 1741.
 • Anna Beata, född 1713, död 1793-01-25 på torpet Granlid i Roasjö socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1739-07-22 i Gryteryds socken med fänriken Carl Gustaf Gyllenberg, född 1709, död 1761. Gift 2:o 1765-11-08 Torsby med skräddaren och borgaren i Kungsbacka Sven Olofsson Halin.

TAB 54

Jonas Magnus, (son av Nils, tab 53), till Norra Böjeryd i Gryteryds socken, Jönköpings län. Döpt 1706-01-07. Volontär vid Jönköpings regemente 1724. Rustmästare därst. 1729. Förare. Fänrik 1742-05-17. Avsked1 1752-05-05. Löjtnants titel. Död 1774-11-04 på Böjeryd. Han gav 1764 ett litet orgelverk till Gryteryds kyrka. Gift 1:o med Catharina Elisabet Reuterhielm, född 1707-11-07 på Siggetorp, död 1742-07-00 och begraven s. å. 5/12 i Hästra kyrka Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Nils Reuterhielm, och Catharina Gyllencornett. Gift 2:o 1745-04-14 i Dannäs socken, Jönköpings län med sin fasters mans brorsons dotter Maria Eleonora Gyllensvärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1742-03-09 på Stora Gavlö i Dannäs socken med fänriken Carl Johan Uggla, död 1742), född 1719-08-19, död 1798-09-20 på Böjeryd, dotter av löjtnanten Harald Gyllensvärd, och Anna Brita Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • 1. Nils Peter, född 1737-02-02 på Böjeryd. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1753. Korpral därst. 1758-08-14. Kornett 1768-09-28. Löjtnant 1772-06-17. Ryttmästare 1776-06-19. Avsked 1777-12-17. Död 1808-09-14 Tagel. Gift 1766-09-12 Stråhult med Maria Magdalena Påhlman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1755-12-30 Ugglandsryd, med fänriken vid Kronobergs regemente Erik Unge, död 1759-04-07), född 1733-08-21 på Ugglandsryd, död 1808-04-15 på Rosendal, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Påhlman, och Christina Elisabet Renner. Med henne hade han ett barn, som dog genast.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1738-10-22 på Böjeryd, död 1810-10-10 på Tutaryd i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1764-12-30 med sin styvmoders broder, kornetten Carl Fredrik Gyllensvärd, född 1737, död 1789.
 • 1. Johan Magnus, född 1740-02-13 på Böjeryd. Antagen till krigstjänst 1751. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1759. Livdrabant 1763-06-27. Löjtnant i armén 1767-03-24. Död ogift 1769-02-11 och begraven s. å. 26/2 i Bolmsö socken, Jönköpings län.
 • 2. Per Georg, född 1746. Ryttmästare. Död 1808. Se Tab. 55.
 • 2. Carl Fredrik, född 1748. Sergeant. Död 1812. Se Tab. 64
 • 2. Erik Gustaf, född 1750-08-23. Förare vid Jönköpings regemente. Sergeant därst. 1777-04-18. Avsked 1785-04-15. Fänrik. Död 1827-07-20 Tången Gift 1799-04-12 med änkan Brita Eriksdotter från Skivebo, död 1821-02-22 på Mölne-Tången.
 • 2. Christina Margareta, född 1752-11-27, död änka 1834-04-08. Gift 1783-07-00 med auskultanten Ludvig Barkenbom.
 • 2. Maria Eleonora, född 1755-02-21, död s. å. och begraven 6/8 i Gryteryds socken.
 • 2. Maria Eleonora, född 1756-09-23, död 1833-03-24 Landeryd. Gift 1787-06-29 med sin kusin, kaptenen Carl Gabriel Gyllensvärd, född 1757, död 1826.
 • 2. Lovisa Dorotea, född 1759-06-23, död ogift 1834-05-05 Esehylte
 • 2. Georg, född 1761.
 • 2. Isak Gabriel, född 1764.

TAB 55

Per Georg, (son av Jonas Magnus, tab 54), född 1746-04-26. Volontär vid husarregementet 1762-07-04. Korpral därst. s. å. 27/11. Var sedan i preussisk tjänst. Kallas ryttmästare. Kapten och kompanichef vid Bohusläns reg:s lantvärn 18081. Död s. å. 1/12 vid västra armén. Han bodde i Hästra socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1783-05-04 Bohult med Maria Elisabet Wilhelms i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1776-08-09 på Brännö med kaptenen David Wilhelm Lilliehöök av Gälared och Kolbäck, nr 66, född 1721, död 1778), född 1745-09-05 i Göteborg, död 1786-10-31 på Bohult, dotter av överstelöjtnanten Mårten Wilhelms och Hedvig Catharina Wernle. Gift 2:o 1789-02-16 med Christina Elisabet Björnberg, född 1766-03-03, död 1822-09-08, dotter av hovkvartermästaren Carl Fredrik Björnberg, och Elisabet Belfrage.

Barn:

 • 1. Jonas Markus, född 1784-03-17 på Bohult. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1806-12-19. Karantänsmästare vid Ny Älvsborgs fästning 1810-09-04. Sergeants avsked 1820-02-02. Styckjunkare. Död 1822-04-08 i Göteborg. Gift 1817 på Ny Älvsborgs fästning med Anna Catharina Wallander i hennes 1:a gifte (gift 2:o med slottsvaktmästaren Ellertz), född 1791, död 1827-09-07 i Varberg.
 • 2. Fredrik Magnus, född 1790-01-05 på Bohult. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1806-04-29. Död 1809-02-02 i Uddevalla.
 • 2. Maria Elisabet, född 1792-02-02 på Bohult. Stiftsjungfru. Död 1873-05-14 i Varberg. Gift där 1822-04-04 med hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Träslövs pastorat av Göteborgs stift, slottspastorn på Varberg Per Arvidsson Wallenblad, född 1765-03-28 i Fagereds socken, Hallands län, död 1831.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1794. Major. Död 1866. Se Tab. 56
 • 2. Hedvig Eleonora (Hedda), född 1800-11-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1880-05-24 i Varberg.
 • 2. Anna Sofia, född 1803-03-13. Stiftsjungfru. Död 1885-05-30/6 i Sämbs prästgård Älvsborgs län. Gift 1828-05-13 med handlanden Johan Strömberg, död 1847-08-00.

TAB 56

Gustaf Vilhelm, (son av Per Georg, tab 55), född 1794-10-27 Bohult. Furir vid Bohusläns lantvärn 1808-06-22. Furir vid Vendes artilleriregemente 1811-01-16. Sergeant därst. 1813-01-31. SMtf s. å. Artilleriunderofficersexamen s. å. 20/3. GMtf 1814 efter slaget vid Leipzig. Stabsunderlöjtnant vid nämnda artilleriregemente 1815-01-17. Artilleriofficersexamen1 1817-11-04. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén1 1818-09-23. Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1828-01-23. Löjtnant därst.4 s. å. 27/2. Kapten4 1843-08-14. Kommendant på Varberg och direktör för där varande straffängelse 1848-08-23. Major i armén 1853-05-04. RSO 1858-04-28. Avsked från Gotlands nationalbeväring 1861-03-12. Avsked ur armén och från kommendantsbefattningen s. å. 23/10. Död 1866-01-01 i Varberg. Han deltog i krigshändelserna mot Norge 1808 samt i kriget i Tyskland 1813–1814 och mot Norge 1814. Gift 1:o 1818-07-22 i Karlshamn med Carolina Dorotea Benzelstierna, född 1797-05-14 i Stockholm, död där 1848-09-02, dotter av kaptenen Jesper Albrekt Benzelstierna B, och Catharina Dorotea Wettergren. Gift 2:o 1850-04-21 i Varberg med Sara Lovisa Hedberg, född 1799-08-23 i Göteborg, död 1891-07-14 i Varberg, dotter av en handlande Hedberg i Göteborg.

Barn:

 • 1. Jesper Georg Teodor, född 1818-11-20 på Böjeryd i Gryteryds socken, Jönköpings län. Överflyttade till Nordamerika. Död där på 1870-talet.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1819, död s. å.
 • 1. Anna Magdalena Elisabet, född 1821-04-19 på Böjeryd, död ogift 1899-02-05 Stenung
 • 1. Fredrik Magnus Albert, född 1823. Löjtnant. Död 1871. Se Tab. 57.
 • 1. Vilhelmina Eufrosyna, född 1825-01-19, död 1826-05-25.
 • 1. Rudolf Vilhelm, född 1827-01-17, död 1829-02-01.
 • 1. Viktor Constantin, född 1828. Kapten. Död 1890. Se Tab. 60.
 • 1. Maria Hedvig Sofia, född 1829-10-06, död 1831.
 • 1. Carl Rudolf, född 1830-10-15, död 1831.
 • 1. Eufrosyne Maria Eugenia, född 1832-04-15 Forsa, död ogift 1914-06-20 i Uddevalla.
 • 1. Vilhelm Oskar, född 1834. Major. Död 1903. Se Tab. 63.
 • 1. Gustava Vilhelmina, född 1835-05-07 på Forsa, död s. å. 14/5.
 • 1. Georgina Gustava Vilhelmina (Gina), född 1836-07-03 på Forsa, död ogift 1907-12-15 å Nissabo vid Jönköping.
 • 1. Rudolf Ferdinand, född 1837-12-31, död 1844.
 • 1. Carolina Gustava, född 1839-01-09 på Forsa, död 1919-01-26 i Gräbbestad i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1863-11-03 i Varberg med kaptenen vid Bohusläns regemente, RSO, Carl Oskar Aristides Ehrling, född 1839-12-03, död 1905-11-19 i Gräbbestad.
 • 1. Johanna Serafia, född tvilling 1843-01-14 Bonnagård. Stiftsjungfru. Död 1930-05-22 i Jönköping. Gift 1861-12-26 i Varberg med överstelöjtnanten, friherre Carl Otto von Gedda, född 1836, död 1925.
 • 1. Anna Sofia, född tvilling 1843-01-14 på Bonnagård. Stiftsjungfru. Död 1933-01-14 i Bräcke, Lundby socken, Göteborgs o. Bohusläns län. Begraven i Norums socken i nämnda län.

TAB 57

Fredrik Magnus Albert, (son av Gustaf Vilhelm, tab 56), född 1823-04-18 Böjeryd. 1. Konstapel vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1838-11-03. Konstapelsexamen 1839-02-09. Sergeant 1840-05-26. Linjeofficersexamen 1842-05-13. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1843-01-23. Löjtnant därst. 1849-06-27. Avsked 1855-05-08. Död 1871-05-02 på Varegården vid Ängelholm [Wg]. Gift 1851-02-28 i Varberg med sin kusin Paulina Josefina Bernhardina Strömberg, född 1833-02-28 i nämnda stad, död 1869-12-14 Hanneborg s län, dotter av rådmannen och handlanden Johan Strömberg och Anna Sofia Gyllenhammar.

Barn:

 • Ernst Johan, född 1858-11-27 Plönninge, död där 1862-05-14.
 • Alba Linnéa Carolina, född 1860-03-24 och död s. å. 29/8 på Plönninge.
 • Albert Josef, född 1861-03-20 och död s. å. 22/3 på Plönninge.
 • Linnéa Maria Josefina, född 1862-06-07 på Plönninge. Död 1932-01-17 i Skedevi socken, Ög.. Gift 1890-03-16 i Tune socken i Norge med sjökaptenen Johan Ludvig Lindskog, född 1852-06-29.
 • Ernst Albert, född 1863-08-16 Olofstorp. Handelsresande. Överflyttade till Waterbury i Nordamerika men återvände till Sverige. Död 1917-02-28 i Karlstad. Gift 1891-06-27 med Hulda Kjellerén. 1/3 (Kungsäters förs, Älfsb, db) enl. dbu.
 • Albert Fredrik Vilhelm, född 1865-11-08 och död 1869-11-26 på Hanneborg.
 • Sigrid Anna Sofia, född 1867-04-11 och död 1869-10-26 på Hanneborg.
 • Ida Helfrid Eufrosyne, född tvilling 1868-04-30 på Hanneborg. Död 1938-01-15 (Kungsäters förs, Älvsb, db nr 2). Gift 1897-06-10 i Varberg med lantbrukaren Erik Gustaf Otto Bergenheim, född 1871-06-29 på Fjällargården i Harplinge socken, Hallands län, död 1920-03-12 på Österby Grytegård i Kungsäters socken, Älvsborgs län.
 • Tekla Ingeborg Amalia, född tvilling 1868-04-30 på Hanneborg. Död 1930-09-11 i Valinge socken, Hall.. Gift 1887-02-03 Olofstorp med lantbrukaren Carl Johan Nikolaus Sinander, född 1857-02-21 i Semb i nämnda socken.
 • Josef Albert, född 1869. Åkare. Död 1919. Se Tab. 59.

TAB 58

Gustaf, (son av Fredrik Magnus Albert, tab 57), född 1856-04-13 Plönninge. Handelsbokhållare först i New York och sedan i Göteborg. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1871-01-03–1876. Bokhållare vid Skandinaviska kreditaktiebolag i nämnda stad 1876–1882. Grosshandlare i Varberg 1888. Chef för Varbergs nya spritbolag 1891. Bosatt utomlands. Gift 1883-04-24 i nämnda stad med Anna Ulrika Sofia Brag, född 1861-02-14 Kjällstorp, dotter av sjökaptenen, poststationsföreståndaren Peter Samuel Brag och Amalia Charlotta Danielsson.

Barn:

 • Maria Josefina Amalia, född 1884-04-11 i Waterbury i Nordamerika. Gift med professor Albert Talano, Californien.
 • Gustaf Albert, född 1886-02-24 Olofstorp. Elev vid Göteborgs handelsinstitut. Död 1916-09-00
 • Anna Ebba Elisabet, född 1891-09-08 i Varberg, död där 1894-02-04.
 • Carin Ebba Elisabet, född 1895-12-22 i Varberg.

TAB 59

Josef Albert, (son av Fredrik Magnus Albert, tab 57), född 1869-09-30 Hanneborg s län. Åkare i Waterbury, CT, Nordamerika. Död där 1919-11-01. Gift 1904-12-03 med Anna Backman, född 1880.

Barn:

 • Carl Viktor Albert, född 1905-05-19.
 • Josef Almer Edvard, född 1907-04-01. Vice president i Celonial Bank & Trust Co.
 • Gustaf, född 1909.
 • Oskar Artur, född 1911-07-19.
 • Anna Linnéa, född 1914-11-22 i Waterbury. Kontorist på Grieve, Bisset & Holland i CT; USA.

TAB 60

Viktor Constantin, (son av Gustaf Vilhelm, tab 56), född 1828-02-02 Forsa. Sergeant 1843-05-07. Officersexamen 1846-12-23. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1847-05-25. Löjtnant 1856-06-06. Kapten 1861-06-15. Lantmäterimedhjälpare i Visby län. T. f. förrådsförvaltare i Visby 1867–1884. RSO 1872-05-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i nationalbeväringens reserv 1881-04-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1887-04-06. Död 1890-01-13 i Göteborg. Gift där 1861-07-15 med Julia Terese Berggren, född 1833-11-09 i Kville socken, Göteborgs och Bohus län, död 1908-01-28 i Göteborg, dotter av prosten Johan Adolf Berggren och Sofia Matilda Lindqvist.

Barn:

 • Carolina Matilda Teresia (Calla), född 1862-07-02 i Visby, död 1909-03-28 i Gävle. Gift 1889-06-09 i New York med grosshandlaren, ingenjören Knut Emil Engvall, född 1863-10-03 i Gävle.
 • Per Johan Vilhelm, född 1863 direktör. Död 1930. Se Tab. 61.
 • Gustaf, född 1865-02-01 i Källunge socken, Gotlands län, död där s. å. 5/2.
 • Sven Gammal, född 1867-10-28 i Visby. Kontorist i Stockholm. Handlande och chef för tryckeri. Död 1922-11-01 i Göteborg. Gift 1910-11-09 i Jönköping med Torborg Hay i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1899-11-22 med godsägaren John Fredrik Malmberg, född 1870-02-17 i Motala, död 1900-11-16 på Hageberg), född 1871-11-27 i Jönköping, dotter av disponenten Anders Bernhard Hay och Clara Elisabet Sahlström. Hon ägde Hageberg i Viby socken, Örebro län 1890–1908 samt äg. Höja och villan Borghammar i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Gustaf Vilhelm (Gösta), född 1870-03-15 i Visby. Kontorist i Göteborg. Kamrerare vid aktiebolag Göteborgs vals- och riskvarn. Död 1915-12-22 i Göteborg. Gift i Göteborg Annedals förs,1912-08-17 i sistnämnda stad med Ingrid Johanna Charlotta Bergendahl i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-05-16 i Göteborg med köpmannen därst. Carl Vidar Bojsen, född 1888-01-18), född 1889-05-27, dotter av kontorschefen Carl Fr. Bergendahl.

TAB 61

Per Johan Vilhelm, (son av Viktor Constantin, tab 60), född 1863-11-12 Stensta. Död 1930-02-08 i Göteborg. Mogenhetsexam, i Visby 1882. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 5/12. Extra ordinarie assistent i telegrafverket 1883. Tjänsteman vid sjöförsäkringsaktiebolag Ocean i Göteborg 1884. Verkst. direktör i försäkringsaktiebolag Amphion i Göteborg 1916, i återförsäkringsaktiebolag Odeion 1919 och i aktiebolag Assuranstryckeriet 1922. GM. Gift 1900-05-15 Segersta med Agnes Anna Margareta Engelhart, född 1871-02-07 på nämnda egendom, död 1926-07-09 i Göteborg, dotter av godsägaren Gustaf Alexander Engelhart och Laura Arvida Natalie Helén.

Barn:

 • Per Gustaf Viktor, född 1901-04-23 i Göteborg. Studentexamen därst. 1920. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1925-04-25. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. Se Tab. 61 A.
 • Gustaf Engelhart, född 1902-12-22 i Göteborg. Studentexamen därst. 1921 jur. kandidat vid Stockholms högskola 1927. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. Se Tab. 61 B.

TAB 61 A

Per Gustaf Viktor, (son av Per Johan Wilhelm tab 61) Född 1901-04-23 i Göteborg. Studentexam. i Göteborg 1920. Jur. kand. exam. vid Stockholms högskola 1925-04-25. E. o. notarie i Göta hovrätt s.å. Gift 1929-03-20 i Göteborg, Johannebergs med Aina Dagny Kaplan, född 1903-05-10, dotter av fabriksägaren M. Kaplan och Friedland.

Barn:

 • Anne Margareta, född 1930-10-01 i Göteborg, Johannebergs förs.
 • Pehr-Gustaf, född 1935-04-28 i Göteborg, Johannebergs förs (fb nr 74).

TAB 61 B

Gustaf Engelhardt, (son av Per Johan Wilhelm, tab 61) född 1902-12-22 i Göteborg Studentex. vid Högre realläroverket i Göteborg 1920-05-21. Student vid Stockholms högskola 1921 i sept. Jur. kand, exam. därst. 1927-03-07. Tingstjänstgöring i Askims, Hisings och Sävedals domsaga 1927–1929. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s.å. Anställd å advokatbyrå 1929–1930. E. notarie i Stockholms rådhusrätt 1931. Gift 1933-10-14 i Danderyds förs, Sthockhlolm med Britte Alma Amalia Berg, född 1909-08-18, dotter av direktören Gustaf Berg och Wistrand.

Barn:

 • Anne Aina Birgitta, född 1935-01-11 i Stockholm, Kungsholms förs (fb nr 10).
 • Sonja Nathalie, född 1939-05-10 i Stockholm (Kungsholms förs, Sth. fb nr 187)

TAB 62

Oskar Leopold, (son av Viktor Constantin, tab 60), född 1866-08-31 i Källunge socken, Gotlands län. död 1945-03-03 i Göteborg (Vasa förs db nr 30). Biog i Väd? Bokhållare och kontorschef vid Ystads sockerraffinaderi 1882–1889. Verkst, direktör för aktiebolag Göteborgs ris- och valskvarn 1900–1922. Ledamot av styrelsen för Nordiska handelsbanken 1917–1925. Grundare av svensk havregrynsindustri efter moderna principer. En av grundarna av Lundby, numera Göteborgs industrikammare. RVO 1918-06-06. Verkst. direktör för kommanditbolaget Svenska Hafregryn, Gyllenhammar & C:o, 1922. Ordf. och vice ordf. i en mängd bolagsstyrelser. Grundare av och ordf. i Skandinaviska brevduveunionen. RNO 1925-06-06. RDDO 3 GM. Äg. villaegendomen Oscarshöjd i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Gift 1899-04-04 i Köpenhamn med Carla Julie Eleonore Elisabet Zahlmann, född 1873-09-19 i Köpenhamn, död 1936-12-10 i Köpenhamn (Göteborgs domkyrkoförs nr 122(]], dotter av med. doktor Carl Vilhelm Emil Zahlmann och Juliane Marie Kierboe.

Barn:

 • Margareta Julie Carla, född 1905-09-21 i Köpenhamn. Gift 1927-11-12 i Göteborgs domk. med löjtnanten vid Göta art. reg. John Berndt Edvin Thelning, född 1891-09-23 på Ribbingsberg i Södra Härene socken, Älv. RSO.

TAB 63

Vilhelm Oskar, (son av Gustaf Vilhelm, tab 56), född 1834-04-28 Forsa. Student i Lund 1853-01-28. Furir vid Skaraborgs regemente s. å. 21/3. Avsked 1854-01-20. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1854-03-08. Underlöjtnant därst. 1855-07-19. Transp. som underlöjtnant till Skaraborgs regemente 1860-02-21. Löjtnant 1861-05-14. Chef för värvade arméns disciplinkompani i Varberg 1870-08-00. Kapten i armén 1875-11-12. Kapten vid regementet 1878-09-27. RSO 1879-12-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1886-07-30. Major i armen 1889-10-18. RDDO 1896-07-00. Avsked 1899-04-07. Död 1903-09-22 i Stockholm genom självmord, efter att först hava skjutit sin dotter. Gift 1870-07-11 i Vadstena med Laura Charlotta Kinnander, född 1837-11-28 i Svanhals prästgård Östergötlands län, död 1900-08-05 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden Lars Magnus Kinnander och Carolina Ohrling.

Barn:

 • Märta Carolina, född 1871-04-15 i Förkärla i likanämnd socken, Blekinge län, död 1897-08-14 i Varberg.
 • Elsa, född 1872-12-20 på Karlsborg. Kontorsbiträde. Död 1903-09-22 i Stockholm, skjuten i sömnen av sin fader.

TAB 64

Carl Fredrik, (son av Jonas Magnus, tab 54), född 1748-05-06 på Norra Böjeryd i Gryteryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regemente 1762-09-08. Rustmästare därst. 1764-09-08. Förare 1768-07-20. Sergeant 1770-10-19. Avsked 1777-04-16. Död 1812-08-21 på Norra Böjeryd och begraven i Gryteryds kyrka. Gift 1789-01-04 på Nättsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län med Brita Christina Kuylenstierna, född 1748-01-15 på Mossebo i likanämnd socken, Älvsborgs län, död 1838-10-12, dotter av löjtnanten Johan Kuylenstierna, och hans 3:e fru Märta Elisabet Ahlefelt.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1790. Kyrkoherde. Död 1862. Se Tab. 65

TAB 65

Johan Magnus, (son av Carl Fredrik, tab 64), född 1790-12-31 på Norra Böjeryd i Gryteryds socken, Jönköpings län. Student i Lund 1805. Prästvigd 1811. Kyrkoherde i Abilds pastorat av Göteborgs stift 1820 extra ordinarie hovpredikant 1827-08-24. Kyrkoherde i Söndrums pastorat av nämnda stift 1835-12-19. Prost 1833. Död 1862-04-03 i Söndrums prästgård Hallands län. Gift 1821-03-22 i Göteborg med Carolina Elisabet Adler, född 1791-09-03 i nämnda stad, död 1852-11-19 i Söndrums prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden Nils Adler och Anna Sofia Björck.

Barn:

 • Augusta Christina Sofia, född 1822-07-12 i Abilds prästgård Hallands län, liksom syskonen, död.
 • Johanna Elisabet (Elise), född 1823-07-12, död ogift 1890-10-15 i Halmstad.
 • Carl Natanael, född 1825. Underlöjtnant. Död 1876. Se Tab. 66.
 • Johan Mauritz, född 1826-05-31. Volontär vid Jönköpings regemente 1842-05-21. Furir därst. 1844-05-16. Avsked 1848-06-07. Sergeant vid Hallands infanteribataljon 1849-05-2. Avsked 1852-05-23. Död ogift 1889-08-21 i Halmstad.
 • Maria Charlotta (Lottie), född 1827-12-11, död ogift 1891-08-22 i Halmstad.
 • Hilda Fredrika, född 1829-02-06, död ogift 1902-02-06 i Halmstad.
 • Eufrosyne Albertina, född 1830-06-22, död ogift 1906-08-10 i Getinge socken, Hallands län.
 • Amalia Josefina, född 1832-11-11, död 1912-06-27 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1860-06-01 i Söndrums prästgård med komministern i Örgryte församl. av Göteborgs stift Anders Magnus Blidberg, född 1828-09-24 på Lilla Edet i Fuxerna socken, Älvsborgs län, död 1882-11-07 i Torpa prästgård Göteborgs och Bohus län.
 • Emelie Vilhelmina, född 1834-08-04, död 1896-01-12 i Ränneslövs prästgård Hallands län. Gift 1864-05-24 i Söndrums prästgård med kyrkoherden i Ränneslövs pastorat av Göteborgs stift Peter Settergren, född 1831-02-20 i Ränneslövs socken, död 1915.

TAB 66

Carl Natanael, (son av Johan Magnus, tab 65), född 1825-01-17 i Abilds prästgård Hallands län. Student i Lund 1841. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring med underlöjtnants avsked. Död 1876-12-10 i Halmstad. Ägde Eskilstorp i Getinge socken, Hallands län. Gift 1848 i Söndrums förs Hall. ]] med Kerstin Andersson, född 1821-11-11 i Söndrums socken, död 1896-07-14 i Berghems socken, Älvsborgs län, dotter av åbon i Erlandsgården, Ekstånga Anders Heljesson och Hunnel Nilsdotter.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1848-08-28 i Söndrums socken, Hallands län, död 1911-06-23 i Berghems prästgård. Gift 1873-08-28 i Getinge socken, Hallands län med kyrkoherden i Berghems pastorat av Göteborgs stift Ludvig Vilhelm Mjöberg, född 1834-10-02 i Slättåkra prästgård Hallands län, död 1011-07-27 i Berghems prästgård.
 • Emilia Georgina, född 1850-12-24 på Hovgården i Söndrums socken, liksom de följande syskonen, död där 1860-11-27.
 • Carolina Elisabet, född 1853-02-08, död 1874-09-19 Eskilstorp
 • Johan Fredrik, född 1855. Lantbrukare. Död 1918. Se Tab. 67.
 • Fredrika Vilhelmina (Nina), född 1858-04-16, död 1909-01-02 i Göteborg. Gift 1881-01-10 Floda med sjökaptenen Carl Alfred Carlsson, född 1842-09-21 i Kvibille socken, Hallands län, död 1925-09-22 i Göteborg.
 • Emilie Johanna, född 1863-03-09, död s. å. 31/3 i Söndrums socken.
 • Anna Sofia, född 1864-05-28. död 1942-04-23 i Varberg (db nr 37).

TAB 67

Johan Fredrik, (son av Carl Natanael, tab 66), född 1855-12-24 Hovgården. Arrenderade Rödened i likanämnd socken, Älvsborgs län 1885–1893 och Vadebacka i Skepplanda socken, Älvsborgs län från 1893. Död 1918-06-20 i Kristiania. Gift 1885-07-17 Floda med Emma Fredrika Wulff, född 1857-04-12, död 1925-08-25 i Oslo, dotter av lantbrukaren Heinrich Fredrik Wulff.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1886. Grosshandlare. Se Tab. 68
 • Georg Fredrik Hilding, född 1888. Kontorist. Se Tab. 69.

TAB 68

Carl Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 67), född 1886-05-16 på Rödened i likanämnd socken, Älvsborgs län. Kontorist i Oslo. Grosshandlare därst. 1918, sedan föreståndare för ett av vinmonopolets försäljningsställen i nämnda stad. Ordf. i Oslo segelsällskap 1923. Gift 1:o 1914-04-19 i Oslo med Margit Dehle född 1889-01-20 i Nesodden, Norge, dotter av jordbrukaren Fredrik Johansen Dehle och Mina Svendsen. Gift 2:o 1941-12-20 med Marie Nikolaisen, född 1902-11-14 kassörska vid A/S Vinmonopolet, Oslo.

Barn:

TAB 69

Georg Fredrik Hilding, (son av Johan Fredrik, tab 67), född 1888-04-11 på Rödene i likanämnd socken, Älvsborgs län. Kontorist i Kristiania, sedan grosshandlare därst. Gift 1914-03-20 i Oslo med Hedvig Petteröe född 1887-04-11 i Tönsberg, Norge, dotter av kaptenen Elias Petteröe och Amalia Elisabet Hansen.

Barn:

 • Erik, född 1916-08-13 i Oslo.
 • Eva, född 1920-03-15 i Oslo.
 • Karin, född 1923-01-09 i Oslo.

Källor

1KrAB. 2T.k. 3Sj. 4Wg. 5Lm. 6Dombok f. Östbo härad (HF).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: