Von Arbin nr 2054

Från Adelsvapen-Wiki

2054.jpg

Adliga ätten von Arbin nr 2054

Naturaliserad 1762-03-31. Naturaliserad och adopterad 1772-09-13 introducerad 1776.

Ätten, som 1761-11-21 upphöjts i tyskt riksadligt stånd, har samma ursprung som adliga ätten Stiernsparre.

Arbin A205400.png

TAB 1

Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin, (son av Nils Eriksson Arbin, se adliga ätten Stiernsparre nr 1819, tab 2), född 1717-03-30 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1733-02-19. Undergick examen i fortifikationsvetenskaperna 1737. Konduktör vid skånska brigaden 1741-03-05. Löjtnant på finska fältstaten 1741-08-03. Modellörlöjtnant 1744-07-24. Kapten 1747-11-24. RSO 1750-04-17. Major 1754-04-05. Adlad 1761-11-21 av tyske kejsaren jämte sin brorson Axel Gustaf Magnus Arbin, med namnet von Arbin. Naturaliserad svensk adelsman 1762-03-31 (introducerad 1776 under nr 2054). Generalkvartermästarelöjtnant 1764-05-02. Överste 1764-06-04. Ledamot av finska fästningskommissionen 1766 och 1767. Ledamot av kungliga patriotiska sällskapet 1768. Ledamot av krigskollegium såsom vice direktör och sedan såsom direktör av fortifikationen 1770. LVA 1772-02-05. Generalkvartermästare och direktör för fortifikationen 1773-01-15. Generalmajor 1775-03-09. Generallöjtnant 1782-09-01. Avsked 1784-09-26. Död 1791-12-27 Kista och begraven 1791-12-31 i Spånga kyrka i Uppland. Han anlade och byggde Kristianstads och Landskronas fästningar samt har från trycket utgivit åtskilliga krigs vetenskapliga skrifter. Gift 1771-05-13 Blidö med Adolfina Fredrika Hästesko-Fortuna, född 1743-10-23 i Stockholm, död 1816-11-15 Igellösa, dotter av kaptenen Lars Henrik Hästesko-Fortuna, och hans 1:a fru Elisabet Charlotta Reenstierna.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1773. Överstelöjtnant. Död 1833. Se Tab. 2.
 • Anna Charlotta, född 1777-02-13. Stiftsjungfru. Död 1849-11-15 i Karlskrona. Gift 1803-04-17 i Stockholm med majoren Carl Råbergh, adlad och adopterad Mannerskantz, A, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1817.
 • Sofia Magdalena, född 1778-10-21. Stiftsjungfru. Död ogift 1807-04-28 på Igellösa.
 • Gustava Adolfina, född 1781-01-02. Stiftsjungfru. Död ogift 1859-04-19 i Kalmar.
 • Carolina Ottiliana, född 1782-05-16. Stiftsjungfru. Död 1871-11-26 Bröd. Gift 1806-08-08 Värnanäs med landshövdingen Axel Adlersparre, född 1763, död 1838.

TAB 2

Axel Fredrik, (son av Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin, tab 1), född 1773-04-06 i Stockholm. Sergeant vid Västgötadals regemente 1777-04-16. Transporterad till änkedrottningens livregemente 1779-05-31. Kadett vid fortifikationsstaten 1782-08-05. Sekundfänrik vid Kalmar regemente 1782-10-03. Underlöjtnant vid artilleriet 1783-05-28. Examen i artillerivetenskaperna 1792-05-25. Löjtnant i artillerivetenskaperna 1792-06-13. Stabskapten vid Svea artilleriregemente 1794-09-24. Kompanichef 1804-01-03. RSO 1809-07-03. Major i regementet 1809-06-29. 3. Major vid regementet 1811-03-12. 2. Major vid regementet och överstelöjtnant i armén 1813-01-28. LKrVA 1813-02-27 bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Major och bataljonschef för artilleriet vid nationalbeväringen på Gotland 1816-03-05. Avsked 1828-05-17 med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i armén. Död 1833-11-03 Vible. Gift 1821-12-27 på Ekerum på Öland med stiftsjungfrun friherrinnan Maria Fredrika Falkenberg af Trystorp, född 1806-08-23 på Guttorp i Mönsterås socken, Kalmar län, död 1887-03-29 i Vimmerby, dotter av ryttmästaren friherre Melker Falkenberg af Trystorp, och friherrinnan Christina Maria Petronella Raab.

Barn:

 • Maria Fredrika Charlotta, född 1822-09-21 på Hallfreda i Follingbo socken, Gotlands län. Stiftsjungfru. Död 1900-04-03 i Hälsingborg. Gift 1847-07-01 Värnanäs med sin kusin ryttmästaren Adolf Fredrik Mannerskantz A, född 1817, död 1889.
 • Axel Melker, född 1824. Kammarherre. Död 1909. Se Tab. 3

TAB 3

Axel Melker, (son av Axel Fredrik, tab 2), född 1824-10-08 i Visby. Kadett vid Karlberg 1837-10-06. Utexaminerad 1842-11-10. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1842-12-03. 2. Adjutant 1846-06-19. 1. Adjutant 1849-08-28. Löjtnant 1850-04-10. Avsked 1854-02-13. Direktör i Östgöta hypoteksförening 1871. RVO 1878-11-30. Kammarherre 1884-12-01. RNO 1890-12-01. KVO2kl 1902-12-01. Död 1909-11-30 i Skärlinds förs, Östergötlands län . Ägde Skörtinge, Frö och Hasselstad i Skärkinds socken, samt Hökhult i Skeda socken, alla i Östergötlands län, samt gård i Linköping. Gift 1:o 1850-09-06 Hellekis med Maria-Louise Ramsay, född 1829-09-11 på Hellekis, död 1880-07-15 i Söderköping, dotter av löjtnanten Otto Johan Henrik Ramsay, och Sara Henrietta Karlström. Gift 2:o 1884-10-30 i Linköping med Märta Amelie Eufrosyne (Amy) Bring i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1879-08-07 med domkyrkosysslomannen Erik Oskar Boman, född 1850-07-21 i Åtvids socken, Östergötlands län, död 1880-03-15 i Linköping), född 1854-05-03, oldfru på Strömsholms slott. Död 1936-06-07 i Kimstads förs, Östergötlands län. Dotter av biskopen Ebbe Gustaf Bring och Maria Ulrika Ehrenborg.

Barn:

 • 1. Henrietta Fredrika Charlotta, född 1852-05-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1880-03-15 Tångstad s socken, Östergötlands län.
 • 1. Axel Otto Fredrik, född 1853-09-14 i Medelplana socken. Mogenhetsexamen 1872-05-20. Kadett vid Karlberg 1872-06-06. Utexaminerad 1873-12-20. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1873-12-27. Löjtnant 1878-08-24. Avlade fullständig examen vid krigshögskolan 1879-03-17. Aspirant vid generalstaben 1879-05-05. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1882-07-01. Lärare i krigsvetenskap vid ridskolan å Strömsholm 1884–1885. RSpFO1kl 1885-03-21. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1886-02-02. Militärattaché vid beskickningen i Paris 1890-04-18. Kapten i 1. livgrenadjärregementet 1891-09-11. Militärattaché vid beskickningen i S:t Petersburg 1891-10-16. RFrHL 1891. Överadjutant och major i generalstaben 1893-09-02. RRS:tStO 2kl 1894-11-21. RSO 1894-12-01. LKrVA 1896-01-14. RRS:tAO2kl 1896. Överstelöjtnant och 1. major vid Södermanlands regemente 1897-03-05. RRS:tStO2kl med kraschan 1899. KDDO2kl 1899. Överste och chef för Norrbottens regemente 1899-12-22. KSO2kl 1902-12-01. Tillförordnad chef för Södermanlands regemente 1904-04-15. Överste och chef för Södermanlands regemente 1904-05-20. KNStOO2kl 1904-12-01. Död ogift 1906-04-19 i Södertälje. Ägde Tångstad tillsamman med sin broder.
 • 1. Ottonie Marie Charlotte, född 1857-08-26 på Tångstad. Stiftsjungfru. Äger, tillsammans med systern, Tångstad.
 • 1. Nils Magnus Otto, född 1859-06-21 på Tångstad. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1876-08-02. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-21. Underlöjtnant vid vid 1. livgrenadjärregementet 1879-11-21. Löjtnant 1885-07-03. Död ogift 1889-10-04 på Tångstad.
 • 1. Carl Oskar Henning, född 1861-05-03 på Tångstad. Elev vid sjökrigsskolan 1874-09-30. Underlöjtnant vid flottan 1880-10-15. Löjtnant 1884-12-19. Kapten 1890-11-14. Död ogift 1897-01-02 i Stockholm.
 • 1. Josefine Marie Louise (Lisen), född 1862-11-28. Stiftsjungfru.
 • 2. Ebbe Gustaf Magnus, född 1886. Kommendörkapten. Se Tab. 4.
 • 2. Anna Fredrika Maria, född 1889-12-06 i Linköping. Stiftsjungfru. Död 1893-04-24 i Linköping.

TAB 4

Ebbe Gustaf Magnus, (son av Axel Melker, tab 3), född 1886-03-17 i Linköping. Sjökadett 1899-10-01. Underlöjtnant vid flottan 1905-08-18. Löjtnant vid flottan 1907-08-31. Genomgick sjökrigshögskolan 1909–1910. RRS:tStO3kl 1909. Kapten 1914-08-31. Flaggadjutant å Flottans göteborgsavdelning 1914–1915. Adjutant i Sjöförsvarets kommandoexepdition 1918–1922. Chef å torpedkryssaren Claes Horn 1921. Tjänstgörande officer i marinstaben sedan 1922-10-01. Sekond å pansarkryssaren Fylgia under dess långresa runt Sydamerika 1922–1923. OffNedONO med svensk 1923. ChilAM2kl 1923. OffPerOElSoldelPeru 1923. Kommendörkapten av 2. graden 1923-09-01. RSO 1926-06-06. RVO 1929-11-28. Chef för Marinstabens organisationsavdelning 1927. KFinlVRO2kl. Kommendörkapten av 1:a graden 1931-05-21. Förordnad att vara chef för Sjökrigsskolan 1933-03-10 fr. o. m. 1933-10-01. RNO 1934-10-04. Kommendör i Marinen 1935-06-28. Entledigad såsom chef för Sjökrigsskolan 1936-02-28 fr. o. m. 1936-10-10. Vice scoutchef i Sveriges scoutförbund. 1936–1937 chef för marinens utrikesavdelning. Ordförande i Scoutunionens sjöscoutkommitté. Vice ordförande i Svenska officersförbundet. Ordförande i Svenska Adelsförbundet. KBLeopII:sO2kl. Gift 1909-09-21 i Linköpings domkyrkoförs ]] med Elsa Gunilla de Frese, född 1886-01-09 i Umeå. Dotter av landssekreteraren Claes Otto de Frese B och Hedda Vilhelmina Elvira Wästfelt.

Barn:

 • Nils-Magnus, född 1910-08-17 Skörtinge.
 • Axel Magnus, född 1912-06-09 Skörtinge.
 • Henning Otto Magnus, född 1914-05-25 på Skörtinge
 • Claes Magnus, född 1916-01-30 i Karlskrona, Amiralitetsförs
 • Anne-Marie Magnusdotter (Maji), född 1917-11-20 i Karlskrona
 • Elsa Magnusdotter, född 1921-11-08 i Djursholm, Danderyds förs

TAB 5

Axel Gustaf Magnus Arbin, adlad och adopterad von Arbin, (son av Georg Arbin, se adliga ätten Stiernsparre nr 1819, tab 3), född 1739-06-24 Hända. Kadett vid artilleriet 1756-07-01. Sergeant vid artilleriet 1758-07-00. Konstituerad konduktör vid pommerska fältstaten 1759-04-26. Adlad 1761-11-21 jämte farbrodern Axel Magnus Arbin av tyske kejsaren. Konduktör 1763-09-21. Löjtnant vid fortifikationen 1772-03-11. Adopterad 1772-09-13 såsom svensk adelsman på sin farbroders adliga namn (med honom introducerad 1776 under nr 2054). Kapten 1776-08-12. Major 1784-09-26. Generalkvartermästarelöjtnant 1794-11-30. RSO 1797-11-01. Överste i armén 1811-01-15. Överflyttad på indragningsstat 1811-08-00 och tjänstgjorde sedan som ledamot av krigshovrätten till sin död (Bbl.) (Bbl.). Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Död 1828-04-01 i Stockholm. 'Han bevistade pommerska fälttåget och var med vid försvaret av Demmin, varvid han vann krigsförtjänst.' Gift 1:o 1777-08-12 Hermansaari Död 1785-02-22 på Sveaborg, dotter av översten Johan Reinhold Taube, och friherrinnan Elisabet Armfelt. Gift 2:o med Christina Lovisa Stiernschantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1765-10-01 Kullo

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet Charlotta, född 1778-12-13. Stiftsjungfru. Död 1836-11-27 och begraven på Skara kyrkogård. Gift 1805-12-13 på Sveaborg med generallöjtnanten Gustaf Magnus Adlercreutz B, född 1775, död 1845.
 • 1. Axel Reinhold, död 1783-01-24 på Sveaborg.
 • 1. Georg Fredrik, född 1781-04-08, död 1783-11-11.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1782-05-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-10-17 i Stockholm.
 • 1. Axel Gustaf, född 1784. Generalfälttygmästare. Död 1856. Se Tab. 6.

TAB 6

Axel Gustaf, (son av Axel Gustaf Magnus Arbin, adlad och adopterad von Arbin, tab 5), född 1784-08-20 på Sveaborg. Sergeant vid fortifikationen 1794-06-27. Kadett vid Haapaniemi 1798-10-02. Utexaminerad 1802-07-09. Underlöjtnant vid finska artilleriet 1802-07-09. Löjtnant i armén 1811-01-15. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1811-01-15. Kapten i armén 1812-06-07. Kavaljer hos hertigen av Södermanland 1812. Major i armén 1814-02-06. RSO 1814-02-12. Kapten i regementet 1815-01-17. Tjänstgörande överadjutant vid artilleristaben 1815. Major och bataljonschef vid regementet 1816-03-05. Kammarherre hos kronprinsen 1818-02-16. Överstelöjtnant 1821-11-05. Chef för artilleristaben (La.) 1821-10-29–1825-07-07. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1822-12-23. Generaladjutant 1825-12-01. Kommendant i Kristianstad 1835-08-12. KSO 1836-07-04. Generalmajor i artilleriet 1839-01-26. Generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1844-10-16. KmstkSO 1846-11-23. Avsked 1849-09-03. Carl XIV Johans medalj 1854. Död 1856-10-20 i Stockholm. Han bevistade 1813–1814 års fälttåg i Tyskland som kapten i generalstaben och erhöll därunder guldmedalj för tapperhet i fält. Gift 1815-11-21 i Stockholm med Sofia Dorotea Lundgren, född 1793-12-02 i Stockholm, död 1862-04-16 i Kristianstad, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Peter Lundgren och Anna Hagberg.

Barn:

 • Axel Johan, född 1816-09-16, död 1823-11-08 i Stockholm.
 • Gustaf Magnus, född 1818. Överste. Död 1883. Se Tab. 7
 • Desirée Anne Charlotte, född 1820-11-22. Stiftsjungfru. Död 1835-09-15 Bäckaskog s län.
 • Sofia Josefina, född 1823-03-30. Stiftsjungfru. Död 1838-05-10.
 • Eva Lovisa, född 1824-07-10. Stiftsjungfru. Död ogift 1846-02-25 i Stockholm.
 • Bror Axel Fredrik, född 1831. Kabinettskammarherre. Död 1891. Se Tab. 9.

TAB 7

Gustaf Magnus, (son av Axel Gustaf, tab 6), född 1818-12-08 i Kristianstad. Studentexamen 1835-10-10. Sergeant 1836. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1837-12-15. Löjtnant 1846-10-27. Kapten 1854-12-07. RSO 1863-05-03. RDDO 1865. Major 1866-07-04. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1871-05-19. KSO1kl 1880-12-01. Avsked 1881-12-30. Död 1883-10-18 i Hälsingborg. Gift 1857-09-15 Hanaskog s län med grevinnan Sofia Elisabet (Betty) Wachtmeister af Johannishus, född 1829-04-05 Vanås s län, död 1892-03-17 i Hälsingborg, dotter av kammarherren greve Carl Axel Wachtmeister af Johannishus, och grevinnan Beata Sofia Wrangel af Sauss.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1858. Ryttmästare. Död 1904. Se Tab. 8.
 • Eva Sofie, född 1859-10-08 i Kristianstad. Död 1928-05-07 i Hälsingborg (Maria db nr 137).
 • Gustaf Erik, född 1862-02-10 i Kristianstad. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1880-06-05. Student i Lund 1880-09-14. Fil. kandidatexamen 1886-09-14 och examen till rättegångsverken 1890-12-15. Auskultant i skånska hovrätten 1891-01-23. Tillförordnad domhavande 1893-12-13. Tillförordnad notarie 1895-07-05. Notarie hos hovrätten 1898-12-19. Tillförordnad sekreterare 1899-08-03. Tillförordnad aktuarie 1900-08-16. Aktuarie och arkivarie 1901-09-30. På indragningsstat från 1910-01-01. Död 1928-01-11 i Ängelholm (db nr 2). Avsked 1927-12-22.

TAB 8

Axel Gustaf, (son av Gustaf Magnus, tab 7), född 1858-08-10 Hanaskog s län. Volontär vid skånska dragonregementet 1876-12-24. Maturitetsexamen 1878-06-11. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1879-11-14. Transport till underlöjtnant vid Husarregementet konung Carl XV, nu Kronprinsens husarregementet 1879-12-05. Löjtnant 1885-04-10. Adjutant. Ryttmästare 1897-03-05. RSO 1900-12-01. Död 1904-11-03 i Malmö. Gift 1889-11-04 i Fässbergs kyrka Göteborg och Bohus län med Hildur Amanda Ridderstedt nr 1862, född 1867-09-13 på Noresund född Ny socken, Värmlands län. Dotter av civilingenjören Anthon Hinrik Ridderstedt, och Davida Francke.

Barn:

 • Lajla , född 1890-09-06 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1918-02-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] med attachén i utrikesdepartementet, extra notarien i Svea hovrätt, löjtnanten i Svea livgardes reserv, jur. kand. Carl Fredrik Hellström, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-05-24, född 1890-05-09 i Stockholm. (Gift 2:o 1928-05-16 med Ingeborg Anita Ahlmark, född 1900-10-02). Gift 2:o 1932-04-06 i Borgholm (Råby förs, Stockholm, vb nr 6 med grosshandlaren Karl Hugo Danielsson, i hans 2:a gifte (Gift 1:o 1908-10-10 med Anna Teresia Ström, född 1878-03-08 i Helsingborg, död 1929-08-20), född 1882-12-30 i Borgholms förs
 • Erik, född 1894-07-17 i Hälsingborg, Garnisonsförs . Direktör. Enligt Stockholms Rådstufvurätts utslag av den 1926-07-22 dömd till livstids straffarbete och påföljd enligt 2 kapitel, 19 § i Strafflagan.

TAB 9

Bror Axel Fredrik, (son av Axel Gustaf, tab 6), född 1831-03-18 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1845-06-04. Utexaminerad 1852-03-21. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1852-07-07. Ordonnansofficer hos hertigen av Östergötland 1857-04-24. Löjtnant 1860-03-06. OffItS:tMLO 1862-01-12. RMonS:tCO 1862-01-16. RPTSvO 1862-04-16. Kapten i armén 1870-11-25. Adjutant hos hertigen av Östergötland 1870-12-01. Kapten vid regementet 1871-06-26. Tjänstgörande kammarherre hos drottningen 1872-10-21. RNS:tOO 1873-07-21. RSO 1876-12-01. KRumSO 1879-05-27. RRS:tStO2kl 1879-09-21. Major vid regementet 1880-03-19. Kabinettskammarherre 1882-06-06. RNO 1882-06-06. Erhöll 1882-06-06 medalj i guld med krona i briljanter för 25-årig personlig tjänst hos deras majestäter. OIISSbGMmkrona broserafb 1882-06-06. KPdaCO 1883-11-15. Tillförordnad intendent på Gripsholms slott 1884-10-14. Avsked från majorsbeställningen 1886-04-21. KNO1kl 1889-01-21. Död 1891-09-07 på Gripsholms slott. Gift 1864-09-14 Kläckeberga med hovfröken hos hertiginnan av Östergötland Augusta Anna Fredrika Jegerhjelm, född 1834-08-02 på Kläckeberga, död 1902-07-16 på Strömsholm, dotter av kaptenen Carl Gabriel Jegerhjelm, och Henrika Gustava Arnell.

Barn:

 • Eva Augusta, född 1872-01-21 i Linköping. Gift 1898-09-14 på Strömsholm med översten och chefen för Norrbottens regemente, före detta översten i finska armén, RSO, GV:sO1M mm Erik Frans Mikael Grafström, född 1872-04-26 i Stockholm.
 • Axel Gustaf, född 1877. Överstelöjtnant. Se Tab. 10

TAB 10

Axel Gustaf, (son av Bror Axel Fredrik, tab 9), född 1877-09-07 i Linköping. Mogenhetsexamen i Uppsala 1896-05-28. Volontär vid 1:a livgrenadjärregementet 1896-06-04. Sergeant vid 1:a livgrenadjärregementet 1897-07-29. Elev vid krigsskolan 1897-09-00. Fanjunkare 1898-08-15. Officersexamen 1898-11-30. Underlöjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1898-12-09. Löjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1904-02-26. Genomgick krigshögskolan 1904–1906. Stabsadjutant och löjtnant vid Generalstaben 1910-10-28. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1912-08-27. Kapten i regementet 1913-01-24. Lärare i krigskonst vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1914-09-01–1916-09-01. Adjutant hos chefen för Lantförsvarsdepartementet 1914-04-01–1916-09-12. Kapten vid regementet 1916-02-04. RSO 1919-06-06. Major i armén 1919-09-20. Överadjutant och major vid Generalstaben 1919-11-27. Stabschef vid II arméfördelningens stab 1919–1921. Major vid 1:a livgrenadjärregementet 1921-11-18. Militärattaché i Warschau 1923-08-24 och tillika i Bukarest 1923-11-00. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1924-06-13. Överste och chef för Älvsborgs regemente 1927-05-20 f o m 1927-07-01. RNO 1928-06-16. KSO2kl 1930-11-28. LKrVA 1931. KSO1kl 1933-06-16. KPo1Rest2kl. KRumSO. Avsked 1936-06-12 f o m 1936-07-01. Gift 1904-10-01 i Linköpings domkyrka med Märta Henningsdotter Ridderstad, född 1883-06-18 i Linköping. Dotter av kaptenen Carl Ludvig Henning Ridderstad och Berta Clara Wall.

Barn:

 • Mary-Anne , född 1906-10-02 i Linköpings domkyrkoförs. Gift 1929-10-19 i Caroli förs Borås med kamreraren vid Borås Väveriaktiebolag Sture Bergengren, född 1895-11-17 i Hälsingborg.
 • Ellen, född 1908-10-12 i Kungsholms förs, Stockholm. Fil. kand. examen i Uppsala 1931-12-15. Medarbetare i Östgöta Correspondenten. Gift 1940-06-07 i Linköpings domkyrkoförs (vb 139) med civilingenjören vid Svenska aeroplanaktiebolaget Stig Gunnar Ekeborg, född 1912-09-28 i Klara förs, Stockholm.
 • Eva Carin, född 1915-10-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], död 1916-08-13 i Hedvig Eleonora förs

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.