Lilliehorn nr 1671

Från Adelsvapen-Wiki

1671.jpg

Adliga ätten Lilliehorn nr 1671

Adlad 1719-10-16, introd. 1720.

Lilliehorn A1671D00.png

TAB 1

Per Jönsson Berg Handelsman och borgare först i Ronneby, därefter i Karlskrona, då denna stad anlades

Barn:

 • Peter Berg, adlad Lilliehorn, till Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län. Född 1688-04-05 i Karlskrona. Volontär vid Kalmar regemente 1709. Löjtnant därst. 17141. Sekundkapten 1717. Premiärkapten1 s. å. 23/10. Adlad 1719-10-10 (introd. 1720 under nr 1671). Majors avsked 1726-03-05. RSO 1751-12-04. Död 1753-01-17 på Kråkerum och begraven i Mönsterås kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han bevistade slaget vid Hälsingborg. Kommenderades 1711 till Gotland, där han förde befälet på skansen Stålhatten. Gick därefter med svenska transporten till Rügen, varest han på egen begäran beordrades på en esping och borttog från danskarna under Greifswaldsö ett nära vid danska fregatterna, men tre mil från svenska flottan liggande fartyg, lastat med spannmål. Var 1714 på den eskader, som gick åt nyenska sidan och förjagade då med något manskap ett på en holme vid Hangö udd posterat parti. Bevistade slutligen 1718 års fälttåg i Norge.' Gift 1:o 1710 med Ulrika Cederstierna, nr 1153, född 1695, död i barnsäng 1715-12-22 Målen, dotter av biskopen i Växjö, doktor Samuel Wiraenius och Maria Elisabet Lagerstierna. Gift 2:o 1720-10-20 med Dorotea Leijoncrona, död 1756-08-24 på Kråkerum, dotter av envoyén Christoffer Leijoncrona, och Francoise Hwittkell.

Barn:

 • 1. Maria, född 1713 på Målen, död där s. å. 19 veckor gammal och begraven s. å. 10/11.
 • 1. Carl Samuel, född 1714 på Målen, död 1 dag gammal och begraven s. å. 6/9.
 • 1. Samuel Carl, född 1715. Kapten. Död 1757. Se Tab. 2
 • 2. Christoffer Adam, född 1722-09-24 på Skårebo i Kristvalla socken, Kalmar län, död 1723 på Stora Alebo i Bäckebo socken, Kalmar län och begraven s. å. 13/5.
 • 2. Ulrik Teodor, född 1723. Kapten. Död 1769. Se Tab. 3
 • 2. Gert Julius, född 1725. Överstelöjtnant. Död 1800. Se Tab. 4.
 • 2. Edvard, född 1726. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 13.
 • 2. Catharina Lovisa, född 1728-09-00, död omkr. 1750. Gift med en bonddräng.
 • 2. Per, född 1729. Konteramiral död 1798. Se adliga ätten Lilliehorn, A, tab 1.
 • 2. Johan Ludvig, döpt 1732-03-09 på Kråkerum, död ogift och tjänstlös 1755-07-19 i Stockholm.
 • 2. Francoise Ulrika, född 1734-06-23 på Kråkerum, död 1768-07-19 i Persnäs prästgård. Gift 1754-03-17 på Kråkerum med prosten och kyrkoherden i Persnäs pastorat av Kalmar stift Georg Melin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749-05-15 med Charlotta Elisabet Diurman, död 1750-08-00, dotter av majoren Johan Diurman och Christliebina Viktoria Kapphan. Gift 3:o 1769-01-18 med Catharina Lucia Åstrand, född 1739-12-08, död 1770-07-30, dotter av landskamreraren och kronofogden Peter Åstrand och Sara Leuchovia. Gift 4:o 1771-01-22 med Engel Sofia Flackström, född 1750, död 1787-11-22, dotter av direktören vid Läggevi krutbruk Johan Flackström och Engelborg Brehmer)2, född 1721-10-01 i Fagerhults prästgård Kalmar län, död 1790-01-09 i Persnäs prästgård.2
 • 2. Beata, född 1736-08-26 på Kråkerum, död 1778. Gift 1754-03-17 på Kråkerum med löjtnanten Carl Fredrik Rudebeck, född 1727, död 1793.
 • 2. Barbro Dorotea, född 1739-10-07 på Kråkerum, död där 1740 och begraven s. å. 3/11.
 • 2. Emerentia Aurora, född 1740-12-04 på Kråkerum. Gift där 1758-05-06 med fortifikationskaptenen Georg Sunesson Carlstedt, född 1727-09-20, död 1790-11-17.
 • 2. Anna Eleonora, född 1742-02-23 i Mönsterås, död ogift 1788-02-10 Björnö
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1743-05-09 på Kråkerum, död där och begraven s. å. 13/5.
 • 2. Vilhelm Jakob, född 1744-11-04 på Kråkerum, död 1747-05-30 och begraven i Mönsterås kyrka.

TAB 2

Samuel Carl, (son av Peter Berg, adlad Lilliehorn, tab 1), född 1715-11-14 Målen. Hantlangare vid artilleriet i Kalmar 1732-11-02. Sergeant därst. 1734-02-06. Överfyrverkare vid gotländska artilleristaten 1740-04-05. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1743-01-07. Löjtnant därst. 1749-04-06. Kapten 1757. Drunknade s. å. 2/12 vid Gotland under överresa till Pommern. Gift 1744-10-18 med Clara Aurora Lothigia, född 1725-08-08 i Visby3. Amma 1746 åt sedermera konung Gustaf III. Åldfru på k. slottet. Död 1771-01-28 i Stockholm3, dotter av borgmästaren i Visby Hans Lothigius och hans 1:a hustru Clara Aurora Johansdotter Esberg.

Barn:

 • Johan Fredrik, friherre Lilliehorn, född 1745, död 1811. Se adliga och friherrliga ätterna Lilliehorn.
 • Per Ulrik Lilliehorn, född 1752-09-03 i Stockholm (artilleriförsamlingen). Volontär vid artilleriet 1759-04-04. Kammarpage hos kronprins Gustaf 1767. Konstapel vid artilleriet 1764-06-23. Överminör 1766-06-16. Page vid hovet 1766-07-22. Fänrik vid livgardet 1770-04-30. RSO 1772-09-12. För sin beredvillighet vid regementsförändringen kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1774-05-02. Korpral vid livdrabantkåren 1777-03-05. Överadjutant hos konungen och premiermajor vid Södermanlands regemente 1777-09-10. Generaladjutant av flygeln 1779-02-12. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1781-12-12. I fransk tjänst 1782–1785. Generaladjutant och överste i armén 1786-12-14. Överstelöjtnant och sekundchef vid Göta garde 1792-05-25. Avsked från Göta garde 1793-04-15. Generalmajor 1795-02-08. Stiftande LKr VA 1796, dess styresman 1799–1800. KSO 1798-11-26 och till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1671, C.. Överkommendant över fästningarne på västra kusten 1800-09-01. KmstkSO 1801-11-23. Generallöjtnant 1802-12-09. Död ogift 1806-07-06 i Stockholm och slöt själv sitt adliga ättenummer samt begraven 1806-07-18 i Storkyrkan med militärisk hedersbevisning. 'Kommenderad till Finland som konungens tjänstgörande generaladjutant 1788 och vid konungens avresa i denna egenskap kvarlämnad hos hertigen av Södermanland. Av konungen beordrad 1790 att som generaladjutant på örlogsflottan tjänstgöra hos hertigen och storamiralen, bevistade på chefsskeppet attacken på ryska flottan vid Reval 1790-05-13, bataljerna vid Kronstadt 3 och 4 juni samt reträtten från Viborgs redd 3 juli'.
 • Carl Pontus, född posthumus 1758-03-16 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet 1764-05-02. Kadett. Page hos kronprinsen 1770-02-01. Fänrik vid livgardet 1773-12-15. Löjtnant därst. 1776-05-29. Stabskapten 1781-12-22. RSO 1790-05-29. Överstelöjtnant i armén s. å. 18/6. Sekundmajor 1791-05-05. Död 1820-11-24 i Bonn och begraven på kyrkogården Alte-Friedhof i nämnda stad. 'Han var medveten om konung Gustaf III:s mord den 16 mars 1792 och röjde sig genom varningsbiljetten, som han skrev till konungen, samt dömdes s. å. 28/5 från tjänsten och till evig landsflykt. Bodde 1810 i Neu-Wied vid Rhen under namnet Berg von Bergheim. Var en kunnig och beläst militär samt ägde ett vackert bibliotek'.

TAB 3

Ulrik Teodor, (son av Peter Berg, adlad Lilliehorn, tab 1), född 1723-12-18 på Stora Alebo i Bäckebo socken, Kalmar län. Volontär vid fortifikationen 1739-08-06. Sergeant vid Kalmar regemente 17421. Livdrabant s. å. 3/11. Fänrik vid Kalmar regemente 1744-12-19. Regementskvartermästare därst. 1750-09-19. Stabskapten 1752-06-11. Premiärkapten1 1761-09-14. RSO s. å. 23/11. Död 1769-03-05 Kråkerum. Gift 1747-04-07 på Kungsholms sjökastell, Karlskrona, med Juliana Eleonora Lilliecrona, döpt 1723-05-11 på nämnda kastell, död 1788-09-06 Läggevi, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Lilliecrona, och Brita Catharina Gripenwaldt.

Barn:

 • Dorotea Emerentia, döpt 1747-04-26 på Kungsholms sjökastell, begraven s. å. 12/5.
 • Brita Catharina, född 1749-03-03 på Kråkerum, död 1804-08-13 på Läggevi. Gift 1784-11-30 Mossberga med krigsrådet Magnus Fredrik Marcks von Würtemberg, i hans 3:e gifte, född 1740, död 1815.
 • Gustaf Vilhelm, född 1750-07-21 Hultarp, död där s. å. 3/9.

TAB 4

Gert Julius, (son av Peter Berg, adlad Lilliehorn, tab 1), född 1725-04-17 på Stora Alebo i Bäckebo socken, Kalmar län, enligt annan uppgift1 på kaptensbostället Skårebo i Kristvalla socken, Kalmar län. Volontär vid fortifikationsstaten 1739-08-06. Underkonduktör därst. 1747-07-16. Konduktör s. å. 23/12. Löjtnant 1755-01-15. Kapten 1759-04-14. RSO 1772-09-05. Major 1790-08-23. Överstelöjtnant i armén 1795-02-08. Död 1800-04-05 Kråkerum. Gift 1788-04-08 i nämnda socken med Ulrika Bostadia, född 1759-07-15, död 1823-03-12 på Kråkerum.

Barn:

 • Christina, död ogift 1823-09-22 Hammarglo
 • Dorotea, född 1787-02-27 på Kråkerum, död där 1819-06-01. Gift med provinsialläkaren i Eksjö, Carl Erik Wulf, född 1780-09-00 i Strängnäs, död 1829-04-14 i Eksjö.4
 • Maria, född 1788-09-24 på Kråkerum, död där 1789-01-03.
 • Gert Julius, född 1789. Löjtnant. Död 1865. Se Tab. 5
 • Francoise, född 1791-10-08 på Kråkerum, död där 1795-06-17.
 • Peter Edvard, född 1792. Fänrik. Död 1837. Se Tab. 11
 • Christoffer Adam, född 1794-02-17 på Kråkerum, död där s. å. 17/4.

TAB 5

Gert Julius, (son av Gert Julius, tab 4), född 1789-12-22 Kråkerum. Furir vid Svea artilleriregemente 1806-09-27. Sergeant därst. 1809-04-08. Underlöjtnant 1810-05-08. Avsked 1816-04-30. Löjtnant i armén med tjänstgöringsskyldighet vid Gotlands nationalbevärings artilleri s. å. 17/9. Avsked 1818-12-19. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1865-07-11 på Kråkerum. Han bevistade fälttågen mot Norge 1808 samt 1813–1814. Gift 1840-01-23 med Johanna Jönsdotter, född 1800-08-12, död 1874-06-12 Björnö

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1828. Hemmansägare. Död 1873. Se Tab. 6.
 • Sofia, född 1835-08-02, död 1840-05-29.
 • August, född 1838-02-12. Anställd i handelsflottan. Död ogift 1867-11-10 på Kråkerum.
 • Gert Julius, född 1843-04-26 på Kråkerum. Ägde först 13/32 mantal Kråkerum och sedan 1/3 mantal Björnö. Död ogift 1898-06-23 på Björnö.
 • Carl'' Axel, född 1846. Hemmansägare. Död 1897. Se Tab. 8.

TAB 6

Johan Gustaf, (son av Gert Julius, tab 5), född 1828-09-16 i Fliseryds socken, Kalmar län. Ägde del i Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län. Död 1873-05-08 i Mönsterås. Gift 1860-12-19 med Christina Maria Jonsdotter, född 1830-05-25 i Fliseryds socken, död, dotter av brukskarlen vid Läggevi krutbruk Jon Nilsson. Änkefru Lilliehorn innehade lägenheten Fridhem under Kråkerum.

Barn:

 • Gert Julius, född 1861-04-20 i Fliseryds socken, död där 1862-12-16.
 • Constans Leonard, född 1867-05-04 på Kråkerum. Har överflyttat till Nordamerika, är där gift och har avkomlingar. Se Tab. 6C.
 • Algot Albin, född 1870-12-04 på Kråkerum. Överflyttade 1887 till Nordamerika. Se Tab. 6D

TAB 6A

Carl Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 6), född 1853-05-02. Torpare. Se Biografica. Död 1928. Gift 1878-02-26 med Emma Fredrika Anderson.

Barn:

 • Gustaf Emil, född 1878-02-28 i Mönsterås förs, Kalmar län.
 • Axel Gottfrid, född 1879-11-09 i Mönsterås förs, Kalmar län.
 • Hilma Emilia Cecilia, född 1881-09-17 i Mönsterås förs, Kalmar län.
 • Ester Elna Maria, född 1884-01-15 i Mönsterås förs, Kalmar län.
 • Carl Axel, född 1886-01-08 i Mönsterås förs, Kalmar län. Se Tab. 6 A:I.
 • Emilie Judith Sofia, född 1887-03-31 i Mönsterås förs, Kalmar län.

TAB 6 A:I

Carl Axel, (son av Carl Gustaf, tab 6A), född 1886-01-08 i Mönsterås förs, Kalmar län. Manager. Utvandrade med familj till Amerika. Gift 1:o 1910-03-09 i Phelps County, Nebraska med Ellen Victoria Carlsson, född 1887-01-26 i Phelps County, Nebraska, död 1916-03-13 i Loomis, Nebraska. Gift 2:o 1921-10-26 i Phelps County, Nebraska med Elmina Pearson, född 1883-08-18 i Phelps County, Nebraska.

Barn:

 • 1. Evelyn Virginia, född 1911-08-03. Gift 1938-06-28 med Maurice Edward Nelson, född 1911-06-16. Lärare.
 • 2. Donald Edward, född 1922-08-28.

TAB 6B

Gerhard Julius (Gerdt), (son av Johan Gustaf, tab 6), född 1864-10-10 Kråkerum. Anställd i Handelsflottan 1880-06-15. Styrmansexamen 1886-06-03. Styrman på skonaren »Ingrid». Gift 1886-10-08 i Mönsterås förs, Kalmar län, med Annette Qvillström, född 1865-07-08 i Mönsterås förs, Kalmar län, död 1940-05-08 i Mönsterås förs, Kalmar län, dotter av skräddaren Johan Petter Qvillström och Anna Christina Nyberg.

Barn:

 • Judith Gunhild, född 1887-02-13 i Mönsterås förs, Kalmar län, liksom syskonen.Gift 1912-11-03 i Mönsterås ]] med köpmannen Oskar Emanuel Karlsson född 1888-05-08,
 • Gerda Elisabet, född 1888-11-23 i Mönsterås förs, Kalmar län. Har överflyttat till Nordamerika. Gift 1911-06-16 med ingenjören hos Standard Oil Comp. Andrew J. Strömbom, född 1881-03-08.
 • Axel Albert, född 1891-03-31. Har överflyttat till Nordamerika. Se Tab. 6B:I.
 • Ruth Maria, född 1894-04-05 i Mönsterås förs, Kalmar län. Gift 1917-09-22 i Mönsterås förs Kalmar län med möbelsnickaren Carl Erik Alexander Johansson, född 1892-08-17 i Fliseryds socken, Kalmar län.

TAB 6B:I

Axel Albert, (son av Gerhard Julius (Gerdt), tab 6B), född 1891-03-31 i Mönsterås förs, Kalmar län. Har överflyttat till Nordamerika. Ingenjör hos Standard Oil Comp of California. Gift 1916 med Maria Blanche Sessions i hennes 1:a gifte, född 1898-09-08.

Barn:

 • Albert William, född 1917-05-31.

TAB 6C

Constans Leonard, (son av Johan Gustaf, tab 6), född 1867-05-04 Kråkerum. Har överflyttat till Nordamerika, är där gift och har avkomlingar. Farmare i Bertrand, Nebraska, USA. Gift med Selma Josephine Martin, född 1871-09-28 i Galesburg, IL, USA, död 1942-07-00 i Bertrand, Nebraska, USA, dotter av Swan Martin och Anna Louise Abranson.

Barn:

 • Orrin Sibert, född 1890-12-04 i Bertrand, Nebraska, USA. Se Tab. 6C:I.
 • Sigrid Otilia, född 1893-01-23 i Bertrand, Nebraska, USA. Gift 1914-09-30 i Lexington, Nebraska, USA med farmaren John Mike Fox, född 1887-06-02 i Bertrand, Nebraska, USA, son av Georg Anton Fox och Rosa Simons.
 • Bernard Leonard, född 1894-12-13 i Bertrand, Nebraska, USA. Se Tab. 6C:II.
 • Alice Dora, född 1896-12-25 i Bertrand, Nebraska, USA. Gift 1919-03-19 i Kearny, Nebraska, USA, med farmaren Petrus Oscar Marcellous Peterson, född 1894-06-03 i Bertrand, Nebraska, USA, son av farmaren John Axel Peterson och Jenny Wilhelmina Nelson.
 • Ethel Marie, född 1898-11-25 i Bertrand, Nebraska, USA. Gift 1921-10-01 i York, Nebraska, USA med farmaren Carl Warner Peterson (Richvale, CA, USA), född 1890-05-15 i Bertrand, Nebraska, USA. Son av farmaren John Axel Peterson och Jenny Wilhelmina Nelson.
 • Ernest Wesley, född 1903-06-17 i Bertrand, Nebraska, USA. Se Tab. 6C:IV.
 • Theodore Russel, född 1906-09-28 i Bertrand, NE, USA. Kiropraktiker (Kansas City, MO, USA). Gift 1:o 1933-08-01 i Kansas City, MO, USA, med Ada Lee Saunders.

TAB 6C:I

Orrin Sibert, (son av Constans Leonard, tab 6C), född 1890-12-04 i Bertrand, Nebraska, USA. Affärsman. Död 1939-08-04 i Bertrand, Nebraska, USA. Gift 1916-02-16 i Kearney, Nebraska, USA, med Myrtle Adena Alveen, född 1890-08-09 i Phelps County, Nebraska, USA, dotter av Swan M. Alveen och Ellen N. N.

Barn:

 • Dean Roger, född 1922-10-08 i Elm Creek, Nebraska, USA. Försäljare (Santa Ana, CA, USA).

TAB 6C:II

Bernard Leonard, (son av Constans Leonard, tab 6C), född 1894-12-13 i Bertrand, NE, USA. Farmare i Bertrand, NE, USA. Farmare i Holdrege, NE, USA. Gift 1921-05-25 i Kearney, NE, USA med Luella Minnie Markward, född 1899-05-16 i Funk, NE, USA. Dotter av Albert Carl Markward och Minnie Bochan.

Barn:

 • Daryl Markward, född 1922-02-09 i Bertrand, Nebraska, USA.
 • Bernadine Aurora, född 1926-06-13.
 • Sally Ann, född 1929-12-25.
 • Franklin Gary, född 1933-09-19 i Bertrand, Nebraska, USA.

TAB 6C:III

Henry Harlan, (son av Bernard Leonard, tab 6C), född 1901-03-13 i Bertrand, Nebraska, USA. Farmare därstädes. Gift 1924-06-07 i Norton Ka., USA med Mary Magdalene Smith, född 1908-03-25 i Elwood, Nebraska, USA. Dotter av Alexander Moore Smith och Elsie June Wittman.

Barn:

 • Harlan Henry, född 1925-06-14 i Bertrand, Nebraska, USA.
 • Jack Leon, född 1926-07-28 i Bertrand, Nebraska, USA.
 • Jay Morris, född 1929-04-01 i Bertrand, Nebraska, USA.
 • Douglas Mac, född 1937-09-14 i Holdrege, Nebraska, USA.

TAB 6C:IV

Ernest Wesley, (son av Constans Leonard, tab 6C), född 1903-06-17 i Bertrand, NE, USA. Gift 1936-08-13 i North Platte, NE, USA, med Agnes Ruth Hodge, född 1914-11-28 i Phillipsbury, KA, USA. Dotter av James V Hodge och Anna Marie Bruning.

Barn:

 • Barbara Kay, född 1938-11-11.
 • Janet Sue
 • Judith Ann
 • James Wesley

TAB 6D

Algot Albin, (son av Johan Gustaf, tab 6), född 1870-12-04 Kråkerum. Överflyttade 1887 till Nordamerika. Tjänsteman. Gift 1903 med Hannah Christina Peterson, i hennes 2:a gifte, född 1864-07-10 i Sverige.

Barn:

 • Elsie Victoria, född 1908-12-22 i Bertrand, Nebraska, USA. Gift 1:o 1930-07-26 i Chicago, IL, USA, med lastbilschauffören John Wesley Shattler, född 1905-05-20, död 1936 i Tampa, FL, USA.

TAB 6D:I

Roy Algot, (son av Algot Albin, tab 6D), född 1904-06-20 i Chicago, IL, USA. Järnvägstjänsteman därstädes. Gift 1936-06-07 i Chicago, IL, USA med Eldora Shattler, född 1910-03-28 i Cooksville, IL, USA. Dotter av John Wesley Shattler och Ida Mae Argardine.

Barn:

 • Doris Ann, född 1939-03-03.
 • Roy Walter

TAB 6D:II

Carl Albin, (son av Algot Albin, tab 6D), född 1906-12-19 i Bertrand, Nebraska, USA. Spårvagnskonduktör i Chicago, IL, USA. Busschaufför i Arlington Heights, IL, USA. Gift 1928-02-18 i Chicago, IL, USA, med Beulah Margaret Boudin, född 1910-12-25. Dotter av Elrick Patrick Boudin och Maude Lillian Robertson.

Barn:

 • Allan Carl, född 1929-10-18 i Chicago, IL, USA.

TAB 8

Carl Axel, (son av Gert, tab 5), född 1846-12-14 Kråkerum. Ägde först Kråkerum och sedan 1/8 mantal Björnö i Mönsterås socken. Död 1897-12-15 på Björnö. Gift 1868-11-26 i Mönsterås med Emilia Matilda (Tilda) Jonsdotter, född 1850-09-01 i Koverhult i Mönsterås socken ]], död 1932-08-29 i Mönsterås förs, Kalmar län (db 51), dotter av lantbrukaren hemmansägaren Jonas Persson och Eva Sofia Magnidotter .

Barn:

 • Anny Armida Sofia, född 1869-08-28 på Kråkerum. Gift 1889-07-20 på Björnö med lantbrukaren Oskar Leonard Bergqvist, född 1859-07-08 i Mönsterås socken. Äg. Mossberga i Högsrums socken, Kalmar län.
 • Selma Anna Matilda, född 1872-06-20 på Björnö, liksom de följande syskonen. Gift 1916-06-24 i Mönsterås med smeden vid Oskarshamns mekaniska verkstad Manfred Petersson, född 1876-07-12 i Mönsterås.
 • Johanna Terese Vilhelmina, född 1874-06-13. Gift 1899-05-16 på Björnö med kustroddaren Carl Anton Andersson, född 1866-11-01 på Äfrö i Misterhults socken, Kalmar län,
 • Hilma Maria Axelina, född 1876-08-19. Gift 1900-06-24 i Mönsterås med handelsresanden Carl Ossian Nilsson, född 1875-04-19, död 1938-04-25.
 • Sally Eugenie Christina, född 1879-02-09. Gift 1904-09-17 på Björnö med köpmannen i Stockholm, Albin Ekelund, född 1875-05-05 i Håtuna socken, Uppsala län.
 • Ester Agnes Pauline, född 1882-02-29 i Mönsterås förs, Kalmar län. Gift 1922-02-19 i Mönsterås med poliskonstapeln John Peter Nilsson, född 1878-07-20.
 • Jane Hagar Ingeborg, född 1884-07-16. Gift 1921-07-03 i Mönsterås med lantbrukaren Axel Hjalmar Lönnbom, född 1886-05-03.
 • Carl Aldo Gerhard, född 1888. Lantbrukare. Se Tab. 9.

TAB 9

Carl Aldo Gerhard, (son av Carl Axel, tab 8), född 1888-09-26 Björnö. Hemmansägare. Ägde och bebodde Ödängla i Mönsterås förs, Kalmar län. Gift 1920-07-10 med Judit Sigrid Emilia Gustafsson, född 1889-11-09 i Mönsterås förs, Kalmar län..

Barn:

 • Astrid Ingegerd Matilda, född 1921-01-03 i Mönsterås förs, Kalmar län.
 • Carl-Axel Bertil, född 1922-03-02 i Mönsterås.
 • Sven Aldo Valdemar, född 1927-01-22 i Mönsterås.

TAB 10

Axel Edvin Georg, (son av Carl Axel, tab 8), född 1893-03-18 Björnö. Kassör i Blomstermåla i Ålems socken, Kalmar län. Representant. Gift 1923-09-26 i Hultsfred i Vena förs, Kalmar län (Ålems förs, Kalmar län, vb) med Ella Annie Axelia Svensén, född 1896-12-12 i Hultsfred i Vena förs, Kalmar län, dotter av bankdirektören Axel Gottfrid Svensén och Anna Sofia Dorotea.

Barn:

 • Gerd Anna Margareta, född 1925-04-17 i Blomstermåla, Kalmar län
 • Åke Per Axel, född 1929-06-14 i Ålems förs, Kalmar län.

TAB 11

Peter Edvard, (son av Gert Julius, tab 4), född 1792-12-26 på Kråkerum. Fänrik. Död 1837-12-19 i Mönsterås. Gift 1830-11-26 med Catharina Borgström, född 1792-02-11 i Mönsterås, död 1873-06-17 Vedby

Barn:

 • Adolf Edvard, född 1830-09-28 på Boslätt i Mönsterås socken, Kalmar län. Lantbrukare. Död 1896-07-07 i Chicago. Gift 1876-09-15 i Linköping med Hulda Sofia Lundman, född 1849.
 • Pontus Julius, född 1833. Major. Död 1901. Se Tab. 12.

TAB 12

Pontus Julius, (son av Petter Edvard, tab 11), född 1833-07-03 Boslätt. Elev vid Kriggskolan 1851-11-17. Utexaminerad 1857-03-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 3/3. Löjtnant 1860-07-04. Lärare i gymnastik vid Krigsskolan 1860-09-01–1863-09-01. GMbg 1862-01-02. Kapten 1866-09-25. Bataljonschef vid Stockholms frivilliga skarpskytteförening 1867-03-01–1872-02-01. RSO 1878-11-30. Major i regementet 1881-05-20. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1887-03-26. Kommenderad till tjänstgöring i Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition från s. å. 1/6. Död 1901-09-19 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1872-10-16 i Stockholm med Eva Maria Charlotta Gahn, född 1853-05-06 i Klara förs, Stockholm, dotter av expeditionssekreteraren Fredrik Vilhelm Gahn och Catharina Charlotta Rehn.

Barn:

 • Ewa Maria Aurora Charlotta, född 1873-08-16 i Svea livgardes förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Miniatyrmålarinna. Död ogift 1922-05-11 i K. Svea lifgardes förs, Stockholm ]] och begraven på Solna kyrkogård.
 • Per Fredrik Pontus, född 187603-26 i Svea livgardes förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1899-05-18. Officersvolontär vid Värmlands regemente s. å. 29/5. Extra ordinarie tjänsteman vid Riksbankens huvudkontor 1900-04-00. Ordinarie i första graden tjänsteman därst. 1909-06-00. Förste kammarskrivare. Gift 1932-03-24 i Kungsholms förs, Stockholm, med Svea Lefrén, född 1883-01-01

TAB 13

Edvard, (son av Peter Berg, adlad Lilliehorn, tab 1), född 1726-12-10 Em. Volontär vid Rutensparres regemente 1742. Rustmästare därst. 1743-05-02. Förare vid Kalmar regemente s. å. 12/9. Livdrabant 1748-11-23. Fänrik vid sistnämnda regemente 1750-09-19. Löjtnant därst. 1752-05-07. Stabskapten 1764-10-16. RSO 1767-11-23. Regementskvartermästare1 1769-05-30. Kompanichef 1770-02-27. Major i armén 1774-12-15. Överstelöjtnants avsked 1776-01-31. Död 1796-03-29 Björnö. Ägde Halltorp i Högsrums socken, Kalmar län. Gift 1767-06-12 Em med Christina Sofia Ulfsparre af Broxvik, född 1731-03-16 Lundboholm, död 1789-12-27 på Björnö, dotter av löjtnanten Johan Abraham Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Fredrika Christina Strömfelt.

Barn:

 • Eva Sofia, född 1770-07-16 Halltorp, död där 1778-05-23.
1671.jpg

Adliga ätten Lilliehorn nr 1671 A †

Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1789. Utdöd 1822-04-02.


TAB A1

Per Lilliehorn (son av Peter Berg, adlad Lilliehorn, se adliga ätten Lilliehorn D, Tab. 1), född 1729-11-19 Em. Antagen i krigstjänst vid amiralitetet 1746. Arklimästare vid amiralitetet 1748-11-04. Löjtnant 1754-05-04. Tjänte en tid med beröm vid franska marinen. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet 1760-01-31. RSO 1761-11-23. Kapten 1770-11-06. Överstelöjtnant 1773-09-22. Överste 1777-02-26. Vice lantmarskalk vid 1789 års riksdag under lantmarskalken Charles Emil Lewenhaupts förhinder. Konteramiral och KSO 1789-04-28 och till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1671, A. Avsked 1790 för sitt besynnerliga förhållande i sjöslaget vid Öland 1789-07-26. Död 1798-08-25 Kråkerum och begraven i Mönsterås kyrka. 'Han bevistade flera riksdagar och deltog i åtskilliga dueller.’ Gift 1761-07-02 på Sigridsholm i Lunda socken, Stockholms län med friherrinnan Margareta Christina von Danckwardt, född 1736-08-16, död 1819-08-30 på Kråkerum, dotter av hovjägmästaren, friherre Gustaf Adolf von Danckwardt, och Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Ebba Gustava, född 1762-07-24 på Kråkerum, död 1794-10-24 i Karlskrona. Gift 1784-05-16 i Mönsterås kyrka med landshövdingen, friherre Claes Jakob Raab, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1804.
 • Gustaf Adolf, född 1764. Major. Död 1822. Se Tab. A2
 • Per, född 1767-01-16 på Horns ladugård i Högby socken, Kalmar län. Kom i tjänst 1769. Volontär vid Kalmar regemente 1773-10-28. Sergeant 1778-11-25. Sekundfänrik vid Kalmar regemente 1779-02-10. Fänrik 1783-09-17. Löjtnant 1786-04-12. Död ogift 1789-04-13 i Karlskrona och begraven 1794-02-24 i Nättraby kyrka, Blekinge län.
 • Eva, död som barn.

TAB A2

Gustaf Adolf (son av Per Lilliehorn, Tab. A1), född 1764-04-03 på Horns ladugård. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1779-02-07. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1785-09-27. Ryttmästare 1789-11-21. Major vid adelsfanan 1796-10-30. Avsked 1812-01-07. Död 1822-04-02 i Stockholm och slöt adliga ätten Lilliehorn, A, på svärdssidan. Ägde Vasa i Skepptuna socken mm. Gift 1795-10-18 i Stockholm med Hedvig Sofia Lange, född 1770, död 1840-07-01 på Vasa, dotter av boktryckaren och direktören Johan Georg Lange och Maria Susanna Behle.

Barn:

 • Christina Maria Sofia, född 1798-03-06 i Stockholm, död i Stockholm 1840-05-31. Gift 1:o 1817-11-30 i Stockholm med hovmarskalken August Fredrik von Francken, född 1788, död 1828. Gift 2:o 1833-06-17 med lotsdirektören, ledamoten av kungliga förvaltningen av sjöärendena, KVO, RSO, mm Gustaf Erik Lundstedt, född 1786-09-05, död 1854-11-18 och begraven på Stockholms stads norra begravningsplats. (Gravsten å Stockholms norra begr.-plats.)

Källor

1KrAB. 2Hm. 3Lns. 4SB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.