Cedercrantz nr 921

Från Adelsvapen-Wiki

0921.jpg

Adliga ätten Cedercrantz nr 921

Adlad 1678-02-09 introducerad 1680. Den äldre ättegrenen utdöd 1805-12-03. Den nu levande grenen adlad och adopterad 1803-07-22, introducerad 1805. Utdöd 1991-04-29

TAB 1

Lars Bonde i Foglö i Stora Malms socken Södermanlands län. Hans söner kallade sig Malmenius efter sin födelsesocken.

Barn:

 • Nicolaus Laurentii Malmenius, Sudermannus, född i Foglö. Student i Uppsala 1632-12-00. Fil. mag. i Dorpt 1635. Eloqventiæ lektor i Strängnäs 1636. Prästvigd 1639. Teol. lektor och kyrkoherde i Aspö prebendeförs 1645. Död 1650 och ligger med sin hustru och tvenne döttrar begraven i Strängnäs domkyrka. Gift med Helena Fick, död 1650, dotter av borgmästaren i Strängnäs Hans Petersson Fick och Emerentia Hansdotter Fax.

Barn:

 • Lars Malmén, adlad Söderhielm, född 1638, död 1719. Se adliga ätten Söderhielm, tab 1.
 • Johan Malmén, adlad Cedercrantz, född 1646. Se Tab. 2

TAB 2

Johan Malmén, adlad Cedercrantz, (son av Nicolaus Laurentii Malmenius, Sudermannus, se tab 1), till Vegeholm i Strövelstorps socken Kristianstads län och Rögle i Välinge socken Malmöhus län. Född 1646-07-23, i Strängnäs. Student i Uppsala 1665. Kanslist på ambassaden till Polen 1668. Guvernementssekreterare på Gotland 1670-06-13. Generalguvernementsfiskal i alla drottning Christinas underhållsländer 1673-10-08. Vice lagman på Gotland och Öland 1673-10-12. Hauptman på förstnämnda ö 1674-05-27. Konfirm. fullm. 1674-07-07. Sekreterare i amiralitets-, kammar- och reduktionskollegierna 1677. Adlad 1678-02-09 (introducerad 1680 under nr 921). Drottning Christinas översekreterare i Rom 1678-02-13. Ståthållare över Gotland och Öland 1678-05-16. Konfirm.fullm. 1679-11-27. Lagman över nämnda öar 1690-01-26. Död 1699-12-21 och begraven i eget gravkor i Strängnäs domkyrka, varest hans vapen uppsattes. (I. Fehr, Strängnäs kyrkomuseum (1895).) Gift 1:o 1680-05-25 i Malmö med Brita Catharina Leifonbergh, född 1659-12-08 i Stockholm, död 1685-04-11 och begraven 1686-05-13 i Stockholm samt därifrån förd till familjegraven i Strängnäs domkyrka, dotter av ministern Johan Barckman, adlad och trih. Leijonbergh, nr 89, och hans 1:a fru Catharina Paulina, adlad Olivecrantz. 2:o 1688-02-28 på Skultuna i likanämnd socken Västmanlands län med Maria Euphrosyne Cronström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1704-08-02 med stadsmajoren Christian Didrik von Conow, adlad von Conowen,1 hans 2:a gifte, född 1652, död 1731), född 1668-07-27 på Avesta, död 1736-11-14 Kulla-Gunnarstorp, dotter av rikskammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssén.

Barn:

 • 1. Johan, född 1680. Förare vid livgardet. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1700-09-08. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1703-02-26. Regementskvartermästare 1704-04-12. Livdrabant 1707-05-24. Död ogift 1708-03-27.
 • 1. Brita Catharina, född 1682-10-08, död 1759-06-11. Gift 1701-07-18 på Vegeholm med överstelöjtnanten Conrad Falkenberg af Trystorp, född 1674, död 1723.
 • 1. Lars Niklas, född 1683. Löjtnant vid greve Ture Bielkes dragoner. Död i Polen 1706.
 • 2. Jöns, född 1691-12-11, på Vegeholm. Volontär vid fortifikationen 1708 i juli. Fänrik 1709-12-06. Kaptenlöjtnant vid Kalmar regemente 1711-07-07. Konfirm. fullm. 1717-04-05. Kapten 1717-04-05. Död ogift genom drunkning 1717-08-03.
 • 2. Carl, född 1693-07-13 på Vegeholm. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1710. Underofficer vid Smålands femmänningsinfanteriregemente, 1710. Fänrik 1711-11-06. Löjtnant 1712-08-12. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente. 1712-10-31 löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1714-10-06. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1716-07-20. Död 1719-01-19 på Vegeholm och begraven 1719-01-19 i Strövelstorps kyrka
 • 2. Erik Alexander, född 1694. Sekreterare hos ambassadören Erik Sparre i Paris. Drunknade 1717-08-03 i Vegeholms å.
 • 2. Carl Gustaf, född 1696. Kornett vid överste Hastfers regemente. Sergeant vid Hälsinge tre- och femmänningsregemente. Kornett vid skånska ståndsdragonerna 1716-06-05. Död i fält och begraven 1717-02-15 i Sörby kyrka Kristianstads län. (At (S).)
 • 2. Maria Christina, född 1698-03-14 på Vegeholm, död 1746-01-21 Gedsholm och begraven 1746-02-18. Gift 1719-08-18 med majoren Anton Johan Morman, naturaliserad Morman, i hans 3:e gifte, född 1672, död 1737.

TAB 3

Isak, (son av Johan Malmén, adlad Cedercrantz, tab 2), till Vegeholm och Rögle samt Spannarp i Ausås socken Kristianstads län, Svanaholm och Dravö i Ås socken Jönköpings län. Född 1689-05-25. Volontär vid drottningens livregemente 1706. Fänrik vid markgreven Albrekts av Brandenburg regemente i holländsk tjänst 1707. Löjtnant och kapten vid greve Oxenstiernas regemente i Holland 1709. Major de brigade i holländsk tjänst 1711. Majors rang och titel i Sverige 1721. Överstes fullmakt i hessisk tjänst 1745. RSO 1748-11-07. Död 1754-11-28 på Vegeholm och begraven 1754-12-13 i Strövelstorps kyrka samt därefter nedsatt i familjegraven i Strängnäs domkyrka, där hans vapen uppsattes. (I. Fehr, Strängnäs kyrkomuseum (1895).) Han var en tapper krigare och blev i den blodiga slaktningen vid Malplaquet tvenne särskilda gånger sårad. Gift 1:o med friherrinnan Catharina Jakobina Lovisin, dotter av assessorn friherre Erik Lovisin, och Catharina Jakobina Wattrang. Gift 2:o 1732 med friherrinnan Charlotta Maria Fleetwood, född 1709-12-01, död 1758-03-13 på Vegeholm och bisatt 1758-03-28 i Strövelstorps kyrka samt därefter nedsatt 1761-10-10 i Cedercrantzska familjegraven i Strängnäs domkyrka (I. Fehr, Strängnäs kyrkomuseum (1895).), dotter av generalmajoren och landshövdingen friherre Georg Vilhelm Fleetwood, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Rehnberg.

Barn:

 • 2. Charlotta Maria, född 1735-07-06 död ogift 1793-10-27 på Vegeholm och begraven 1793-11-15 i Ausås kyrka
 • 2. Hedvig Christina, född 1736-06-02 på Vegeholm, död 1736 och begraven 1736-09-17.
 • 2. Georg Johan, född 1739 i mars, död ung.
 • 2. Isak Johan, född 1741-07-04. Hovjunkare. Vice ceremonimästare (SAB.) 1768-11-07. Död ogift 1774-11-06 på Vegeholm och begraven 1774-12-02 i Strövelstorps kyrka.
 • 2. Vilhelmina Ulrika, född 1743-04-21 på Vegeholm, död ogift 1814-09-27 på nämnda egendom. Hon var mycket rik och ägde Vegeholm, Svanaholm och Dravö samt Adolfsberg och Åslund, de båda sistnämnda jämväl i Ås socken Jönköpings län.

TAB 4

Johan Daniel, (son av Johan Malmén, adlad Cedercrantz, tab 2), till Stjärnarp i Eldsberga socken och Alslöv i Tönnersjö socken båda i Hallands län. Född posthumus 1699-12-29. Vice häradshövding. Kammarherre (SAB.) 1733-03-24. Vice landshövding i Halland 1743 och 1746. Död 1765-12-27 på Stjärnarp och begraven i familjegraven i Strängnäs domkyrka. (I. Fehr, Strängnäs kyrkomuseum (1895).) Gift 1738-04-20 med sin broders svägerska, friherrinnan Hedvig Beata Fleetwood, född 1718-01-20, död 1739 i barnsäng och begraven 1741-10-16 i Strängnäs domkyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen friherre Georg Vilhelm Fleetwood, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Rehnberg.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1739-03-01. Student i Lund 1756 (Sgn.). Hovjunkare. Vice landshövding i Halland 1781 och 1786-11-06–1793. RNO 1790-11-22. Landshövdings titel 1790-12-06, åter vice landshövding i Halland (RAR.) 1799-05-21 och 1805-07-20. Död barnlös 1805-12-03 i Halmstad, och var den siste på svärdssidan av sin ätt, men hade 1803, på underdånig ansökan, fått sin styvson, kadetten Erik Bernhard Agrell, adopterad på sitt adliga namn och nummer. Gift 1788-12-23 med Benedikta Christina Schough i hennes 2:a gifte, född 1753-03-05, död 1832-05-09, dotter av landssekreteraren Schough i Halmstad och änka efter handlanden Olof Agrell.

TAB 5

Den adopterade eller Agrellska ättegrenen

Olof Agrell, född 1745 (Sgn.). Handlande i Halmstad. Död 1786. (Sgn.) Gift med Benedikta Christina Schough, som sedan fick landshövdingen Johan Vilhelm Cedercrantz, se ovan.

Barn:

 • Erik Bernhard Agrell, adlad och adopterad Cedercrantz, född 1785-09-08 i Halmstad (RAR.). Student i Lund 1795 (Sgn.). Kadett vid Karlberg 1800-09-27. Blev på sin styvfaders landshövdingen Johan Vilhelm Cedercrantz underdåniga ansökan 1803-07-22 adlad och adopterad på adlad ätten Cedercrantz nummer (introducerad 1805-06-27 under nr 921). Stabskornett vid kronprinsens husarregemente. 1803-06-08. Utexaminerad från krigsskolan (Hc.) 1804-09-22. Kornett 1804. Löjtnant 1811-12-20. Ryttmästare i armén 1814-11-16. Majors titel 1816-02-13. Avsked 1816. Till förordnad Överjägmästare i Kalmar län (Sj.) 1820-06-20. Död 1850-04-26. Gift 1819-06-27 i Tuna kyrka Kalmar län med Constantia Fredrika Hultenheim, född 1799-10-11, död 1869-07-10 Gripslund, dotter av löjtnanten Anders Johan Hultenheim, och hans 2:a fru Christina Margareta Ehrensparre.

Barn:

 • Johan Fredrik Vilhelm Bernhard, född 1820-12-25 på Flädingstorp i Vissefjärda socken Kalmar län. Sekundlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta 1841-07-19. Avsked 1845-10-13. Kofferdikapten i England, där han gifte sig 1852-01-21 i Liverpool med Margareta Cronin, dotter till Timothy Cronin och blev änkling 1854. Död 1858-09-10 i Bombay.
 • Charlotta Emilia, född 1821-12-28 på Flädingstorp. Död ogift 1870-06-07 i Oskarshamn.
 • Tor Rickard Fredrik, född 1835-02-07. Kadett vid Karlberg 1850-11-21. Utexaminerad 1856-06-11. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1856-06-17. Löjtnant vid Kalmar regemente 1864-04-05. Kapten 1874-01-30. RSO 1878-11-30. Major 1882-09-08. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1893-01-20. Avsked ur krigstjänsten 1900-02-02. Död 1904-02-02 i Kalmar. Gift 1864-07-22 Virkvarn med Teofila Magdalena Lavinia Nordenskjöld, född 1839-05-02 Bjädesjö, död 1929-01-22 i Strängnäs ]] och begraven i Tuna socken (Kalmars län. Dotter av kaptenen Anton Mauritz Nordenskjöld, och Teofila Vilhelmina Hammarskjöld.

TAB 6

Hjalmar Otto, (son av Erik Bernhard Agrell, adlad och adopterad Cedercrantz, tab 5), född 1823-07-22 på Kulltorp i Tuna socken Kalmar län. Student i Lund 1840. Furir 1840-11-14. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1844-02-14. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1849-08-11. Avsked 1852-06-22. Död 1899-12-18 på Kulltorp. Ägde möderneegendomen Kulltorp. Gift där 1847-04-25 med Cecilia Westerdahl, född 1828-07-15 i Vemmenhögs socken Malmöhus län, död 1899-12-15 på Kulltorp.

Barn:

 • Johan Hjalmar Bernhard, född 1848. Se Tab. 7
 • Ernst Axel Maximilian, född 1851-10-01, död 1866-12-11 i Uppsala.

TAB 7

Johan Hjalmar Bernhard, (son av Hjalmar Otto, tab 6), född 1848-04-24 på Kulltorp. Kadett vid Karlberg 1864-06-01. Utexaminerad 1869-06-02. Underlöjtnant 1869-06-11. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1873–1875. Löjtnant 1876-08-04. Kapten 1892-10-07. RSO 1892-12-01. Avsked 1901-05-10. Befälhavare i Vimmerby rullföringsområde 1903. Major i armén 1906-11-16. Död 1916-01-29 Bredshult. Ägde någon tid Dagsbo i Västerrums socken Kalmar län. Gift 1:o 1878-07-22 i Tuna socken med friherrinnan Carolina Cecilia Adelaide Ebba Sigrid Fleetwood, från vilken han blev skild 1890-07-16, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1891-08-10 i Gladhammars socken Kalmar län med stationsinspektoren Peter Axel Anderson, född 1851-10-10, från vilken hon även blev skild 1900), född 1858-03-24, död 1939-07-15 i Stockholm. Dotter av kammarherren friherre Carl Fredrik Fleetwood, och friherrinnan Carolina Sofia Aurora Charlotta Amalia Matilda Alexandra Sparre. Gift 2:o 1907-10-17 i Masthuggets förs, Göteborg med Olga Maria Cecilia Burman, född 1875-02-27 i Domkyrkoförs, Göteborg. Dotter av byggmästaren Olof Andreas Burman och Olivia Maria Olsson.

Barn:

 • 1. Carl Axel Hjalmar, född 1879-09-03 på Dagsbo. Mogenhetsexamen i Skara 1903-06-03. Reservofficersexamen vid Karlberg 1905-04-20. Underlöjtnant i Vaxholms grenadjärregementets reserv 1905-12-15. Poliskommissarie och polisdistriktsföreståndare i Malmö 1907-01-01. RRS:tStO3kl 1910-08-20. Löjtnant i regementets reserv 1913-11-28. RDDO 1916-05-05. SkytteRM. R Ned ONO 1923. GMmf5 1924-03-07 (social). GMn f 1924-03-09.

Utan känt samband:

 • Jean Cedercrantz, död 1771-09-10 i Lilla Bredäng i Väne-Åsaka socken Älvsborgs län, 60 år gammal. Modern hette Anna Lilliebielke.

TAB 8

Otto Conrad Valdemar, (son av Hjalmar Otto, tab 6), född 1854-10-22 Kulltorp. Mogenhetsexamen i Uppsala 1872-05-17. Student vid universitetet i Uppsala 1872. Jur. filosofie kandidat. examen 1874. Jur. utr. kandidat 1880-09-14. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1880-09-23. Vice häradshövding 1882-04-17. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1882-09-29. Notarie i särskilda utskottet under riksdagen 1883. Tjänstgörande fiskal i Svea hovrätt 1884. Adjungerad ledamot där första gången 1886-04-02. Notarie där 1888-01-27. Kammarherre 1890-09-09. RVO 1890-09-17. Blev på begäran av Tysklands, Englands och Nordamerikas Förenta staters regeringar av konungen av Sverige och Norge förordnad till »Chief justice of Samoa» 1890-10-03. Assessor i Svea hovrätt 1890-12-12. Avsked från ovannämnda domareämbete 1893. Innehavare av guldmedalj 1894. Tillförordnad revisionssekreterare 1894. Ledamot av blandade skiljedomstolen i Mansourah i Egypten 1895-03-07. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1899-01-13. RNO 1899-12-01. Tillförordnad Landshövding i Gotlands län 1900-12-07. Ländshövding i nämnda län 1901-01-21. KNO1kl 1902-12-01. Landshövding i Kalmar län 1903-05-22. KmstkNO 1911-06-06. Erhöll uppdrag att tills vidare tjänstgöra vid beskickningen i Petersburg i egenskap av ministre plénipotentiaire en mission spéciale 1917-03-01. Avsked från landshövdingeämbetet 1917-07-03. Entledigad från ministerbefattningen i Petrograd 1917-08-00. President i Tribunal arbitral mixte Franco-Allemand. StkRumSO. TurkOO3kl. RKGM. ÖRKHt1kl med krigsdek. PrRKMlo3kl. PolRKM 1kl. BulgRKM1kl. TurkRHalvmM. HushGM. SkytteGM. StoroffFrHL. Kon:sGM8 m. guldlänk 1894. Se Biogr. i: "Vem är det?" och i Sv. biogr. lex. Död 1932-08-25 i Stuttgart. Gift 1895-05-14 i Stockholm med Anna Elisabeth Sjöcrona (se adliga ätten Sjöcrona), född 1871-06-19 i Malmö. Dotter av ryttmästaren Cornelius Alexander Carl Tarras Sjöcrona (se adliga ätten Sjöcrona) och hans 1:a fru Marianne Beata Dieden.

Barn:

 • Barbro Cecilia, född 1896-02-28 i Mansourah. RKSM. PrRKM2o3kl. ÖRKHt2kl med krigsdek. Gift 1920-11-16 i Jakobs kyrka i Stockholm med förste legationssekreteraren i utrikesdepartementet, sedermera legationsråd vid beskickningen i Teheras, avsked som envoye´ 1951-06-30 (21 maj) med Sven Harald Pousette, född 1886-06-18 i Gävle.
 • Märtha Eleonora, född 1899-09-05 på Djursholm. Gift 1931-08-29 i Paris med George P. Raymond från Nordamerika född 1894-12-20
 • Gunilla Elisabeth , född 1903-07-24 i Visby, död 1904-06-14 i Stockholm.
 • Bror Otto Conrad, född tvilling 1905-03-23 i Stockholm.
 • Ingeborg Elisabeth, född tvilling 1905-03-23 i Jacobs förs, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.