:

Von Heijne nr 1594

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Heijne nr 1594

Adlad 1718-01-28, introd. 1720.

Innehavaren av fideikommisset Lillienäs skall enligt k. tillstånd bära namnet von Heijne-Lillienberg.

Heijne A159400.png

TAB 1

Elias Heijne. Kom före 1675 från Liebenau i Schlesien till Elbing, där han blev handlande och 1682 rådman samt 1683 domare. Senare tillika förvaltare av godset Kussfeld. Död 1706-04-01 i Elbing. Gift 1:o med Elisabet Kranapfel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med apotekaren Benjamin Cramer), död 1685. Gift 2:o 1688-03-09 i Elbing (Maria) med Sofia Helena Sticht döpt 1662-01-19 i Stockholm, levde 1716. Dotter av generalauditören Bartolomeus von Sticht, adlad von Sticht, och Sofia Forbes.

Barn:

 • 2. Georg Heijne, adlad von Heijne, döpt 1691-12-03 i S:ta Maria evangeliska kyrka. Student vid universiteten i Leiden och Utrecht 1706–1709. Volontär vid prins Vilhelms av Hessen dragonregemente i Brabant 1709. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1711-02-21. Kapten vid bremiska dragonregementet s. å. 3/12. Fången 1712-09-07 vid Stade. Hemkom 1713-05-00. Överadjutant 1714-06-09. Konfirm.fullm. 1716-02-13. Adlad 1718-01-28 (introd. 1720 under nr 1594). Generaladjutants karaktär 1722-12-12. Majors exspektans vid livregementet till häst 1723. Major vid Västmanlands regemente 1729-12-06. Överstelöjtnant därst. 1739-03-06. Överste för kronprins Gustafs regemente 1747-04-13. RSO 1748-09-26. Blev 1756-06-05 på slottet i Stockholm rörd av slag och dog s. d., begraven i Storkyrkan i Stockholm. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och finska kriget på 1740-talet. Gift 1715-11-15 i Uttersbergs herrgård (Vstm) med Inga Maria Adlerberg, född 1698-07-10, död 1780-05-29 i Södertälje, dotter av majoren Göran Swebilius, adlad Adlerberg B, och Maria Utterklo.

Barn:

 • Georg Elias, född 1717. Kapten. Död 1777. Se Tab. 2
 • Maria Sofia, född 1718-06-10, död 1781-07-15 i Stockholm. Gift 1:o 1747-11-06 med prosten och kyrkoherden i Folkärna pastorat av Västerås stift Johan Wulff i hans 2:a gifte (gift 1:o 1729-09-23 med Margareta Lindemeijer, adlad Ehrenadler, född 1702. död 1740, dotter av notarien Georg Lindemeijer och Margareta Wulf)1, född 1698-12-06 i Västerås1, död 1756-10-30 i Folkärna prästgård1. Gift 2:o 1766-08-21 på Svedäng, Tosterön, Strängnäs landsförs, med kaptenen och brukspatronen, RSO Christiern Christiersson Cristiernin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1736 med Anna Christina Cristiernin, född 1717, död 1765 i Stockholm, dotter av bergmästaren Per Cristiernin och Emerentia Lybecker. Gift 3:o 1771 (?) i Stockholm med Anna Margareta Schylman, född 1732, död 1783 i Stockholm, dotter av statskommissarien Henrik Schylman och Margareta von Glan)2, född 1712, död 1777 i Stockholm.2
 • Ulrika Fredrika, född 1719-05-10, död s. å. 20/9.
 • Fredrik Leonard, född 1720-05-02, död s. å. 7/5.
 • Inga, född 1721-05-13, död 1758-12-22. Gift 1747-02-17 i Stockholm (Riddarholms) med ryttmästaren, friherre Carl Magnus von Danckwardt, född 1712, död 1763.
 • Hedvig Charlotta, född 1722-06-19, död 1723-07-15.
 • Carl Ulrik, född 1723-09-03. Volontär vid Västmanlands regemente 1731-11-06. Rustmästare därst. 1733-09-22. Furir 1736-10-08. Sergeant 1739-10-06. Fänrik 1742-03-02. Död s. å. 15/3.
 • Charlotta Elisabet, född 1725-04-05, död 1727-08-07.
 • Johan Gustaf, född 1726. Löjtnant. Död 1797. Se Tab. 20.
 • Olof Samuel, född 1727-07-05. Volontär vid Västmanlands regemente 1743-09-00. Rustmästare därst. 1745-09-25. Sergeant 1746-09-09. Avsked 1748-05-17. Ogift ihjälstucken i duell 1762-05-12 i Stockholm av kornetten Carl Lorentz Fägerhierta.
 • Fredrik Leonard, född 1729-02-01, död strax.
 • Fredrik, född 1730-10-01 i Västerås (Domkyrko) tvilling ). Volontär vid Upplands regemente 1744-04-23. Förare därst. 1747-03-01. Avsked3 s. å. 23/4. Förare vid kronprinsens regemente s. å. 31/5. Sergeant därst. s. å. 7/9. Fänrik 1748-01-12. Löjtnant 1750-08-21. Kapten vid samma eller prins Fredriks regemente 1761-06-22. RSO 1770-04-28. Major i armén 1772-09-13. Major vid regementet 1773-03-31. Överstelöjtnant 1774-04-29. Avsked med överstes n. h. o. v. 1782-08-23. Död barnlös 1793-10-06 Simonstorp. Gift 1775-02-03 i Malmö med grevinnan Catharina Charlotta Frölich, född 1752-12-30, död 1815-10-31 i Ystad, dotter av landshövdingen, greve Bengt Gustaf Frölich, och friherrinnan Christina Magdalena von der Pahlen.
 • Benedict, född 1730-10-01 i Västerås (Domkyrko), tvilling. Hans dödsdag har ej påträffats.
 • Anders Adolf, född 1732-01-06 i Teda socken, Uppsala län. Volontär vid Västmanlands regemente 1736 förare därst. 1743. Page vid k. hovet 1745. Kammarpage hos konungen5 1751-03-28. Volontär vid livgardet 1752-06-00. Sergeant därst. 1753-07-00. Kornett vid adelsfanan51762-05-26. Avsked s. å. 8/11. Död ogift 1763-11-30 Hägersten och begraven s. å. 13/12 i kyrkan därst.
 • Ulrica, född 1793 i början av mars i Teda Uppsala län. Datum ej angiven i fb. Död före 1736-06-05 då dotter med samma namn föddes.
 • Jakob Vilhelm, född 1734-10-23. Volontär vid kronprinsens regemente 1747. Förare därst. 1748-03-10. Sergeant 1749-06-20. Fänrik 1751-10-19. Löjtnant 1757-09-17. Transp. till garnisonsregementet i Göteborg3 1758-04-25. Död ogift 1782-05-07 i Södertälje.
 • Ulrika, född 1736-06-05, död ogift 1810-03-25 på Upplanda i Vetlanda socken, Jönköpings län.
 • Christian Ulric, född 1738-01-15, död före 1744-01-11 då son med samma namn föddes
 • Anna Ottilliana, född 1740-03-17 i Skinnskatteberg (Vstm), död 1740-04-12 i Skinnskatteberg.
 • Christian Ulrik, född 1744 . Löjtnant. Död 1786. Se Tab. 21.

TAB 2

Georg Elias, (son av Georg Heijne, adlad von Heijne, tab 1), född 1717-05-02. Page vid k. hovet5 1730-10-02. Jaktpage hos konungen 1732. Fänrik vid livgardet 1733-10-24. Fänrik vid Västmanlands regemente 1735-03-06. Löjtnants avsked 1741-07-21. Kapten. Död 1777-11-14 Salta. Gift 1:o 1739-08-02 med Brita Lovisa Gyllenållon, dotter av majoren Arvid Filip Gyllenållon, och Margareta Reuter af Skälboö. Gift 2:o 1764-07-05 med Inga Feif i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1743-05-12 i Stockholm med överceremonimästaren Johan Bergenstierna, född 1709, död 1761), född 1725, död 1770-02-19 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Stockholm Jakob Feif (bror till riddarhuskamreraren Donat Feif, adlad Adlerstolpe, och överstelöjtnanten Christoffer Feif, adlad Ehrensparre) och Eva Insenstierna. Gift 3:o 1770-11-27 i Stockholm med Christina Lucretia Treuder, född 1744, död 1825-02-24.

Barn:

 • 1. Göran Filip, född 1740-09-27, död 1741-10-15.
 • 1. Carl Gustaf, född 1741-10-29. Volontär vid kronprinsens regemente 1749. Förare därst. 17533. Sergeant 1755. Död 1758-05-15 i Ystad, begraven 1758-05-20 i Oja Kristianstads län. Kom med postjakten från Riga 1758-05-14.
 • 1. Inga Margareta, född 1742-01-04 i Teda socken, Uppsala län, död ogift 1825-06-22 i Uppsala.
 • 1. Georg Fredrik, född 1744. Livdrabant. Död 1776. Se Tab. 3.
 • 1. Olof Mauritz, född 1746. Major. Död 1818. Se Tab. 19
 • 1. Arvid Filip, född 1747-09-18 i Teda socken. Kvartermästare vid adelsfanan. Död 1763-02-16.
 • 1. Olof Emanuel, född 1748-12-25, död 1749-12-24.
 • 1. Ulrika Lovisa, född 1749-08-04 i Teda socken, död ogift 1798-11-29 i Stockholm.
 • 1. Elisabet Maria, född 1752-03-24, död ogift 1789-04-03 på Salta.
 • 1. Christina Eva, född 1754-02-24, död ogift 1837-02-18 i Uppsala.
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1757-11-05, död ogift 1827-05-07 i Uppsala.
 • 1. Eleonora, född 1760-12-07 i Teda socken, död 1762-04-23.
 • 2. Jakob Adam, född 1765-05-01, död 1769-01-20 i Teda socken.
 • 2. Görel, född 1767-12-22 Kurö
 • 3. Hedvig Ottiliana, född 1771-09-07 i Teda socken, död 1805-09-01. Gift 1800-09-00 med biskopen i Härnösands stift, KmstkNO doktor Erik Abraham Almquist i hans 1:a gifte (gift 2:o 1806-09-10 med Elisabet Johanna Merckel, född 1783-12-12 i Stockholm, död där 1861-01-14 dotter av prosten och kyrkoherden i Alsike pastorat av Uppsala ärkestift Johan Valentin Merckel och Catharina Lovisa Berger)1, född 1767-05-25 i Gävle, död 1830-07-29 i Härnösand.
 • 3. Carl Elias, född 1772-11-15 i Teda socken. Volontär vid livregementets kyrassiärkår 1792-12-10. Korpral därst. 1794-05-20. Livdrabant 1795-07-22. Löjtnant i armén 1802-12-16. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1807-05-06. Kapten i armén 1809-08-29. Kapten vid norra skånska infanteriregementet 1813-12-20. RSO 1819-06-24. Majors avsked 1824-05-25. Död barnlös 1857-07-09 Grundby. Gift 1815-08-15 med Johanna Sofia Kjellberg, född 1788-10-06 i Stockholm, död 1876-02-10 i Eskilstuna.
 • 3. David Adolf, född 1776-12-06 i Teda socken, död där 1778-02-12.

TAB 3

Georg Fredrik, (son av Georg Elias, tab 2), född 1744-08-21 Skävesund. Volontär vid kronprinsens regemente 1756. Förare därst. 1757. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1760. Korpral vid adelsfanan 1761-05-30. Adjutant vid adelsfanan 1763-03-19. Transp. till livdrabantkåren 1772-02-13. Avsked s. å. 26/2. Död 1776-07-23 Bulsjö. Gift 1770-11-30 på Stallmästargården vid Stockholm (Graby i Sunds socken, Ög.) med Margareta Charlotta Rääf i Småland, född 1750-04-15 på Hässleby, död 1832-03-07 i Stockholm, dotter av kammarherren Axel Leonard Rääf i Småland, och hans 1:a fru Anna Catharina Ehrenborg.

Barn:

 • Georg Leonard, född 1772. Överstelöjtnant. Död 1851. Se Tab. 4.
 • Margareta Christina, född 1770-08-19, döpt 1770-08-21, sannolikt död minderårig.
 • Axel Fredrik, född 1773-12-08 Rökulla. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1789. Livdrabant 1791-10-15. Ridpage hos konung Gustaf IV Adolf 1793-09-00. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1797-05-01. Sekundadjutant därst. s. å. 10/12. Löjtnant i armén 1801-10-28. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1803-06-08. Kapten därst. 1808-11-12. Avsked 1814-10-04. Död barnlös 1854-07-28 Norrby. Gift 1814-06-03 med Sofia Fredrika Rosenquist af Åkershult i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Marbäcks pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten och hovpredikanten Adolf Nordwall, född 1754-04-10 i Sunds socken, död 1813-04-17), född 1775-11-20 Öringe, död 1840-10-28 Snararp
 • Lovisa Catharina, född 1774-12-18 på Rökulla, död 1832-12-23. Gift 1:o 1795-11-04 i Stockholm med majoren Johan Georg Ehrenmalm, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1808. Gift 2:o 1810-11-02 i Stockholm med kanslisten, friherre Henrik Magnus Falkenberg af Trystorp, född 1773. död 1823.

TAB 4

Georg Leonard, (son av Georg Fredrik, tab 3), född 1772-02-15 Rökulla. Volontär vid Kronobergs regemente 1780. Rustmästare därst. 1788-08-25. Fänrik 1789-05-28, därtill å valplatsen vid Uttismalm i Finland utnämnd av konung Gustaf III, som själv kommenderade armén. Transp. till Östgöta infanteriregemente 1790-08-05. Kammarpage hos konungen 1791-01-24. Sekundadjutant vid regementet 1792-08-10. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1792-11-28. Stabslöjtnant därst. 1794-11-26. Kapten i armén 1796-11-11 och vid regementet 1799-12-18. RSO 1805-03-01. Avsked med tillstånd att kvarstå som major i armén 1808-06-28. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1811-04-10. Död 1851-05-12 på Stensborg nära Eskilstuna. Han blev i affären vid Valkiala i Finland 1790 den 28 april, där han förde fanan, svårt blesserad i huvudet av en muskötkula. Han ägde Tranås säteri i Säby socken, Jönköpings län 1798–1816 och från 1816 Molstaberg i Vårdinge socken, Stockholms län, ärvde 1827 med sin fru Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län, vilket han efter hennes död avträdde till barnen. Gift 1798-12-30 i Linköping med friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen, född 1780-07-04 Normestorp, död 1840-07-18 på Molstaberg, dotter av kommissionssekreteraren, friherre Herman von Lingen, och hans 1:a fru friherrinnan Henrietta Jakobina von Düben.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1799-09-12 på Tranås, död där s. å. 19/11.
 • Christina Jacquette, född 1801-01-11 på Tranås. Stiftsjungfru. Död 1863-07-08 Forsnäs. Gift 1833-09-08 på Haneberg med sin farmors sysslings son, kammarjunkaren Leonard Fredrik Rääf i Småland, nr 189, född 1786. död 1872.
 • Ulrika Charlotta (Ulla), född 1802-04-10 på Tranås. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-04-23 på sin egendom Ring i Å socken, Östergötlands län.
 • Fredrika Lovisa Henrietta, född 1803-05-09 på Tranås. Stiftsjungfru. Död 1853-01-04 på Grävlinge i Irsta socken, Västmanlands län. Gift 1838-06-23 på Haneberg med hovauditören Jonas Fredrik Holmin, född 1802, död 1872.2
 • Georg Fredrik, född 1804. Ryttmästare. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Sofia Eleonora, född 1806-12-26 på Tranås. Stiftsjungfru. Död 1878-03-25 i Stockholm. Gift 1836-09-18 på Haneberg med friherre Gert Vilhelm Lovisin, född 1806, död 1855.
 • Anna'' Maria, född 1809-09-26 i Tranås. Stiftsjungfru. Död ogift 1892-12-15 i Eskilstuna.
 • Axel Reinhold, född 1812. Kapten. Död 1900. Se Tab. 15.
 • Anton Carl Leonard, född 1815. Vice häradshövding. Död 1896. Se Tab. 16.
 • Hedvig Amalia (Hedda), född 1816-08-04 på Morstaberg. Stiftsjungfru. Död 1880-04-28 i Stockholm. Gift 1842-02-10 på Stensborg med sin systers svåger, majoren, friherre Christian Georg Lovisin, född 1803, död 1851.
 • Eva Augusta, född 1820-12-15 på Morstaberg. Stiftsjungfru. Död 1880-07-31 i Ramsbergs prästgård Västmanlands län. Gift 1849-10-23 på Stensborg med kontraktsprosten, kyrkoherden i Ramsbergs pastorat av Västerås stift, filosofie jubeldoktorn, LNO Carl Vilhelm Edvard Dybeck i hans 2:a gifte (gift 1:o med Tekla Beata Julia Karlén, född 1821, död 1848, dotter av kronolänsmannen Charles Karlén och Ulrika Tegman), född 1810-05-04 i Odensvi socken, Västmanlands län, död 1890-04-23 i Ramsbergs prästgård.

TAB 5

Georg Fredrik, (son av Georg Leonard, tab 4), född 1804-12-18 Tranås. Kadett vid Karlberg 1819-09-25. Utexamen 1829-05-12. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1829-05-29. Löjtnant därst. 1832-03-10. Ryttmästare i armén 1840-05-15. Avsked s. å. 19/6. Död 1886-07-22 i Hedvig Eleonora., Sthlm. Ägde Edeby i Helgarö socken, Södermanlands län från 1846 till 1862, då han försålde detsamma till sonen Lars Georg, samt innehade genom sitt gifte från 1852-11-24 fideikommisset Lillienås i Torskinge socken, Jönköpings län och kallade sig till följd av k. brevet 1853-04-11 von Heijne-Lillienberg. Gift 1:o 1836-08-28 på Edeby med Julie Charlotte Silfverstolpe, född 1810-08-28 på Edeby, död 1875-11-25 i Stockholm, Hedvid Eleonora förs, begr Helgarö K:a. Dotter av hovmarskalken Lars Gustaf Silfverstolpe, och Charlotta Le Febure (Lillienberg), nr 1989. Gift 2:o 1878-07-05 i Stockholm med Valborg Hildegard (Hildur) Adolfina Ruthström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1890-07-06 i Stockholm (Kungsholms) med bok- och musikhandlaren Frans Albert Vilhelm Julius Hermansson, född 1849-08-17 i Hälsingborg, död 1911-06-11 i Stockholm (Engelbrekt)), född 1852-04-11 i Strömstad ]], utexaminerad organist, musiklärarinna, död 1925-04-16 i Stockholm, dotter av musikdirektören Carl Adolf Ruthström och Christina Elisabet Wahlström.

Barn:

 • 1. Lars Georg, född 1837. Kapten. Död 1921. Se Tab. 6.
 • 1. Lovisa Christina Charlotta (Lotten), född 1839-04-18 på Edeby. Hovfröken hos änkedrottning Josefina 1865-04-25. Död 1930-07-12 i Stockholm. Gift 1867-10-26 på Stockholms slott med generaldirektören Edvard Martin Edholm, se adliga ätten af Edholm, född 1831, död 1913-12-22 i Sthlm, K. Hovförs.
 • 1. Axel Gustaf, född 1841. Regementsintendent. Död 1909. Se Tab. 8.
 • 1. Julia Georgina Ottiliana Lilly, född 1844-06-15 på Edeby. Död 1926-02-04. Gift 1866-10-04 i Helgarö socken med majoren John Gustaf Filip Mark Jennings, född 1842, död 1911.
 • 1. Carl Teodor Salomon, född 1846. Kapten. Död 1896. Se Tab. 10.
 • 1. Fredrik David August, född 1848. F d hovrättsråd. Se Tab. 11.
 • 1. Gustaf Adolf Julius, född 1850-02-25, död 1851-09-12.
 • 1. Johanna Matilda (Jeannette), född 1852-11-06 på Edeby. Död 1943-04-12 i Stockholm (Engelbr. db nr 67). Innehar efter sin moders syssling friherre Carl Georg Napoleon Palmqvists död 1936 Stora Lillienbergska fideikommisskapitalet.
 • 2. Ernst Georg Fredrik, född 1880. Direktör. Se Tab. 14.

TAB 6

Lars Georg, (son av Georg Fredrik, tab 5), född 1837-06-19 på Edeby. Student i Uppsala 1855-05-21. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 6/6. Officersexamen 1856-12-16. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 24/7. Löjtnant 1862-12-02. Kapten 1875-07-21. RSO 1880-12-01. Avsked 1881-04-01. Ledamot av Södermanlands läns landsting 1882–1892 och 1894–1896. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1888–1890. Död 1921-10-22 i Strängnäs (DB). Ägde Edeby, Stjärnholm, Björsund m. m. i Helgarö socken, Södermanlands län 1862–1900-04-01 samt innehade efter moderns död fideikommisset Lillienäs och kallade sig till följd därav von Heijne-Lillienberg. Gift 1869-04-17 i Stockholm med Erlin Elisabet Maria Dahlqvist, född 1850-09-18 i nämnda stad, död 1923-02-10 i Strängnäs (Sthlm, Johannes förs, db), dotter av krigsrådet Erland Henrik Dahlqvist och hans 1:a fru Vendla Botilda Pripp.

Barn:

 • Julia Maria, född 1870-02-02 på Edeby, liksom brodern. GMiqml. Deltagit i soc. arbete s.s. Norrb. arb. stug., innehaft sjukh. Erlinhemmet 1923–1936, ett flertal resor genom Sveriges ödebyggd. för sjukv. förbättr. på uppdrag av RK:s överstyrelse. GMiq 8 st 1914. Gift 1905-06-29 i Strängnäs domkyrka med före detta rektorn vid högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm, RNO, RVO, m. m., filosofie doktorn Carl Svedelius, född 1867-06-09 i Mora socken, Kopparbergs län.
 • Erland Georg, född 1871. Godsägare. Se Tab. 7

TAB 7

Erland Georg, (son av Lars Georg, tab 6), född 1871-11-27 Edeby, Arrenderade Lillienäs 1895-03-14–1907. Distriktsinspektor vid försäkringsaktiebolag Skandias livförsäkringsavdelning i Skåne 1907–1923. Direktör för assuransfirma Lamberg & C:o i Hälsingborg 1921-06-22–1923. Innehar fideikommisset Lillienäs och kallar sig till följd därav von Heijne-Lillienberg. Helga (Fredriksson), född 1876-03-02 i Stockholm (Hedvig Eleonora), dotter till okända föräldrar. I ett intyg i Hedvig Eleionora fb dat 1883-06-09 bestyrker ryttmästaren Georg Fredrik von Heijne och hans hustru Walborg Hildegard Adolfina von Heijne, född Ruth Ström att Helga Fredriksson är deras föreäktenskapet sammanavlade barn. Gift 1897-05-20 i Dannäs kyrka Jönköpings län med Ida Hildegard Appelberg född 1875-01-28 i Kyrkebyn i Arvika socken, Värmlands län. Dotter av godsägaren Frans Teodor Appelberg och hans 2:a fru Gerda Hildegard Örtenholm.

Barn:

 • Margit Erlin Hildegard, född 1898-03-26 på Lillienäs. Gift 1922-08-24 i Mariakyrkan i Hälsingborg med civilingenjören Knut Fredrik Trägårdh i hans 1:a gifte
 • Gerda Berit Vendela, född 1900-08-27 i Torskinge föres., Jönköpings län . SLGM 1958-02-20. LVO 1960-06-04 sekreterare i Riksförb. Sveriges lottakår. GMs jv5 1965-10-22. Se Biografica. ProPstGM 1966-04-14. Gift 1:o 1924-09-18 i Köpenhamn med extra ordinarie hovrättsnotarien Bertil Nikolaus Berg von Linde skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-10-11, född 1897. Gift 2:o 1932-12-12 i Stockholm med densamme. Skilda genom Sthlms RR:s utslag 1942-03-24.

TAB 8

Axel Gustaf, (son av Georg Fredrik, tab 5), född 1841-10-04 på Edeby. Student i Uppsala 1860-09-08. Kansliexamen 1864-01-29. Extra ordinarie tjänsteman i lantförsvarsdepartementets expedition s. å. 19/2. Extra ordinarie kanslist i arméförvaltningen 1869-01-23. Examen till rättegångsverken s. å. 14/12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 31/12. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådsturätt 1870-01-07 och i Svea hovrätt s. å. 14/1. Vice auditör vid livgardet till häst s. å. 23/4. Notarie i nämnda rådsturätt s. å. 18/7. Kammarskrivare i arméförvaltningen 1875-01-28. Auditör i livgardet till häst s. å. 2/4. Sekreterare hos föreningen Röda korset s. å. 8/5. Regementsintendent vid nämnda garde s. å. 31/12. Protokollsförande hos direktionen för veterinärinstitutet i Stockholm 1880. Sekreterare och advokatfiskal vid allmänna garnisonssjukhuset i nämnda stad 1883-06-16. RVO 1884-12-01. Sekreterare hos direktionen för Strömsholms nya kanalbolag 1890. RNO 1894-12-08. Fältintendent av 2. graden i intendenturkåren 1899-11-30. Avsked från auditörsbeställningen vid livgardet 1906-04-24. Avsked från fältintendentsbefattningen s. å. 7/12. Död 1909-08-15 i Södertälje (Sthlm. K. Livgardets t. häst förs, db). Gift 1879-09-21 på Vikmanshyttans bruk i Hedemora socken, Kopparbergs län med Märta Maria Christina Fredrika Gahn, född 1851-07-11 på Kåfalla bruk i Fellingsbro socken, Örebro län ]], död 1932-12-15 under färd till Sabbatsbergs sjukhus, (db 260) Oscars förs, Sthlm. Dotter av bruksägaren Henrik Pontus Volter Gahn och Fredrika Lovisa Cederborgh.

Barn:

 • Anna Märta, född 1881-05-02 i Stockholm (Oscar), liksom bröderna. Stiftsjungfru. Registrator i medicinalstyrelsen 1915-04-06. Död 1931-08-22 i Stockholm Engelbr. förs (db 190). Gift 1904-11-16 i Oskarskyrkan i Stockholm med kaptenen vid Norrlands artilleriregemente Mårten Villie Holmstedt, född 1875-12-06 i Rytterns socken, Västmanlands län, död 1912-05-03 på Lagersberg i nämnda socken.
 • Axel Henrik, född 1882-05-29. Mogenhetsexamen 1900-05-18. Volontär vid fortifikationen s. å. 15/6. Vice korpral därst. s. å. 19/11. Korpral 1901-03-30. Distinktionskorpral s. å. 2/8. Sergeant s. å. 20/8. Elev vid krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare 1902-08-16. Utexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 5/12. Genomgick allmänna fortifikationskursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1905–1907-07-16. Löjtnant 1907-08-07. Lärare vid krigsskolan 1912-12-02–1919-12-01. Kapten 1913-09-19. RSO 1923-06-06. Major i fortifikationen 1925-12-31. SkmG. Major vid fortifikationen 1926-10-26. 1931-11-05 chef f. fortifikationsdep:s befästningsbyå. 1932-03-18 överstelöjtnant vid fortifikationen. 1937 fr. o.m. 1/10 avsked. 1944-04-01 överste i armén. Gift 1910-10-12 i Djursholms kapell Danderyds med sin kusin Dagmar Charlotta von Heijne, född 1886-08-02 i Södertälje, dotter av hovrättsrådet Fredrik David August von Heijne och Dagmar Maria Elisabet Odelberg.
 • En son, född och död 1883-07-22 i Stockholm.
 • Carl Axel, född 1886. Före detta underlöjtnant. Se Tab. 9.

TAB 9

Carl Axel, (son av Axel Gustaf, tab 8), född 1886-04-13 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1904-05-24. Volontär vid fortifikationen s. å. 1/6. Sergeant därst. 1905. Elev vid krigsskolan s. å. 5/10. Utexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid Fortifikationen s. å. 14/12. Avsked ur krigstjänsten 1911-04-21. Sjukgymnast i Liverpool. Gift 1919-03-08 i London (Svenska kyrkan) med Annie Alma Carolina von'' Friedrichs, född 1886-01-07 i Kristianstad, gymnastikdirektör, dotter av styckjunkaren Herman Adolf Fritz von Friedrichs, av en livländsk, i Sverige naturaliserad, men ej introd. adelsätt, och Maria Johanna Schneider.

Barn:

 • Axel Tade Henrik, född 1919-12-08 i Liverpool. Se Tab. 9A.
 • Nils Erik, född 1923-03-20 i Liverpool. Se Tab. 9B

TAB 10

Carl Teodor Salomon, (son av Georg Fredrik, tab 5), född 1846-10-14 på Edeby. Kadett vid Karlberg 1866-10-01. Utexamen 1870-04-29. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å. 10/5. Tjänstg. vid disciplinkompaniet på Karlsborg 1871–1875. Löjtnant 1874-08-14. Verkst. direktör i asfaltaktiebolag i Stockholm 1878. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i regementets reserv 1882-03-24. Kapten i nämnda reserv 1888-05-25. Död 1896-02-13 på Solna sjukhem. Gift 1873-07-06 i Stockholm med friherrinnan Maria Teresia von Rosen, född 1850-10-24 Boget, död 1941-10-25 i Eksjö (db nr 68), dotter av kaptenen friherre Otto Vilhelm von Rosen, och Maria Bokelund.

Barn:

 • Carin Juliana, född 1874-04-07 Karlsborg. Gift 1898-10-11 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med majoren Carl Otto af Sillén, född 1871, död 1940-05-05.
 • Georg Vilhelm, född 1875-07-09 på Karlsborg, död s. å. 3/8.
 • Maria, född 1877-07-29 i Stockholm, död där 1910-06-15. Gift 1902-12-04 i Strängnäs med grosshandlaren Knut Fredrik Ljunglöf J:r, född 1873-06-30.
 • Carl Alfred, född 1884-09-10. En tid anställd i Förenta staternas armé i Manila, Filippinerna. Kallar sig Hayne. Gift 1914-01-06 i San Fernando med Cayetena de Rios Bertram de Lis, född 1897, död 1924.

TAB 11

Fredrik David August, (son av Georg Fredrik, tab 5), född 1848-06-08 på Edeby. Mogenhetsexamen i Strängnäs 1865-05-24. Student i Uppsala s. å. 18/9. Jur. preliminärexamen 1867-01-31 och examen till rättegångsverken 1871-05-22. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 30/5. Extra ordinarie notarie s. å. 20/6. Vice häradshövding 1875-05-31. Vice auditör vid livgardet till häst s. å. 4/11. Auditör vid nämnda livgarde 1882-03-17. Fiskal i ovann. hovrätt 1883-04-30. Avsked från auditörsbefattningen med rättighet att kvarstå såsom auditör i regementet s. å. 11/5. Assessor i nämnda hovrätt s. å. 14/12. Sekreterare och ombudsman hos Stockholms stads sparbank 1894-10-30–1919-10-30. Hovrättsråd 1894-09-13. RNO s. å. 1/12. Avsked från auditörsbeställningen 1897-12-17. KNO2kl 1907-11-30. Avsked från hovrättsrådsämbetet 1918-03-22. Äg. sedan 1907 villan Nordanås i Djursholm. Död 1934-04-23 å Centrallasarettet i Stocksund, Danderyds förs Stockh. (db 24), begraven å Norra begravnings platsen i Stockholm. Gift 1885-10-12 i Stockholm med Dagmar Maria Elisabet Odelberg, född 1864-11-16 i nämnda stad, död 1932-09-10 å Centrallasarettet, Djursholm, Stockh. Danderyds förs (db 47), begraven å Norra begravnings platsen i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Axel Odelberg och Elisabet Ulrika Charlotta Åkerman.

Barn:

 • Dagmar Charlotta, född 1886-08-02 i Södertälje. Gift 1910-10-12 i Djursholm med sin kusin majoren Axel Henrik von Heijne född 1882
 • Gustaf David, född 1887-12-04 i Stockholm, död där 1888-12-04.
 • Bengt David, född 1896. Bankombudsman. Se Tab. 13
 • Bertil David, född 1903-12-02 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1921-05-11. Student vid Stockholms högskola. Se Tab. 13 1/2
 • Elisabet Margareta, född 1905-09-19 i Livgardet till häst förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Studentex i Djursholm 1923-05-18. Gift 1930-04-26 i Danderyd med Axel Olof Hjalmar Wijnblad, född 1903-08-09 i Luleå. Son till bankdir Kent Fridolf Wijnblad och Anna Charlotta Österberg.

TAB 12

Nils Axel David, (son av Fredrik David August, tab 11), född 1889-11-08 i Stockholm (Livgardet till häst). Mogenhetsexamen därst. 1907-05-13. Volontär vid Svea livgarde s. å. 31/5. Elev vid krigsskolan 1908. Utexaminerad 1909-12-18. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 31/12. Löjtnant 1912-03-29. RItKrO 1913. SkytteGM. Aspirant vid generalstaben 1920–1922. Kapten 1923-12-07. Adjutant hos konungen 1926-10-29. RBelgLIIO m sv s. å. 1930-06-06 R S O. 1934-04-27 major i armén. 1934-06-02 major vid Kungl. Svea livgarde. 1936-11-14 R N O. 1937-07-01 överstelöjtnant vid Jämtlands fältjägar regemente. Inskrivn. chef f. Jämtlands i. o. Avsked (som överstelöjtn. vid Jämtl.fältjägarregementet) 1948-10-01. Gift 1914-10-17 i Östra Vingåkers kyrka förs, Södermanlands län med Hedvig Charlotta Margareta von Arnold, född 1892-03-07 Lungsbo, dotter av godsägaren Alexander Reinhold Gustaf Otto von Arnold och hans 1:a fru Maria Josefine von Poll.

Barn:

 • Alexandra Margareta, född 1915-11-08 i Kungl Svea Livg:s förs, Stockholm. Gift 1943-09-04 i Seglora kyrka (Östersunds förs, vb nr 175). med t f revisorn Sven Carl Gustaf Holmstedt, född 1910-07-26 i Gävle Heliga Trefaldighet förs. T f krigsråd.

TAB 13

Bengt David, (son av Fredrik David August, tab 11), född 1896-06-13 i Stockholm, (Livgardet till häst). Studentexamen i Stockholm 1914-05-13. Student vid Stockholms högskola s. å. 22/10. Fänrik i Kronobergs regementes reserv 1916-12-22. Jur. kandidat 1919-12-15. Ombudsman i Skaraborgs enskilda bank i Stockholm 1922-03-07. Löjtnant i nämnda regementes reserv 1923-10-20. Chef för nyssn. banks notariatavdelning. Direktörsassistent. Kapten i nyssn. regementes reserv 1940-08-19. Direktör för Skarab. ensk. banks avd. kontor, Stockholm 1951-03-01–1960. Biogr. i Väd 1953. Gift 1922-06-20 i Djursholm ]] med Elin Matilda Margareta'' Öhman, född 1900-02-13 i Stockholm, dotter av advokaten Adolf Öhman och Elin Matilda Swartling.

Barn:

 • Hans Axel Bengtsson, född 1924-04-29 i Djursholms Ösby i Danderyds förs Sth. Se Tab. 13A.
 • Ingemar David Bengtsson, född 1930-07-23 i Stockholm. Se Tab. 13B

TAB 13 1/4

David Harald, (son av Fredrik David August, tab 11), född 1901-08-13 Maltesholm s förs Studentexamen i 1919. Diplomerad från Handelshögskolan 1922 Tjänsteman vid Allm. svenska elektriska aktiebolag i Västerås, London och Bryssel 1923–1925. Vid Sveriges allm. hypoteksbank och Svenska obligationsaktiebolag 1925–1926. Vid aktiebolag Svenska Amerikalinjen 1926. Direktör i aktiebolag Nordisk Resebureau. Gift 1927-04-16 i Danderyds kyrka i förs mod samma namn Sth. ]] med filosofie magister Louise Märtha Elisabeth Peyron F 392 (tab 14), född 1903-02-16 i Skeppsholms förs, Stockholm. Dotter av kommendörkaptenen Edvard Wilhelm Peyron och Märtha Elisabeth Augusta Påhlman.

Barn:

 • Maud Elisabeth, född 1929-04-17 i Göteborg, Johannesbergs förs,.
 • Nils-Gustaf, född 1932-10-09 i Göteborg.
 • Elsa Margareta, född 1936-03-12 i Göteborg, Vasa förs (fb nr 38).
 • Karl Henrik, född 1943-08-06 i Göteborg (Örgryte förs, Göt. o. Boh., fb nr 711).

TAB 13 1/2

Bertil David, (son av Fredrik David August, tab 11), född 1903-12-02 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1921-05-11. Student vid Stockholms högskola. Jur. kandidat examen därstädes 1930-09-15. Förordnad til vice auditör 1938-06-17. Gift 1935-03-23 i Stockholm Maria förs (vb nr 39), med Gunhild Greta Vilhelmina Hadders, född 1906-12-07 i Jönköping.

Barn:

 • Lars Richard, född 1937-05-29 i Stockholm, Maria förs (fb nr 135).
 • Christina, Margareta, född 1940-03-12 i Stockholm (Saltsjöbadens förs, Sth. fb nr. 8), död s.å. mars 20 därstädes (Saltsjöbadens förs, Sth. db nr. 15).
 • Jan Mikael, född 1941-05-19 i Stockholm (Saltsjöbadens förs, Sth. fb nr 17).

TAB 14

Ernst Georg Fredrik, (son av Georg Fredric, tab 5), född 1880-03-10 i Stockholm. Mogenhetsexamamen vid Stockholms högre realläroverk 1899 i maj. Banktjänsteman 1899–1903. Kamrer i Allmänna pensionsförsäkringsbol. i Stockholm 1903-03-01. Kamrer och kontorschef i Livförsäkringsaktiebolag Nordpolen 1917-04-01. Kamrer hos aktiebolag Skattefri sprit 1917–1924. Delägare samt direktör i Norinders försäkrings- och fastighetsbyrå från 1926-02-01. Död 1938-08-09 i Stockholm, Gustaf Vasa förs (db nr 212). Gift 1915-12-12 i Sollentuna kyrka i förs med samma namn, Sth. (Sthlm, K. Hovförs, vb) med Ebba Elisabeth Löfvén, född 1880-12-20 i Stockholm, Nikolai förs, i Stockholm, dotter av musikdirektören John Löfvén och Wilhelmina Paulin.

Barn:

 • Stig-Lennart (EÄ Stig Lennart) Georg, född 1916-09-27 i Stockholm , Gustaf Vasa förs,(Kristiania, Norge enl. åldersbetyg). Reservofficersaspirant vid Livregementets husarer.
 • Maj Irma Elisabet, född 1918-04-26 i Stockholm, Gustaf Vasa förs,. Expeditionschef i Sthlms Handelskammare. Gift 1941-04-05 i Jakobs kyrka i Stockholm (Johannea förs, Sth. vb nr 52) med löjtnanten i Svea livgardes reserv, gymnastikdirektören Curt Carl Claes Gustaf Hesselgren, född 1913-10-16 i Sthlm. Leg sjukgymnast. Kapten i Svea Livg res. Gymnastiklärare v. Beskowska skolan 1941–1971. Gymnastiklärare vid Vasa Realskola 1978. Privat sjukgymnastpraktik.
 • Iris Gunhild Marianne, född 1919-10-11 i Stockholm, Gustaf Vasa förs. Gift 1939-12-11 i Östersund (Gustaf Vasa förs Sth. vb nr 403) med civilingenjören Per Jonas Sverker Melander, född 1917-10-07 i Arvika, son till kontorschefen Hjalmar Melander och hh Sara Nordstrand. Civilingenjör.

TAB 15

Axel Reinhold, (son av Georg Leonard, tab 4), född 1812-10-25 Tranås. Furir vid Södermanlands regemente. Fänrik 1829-04-04. Löjtnant 1834-05-30. Kapten 1841-04-20. Avsked s. å. 5/5. Död 1900-05-13 på Framnäs. Ägde och brukade Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län 1862–1865 och Molstaberg i Vårdinge socken, Södermanlands län 1865–1874 samt Framnäs i Kimstads socken, Östergötlands län sedan 1874. Gift 1845-10-12 Rynningsberg med Sofia Lovisa Granath, född 1820-11-14 på sistnämnda egendom, död 1900-11-14 i Norrköping ]], dotter av överjägmästaren Daniel Johan Granath och friherrinnan Gustava Charlotta Fleetwood.

Barn:

 • Carl Axel Vilhelm, född 1846-08-18 på Haneberg, liksom systrarna. Tjänsteman i aktiebolag Stockholms tjänstemannasparkassa 1886. Död ogift 1915-07-01 i Stockholm Gustaf Vasa förs,.
 • Christina Sofia Charlotta (Lotte), född 1850-09-26, död 1914-05-10 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1872-07-28 på Molstaberg med stationsinspektoren vid Kilafors station å statens järnvägar Carl Ernst Berggren, född 1841-06-06 Aletorp, död 1910-07-05 i Stockholm, (Oscar).
 • Anna Charlotta Lovisa, född 1862-09-16, död 1947-04-07 i Stockholm (Bromma kbfd av Bromma förs db nr 148). Gift 1901-10-19 i Stockholm med postmästaren i Tranås Johannes Blaviér, född 1863-02-16 i Säby socken, Jönköpings län.

TAB 16

Anton Carl Leonard, (son av Georg Leonard, tab 4), född 1815-03-09 Tranås. Student i Uppsala 1833. Examen till rättegångsverken 1835-12-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 18/12. Auskultant i Svea hovrätt 1836-05-17. Extra ordinarie notarie 1838. Länsnotarie i Västmanlands län 1841–1845-12-31. Vice häradshövding 1846. Död 1896-06-02 på Bjälkesta och begraven på Giresta kyrkogård. Inköpte 1849 Bjälkesta i Giresta socken, Uppsala län och 1853 Ryssjö i Österunda socken, Västmanlands län, vilka egendomar han 1892-01-24 försålde till sonen Carl Georg Mauritz, samt ägde Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län 1865–1875. Gift 1847-08-21 i Stockholm med Augusta Charlotta Aurora von Knorring, född 1821-06-09 på Grans översteboställe i Piteå landsförsaml. Norrbottens län, död 1903-05-20 på Bjälkesta, dotter av generalmajoren Lars Jakob von Knorring och hans 2:a fru friherrinnan Elisabet Johanna Henrika Stromberg.

Barn:

 • Carl Georg Mauritz, född 1850. Kapten. Död 1927. Se Tab. 17.
 • Charlotta Elisabet Amalia (Amelie), född 1851-10-09 på Bjälkesta, död 1926-09-21 i Stockholm, Oscars förs. Gift där 1881-08-21 med häradshövdingen i Väster-Närkes domsaga, RNO Ernst Vilhelm Geijer, född 1848-04-04 på Föskeds bruk i Nyeds socken, Värmlands län, död 1914-07-06 på Talliden vid Rönninge i Salems socken, Stockholms län.
 • Lars Alfred Leonard, född 1853-06-14 på Bjälkesta. Kadett vid krigsskolan på Karlberg 1872-01-19. Död där 1874-05-09.
 • Hilda Augusta Maria (Återtog sitt flicknamn von Heijne efter skilsmässan 1885), född 1856-05-10 på Bjälkesta. Utexamen från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1881. Lärarinna vid Eva Rodhes praktiska arbetsskola i Göteborg 1885–1914. Död 1924-10-08 i Göteborg, domk. förs. Gift 1882-08-07 i Stockholm med sjökaptenen Holger Elis Nordahl, från vilken hon 1885 blev skild, född 1849-06-03.

TAB 17

Carl Georg Mauritz, (son av Anton Carl Leonard, tab 16), född 1850-03-27 i Stockholm. Elev vid Krigsskolan 1868-06-02. Utexaminerad 1871-05-23. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å. 9/6. Löjtnant 1877-06-26. Kapten 1888-04-06. RSO 1892-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1901-08-16. Avsked ur krigstjänsten 1902-03-14. Arrenderade Hormesta i Biskopskulla socken, Uppsala län 1881–1891. Ägde Bjälkesta och Ryssjö 1892-01-24–1917-08-31 samt gård i Strängnäs sedan 1918-01-01. Död 1927-03-29 i Strängnäs stadsförs ]] och begraven i Giresta förs, Upps. Gift 1881-01-08 på Strömsnäs i Simtuna socken, Västmanlands län med Hedvig Augusta Charlotta (Lotten) Björkenstam nr 2269, född 1855-02-24 Strömsnäs , död 1941-01-23 i Stockholm (Engelbrekts förs, Sth. db), (Begraven i Giresta förs, Upps. db nr 3), dotter av häradshövdingen i Våla, Torstuna, Över-Tjurbo och Simtuna häraders domsaga Knut Vilhelm Björkenstam, se adliga ätten nr 2269, och Hedvig Henriette Aimée von Bahr.

Barn:

 • Sven Alfred, född 1881-11-20 Hormesta Kapten. Se Tab. 18.
 • Knut August Lennart, född 1883-07-10 Hormesta Mogenhetsexamen 1900-05-31. Volontär vid Fortifikationen s. å. juni 15 . Sergeant därst. 1901. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Utexaminerad 1902-11-28. Underlöjtnant vid Fortifikationen s. å. dec. 5 . Genomgick allmänna Fortifikationskursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1905–1907-07-16. Löjtnant s. å. aug. 7 . Kapten 1913-12-19. Avsked 1918-02-26. Ingick såsom major i Finlands armé s. å. febr. 21 . Deltog i Finlands frihetskrig s. å. och var därunder chef för fälttelegrafdepån och telegrafofficer vid högkvarteret under operationerna mot Tammerfors. Bevistade striderna vid Vilppula, Korkeakoski, Messukylä och stormningen av Tammerfors. FinlFrK4kl m sv s. å. apr. 21 och 3kl m sv s. å. i juni. Ingenjörofficer vid östarméns högkvarter under operationerna mot Viborg och på karelska näset. Överstelöjtnant s. å. i juni. Avsked ur Finlands armé s. å. juli 31 . Reservkapten vid preussiska gardespionjärbataljonen s. å. nov. 6 med fullm. s. å. sept. 14 . Avsked s. å. i dec. Kapten vid Fortifikationen 1918-12-31. RJohO 1920-01-29. RSO 1923-06-06. Major i armén 1928-04-20. Avsked 1933-07-07 fr.o.m. s.m. 11. R-RJohO 1934-06-24. UngFK3kl s.å. sept. 28. RÖFOlkl 1935-04-19. FinlMM. Tillst. att kvarstå i reserven t.o.m. 1951-12-31. Militärattaché i Österrike-Ungern 1933–1934. Tjg i olika militärbefälsstaber 1939–1945.
 • David Mauritz, född 1888-12-04 Hormesta Reservofficersexamen 1909-05-01. Underlöjtnant i Wendes artilleriregementes reserv s. å. dec. 31 . Löjtnant 1914-10-23. Medlem av Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar i Tyskland 1916 och i Ryssland 1917. SMsjv. OffFrd'Acad. ÖRKHt2kl m krigsdek. PrRKM. Kapten i regementets reserv 1925-01-30. RVO 1943-06-05. PiusXII:sMM. Gift 1944-10-23 i Hälsingborg Maria förs (vb nr 328) med Ebba Viktoria Hellsten i hennes 2:a gifte, född 1894-03-27 i Karlskrona. OffFrd'A.
 • Carl Georg, född 1893-04-09 på Bjälkesta i Giresta förs, Upps. Studentexamen i Uppsala 1912-06-01. Volontär vid Upplands regemente s.å. juni 10 . Elev vid Krigsskolan 1913. Utexaminerad 1914-12-19. Underlöjtnant vid regementet s. å. dec. 31 . Transport till Första livgrenadjärregementet 1916-01-21. Löjtnant därst. 1919-01-24. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. Kapten därst. 1929-12-06. OffLettSO 1932-01-12. OffLitGedO 1934-04-20. EstSvk3kl s.å. aug. 8. EstRKftk2kl 1935-02-24. RSO s.å. juni 6. RJohO. OffEÖK. Kapten vid Pansartupperna 1942-10-01. Avsked som major på arméns reservstat (Livgren:regementet) 1948 (sept. 24)

TAB 18

Sven Alfred, (son av Carl Georg Mauritz, tab 17), född 1881-11-20 Hormesta. Mogenhetsexamen i Uppsala 1900-05-29. Volontär vid Upplands regemente s. å. juni 5 . Sergeant därst. 1901-08-14. Elev vid Krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare 1902-04-23. Utexaminerad s. å. nov. 28 . Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. dec. 5 . Underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1903-01-23. Underintendent vid Intendenturkåren 1907-04-26. Intendent 1908-02-07. Kansliexamen vid Stockholms högskola 1901 samt ekonomisk examen med diplom vid Handelshögskolan i Stockholm 1912. Regementsintendent vid Andra livgrenadjärregementet 1912–1919. Kapten vid Intendenturkåren 1914-12-23. Överrevisor vid Livsmedels- och folkhushållningskommissionerna 1918-01-15. Kamrerare vid Vetenskapsakademien s. å. RVO 1920-12-18. Riddarhuskassör 1921–1924. Avsked från regementet med tillstånd att inträda såsom kapten i Intendenturkårens reserv 1922-02-03. Ånyo kamrerare vid Vetenskapsakademien 1924. RSO 1925-06-06. LSR. GG. RNO 1946-11-15. Gift 1908-05-30 i Stockholm, Jacobs församling med Gerda Anna Christina Murray, född 1884-12-10 i Stockholm (Jacob),död 1946-12-05 i Stockholm, Engelbrekts förs, Sth. (db nr 304), dotter av apotekaren John Axel Georg Murray och Hilda Christina Collijn.

Barn:

 • Astrid Hilda Charlotta, född 1909-06-01 i Stockholm, Oscars förs,. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1928-05-12. Utexaminerad från Socialinstitutet 1940-10-12. Assistent vid fattigvården i Kalmar. Talterapeut vid Public City Schools, Ogden, Utah, USA. MA. Logoped. Gift 1949-06-12 i Cambridge, Mass., USA med filosofie doktor Sven Samuel Liljeblad, född 1899-05-30 i Jönköping. Filosofie jubeldoktor. Professor v Idaho State Univ. HedLGAA.
 • Gerda Elisabet, född 1910-10-10 i Stockholm, Oscars förs,. Stiftsjungfru. Gift 1939-06-22 i Jakobs kyrka i Stockholm med jur. kandidat fiskalen i Svea hovrätt greve Erik Wilhelm Spens nr 54 född 1908-02-19 i hans 1:a gifte.
 • Georg Carl Axel Murray, född 1912-02-01 i Stockholm. Se Tab. 18A.
 • Ingrid Christina Helena, född 1913-09-12 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (Linköpings förs, fb). Stiftsjungfru. Gift 1934-10-12 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 220) med löjtnanten vid Norrlands dragonregemente greve Otto Harald Robert Spens, född 1904-02-29 i Jönköpings Sofia förs son av Jacob Wilhelm och hans hustru friherrinnan Kerstin Maria Lovisa von Gedda
 • Sven Mauritz Georg Murray, född 1916-05-10 i Linköping. Se Tab. 18B.
 • Hedvig Anna Margareta, född 1917-12-11 i Linköpings domk.förs. Stiftsjungfru. död 1945-02-01 i Stockholm (Oscars förs Sth. db nr 28). Gift 1940-04-30 i Jakobs kyrka i Stockholm (Engelbrekts förs, Sth. vb nr. 116) med avdelningsschefen Skat Olof Hakon (Olle) Lindberg, född 1914-09-25 i hans 1:a gifte, son till leg läk Hakon Lindberg och Maria Lindholm.
 • Hilda Christina, född 1919-08-24 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Stiftsjungfru. Gift 1943-04-17 i Jakobs kyrka i Stockholm (Engelbrekts förs, Sth. vb nr 809 med med. kandidat Torsten Edvin Fredholm, född 1910-02-25 i Lund (Domkyrka). Med lic. Prakt läkare. RNO.
 • Knut Sven Alfred Murray, född 1921-01-11 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Studentexamen i Sigtuna 1939-05-25. död 1942-10-19 i Stockholm (Engelbrekts förs).
 • Birgitta Marianne, född 1924-06-24 i Stockholm (Engelbrekts förs). Stiftsjungfru. Död 1932-12-26 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 19

Olof Mauritz, (son av Georg Elias, tab 2), född 1746-12-04 i Teda socken, Uppsala län. Page vid k. hovet5 1762-06-16. Kammarpage5 1765-12-15. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1769-12-12. Löjtnant därst. 1777-12-03. Stabskapten 1783-07-10. Avsked 1785-02-14. Kapten i armén. Avsked med majors karaktär 1815-02-21. Död 1818-12-26. Gift 1:o 1778-11-24 med Eva Beata Carsell, född 1745-01-02 i Hallanda i Eriksberg, Älvsborgs län, dotter till assessorn Carl Carsell och hh Helena Christana Ehrencrona, död 1779-01-02 Hallanda. Gift 2:o 1785-06-19 Ryfors med friherrinnan Fredrika Lillie, född 1750-10-30 Vänersnäs, död 1821-08-08 i Borås, dotter av kammarherren, friherre Claes Lillie, och grevinnan Charlotta Eriana Stenbock.

Barn:

 • 2. Birgitta Charlotta Gustava, född 1786-04-07, död 1814-01-29 Tjustorp. Gift 1811-06-23 Gärdsbo död 1829.

TAB 20

Johan Gustaf, (son av Georg Heijne, adlad von Heijne, tab 1), född 1726-06-03. Vice korpral vid livregementet till häst 1742-07-15. Förare vid Västmanlands regemente s. å. 15/7. Furir därst. 1743-06-15. Sergeant 1744-02-19. Fältväbel 1747-08-28. Avsked s. å. 31/8. Sergeant vid kronprinsens regemente s. å. Fänrik därst. 1751-10-19. Livdrabant. Löjtnant. Död 1797-05-04 i Södertälje. Gift 1759-09-30 i Täby socken, Stockholms län med Maria Christina Ljungberg, född 1732 i Stockholm, död 1815-01-21 i Södertälje, dotter av löjtnanten Lars Ljungberg och Anna Maria Willman.

Barn:

 • Ingrid Maria, född 1760-07-06 på Västra Arninge i Täby socken, död där s. å. 23/8.
 • Ulrika Lovisa, född 1761-08-13 på Västra Arninge, död 1834-11-08 Brotorp. Gift med stadsfiskalen och rådmannen Jakob Ekeroth, född 1763, död 1817-11-28 i Södertälje.
 • Elisabet Gustava, född 1762-09-15, död minderårig på Västra Arninge.
 • Johanna Christina, född 1763-04-04 på Västra Arninge, död ogift 1784-02-17 i Södertälje.
 • Johan Jonas, född 1764-10-17 på Västra Arninge, död där s. å. 25/10.
 • Ingrid Maria, född 1766-02-07 på Västra Arninge, död s. å. 29/7 därstädes.
 • Gustaf Fredrik, född 1768-10-04 på Västra Arninge, död s. å. 24/11 därstädes.
 • Adolf Fredrik, född 1769-11-24 på Västra Arninge, död 1770-09-12 (12/4).
 • Maria Charlotta, född 1772-04-11 i Södertälje, död s. å. 21/7 därstädes.

TAB 21

Christian Ulrik, (son av Georg Heijne, adlad von Heijne, tab 1), född 1744-01-11 i Skinnskatteberg (Vstm). Volontär vid kronprinsens regemente 1750. Underofficer därstädes 1751–1754. Kadett vid kadettkåren 1754. Placerad till tjästg. vid amiralitetet 1756. Fänrik 1761-10-22. Placerad vid Skaraborgs regemente 1763-11-10. Fänrik vid Kronobergs regemente 1772-11-26. Löjtnants avsked 1774-05-04. Död 1786-03-20 i Södertälje.6 'Han bevistade 1761 års vinterkampanj i Pommern och var med i aktionerna vid Demmin och Neukahlen.' – Gift 1770-03-13 i Stockholm med Catharina Maria Rydeberg (Ryberg), född där 1752-06-08, död 1832-06-25 i Söderköping, dotter till Kofferdikaptenen Johan Christoffer Rydeberg och hh Catharina Crona.

Barn:

 • Georg (Göran) Christoffer, född 1770. Löjtnant. Död 1844. Se Tab. 22.
 • Inga Ulrika, född 1772, död ogift 1815-05-28 (22/5) i Stockholm.

TAB 22

Georg (Göran) Christoffer, (son av Christian Ulrik, tab 21), född 1770-09-05 (7/8). Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1776-08-26. Avsked 1783-02-06. Ryttare vid norra skånska kavalleriregit samma år 4/2. Kvartermästare därst, samma år 16/2. Kornett vid södra skånska kavalleriregemente 1788-11-14. Premiäradjutant därstädes 1791-12-20. Löjtnant 1792-04-18. Avsked 1801-02-10. Död 1844-09-12 i Västervik. Gift 1798-12-16 i Gudmuntorps kyrka, Malmöhus län med Ulrika Wallstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1784-04-25 i Hardeberga socken, Malm., med kyrkoherden i Gudmuntorps pastorat av Lunds stift Åke Lundgren, född 1755-06-14 i Malmö, död 1797-03-12 i Gudmuntorps prästgård)4, född 1764, död 1845, dotter av kornetten Olof Wallstedt och hans 1:a fru Johanna Schwartz.

Barn:

 • Maria Teodora, född 1799-12-25 på Norra Lindved i Svedala socken, Malmöhus län, död ogift 1891-06-26 Ring, begraven på S:t Eskils Kyrkogård i Eskilstuna.

Källor

Litteratur: Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718–1918 (1918). 1 Hm. 2 Öä. 3 KrAB. 4 Ssn. 5 SAB. 6 At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: