:

Flach nr 1606

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Flach nr 1606

Natural. 1719-06-01, introd. 1720.

Denna tyska, omedelbart riksfria adliga ätt härstammar från Elsass. Redan år 1209 omnämnes en riddare Wilhelm Flach von Schwarzenberg, som förde ett vapen, till alla delar överensstämmande med det, vilket den till Sverige inflyttade Johan Fredrik Flach begagnade. Av riddaren Wilhelm Flach von Schwarzenbergs ättlingar beklädde åtskilliga domherre- och andra kyrkliga ämbeten i ärkestiftet Mainz, andra åter voro kejserliga amtmän. Bland dessa ättlingar säges varit den Philip Flach von Schwarzenberg, som var född i Franken 1525 och 1573 valdes till stormästare för johanniterorden. Hans broder Sigismund blev stamfader för den svenska grenen.


TAB 1

Sigismund Flach 'Det romerska rikets läne- och vapenförvant enl. gamla kejserliga brev'.

Barn:

 • Antonius. Rådsförvant i Slettstad. Gift med Anna Ergersheimer.

Barn:

 • Antonius, från Markirck. Gift 1:o med Prisca Genin, dotter av Gregorius Genin av fransk härkomst. Gift 2:o med Elisabet Meisner.

Barn:

 • Paul, herre till slottet Schillingheim. Född 1630. Gift med Anna Maria Bitsch, dotter av jur. professorn doktor Casper Bitsch från Hagenau.

Barn:

 • Johan Fredrik Flach, natural. Flach, till Berga i Västerhaninge socken, Stockholms län. Född 1657-04-22 i Strassburg. Jur. licentiat därst. 1684. Inkom till Sverige 1685. Sekreterare hos generalguvernören i Estland, k. rådet, greve Axel Jul. De la Gardie 1691. Ekonomie sekreterare i Reval och notarie i borgrätten därst. Advokat i Svea hovrätt 1700. Natural. svensk adelsman 1719-06-01 (introd. 1720 under nr 1606). Assessor i förutn. hovrätt 1726-04-16. Jur. utr. doktor i Strassburg s. å. 29/8. Hovrättsråd 1733-06-18. Död 1734-11-06 i Stockholm och begraven i Västerhaninge kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o i Reval med Charlotta Margareta von Bock, död 1697, dotter av kammarherren Bernt Fredrik von Bock. Gift 2:o med Anna Catharina Ehrenhielm, född 1674, död 1749-04-23, dotter av revisionssekreteraren Johan Salonius, adlad Ehrenhielm, och Magdalena Gyldenbring.

Barn:

 • 1. Maria Aurora, född 1690 i Reval, död 1750-01-05. Gift 1711 med assessorn Magnus Fredrik Boderus, adlad Segercrona, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1763.
 • 1. Fredrik Ferdinand, född 1692. Assessor. Död 1745. Se Tab. 2.
 • 1. Anna Charlotta, döpt 1695-05-05 i Stockholm.
 • 2. Johan Fredrik, till Berga. Född 1700-06-01 i Stockholm. Student i Uppsala1 1705-08-03. Auskultant i Svea hovrätt 1721-03-11. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1722-03-05. Vice häradshövding s. å. i dec.2. Vice notarie vid civilprotokollet 1728-02-23. Notarie 1733-05-11. Protonotarie 1739-09-24. Advokatfiskal 1740-04-01. Assessor 1746-04-15. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse s. å. Hovrättsråd 1752-11-05. Lagman i Uppland 1755-10-04. Död barnlös 1759-09-06. Gift 1731-09-02 med Catharina Helena Åman, född 1709-10-28 i Örebro3, död 1769-02-22 på Bjurbäck i likanämnd socken, Skaraborgs län, dotter av apotekaren i nämnda stad Olof Åman och Helena Colling.
 • 2. Carl, begraven 1704-12-30 i morfaderns grav i koret i Västerhaninge kyrka

TAB 2

Fredrik Ferdinand, (son av Johan Fredrik Flach, natural. Flach, tab 1), till Stora Falla i Bottnaryds socken och Kallerö i Källeryds socken, båda i Jönköpings län. Född 1692-12-15 på Revals slott. Student i Uppsala1 1705-08-03. Auskultant i Svea hovrätt 1711-03-11. Vice notarie vid kriminalprotokollet 1713. Vice häradshövding i Östbo, Västbo och Sunnerbo härader i Småland 1715-02-10. Auditör vid marinerna och kofferdiregementet 1718-10-06. Reducerad 1719. Vice häradshövding i Vartofta, Barne, Laske och Frökinds härader samt Ollebergs fjärding, Skaraborgs län 1720-04-07. Ord. häradshövding därst. 1721-02-18. Assessor i Göta hovrätt 1734-01-14. Död 1745-12-16 på Stora Falla. Gift 1:o 1722-08-07 i Bolmsö socken, Jönköpings län med Christina Juliana Lillienberg, född 1703-05-18 på Fyllerydsnäs (Lillienäs) i Torskinge socken, Jönköpings län, död 1727-11-01, dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, och hans 1:a fru Christina Juliana Berghman. Gift 2:o 1729-09-09, med Clara Johansdotter Camitz, född 1710-10-20, död 1787-12-04 Bråarp, dotter av bruksägaren Johan Göransson Camitz och Maria Persdotter Wester.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1723, död 1744. Gift 1742 med häradshövdingen på Dal Christen Malmström, född 1710, död 1748.
 • 1. Eva Sofia, född 1725-05-13, död 1781-06-10. Gift 1753-03-08 med majoren Carl Peter Bröms, adlad Lilliestråle, född 1712, död 1795.
 • 1. Hans Filip, född 1726. Överstelöjtnant. Död 1791. Se Tab. 3.
 • 1. Fredrika Juliana, född 1727-09-27 på Stora Falla, död där s. å. och begraven s. å. 18/10.
 • 2. Maria Juliana, född 1731-02-01, död 1775-05-00 Jonsbol. Gift 1751 med bruksägaren på Jonsbol Carl Gustaf Erasmi, född 1722, död 17774.
 • 2. Aurora Christina, född 1732-07-30 på Stora Falla, död 1777-05-12 på sin egendom Lassegård i Varnums socken, Värmlands län. Gift 1762 med sin kusin, brukspatronen Johan Henrik Ertman, född 1729, död 1775-11-10 i Kristinehamn, kusins son till överdirektören Jakob Ertman, adlad von Ertman.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1733-06-19 på Stora Falla, död 1821-03-13 i Åmål. Gift 1750-09-16 (18/9) på Lassegård med assessorn Otto Henrik de Frese B, född 1720, död 1794.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1735-07-03 på Stora Falla, död s. å. 16/12.
 • 2. Clara Carolina, född 1737-04-17 död 1775-12-28 på Kallerö. Gift där 1764-06-12 med majoren Lars Granfeldt från Dal, född 1730, död 1803.
 • 2. Hedvig, född 1738-09-01 på Stora Falla, död s. å.
 • 2. Johan Fredrik, född 1740. Lagman. Död 1810. Se Tab. 16
 • 2. Clara Beata, född 1741-03-11 på Stora Falla, död ogift 1789-04-15 på Bråarp.
 • 2. Carl Henrik, född 1742-05-11 på Stora Falla. Student i Lund 175510. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 17565. Förare därst. 1757-09-07. Fältväbel 1758-08-11. Sekundadjutant 1760-04-19. Fänrik 1763-08-23. Löjtnant vid regementet Royal Bavière i fransk tjänst 1769. Avsked därifrån 1773. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg5 1771-06-12. Kapten därst. 1778-01-21. Död s. å. 5/12 på Källerö.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1744-03-31 på Stora Falla, död 1792-03-25. Gift 1764-02-16 på Källerö med löjtnanten Johan Fredrik Wästfelt, född 1741, död 1748.

TAB 3

Hans Filip, (son av Fredrik Ferdinand, tab 2), född 1726-06-26 (7/6) Klämestorp. Student i Uppsala1 1738-11-06 och i Lund8 1741-10-13. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1743. Förare därst. 1744. Sergeant 1745. Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg 1747-06-04. Kaptenlöjtnant därst. 1749-07-05. Stabskapten 1750-04-25. Major i armén 1757-01-21. SRSO 1767-11-23. Sekundmajor vid Jönköpings regemente 1765-05-13. Överstelöjtnant vid Jämtlands regemente 1771-08-07. Överstelöjtnant vid dalregementet 1772-04-08. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 13/5. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1775-02-16. Avsked s. å. 8/3. Död 1791-12-21 på Torp. Gift 1750 med friherrinnan Maria Anna Eleonora Lilliecreutz, född 1732-02-24 Gunillaberg, död 1800-01-21 på Torp, dotter av lagmannen, friherre Carl Axel Lilliecreutz, och grevinnan Beata Christina Frölich.

Barn:

 • Mariana Filippina, född 1751-01-03, död ogift 1791-07-08.
 • Beata Juliana, född 1752-02-08, död 1768-09-09 på Bjurbäck i likanämnd socken, Skaraborgs län.
 • Carl Fredrik, född 1753. Löjtnant och bruksägare. Död 1820. Se Tab. 4.
 • Hans Gustaf, född 1754-02-04 död ung.
 • Clara Eva Margareta, född 1756-04-14 på Önnarp i Hössna socken, Älvsborgs län, död 1829-02-13. Gift 1776-12-15 med sin kusin, löjtnanten greve Gabriel von Seth, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1826.
 • Nils, född 1757-07-08 på Önnarp.
 • Axel Ferdinand, född 1758. Ryttmästare. Död 1793. Se Tab. 15.
 • Anna Charlotta, född 1759-11-08 på Önnarp, död 1792-05-17 Bronäs. Gift 1780-09-03 i Kalvs socken, Älvsborgs län med kaptenen Carl Gustaf Toll, natural. Toll C, i hans 1:a gifte, född 1741, död 1817.
 • Anna Margareta, född 1761-03-31 på Önnarp, död ogift 1837-03-20 på Torp.
 • Johan Adam, född 1763-09-17 på Önnarp, död 1764-05-27.

TAB 4

Carl Fredrik, (son av Hans Filip, tab 3), född 1753-01-17 Gunillaberg. Kom i tjänst 1769. Sergeant vid Jönköpings regemente 1770-03-15. Stabsfänrik därst. s. å. 26/1. Fänrik5 1777-04-23. Stabslöjtnant 1779-04-10. Genom byte transp. till Skaraborgs regemente 1780-03-15. Avsked 1781-11-21. Bruksägare. Död 1820-05-22 i Jönköping. Gift 1787-01-16 med Ulrika Laurentia Gyllenhaal, född 1752-08-08 Trästena, död 1830-09-11 Margreteholm, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1787-11-26 på Nolgården Acklinga i Acklinga socken, Skaraborgs län, död där 1788-09-13.
 • Henrika Margareta, född 1791-03-20 på Nolgården Acklinga, död 1874-05-17 i Jönköping. Gift 1815-12-17 på Margreteholm med kaptenen Carl Erik Lillie af Aspenäs, född 1782, död 1839.
 • Hans Filip, född 1792. Fänrik och bruksägare. Död 1849. Se Tab. 5.
 • Mariana Eleonora, född tvilling 1792-04-22 på Ettaks kungsgård i Velinge socken, Skaraborgs län, död 1866-05-05 på Margreteholm. Gift där 1810-12-26 med godsägaren, friherre Conrad Falkenberg af Trystorp, född 1781, död 1860.

TAB 5

Hans Filip, (son av Carl Fredrik, tab 4), född tvilling 1792-04-22 på Ettaks kungsgård i Velinge socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1807-12-03. Avsked 1812-01-07. Bruksägare. Död 1849-07-27. Gift 1816 på Svansö i Bottnaryds socken, Älvsborgs län med Matilda Magdalena Oijens, född 1795-03-14 på Svansö, död 1873-01-18 i Daretorps prostgård, Skaraborgs län, dotter av den från England inflyttade sekreteraren Samuel Oijens och Maria Christina Göthenstierna.

Barn:

 • Carl Samuel Filip, född 1818. Fanjunkare. Död 1904. Se Tab. 6.
 • Ulrik Ferdinand, född 1820. Lektor. Död 1891. Se Tab. 14.
 • Olivia Zerlina Eleonora Hildur, född 1822-04-04 på Ryfors bruk i Sandhems socken, Skaraborgs län, död 1911-03-23 i Lidingö socken, Stockholms län (Hedvig Eleonora förs i Stockholm, db). Gift 1852-10-21 i Filipstad med bruksägaren Carl Fredrik Chöler, född 1816-09-14 i Kristinehamn, död 1899-02-20 i Stockholm.
 • Maria Juliana, född 1826-10-15 Gimmened s socken, Skaraborgs län, död 1899-08-23 i Madäng Backgården i Baltaks socken, Skaraborgs län. Gift 1853-09-14 i Ulricehamn med kontraktsprosten, kyrkoherden i Daretorps pastorat av Skara stift Johannes Hjerpe, född 1814-01-16 i Hössna socken, Älvsborgs län, död 1880-07-31.
 • Johanna Margareta Josefina Jeanna, född 1828-12-15 på Gimmened, död 1909-01-17 i Jönköping, Jönköpings Västra förs. Gift 1854-09-22 i Ulricehamn med revisorn i brand- och livförsäkringsaktiebolag »Svea» Otto Georg Rylander, född 1822-07-04, i Kinna socken, Älvsborgs län, död 1897-12-01 i Växjö.

TAB 6

Carl Samuel Filip, (son av Hans Filip, tab 5), född 1818-02-16 Ryfors. Volontär vid Skaraborgs regemente 1834-12-08. Furir därst. 1838-05-28. Sergeant 1843-05-01. Fanjunkare 1849-03-12. Svärdsman 1867-07-04. Avsked 1878-03-23. Död 1904-08-08 i Daretorps socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1842-11-05 i Sandhems socken, Skaraborgs län med Christina Elisabet (Stina Lisa) (Lovis) Olofsdotter , född 1820-09-09 på Räfåsen under Tumbäck i Gust. Ad.:s kapell förs, Skaraborgs län (Habo fb) , död 1880-10-17 Karlsberg Gift 2:o 1886-12-11 i Daretorps socken med Anna Natalia Kron, född 1867-11-21 i Valstads socken,, dotter av soldaten Carl August Kron och Sofia Larsson.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1841. Fanjunkare. Död 1906. Se Tab. 7.
 • 1. Alfred Ferdinand, född 1843. Fanjunkare. Död 1909. Se Tab. 10.
 • 1. Lovisa Fredrika Matilda, född 1846 i Öglunda socken, Skaraborgs län, död ogift 1878-06-22 i Skärvs socken, Skaraborgs län.
 • 1. Augusta Olivia, död 1850.
 • 1. August Alexis, född 1851. Före detta furir. Död 1933. Se Tab. 12.
 • 1. Augusta Olivia, född 1854 i Värnhems socken, Skaraborgs län.
 • 1. Knut Rustan, född 1856-05-23 i Värnhems socken. Trädgårdsarrendator. Död 1927-05-05 i Karlstads förs. Gift 1890-12-12 i Filipstad med Johanna Eriksson, född 1860-08-05 i Nordmarks socken, Värmlands län ]], dotter av gruvarbetaren Erik Johan Magnusson och Maria Andersdotter.
 • 1. Emma Eleonora Amalia, född 1858-05-05 i Värnhems socken. Har överflyttat till Peoria i Illinois i Nordamerika och är där gift.
 • 1. Oskar Axel, född 1860-04-05 i Värnhems socken, död 1874-09-02 genom drunkning i Värnhems socken.
 • 1. Maria Johanna (Jeanne), född 1862-04-29 i Öglunda socken. Har överflyttat till Peoria i Illinois och är där gift.
 • 1. Beda Petronella, född 1864-05-14 i Öglunda socken, död i Nordamerika.
 • 1. Hulda Ottilia, född 1868-04-09 och död 1869-05-09 i Öglunda socken.
 • 2. Carl August Filippus (Philip) (Karl Axel Filip enl. kyrkböckerna, Carl Axel Philip enl. AK), född 1887-01-06 på Karlsberg. Anställd vid Ahlafors fabriker i Starrkärs socken, Älvsborgs län. Se Tab. 12.5.
 • 2. Ernst Linus Alexander, född 1888-11-26 och död 1889-05-23 på Karlsberg.
 • 2. Agnes Hedvig Ingeborg, född 1890-03-11/3 på Karlsberg. Gift 1914-07-27 i Göteborg Gammelstads med snickaren David Isak Alexius Wennersten, född 1887-06-12, död 1936-07-19.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Carl Samuel Filip, tab 6), född 1841-04-30 i Habo socken. Volontär vid Skaraborgs regemente 1858-05-10. Furir 1860-08-13. Sergeant 1873-05-23. Fanjunkare 1878-03-31. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1893-04-29. Svärdsman s. å. 15/5. Kontrollör för brännvinstillverkningen i riket. Agent för livförsäkringsaktiebolag Nordpolen. RHD protokoll 1878-02-12. Död 1906-05-20 i Skövde. Gift 1864-04-04 i Ullervads socken, Skaraborgs län med Lovisa Bromander, född 1830-06-17 i Jönköping, Östra förs, död 1908, dotter av bokbindaren Per Gustaf Bromander och Ulrika Faxe.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1865. Fanjunkare. Död 1934. Se Tab. 8.
 • Rikard Ferdinand, född 1867. Kamrer. Död 1927. Se Tab. 9.
 • Oskar Filip, född 1872-09-03 i Agnetorps socken, Skaraborgs län. Volontär vid Göta trängbataljon 1894-04-30. Korpral 1895-09-19. Kontorist hos Reymersholms nya spritförädlingsaktiebolag i Stockholm. Handelslärare. Död ogift 1904-02-09 i Skövde.

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 7), född 1865-01-08 i Mariestad. Volontär vid Skaraborgs regemente 1883-02-27. Vice korpral 1887-05-09. Korpral 1889-06-01. Sergeant 1890-08-08. Anställd vid värvade arméns disciplinkompani i Varberg 1893-08-01. Fanjunkare 1909-10-30. Svärdsman. Avsked 1915-01-26. Chef för avlöningskontoret i aktiebolag Svenska kullagerfabriken i Göteborg 1915. Död 1934-09-24 i Göteborg, Oscar Fredriks förs (db nr 184). Gift 1893-12-30 i Varberg med Emma Fredrika Peterson, född 1866-03-21 i Mariestad, dotter av tomtägaren Johan Peterson och Josefina Charlotta Forsberg.

Barn:

 • Emmy Signe Louise, född 1895-03-06 i Varberg. Anställd å Göteborgs museum, museibitr.
 • Carl Folke Filip, född 1896-07-21 i Varberg. Realskoleexamen i Skövde 1913-05-28. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1920-06-09 ingenjör vid Svenska kullagerfabriken i Göteborg s. å. Se Tab. 8A.
 • Ella Karin Charlotta, född 1901-11-24 i Skövde ]], död 1902-11-09 därst. (enl. pastor i Skövde).
 • Gulli Märtha Elisabeth , född 1904-07-18 i Skövde. Anställd å ritkontoret vid aktiebolaget Svenska kullagerfabriken.
 • Carl-Axel Ferdinand, född 1907-03-29 i Skövde

TAB 8A

Carl Folke Filip, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1896-07-21 i Varberg. Realskoleexamen i Skövde 1913-05-28. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1920-06-09. Ingenjör vid Svenska kullagerfabriken i Göteborg s. å. intill pensioneringen. Gift 1934-12-08 i Göteborg, Oscar Fredriks med Anna-Lisa Beatrice Hjelm, född 1909-12-19, dotter av Claes Hjelm och.

Barn:

 • Carl Erik Jörgen, född 1938-07-02 i Göteborg (Haga förs, fb nr 48). Se Tab. 8A:I.
 • Eva Lisbeth Margareta, född 1942-06-30 i Göteborg (Annedals förs, Göteborgs och Bohus län, fb nr 101). Sekreterare v Svenskt Stål AB, Domnarvet. Dito vid SSAB Tunnplåt AB. Borlänge.

TAB 9

Rikard Ferdinand, (son av Carl Gustaf, tab 7), född 1867-02-07 i Broddetorps förs, Skaraborgs län. Förvaltare å Västerbygård i Finland 1887–1895. Kamrer i Centrala arbetsgivareförbundet i Stockholm 1896–1916 och hos firman Lundell & Zetterberg i nämnda stad 1917–1923. Död 1927-02-01 i Stockholm (Engelbr., db nr 30) och begraven i Skövde. Gift 1906-10-13 i Stockholm med Edla Carolina (Ella) Silfberg, född 1874-05-04 i Karlshamn, död 1926-08-19 i Stockholm (Storkyrkoförs, db nr 113), dotter av lotsförmannen John August Silfberg och Carolina Theorin.

Barn:

 • Johan-Gustaf Ferdinandsson, född 1907-07-30 i Stockholm, Jacobs förs Ingenjör vid Berlingska stilgjuteri- och boktryckeri ab. Gift 1:o 1939-10-12 i Stockholm (Oscars förs i Stockholm vb nr 407) med Gerda Maria Eugenia Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sjöblom) från vilken han blev skild gm Stockholms RR:s lagakraftv. dom 1955-11-03, född 1901-05-17.
 • Marie-Louise Ferdinandsdotter, född 1910-07-31 i Stockholm, Engelbrekts förs, död 1937-02-10 i Stockholm, Oscars förs (db nr 55). Gift 1935-11-03 i Stockholm, Engelbrekts förs (vb nr 289) med tjänstemannen vid Allm. Svenska Elektr. Aktiebolaget i Västerås Carl Oskar Per-Fredrik Flodén, född 1908-11-23.

TAB 10

Alfred Ferdinand, (son av Carl Samuel Filip, tab 6), född 1843-05-10 i Bäcks socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1863-08-12. Furir 1866-07-28. Sergeant 1876-01-31. Fanjunkare 1894-04-13. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv s. å. 26/4. Död 1909-10-06 i Borås förs. Gift 1:o 1874-12-04 Persbo ]] med Christina Charlotta Carlsdotter, född 1851-12-30 på Persbo ]], död 1910-07-13 i Borås förs, dotter av godsägaren Carl Andersson och Greta Pettersdotter .

Barn:

 • Gerda Ottiliana, född 1875-12-22 i Skärvs socken. Diakonissa.
 • Gulli Elisabet, född 1878-03-06 i Saleby socken, Skaraborgs län, död 1880-03-24 i Skärvs socken.
 • Elvira Olivia, född 1880-03-09 i Skärvs socken. Gift 1910-06-23 i Borås med disponenten Gustaf Magni, född 1882-05-15 i Toarps socken, Älvsborgs län, död 1939.
 • Gulli Cecilia Ingeborg, född 1884-05-01 på Karlsborgs fästning, död 1925-05-19 i Nässjö förs. Gift 1919-08-23 i Borås med handlanden Carl Johan Mattias Pettersson (Lindblom), född 1888-02-18, död 1924.
 • Beda Viktoria, född 1886-12-20 på Karlsborgs fästning. Gift 1915-10-30 i Stockholm (Borås förs, vb) med kassören Sigurd Valdemar Åhlén, född 1888-09-22 i Gunnilbo socken, Västmanlands län, död 1939.

TAB 11

Carl-Axel , (son av Alfred Ferdinand, tab 10), född 1882-05-13 på Karlsborgs fästning. Bokhållare. Köpman. Gift 1:o 1906-10-14 i Mariestad med Ellen Eva Christina Kjellström, född 1880-03-29 i Skövde, död 1919-06-04 i Borås ]], dotter av verkmästaren August Andersson och Augusta Kjellström. Gift 2:o 1921-01-22 i Ljungby ]] med Gerda Malvina Elisabet Alffram från vilken han blev skild gm rr:s i Borås utslag 1929-07-31, fastst. av Göta hovrätt 1929-10-28, född 1890-04-30 i Jönköping, dotter av fabrikören J. A. Andersson och Anna Charlotta Olsson. Gift 3:o 1930-04-20 (Vittsjö förs, Kristianstads län, vb nr 4) med Elsie Svea Mathilda Herner, född 1900-07-15

Barn:

 • 1. Mika Maria Elvira, född 1907-10-05 i Borås. Gift 1935-06-08 i Borås ]] med banktjänstemannen Hans Evan Wetterberg född 1902-07-11.
 • 2. Siv Gunnel Elisabet, född 1922-05-08 i Borås.
 • 3. Gunilla Elin Margareta, född 1934-10-31 i Borås förs, Älvsborgs län.

TAB 12

August Alexis, (son av Carl Samuel Filip, tab 6), född 1851-10-27 i Varnhems socken, Skaraborgs län. Furir vid Skaraborgs regemente. Avsked. Jordbruksarbetare. Död 1933-01-10 i Njutångers förs, Gävleborgs län. Gift 1883-05-27 i Enångers socken, Gävleborgs län med Catharina Margareta (Kajsa-Greta) Bergman, född 1861-08-01 i Enångers förs , Gävleborgs län, dotter av lantbrukaren Erik Bergman och.

Barn:

 • Karl Gustaf, född 1883-08-11 i Enångers socken, Gävleborgs län. Anställd vid Iggesunds såg i Njutångers förs, Gävleborgs län. Död 1932-12-03 i Borgsjö förs, Västernorrlands län.
 • Erik Johan, född 1885-06-28 i Enångers förs, Gävleborgs län. Se Tab. 13.
 • Hulda Margaretha , född 1888-03-06 i Enångers förs, Gävleborgs län
 • Emma Mathilda , född 1899-10-12 i Enångers förs, Gävleborgs län. Gift 1937-12-04 i Hudiksvall (vb nr 51) med sågverksarb. Lars Einar Strömbom född 1893-04-13
 • Hanna Linnéa , född 1903-06-24 i Enångers förs, Gävleborgs län. Handelsbiträde.

TAB 12.5

Karl Axel Filip ), (son av Carl Samuel Filip, tab 6), född 1887-01-06 på Karlsberg (Daretorps socken, Skaraborgs län). Anställd vid Ahlafors fabriker i Starrkärs socken, Älvsborgs län. Ackumulatorsarbetare. Gift 1910-09-03 i Starrkärr, Älvsborgs län med Ida Gustava Johansdotter (Karlsson enl. AK), född 1888-04-26 i Starrkärr, Älvsborgs län,

Barn:

 • Elsa Viola Margareta, född 1910-06-24 i Starrkärr, Älvsborgs län, död 1924-11-11 i Starrkärr, Älvsborgs län.

TAB 13

Erik Johan, (son av August Alexis, tab 12), född 1885-06-28 i Enångers socken, Gävleborgs län. Industriarbetare. Gift 1909-09-18 i Idenors förs Gävleborgs län med Selma Kristina Johansson, född 1887-06-13

Barn:

 • Johan Selmer, född 1910-07-18 i Helsingtuna socken, Gävleborgs län (Idenors förs, Gävleborgs län, fb) . Köksmästare. Källarmästare. Gift 1940-10-03 i Stockholm (S:t Görans förs i Stockholm, vb nr 489) med Märta Linnéa Zätterman, född 1913-04-17
 • Erik Alexander (Sander), född 1916-07-02 i Helsingtuna förs, Gävleborgs län. Se Tab. 13B.

TAB 13.5

Per August, (son av August Alexis, tab 12), född 1892-01-30 i Enångers förs, Gävleborgs län. Industriarbetare. Gift 1923 med städerskan Sölva Kathinka Hårberg från vilken han blev skild "enl. skilsmissebevillning fra justisdepartementet i Oslo" 1944-12-14, född 1900-03-03

Barn:

 • Björg Linnéa, född 1924-01-19. Gift 1943-10-30 med förmannen Erling Hoel
 • Odd Leander, född 1925-04-04
 • Per Sander, född 1926-11-02
 • Carl Gunnar, född 1927-12-02
 • Solveig Irene, född 1928-11-08
 • Frits Jörgen, född 1934-12-22

TAB 14

Ulrik Ferdinand, (son av Hans Filip, tab 5), född 1820-03-29 på Ryfors bruk i Sandhems socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1838-11-17. Filosofie kandidat examen 1845-04-09. Vikarierande kollega vid Alingsås dåvarande lägre lärdomsskola s. å. 1/5. Promov. filosofie doktor s. å. 16/6. Vikarierande kollega vid Skara skola s. å. Vikarierande lärare i främmande levande språk vid Skara gymnasium höstterminen 1848. Kollega vid nämnda läroverk 1849-04-13. Ord. lärare i nämnda språk vid Skara högre elementarläroverk 1852-12-10. Vikarierande lektor vid samma läroverk höstterminen 1858 och vårterminen 1859. Lektor 1859-06-20 RNO 1871-05-27. Avsked från lektoratet 1885-08-12. Död 1891-12-27 i Stockholm samt är begraven i familjegraven å Skara kyrkogård. Har av trycket utgivit flera arbeten på det språkvetenskapliga området, bland annat en tysk språklära. Gift 1856-01-04 i Hjo med sin kusin på mödernet Amalia Mörcke, född 1823-04-05 Svansö, död 1907-12-09 i Stockholm, dotter av hovkvartermästaren Gustaf Mörcke och Charlotta Petronella Oijens.

Barn:

 • Bror Conrad, född 1857-02-01 i Skara, liksom syskonen, död där 1861-11-08.
 • John Casimir, född 1859-06-12, död 1861-11-14 i Skara.
 • Folke Ferdinand, född 1863-06-02. Mogenhetsexamen i Skara 1881-06-01. Student i Uppsala s. å. 16/9. Jur. filosofie examen 1883-01-31 och kansliexamen 1888-12-12. Extra ordinarie amanuens i kammarkollegium s. å. 28/12. Extra ordinarie amanuens i arméförvaltningen med placering å dess intendentsdepartement 1889-10-15. T. f. registrator å nämnda förvaltnings artilleridepartement 1893-10-01. E. revisor därst. 1900. Registrator 1902-10-09. Död ogift 1910-02-08 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Helga Matilda Charlotta Amalia, född 1865-03-31. Stiftsjungfru. Död 1936-08-23 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Carl Evald Henning, född 1867-10-08, död 1868-06-20 vid Lundsbrunn i Skelvums socken, Skaraborgs län samt ligger begraven jämte fadern och bröderna i familjegraven på i Skara kyrkogård.

TAB 15

Axel Ferdinand, (son av Hans Filip, tab 3), född 1758-10-28 Önnarp. Page vid hovet 1774-12-01. Kammarpage hos drottningen9 1778-05-01 och hos konungen9 1779-06-08–1783-09-30. Kornett vid livdragonregementet 1778-09-08. Kornett vid livregementet till häst 1783-05-12. Löjtnant därst. 1784-10-18. Ryttmästare vid livregementsbrigadens kyrassiärkår6 1792-11-18. Död 1793-08-10 vid Medevi i Västra Ny socken, Östergötlands län. Gift 1788-04-17 Eriksberg med Virginia Sofia Hildebrand, född 1771-10-06 på Sköndal i Brännkyrka socken, Stockholms län, död 1827-06-24 på sin egendom Vansta i Ösmö socken, Stockholms län, dotter av hovmarskalken Henrik Jakob Hildebrand, och hans 2:a fru Virginia Elisabet Swab, nr 1631.

Barn:

 • Mariana Elisabet, född 1789-05-24 på Vansta. Stiftsjungfru. Död 1837-11-16. Gift 1808-10-30 med tullförvaltaren i Gävle, överdirektören, RNO, Johan Bergman, död 1832.
 • Sofia Margareta, född 1791-08-31 på Vansta. Stiftsjungfru. Död 1828-10-20. Gift 1824-03-07 på Vansta med majoren Johan Vilhelm von Heland, i hans 2:a gifte, född 1785, död 1850.
 • Axel Ferdinand, född 1793-08-29. Hovrättsnotarie. Död 1838-04-07 på Vansta.

TAB 16

Johan Fredrik, (son av Fredrik Ferdinand, tab 2), född 1740-03-11 på Stora Falla i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Student i Lund 175510. Auditör vid Smålands kavalleriregemente. Häradshövding i Dalslands södra domsaga 1770-12-29. Lagmans titel. RNO 1785-02-01. Genom byte med sonen häradshövding i Dalslands norra domsaga 1807-06-29. Död 1810-05-14 på sin egendom Nordkärr i Holms socken, Älvsborgs län. Gift 1774-04-17 Bryne med Beata Catharina Uggla, född 1751, död 1807-01-14 i Vänersborg, dotter av löjtnanten Georg Uggla, och Catharina Christina Stierngranat.

Barn:

 • Clara Elisabet, född 1775-02-10, död 1831-06-12 i Karlstad. Gift 1797-08-16 på Nordkärr med häradshövdingen Samuel Gammal Ehrencrona, född 1764, död 1829.
 • Fredrik Ferdinand, född 1776. Lagman. Död 1826. Se Tab. 17
 • Carl Georg, född 1778-09-09. Sergeant vid von Saltzas regemente i Göteborg 1784-12-22. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1786-09-04. Livdrabant s. å. 21/9. Löjtnant vid nämnda kavalleriregemente 1799-09-30. Stabsryttmästare vid Smålands dragonregemente 1805-10-02. Major i armén 1809-06-29. Avsked från stabsryttmästarbeställningen 1810-03-27. Major vid Mörnerska husarerna s. d. RSO s. å. 17/12. Avsked 1811-12-20. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1814-08-25. Förordnad att förestå landshövdingämbetet i Älvsborgs län 1817-05-13. Landshövding i nämnda län 1820-06-13. Avsked 1825-05-17. Tullinspektor vid Blockhustullen 1841-06-26. Död 1846-05-08 på Blockhusudden vid Stockholm. Gift 1811-09-24 med stiftsjungfrun Anna Ebba Aminoff, från vilken han blev skild, född 1794-09-28 Sjögerås, död 1860-01-27 i Stockholm, dotter av majoren Axel Henrik Aminoff, och hans 2:a fru Margareta Catharina von Nackreij.
 • Johan Filip, född 1780. Kapten. Död 1840. Se Tab. 26
 • Charlotta Mariana, född tvilling 1780-04-20 i Örs socken, Älvsborgs län, död 1856-03-05 Kaggeholm. Gift 1808-08-16 på Nordkärr med landssekreteraren i Karlstads län, lagmannen Gustaf Bernhard Kleman, född 1784-02-08 i Karlskrona7, död 1839-11-06 i London7.
 • Otto Jakob, född 1781-11-03, död 1782-04-15.
 • Erik Gabriel, född 1783. Major. Död 1853. Se Tab. 28

TAB 17

Fredrik Ferdinand, (son av Johan Fredrik, tab 16), till Vedbjörbyn i Holms socken, Älvsborgs län. Född 1776-08-16. Förare vid Västgötadals regemente 1784-02-04. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1786-01-01. Adjutant s. å. 12/4. Avsked5 1791-04-24. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1796-04-12. Häradshövdings fullmakt 1798-10-02. Häradshövding i Dalslands norra domsaga 1803-01-11 och genom byte med fadern i Dalslands södra domsaga 1807-06-29. Lagmans titel 1810-12-03. Död 1826-05-14 på Stora Ödeborg i Ödeborgs socken, Älvsborgs län. Gift 1804-11-12 med Charlotta Gustava Haij, från vilken han blev skild, född 1781-01-13 på Onsjö i Vassända Naglums socken, Älvsborgs län, död 1828-08-12 i Vänersborg, dotter av översten Volrat Vilhelm Haij, och hans 2:a fru (grevinnan) Catharina Emerentia von Stockenström.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1805. Överstelöjtnant. Död 1878. Se Tab. 18.
 • Augusta Emerentia Beata, född 1807, död 1809-03-11 i Vänersborg.
 • Carl Vilhelm Albrekt Erik Filip, född 1808. Löjtnant. Död 1844. Se Tab. 23.
 • Johanna Elisabet Mariana, född 1812, död 1818-01-30 i Vänersborg.
 • Augusta, född 1814-02-14 på Onsjö, död 1885-07-17 på Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län. Gift 1830-10-30 i Skövde med översten vid ingenjörkåren, KVO1kl, RSO m. m., Carl Fredrik Hjelm, av samma släkt som adliga ätten Hjelm, född 1793-04-03, död 1858-07-18 i Stockholm.
 • Ebba Octavia Mariana, född 1819-06-22 på Onsjö, död ogift 1871-03-03 i Hjo.

TAB 18

Johan Fredrik, (son av Fredrik Ferdinand, tab 17), född 1805-10-28 Onsjö. Sergeant vid Västgötadals regemente 1818-12-10. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Avgången 1821-03-31. Fänrik 1825-03-29. Löjtnant 1833-10-05. Regementskommissarie vid nämnda regemente 1846. Kapten 1848-06-23. 2. major vid Älvsborgs regemente 1850-02-08. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major i armén kvarstå 1852-03-03. Intendent vid Carnegieska sockerbruket i Göteborg 1854. Intendent vid arméns utredningsförråd i nämnda stad 1855-06-04. RSO 1862-01-28. Överstelöjtnant i armén 1870-07-05. Avsked ur krigstjänsten s. å. 28/12. Död 1878-08-01 i Göteborg. Gift 1:o 1835-09-06 Högärdet med Christina Carolina Zelow, född 1799-09-15 Gräfsnäs, död 1837-09-15 på Lövås, Älvsborgs län, dotter av hovmarskalken Christer Göran Zelow, och Helena Sofia Gripenstedt. Gift 2:o 1838-11-07 Skålltorp med den förra fruns syster Hillevid Fredrika Zelow, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1825-01-22 med lasarettsläkaren, med. doktorn Ebbe Fredrik Schough, född 1796-05-02 i Kalmar, död 1828-09-11 i Åmål), född 1802-12-13 på Gräfsnäs, död 1896-11-13 Prinshaga

Barn:

 • 2. Fredrik Christer Sigismund Sigge, född 1839. Kapten. Död 1921. Se Tab. 19.
 • 2. Hillevid Christina Vendela Sofia Augusta, född 1843-10-20 i Vänersborg, död 1924-02-29 i Hälsingborg. Gift 1:o 1862-11-13 i Göteborg med kammarjunkaren vid danska hovet Peter Paul Ferdinand de Neergaard, född 1836-05-31 på Förslöv på Seland, död 1878-04-13 i Sorrento i Italien. Gift 2:o 1891-09-17 i Köpenhamn med ryttmästaren vid danska gardeshusarregementet, danske kammarherren, RDDO m. m. Johannes Conrad Edgar Moe, född 1848-09-02 på Lyngbygaard på Jylland, död 1899-11-17

TAB 19

Fredrik Christer Sigismund (Sigge), (son av Johan Fredrik, tab 18), född 1839-10-02 Högärdet. Furir vid Skaraborgs regemente 1856-05-13. Avsked 1857-04-23. Avgångsexamen från Chalmerska slöjdskolan i Göteborg s. å. 17/6. Antagen till ingenjörselev vid statens järnvägsbyggnader s. å. 18/6. Nivellör vid nämnda byggnader 1859-01-01. Studentexamen 1860-05-24. Sergeant vid Västgöta regemente s. å. 4/9. Officersexamen 1861-04-10. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 10/9. Löjtnant 1866-09-18. Kapten 1879-03-07. LLA 1884-04-21. RVO 1885-04-15. RSO s. å. 1/12. Vice ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns lantmannaskola i Skara 1888. Erhöll nämnda läns hushållningssällskaps stora GM för gagnande verksamhet 1890-06-17. Avsked 1891-04-17. KVO2kl s. å. 1/12. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1878. Hedersledamot 1903-06-26. Ledamot av styrelsen för svenska mosskulturföreningen. Verkställande direktör för Lidköping–Skara–Stenstorps järnväg 1895. Erhöll lantbruksakademiens stora GM 1896-01-28. KVO1kl 1901-05-15. RNS:tOO 1904-02-00. RRS:t StO2kl s. å. KNS:tOO1kl s. å. 1/12. Hedersledamot av Jönköpings läns hushållningssällskap s. å. Erhöll tillstånd att såsom kapten återinträda i armén 1905-07-07. HLLA 1908. Död 1921-10-13 på Prinshaga ]] och jordfäst s. å. 21/10 i Skärvs kyrka. Ägde Prinshaga i Skärvs socken samt en tid Ökull i Norra Lundby socken, båda i Skaraborgs län. Gift 1:o 1867-07-11 i Vittskövle kyrka, Kristianstads län med Charlotte Augusta Stiernsvärd, född 1843-05-04 på Vittskövle i likanämnd socken, Kristianstads län, död 1914-04-30 på Prinshaga ]], dotter av hovmarskalken Rudolf Hodder Stiernsvärd, nr 2053, och Maria Hagerman. Gift 2:o 1914-12-25 (25/11 enl. db) i Huskvarna (Skärvs förs, Skaraborgs län, vb) med Magdalena Lovisa Elisabet Planting-Gyllenbåga, född 1867-09-19 Remmingstorp, dotter av kaptenen Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga och Louise Vilhelmina Freundt.

Barn:

 • 1. Hillevid Vendela Maria Augusta, född 1868-10-19 på Prinshaga, liksom syskonen, död 1877-02-03 på Vittskövle och begraven i Stiernsvärdska familjegraven å därvarande kyrkogård.
 • 1. Sigrid, född 1870-08-09
 • 1. Vendela Maria Lovisa Amalia Augusta Celestine, född 1876-04-02, död 1880-05-13 på Prinshaga och begraven i Flachska familjegraven å Skärvs kyrkogård.
 • 1. Fredrik Hodder Emanuel Zelow, född 1877-04-06, död 1880-05-11 på Prinshaga och begraven samtidigt med sistnämnda syster.
 • 1. Carl-Filip Ferdinand Sigge Zelow, född 1878. Direktör. Död 1937. Se Tab. 20.
 • 1. Fredrik Hodder Zelow, född 1882. Ingenjör. Se Tab. 21.
 • 1. Rudolf Georg Zelow, född 1883. Styrman. Se Tab. 22.
 • 1. Maria Augusta Elisabet, född 1885-06-03. Gift 1910-05-26 i Värnhems klosterkyrka (Skärvs förs Skaraborgs län, vb) med kaptenen vid Västgöta regemente, RSO, Knut Berg, född 1880-09-06 i Värsås socken, Skaraborgs län. Övergångsstat 1928. Landstormsområdesbefälhavare i Vara. Major i armén 1937.

TAB 20

Carl-Philip Ferdinand Sigge Zelow, (son av Fredrik Christer Sigismund, tab 19), född 1878-07-10 Prinshaga. Direktör för Cordillera Cattle Comp. i Santiago de Chile. Död 1937-04-21 i Santiago de Chile. Gift 1913-07-14 i Santiago de Chile med markisinnan Graciela Garcia Huidobro'' Valdes, född 1885-12-25, dotter av don José Ignacio Garcia Huidobro Morandé och Clarise Valdes Goycolea.

Barn:

 • Raoul Sixten, född 1914-07-25 i Santiago de Chile. Köpman. Gift 1937-04-29 med Emma Lopez Diaz.

TAB 21

Fredrik Hodder Zelow, (son av Fredrik Christer Sigismund, tab 19), född 1882-01-09 Prinshaga. Utexaminerad från Borås tekniska elementarskola såsom kemist 1904. Studerade vid Tekniska högskolans materialprovningsanstalt och vid hälsovårdsnämndens i Stockholm laboratorium 1905. Assistent vid Svenska pappersbyrån 1905–1906. Kemist vid Klippans pappersbruk 1906. Kemist och driftsingenjör vid Munkedals pappersbruk 1906–1907. Pappersmästare vid Klippans pappersbruk 1907–1917. Pappersmästare och assistentingenjör vid Järpens sulfitfabrik 1918–1920-08-31. Teknisk ledare och fabrikschef vid Emsfors pappersbruk i Döderhults socken, Kalmar län 1920-09-01. Civilingenjör. Överingenjör vid sistnämnda pappersbruk. Pens. fr. Emsfors pappersbruk 1956. Major o. bataljonschef i landstormen o. medlem i hemvärnet. Gift 1914-10-06 i Vikens kyrka Malmöhus län med Freja Magdalena Ankar, född 1886-12-16 i Viken, dotter av sjökaptenen och mästerlotsen Peter Sonesson Ankar och Maria Lundberg.

Barn:

 • Barbro Augusta Maria, född 1917-01-27 i Hälsingborg (Västra Sönnarslövs förs, Kristianstad län, fb). Stiftsjungfru. Gift 1942-02-21 i Jakobs kyrka i Stockholm med majoren vid Livregementets husarer Karl Hampus Kalmberg, född 1892-05-15 i Trosa landsförs, Södermanlands län.
 • Maria Freja Magdalena (Maj), född 1919-05-21 i Hälsingborg (Undersåkers förs, Jämtlands län, fb).
 • Ulla Hillevid Wendela, född 1926-08-05 i Hälsingborgs BB.

TAB 22

Rudolf Georg Zelow, (son av Fredrik Christer Sigismund, tab 19), född 1883-03-30 Prinshaga. Styrman i rederiaktiebolag Örnen i Göteborg. Sjökapten. Gift 1920-01-23 i Göteborg (Strömstads förs, vb) med Eva Margareta Torén , född 1881-07-12 i Strömstad, dotter av sjökaptenen Pehr Otto Lorentz Torén och Nanna Charlotta Kjellén.

Barn:

 • Rose Margareta (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1940-12-03 § 19), född 1907-07-04 i Örgryte förs, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1931 meddirektören Carl Fredrik Brandsten, från vilken hon blev skild 1936. Gift 2:o 1937-07-31 med Svante Robert Östergren, född 1908-08-08 i Stockholm, Maria förs
 • Ingrid Nanna Augusta, född 1920-09-15 i Göteborg, Oskar Fredriks förs. Aff. bitr.
 • Ellen Sigrid Hillevid, född 1923-09-07 i Mölndal i Fässbergs förs, Göteborgs och Bohus län

TAB 23

Carl Vilhelm Erik Filip, (son av Fredrik Ferdinand, tab 17), född 1808-11-14 i Vänersborg. Sergeant vid Bohusläns regemente. Fänrik därst. 1826-02-21. 2. löjtnant 1834-09-13. 1. löjtnant 1836-08-10 (28/9), död 1844-01-12 Kuröd. Gift 1837-11-22 i Uddevalla med Bernhardina Matilda Westerdahl i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1845-02-04 i Uddevalla med kaptenen Gustaf Åke Belfrage, i hans 2:a gifte, född 1798, död 1868. Gift 3:o 1869-11-21 i Stockholm med filosofie doktor Gustaf Magnus Sjöberg i hans 1:a gifte, född 1844-03-26 i Visby), född 1819-12-26 i Uddevalla, död 1873-11-18 i Stockholm, dotter av lagmannen Abraham Magnus Westerdahl och Lovisa Ulrika Russberg.

Barn:

 • Augusta Lovisa Bernhardina, född 1838-05-09 Kuröd, död 1888-02-22 i Göteborg. Gift 1855-05-27 på Hensbacka i nämnda socken med grosshandlaren i nämnda stad Gustaf Åkerling, född 1819-04-11 i Sköllersta socken, Örebro län, död 1876-08-28 i Göteborg.
 • Axel Albrekt Ferdinand, född 1840. Direktör. Död 1913. Se Tab. 24.
 • Charlotta Elisabet Louise, född 1841-07-03 i Uddevalla, död ogift 1923-01-20 i Göteborg, Vasa förs.
 • Ebba Mariana Vendela, född 1843-06-23 i Uddevalla. Översköterska vid Nya sjukhemmet i Stockholm. Död 1931-01-04 i Stockholm (S:t Görans db nr 5). Gift 1884-06-17 på Huaröd i likanämnd socken, Kristianstads län med lantbrukaren Otto Arvid Holm, från vilken hon blev skild, född 1850-10-22.

TAB 24

Axel Albrekt Ferdinand, (son av Carl Vilhelm Albrekt Erik Filip, tab 23), född 1840-03-25 på Kuröd. Kadett vid Karlberg 1854-11-13. Avgick från krigsakademien 1861-09-18. Examen vid Jönköpings läns lantbruksskola 1863. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1864. Bokhållare s. å. 1/10. Stationsinspektor vid Moholm i Västergötland 1866-12-01–1872 och vid Ottebol i Värmland 1872–1874. Avsked från stationsinspektorsbefattningen 1875. Lärare vid högre tekniska flickskolan i Reutlingen i Württemberg 1890. Innehavare av firman Göteborgs tvättinrättning. Verkst. direktör i Göteborgs margarinaktiebolag. Nämndeman i Askims härad 1892. Grosshandlare i Göteborg under firma Flach & Wimnell. Död 1913-08-08 i Göteborg, Vasa förs. Gift 1871-07-28 i Ystad med sin syssling på mödernet Hulda Ottoliana (Ollonie) von Hackwitz, född 1852-12-21 Gunnared, död 1922-07-20 i Göteborg, Vasa förs, dotter av godsägaren Johan Otto von Hackwitz och Hedda Lucina Westerdahl.

Barn:

 • Louise Josefina Ebba Augusta, född 1872-05-07 Ottebol, död där 1875-01-28.
 • Carl Johan Otto Fredrik Potent Flitz, född 1876. Grosshandlare. Se Tab. 25.

TAB 25

Carl Johan Otto Fredrik Potent Flitz, (son av Axel Albrekt Ferdinand, tab 24), född 1876-10-29 i Stuttgart (Württemberg). Grosshandlare i Göteborg under firma Svenska stålbolaget 1905. Styrelseledamot i aktiebolag Nestor samt i Göteborgs fältrittklubb och i k. automobilklubbens Göteborgsavd. Äg. villaegendomen Ekebacken å Stenungsön i Norums socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1907-08-03 i Köpenhamn med Ellen Dagmar Winding-Hansen, född där 1880-07-03, dotter av grosshandlaren Christian Hansen och Charlotte Winding.

Barn:

 • Elsa Louise, född 1909-01-03 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1930-01-18 i Göteborg (Vasa vb nr 13) med godsägaren Nils Lennart Johannes Lennartson Mark, född 1903-12-08 i Rommele socken, Älvsborgs län.
 • Carl'' Axel, född 1910-12-03 i Göteborg.

TAB 26

Johan Filip, (son av Johan Fredrik, tab 16), född tvilling 1780-04-20 i Örs socken, Älvsborgs län. Förare vid Bohusläns regemente 1791. Sekundadjutant därst. s. å. 24/4. Officersexamen 17955. Adjutant vid Västgötadals regemente s. å. 7/4. Fänrik därst. 1796-04-30. Stabslöjtnant 1805-10-02. RSO 1807-06-26. Stabskapten 1810-10-11. Avsked 1811-10-08. Kapten vid Västerbottens regemente 1820-02-22. Avsked 1823-06-10. Död 1840-05-20 Rödjan s socken, Älvsborgs län. Han bevistade kriget i Pommern 1806–1807 och blev fången hos fransmännen. Gift 1811-10-24 i Vänersborg med Maria Charlotta Wikström, från vilken han blev skild, född 1791-08-28, död 1872-10-01 i Karlstad, dotter av bruksägaren Johan Wikström och Carolina Charlotta Bahrman.

Barn:

 • Johan Fredrik Filip, född 1812. Protokollssekreterare. Död 1871. Se Tab. 27.
 • Carolina Beata, född 1815-03-02 i Vänersborg. Stiftsjungfru. Död 1889-01-18 i Karlstad. Gift 1838-05-22 på Tengrenstorp vid förstn. stad med häradshövdingen i Fryksdals domsaga, Värmlands län, RNO Anders Jakob Pihlgren, född 1808-01-31 Olssäter, död 1892-01-08 i Karlstad.
 • Nils Albrekt Carl, född 1817-03-06 i Glava socken, Värmlands län. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1831-09-28. Furir därst. 1833-12-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1835-12-19. Linjeofficersexamen 1838-05-04. Löjtnant därst. 1839-12-14. Kapten 1848-09-29. Avsked 1862-03-27. Död ogift 1875-05-02 i Åmål.
 • Elisabet Charlotta, född 1819-06-22. Stiftsjungfru. Död 1820-05-04.

TAB 27

Johan Fredrik Filip, (son av Johan Filip, tab 26), född 1812-08-08 i Vänersborg. Student i Uppsala 1828-09-24. Examen till rättegångsverken 1831. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 19/1. Extra ordinarie notarie 1833-09-27. Vice häradshövding. Vice notarie i nämnda hovrätt 1837-03-11. Kopist i nämnda expedition 1840-12-22. Kanslist 1846-04-29. Protokollssekreterare 1860-12-04. Död 1871-01-09 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i egen familjegrav å Norra kyrkogården vid nämnda stad. Gift 1848-10-28 i Stockholm med Sofia Augusta Fägersten, född 1813-07-11 i nämnda stad, död där 1867-12-15, dotter av kammarrådet Lars Olof Fägersten och Sofia Magdalena Hafvenström.

Barn:

 • Johan Fredrik Filip, född 1849-08-29 i Stockholm, död där 1853-09-18.
 • Filip August, född 1851-03-09 i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika. Återkom därifrån. Död ogift 1910-08-01 i Stockholm.
 • Sofia Charlotta Carolina, född 1853-03-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1926-03-19 i nämnda stad och begraven i familjegraven å Stockholms norra begravningsplats. Gift 1886-11-11 i Stockholm med före detta krigshovrättsrådet Arvid Gustaf Berencreutz, född 1854

TAB 28

Erik Gabriel, (son av Johan Fredrik, tab 16), född 1783-11-22 Nordkärr. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Utexaminerad 1802-09-24. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1808-02-15. GMtf 1809. Kapten i armén s. å. 29/6. Major vid Skaraborgs regemente 1811-02-05. Avsked s. å. 6/10. RSO 1820-07-12. Postinspektör i Karlstad 1831-11-06. Död 1853-09-21 i Stockholm. Han bevistade kriget i Pommern 1807 och mot Norge 1808 och 1809. Gift 1812-03-31 Berg med Jana von Qvanten, född 1787-05-01 Qvantensburg s socken, Älvsborgs län, död 1868-08-09 i Karlstad, dotter av översten Carl Jakob von Qvanten, och friherrinnan Charlotta Magdalena von Scheiding.

Barn:

 • Charlotta Elisabet Hedvig (Betty), född 1813-01-13 på Berg. Stiftsjungfru. Död ogift 1884-03-15 i Karlstad.
 • Axel Henning, född 1814-05-12 på Berg, död där 1816-04-23.
 • Carl Emil Gustaf, född 1815-06-14 på Berg. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1830-08-30. Förare 1832-04-30. Undergick artilleriofficersexamen 1833-02-15. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1833-03-16. Ordonnansofficer hos konung Carl XIV Johan 1843-02-20. Löjtnant s. å. 11/10. Adjutant hos generalen greve Löwenhielm på Fyen 1848. Kavaljer hos arvfurstarna 1849-12-29. RDDO 1852-06-11. Åtföljde hertigen av Uppland till Kissingen och sedan till Norge samt var närvarande vid hans dödsbädd 1852. Kavaljer hos hertigen av Östergötland 1853. Kapten 1854-06-01. Åtföljde hertigen av Östergötland på dess resa till Paris 1856. Kammarherre s. å. 5/5. RHGuelfO s. å. 15/5. OffBLeopO s. å. 29/5. OffFrHL s. å. 10/6. RNedLO s. å. Hovmarskalk 1857-05-06 hos bemälde hertig, som han åtföljde på dess resa till Nassau och övervar hans förmälning å slottet Bieberich s. å. 6/6. RSO 1858-07-12. KNassAdO1kl s. å. 10/8. KNO 1865-09-18. Avsked ur krigstjänsten s. å. 29/12. KDDO1gr 1869-07-28. Tjänstg. 1:e hovmarskalk hos konungen 1872-10-21. KNS:tOO1kl 1873-05-12. StkAnhABjO s. å. RPrRÖO1kl s. å. StkLEkkrO 1874. RWaldFO1kl 1875. RRS:tAO1kl 1876. KmstkNO 1877-06-06. Död ogift 1878-07-29 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • Erik Gabriel, född 1816. Major. Död 1881. Se Tab. 29
 • Ida Atalia, född 1817, död 1822-01-00.
 • Ebba Georgina, född 1820-05-07 på Berg, död 1822-03-17 i Vänersborg.
 • Sixten Axel, född 1826. Kabinettskammarherre. Död 1902. Se Tab. 32.

TAB 29

Erik Gabriel, (son av Erik Gabriel, tab 28), född 1816-10-17 Berg. Rustmästare vid Värmlands fältjägare 1832-06-26. Furir därst. 1833-04-07. Förare 1834-04-08. Artilleriexamen s. å. 16/4. Avsked från nämnda regemente s. å. 6/5. Sergeant vid Göta artilleriregemente s. å. 26/5. Underlöjtnant därst. 1835-08-05. Underlöjtnant vid skånska husarregemente 1838-07-21. Löjtnant därst. 1848-08-14. Ryttmästare i regementet 1858-07-17. RSO s. å. 3/5. Ryttmästare vid regementet s. å. 31/7. Major i armén 1871-01-03. Avsked med tillstånd att såsom major i armén kvarstå s. d. Död 1881-12-16 i Lund. Gift 1860-09-11 i Karlstad med friherrinnan Emma Amalia Matilda Koskull i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1851-09-30 i Linköping med kaptenen, greve Mauritz Staffan Filip Klingspor, född 1800, död 1858), född 1829-04-01 i Stockholm, död 1897-02-09 i Malmö, dotter av hovmarskalken, friherre Anders Erik Koskull, och friherrinnan Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Carl-Erik, född 1865. Postexpeditör. Död 1919. Se Tab. 30.
 • Fredrika Emma Elisabet, född 1867-01-20 i Stoby socken, Kristianstads län. Gift 1888-07-19 i Stockholm med praktiserande läkaren i nämnda stad, RNO, med. licentiat Johan Otto August Bergqvist, född 1862-01-12 i Lund.

TAB 30

Karl-Erik , (son av Erik Gabriel, tab 29), född 1865-05-21 i Stoby förs, Kristianstad län . Mogenhetsexamen 1883. Student i Lund s. å. Extra ordinarie postexpeditör 1886-09-25. E. biträde i södra postdistriktet 1890-12-08. Postexpeditör 1899-12-05. Död 1919-08-02 i Osby i likanämnd socken, Kristianstads län (Malmö S:t Johannes förs, db). Gift 1908-08-24 i Malmö, S:t Johannes n 160, med Alma Antoinette Friberg, född 1865-12-12 i Landskrona 12/2? , död i Malmö, S:t Johannes 1913-01-24, dotter av smedsmästaren eller fabrikören Anders Friberg och Johanna Nilsson.

Barn:

 • Millie Elisabet, RHD prot. 1944-11-27, född 1893-06-20 i Köpenhamn. Gift 1:o (Malmö, S:t Pauli förs, vb) 1920-09-18 med avdelningschefen i brand- och livförsäkringsaktiebolag Skåne, sederm. direktören i Städernas Allm. Brandstodsbolag Svithiod & Gothia, Malmö, Nils Gustaf Bernhard Brunner, född 1892-04-22 i Rörums socken, Kristianstads län, död 1931-03-26 i Lomma förs, Malmöhus län.

TAB 31

Gustaf, (son av Erik Gabriel, tab 29), född 1868-11-02 Strömsfors s län. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1889-06-14. Mogenhetsexamen vid Palmgrenska skolan i Stockholm 1890-12-13. Sergeant 1892-06-20. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Löjtnant 1897-04-23. Kapten 1907-05-03. RSO 1914-09-30. Avsked 1919-06-13. Major i armén s. d. Död 1919-09-22 i Stockholm, S:t Görans förs, Stockholms län (db nr 83) (Linköpings domk. förs, db). Gift 1897-11-18 i Sofiakyrkan i Jönköping med Karin Sofia Sjöberg, född 1874-02-19 i Jönköping, dotter av fabriksidkaren Arvid Leopold Sjöberg och Augusta Elisabet Lundqvist.

Barn:

 • Sigyn Emma Elisabet, född 1899-06-13 i Norrköping. Stiftsjungfru. Gift 1936-11-07 i Stockholm S:t Görans förs (vb nr 430) med Felix Oskar Thörne, född 1899-12-23 i Stockholm
 • Karin Alice Ingeborg, född 1900-09-03 i St Olai förs, Norrköping. Stiftsjungfru. Gift 1926-04-10 i Linköpings domkyrka ]] med Kurt Ludvig Hildemar Benzinger, född 1898-08-27 Nådhammar.
 • Fredrik Ferdinand Erik Gabriel, född 1912-03-05 i Norrköpings Hedvigs förs, död 1920-05-25 i Linköpings domk. förs.

TAB 32

Sixten Axel, (son av Erik Gabriel, tab 28), född 1826-06-06 på Berg. Kadett vid Karlberg 1841-01-15. Utexaminerad 1846-05-27. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 19/6. Löjtnant 1849-12-04. Åtföljde en bataljon av regementet till ockupationskåren i Slesvig s. å. Kompaniofficer vid Karlberg 1850-09-14–1855. Kapten 1862-12-02. RSO 1869-07-29. Major i armén 1871-12-21. Nämndeman i Lösings härad av Östergötlands län s. å. Avsked ur krigstjänsten 1872-01-26. Kabinettskammarherre hos konungen 1873-04-05. RPrKrO2kl s. å. KDDO1gr 1874-06-22. KLEkkrO s. å. i juli. KVO1kl 1882-06-06. KBadZLO1kl s. å. i nov. StkPChrO 1885-01-00. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1888-09-18–1897. StkBadZLO 1889-05-06. Tjänstfri vid hovet 1892. OII:sJmt 1897-09-18. KNO1kl 1898-01-21. Död 1902-10-04 Svensksund. Gift 1856-11-01 i Stockholm med Augusta Frestadius, född 1832-03-24 i nämnda stad, död där (Konungssunds förs, Östergötlands län, db) 1912-04-15, dotter av grosshandlaren Anton Vilhelm Frestadius och Lovisa Enblom.

Barn:

 • Axel Vilhelm, född 1857. Generaldirektör. Död 1920. Se Tab. 33.
 • Sixten Oskar Erik, född 1859. Kammarherre. Död 1911. Se Tab. 34.
 • Carl'' Gustaf August Viktor, född 1860. Kommendörkapten. Död 1911. Se Tab. 35.
 • Jana Lovisa Augusta Elisabet, född 1862-03-05 på Svensksund. Stiftsjungfru.
 • Emil Johan Bernadotte, född 1864-04-28 på Svensksund. Mogenhetsexamen i Uppsala 1883. Elev vid tekniska högskolan 1884–1888. Ingenjör i Nordamerikas Förenta staters sjödepartement i Washington. Ingenjör vid bärgnings- och dykeriaktiebolag Neptun i Stockholm. Död 1893-09-02 i Mörsil, Jämtlands län.
 • Erik Sixtensson, född 1869. Direktör. Död 1923. Se Tab. 36.
 • Ida Augusta, född 1873-03-03, död s. å. i mars.

TAB 33

Axel Vilhelm, (son av Sixten Axel, tab 32), född 1857-08-16 på Svensksund. Mogenhetsexamen i Uppsala 1877. Sekreterare vid Sveriges utsädesförening 1892-01-01. Redaktör av Lantmannen 1890. LLA 1896-03-16. Sekreterare i Malmöhus läns hushållningssällskap s. å. 15/12. Sekreterare vid 2. nordiska lantbrukskongressen i Stockholm 1897. Hedersledamot av finska hushållningssällskapet s. å. 2/11. RDDO 1898-03-20. RVO s. å. 14/5. RRS:tStO3kl 1899-06-04. Kanslisekreterare i jordbruksdepartementet 1900-03-31. T. f. kansliråd och byråchef därst. s. d. RNSO:tOO 1901-01-21. Kansliråd i k. m:ts kansli 1902-12-01. RNO 1903-12-01. Kansliråd och byråchef i jordbruksdepartementet 1906-06-29. Överdirektör och chef för lantbruksstyrelsen 1912-04-26. KVO2kl 1914-09-30. Ledamot av styrelsen för veterinärhögskolan fr. o. m. 1915-01-01. Vice preses i LA 1916-12-19. KVO1kl 1917-06-06. Generaldirektör och chef för lantbruksstyrelsen 1918-12-13. Död 1920-06-12 i Stockholm, jordfäst s. å. 16/6 och begraven s. å. 17/6 på Konungssunds kyrkogård, Östergötlands län. Gift 1892-09-07 på Granholmen vid Stockholm med Elise Starck, född 1861-05-22 i Stockholm, dotter av belgiske konsuln, grosshandlaren Albert Starck och Agnes Dill (från Hamburg).

Barn:

 • Eva, född 1894-07-09 i Svalövs socken, Malmöhus län. RKSM. PrRKM2o.3kl. ÖRKHt2kl m krigsdek. Turk RHalvM2o.3kl. BulgRKM. Gift 1922-07-29 i Stockholm (Engelbrekts förs, vb) med före detta kaptenen vid kejs. tyska skyddskåren för Ostafrika, PrJK1 o.2kl, RJoh O, Echard Joseph Bogislaw von Heyden-Linden, född 1885-12-17 i Lindenhof vid Demmin, Pommern
 • En dotter, dödfödd 1897-10-07 i Svalövs socken.

TAB 34

Sixten Erik Oskar, (son av Sixten Axel, tab 32), född 1859-01-24 på Svensksund. Mogenhetsexamen 1880-05-20. Förvaltare vid Hagbyberga i Björkviks socken, Södermanlands län omkr. 1884. Tjänstg. kammarjunkare 1890-12-01. Förvaltare vid Svensksund 1892. OII:s Jmt 1897-09-18. Härold vid KMO s. å. 22/11. Kammarherre 1898-12-01. RNO 1905-11-27. Död 1911-11-04 i Stockholm (Konungssunds förs, Östergötlands län, db). Ägde Svensksund i Konungssunds socken, Östergötlands län sedan 1897. Gift 1892-05-29 i Gjentofte kyrka Själland

Barn:

 • Louise Vendela Hillevid Jana Augusta, född 1894-01-30 på Svensksund. Före detta sjuksköterska vid röda korset. Författarinna. 1971-05-29 promoverad t Doctorem Litteratum ad Honorem av Universitatis Laurentianae Sudburiensis. Gift 1:o 1918-12-27 i Köpenhamn (Stockholm Hedvig Eleonora förs, vb) med ryske löjtnanten Gleb Nicolajevitj Kirilin, född 1895-03-19 i S:t Petersburg, död 1920. Gift 2:o 1939-09-11 med Leonard Clifford Lawrence, född 1900-12-28.
 • Ebba Hillevid Elise, född 1896-06-20 på Svensksund. Gift 1926-06-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora med inspektören hos Ford Motor Company, civilingenjören Stellan Bendz, född 1898-11-09

TAB 35

Carl-Gustaf August Viktor, (son av Sixten Axel, tab 32), född 1860-10-15 på Svensksund. Elev vid sjökrigsskolan 1874-09-30. Utexaminerad 1880-09-25. Underlöjtnant i flottan s. d. Underlöjtnant vid flottan s. å. 15/10. Löjtnant därst. 1884-04-25. Tjänstgjorde i engelska örlogsflottan 1885–1888 och deltog därunder i en världsomsegling. TOO4kl 1889-11-30. Hedersledamot av Royal United Service Institution i London s. å. 2/12. Kapten 1890-07-01. Genomgick en fem månaders kurs vid United States Naval War College i Newport 1894-05-25–15/10. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottan 1900-10-05. RSO s. å. 1/12. Kommendörkapten av 2 gr. 1901-12-30. KDDO2gr 1902-10-23. RPrRÖO3kl 1904. Kommendörkapten av 1. gr. 1905-06-20. Död 1911-12-01 på sin egendom Ållonö i Östra Stenby socken, Östergötlands län, Östra Stenby förs, Östergötlands län. Gift 1894-12-27 i Boston med Pauline Bancroft, född 1869-10-27 i Milton, Mass., Nordamerika, dotter av John Chandler Bancroft och Louise Maria Denny. Äg. Ållonö.

Barn:

 • Pauline Bancroft, född 1896-02-06 i Stockholm (Skeppsholms förs) (född i Karlskrona). Stiftsjungfru. Gift 1935-04-27 i Simla Indien (Östra Stenby förs, vb) med majoren Alexander John Mackay, född 1892-12-31
 • Sixten John Bancroft, född 1897-11-17 i Stockholm, död där 1899-03-11.
 • Carl Gustaf Bancroft (Peter), född 1899-12-30 i Stockholm. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1921-12-31. Fänrik i regementet 1922-12-30. Underlöjtnant vid regementet 1923-12-31. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1926-01-29. Se Tab. 35A.
 • Axel Emil Bancroft (Miles), född 1902-09-25 på Verstorp. Volontär vid livgardet till häst 1920-05-15. Studentexamen s. å. 22/5. Elev vid Karlberg s. å. Korpral 1921-06-07. Furir s. å. 21/8. Fanjunkare 1922-08-31. Utexaminerad s. å. 16/12. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1924-12-31. Löjtnant i regementet 1926-05-28. Se Tab. 35B.
 • Gunilla Louise Bancroft, född 1908-06-23 på Ållonö, Östra Stenby förs, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1929-03-24 i Stockholm med fänriken David Herbert Schinkel, nr 2315, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1935-08-26 blev skild, född 1902. Gift 2:o 1935-10-15 i Norrköping (Östra Stenby förs, Östergötlands län, vb) med affärsmannen Georg Vilhelm Robert Rosenlew, nr 1009 (tab 15), skilda 1943-05-04, född 1907-02-27.

TAB 35A

Carl Gustaf Bancroft (Peter), (son av Carl Gustaf August Victor, tab 35), född 1899-12-30 i Stockholm. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1921-12-31. Fänrik i regementet 1922-12-30. Underlöjtnant vid regementet 1923-12-31. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1926-01-29. Löjtnant i samma reserv s. å. dec. 10. Bankstudier i New York, Paris och Berlin 1927–1930. Master in Business Administration, Harvard, U. S. A. 1928. Avskedur reserven 1929-04-12. Anställd i Stockholms enskilda bank aktiebolag sedan 1030. Löjtnant i Livregementets till häst reserv 1940-01-19. Ryttmästare 1942-03-13. Avsked från kavalleriets reserv 1946-10-25. Förordnad till ryttmästare i kavalleriets reserv 1946-12-20. Knöts 1930 till Teosofiska Samfundet och har lett dess verksamhet i Sverige under ca 40 år. Gift 1926-09-12 Kolberga (Oscarsh. förs, vb nr 27) med Oscara Fredrika Kathinka Evers, född 1903-06-09 Sund, dotter av godsägaren Karl Wilhelm Henrik Evers och Kathinka Carolina Lieberath.

Barn:

 • Viveka Pauline Kathinka, född 1929-05-27 i Oskarshamn (Oscars förs, Stockholm, fb nr 180). Studentexamen v. Djursholms samskola 1949-05-20. Leg. sjukgymnast. Gift 1953.05.24 i Östra Stenby (Danderyds förs, Stockholms län, vb) med ingenjören Otto Ragnar Hjalmar Harling, född 1926-01-16< (Matteus förs, Stockholm, fb). Exportchef v Métal Imphy, Paris, Frankrike. Son av korrespondenten Ragnar Hjalmar Filip Harling och Thekla Hildegard Vennlund.
 • Gunilla Kathinka, född 1932-07-02 i Stockholm (Jakobs förs, fb nr 35). Bosatt i Sonoita, AZ (ca 6 mil fr Tucson).
 • Carl-Gustaf Peter, född 1935-04-05i Stocksund (Östra Stenby förs, Östergötlands län, fb nr 8).

TAB 35B

Axel Emil Bancroft (Miles), (son av Carl Gustaf August Victor, tab 35), född 1902-09-25 på Verstorp. Volontär vid Livgardet till häst 1920-05-15. Studentexamen s. å. maj 22. Korpral 1921-06-07. Furir s. å. aug. 21. Elev vid Krigsskolan s. å. Fanjunkare 1922-08-31. Utexaminerad s. å. dec. 16. Fänrik vid nämnda regemente s. å. dec. 30. Underlöjtnant därst. 1924-12-31. Löjtnant i regementet 1926-05-28. Löjtnant vid Livregementet till häst 1928-01-01. RBKrO. RLettSO. Adjutant hos H.K.H. Hertigen av Västerbotten 1931-04-30. Stabsadjutant och kapten i Generalstabskåren 1937-06-30 och vid samma kår s. å. sept. 11 fr.o.m. s. å. okt. 1. Kapten vid Södra skånska inf. regementet 1940-10-01. Överadjutant och major vid Generalstabskåren och stabschef vid I arméfördelningen 1941-07-01. Gift 1928-07-20 å Strömsholm i Kolbäcks förs Västmanlands län (Stockholm, Engelbr. förs, vb nr 124) med grevinnan Ellen Amelie Clara Hamilton nr 86, född 1905-11-04 i Stockholm, dotter av majoren i Livregementet till häst greve Gustaf Henning Adolf Hamilton och friherrinnan Thyra von Blixen-Finecke.

Barn:

 • Marianne Pauline Thyra, född 1932-04-04 i Stockholm (Engelbr. förs, fb nr 67).
 • Miles Carl Gustaf, född 1934-08-10 i Stockholm, Engelbr. förs (fb nr 180).
 • Hans-Gabriel, född 1939-06-28 i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm, fb nr 229).
 • Jana Cecilia, född 1941-03-24 i Ystad (Sövestads förs, Malmöhus län, fb nr 10).

TAB 36

Erik Sixtensson, (son av Sixten Axel, tab 32), född 1869-08-03 Svensksund. Lantbrukselev vid Haddorp i Slaka socken, Östergötlands län 1889–1890. Inspektor vid Broxvik i Jonsbergs socken, Östergötlands län 1890–1891. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1891–1893-10-19. Förvaltare vid Fågelsta i Julita socken, Södermanlands län 1894–1895 och vid Tynnelsö i Överselö socken, Södermanlands län 1895–1897. Verkst. direktör för aktiebolag Brabergs cementstensfabrik 1905. Befälhavare för Söderköpings landstormsområde 1911. RVO 1920-06-06. SkytteGM. Död 1923-05-18 på sin egendom Braberg i Skönberga socken, Östergötlands län. Gift 1898-06-21 på Villa Quies vid Djursholm med Thyra Schubert, född 1871-05-29 i Stockholm, Svea Artilleriregementes förs, dotter av översten i armén Robert Constantin Schubert och hans första fru Emilie Carolina Schubert.

Barn:

 • Brita Eriksdotter, född 1902-10-10 på Braberg i Skönberga förs, Östergötlands län. Gift 1926-11-21 i Skönberga kyrka i förs med samma namn, Östergötlands län med kaptenen vid Generalstaben Carl Nils Gabriel Årmann, född 1894-08-24 Rynninge. Generallöjtnant.
 • Bengt Eriksson, född 1907-05-06 Braberg. Studentexamen i Norrköping 1926-06-07. Officersaspirant vid 2:a livgrenadjärregementet 1927-06-21. Officersexamen 1930-04-16. Fänrik i Livgrenadjärregementet s. å. apr. 25. Underlöjtnant 1932-04-29. Löjtnant i regementet 1934-05-04. Löjtnant vid Flygvapnet 1936-10-09. Kapten vid Flygvapnet 1940-07-01.

TAB 36A

Sixten Eriksson, (son av Erik Sixtensson, tab 36), född 1900-08-15 Braberg. Studentexamen vid Lundsbergs skola 1919-05-18. Elev vid Tekniska högskolan 1920. Utexaminerad från dess fackskola för elektroteknik 1924-07-00. Civilingenjör. Ingenjör vid Allm. svenska elektr. aktiebolag i Västerås. Anställd vid IVA:s elektrovärmeinst. 1927–1929. Vid Swedish Western Electric C:o, Stockholm 1929–1930. Vid ing. firman Georg Schönander, Stockholm 1930–1933. Vid aktiebolag Graham Stedts gasgenerator, Göteborg 1933–1934. Vid aktiebolag Elektro-Apparat, Stockholm 1934. Tidstudieing. vid aktiebolag Norrköpings Tricotfarik Alb. Westerholm 1935. Anställd vid Svenska turbinfabriksaktiebolag Ljungström, Finspong. LSTF från 1924. Erh. uppdrag av internationella arb:org. (ILO) att utreda frågor rörande produktionsproblem i utvecklingsländerna 16 mån. (1962-09-00). Byrådir i väg- o vattenbyggn. styrelsen. RJohO. Gift 1935-08-10 i Stockholm, Engelbr. förs (vb nr 169) med Karin Solvig Wirén, född 1907-08-13 i Malmö, S:t Petri förs, dotter av slottspastorn August Wirén och Martina Sofia Pontén-Möller.

Barn:

 • Ann-Marie Solvig Sixtensdotter, född 1936-07-02 i Stockholm (Mjölby, fb nr 52). Stiftsjungfru.

Källor

1Um. 2Ash. 3Örebro kyrkoarkiv. 4Svgn. 5KrAB. 6Blr. 7Svn. 8At (P). 9SAB. 10SL.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: