:

Rosenholm nr 586

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Rosenholm nr 586
Vapensköld för adliga ätten Rosenholm nr 586

Adliga ätten Rosenholm nr 586 †

Adlad 1653-02-23 introducerad 1654. Utdöd 1764-08-12.

TAB 1

Nicolaus Jonæ. † 1568. Härkommen på fädernet av en gammal urminnes adlig ätt, som kallades Laxman, och på mödernet av Jacobsköldar. Kyrkoherde i Vadstena 1550. Hans barn kallade sig Holm.

Barn:

TAB 2

Ericus Nicolai Holm från Vadstena, † 1581. Kyrkoherde i Styrestad 1560, prost 1576. Gift med Anna Pedersdotter, dotter av Peder Mattsson Upplänning och Christina Ericsdotter (ej Puke).

Barn:

 • Petrus Ericsson Holm född 1579, kyrkoherde i Skänninge. Se Tab. 3.
 • Nicolaus Gothus Ericsson Holm, kyrkoherde i Veta.
 • Margareta Ericsdotter Holm. Gift med Claudius Prytz, kyrkoherde i Norrköpings S:t Olai.

TAB 3

Petrus Ericsson Holm född 1579, † 1639. Prästvigd 1603. Student i Wittenberg 1604. Rektor i Vadstena 1609. Kyrkoherde i Skänninge. Kontraktsprost 1619. Gemenligen kallad Stora Presten. Gift 1611 med Ingeborg Persdotter, änka efter slottskamreraren i Vadstena Hieronymus Nilsson.

Barn:

 • Erik Pedersson Holm född 1613-07-29, † 1672-01-16. Se Tab. 4.

TAB 4

Erik Pedersson Holm adlad Rosenholm till Solberga född 1613-07-29 i Vadstena, † 1672-01-16 i Stockholm. Jordfäst 1672-08-04 i Jakobs kyrka och därefter förd till Erikstads kyrka. Gift 1:o 1645 med Anna Pedersdotter född 1623, † 1655 och begraven i Jakobs kyrka 1655-12-28. Dotter till befallningsmannen över Vadstena slott och län Per Larsson till Solberga och Anna Eriksdotter Bagge af Berga. Gift 2:o 1658-00-11 i Stockholm med Märta Beata Stuart född 1642, † 1673 och begraven 1674-03-22 i Jakobs kyrka.

Barn i 1:a giftet:

 • Per Eriksson Rosenholm till Solberga och Katrineholm född 1646, † 1699. Se Tab. 5.
 • Margareta Beata Eriksdotter Rosenholm född 1647. Gift 1686-10-10 med översten och vice landshövdingen Erik Leijonhielm i hans 2:a gifte, född 1621, † 1687.

Barn i 2:a giftet:

 • Brita Eriksdotter Rosenholm född 1659-00-09, † ogift.
 • Beata Eriksdotter Rosenholm född 1665-07-14, † 1742-01-27 (enl. gravskrift). Gift med översten Gabriel von Weidenhaijn, † 1709.
 • David Eriksson Rosenholm född 1660, † 1725. Se Tab. 6.
 • Erik Eriksson Rosenholm till Västergården, Lida och Kvillinge i Östergötland döpt 1661-02-27 i Jakobs församling/A, † ogift 1693-10-02. Stupade vid belägringen av Charleroy i Drabant.
 • Carl Eriksson Rosenholm 1662, † 1722. Se Tab. 7.

TAB 5

Per Eriksson Rosenholm till Solberga och Katrineholm född 1646-12-28 i Stockholm, † 1699-12-31 i Karlskrona och begraven i Stora Malms/D kyrka. Gift 1671-09-18 med friherrinnan Catharina Von der Linde.

Barn:

 • Catharina Persdotter Rosenholm född 1675, † 1736-11-21 på Fyrby i Östra Ryds sn/E. Gift 1700-00-09 med schoutbynachten Conrad von Braunjohan född 1666, † 1734.
 • Anna Persdotter Rosenholm född 1676, 1682.
 • Sigrid Märta Persdotter Rosenholm född 1680-09-21, † 1749-09-03. Gift 1:o 1699-08-15 på Katrineholm i Stora Malms sn med ryttmästaren Svante Rosenstråle född 1664, † 1702. Gift 2:o 1713-06-03 på Katrineholm med kornetten Gustaf Johan Klingfelt född 1685, † 1725.

TAB 6

David Eriksson Rosenholm född 1660, † 1725. Häradshövding. Gift 1686-04-07 i Hakarps sn/F med Anna Sofia Leijonsten.

Barn:

 • Märta Beata Davidsdotter Rosenholm född 1687, † 1699.
 • Emerentia Dorotea Davidsdotter Rosenholm döpt 1688-01-31 i Göteborg, † ogift 1759-01-12 på Sparrsätter i Bergs sn/R.
 • Charotta Davidsdotter Rosenholm född 1689, † 1698.
 • Catharina Margareta Davidsdotter Rosenholm född 1690-12-24 på Lida, † ogift 1773-07-09 på Bråneryd i Hakarps sn och begraven två dagar senare.
 • Sofia Maria Davidsdotter Rosenholm född 1692, † 1774-06-22 på Åsen i Essunga sn/R. Gift 1712-04-06 i Stora Lundby sn/P med kaptenen vid Västgötadals regemente Magnus Billman född 1684 i Göteborg, † 1749-06-02 i Örs sn.
 • Ulrika Eleonora Davidsdotter Rosenholm född 1695, † ogift 1783-10-24 på Bråneryd och begraven fem dagar senare.
 • Erik Baltasar Davidsson Rosenholm född 1694, † ogift 1746. Tjänade vid amiralitet.
 • Carl Adolf Davidsson Rosenholm född 1699, † ogift 1764-08-12 på Ekeberg i Lillkyrka sn/T och slöt därmed ätten på svärdsidan.

TAB 7

Carl Eriksson Rosenholm 1662-10-14 i Stockholm, † 1722-12-03 på Lassåna bruk i Bodane sn/T. Gift 1706-00-01 i Nikolai församling/A med Brita von Berchner född 1684-02-28, † 1742-03-24 på Lassåna bruk. Ligger jämte sin make begraven i Rosenholmska graven på Bodarne kyrkogård.

Barn:

 • Märta Elisabet Carlsdotter Rosenholm född 1706-10-29 på Råckelsta, † 1786-05-13 på Stora Djulö i Stora Malms sn/D som den sista av ätten. Gift 1:o 1723 med överadjutanten Hildebrand Uggla född 1685, † 1742. Gift 2:o 1747-10-06 på Stora Djula med hovmarsalken Måns Ulfsparre af Broxvik född 1712, † 1764.
 • Brita Catharina Carlsdotter Rosenholm född 1709-09-30 på Näshulta/D, † 1772-12-17 på Värhulta i Västermo sn/D och begraven i Rosenholmska graven. Gift 1730-07-21 med lagmannen och vice landshövdingen Erik Rosenstam född 1686, † 1754.
 • Beata Sabina Carlsdotter Rosenholm född 1708-12-01, † 1774-11-30 på Solberga i Sya sn/E. Gift 1725-05-06 på Lassåna bruk med generalmajoren Simon Jakob Wennerstedt född 1687, †1762.
 • Catharina Charlotta Carlsdotter Rosenholm döpt 1710-07-05 på Råckelsta, † 1715.
 • Erik Georg Carlsson Rosenholm till Lassåna, Stora Djulö och Duveholm född 1713-02-04 på Råckelsta, † barnlös 1740-05-29. Levde på sina egendom och utan tjänst. Gift med sin kusins dotter Catharina Petronella von Braunjohan född 1709-11-05, † 1742-01-08 på Stora Djulö
 • Carl Magnus Carlsson Rosenholm född 1715, † 1721.

Källor

Linköpings stifts herdaminne. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: