:

Reutercrona nr 1760

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Reutercrona nr 1760

Adlad 1720-03-02, introducerad 1723.

Medlemmar av en i Tyskland och Östersjöprovinserna bosatt ätt Reutercron voro anställda som officerare i svensk tjänst under Carl XII:s krig.

Reutercrona A176000.png

TAB 1

Jens Pedersen Håbro. Uppgives härstammat från Hobro i Holstein. Kyrkoherde i Äspö och Klagstorps försars pastorat av Lunds stift 1636. Död 1651. Gift med Ingrid Henriksdotter, dotter av mannens företrädare i Äspö, prosten och kyrkoherden Henrik Rasmussen Tinckel och Marna Hansdotter [Hm].

Barn:

 • Henrik Håbro Handelsman och rådman i Ystad. Gift på 1670-talet med Anna Tinckel

Barn:

 • Mattias Håbro, adlad Reutercrona, född 1680-07-31 i Ystad. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1700. Mönsterskrivare vid drottningens livregemente till fot 1701. Korpral vid skånska tremänningskavalleriregementet 1703-04-17. Kvartermästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1710-06-16. Adjutant 1710-06-25. Sekundlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1710-10-22. Premiärlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1715-09-19. Regementskvartermästare 1715-10-29. Avsked 1716-07-15. Adlad 1720-03-02 (introducerad 1723 under nr 1760). Död 1750-02-04 Ljunghem och begraven i Ljunghems kyrka. 'Han utskickades 1706 med 140 man ersättningsmanskap till svenska armén i Polen, varest han i tvenne år bevistade fälttågen. Deltog i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 samt i kampanjen i Norge 1716. Levde efter avskedstagandet på sina lantegendomar och var med vid flera riksdagar.' Gift 1712-07-02 på Ljunghem med Anna Beata Reuterswärd, född 1688-09-02, död 1772-11-10 Lyckås s socken, Jönköpings län, dotter av majoren Anders Hof, adlad Reuterswärd, och hans 1:a fru Anna Dahl.

Barn:

 • Anders Henrik, döpt 1713-04-03 Stommen-Ljunghem s socken, Skaraborgs län och begraven 1719-08-26.
 • Anna Beata, döpt 1715-10-07 på Stommen-Ljunghem, död på Stommen-Ljunghem 1717 och begraven 1717-11-22.
 • Carl Gustaf, född 1717. Lagman. Död 1793. Se Tab. 2
 • Erik, född 1719. Kammarherre. Död 1796. Se Tab. 3
 • Elisabet Eva, döpt 1721-07-28 på Stora Torpa, död på Stora Torpa 1721 och begraven 1721-10-12.
 • Maria Elisabet, döpt 1723-01-12 på Stora Torpa, död på Stora Torpa 1723 och begraven 1723-03-14.
 • Margareta Sofia, döpt 1724-02-05 på Stora Torpa, död 1769-10-28 i Lommaryds socken, Jönköpings län. Gift 1752-04-05 med sina bröders svåger, majoren Carl Fredrik Hammarberg, född 1721, död 1790.
 • Johan Fredrik, född 1728-02-22 på Stora Torpa, död på Stora Torpa 1731-03-12.

TAB 2

Carl Gustaf, (son av Mattias Håbro, adlad Reutercrona, tab 1), född 1717-05-12 på Stora Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1735-09-01. Auskultant i Göta hovrätt och i kommerskollegium (Sj.) 1736-09-13. Underlantjägare i Jönköpings län 1737-06-27. Vice auditör vid Västmanlands regemente 1739. Auditör vid Västmanlands regemente 1741-06-25. Hovjunkare 1746-11-03. Avsked (Sj.) 1747-12-10. Häradshövding i Väne, Bjärke, Flundre, Ale och Vättle härader i Älvsborgs län 1747-12-19. Adjungerad ledamot i förutnämnd hovrätt 1753-02-15 på någon tid. Lagmans fullmakt 1762-06-29. Avsked 1778-09-13. Död 1793-03-05 på Levene i likanämnda socken, Skaraborgs län. Han bevistade för ätten flera riksdagar. Ägde Tumleberg i Essunga socken, Skaraborgs län 1753–1757 och Håkantorp i Levene socken 1763 till sin död. (Sj.) Gift 1:o 1751-07-28 Viredaholm med sin broders svägerska Abela Juliana Hammarberg, född 1728-11-06, död 1760-07-27, dotter av presidenten Henrik Hammarberg, och Abela Juliana Silfverskiöld. Gift 2:o 1761-07-05 med Gertrud Christina von Scheven, född 1730-04-07 Hall, död 1805-11-01 i Lidköping, dotter av kaptenen Christoffer Fredrik von Scheven, adlad von Schewen, nr 1755, och Maria Christina Gyllenram.

Barn:

 • 1. Henrik Gustaf, född 1752-05-11 Kilandahult. Volontär vid Västgötadals regemente 1767-03-01. Sergeant vid Västgötadals regemente 1768-04-18. Stabsfänrik 1771-06-07. Löjtnant 1777-12-17. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1778-02-11. Kapten vid konungens eget värvade regemente 1782-08-28. RSO 1788-07-21. Majors avsked 1796-05-27. Död ogift 1800 Viredaholm. Han blev svärdsordensriddare för sitt välförhållande i sjöslaget vid Hogland.
 • 1. Mattias, född 1753-09-16 Livered, död 1755-04-22.
 • 1. Mattias Julias, född 1755-09-05 på Livered. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg 1772-11-22. Livdrabant 1774-03-19. Löjtnant i armén 1779-09-22. Kapten vid Österbottens regemente 1781-04-04. Avsked 1787-10-09. Död barnlös 1798-09-06 i Lochteå socken, Vasa län, Finland. Gift 1796-01-07 med änkefru Anna Forbus.
 • 2. Maria Beata, född 1762-10-08, död 1764-06-26.
 • 2. Abela Christina, född 1764-01-15, död 1835-12-31 i Lidköping. Gift 1:o 1795-08-30 med kaptenen Carl Gustaf Toll, naturaliserad Toll C, i hans 2:a gifte, född 1741, död 1817. Gift 2:o med en kapten Sau.
 • 2. Gustava Fredrika, född 1765-09-21 på Livered, död 1834-07-16.
 • 2. Beata Johanna, född 1669-08-20 på Livered, död 1848-05-10 Kolbäck. Gift 1798-05-20 Lagmanshaga med majoren Adolf von Mentzer, född 1756, död 1827.

TAB 3

Erik, (son av Mattias Håbro, adlad Reutercrona, tab 1), född 1719-06-26 på Stora Torpa i Segerstad socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1735-09-01. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Överjägmästare i Skaraborgs län 1757-06-28. Tjänstfri (Sj.) 1767-07-08. Överjägmästare i Närke (Sj.). Avsked (Sj.) 1772-05-13. Kammarherre. Död 1796-08-26 i Skövde. (Sj.) Han ägde Tumleberg i Essunga socken, Skaraborgs län, som han 1753 försålde till brodern Carl Gustaf. Köpte 1760 Lyckås i Skärstads socken, Jönköpings län och innehade godset tillsammans med Charles Ulfsparre till 1781. (Sj.) Gift 1:o 1746-08-31 på Viredaholm i Vireda socken, Jönköpings län med Eva Margareta Hammarberg, född 1715-07-15, död 1755-08-02, dotter av presidenten Henrik Hammarberg, och Abela Juliana Silfverskiöld. Gift 2:o 1762-09-17 på Traneberg (At (P).) i Otterstads socken, Skaraborgs län med Christina Charlotta Ulfsparre af Broxvik, född 1743-11-12 på Traneberg, död 1827-10-20 i Örebro, dotter av översten Erik Magnus Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Fredrika Dorotea Taube.

Barn:

 • 2. Dorotea Beata, född 1763-09-17 Lyckås s socken, Jönköpings län, död i Skärstads socken, Jönköpings län, 1764-08-01.
 • 2. Erik Mattias, döpt 1766-05-12 på Lyckås. Sergeant vid Jönköpings regemente. Död 1776-01-28 i Jönköping och begraven i Skärstads socken.
 • 2. Carl Henrik, född 1767-09-17 på Lyckås. Sergeant vid Jönköpings regemente 1776-03-28. Fänrik vid Jönköpings regemente 1781-08-20. Löjtnant 1784-10-18. Stabskapten 1787-05-30. Regementskvartermästare 1788-07-23. RSO 1789-07-23. Premiärmajor vid Kalmar regemente 1795-04-13. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1797-06-15. Avsked 1798-12-10. Överstelöjtnant i armén 1808-05-31 och vid Älvsborgs regemente 1809-01-15. Överste i armén 1810-05-01. LKrVA 1812-02-22. Död ogift 1819-04-18 i Stockholm. 'Han bevistade finska kriget 1788–90 och blev därunder svärdsordensriddare för sitt välförhållande vid byn Sippola, som han intog med blott en underofficer och nio man, sedan de övriga av hans manskap blivit nedskjutna. Blesserades illa under kriget i Finland 1808 av en kula genom högra armen den 1808-06-20. Var i krigsvetenskapsakademien huvudman för taktiska fördelningen. Kallades till ledamot i krigshovrätten. Bevistade riksdagarna i Stockholm 1809 och i Örebro 1812.'
 • 2. Sofia Charlotta, född 1770-09-11 på Lyckås, död 1842-03-23 Moholm. Gift 1786-09-24 i Svenneby kyrka, Skaraborgs län med majoren, greve Carl Henrik von Hermansson, född 1756, död 1824.
 • 2. Georg Fredrik, född 1773. Generalmajor. Död 1850. Se Tab. 4
 • 2. Eva Ulrika, född 1774-11-04, död 1774-12-14.
 • 2. Erik Vilhelm, född 1776-05-24. Sergeant 1781-12-01. Fänrik vid Jönköpings regemente 1782-08-16. Adjutant vid Skaraborgs regemente 1793-04-26. Fänrik vid Kalmar regemente 1796-04-02. Löjtnant vid Kalmar regemente 1796-04-20. Stabskapten 1800-05-13. Kapten och kompanichef (At (KrA).) 1805-05-12. Död ogift 1809-07-28 på bostället Makrismåla i Elmeboda socken, Kronobergs län.
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1781-04-15 på Lyckås, död 1853-08-05 Sjötorp s socken, Skaraborgs län. Gift 1807-06-05 i Norrköping med kaptenen Johan Vilhelm Leijonancker, född 1779, död 1844.
 • 2. Axel Ferdinand, född 1782. Överstelöjtnant. Död 1833. Se Tab. 6.

TAB 4

Georg Fredrik, (son av Erik, tab 3), född 1773-02-18 Lyckås s socken, Jönköpings län. Underlöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1781-08-13. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1791-01-01. Kapten vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Överadjutant hos konungen och major i armén 1795-11-27. Major och chef för Åbo läns rusthållsbataljon 1796-10-28. RSO 1802-12-09. Överstelöjtnant i armén 1808-07-21. Överste i armén 1810-05-01. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1810-06-19. Överste och chef för södra skånska infanteriregementet 1812-03-08. Generalmajors n. h. o. v. 1816-02-20. Avsked 1818-02-24. Död 1850-05-21 Strö. Han bevistade för ätten riksdagen i Norrköping 1800. Fick under kriget i Finland 1808 en kontusion i träffningen mot ryssarna vid Ragvaldsby 1808-03-15. Gift 1811-08-22 i Stockholm med Christina Elisabet Conradi, född 1791-09-15 i Stockholm, död 1842-03-11 på Strö, dotter av superkargören Georg Johan Conradi, och Maria Johanna Küsel.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1812-07-11 i Malmö, död 1898-05-19 Hornsund. Ägde del i Skattmansö bruk i Vittinge socken, Västmanlands län. Gift 1845-04-20 på Strö med kaptenen Gustaf Adolf Mannerstråle, i hans 2:a gifte, född 1798, död 1861.
 • Erik, född 1814-04-16 i Malmö. Fanjunkare vid livregementets grenadjärkår. Kornett vid livregementets husarkår 1831-08-13. Död ogift 1831-11-08 i Stockholm. (Köpings kyrkoarkiv.)
 • Göran, född 1816-08-15 i Malmö. Student. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1843-04-27–1849. Brukspatron. RNO 1894-12-01. Död 1903-09-19 på Skattmansö bruk i Vittinge socken, Västmanlands län. Ägde del i Skattmansö.
 • Sofia Ulrika Elisabet, född 1818-05-31, död 1821-10-17 på Strö.
 • Carl Axel, född 1820. Löjtnant. Död 1893. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Axel, (son av Georg Fredrik, tab 4), född 1820-06-16 Strö. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1836-06-10. Sergeant vid Värmlands fältjägarregemente 1838-10-03. Underlöjtnant 1840-01-24. Löjtnant 1844-06-26. Avsked 1848-07-06. Död 1893-06-03 på Strö. Ägde Strö och del i Skattmansö. Gift 1847-07-24 i Köping med Augusta Margareta Elisabet von Post, född 1821-02-15 Tisenhult, död 1888-06-29 på Strö, dotter av majoren Ernst Reinhold von Post, och Emilie Ulrika Borgstrand.

Barn:

 • Emilie Augusta Elisabet Axelina, född 1848-06-09 på Strö, död på Strö 1848-08-07.
 • Fanny Augusta, född 1849-07-27 på Strö, död 1889-03-15 Hagbyholm. Gift 1870-09-03 på Strö med kaptenen Jakob Ludvig von Post, född 1839, död 1907.
 • Carl Georg Fredrik Ernst, född 1854-06-23 på Strö. Mogenhetsexamen 1874-05-28. Student i Uppsala 1874. Volontär i livregementets husarkår 1874. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid regementet 1877-11-16. Död ogift 1881-04-04 i Stockholm.

TAB 6

Axel Ferdinand, (son av Erik, tab 3), född 1782-07-03. Livdrabant 1782-09-17. Kornett 1783-08-24. Fänrik vid livregementets värvade lätta infanteribataljon 1799-11-15. Sekundlöjtnant vid livregementets värvade lätta infanteribataljon 1801-06-16. Premiärlöjtnant 1803-03-09. Avsked 1807-12-19. Kapten i armén 1808-04-13. Major i armén 1810-06-19. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1813-01-12. Död 1833-06-29 i Skövde. Gift 1815-02-07 i Mariestad med friherrinnan Sofia Charlotta Falkenberg af Trystorp, född 1799-02-07 i Västergötland, död 1863-02-07 i Stockholm, dotter av kaptenen, friherre Carl Gabriel Falkenberg af Trystorp, och hans 1:a fru, grevinnan Eva Christina Lagerberg.

Barn:

 • Eva Charlotta Ulrika Sofia, född 1818-07-01 på Backgården under Ryholm i Beatebergs socken, Skaraborgs län, död 1895-04-09 i London. Gift 1:o 1842-09-01 i Lidköping med kammarherren Otto Holst, i hans 2:a gifte, född 1795, död 1864. Gift 2:o 1867-12-29 Råckelsta med majoren vid Kalmar regemente, RSO, Henrik Otto Meurling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839-05-28 Odensviholm med stiftsjungfrun Fredrika Charlotta Cederbaum, född 1814-11-21 på Fredriksberg i Döderhults socken, Kalmar län, död 1863-03-07 Värnsta och begraven å Klockrike kyrkogård, Östergötlands län, dotter av bruksägaren Per Fredrik Christoffer Cederbaum, och Christina Helena Maria Granschoug), född 1804-07-31 på Visingsborg å Visingsö, död 1875-03-12 i Gränna.
 • Carl Erik Miles Gustaf Axel, född 1819. Häradshövding. Död 1905. Se Tab. 7.
 • Fridolf, född 1821. Sjökapten. Död 1868. Se Tab. 12
 • Hedvig Christina Josefina (Hedda), född 1826-05-25 på Huseby, död ogift 1894-08-12 i Norrköping.
 • Carolina Georgina Erika, född 1827-10-24 på Huseby, död ogift 1866-07-21 i Göteborg.
 • Lovisa Maria, född 1829-03-26, död 1873-12-17 i Stockholm. Gift i Stockholm 1873-03-28 med boktryckaren Gustaf Vilhelm Blomqvist, född 1839-06-17.
 • Alexis, född 1831-10-25 i Skövde. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1848-04-29. Avsked 1849-05-29. Furir vid Svea livgarde 1849-06-12. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1850-05-15. Död 1854-04-04 på Färna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län.

TAB 7

Carl Erik Miles Gustaf Axel, (son av Axel Ferdinand, tab 6), född 1819-11-29 på Backgården under Ryholm i Beatebergs socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1838-06-08. Examen till rättegångsverken 1842-11-29. Auskultant i Svea hovrätt 1843. Extra ordinarie notarie 1843-02-14. Vice notarie 1844-12-20. Vice häradshövding 1848-09-28. Häradshövding i Västra Hälsinglands domsaga 1856-09-08. Transporterad till enahanda tjänst i Finspånga läns härads domsaga i Östergötlands län 1864-12-06. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1869. RNO 1875-12-01. Död 1905-05-28 i Stockholm. Gift 1857-09-05 i Norrtälje med Hilda Charlotta Lindstedt, född 1837-03-17 i Stockholm ]], död 1931-08-21 i Stockholm, Oscars förs (db 19), och begraven i Tjällmo socken, Östergötlands län, dotter av postmästaren och tullinspektören Carl Ludvig Lindstedt och Bernhardina Eugenia Schoerbing.

Barn:

 • Agnes Sofia Hilda Bernhardina, född 1858-06-20 på Åkerslund i Ljusdals socken, Gävleborgs län, död 1925-06-03 Sanna s socken, Jönköpings län (Jönköping, Ljungarums förs, db). Gift 1892-10-03 i Norrköping med lantbrukaren Carl Georg Wetterholm, född 1855-07-10 på Sanna.
 • Sigrid Elin Charlotta, född 1861-10-14 på Åkerslund, död 1869-06-15 på Stora Yxhult i Tjällmo socken, Östergötlands län.
 • Hilda Maria, född 1863-07-30 på Åkerslund. Gift 1892-08-23 i Schweiz med grosshandlaren Albert Meyer i hans 2:a gifte (gift 1:o med Adéle Dolores Belinda Reutercrona, född 1853-12-18 i Göteborg, död 1891-01-12 i Ruenos Aires i Sydamerika, dotter av sjökaptenen Fridolf Reutercrona och hans 1:a fru Maria Flora Fransiska Helmholtz), född 1845-10-14 i Schweiz, död 1937-10-07 å Schloss Meienberg, S:t Gallen, Schweiz.
 • Carl Gerhard, född 1865. Fängelsedirektör. Död 1927. Se Tab. 8.
 • Eva Gustava, född 1868-02-25 på Stora Yxhult, Kälimo förs, Östergötlands län. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1900-05-01. Bokhållare i järnvägsstyrelsen 1917-01-01. Förste kansliskrivare 1925-07-01.
 • Sigrid Erika Charlotta, född 1870-04-27 på Stora Yxhult. Gift 1896-01-15 i Östermalms kyrka, Stockholm med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Henrik von Friesendorff, född 1866.
 • Axel Herman, född 1872-06-11 på Stora Yxhult, död 1879-01-17 i Norrköping.
 • Gustaf Arvid, född 1874. Civilingenjör. Se Tab. 10

TAB 8

Carl Gerhard, (son av Carl Erik Miles Gustaf Axel, tab 7), född 1865-04-03 Akerslund. Mogenhetsexamen i Norrköping 1884-06-06. Volontär vid Värmlands fältjägarkår 1884-06-09. Sergeant 1885-05-30. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1886-11-05. Anställd vid kronoarbetskompaniet vid Vaxholm 1888-10-01. Tillförordnad bevakningsbefälhavare vid kronoarbetsstationen å Tjurkö 1890-12-12. Tillförordnad direktör vid kronoarbetsstationen å Tjurkö tidvis under 1891 och 1892. Bevakningsbefälhavare vid centralfängelset i Karlskrona 1893-01-24. Löjtnant i armén 1893-03-03. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1893-03-03. Bevakningsbefälhavare vid centralfängelset å Långholmen vid Stockholm 1894-12-18. Direktör vid tvångsarbetsanstalten å Svartsjö 1903-03-30. Kapten i armén 1904-05-06. Avsked ur armén 1908-10-30. Ledamot av fattigvårdslagstiftningskommittén 1908. RVO 1912-06-06. RNO 1923-06-06. Biogr. i Väd?. Död 1927-05-04 i Uppsala Domk. förs. Gift 1891-01-12 i Norrköping med Henny Amalia Johanna Wallberg, född 1865-04-16 i Norrköping, död 1929-01-01 i Uppsala Domk. förs, dotter av grosshandlaren Gustaf Wallberg och Nanny Åman.

Barn:

 • Ellen Henny Maria, född 1891-10-23 på Tjurkö, Blekinge län. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Högre lärarinnesem. i Stockholm. Se Biografica. Gift 1913-06-22 å Svartsjö Sånga förs, Stockholms län med tillförordnade kyrkoherden i Önnestads pastorat av Lunds stift Gustaf Bernhard Österlin, född 1885-08-12 i Norra Strö socken, Kristianstads län.
 • Märta Henny Elisabet, född 1895-07-19 Långholmen förs. Gift 1923-05-19 i Sånga socken, Stockholms län med tillförordnade fiskalen i Göta hovrätt, jur. och filosofie kandidaten Arne Nils Gustaf Schedin, född 1899-07-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Ingrid Henny Margareta, född 1898-03-05 på Långholmen. Stiftsjungfru. Utexaminerad från statens normalskola för flickor 1915. Lärarinna först vid Uddeholms lanthushållsskola, sedan vid husmoderskolan i Kiruna.

TAB 9

Hans Gerhard, (son av Carl Gerhard, tab 8), född 1893-11-05 i Karlskrona. Studentexaminerad i Stockholm 1912-05-14. Student vid Uppsala universitet 1912. Filosofie kandidat examen i Uppsala 1915-05-29. Student vid universiteten i Zürich 1917–1918 och i Heidelberg 1918 och 1920. Filosofie licentiat examen i Uppsala 1919-03-29. Disput. 1920-10-30. Docent i tyska språket vid Uppsala universitet 1920-11-19–1924-11-21. Promov. filosofie doktor 1921-05-31. Anställd hos aktiebolag P. A. Norstedt & Söner 1921-09-01. Avsked från docenturen 1924-10-01. Övergick till Svenska bokförlaget P. A. Norstedt & Söner – Albert Bonnier 1928-08-01. Docent i tyska språket vid Stockholms högskola 1930-04-16. Lexikograf hos aktiebolaget Svenska Bokförlaget. Gift 1920-12-10 i Rapperswil, S:t Gallen, Schweiz med Margarete Hedvig (Grete)'' Brunner, född 1898-01-08 i S:t Gallen, dotter av bankdirektören Georg Brunner och Lydia Roost.

Barn:

 • Wolf Hans, född 1925-03-11 i Stockholm.

TAB 10

Gustaf Arvid, (son av Carl Erik Miles Gustaf Axel, tab 7), född 1874-11-11 på Stora Yxhult i Tjällmo socken, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Norrköping 1892-05-00. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1892. Utexaminerad därifrån 1897-06-00. Elev vid Polyteknicum i Zürich 1897-10-00. Ingenjör vid Alby carbidfabrik 1899–1901 och vid Stockholms gasverk 1901–1905. Föreståndare för Gävle stads gasverk 1905–1916 och för Uppsala gasverk 1916–1920. Köpman i Göteborg sedan 1922. Gift 1902-01-31 i Stockholm med Selida Matilda (Ida) Nilsson, född 1877-08-04 i Häverö socken, Västernorrlands län, död 1927-07-22 i Göteborg, Vasa förs, dotter av Jonas Mikaelsson och Brita Nordin.

Barn:

 • Hilda Brita, född 1905-02-27 i Stockholm. Anställd hos aktiebolag J. L. Hultman, Stockholm 1931-02-01. Gift 1936-10-25 i Köpenhamn (Stockholm, Oscar vb 360) med leg. läkaren Gustaf Sigurd Kempe, från vilken hon blev skild gm RR:s i Jönköping utslag 1942-07-20, född 1899-09-26.

TAB 11

Axel Hjalmar, (son av Carl Erik Miles Gustaf Axel, tab 7), född 1880-08-14 i Norrköping. Mogenhetsexamen i Stockholm 1898-05-16. Volontär vid Norrlands artilleriregemente 1898-06-03. Sergeant vid Norrlands artilleriregemente 1899-08-17. Elev vid Krigsskolan 1899-09-25. Utexaminerad 1900-11-26. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1900-12-07. Genomgick allmänna kursen vid Artilleri- och ingenjörshögskolan 1902–1904-05-02. Löjtnant vid regementet 1904-05-20. Transporterad till Vendes artilleriregemente 1905-03-10. 1. adjutant vid I. arméfördelningens stab 1911–1913. Kapten vid Svea artilleriregemente 1913-10-24. Försäkringsstudier i Wien 1917. Vice verkst. direktör i Svenska kredit- och garantiförsäkringsbolaget 1917–1920. Kapten på reservstat vid Svea artilleriregemente 1918-11-27. Chef för kungliga automobilklubbens försäkringsbyrå 1920. RSO 1922-06-06. Redogörare vid Artilleri- och ingenjörshögskolan 1923. Sekreterare i Svenska automobilhandlarnes förening 1924 samt i föreningen av Fabrikanters Engrosfirmor inom gummiringbranschen i Sverige s. å. RJohO. Kapten i Svea artilleriregementets reserv 1930-08-01. Ombudsman i Stockholms garageägarförening 1932. Verkst. direktör i aktiebolaget Bil- och metallskrot från 1937. Ordförande i Stockholms automobilhandlareförening och svenska biltillbehör grossistförening. Försäkringsbolaget Fylgias SM. Gift 1:o 1905-04-10 i Stockholm med Anna Edla Matilda Elisabet (Bethan)'' von Holst, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1918-06-19, född 1884-04-17 i Stockholm, dotter av kammarherren hos hertigen av Dalarne Johan Gustaf von Holst, och Ebba Aurora Elisabeth Zethelius. Gift 2:o 1924-06-04 i Stockholm med Fanny Signe Carolina Engström, född 1894-12-04 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, dotter av byggmästaren Nils Engström och Kerstin Hansson.

Barn:

 • 1. Johan Axel Göran, född 1906-02-06 i Kristianstad, Garnisonsförs. Souschef på restaurang Bäckahästen i Stockholm. Receptionschef vid Grand Hotel, Saltsjöbaden.
 • 1. Gustaf Hjalmar Alexis, född 1909-02-02 i Kristianstad. Reservofficersexamen 1930-05-10. Officersfanjunkare i Västernorrlands regementets reserv 1930-09-10. Fänrik i Västerbottens regements reserv 1931-04-16. Underlöjtnant 1933-05-05. Löjtnant 1935-05-03. Löjtnant vid regementet 1940-08-01. Kapten vid regementet 1941-10-01. Intendentsaspirant 1942-10-05. Kapten vid Intendenturkåren 1944-08-12.
 • 1. Ebba Elisabeth , född 1911-12-21 i Kristianstads Garnisonsförs. Konstnärinna. Gift 1943-07-31 i Saltsjö Duvnäs (Oscars förs, Stockholm, vb nr 344) med konstnären Evert Ernst Erland Olof Lundquist, född 1904-07-17 i Stockholm.
 • 2. Signe Margareta, född 1928-05-09 i Djursholm, Danderyds förs.
 • 2. Nils Göran Miles, född 1932-06-13 i Djursholm.

TAB 12

Fridolf, (son av Axel Ferdinand, tab 6), född 1821-02-25 i Beatebergs socken, Skaraborgs län. Sjökapten i Gävle 1840. Död 1868-01-03 i Montevideo. Gift 1:o med Maria Flora Fransiska Helmholtz, född 1830-04-19 i Buenos Aires, Argentina, död 1863-06-05 i Göteborg. Gift 2:o 1863-12-20 med Sara Johanna Johansson, född 1840-02-17.

Barn:

 • 1. Fridolf Axel Emil, född 1852-06-15, död 1852-07-05.
 • 1. Adèle Dolores Belinda, född 1853-12-18 i Göteborg, död 1891-01-12 i Buenos Aires. Gift med grosshandlaren Albert Meyer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1892-08-23 i Schweiz med den förra fruns kusin Hilda Maria Reutercrona, född 1863-07-30 Åkerslund, dotter av häradshövdingen Carl Erik Miles Gustaf Axel Reutercrona och Hilda Charlotta Lindstedt), född 1844-10-14 i Schweiz.
 • 1. Flora Amelie Bianka, född 1858-09-17 i Göteborg, död i Göteborg 1858-10-11.
 • 1. Alma Bianka, född tvilling 1860-02-17 i Göteborg, död i Ebnat, St. Gallen, Schweiz.
 • 1. Ivan Adolf, född tvilling 1860-02-17 i Göteborg, död 1900-09-22 på Johannesberg.
 • 1. Ida Mary, född 1863-05-28 i Göteborg, död 1934-02-13 i Hemsjö socken, Älvsborgs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: