:

Horn af Rantzien nr 70

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Horn af Rantzien nr 70 †

Grevlig 1719-12-31, introd. 1720. Utdöd 1892-02-13.

Denna ätt, som härstammar från Pommern, där den redan 1315 innehade godset Rantzien och 1377 Gross-Kysow och Lüssow, alla i kretsen Greifswald, uppgives vara av samma stam som en ätt Horne, som på 1190- talet var bofast i trakten av Wolgast. – Från en yngre son till Baltzar, Tab. 5 nedan, härstammar en på riddarhuset ej introducerad gren, som ännu fortlever i Sverige. Även i Pommern fortleva alltjämt grenar av ätten.

TAB 1

Mikael Horn, herre till Rantzien i Pommern. Riddare. Död 1407 i Rantzien och ligger begraven vid altaret i Rantziens kyrka .

Barn:

 • Mikael, till Rantzien, Randessow och Gross-Kysow. Levde 1445. Gift med Anna von Lepel.

Barn:

 • Didrik, till Rantzien, Schlatkow och Oidenburg. Gift med Eva von Eickstaedt.

Barn:

 • Mikael, till Rantzien och Schlatkow. Gift med Margareta von Owstin.

Barn:

 • Didrik, till Rantzien och Oldenburg. Gift med Gertrud von Blixen, till Gross-Zastrow.

Barn:

TAB 2

Daniel (son av Didrik, Tab. 1), till Rantzien och Oldenburg. Gift med Anna Buggenhagen.

Barn:

 • Christoffer Henrik, till Rantzien och Oldenburg. Överste för pommerska kavalleriet. Död 1640 i en drabbning. Gift med Dorotea von Toden från Mecklenburg, död 1640-12-14 i barnsäng.

Barn:

 • Christoffer Henrik, till Rantzien. Fänrik vid Viborgs läns dragoner 1658. Löjtnant därst. 1659. Kaptenlöjtnant 1668-12-16. Ryttmästare 1669. Var bosatt Onkimaa Gift 1668-04-02 i Helsingfors med Christina Dorotea von Vietinghoff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen och kommendanten Gustaf Appelbom), dotter av kaptenen Reinhold von Vietinghoff och N. N. von Schütz, av en adlad men ej introd. ätt Skytte till Kurckull och Munknäs [Rf].

Barn:

 • Gustaf, född 1686. Ryttmästare. Död 1763. Se Tab. 4.
 • Reinhold Henrik, f. 1673 4/2, generalmajor och övers­te för Jäm tlands dragonreg., befälhavare i Jämtland 1719, död 1725, g. m. Sophia von Berendt.

Catharina Elisabet, f. 1675, död 1761 16/4 i Stockholm, gift med CarlFilip Rothlieb, f. 1679, död 1745.

TAB 3

Carl Johan (son av Christoffer Henrik, Tab. 2), till Rantzien. Var först i holländsk tjänst. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1700-08-31. Sekundkapten därst. 1703-06-25. Premiärkapten 1707-03-16. Stupade 1709-06-28 vid Poltava [Lk]. Gift med Sofia Elisabet von Steinwehr, död 1739.

Barn:

TAB 4

Gustaf (son av Christoffer Henrik, Tab. 2), till Rantzien. Född 1686. Ryttare vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1703-08-00. Sekundfänrik vid Nylands infanteriregemente s. å. 31/10. Konfirm.fullm.1 1704-03-23 kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1708-11-10. Ryttmästares fullm. 1722-06-26. Avsked 1747-03-02. RSO 1748-11-07. Död 1763-12-07 på sin egendom Vallaröd i Björnekulla socken Kristianstads län. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01, och förd till Tobolsk. Gift 1736-03-21 Skillinge s län med friherrinnan Helena Maria von Hylteen, född 1716-02-16 i Hamburg, död 1761-02-15 av ett fall med vagnen, vari hon åkte, dotter av landshövdingen Samuel Hyltéen, adlad och friherre von Hylteen, och Helena Maria König.

Barn:

 • Samuel Henrik Horn, natural. och adopt. Horn af Rantzien, född 1739. KSO och därför uppflyttad i riddarklassen under nr 1910 A. Död 1815. Se adl. ätten Horn af Rantzien nr 1910, Tab. 1.
 • Helena Christina, född 1738-08-27 Silvåkra, död 1826-01-12 Vallaröd. Gift 1766-08-05 med Rutger Henrik Skytte af Sätra.
 • Margareta Sofia, född 1749-08-09, död 1823-06-23 på Hovgår­ den i Hov sn. Gift 1776-04-17 på Skillinge i Munka-Ljungby sn med Adolf Ludvig Lindencrona, född 1748, död 1832.

TAB 5

Henning (son av Didrik, Tab. 1), till Rantzien och Oldenburg. Gift med Margareta von Rosten, från Mecklenburg, dotter av Baltzar von Rosten, till Fyllenrost, och Hyppolita Rabezein, till Loisbe.

Barn:

 • Baltzar, till Rantzien, Oldenburg och Clotzow. Gift 1640-07-17 med Magdalena Sofia von Rahden, dotter av Anders Levinsson von Rahden, till Rahden, och Dorotea Catharina von Götsfordt.

Barn:

 • Henning Rudolf, friherre och greve Horn af Rantzien, död 1730. Se Tab. 7.
 • Carl Gustaf, född 1651. Överste. Död 1707. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Gustaf (son av Baltsar, Tab. 5), till Rantzien samt Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län, Riseberga i Edsbergs socken Örebro län och Anneberg. Född 1651-11-11. Volontär vid Carl Gust. Wrangels regemente 1670. Volontär vid överste Lennartz' regemente i milnstersk tjänst1. Fänrik vid fältmarskalken Wedels regemente därst.1. Löjtnant vid generallöjtnanten Jakob Johan von Wulffens regemente i Pommern 1675. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1677. Major därst.1 1679-10-31. Major vid Östgöta kavalleriregemente1 1685-07-23. Överstelöjtnant därst. 1693-12-22. Överste för bremiska kavalleriregementet 1700-06-13. Död 1707-05-07 i Stade och begraven i Edsbergs kyrka i Närke. Han blev flera gånger illa blesserad. Hans 1719-05-23 levande barn blevo då upphöjda i friherrl. stånd. Gift 1:o 1685-04-12 med friherrinnan Magdalena Rosenhane, född 1656-11-00, död 1697-03-04 på Kungs Norrby6 i Brunneby socken Östergötlands län och begraven s. å. 13/8 i Linköping, dotter av riksrådet och överståthållaren Schering Rosenhane, friherre Rosenhane, och Beata Sparre af Rossvik. Gift 2:o 1699-03-30 med Gustaviana Fleming, död 1726-03-27, dotter av landshövdingen Jakob Fleming nr 4, och hans 2:a fru friherrinnan Sofia Bonde nr 20.

Barn:

 • 1. Magdalena Sofia, friherrinna Horn af Rantzien, född 1689, död 1729. Se friherrl. ätten Horn af Rantzien nr 163, Tab. 1.
 • 2. Sofia Christina, friherrinna Horn af Rantzien, född 1705, död 1754. Se friherrl. ätten Horn af Rantzien nr 163, Tab. 3.
 • 2. Gustaf Jakob, friherre Horn af Rantzien, född 1706, död 1756. Se friherrl. ätten Horn af Rantzien nr 163, Tab. 4.

TAB 7

Henning Rudolf Horn af Bantzien, friherre och greve Horn af Bantzien (son av Baltzar, Tab. 5), född 1651 i Pommern. Volontär vid artilleriet 1664. Volontär vid Krusdorffs kavalleriregemente 1666. Pikenerare vid von Harens infanteriregemente 1667. Korpral därst. 1668. Sergeant 1669. Fänrik 1671. Löjtnant 1673. Regementskvartermästare 1675. Kapten 1676. Major vid Axel Wachtmeisters regemente 1677. Överstelöjtnant vid de Mortaignes blekingska regemente 1679-01-23. Överstelöjtnant vid Cronmans regemente 1680-11-04. Kommendant i Kexholm 1681-08-24. Överste för sistnämnda regemente och kommendant i Narva 1695-08-28. Generalmajor av infanteriet 1700-11-25. Överkommendant på alla fästningar i Ingermanland och Kexholms län s. å. 21/12 friherre 1701 (ej introd.). Generalfälttygmästare 1715-09-15. Riksråd 1719-05-09. Greve s. å. 31/12 (introd. 1720 under nr 70). Död 1730-05-09 och begraven i Maria kyrka i Stockholm. Han räddade genom sitt lysande försvar 1700 Narva från att falla i ryssarnas händer, men dukade vid stadens andra belägring under för övermakten och måste efter ett fruktansvärt blodbad uppgiva staden 1704-08-10. Med honom kommo hans sex barn i fångenskap. Han måste åse, huru hans frus lik blev upptaget ur kopparkistan och avklätt svepningen samt bortfört på en kärra och kastat i strömmen. Själv blev han hållen i det strängaste fängelse till 1714, då han utväxlades. Gift med grevinnan Helena Sperling, född 1668, Död 1704 i Narva, dotter av k. rådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Göran Sperling, greve Sperling nr 28, och hans 1:a fru Ingeborg Lilliehöök af Fårdala, friherrinna Lilliehöök.

Barn:

 • Ingeborg Christina, död 1761-04-20 på Vapnö i likanämnd socken Hallands län och ligger jämte sin man och dennes 2:a fru begraven i marmorkistor i hans vid Vapnö kyrka byggda grav, vilken är prydd med allas deras vapen i basrelief. 'Hon blev 1704 vid Nar vas övergång till ryssarna bortförd i fångenskap, därifrån hon först på 1720-talet återkom, just som mannen, vilken trodde henne vara död, skulle gifta sig med Sofia Elisabet Ridderschantz, den han ock långt efteråt fick till sin 2:a fru.'. Gift i Moskva med fältmarskalken Georg Bogislaus Staël von Holstein, friherre Staël von Holstein, i hans 1:a gifte, född 1685, död 1763.
 • Märta Helena, född 1690. Bortfördes 1704 i rysk fångenskap. Död 1777-05-13 Sperlingsholm samt ligger jämte sin man begraven i gröna marmorkistor i Gaggeska gravens kor i Halmstads kyrka. Gift 1718-04-10 i Moskva med fältmarskalken, friherre Carl Henrik Wrangel af Adinal, född 1681, död 1755.
 • Magdalena Sofia, född 1693 på Kexholm. Fången 1704 vid Narvas övergång och hemkom ej till Sverige förrän 1721. Död 1749-09-30 Ljungby å. 20/10 i Ljungby kyrka. Gift 1717-12-10 i Moskva med överstelöjtnanten, friherre Sten Coyet, född 1688, död 1755.
 • Ebba Catharina. Bortfördes 1704 i rysk fångenskap. Död 1759-08-16 Edeby och begraven 1760-01-31. Gift 1720 i Kasan med överstelöjtnanten Carl Magnus Du Rietz, född 1681, död 1741.
 • Jörgen Rudolf. Kapten. Död 1746. Se Tab. 8.
 • Eleonora. Bortfördes 1704 i rysk fångenskap. Död 1714-11-07 och begraven s. å. 10/11 i Moskva. [4]

TAB 8

Jörgen Rudolf (son av Henning Rudolf Horn af Rantzien, friherre och greve Horn af Rantzien, Tab. 7), till Fånö (nu Blidö) i Länna socken Stockholms län. Blev i barndomen bortförd i rysk fångenskap till Moskva, varifrån han först år 1721 återkom. Löjtnant vid Smålands tre- och femmänningsinfanteriregemente, sedan garnisonsregementet i Halland 1722-05-04. Avsked därifrån 1732. Volontär vid svenska armén i Finland 1741. Kapten vid överste Willebrands värvade regemente 1742-02-19. Kapten vid furstl. holsteinska livgardet. Död 1746-06-18. Gift 1726-06-26 i Stockholm med sin kusin Sofia Christina Horn af Rantzien, friherrinna Horn af Rantzien, född 1705, död 1754-01-13, dotter av översten Carl Gustaf Horn af Rantzien och hans 2:a fru Gustaviana Fleming.

Barn:

 • Henning Rudolf, född 1727-03-28. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift.
 • Gustaviana Christina, döpt 1728-03-24 i Stockholm.
 • Helena Margareta, döpt 1729-12-20 i Stockholm, död 1810-02-22 i Össebygarns socken Stockholms län. Gift 1754-07-00 med sin både kusin och syssling, majoren Gabriel Baltzar Falkenberg af Trystorp, adopt. friherre Falkenberg af Trystorp, född 1718, död 1788.
 • Carl Gustaf, född 1733-03-07. Hovjunkare5 1755-02-04. Död ogift 1811-04-28 Starbäck
 • Baltzar Filip, född 1736. Överstelöjtnant. Död 1788. Se Tab. 9.
 • Beata Sofia, född 1738. Hovfröken hos drottning Lovisa Ulrika#5 1756-10-27. Död ogift 1778 i Stockholm.

TAB 9

Baltzar Filip (son av Jurgen Rudolf, Tab. 8). Född 1736. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkär 1748-08-01. Löjtnant vid amiralitetet 1756-12-01. Kaptenlöjtnant därst. 1767-11-18. Major 1773-09-24. Överstelöjtnant. RSO 1772-05-28. Blev, såsom befälhavare på örlogsskeppet Vasa 1788-07-17 i sjöslaget vid Högland träffad av en kanonkula, därav han dog s. å. 21/7 i Helsingfors. Han yttrade, sedan han sårats till döds, till sin närmaste man, löjtnant Lagerstråle, de bekanta orden: Du skall svara mig inför Gud, om du stryker flagg. Gift 1771-12-01 med Gustava Regina Gersdorff, född 1746-12-20 i Malmö, död 1819-08-30 på Stora Virtö, dotter av amiralitetsfältskären Zakris Gottfrid Gersdorff och Sofia Christiani.

Barn:

 • Sofia Gustava, född 1772-01-18 Havsgården, död 1808-08-20 i Karlskrona. Gift 1798-08-12 på Havgården med översten Peter Anders Ebbeltoft, adlad och adopt. Psilanderhielm, född 1746, död 1808.
 • Henning Rudolf Casimir, född 1773. Överstelöjtnant. Död 1827. Se Tab. 10.
 • Beata Charlotta, döpt 1774-12-04 i Karlskrona, död där 1823-08-20. Gift 1792-12-03 på Havsgården med konteramiralen Mauritz Peter Gramén, adlad och adopt. von Krusenstierna, född 1766, död 1813.
 • Ulrika, född 1776-06-06 i Karlskrona, död där 1854-02-24. Gift 1807-02-27 i nämnda stad med överstelöjtnanten Fredrik Ludvig Klinteberg, adlad af Klinteberg, född 1760, död 1812.
 • Fredrika Christina, född 1778-01-13, död 1812-06-24 på sin gård Östra Nättraby i Nättraby socken. Gift 1805-11-05 i Karlskrona med majoren Olof Humble, adlad och adopt. Anckarloo, nr 1191, född 1754, död 1827.
 • Agneta Juliana Regina, född 1779-10-25 i Karlskrona, död 1851-05-12 på Ringö. Gift 1797-12-31 på Havsgården med överstelöjtnanten Carl Donat Feif. Född 1759, död 1808.

TAB 10

Henning Rudolf Casimir (son av Baltzar Filip, Tab. 9), född 1773-03-30 Havsgården. Fänrik vid amiralitetet 1788-07-18. Löjtnant därst. 1795-04-07. Kapten i armén och stabsadjutant 1802-08-23. Kapten vid örlogsflottan. Major därst. 1816-01-23. RSO 1817-10-07. Överstelöjtnant vid örlogsflottans generalstab 1818-05-11. Avsked 1824-03-30. Död 1827-03-11 i Karlskrona. Gift 1:o 1799-09-10 på Lidhem med friherrinnan Brita Maria von Köhler, född 1777-11-26 på Stora Herrestad i likanämnd socken Malmöhus län, död 1812-10-11 på Havsgården, dotter av landshövdingen, friherre Salomon Christoffer von Köhler, och grevinnan Henrika Birgitta Wachtmeister af Johannishus. Gift 2:o 1814-06-19 i Kristianstad med stiftsjungfrun Johanna Maria Benzelstierna, född 1784-05-10 i Kristianstad, död 1874-05-28 Maglö s län, dotter av överstelöjtnanten Carl Erik Benzelstierna B, och Eleonora Sofia Stjernblad, nr 1370.

Barn:

 • 1. Baltzar Filip Salomon, född 1799. Kammarherre. Död 1860. Se Tab. 11.
 • 2. Eva Eleonora Gustava Maria Sofia, född 1815-05-29 på Havsgården, död ogift 1901-04-04 på Maglö.
 • 2. Carl Henning, född 1816-11-24 på Havsgården och döpt s. å. 6/12 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1830-11-01. Avgången därifrån 1836-03-26. Furir vid södra skånska infanteriregementet s. å. 26/7. Avsked 1839-10-24. Flyttade till Mexiko, där han enligt släktens uppgift skall blivit guvernör för en fästning. Död i staden Quales i början av 1860-talet.
 • 2. Rudolf Salomon, född 1818-07-09 på Havsgården. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1825-11-15. Officersexamen 1836-10-14. Fanjunkare vid nämnda regemente 1837-02-16. Underlöjtnant s. å. 14/7. Avsked 1840-06-26. Överflyttade till Danmark och gifte sig där. Hans hustru dog som änka i nämnda land. Han själv anses hava dött i Ryssland, obekant när.

TAB 11

Baltzar Filip Salomon (son av Henning Rudolf Casimir, Tab. 10), född 1799-12-26,. Kadett vid Karlberg2 1814-09-30. Utexaminerad3 1817-09-28. Kornett vid skånska karabinjärregementet s. å. 30/9. Transp. till Smalands dragonregemente2 1820-01-14. Avsked med tillstånd att såsom kornett kvarstå i armén 1824-05-01. Kammarherre 1829-08-21. Kustchef i Karlskrona tullkammardistrikt s. å. 22/10. Inspektor vid Kungsholms tull i Stockholm 1844-07-01. Resetullinspektor i Kronobergs och Kalmar län 1845-04-24 kustchef i Karlskrona s. å. 22/10, i Kalmar 1850 och i Landskrona bevakningsfördelning 1853-05-07. Död 1860-04-18 i Landskrona. Gift 1823-01-06 Havsgården med Anna Ulrika Maria Elisabet Rosenblad, född 1804-01-16 på Gustavstorp i Mörrums socken Blekinge län, död 1867-04-15 i Kristianstad, dotter av generaladjutanten Nils Rosenblad B, och hans 2:a fru Eva Elisabet Ehrenborg.

Barn:

 • Eva Hilda Brita Maria, född 1823-09-16 Djupadal, död 1915-01-18 i Eslöv. Gift 1848-10-14 i Lund med direktören för Skånes ensk. banks avdelningskontor i Eslöv, filosofie jubeldoktorn Bernt Gustaf Borg, född 1822-01-03 i Lund, död 1896-04-28 i Eslöv.
 • Nils Henning Rudolf Bernhard, född 1825. Landshövding. Död 1892. Se Tab. 12.
 • Carl Ernst Christer, född 1829-09-07 på Djupadal. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1846-05-25. Fanjunkare därst. 1848-05-25. Underlöjtnant vid marinregementet 1849-07-06. Transp. som underlöjtnant till norra skånska infanteriregementet 1851-03-28. Löjtnant 1856-06-06 kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1862–1874. Kapten 1869-06-04. RSO 1875-12-01. Avsked 1879-10-17. Död 1882-08-13 i Fjälkinge socken Kristianstads län. Gift 1860-12-20 i Stockholm med Emma Sofia Olivia Rosenblad, född 1837-05-21 i nämnda stad, död 1915-05-02 Udden ), dotter av kammarherren Bernhard Emanuel Rosenblad B, och Beata Sofia Ekelund.
 • Emma Johanna Elisabet Altea, född 1836-07-07 Trolleholm, död ogift 1911-02-19 i Eslöv.
 • Eva Götilda Henrika, född 1840-07-18 och död s. d. på Trolleholm.

TAB 12

Nils Henning Rudolf Bernhard (son av Baltzar Filip Salomon, Tab. 11), född 1825-11-20 i Ronneby. Student i Lund 1841. Kansliexamen 1845-06-20 och examen till rättegångsverken 1848-06-02 auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. Extra ordinarie notarie 1852. Vice häradshövding 1854. Fiskal i nämnda hovrätt 1855-11-12. Assessor 1858-07-17. RNO 1872-05-27. T. f. landshövding i Gotlands län 1873-10-03. Utnämnd 1874-06-05. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1874–1878. Ordförande i nyssn. läns hushållningssällskap 1874. KNO1kl 1877-12-01. Landshövding i Blekinge län 1883-10-05. Inspektor för högre allm. läroverket i Karlskrona s. å. Ordförande i sistnämnda läns hushållningssällskap 1884. Ledamot av styrelsen för livränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Blekinge s. å. KmstkNO 1888-12-01 död 1892-02-13 i Karlskrona och slöt sannolikt ätten på manssidan. Gift 1852-10-01 i Lunds domkyrka med Ulrika (Ulla) Gustava Charlotta Cornelia Siöcrona, född 1825-12-31 i Landskrona, död 1905-08-11 i Karlskrona, dotter av kanslisten Anders Ulrik Siöcrona, se adl. ätten Sjöcrona, och Emilia Laurentia af Klinteberg.

Barn:

 • Anders Ernst Baltsar Alexander, född 1853-08-14 i Kristianstad, liksom syskonen. Elev vid tekniska högskolan 1875. Död 1878-07-29 i Ronneby och begraven i Visby.
 • (Ellen) Ulla Maria Emilia Johanna, född 1857-04-22 död 1871-06-12 i Kristianstad.
 • Anna Helena, född tvilling 1864-11-21. RKGM. Död 1924-02-27 i Örebro. Gift 1890-09-11 i Karlskrona med översten Carl Johan von Koch, född 1855. Död 1933-10-03.
 • Hilda Lovisa, född tvilling 1864-11-21. GMsjv, PrRKM2 o 3kl, ÖRKHt1kl m krigsdek. Gift 1888-07-17 i Karlskrona statsförs. med kommendören, greve Hugo David Malkolm Hamilton, född 1855 född i Kristianstad, död 1907.

Källor

1Lk. 2KrAB. 3Hc. 4At (S). 5SAB. 6Gravvers.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: