:

Palin nr 2237

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Palin nr 2237 †

Adlad 1814-08-31 enl. 37 § R.F., introd. 1816. Utdöd 1885-09-11.

TAB 1

Bengt Jönsson, född 1627. Bonde, först i Skedagården i Skeda socken, sedan i Kärr i Kärna socken (båda i Östergötlands län). Död 1703-12-14 i Östra Ny socken, Östergötlands län [Hm].

Barn:

 • Joannes Palin, född 1657-03-00 i Skedagården. Student i Uppsala under namnet Palunander 1680-06-05. Prästvigd 1689-06-24. Kyrkoherde i Östra Ny pastorat av Linköpings stift 1698-10-28. Död 1715-02-03. Gift 1:o 1689-02-12 med Kerstin Wretander, född 1663-05-10, död 1703, dotter av kyrkoherden i Malexanders pastorat av nämnda stift Nicolaus Haqvini Wretensis och Christina Wallerius. Gift 2:o 1703-12-03 med Maria Elisabet Rosling, född 1682, död 1750-11-12, dotter av hauptmannen på Stegeborg Olaus Rosling och Brita Persdotter [Hm].

Barn:

 • 1. Nils Palin, född 1701-12-13 i Östra Ny prästgård. Student i Uppsala1 1723-05-08. Kanslist vid accisrätten i Stockholm 1727. Notarie därst. Tullinspektor i Örebro (1736). Sekreterare vid generaltullkansliet i Stockholm. Död 1747-05-29 [Oö]. Gift med Elsa Christina Tifverman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1750 med assistenten i justitiekollegiet i Stockholm Gustaf Bergman i hans 2:a gifte, född 1710. Död 1789), död 1758, dotter av bryggaren i Stockholm Hans Tifverman och Margareta Bröms [Öä].

Barn:

 • Nils Palin, född 1740 eller 1741. Möbelhandlare i Stockholm. Död 1801-10-17. Gift 1:o med Catharina Åhman, med vilken han hade 10 barn, dotter av kyrkoherden i Maria församl. Gabriel Åhman. Gift 2:o 1779-03-28 i Stockholm med Anna Catharina Megander, med vilken han hade 8 barn, född 1760-09-23, död 1811-03-20 dotter av källarmästaren Carl Vilhelm Megander.

Barn:

 • 1. Nils Gustaf Palin, adlad Palin, född 1765-08-15 i Stockholm. Student i Uppsala1 1775-02-14. Examen 1783. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen s. å. 28/3. Kopist därst. s. å. 4/4. Kanslist 1787-11-20. Attaché i Paris 1788. T. f. kommissionssekreterare i Madrid 1789-06-00. Protokollssekreterares fullm, s. å. 21/12. Kommissionssekreterare i Wien 1795. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1796-02-06. Kommissionssekreterare i Konstantinopel 1797-01-10. Chargé d'affaires i Dresden 1800. Chargé d'affaires i Konstantinopel och generalkonsul i Levanten 1805-05-31. RNO 1806-04-29. LHA 1812. Adlad 1814-08-31 enl. 37 § R.F. (introd. 1816-02-09 under nr 2237). Ministerresident i Konstantinopel 1814-12-15. Avsked 1824-02-20. Mördad 1842-03-00 på villa Malta vid Rom av en lösgiven fästningsfånge, som för denna sin grova missgärning blev halshuggen [Ak], 'Ministern Palin åtföljde 1783 riksrådet, friherre Carl Sparre på dennes resa med konung Gustaf III till Italien för att nyttjas till kansligöromål och var 1796 konung Gustaf IV Adolf och regenten hertig Carl följaktig på deras resa till Petersburg såsom kabinettssekreterare samt bevistade de då förehavda märkliga underhandlingarne med ryska hovet. Gjorde under sin vistelse i Konstantinopel kortare resor i Mindre Asien och en vidlyftigare år 1811 i Egypten, vilket land han genomreste ända till vattenfallen. Bland hans viktigaste och grannlagnaste underhandlingar med ottomanska porten var år 1812 befrämjandet av fredsverket mellan nämnda makt och Ryssland. Utgav sedan år 1802 anonymt på franska flera arbeten rörande det forna egyptiska teckenspråket.' Gift 1798-04-28 i Pera med Claire Lucie Mouradgea d'Ohsson, född 1776-04-05 i Konstantinopel, död 1861-02-15 i Stockholm, dotter av ministern Ignatius Mouradgea, adlad Mouradgea d'Ohsson, och hans 1:a fru Eva Coulely.

Barn:

 • Adolf Nikolaus Constantin Ignatius, adelsman vid faderns död 1842. Född 1799-03-17 i Konstantinopel. Kadett vid Karlberg 1817-04-27. Utexaminerad 1818-09-22. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 13/10. Kornett vid Jämtlands hästjägarskvadron 1822-02-19. Löjtnant i armén s. å. 19/3. Avsked ur krigstjänsten 1831-03-19. Död ogift 1861-04-05 i Stockholm.
 • Amelia, född 1801-08-23 i Dresden, död 1887-11-27 i Västerås. Gift 1824-04-27 med spanska envoyén i Stockholm José de Moreño y Landabury, född 1800, död 1862-04-30 i Stockholm.
 • Clara, född 1808-03-22 i Konstantinopel, död ung.
 • Eugenia Druie Dorotee, född 1809-12-03 i Konstantinopel, död 1823-04-01 i Stockholm och ligger jämte sin syster Clara begraven på Klara kyrkogård under en där upprest sten.
 • Eva Gustava Maria Clara, född 1811-03-22 i Konstantinopel, död ogift 1834-05-09 i Stockholm.
 • Robert, adelsman vid broderns död 1861. Född 1813. Kapten. Död 1874. Se Tab. 2.
 • Edmund, död i Haag.

TAB 2

Robert (son av Nils Gustaf Palin, adlad Palin, Tab. 1), född 1813-05-19 i Konstantinopel. Kadett vid Karlberg 1828-10-22. Avgången från krigsakademien 1834-05-24. Fänrik vid livbeväringsregementet s. å. 16/6. Löjtnant därst. 1841-08-28. Kapten 1853-05-19. Avsked 1854-12-20. Död 1874-11-03 i Danmark. Gift 1858-09-26 i Stockholm med friherrinnan Aurore Magnina Charlotta Koskull, född 1837-05-10 Skåreda, död 1909-06-29 i Engelbrekts församling, Stockholm ]], dotter av överstelöjtnanten, friherre Carl Gustaf Koskull, och friherrinnan Gustava Margareta Raab.

Barn:

 • Claire Lovisa Aurore, född 1859-07-22 Kanaan. Gift 1880-07-21 i Stockholm med kammarherren, friherre Conrad Vilhelm Henrik Gabriel Falkenberg af Trystorp, född 1853, död 1929.
 • Ebba Aurore Lucie, född 1860-11-28 i Stockholm. Död 1904-10-06 i Hälsingborgs landsförsaml. Gift 1879-07-02 med kammarherren Georges Albert von Dardel, se adliga ätten Dardel, i hans 1:a gifte, född 1850. Död 1933-03-03 i Hälsingborg.
 • Gustaf, adelsman vid faderns död 1874. Född 1862-02-12 i Stockholm. Död ogift 1885-09-11 i Linköping och slöt ätten på svärdssidan.
 • Carl d'Ohsson, född 1872-03-20 i Stockholm, död 1873-04-04.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: