:

Ekenstierna nr 1701

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ekenstierna nr 1701

Adlad 1719-12-07, introducerad 1720.

Ekenstierna A170100.png

TAB 1

Carl Hansson. Handlande i Stockholm. Kämnär i Stockholm 1630. Rådman 1643-05-06. Utsågs till herredagsman 1648-12-20 till den i januari 1649 sammanträdande riksdagen. Död 1660 och begraven 1660-11-18 i Storkyrkan. Gift 1:o 162(6) med Elisabet Andersdotter. Död 1629. Dotter av rådmannen i Stockholm Anders Andersson och Ingrid Hansdotter. Gift 2:o 1630-10-10 i Nikolai förs, Stockholm med Carin Simonsdotter, begraven 1659-09-05 i Storkyrkan.

Barn:

 • 2. Carl Carlsson Ekenbom, döpt 1642-06-08 i Nikolai förs, Stockholm. Kämnär i Stockholm. Begraven 1673-07-27 i Storkyrkan. Gift 1667 med Maria Hansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1674-09-23 i Stockholm med greve Claes Totts sekreterare Peter Robeck, död 1706-03-20, farbroder till överkommissarien Börje Robeck, adlad Gyllenbååt). Död 1712-05-11 i Stockholm. Dotter av skräddaråldermannen Hans Jönsson.

Barn:

 • Johan Ekenbom, adlad Ekenstierna, född 1671-05-27 (döpt 1671-06-01) i Nikolai förs, Stockholm (Srr.). Student i Uppsala 1684–1689. Auskultant i kammarkollegium 1691. Extra ordinarie kammarskrivare vid indelningsverket 1694. Kammarskrivare i kammarkollegium (Ök.) 1695-06-22. Kammarförvant 1699. Avsked (Ök.) 1710-01-26. Kommissarie i Svea hovrätt. Kapten för allmogen i Roslagen 1714. Adlad 1719-12-07 (introducerad 1720 under nr 1701). Död 1742-02-00 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. Gift med Margareta Helena Posse, dotter av överstelöjtnanten Göran Posse, och hans 2:a fru Magdalena Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Axel Carl, född 1702-04-00 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1719. Förare vid livgardet 1720. Löjtnants avsked 1727-08-30. Livdrabant 1728-01-25. Konfirmationsfullmakt 1741-08-15. Kaptens avsked. Död barnlös 1764-11-23 och begraven 1764-12-11 i Husby Lyhundra kyrka, Stockholms län. Gift 1742-07-01 på Sundsta, Husby Lyhundra socken med Anna Sofia Taube, född 1714-01-31 på Sundsta. Död på Sundsta 1779-08-12. Dotter av majoren Jakob Rudolf Taube, och hans 1:a fru Barbara Sofia von Bitern.
 • Knut Gustaf, född 1708. Major. Död 1753. Se Tab. 2

TAB 2

Knut Gustaf, (son av Johan Ekenbom, adlad Ekenstierna, tab 1), till Forsby, Knivsta socken, Stockholms län. Född 1708-07-07. Volontär vid livgardet. Livdrabant 1733-05-05. Löjtnant vid Upplands regemente 1734-02-22. Regementskvartermästare 1742-03-30. Kapten 1747-03-30. Majors avsked 1751. Död 1753-01-00 på Forsby. Gift 1742-12-16 i Malmö med Maria Fredrika Hilphershausen. Död 1753-01-00. Dotter av kaptenen vid garnisonsregementet i Halland Gustaf Fredrik Hilphershausen och Anna Balk.

Barn:

TAB 3

Arvid Johan Fredrik, (son av Knut Gustaf, tab 2), född 1743-10-11 i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1751. Rustmästare vid Upplands regemente 1760-01-19. Avsked 1762. Hovjunkare (SAB.) 1768-05-05. Död 1813-07-09 på Hovgården, Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1763-05-07 med Beata Elisabet Secander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med extra ordinarie kanslisten i kommerskollegium Peter Wallberg). Död 1785-05-10 på Boda, Fägre socken, Skaraborgs län. Dotter av tullinspektören i Norrköping Paul Secander. Gift 2:o 1798-12-27 på Bålberg, Nors socken, Värmlands län med änkefru Hedvig Charlotta Schröder, född 1742 , död 1806-07-24 på Hjärpetan, Nors socken. Dotter av brukspatronen Johan Schröder och Hedvig Helena Holmberg. Gift 1:o 1779-06-10 på Ekenäs biskopsgård vid Karlstad m bruksförvaltaren vid Dömle bruk i Norra Ulleruds socken, Värmlands län, Daniel Bergmarck i hans 3:e gifte (gift 1:o 1750-04-24 i Kumla socken, Örebro län med Anna Maria von Weinberg, född 1730-12-31 i Köping. Död 1763-09-06 Viksberg Dotter av löjtnanten Axel Christian von Weinberg, och Birgitta Gisler. Gift 2:o 1764-06-13 Risäter Död 1777-12-12 på Viksberg), född 1720-10-08 i Uppland. Död 1793-10-00 på Viksberg.

Barn:

 • 1. Beata Fredrika, född 1763-06-16 på Älvsunda, Eds socken, Stockholms län, död 1763.
 • 1. Carl Gustaf Fredrik, född 1764-06-30. Volontär 1777. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1781-12-19. Avsked 1787-12-19. Död ogift 1802-06-04 på Spethult, Ransbergs socken, Skaraborgs län.
 • 1. Johan Adolf, född 1768. Ryttmästare. Död 1832. Se Tab. 4

TAB 4

Johan Adolf, (son av Arvid Johan Fredrik, tab 3), född 1768-02-28 i Knivsta socken, Stockholms län. Antagen i krigstjänst 1779-04-30. Volontär vid livregementets kyrassiärer 1780-01-20. Korpral vid livregementets kyrassiärer 1784-06-18. Kornett vid livregementets dragoner 1788-05-12. Löjtnant vid livregementets dragoner 1792-09-17. Ryttmästare vid livregementets husarer 1796-08-11. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i armén 1807-02-16. Avsked ur armén 1812-01-07. Död 1832-03-05. Gift 1800-06-29 med Charlotta Aurora Drysén, född 1779-08-03. Död 1848-02-21 i Stockholm. Dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Fägre pastorat av Skara stift Nils Drysén och hans 1:a fru, friherrinnan Magdalena Charlotta Rehbinder.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1800. Volontär. Död 1857. Se Tab. 5
 • Johan Fredrik, född 1801. Överstelöjtnant. Död 1858. Se Tab. 6.
 • Bror Nils, född 1803-05-20, död ogift 1834-12-17 i Mariestad.
 • Knut August, född 1804. Kammarjunkare. Död 1843. Se Tab. 8
 • Alfred, född 1805, död 1806-04-29.
 • Vilhelm, född 1807. Rustmästare. Död 1878. se tab 9.
 • Carl, född 1808-06-02. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1823-12-19. Avsked 1826-01-25. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1826-04-13. Officersexamen 1827-07-08. Fänrik vid livbeväringsregementet 1827-11-28 och vid livbeväringsregementet 1829-02-04. Fänrik vid Upplands regemente 1829-11-07. Avsked med tillstånd att såsom fänrik kvarstå i armén 1830-05-21. Löjtnant i armén 1839-10-05. Centralstationschef vid telegrafkåren. Kapten i armén 1850-05-04. Kommendant på Långholmen 1851. Fängelsedirektör vid Södra och Norra straffängelserna. Avsked. Död barnlös 1879-03-11 i Dalarö. Gift 1839-11-21 med Margareta Catharina Sofia Bennet, född 1819-03-03. Död 1883-03-29 i Stockholm. Dotter av fabrikören Carl Bennet och Fredrika Malmberg.
 • Christian August, född 1809. Sergeant. Död 1856. Se Tab. 19
 • Elisabet Charlotta, född 1810-10-03. Död 1810-11-15.
 • Alfred Napoleon, född 1812-06-22 i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Pioniär på Karlsborg 1835–1840 (At(KrA).). Död.
 • Charlotta Elisabet, född 1813-10-24 på Stora Rudet, Ramsbergs socken, Skaraborgs län, död 1875-10-03 i Töreboda. Gift 1836-05-08 med kronolänsmannen och vice kronofogden i Jönköpings län Carl Johan Frick, född 1799-03-02 på Taberg, Månsarps socken, Jönköpings län, död 1846-06-28 på Stora Bosarp, Mulseryds socken, Jönköpings län.
 • Sofia Lovisa, född 1814-11-05 i Mölltorps socken, död 1857-10-21 i Stockholm. Gift 1838-08-15 på Mossebo, Mölltorps socken med myntdirektören Sebastian Tham, i hans 1:a gifte, född 1811, död 1892.
 • Henrietta Christina, född 1816-01-03 i Mölltorps socken, död. Gift 1843-06-11 med regementskommissarien Carl Johan Tengwall, född 1811-12-17, död 1864-03-20.
 • Carolina Fredrika, född 1817-07-22, död 1817-11-14.

TAB 5

Gustaf Adolf, (son av Johan Adolf, tab 4), född 1800-10-01. Volontär vid kronprinsens husarregemente. Avsked. Död 1857-04-28. Gift 1832-09-02 med Fredrika Fahlström, född 1806-09-12, död 1876-09-27 i Göteborg.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1832-12-11, död före fadern.
 • Ester Constantia, född 1834-10-00, död 1839-05-20.
 • Axel Rudolf, född 1837. Levde vid bouppteckningen efter fadern 1857-07-08.
 • Julius Viktor Malakias, född 1840-12-25, död 1841-01-13.
 • Gustaf Adolf, född 1842-03-03. Styrman i handelsflottan. Död 1889-04-18 i Göteborg. Gift i Göteborg 1881-06-12 med Josefina Lovisa Magdalena Nilsson, född 1845-06-12, död 1906-10-14 i Göteborg.
 • Lydia Charlotta Emilia, född 1844-03-06, död 1915-06-25 i Göteborg Vasa förs (db). Gift 1878-12-22 i Göteborg med kontorsskrivaren vid postverket Sven Uno Frodlund, från vilken hon blev skild, född 1841, död i Amerika.

TAB 6

Johan Fredrik, (son av Johan Adolf, tab 4), född 1801-10-03. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid livbeväringsregementet 1821-11-05. Löjtnant vid livbeväringsregementet 1823-07-04. Kapten 1827-07-11. Major i armén 1838-09-21. Major vid regementet 1841-10-06. RSO 1842-01-28. Överstelöjtnant i regementet 1848-07-11. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1852-12-11. Postmästare i Grisslehamn 1857-05-12. Död 1858-07-22. Gift 1825-10-23 med Emilia Maria Wellander, född 1804-03-05 i Stockholm. Död 1882-04-30 i Mariefred. Dotter av handlanden i Stockholm Magnus Wellander och Catharina Schiller.

Barn:

 • Fredrik Eugen, född 1829. Kammarherre. Död 1884. Se Tab. 7

TAB 7

Fredrik Eugen, (son av Johan Fredrik, tab 6), född 1829-11-13 på Långdunker, Hyltinge socken, Södermanlands län. Student 1848-06-13. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1849-10-10. Officersexamen 1851-03-03. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet 1851-03-26 Transporterad till Svea livgarde 1853-11-19. Löjtnant vid Svea livgarde 1855-09-21. Kapten 1862-04-25. Avsked 1866-06-19. Intendent på Gripsholms slott 1866-06-00. RDDO 1869-07-28. Kammarherre 1874-12-01. RVO 1876-12-01. Död 1884-08-10 på Gripsholm. Ägde husen nr 2 B Lilla Trädgårdsgatan och nr 10 Roslagstullsgatan, Stockholm. Gift i Stockholm 1858-04-10 med Franciska Emilia (Fanny) Björkman, född 1837-03-19 i Stockholm. Död i Stockholm (Kärnbo förs Södermanlands län 1910-03-28. Dotter av bruksägaren Axel Ulrik Björkman och Maria Antoinetta Nordlin.

Barn:

 • Anna Franciska, född 1862-10-15 i Stockholm. Gift 1884-06-05 på Gripsholms slott med skriftställaren Georg Gustaf Nordensvan nr 2114, född 1855. Död 1932-04-08 i Stockholm å Sofiahemmet Engelbr. förs, Stockholms län. db nr 86).
 • Fanny Maria, född 1864-02-23 i Stockholm. Död 1933-07-13 i Eskilstuna (Kärnbo förs Södermanlands län db nr 9).
 • Ester Antoinetta, född 1865-09-27 i Stockholm.

TAB 8

Knut August, (son av Johan Adolf, tab 4), född 1804-08-24. Furir vid Skaraborgs regemente 1821-12-27. Förare vid Skaraborgs regemente 1825-05-28. Avsked 1827-09-07. Fänrik i armén 1829-05-29 och vid Gotlands nationalbeväring samma dag. Avsked 1835-07-14. Kammarjunkare. Död 1843-10-14 i Stockholm. Gift 1832-11-24 på Södra Oset, Ransbergs socken, Skaraborgs län med friherrinnan Fredrika Ulrika Falkenberg af Trystorp, född 1800-04-27 på Södra Oset. Död 1869-01-27 i Mariestad. Dotter av kaptenen, friherre Carl Gabriel Falkenberg af Trystorp, och hans 1:a fru grevinnan Eva Christina Lagerberg.

Barn:

 • Eva Charlotta Augusta, född 1833-09-03 (09-09) på Backgården, Bellefors socken, Skaraborgs län, död 1903-03-21 i Hammarby, Väddö socken, Stockholms län. Gift 1:o 1851-09-30 i Falköping med källarmästaren i Falköping Charles Jouvin, från vilken hon blev skild, född 1823-11-03 i Stockholm, död 1885-06-23 i Falköping. Gift 2:o 1865-02-20 i Stockholm med apotekaren i Falköping Johan Adolf Wallin, född 1823-11-14 i Uppsala, död 1916-08-08 i Södersund, Väddö socken.
 • Sofia Fredrika Christina, född 1835-04-19 på Backgården, död 1865-11-26 på Sanna, Ransbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1858 med Peter Abrahamsson.
 • Knut Johan Gabriel, född 1836-03-27.
 • Lovisa Ulrika Henrika, född 1838-06-29, död 1840-11-08.

TAB 9

Vilhelm, (son av Johan Adolf, tab 4), född 1807-04-23 i Ekeskogs socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1827-04-01. Avsked 1829-10-06. Död 1878-06-06 i Ransbergs socken. Gift 1830-01-06 med Maria Abrahamsdotter, född 1803-05-01 i Beatebergs socken, Skaraborgs län, död 1872-04-08.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1829-01-07 i Bellefors socken, Skaraborgs län, död omkring 1889. Gift 1854-02-05 med jordbrukaren Alexander Blomberg, död.
 • Johan Gustaf Adolf, född 1832. Hemmansägare. Död 1920. Se Tab. 10.
 • Carl August Napoleon, född 1835. Husar. Död 1865. Se Tab. 17
 • Sofia Vilhelmina, född 1838-05-03, död 1915-02-01 i Fägre ]] socken, Skaraborgs län. Gift 1865-01-01 med korpralen August Wallin, född 1837-01-05.
 • Knut Albert Emanuel, född 1842-03-21, död 1844-11-09.
 • Axel Fredrik, född 1845. Husar. Död 1917. Se Tab. 18

TAB 10

Johan Gustaf Adolf, (son av Vilhelm, tab 9), född 1832-11-19 i Beatebergs socken. Hemmansägare i Krontorp, Ransbergs socken. Död i Krontorp ]], Ransbergs förs 1920-04-03. Gift 1857 med Stina Jakobsdotter, född 1829-12-11 på Greby, Götlunda socken, Skaraborgs län. Död 1912-11-19 på Krontorp, Ransbergs förs Skaraborgs län. Dotter av jordbrukaren Jakob Larsson och Kajsa Gustafsdotter.

Barn:

 • Gustaf Herman, född 1860-02-07 i Ransbergs socken, död 1864-07-15.
 • Carl Rikard, född 1863 i Ransbergs socken. Jordbrukare. Död 1930. Se Tab. 11.
 • Ida Josefina, född 1865-10-07 i Ransbergs socken. Gift 1887-12-31 i Värings socken, Skaraborgs län med hemmansägaren Johan Teodor Fredell, född 1859-05-04 i Götlunda socken, Skaraborgs län.
 • Charlotta Amalia (Lotta), född 1869-01-26 i Ransbergs socken. Gift 1898-02-11 med hemmansägaren Carl Albert Holmgren i hans 2:a gifte, född 1853-05-07 i Ransbergs socken.
 • Knut Albert, född 1872 i Ransbergs socken. Hemmansägare. Se Tab. 16.

TAB 11

Carl Rikard (översiktstab 4A son av Johan Gustaf Adolf, tab 10), född 1863-06-05 i Ransbergs socken. Hemmansägare. Jordbrukare först i Rörsnäs, Breviks socken, sedan i Grevbäcks socken och därefter i Långebro, Götlunda socken (alla i Skaraborgs län). Död 1930-11-30 i Götlunda förs, Skaraborgs län. Gift 1886-12-31 med Ida Christina Karlsdotter '', född 1866-05-10 vid Ryholm, Beatebergs socken, Skaraborgs län. Död 1914-06-25 i Långebro, Götlunda förs, Skaraborgs län. Dotter av arbetaren Carl Abrahamsson och Anna Greta Johansdotter.

Barn:

 • Anna Christina, född 1887-07-14 i Breviks socken, Skaraborgs län.
 • Gustaf Rikard, född 1890-04-29 i Breviks förs, Skaraborgs län. Se Tab. 12.
 • Carl Johan, född 1892 i Breviks förs, Skaraborgs län. Se Tab. 13.
 • Axel Edvin, född 1894-04-24 i Grevbäcks socken Skaraborgs län. Jordbrukare i Långebro. Se Tab. 13.5
 • Emil Herbert (Heribert), född 1896 i Grevbäcks förs, Skaraborgs län. Se Tab. 14.
 • Henning Severin, född 1899 i Götlunda förs, Skaraborgs län. Se Tab. 15.
 • Ture Georg, född 1901-04-22 i Götlunda socken, Skaraborgs län. Död.
 • Knut Bertil, född 1902-06-11 i Götlunda socken, Skaraborgs län. Se Tab. 15.5
 • En dödfödd dotter 1905-07-07 i Götlunda socken Skaraborgs län.
 • Ida Margareta, född 1907-05-27 i Götlunda socken Skaraborgs län. Gift 1930-11-01 i Hjo stadsförs, (vb nr 10) med snickaren Ernst Arvid Andersson, född 1899-02-12 i Kyrkefalla förs, Skaraborgs län.

TAB 12

Gustaf Rikard (översiktstab 4A son av Carl Rikard, tab 11), född 1890-04-29 i Rörsnäs, Breviks socken, Skaraborgs län. Småbruksägare. Jordbrukare i Långebro, Götlunda socken, Skaraborgs län. Rättare vid Fimmersta, Moholms socken, Skaraborgs län. Död 1939-02-14 i Götlunda förs, Skaraborgs län (db nr 4). Gift 1916-10-27 i Götlunda förs, Skaraborgs län, ]] med Anna Mathilda Johansson, född 1894-08-14 i Halna förs, Skaraborgs län.

Barn:

 • Sven Folke
 • Stig Erik

TAB 13

Carl Johan (översiktstab 4A son av Carl Rikard, tab 11), född 1892-03-25 i Rörsnäs Bredviks förs Skaraborgs län. Jordbrukare först i Långebro, sedan vid Ryholm, Beatebergs socken, Skaraborgs län och därefter först i Mölltorps socken och sedan i Breviks socken, Skaraborgs län. Gift 1916-11-24 i Ransbergs socken Skaraborgs län med Anna Elisabet Andersson, född 1892-06-19 på Flybacken, Ransbergs socken, Skaraborgs län. Dotter av jordbrukaren Fredrik Andersson och Maria Catharina N. N.

Barn:

 • Carl Gustaf
 • Margit Elisabet
 • Sven Torsten
 • Rut Brita Margareta
 • Åke Evert
 • Astrid Anne-Britt

TAB 13.5

Axel Edvin (översiktstab 4A son av Carl Richard tab 11), född 1894-04-24 i Grevbäcks förs, Skaraborgs län. Fabrikör. Gift 1924-10-18 i Kyrkefalla förs, Skaraborgs län, ]] med Tyra Gabriella Wilsson, född 1904-11-03 i Tibro, Kyrkefalla förs, Skaraborgs län.

Barn:

 • Åsa Margareta

TAB 14

Emil Herbert (Heribert) (översiktstab 4A son av Carl Rikard, tab 11), född 1896-07-23 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Snickare. Hemmansägare. Gift 1922-02-18 i Götlunda socken, Skaraborgs län, ]] med Tekla Maria Johansson, född 1901-09-23 i Götlunda socken, gn Gudhems o. Kåkinds tingsl. HR:s utsl. 1942-09-02 i hennes 1:a gifte. Gift 2:o 1943-06-23 med byggnadssnick. Karl Johan Ek, född 1886-09-09. Dotter av hemmansägaren Gustaf Johansson och Augusta N. N.

Barn:

 • Brita Maria
 • Gunborg Linnéa

TAB 15

Henning Severin (översiktstab 4A son av Carl Rikard, tab 11), född 1899-03-21 i Götlunda socken, Skaraborgs län. Hemmansägare i Nytorp, Kärret, Götlunda socken, Skaraborgs län. Gift 1921-08-07 i Nytorp Götlunda förs, Skaraborgs län, ]] med Nancy Linnéa Ingeborg Jonsson'', född 1901-06-16 i Götlunda socken. Dotter av jordbrukaren Johannes Jonsson och Anna Matilda N. N.

Barn:

 • Märta Ingeborg Matilda
 • Torborg Margaretha

TAB 15.5

Knut Bertil (översiktstab 4A son av Carl Rikard, tab 11), född 1902-06-11 i Götlunda socken, Skaraborgs län. Jordbruksarbetare. Gift 1930-04-04 i Götlunda förs, Skaraborgs län med Gerda Gustava Johansson, född 1904-05-07 i Ransbergs förs, Skaraborgs län.

Barn:

 • Dödfödd dotter
 • Carl Albert Åke, född tvilling 1923-04-12 på Krontorp i Ransbergs förs, Skaraborgs län. Död 1923-04-25 därst..
 • Edith Amanda Cecilia, född tvilling 1923-04-12 på Krontorp i Ransbergs förs, Skaraborgs län. Gift 1942-05-20 i Ransbergs förs, Skaraborgs län, (vb nr 6) med jordbruksarb. Rune Ingemar Thunberg

TAB 16

Knut Albert, (son av Johan Gustaf Adolf, tab 10), född 1872-01-12 i Krontorp, Ransbergs socken. Hemmansägare i Krontorp. Gift 1911-03-18 i Götlunda förs, Skaraborgs län, ]] med Amanda Lovisa Johansson, född 1883-10-05.

Barn:

 • Thyra Linnea
 • Helga Christina
 • Lilly Ingeborg
 • Knut Helge Erland

TAB 17

Carl August Napoleon, (son av Vilhelm, tab 9), född 1835-05-11. Husar med namnet Åman vid livregementets husarkår. Död 1865-01-26 i Årtabolet. Gift 1856-10-04 med Maria Kajsa Larsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med husaren Johan Fredrik Svärd), född 1833-07-18.

Barn:

 • Lovisa Vilhelmina, född 1858-01-31, död 1892-08-26. Gift 1881-03-18 med jordbrukaren Johan Adolf Emanuelsson.

TAB 18

Axel Fredrik, (son av Vilhelm, tab 9), född 1845-07-04 i Beatebergs socken. Husar under namnet Ekblom vid livregementets husarer. Död 1917-11-02 i Götlunda förs, Skaraborgs län. Gift 1869-01-31 med Eva Lotten Salholm, född 1837-12-04 i Ransbergs socken, död 1923-03-28 i Fähusmon, Götlunda socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • Augusta Amalia, född 1869-06-07 i Ransbergs förs, död 1919-11-20 i Ekängen, Fridene socken, Skaraborgs län. Gift 1909-06-03 med mjölnaren Carl Zacharias Enell, född 1878-08-09.
 • Carl Vilhelm, född 1872-09-21 i Ransbergs Jordbrukare i Fähusmon.
 • Anna Charlotta, född 1874-12-09 i Ransbergs
 • Alma Matilda, född 1878-12-09 i Ransbergs socken.
 • Selma Alfrida, född 1881-04-21 i Ransbergs Gift 1918-07-21 i Götlunda förs Skaraborgs län, ]] med kusken Hjalmar Teodor Andersson, född 1889-06-04.

TAB 19

Christian August, (son av Johan Adolf, tab 4), född 1809-10-24 i Västergötland. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1828-01-18. Avsked 1833-06-05. Korpral vid kronprinsens husarregemente. Död 1856-10-26. Gift 1836 med Maria Christina Mattson, född 1809-07-29 i Malmö, död 1886-03-01 i Esarps socken, Malmöhus län.

Barn:

 • Carl August, född 1837. Folkskollärare. Död 1903. Se. tab 20.
 • Charlotta Amalia (Lotta), född 1839-10-07 i Lyngby socken, Malmöhus län, död ogift 1871-01-29 i Malmö.
 • Aurora Helena, född 1842-03-17, död 1905-11-10 i Malmö. Gift 1863-12-31 i Lund med tegelmästaren Bengt Nilsson, född 1835-01-28.
 • Otto Magnus, född 1844. Sergeant. Död 1886. Se Tab. 24
 • Emilie Augusta, född 1846-12-16, död. Gift 1876-12-31 i Esarps socken, Malmöhus län med handlanden Lars Hansson Rosvall, född 1845, död.
 • Johan Fredrik, född 1849. Fånggevaldiger. Död 1923. Se Tab. 25.
 • Sofia Henrietta, född 1852-02-16, död 1870-09-05 på Örup, Esarps socken.

TAB 20

Carl August, (son av Christian August, tab 19), född 1837-04-29 i Lyngby socken, Malmöhus län. Folkskollärarexamen 1857. Lärare i Lund 1857. Lärare vid skolan i Esarp 1857. Död 1903-04-19 i Esarups förs Malmöhus län. Gift 1:o 1870-05-18 i Everlövs socken, Malmöhus län med Maria Lovisa Möller'', född i Everlövs socken, Malmöhus län 1845-07-29. Död 1882-05-18 i Eserups förs , Malmöhus län. Dotter av kantorn Jöns Möller och Benedikta Jönsson. Gift 2:o 1884-07-13 i Eserups förs, Malmöhus län med Lydia Christina Jönsson, född 1859-06-08. Dotter av kantorn Hans Jönsson och Gustava Möller.

Barn:

 • 1. Christian Fredrik, född 1871-03-03 i Eserups förs, Malmöhus län. Anställd i amerikanska handelsflottan, "vault-erector" vid York Safe Lock Co i Chicago. Död 1931-10-12 i Chicago, Illinois, USA. Gift 1921-07-29 i Chicago med Anna Katarina Olsson, född 1881-09-19 i Harmångers förs, Gävleborgs län. Död (rånmördad) 1971-07-26 i Chicago, Illinois, USA. Dotter av bonden Per Olof Olofsson i Vattlång och Anna-Greta Löjsrtöm. Utvandrade till USA 1900 i Juni.
 • 1. Axel Gottfrid, född 1872-11-27 i Eserups förs, Malmöhus län. Anställd i amerikanska handelsflottan. Se Tab. 20A.
 • 1. Anna Sofia, född 1874-07-27 i Eserups förs, Malmöhus län. Död 1938-03-21 (Caroli förs, Malmöhus län db nr 38). Gift 1896-11-07 i Göteborg med bagaren Ture Turesson, född 1855-02-20. Död 1922-11-10.
 • 1. Maria Vilhelmina, född 1876-03-29 i Eserups förs, Malmöhus län. Död 1933-07-16 i Malmö (S:t Pauli förs db nr 228). Gift 1897-05-22 i Eserups förs, Malmöhus län med husaren Axel Edvard Adolfsson Heimer, född 1867-11-14.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1877 i Eserups förs, Malmöhus län. Se Tab. 21.
 • 1. Ida Augusta, född 1880-09-09 i Eserups förs, Malmöhus län. Gift 1908-02-13 i Limhamns socken, Malmöhus län, med järnarbetaren Johan Alfred Gunström, född 1877-05-10 i Tösse-Tydje förs, Åmål, Älvsborgs län.
 • 1. Hjalmar Gustaf, född 1882-05-11 i Eserups förs, Malmöhus län, död 1882-05-29 därst.
 • 2. Gerda Frideborg, född 1884-08-18. Gift 1913-03-04 i Malmö, S:t Johannes förs, ]] med övermaskinisten Tor Gustaf Persson Ryberg, född 1883-05-13 i Göteryds förs, Älmhult, Kronobergs län. Död 1927-04-07.
 • 2. Ester Lovisa, född 1885-08-16 i Eserups förs, Malmöhus län. Gift 1919-08-23 i Malmö S:t Johannes förs, ]] med övermaskinisten Isak Lovén, född 1879-01-07 i Valleberga, Kristianstads län.
 • 2. Bror Gustaf Hjalmar, född 1886-12-05 i Eserups (Esarps) förs, Malmöhus län. Tullvaktmästare. Se Tab. 22
 • 2. Johan Erik Viktor, född 1888-04-21, död 1890-01-23 i Eserups förs, Malmöhus län. Död 1890-01-23 därst.
 • 2. Carl August Edvard, född 1889-07-31 i Eserups (Esarps) förs, Malmöhus län. Tullvaktmästare. Se Tab. 23
 • 2. Johan Erik Viktor, född 1891-11-12 i Eserups (Esarps) förs, Malmöhus län. Vistas i Nordamerika.
 • 2. Ernst Johan Eskil, född 1893-11-09 i Eserups (Esarps) förs, Malmöhus län. Kontorschef i Köpenhamn. Konsulatstjänsteman.
 • 2. Knut Oskar Alfred, född 1895-04-07 i Eserups (Esarps) förs, Malmöhus län. Maskinist. Död 1934-12-13 i Santander, Spanien (Malmö, S:t Johannes förs:s db nr 163).
 • 2. Fritz Hervid Conrad, född 1897-05-03 i Eserups (Esarps) förs, Malmöhus län. Se Tab. 20B.

TAB 20A

Axel Gottfrid, (son av Carl August tab 20), född 1872-11-27 i Eserups förs , Malmöhus län. Anställd i amerikanska handelsflottan. Ingenjör. Gift 1905-11-15 i Brooklyn, New York med Marie Caroline Root, född 1885-04-08 i Tilly Foster, New York.

Barn:

 • Anna Dorothy, född 1906-09-14 i Philadelphia, Pennsylvania. Banktjänsteman. Gift 1935-05-30 i Northport, New York med John Henry Wallance, född 1908-01-23 i New York City, New York. Flyg o rymdingenjör (Barnegat, New Jersey, USA). Son av snickaren John Wallace o Elisabeth Hollacher.
 • Darwin Eugene, född 1908-06-28.
 • William Robert, född 1910-03-06.
 • Esther Lorraine, född 1922-05-18 i Bayshore, New York, USA. Lärare.

TAB 20B

Fritz Hervid Conrad, (son av Carl August tab 20), född 1897-05-03 i Eserups (Esarps) förs, Malmöhus län. Utvandrade till USA vid 18 års ålder. Tjänstgjorde i amerik. Armén som skarpskytt under 1:sta världskriget. Anställd i Baker Castor Oil Co. Gift med Ann Scott.

Barn:

 • Elsa Ann.
 • Harvey Scott.

TAB 21

Otto Vilhelm, (son av Carl August, tab 20), född 1877-09-25 i Eserups förs , Malmöhus län. Övermaskinist i Malmö. Sjöingenjör. Gift 1915-12-18 i Malmö, S:t Johannes förs, ]] med Irma Valborg Hallgren, född 1885-11-26.

Barn:

 • Carl Otto Bertil

TAB 22

Bror Gustaf Hjalmar, (son av Carl August, tab 20), född 1886-12-05 i Eserups förs, Malmöhus län. Tulltjänsteman. Tullvaktmästare i Malmö. Gift 1921 i Frenninge förs, Malmöhus län, ]] med Ellen Ester Amalia Månsson, född 1890-10-16.

Barn:

 • Fredrik Magnus
 • Carl-Gustaf
 • Karin Elisabeth Marianne

TAB 23

Carl August Edvard, (son av Carl August, tab 20), född 1889-07-31 i Eserups förs, Malmöhus län. Tullvaktmästare i Malmö. GMnor 1951-06-06. Gift 1916-04-15 i Malmö, S:t Pauli förs, ]] med Elin Martina Hellberg, född 1891-04-13 (Lunds dk.förs, Malmöhus län).

Barn:

 • Carl Edvard Bo
 • Claes Yngve Stig
 • Stig Anders Erik
 • Britt Alva Ingegerd

TAB 24

Otto Magnus, (son av Christian August, tab 19), född 1844-08-15 i Ljungby socken, Malmöhus län. Dragon vid skånska dragonregementet 1861-07-20. Sergeant vid skånska dragonregementet 1868-05-00. Död 1886-11-15 i Lund. Gift 1:o 1876-08-06 i Genarps socken, Malmöhus län med Elisabet Åberg, född 1846-06-21 ]] i Genarps förs, död 1881-06-12 på Norremark, Hyby socken, Malmöhus län. Dotter av lantbrukaren Christoffer Åberg och Petronella Gurli Roupé. Gift 2:o 1882-05-20 i Södervidinge socken, Malmöhus län med Benkta Persdotter, (Betty Persson enl. db) född 1838-12-17 i Södervidinge förs. Död 1916-08-03 i Malmö, S:t Pauli förs. Dotter av åbon och kyrkovärden Pehr Pehrsson och Anna Andersdotter.

Barn:

 • 1. Emma Augusta Josefina Petronella Gustava, född 1876-10-14 i Genarps socken. Död 1937-11-06 i Charlottenlund, Danmark. Gift 1904-01-29 i Natanaels Kirke, Köpenhamn med fabriksidkaren i Malmö Christian von Barnekow, född 1874-10-22 i Köpenhamn, död 1913-01-18 i Malmö.
 • 1. Ida Maria Sofia Amalia Charlotte, född 1879-04-27 i Genarps socken.
 • 1. Elisabet, född 1881-06-12 på Norremark, död på Norremark 1881-10-03.

TAB 25

Johan Fredrik, (son av Christian August, tab 19), född 1849-04-13 i Esarps socken. Husar vid husarregementet konung Carl XV. Korpral. Avsked 1873. Därefter handlande i Malmö. Fånggevaldiger i Malmöhus län 1880. Död 1923-03-14 på Malmö allm. sjukhus ]], Malmö. Gift i Malmö 1873-10-26 med Elna Nilsson, född 1849-03-20 i Gylle socken, Malmöhus län. Död 1923-03-24 i Caroli förs, Malmö. Dotter av husman Nils Jönsson Norberg och Elsa Olsdotter.

Barn:

 • Christian August, född 1874. Lokomotivförare. Se Tab. 26.
 • Carl Emil, född 1876. Frisör. Död 1935. Se Tab. 28
 • Ellida Maria Charlotte Henrietta, född 1881-05-12 i Malmö. Gift i Malmö 1905-05-21 med fältskären Carl Oskar Adrian Grahn, född 1874-02-09 i Malmö.
 • Axel Fredrik William, född 1884. Handlande. Se Tab. 29

TAB 26

Christian August, (son av Johan Fredrik, tab 25), född 1874-08-06 i Malmö. Eldare vid statens järnvägar 1898-04-01. Lokomotivförare vid statens järnvägar 1906-02-01. Död 1931-05-24 i Jönköpings län, Sofia förs. Gift 1898-03-02 i Malmö med Hilda Sofia Delén , född 1876-12-25 i nämnda stad. Dotter av Axel Magnus Dahlén och Kerstin Larsson.

Barn:

 • Fredrik Eugen, född 1898. Rostmästare. Se Tab. 27
 • Ellen Henriette, född 1900-05-24 i Malmö. Gift 1919-07-19 i Nässjö ]] med lantbrukaren Johan Adin Andreas Andersson, född 1897-03-24 i Marbäcks socken, Jönköpings län.
 • Charlotte Sofia, född 1906-05-25 i Nässjö. Gift 1931-08-29 i Nässjö förs,med agenten Gustaf Gerhard Nygren, född 1902-09-13. Inspektör.
 • Ingeborg Vilhelmina, född 1908-08-28 i Nässjö. Gift 1934-03-31 i Nässjö stadsförs med kassören Ragnar Sigfrid Elffors, född 1902-04-18.
 • Carl Johan, född 1910-08-26i Nässjö, död i Nässjö 1911-09-03.
 • Dagmar Eugenia, född 1912-07-09 i Nässjö. Gift 1934-10-20 i Nässjö stadsförs ]] med revisorn Tage Fritiof Thungård, född 1907-01-23. Kamrer.

TAB 27

Fredrik Eugen, (son av Christian August, tab 26), född 1898-08-27 i Malmö S:t Pauli förs (enl. pastor i Nässjö). Köpman. Rostmästare vid Nässjö kafferosteri. Gift 1923-10-14 i Nässjö stadsförs med Astrid Linnea Gustafsson, född 1900-08-03 i Jönköping Sofia förs. Dotter av innehavaren av Nässjö kafferosteri Karl Fredrik Rikard Gustafsson och Sara Tekla Josefsson.

Barn:

 • Siv Astrid Fredrika
 • Lars Olof
 • Jan Fredrik

TAB 27.5

Henry August, (son av Christian August tab 26), född 1903-02-05 i Malmö, S:t Caroli förs (enl. pastor i Nässjö). Trafikbilägare. Maskinist. PatrSGM. Gift 1927-10-15 i Nässjö stadsförs ]] med Astrid Margareta Lovisa Ekelund, född 1899-06-10 i Järsnäs, Jönköpings län. Dotter av stalldrängen sedemera eldaren Klas Alfred Gustafsson Eklund och Augusta Vilhelmina Gustafsdotter.

Barn:

 • Lilian Margareta Henrietta, född tvilling 1927-06-07 i Nässjö stadsförs

Barn:

 • Karl Henry Eugen, född tvilling 1927-06-07 i Nässjö stadsförs.

TAB 28

Carl Emil, (son av Johan Fredrik, tab 25), född 1876-07-12 i Malmö. Kontorist i Malmö, sedan frisör i Malmö. Död 1935-12-31 i Malmö (S:t Petri db). Gift i Malmö 1898-10-27 med Martha Ulrika Magdalena (Martina) Grahn, från vilken han 1923-10-06 blev skild, född 1876-06-13 i Karoli förs, Malmö. Dotter av handlanden i Malmö Jöns Påhlsson Grahn och Magdalena Hansson.

Barn:

 • Malte Emil Constantin, född 1901-03-16 i Malmö. Se Tab. 28A

TAB 28A

Malte Emil Constantin, (son av Carl Emil, tab 28), född 1901-03-16 i Malmö. Frisörmästare. Gift 1931-04-04 i Malmö (S:t johannes förs vb nr 44) med Lilly Anna Alfhilda Henriksson, född 1905-11-04. Dotter av distriktsvakten vid Malmö stads vattenverk Helmer henriksson och Karolina Josefina Persson.

Barn:

 • Dan Malte

TAB 29

Axel Fredrik William, (son av Johan Fredrik, tab 25), född 1884-10-04 i Malmö, S.t Petri förs Först anställd i handelsflottan, sedan handlande i Kristianstad. Direktör. Gift 1917-03-05 i Kristianstad (Malmö Caroli förs, vb) med Hulda Elvira Ohlsson, född 1883-08-16 i Ystad.

Barn:

 • Stig Erik, född 1911-02-21i Malmö, Caroli förs
 • Curt Vaste
 • Kjell Fredrik
 • Viveka Birgitta Eleonora


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: