:

Gyllenram nr 1528

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenram nr 1528

Adlad 1717-03-12, introd. 1719.

TAB 1

Ram. (Översiktstab 1) Borgare i Danzig.

Barn:

 • Fredrik Ram, adlad Gyllenram, född 1684, död 1737. Se Tab. 2.
 • Natanael Ram, adlad Gyllenram, född 1686, död 1746. Se Tab. 23.

TAB 2

Fredrik Ram, adlad Gyllenram, (son av Ram, tab 1), född 1684-03-12 i Danzig. Underofficer i de allierades tjänst i Nederländerna 1701. Dragon vid Taubes dragonregemente 1704. Korpral därst. 1706. Furir 1708. Fältväbel 1709. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente1 1710-11-18. Sekundryttmästare därst.1 1712-02-16. Premiärryttmästare1 1716-11-10. Adlad 1717-03-12 jämte sin broder Natanael (introd. 1719 under nr 1528). Major 1719-08-21. Avsked1 s. å. 22/11. Död 1737-08-29 Borum och begraven i Östra Husby kyrka Östergötlands län. Blev vid Poltava fången, men rymde året därpå. Gift 1717-11-24 med Eva Elisabet Scheibe, född 1700, död 1784-05-06 på Borum och begraven s. å. 13/5, dotter av kronofogden i Björkekinds och Lysings härader i Östergötland Henrik Wendelsson Scheibe och Brigitta Nilsdotter Cedermarck samt kusin till kaptenen Henrik Scheibe, adlad Ridderborg.

Barn:

 • Daniel Fredrik, född 1718-09-15 i Linköping. Underlöjtnant vid artilleriet2 1747-05-08. Erhöll tillstånd2 1748-04-12 att på tvenne år gå i fransk tjänst. Kapten därst. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland2 1750-02-27. Erhöll tillstånd att gå i utländsk krigstjänst2 s. å. 2/3. Reste jämte sin broder Gustaf Ferdinand till Italien samt vidare till Turkiet och Persien, i vilket sistnämnda land han blev generalfälttygmästare samt dödad ogift i ett upplopp 1752.'
 • Henrik, född 1720. Löjtnant. Död 1777. Se Tab. 3
 • Natanael, född 1721-09-26, död 1730-01-15.
 • Carl Johan, född 1723 löjtnant. Död 1799. Se Tab. 4
 • Eva Juliana, född 1724-11-08, död 1729-12-09.
 • Gustaf Ferdinand, född 1727-11-08. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente. Gick 1750 med sin äldste broder Daniel Fredrik till Persien, där han blev överste för ett livgarde. Död ogift 1753 i Konstantinopel av erhållna blessyrer.
 • Brita Maria, född 1729-10-08, död 1730-01-01.
 • Ulrika Eleonora, född 1734-05-01, död i barnsäng 1754-10-10. Gift 1753-11-03 med majoren, RSO, Arvid Fredrik Brummer, av samma släkt som adl. ätterna Brummer, i hans 1:a gifte, född 1720-01-00 Nystalla
 • Natanael, född 1736-12-17. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1758 i pommerska kriget.

TAB 3

Henrik, (son av Fredrik Ram, adlad Gyllenram, tab 2), till Lahtis i Finland. Född 1720-06-28. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 1738-06-00. Arklimästare därst. 1739-12-24. E. löjtnant vid sjöstaten 1742-03-15. Konstapel därst. 1743- 25-12. Avsked 1746-07-12. Död 1777-04-29 Borum. Gift 1:o 1743-09-12 med Danielina Gustava Wulfcrona, född 1721, död 1763-10-09 i Åbo8, dotter av kaptenen Daniel Wulfcrona, nr 1623, och Sofia Elisabet Klingspor. Gift 2:o 1767-02-19 på Myckelby i Tingstads socken Östergötlands län med Catharina Sofia von Wachenfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1739-06-20 med sekreteraren N. N. Lindgren), född 1723-06-05, död 1810-03-20 på Myckelby, dotter av kaptenen David Fredrik von Wachenfeldt, och friherrinnan Hedvig Sofia Kagg.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1745-12-08 (9/9). Volontär vid Björneborgs regemente 1756. Underfyrverkare vid marinkåren i Stockholm 1763. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1765. Förare därst. 1767. Korpral 1769-02-24 kvartermästare 1773-09-15. Avsked 1780-09-18. Kornetts n. h. o. v. 1782-02-20. Avsked. Skeppsskrivare på briggen Hoppet 1790. Fänrik vid Västernorrlands lantvärnsbataljon2 1808-05-05. Död barnlös 1812-02-29 i Stockholm. Blev efter freden i Wärälä kommenderad till Reval, att där avlämna 250 ryska fångar, återkom till Stockholm 1790-03-12. Gift 1782-12-26 med Christina Jakobina von Meijerhelm, född 1755-09-17, död 1833-02-11 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Carl Eberhard von Meijerhelm, och hans 1:a fru Christina Johanna Kanterberg.
 • 1. Fredrik Johan, född 1748-08-08. Förare vid Södermanlands regemente. Död ogift 1770-08-05 Skenäs
 • 1. Barbro Christina, född 1752-03-08, död s. å. 12/9.
 • 1. Adolf Magnus, född 1755-09-12, död 1760-10-09.

TAB 4

Carl Johan, (son av Fredrik Ram, adlad Gyllenram. tab 2), till Sätra i Röks socken och Trehörna i likanämnd socken (båda i Ög.). Född 1723-01-29. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1739. Korpral därst. 1740. Volontär vid franska armén 1745. Löjtnant vid Comte de Saxe infanteriregemente 1747. Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg 1750-01-26. Löjtnant 1761-05-05. Avsked s. å. 22/12. Död 1799-02-06 på Sätra. Var med i belägringarna av Antwerpen, Mons, Charleroy och Namur samt slaget vid Rocoux. Gift 1:o 1763-06-24 med Eva Juliana von Roland i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lagmannen i Östergötland Isak Sahlmon, adlad Salmoon men ej introd., i hans 2:a gifte [gift 1:o 1734-05-24 med Brita Christina Westerling, född 1715-11-04, dotter av tullöverinspektoren Mårten Westerling och Beata Elisabet Stamm samt brorsdotter till Henrik Westerling, adlad von Westerling), född 1693-11-01, död 1758-02-02) 3/1 döpt 1726-02-06, död 1767-03-30 Skenäs, dotter av majoren Carl Roland, adlad von Roland, och hans 1:a fru Helena Catharina Göthe. Gift 2:o 1770-11-02 Rotenberg

Barn:

 • 2. Eva Eleonora, född tvilling 1771-10-05 på Farsta i Ytterjärna socken Stockholms län, död där 1772-07-08.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1771. Överste. Död 1829. Se Tab. 5.
 • 2. Carl Anton, född 1773. Hovjunkare. Död 1826. Se Tab. 8
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1774-05-31 i Östra Eneby socken Östergötlands län, död ogift 1807-04-12 i Linköping.
 • 2. Antoinetta Vilhelmina, född 1777-05-27 i Östra Eneby socken, död 1834-08-28 Tokebo. Gift 1805-02-10 på Attarp med extra ordinarie kanslisten i generaltulldirektörens kansli, k. sekreteraren Per Gustaf Petersohn, född 1780-05-13 Djurström. Död 1857-10-05 i Visby [Lns].
 • 2. Gustaf Adolf, född 1778-10-04 på Sätra. Kadett vid Karlberg 1792-11-01. Utexaminerad 1796-03-30. Stabsfänrik vid Jönköpings regemente 1795-12-20. Död ogift 1800-01-03 på Attarp.
 • 2. Johan August, född 1782. Kapten. Död 1837. Se Tab. 9
 • 2. Magdalena Sofia, född 1784-10-14 på Sätra. Gift med fanjunkaren Vilhelm Lindblad.
 • 2. Henrietta Eleonora, född 1786-03-16 på Sätra, död 1853-11-02 Bordsjö. Gift 1:o 1809-06-23 Forsnäs med kyrkoherden i Askeryds pastorat av Linköpings stift Daniel Peter Luthander, född 1766-12-25 i Hogstads socken Östergötlands län, död 1819-12-24. Gift 2:o med hovpredikanten, kyrkoherden i Askeryds pastorat, skalden Samuel Johan Hedborn, född 1783-10-14 i Heda socken Östergötlands län, död 1849-12-26 [Hm].

TAB 5

Fredrik Vilhelm, (son av Carl Johan, tab 4), född tvilling 1771-10-05 Farsta. Underofficer vid Östgöta infanteriregemente 1784. Fänrik därst.2 1785-11-14. Löjtnant i regementet (livgrenadjärregementet) 1790-04-29. Stabslöjtnant vid regementet s. å. 15/12. Stabskapten därst. 1794-11-26. RSO 1800-06-14. Sekundmajor 1805-07-22. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1811-04-02. Överste i armén 1814-08-25. Överste för sistnämnda regemente 1816-06-11. Avsked 1817-04-15. Död 1829-02-18 i Ulricehamn. Han bevistade krigen i Finland 1788–1790 och mot Norge 1808 och 1814. Gift 1819-02-13 med Anna Johanna Hultgren, född 1788-01-09, död 1856-04-05 i Ulricehamn.

Barn:

 • Emerentia Johanna Matilda, född 1818-02-28 i Ulricehamn, död ogift 1880-02-25 i nämnda stad.
 • Adolf Fredrik, född 1820. Kapten. Död 1885. Se Tab. 6.

TAB 6

Adolf Fredrik, (son av Fredrik Vilhelm, tab 5), född 1820-03-04 Hjärtared. Volontär vid Älvsborgs regemente 1836-05-18. Furir därst. 1837-05-23. Underlöjtnant 1840-02-24. Löjtnant 1846-11-03. Kapten 1855-04-12. Avsked ur krigstjänsten 1870-04-08. Död 1885-10-06 i Göteborg. Gift 1856-09-16 i Ulricehamn med Matilda Charlotta Maria Heinrici, född 1836-03-15 i Ulricehamn ]], död 1874-06-21 i Göteborg, dotter av e. provinsialläkaren Vilhelm Mauritz Heinrici och Lovisa Margareta Petersson.

Barn:

 • Hilda Maria Elvira, född 1857-09-05 i Timmele prästgård Älvsborgs län, död 1927-08-07 i Göteborg. Gift 1881-10-23 i Göteborg med grosshandlaren därst. Ernst Jakob Nymansson, född 1851-04-09 i Kristinehamn, död 1913-06-06 i Göteborg.
 • Maria Terese Matilda, född 1859-09-11 Åsen, död 1940-04-29 i Göteborg (Oscar Fredr. förs, Gtbg. db nr 83). Gift 1925-11-21 i Göteborg, Vasa med civilingenjören Carl August Hallongren, född 1852-03-02 i Medelplana socken Skaraborgs län, död 1927-05-00 i Kungsbacka.
 • Alfons Fredrik Vilhelm, född 1862. F. d. Kontorschef. Död 1927. Se Tab. 7.
 • Selma Henrietta Maria, född 1864-03-02 på Åsen. Gift 1884-04-28 i Göteborg med ombudsmannen vid fattigvården i Göteborg Ivar Birger Kindlund, född 1847-10-14 i Borås, död 1922-03-30 i Göteborg (Vasa förs.
 • Gerda Cecilia Maria, född 1867-04-05 Hultaberg, död 1920-02-08 i Lindesberg. Gift 1889-10-29 i Göteborg med apotekaren i Töreboda Skaraborgs län Lohn Lorentz Nordgren, född 1846-05-18 i Ulricehamn, död 1905-08-13 i Lindesberg.
 • Ernst Fredrik Natanael, född 1869-01-24 i Göteborg. Avreste 1884 till Australien och har ej avhörts sedan 1889. Död (medd. fr. UD 1940).
 • Ebba Vilhelmina Maria, född 1870-08-28 i Göteborg, död 1945-12-20 (Hässelby förs, Jönk., db nr 30). Gift där 1901-12-19 med verkmästaren Olof Gustaf Åslund, född 1862-07-02 i Östra Emterviks socken Värmlands län, död 1919-07-25 vid Mariannelund i Hessleby socken Jönköpings län.
 • Oskar Fredrik Adolf, född 1872-10-15 på Åsen. Sjöman. Flyttade till utlandet. död 1899-03-13 i Kenmore vid Goulborn, (db i Biografica) NSW, Australien ]] .

TAB 7

Alfons Fredrik Vilhelm, (son av Adolf Fredrik, tab 6), född 1862-04-12 Åsen. Bokhållare, kontorschef hos Köpmansföreningens ombud i Göteborg 1891–1903. Disponent för Gamla varvets lådfabrik 1903–1910. Död 1927-03-18 i Göteborg, Oskar Fredr. förs. Gift där 1894 28-11 med Lauretta Amalia Ferreira i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1876-09-03 i Rio de Janeiro med sjökaptenen Gustaf Magnus Lithman, född 1841-03-23 i Göteborg, död 1888-03-00, då hans fartyg förliste), född 1856-07-17 i Rio de Janeiro, död 1936-04-26 i Göteborg, Oskar Fredr. förs (db nr 81), dotter av kaptenen i brasilianska flottan Domingos Emanuello Ferreira och Laura Maria Quillfeldt.

Barn:

 • Anna'' Lisa, född 1897-04-09 i Göteborg i Gustavi förs Stiftsjungfru. Gift 1926-06-12 i nämnda stad Oskar Fredriks med underlöjtnanten i Bohusläns reg:s reserv, gymnastikdirektören Algot Oskar Hultén, född 1893-04-18 i Göteborg

TAB 8

Carl Anton, (son av Carl Johan, tab 4), född 1773-01-14 Skenas. Student i Lund6 1789-08-19. Hovjunkare 1799-11-16. Auditör vid livregementsbrigaden. T. f. auditör vid Stockholms läns lantvärnsbataljon 18092. Död 1826-03-15 i Stockholm. Gift 1806-01-01 i Habo socken Skaraborgs län med Charlotta Fredrika L'Orange, född 1788-03-12, död 1839-09-21 dotter av lagmannen i Bohusläns och Vikens lagsaga Jean L'Orange och Beata Brita Bremer. Fru Gyllenram var föreståndarinna för Klara flickskola i Stockholm.

Barn:

 • Beata Lovisa Antoinetta, född 1806-09-24 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-04-11 i Stockholm.
 • Carolina Fredrika, född 1808-05-29 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1856-02-05 i Sthlm, Maria förs.
 • Henrietta Sofia, född 1810-12-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1883-11-12 i Lund. Gift 1844-04-22 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Norra Vrams och Bjuvs församl:s pastorat av Lunds stift, novellförfattaren, LNO, Gustaf Henrik Mellin, född 1803-04-23 i Revolaks socken i Österbottens län, död 1876-08-02 i Norra Vrams prästgård.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1812-09-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-06-11.
 • Augusta Amalia, född 1814-08-17 i Stockholm, död där s. å. 23/8.
 • Carl Johan, född 1815-12-08. Student i Uppsala 1835. Prästvigd 1841-03-05. Vice pastor i Husby och Skederids församl. av ärkestiftet. Död 1860-01-08 i Husby socken. Gift 1859-12-31 i Husby Lyhundra prästgård Stockholms län med Hilda Lovisa Humble i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1863-03-24 med gårdsägaren och bagaren i Norrtälje Lars August Janssen, född 1839-12-31), född 1830-12-15 i Edebo socken Stockholms län, född, dotter av prosten och kyrkoherden Olof Carl Humble och Ulrika Didrichsson.
 • Fredrik Gustaf, född 1818-07-06. Tullinspektor vid Hornstull i Stockholm. Källarmästare i Södertälje. Rådman i sistnämnda stad 1864. Tullinspektor i samma stad 1869. Död där 1875-11-16. Gift 1848-12-07 med Vendela Maria Bergström, född 1809, död 1869-08-25 i Södertälje.

TAB 9

Johan August, (son av Carl Johan, tab 4), född 1782-10-17 Sätra. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1799-01-10. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsfördeln. 1802-09-22. Löjtnant därst. 1810-06-26. Avsked 1811-12-10. Kaptens titel 1812-02-04. Tullinspektor i Åmål. Död där 1837-03-25. Han blev blesserad vid Sävar och fick tapperhetsmedaljen i guld. Gift 1813-12-24 Ed med Lovisa Christina Åstrand, född 1794, död 1854-03-28 Gravby

Barn:

 • Carl Johan, född 1814-09-21, död 1815-03-08 på Ed.
 • Carl Adolf August, född 1815. Sergeant. Död 1850. Se Tab. 10.
 • Fredrik Oskar, född 1816. Postmästare. Död 1895. Se Tab. 15.
 • Sofia Lovisa Leontina, född 1817-12-06 Torrsjö. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-05-27 i Linköping.
 • Gustaf Hjalmar, född 1819. Lantbrukare. Död 1877. Se Tab. 19.
 • Frans Vilhelm, född 1821-12-11 på Ed. Först färgerifabrikör, sedan fotograf i Lövstad Östergötlands län. Död 1885-11-22 på Ed. Gift 1853-03-04 med Maria Christina Kindberg, död 1873-05-30 i Tranås socken Malmöhus län.
 • Axel Ludvig, född 1824-05-01 i Härnösand.
 • Ulrika Henrietta Vilhelmina, född 1827-07-04, i Åmål, död 1867-07-14 i Skövde. Gift 1857-11-14 i Åmål med kyrkoherden i Skövde Gustaf Adolf von Hackewitz, som kallade sig von Haugwitz, i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1839-11-00 med Cecilia Aurora Vilhelmina Probst, född 1819-06-07 i Stockholm, död där 1854-11-01, dotter av sejlaremästaren Johan Christoffer Probst och Fredrika Rebecka Himberg)7, född 1807-03-12 i Fröjereds socken Skaraborgs län, död 1867-08-07 i Skövde.
 • Hampus Erik, född 1829-05-26 i Åmål. Lantmäteriexamen 1855. Vice kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1864-04-12. Avsked 1875. Död ogift 1886-09-24 i Mariestad.
 • Ida Catharina Antoinetta, född 1831-09-27, död ogift 1854-12-27 i Jönköping.
 • Hedvig Beata Josefina, född 1834-04-13, död 1847-03-04.

TAB 10

Carl Adolf August, (son av Johan August, tab 9), född 1815-11-13. Volontär vid Svea artilleriregemente 1833-01-16. 2. Konstapel därst. s. å. 15/8. 1. Konstapel 1834-04-29. Sergeant s. å. 19/10. Avsked 1839-05-07. Åter sergeant vid regementet 1839-10-28 avsked 1849-02-15. Död 1850-07-03 i Stockholm. Gift 1839-12-31 i Vaxholm med Sofia Nyberg, född 1811-01-12 i Vårdsbergs socken Östergötlands län, död 1892-02-20 i Vaxholm, dotter av en lantbrukare Nyberg.

Barn:

 • August Hilder Mauritz (Maurice), född 1840. Kapten. Död 1926. Se Tab. 11.
 • Ernst Oskar Teodor, född 1842. Kapten. Död 1905. Se Tab. 12.
 • Hilder Hjalmar Bernadotte, född 1843-07-10 (10/6) i Vaxholm. Studentexamen 1863-12-17. Kadett vid Karlberg 1864-05-23. Utexaminerad 1870-05-31. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring, nu Gotlands infanteriregemente s. å. 10/6. Löjtnant 1878-07-04. Kapten 1890-07-01. RSO 1896-12-01. Död ogift 1899-12-01 i Visby genom olyckshändelse.
 • Axel Teodolf Ehrenfried, död 1847-03-04.

TAB 11

August Hilder Mauritz (Maurice), (son av Carl Adolf August, tab 10), född 1840-10-05 i Vaxholm. Student i Uppsala 1858-12-06. Furir vid Gotlands nationalbeväring, sedermera Gotlands infanteriregemente 1859-08-04. Officcrsexamen i Stockholm 1860-03-02. Fanjunkare s. å. 29/10. Underlöjtnant 1861-11-12. Löjtnant 1867-08-07. Tjänstg. 1868–1869 i franska armén i Algeriet vid andra och första zuavregementena och bevistade därunder dessa regementens alla expeditioner. Kapten 1878-07-04. RSO 1886-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1891-05-15. Avsked ur krigstjänsten 1906. Ägde en tid gårdar i Vaxholm samt Stora Götsbo i Burseryds socken Jönköpings län. Död 1926-08-04 på sin gård Sjöudden i Berga socken, Kronobergs län. Gift 1883-10-05 på Hornsö bruk i Långemåla socken, Kalmar län med Ida Anna Helena Liedholm, född 1857-09-09 (1857-09-11 enl. db) på nämnda bruk, död 1936-03-07 Sjöudden (db nr 6), dotter av bruksförvaltaren Johan Justus Albert Liedholm och Johanna Maria Christina Ahrengren.

Barn:

 • Kjell Etienne Vladimir, född 1884-07-09 på Stora Götsbo i Burseryds förs, Jönk. Mogenhetsexamen i Halmstad 1904-06-03. Reservofficersexamen 1907-04-20. Underlöjtnant i Livregementets grenadjärers reserv s. å. 31/12. Extra ordinarie bokhållare vid bankaktiebolag Södra Sveriges kontor i Ousby 1907. Bokhållare vid bankens kontor i Oskarshamn 1908. Kassör därst. 1910. Kassör vid kontoret i Lund 1911. Löjtnant i regementets reserv 1914. Styrelseledamot vid bankaktiebolag Södra Sveriges, sedan 1919 aktiebolag Svenska handelsbankens kontor i Mönsterås 1915. Verkst. styrelseledamot och kamrer därst. 1919. Tilldelad medaljen i guld av femte storleken med inskrift "För nit och redlighet i rikets tjänst." 1937-06-05. Inneh. Johannisbergs fideikommisskapita. Gift 1921-05-05 i Glimåkra kyrka i förs med samma namn Kristianstads län med Ruth Westerståhl, född 1886-08-12 i Göteborg. Telekommissarie. Dotter av postmästaren Johan Louis Westerståhl och Agnes Thorstensson.
 • Bertrand Gregor Casimir, född 1886-03-22 på Stora Götsbo i Buresryds förs, Jönk. Huvudman 1968. Studentexamen i Halmstad 1905-06-06. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 10/6. Avsked s. å. 2/10. Volontär vid Kalmar regemente s. å. 4/10. Elev vid Krigsskolan vid Karlberg 1906-10-05. Fanjunkare 1907-08-25. Officersexamen s. å. 14/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/12. Löjtnant därst. 1911-06-09. Genomgick instruktörs-, gymnastiklärare- och sjukgymnastikkurser vid gymnastiska centralinstitutet 1915-10-15–1918-06-10. Gymnastikdirektör. Kapten i regementet 1922-11-30 och vid regementet 1926-10-26. Kapten vid Jönköpings-Kalmar regemente 1928-01-01 . RSO 1928-06-16. Major i armén 1934-09-28. Avsked 1936-03-13 fr.o.m. s.å. mars 23.
 • Karadja Berthier Alberto Stanislaus, född 1887-03-31 på Stora Götsbo i Burseryds förs, Jönk. Se Tab. 11A.
 • Aina Maria Helena Mercedes, född 1891-08-29 på Stora Götsbo i Burseryds förs, Jönk., död ogift 1913-05-15 Sjöudden.
 • Stig Gunnar Torsten, född 1893-04-03 på Stora Götsbo i Burseryds förs, Jönk., död 1915-11-02 på Ädelfors vilohem i Alseda förs, Jönköpings län (Berga förs, Kron., db).
 • Nils Folke Eskil Bernhard, född 1895-06-07 på Stora Götsbo i Burseryds förs, Jönk. Tjänsteman vid bankaktiebolag Södra Sverige 1918 och vid Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm 1920. Kassör. Gift 1:o 1936-06-15 i Tingstäde förs, Gotl. (Engelbr. förs Sthlm vb nr 122) med Alice Margareta Törngren, född 1908-02-23 från vilken han blev skild. Dotter av generalmajoren och militärbefälshavaren på Gotland Gustaf Mauritz Törngren och Tyra Anna Elise Neovius.
 • Kol Åke Gaston, född 1898-10-14 i Sandviks socken, Jönköpings län. Studentexamen 1918. Kansliexamen 1922. Studieresa i Tyskland 1923. Tjänstg. vid Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm 1924. Amanuens vid svenska handelskammaren i Paris 1925–1926. Jur. stud. vid universitetet i sistnämnda stad. Avgångsexamen därifrån 1926. Honorär attaché vid beskickningen i Paris s. å. Sekreterare i Flygförvaltningen sedan 1939-09-08. Se Tab. 11B
 • Bo Holger Fredrik, född 1903-09-18 i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Gift 1939-02-08 i Bergs förs, Kron. (vb nr 3) med Karin Ingegerd Svensson, född 1903-01-01

TAB 11A

Karadja Berthier Alberto Stanislaus, (son av August Hildur Mauritz, tab 11), född 1887-03-31 på Stora Götsbo i Burseryds förs, Jönk. Genomgick Halmstads högre allm. läroverk. Aspirant vid Halmstad–Nässjö och Västra Centralbanans järnvägar 1907-02-01. Stationsskrivare i Halmstad 1911-02-01. Justeringsassistent i Hallands län 1916-03-20. Avsked från järnvägens tjänst 1919-05-01. Kontrollör vid sockerbeskattningen 1919–1921. Gift 1929-08-13 i Torsås förs, Kalmar län med Gunhild Torborg Sigrid Norlander, född 1887-12-25. Ämneslärarinna. Dotter av doktor Gunnar Norlander.

Barn:

 • Gunnar Thorsten Fredrik, född 1931-01-01 i Karlskrona.

TAB 11B

Kol Åke Gaston, (son av August Hildur Mauritz, tab 11), född 1898-10-14 i Sandviks socken, Jönköpings län. Studentexamen 1918. Kansliexamen 1922. Studieresa i Tyskland 1923. Tjänstgöring vid Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm 1924. Amanuens vid svenska handelskammaren i Paris 1925–1926. Jur. stud. vid universitetet i sistnämnda stad. Avgångsexamen därifrån 1926. Honorär attaché vid beskickningen i Paris s. å. Sekreterare i Flygförvaltningen sedan 1939-09-08. Gift 1942-01-05 i Stockholm (Johannes förs, Sthlm. vb nr 4) med gymnastiklärarinnan Gurli Svea Maria Holm, född 1900-01-25

Barn:

 • Ida Maria Christina Åkesdotter, född 1944-01-05 i Solna (Karol. BB).

TAB 12

Ernst Oskar Theodor , (son av Carl Adolf August, tab 10), född 1842-03-02 i Vaxholm. Student i Uppsala 1859-09-14. Volontär vid Västgöta regemente 1860-03-08. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring, sedermera Gotlands infanteriregemente, s. å. 12/7. Fanjunkare s. å. 1/12. Styckjunkarexamen s. å. 27/12 och artilleriofficersexamen i Visby 1861-05-03. Underlöjtnant 1862-06-17. Löjtnant 1869-01-12. Kapten 1879-07-04. RSO 1888-07-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1892-03-23 . Ägde Ekered i Brunns socken, Älvsborgs län och gård i Vaxholm. Död 1905-12-25. Gift 1:o 1878-07-26 i Ålems socken, Kalmar län med Sofia Terese Ohlsson, född 1855-04-24 vid Timmernabben i Ålems socken, död 1880-05-02 i nämnda socken, dotter av grosshandlaren Lars Ohlsson och Emma Rosengren. Gift 2:o 1882-09-12 i Mörlunda kyrka i förs med samma namn, Kalmar län med Ida Augusta Vilhelmina Thunberg, född 1856-11-07, död 1907-04-21 i Kalmar, dotter av lantbrukaren Adolf Fredrik Thunberg och Carolina Viktoria Pettersson.

Barn:

 • 1. Sven Axel Gustaf Oscarsson, född 1880-04-25 i Ålems förs, Kalm. Lantbrukare. Se Tab. 13
 • 2. Anna, född 1883-07-14 Elsebo Stiftsjungfru. Gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 1906-05-25. Gift 1907-10-05 i Tveta socken, Kalmar län med godsägaren Karl Richard Heliodorus Thunberg, född 1870-11-21, död 1934.
 • 2. Oscar Karl-Adolf , född 1884-07-23 Elsebo Ex. Apotekare. Se Tab. 14.
 • 2. Maria, född 1885-07-16 Elsebo Gift 1912-01-13 på Tveta förs, Kalm. ]] med köpmannen Erik Collin, född 1878-02-08 i Järvsö socken, Gävleborgs län. Grosshandlare.
 • 2. Ebba Teresia, född 1887-07-19 Elsebo, död 1900-01-27 i Brunns socken, Älvsb.
 • 2. Elsa Cecilia, född 1889-11-13 Elsebo Stiftsjungfru. Gift 1912-01-13 i Tveta kyrka i förs med samma namn, Kalm. med föreståndaren för statens kemiska station i Halmstad, ingenjören Robert Samuel Ohlsén, född 1875-08-28 i Uddevalla.
 • 2. Sten Erik Hjalmar, född 1892-11-03 Elsebo Bokhandelselev 1909–1910. Genomgick Mariannelunds handelsskola och Svenska bokhandelsskolan i Stockholm 1910 okt.–1911 aug. Bokhandelsmedhjälpare 1911–1916. Lantbrukselev i Sverige och Danmark 1916–1919. Genomgick Hammenhögs lantmannaskola 1919 nov.–1920 aug. Inspektor och förvaltare å egendomar i Sverige och Danmark 1920–1925. Överflyttade till Canada och äg. sedan 1925 farmen Stensgård i prov. Alberta i nämnda land.
 • 2. Nils Fredrik Vilhelm, född 1895-11-23 i Brunns socken, Älvsb. Studentexamen i Kalmar 1915-06-07. Elev vid Skogshögskolans jägmästarekurs 1918-10-15. Utexaminerad 1921-03-21. E. jägmästare s. å. 11/5. Jägmästare i Piteå revir. 1946–1953. Chef för Piteå stads skogsförvaltning. RVO 1951-06-06. Jägmästare i Västerås revir fr 1953 t pensionering. Vice ordf inom länets landskapsvårdskommitté. Gift 1932-04-14 i Stockholm (Luleå domk. förs vb) med Sigrid Eurén, född 1894-08-18, dotter av landskamreren i Norrbottens län Anton Johan Eurén och Henrika Bergström.
 • 2. Ernst Sture Henrik, född 1898-04-15 i Brunns socken, Älvsb. Studentexamen i Kalmar 1916-05-22. Student vid Uppsala universitet s. å. 24/11. Med. kandidat examen därst. 1921-10-14. Död 1931-04-20 i Uppsala och begraven i Kalmar (Upps.akad. sjukh., db).

TAB 13

Sven Axel Gustaf Oscarsson , (son av Ernst Oskar Theodor, tab 12), född 1880-04-25 i Ålems socken, Kalmar län. Genomgick sex klasser i Kalmar högre allm. läroverk samt Wulfs lantbruksskola i Trälleborg och kontrollassistentkurs vid Önnestads lantbruksskola. Lantbrukare. Gift 1925-09-14 i Kristianstad med Edith Eleonora Sööder, född där 1888-07-15 i Kristianstad, dotter av konditorn Jan Erik Sööder och Anna Persson.

Barn:

 • Carl Eric Oscar Axelsson, född 1926-10-14 i Västervik, Kalmar län.

TAB 14

'Oscar Karl''-Adolf , (son av Ernst Oskar Theodor, tab 12), född 1884-07-23 Elsebo. Studentexamen i Kalmar 1906. Elev å apoteket Lejonet i Växjö 1911–1913. Farm. kandidat examen 1914-01-26. Utexaminerad apotekare 1919-12-12. Apotekare i Värnamo. Erhöll personligt privilegium å apoteket i Västanhede, Kopp. 1937-01-08. Innehar apoteket i Mellerud. Gift 1921-09-24 i Motala kyrka o. med Ellen Susanna Norberg, född 1892-04-30 i Hällestads socken, Östergötlands län, dotter av godsägaren Carl Johan Norberg och Hanna Nordstedt.

Barn:

 • Maud Sonja Dagmar Karlsdotter , född 1923-01-25 i Värnamo förs, liksom systern.
 • Barbro Ellen Gudrun Karlsdotter , född 1924-11-02 i Värnamo förs.
 • Elsa Birgitta Cecilia Karlsdotter, född 1933-01-19 i Värnamo stadsförs. Receptaieexamen v. Farmaceutiska inst.

TAB 15

Fredrik Oskar, (son av Johan August, tab 9), född 1816-10-31 på Edshult i likanämnd socken Jönköpings län. Furir vid Jämtlands fältjägarregemente 1832-07-01. Avsked 1834-07-06. Extra ordinarie postexpeditör 1834-09-25. Kontorsskrivare vid generalpostkontoret i Stockholm 1846-04-17. Transp. som e. kanslist till postkansliet 1838-02-09. Postkommissarie i Strömstad 1839-01-08–1842-07-08. Studentexamen i Lund 1842-12-15 och kameralexamen 1843-06-01 bestred postinspektorstjänsten i Gävle i nio månader från 1844-03-05. Kammarskrivare 1846-04-17. Postmästare i Vaxholm 1852-04-21. Transp. till postmästartjänsten i Skövde s. å. 22/5. Föreståndare för tullkammaren i sistnämnda stad 1855-07-02. RVO 1873-05-11. Avsked ur postverkets tjänst 1887-02-25. Död 1895-09-25 i Skövde och begraven därst. Ägde gärd i sistnämnda stad. Gift 1852-10-18 Ranåker med Birgitta Catharina (Betty) Wetterman, född 1818-09-27 Hellekis, död 1889-05-06 i Skövde och begraven därst., dotter av kamreraren Anders Johan Wetterman och Malin Carlberg.

Barn:

 • Rudolf Oskarsson, född 1853, död 1934. Före detta överste. Se Tab. 16.
 • Tore Oskarsson, född 1855-01-21 i Skövde, liksom syskonen. Postskrivare. Död 1911-06-16 i Vadstena (Skövde förs, db).
 • Helge Oskarsson, född 1856-08-30. Genomgick handelsinstitutet i Rostock 1873–1874. Sekreterare vid svensk-norska konsulatet i Neapel 1886-12-15. Tjänstg. därefter dels som sekreterare vid vice konsulatet i Rouen, dels såsom biträde vid generalkonsulatet i London. Kontorist vid svensk-norska vicekonsulatet i Cardiff 1893. Handlande. Svensk-norsk vice konsul i Rouen 1896-11-09. RNS:tOO 1901-01-21. RVO 1906-12-01. T. f. konsul i Rouen 1906-12-21. Konsul därst. 1907-06-05. Konsul i Bordeaux 1913-12-31. Avsked 1920-10-22. Död 1924-11-20 i Rouen och begraven å kyrkogården Montaux Malades i nämnda stad (Skövde förs, db). Gift 1904-08-17 med Aimée Marie Marthe Rastoin, född 1858-11-28.
 • Ellen Birgitta Christina, född 1858-12-20, död 1859-01-22 i Skövde.
 • Nanny Sofia Vilhelmina Fredrika, född 1861-07-03, död 1919-12-22 i Mullsjö och begraven å Nykyrka kyrkogård Skaraborgs län (Nykyrka förs, Skar, db). Gift 1882-09-05 i Skövde med godsägaren Johan Albert Georg Isoz, född 1854-06-26 Hånö, död 1911-11-20 vid Haga i Solna socken Stockholms län.

TAB 16

Rudolf Oskarsson, (son av Oskar Fredrik, tab 15), född 1853-10-17 i Skövde. Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-01-26. Mogenhetsexamen 1874-12-16. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-10-28 underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 30/11. Genomgick gymnastiklärarkurs vid gymnastiska centralinstitutet 1878-09-01–1880-04-15. Kommenderad till infanterivolontärskolan å Karlsborg 1881-07-11–1882-05-24. T. f. gymnastiklärare vid Skövde högre allm. läroverk 1881–1897 och ord gymnastiklärare därst. 1897–1903. Repetitör vid infanteriskjutskolan å Rosersberg 1885-07-08–1885-09-27. Löjtnant s. å. 3/9. Adjutant därst. 1889-07-21–1889-10-04. Regementsadjutant 1891–1895. Kapten 1895-08-19. RSO 1898-12-01. Major 1903-07-24. Överstelöjtnant i regementet samt t. f. överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1907-05-17. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 5/6. Avsked 1910-04-04. Inspektör vid Göteborgssystemet i Göteborg 1911–1924. Överste i III. arméfördelningens reserv 1911-12-30. Avsked ur armén 1919. Ägde gård i Skövde 1885–1918, Djurström i Värsås socken Skaraborgs län 1888–1903 och villan Björksäter vid Mullsjö i Habo socken Jönköpings län 1908–1923 samt äg. sedan 1923 villa i Jönköping. Död 1934-02-15 i Jönköping, Sofia förs (db. nr 38), begraven i Göteborg i Gamlestads förs Gift 1884-10-17 i Haga kyrka i Göteborg med Signild Maria Ewert, född 1865-03-25 i Göteborg, död 1934-10-22 i Jönköping, Sofia förs, dotter av lektorn, filosofie doktorn Axel Vilhelm Ewert och hans 1:a fru Teofila Sofia Maria Follin.

Barn:

 • Bertil Rudolfsson, född 1887. Bergsingenjör. Se Tab. 18.
 • Märta Maria Elisabet, född 1889-03-03 i Skövde. Stiftsjungfru. Assistent vid dr W. von Wiesers röntgeninstitut i Wien 1921.
 • Sigrid Nanny Teofila (Siri), född 1892-08-18 i Skövde. Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör. Gift 1919-05-14 i Göteborg, Vasa med grosshandlaren Albert Georg Tollstorp från vilken hon blev skild genom Örebro rådhusrätts utslag 1941-08-25, född 1867-08-26 på Löfed i Grava socken Värmlands län.
 • Oskar Rudolfsson, född 1899-06-11 i Skövde. Lantbrukselev. Död 1920-02-20 i Stockholm under värnpliktstjänstgöring, Vasa förs. Begraven i Göteborg.

TAB 17

Rutger Rudolfsson, (son av Rudolf Oskarsson, tab 16), född 1886-03-06 i Skövde. Mogenhetsexamen i Skara 1904-06-15. Volontär vid Älvsborgs regemente s. å. 17/6. Elev vid krigsskolan 1905-11-05. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1909-03-05. Regementsadjutant 1909-06-28–1911-12-31. Genomgick gymnastiklärarkurs vid Gymnastiska centralinstitutet 1912–1914 och kurs vid krigshögskolan 1915–1917. Adjutant vid infanteriskjutskolan 1917-10-12–1919-09-08. Kompaniofficer och lärare vid infanterivolontärskolan å Karlsborg 1919-10-22–1920-06-19. Tjänstg. vid generalstaben 1920-11-01–1925-10-31, därunder militärassistent vid II. distriktet av statens järnvägar 1922-11-01–1925-10-31. Kapten i regementet 1921-12-02 och vid regementet 1922-03-03. Kommenderad vid franska armén 1926-01-02–1929-04-01. Chef för infanteriets underofficersskola 1926–1927. RSO 1927-06-06. Major i armén 1929-12-21. Major vid Norra skånska inf. regementet 1932-06-10. Överstelöjtnant vid Dalregementet 1934-04-27. Överstelöjtnant och chef för arméns underofficersskola 1936-06-12. Överste i armén s. å. 13/11. Överste och chef för nämnda underofficersskola 1937-04-30. Fr. o. m. s. å. 1/7, förordnad 1939-03-24 att tillsvidare uppehålla beställningen såsom överste och chef för Livgrenadjärregementet. Överste och chef för sistnämnda regemente 1939-04-28. KSO2kl 1939-11-15. Gift 1914-07-10 på Björksäter vid Mullsjö i Habo socken Jönköpings län (Göteborg Vasa förs, vb) med Mary Fredrika Vilhelmina Wennergren, född 1891-04-17 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Carl Otto Wennergren och Märta Lind.

Barn:

 • Ann-Margret, född 1915-05-23 i Göteborg, Masthuggs förs. Sekreterare hos Svenska radioaktiebolaget. Gift 1943-01-02 i Linköping domkyrka med civilekonomen Gerhard Ernst Wilhelm von Döbeln, född 1914

TAB 18

Bertil Rudolfsson, (son av Rudolf Oskarsson, tab 16), född 1887-04-18 i Skövde. Kadettaspirant vid Kustartilleriet 1904-06-18. Studentexamen i Skara 1905. Elev vid Tekniska högskolan 1906–1909 och vid Bergshögskolan 1909–1910-04-01. Utexaminerad från dess fackavdelning för bergsvetenskap 1911. Bergsingenjör. Studieresa till USA såsom Järnkontorets stipendiat 1911. Assistent vid Patent- och registreringsverket 1912. Ingenjör vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori 1912–1915. Ingenjör vid Huskvarna vapenfabriksaktiebolag 1915–1918. Disponent för Trestena torvindustri 1918–1919. Direktörsassistent vid Huskvarna vapenfabriks aktiebolag sedan 1919 och tillika ingenjör hos Huskvarnaåns regleringsförening 1919–1924 . Chef för Huskvarna vapenfabriksaktiebolags gjuteri- och gjutgodsavdelning 1925–1929. Ordförande i Huskvarna arbetslöshetskommitté 1927–1929. Disponent och verkst. direktör för aktiebolag Järnförädling, Hälleforsnäs 1929–1937. Ledamot av Mellösa sns kommunalfullmäktige från 1931. Kyrkofullmäktig därst. från 1932. Verkst. direktör för aktiebolag Nordiska armaturfabriken, Stockholm, från 1937. Styrelseledamot av samma bolag från 1938. Verkst. direktör och styrelseledamot i Linköpings armatur- och metallfabriksaktiebolag från 1939. Styrelseledamot i Sveriges maskinindustriförening från 1940. Gift 1913-11-22 i Karlstads med Astrid Maria Charlotta Rundgren, född 1892-03-05 i Kristinehamn, dotter av byråingenjören Herman Gottfrid Rundgren och Anne-Sofie Larsson.

Barn:

 • Kurt Bertilsson, född 1914-09-07 i Karlstad. Se Tab. 18A
 • Mona Signhild Sofia, född 1916-08-25 Fridhem. Gift 1941-05-31 i Kaga kyrka i förs med samma namn, Ög. (Linköpings domk.förs vb nr 124) med länsbokhållaren, jur. kandidaten KNO, Nils Erland Bertil Ahlberg, född 1905-08-06 i Halmstad. Taxeringsintendent i Gävleborgs län 1949–1956. Utnämndes 1956 t. landskamrer i Jämtlands län. 1962–1971 dito i Västmanlands län.
 • Björn Bertilsson, född 1919-02-21 på Trestena i Bjärklunda socken, Skaraborgs län. Se Tab. 18B
 • Fredrik Bertilsson, född 1929-02-19 i Huskvarna förs. Filosofie stud.

TAB 19

Gustaf Hjalmar, (son av Johan August, tab 9), född 1819-10-30 Torrsjö. Sockerbagarlärling i Stockholm. Lantbrukare. Död 1877-05-18 Graby. Ägde Tågarp i Asby socken Östergötlands län. Gift 1854-11-16 i Åbo med Sofia Hildegard Johanna Karström, född 1826-06-07 i Stockholm, död där 1892-11-19, dotter av fabrikören Carl Gustaf Karström och Johanna Petronella Edström.

Barn:

 • Arvid Hjalmar, född 1855-05-23 i Åbo. Genomgick Tekniska elementarskolan i Norrköping samt byggnadsyrkesskolan i Stockholm. Byggnadsingenjör i Stockholm. död 1942-06-13 å Stäket i Eds förs Stockholm (db nr 7).
 • Ida Sofia Lovisa, född 1857-07-11 i Åbo, död ogift 1894-05-11 i Stockholm.
 • Ernst Gustaf August, född 1859-03-06 på Tågarp. Kontorist i Stockholm. Ombud för Göteborgs litografiska abol:s avdelningskontor i nämnda stad. Död ogift 1911-09-07 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.
 • Maria Hildegard Elisabet, född 1861-08-09 på Tångarp. Död 1936-08-21 å Stäket i Eds socken, Stockholm (Eds db. nr 13). Begraven i Stockholm.
 • Ragnhild Ingegerd Aqvilina, född 1862-12-07 på Tågarp, död ogift 1926-05-03 i Stockholm (Eds förs Sthlm l, db).
 • Nanny Johanna Catharina, född 1865-08-14 på Tångarp
 • Ada Emma Antoinetta, född 1867-11-27 på Tångarp, död 1882-07-10 i Stockholm.

TAB 20

Adolf, (son av Fredrik Ram, adlad Gyllenram, tab 2), till Ekön i Risinge socken Östergötlands län. Född 1735-05-11. Volontär vid Spensiska regementet 1751-04-01. Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg 1754-11-09. Löjtnant därst. 1763-12-08. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente2 1765-07-15. Premiärlöjtnant därst.2 1768-12-10. Genom byte transp. till prins Fredrik Adolfs regemente2 1772-03-11. Kaptens avsked s. å. 26/3. Död 1817-05-23 i Linköping. Gift 1:o med Maria Charlotta Staël von Holstein, född 1739-02-01 Loddby, död 1777-02-21 på Ingelstad i Risinge socken, dotter av ryttmästaren Mattias Gustaf Staël von Holstein, och Elisabet Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o 1779-05-13 i Älvestads kyrka Östergötlands län med friherrinnan Metta Christina von Roxendorff, född 1738-08-01 Kolja s socken, död 1830-05-19 i Linköping, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Carl Gustaf Roxendorff, friherre von Roxendorff, och Hedvig Fredrika De Geer.

Barn:

 • 1. Georg Bogislaus, född 1767. Överstelöjtnant. Död 1828. Se Tab. 21.
 • 1. Sofia Elisabet, född 1768-12-11 på Ekön, död 1844-05-06. Gift 1801-07-17 med löjtnanten Paul Dandenell, död 1817-10-13 Ledamålen
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1771-05-20 och död 1775-05-10 på Ekön.
 • 1. Fredrika Gustava, född 1775-01-21 på Ekön, död där s. å. 17/5.
 • 1. Fredrik Gustaf, född 1776. Kofferdikapten. Död 1836. Se Tab. 22.
 • 2. Carolina Fredrika, född 1780-08-14 på Hösterum i Mogata socken Östergötlands län, död 1867-11-07 Gastorp s socken Östergötlands län. Gift 1805-03-17 Kungs-Norrby med kyrkoherden i Skärkinds pastorat av Linköpings stift, hovpredikanten Anders Sallberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1800 med kammarfrun hos kronprins Gustaf Ulrika Sofia Corvin), född 1764-03-01 i Landeryds socken Östergötlands län, död 1827-03-14 i Skärkinds prästgård [Hm].
 • 2. Carl Adolf, född 1781-09-18 på Hösterum. Student i Uppsala 1803-05-16. Kammarskrivare i krigskollegium 1803-06-22. Vice auditör vid Savolaks fotjägarregemente s. å. 30/9. Auditörs fullm. 1805-05-04. Auditör vid livregementetsbrigaden 1806-02-13. Tillika auskultant i krigskollegium2 s.å. 27/3. Kammarjunkare 1809-06-29. Härold vid SO 1810-05-04 och vid KMO s. å. 26/11. Adjungerad ledamot i krigskollegium 1812-06-07. Krigsråd 1813-03-23. Registrator vid KMO 1814-04-28. RRS:tAO2kl s. å. 4/5 samt PrRÖO3 kl s. å. 11/11. Krigsråd på stat vid civildepartementet 1815-04-04. Kammarherre s. å. 9/8. RNO 1817-04-28. Statssekreterares karaktär. Hovmarskalk 1818-07-29. Direktör i Östergötlands enskilda bank 1837. KVO 1839-01-26. Död barnlös 1851-06-24 i Linköping. Gift 1818 med Eleonora Helena Burensköld, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1830-09-07 Vallen med majoren Adolf Mauritz Carlheim-Gyllensköld, född 1792, död 1870), född 1797-09-24 på Vallen, död där 1882-10-10, dotter av hovjägmästaren Otto Vilhelm Burensköld, och Helena Maria Christina Skytte af Sätra.

TAB 21

Georg Bogislaus, (son av Adolf, tab 20), född 1767-06-07 Ekön. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1780-11-20. Sekundkorpral därst. 1781-06-18. Kornett 1783-02-17. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Deux Ponts 1785-10-12. Kapten därst. 1790-01-24. Kapten i svenska armén s. å. 25/3. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1791-04-20. Regementskvartermästare därst. 1793-12-04. Major vid adelsfanan 1796-07-18. Överstelöjtnants avsked 1799-12-18. Död 1828-05-16 på Ödet i Målilla socken Kalmar län. Han bevistade 1790 års fälttåg i Finland såsom adjutant hos generallöjtnanten, friherre von Stedingk. Gift 1796-11-29 Åkershult med Elisabet Margareta Ehrenstråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1781-10-21 på Hallsnäs i Ramkvilla socken, Jönk. med ryttmästaren vid gula husarerna, RSO, Henrik Evert Strokirch i hans 2:a gifte [gift 1:o 1764-12-12 Sommevik, med Anna Lovisa Makeléer, född 1742-09-23 på nämnda egendom, död där 1778-05-03, dotter av löjtnanten Johan Gabriel Makeléer, och Hedvig Rosenquist af Åkershult), född 1728-05-01 i Filipstad, död 1795-07-19 på Åkershult)4, född 1762-06-24 Säby, död 1810-06-09 på Hallsnäs, dotter av översten Hans Ehrenstråle, nr 1961, och Maria Elisabet Uggla.

Barn:

 • Hans Adolf, född 1797-10-09 på Åkershult. Förare vid Kronobergs regemente 1812-01-30. Fänrik därst. 1814-11-08. Avsked 1819-03-27. Död 1861-03-27 Tobräckan. Bevistade kriget 1813 och 1814 i Tyskland och Norge.
 • En dotter.

TAB 22

Fredrik Gustaf, (son av Adolf, tab 20), född 1776-06-27 Hösterum. Kofferdikapten. Död 1836-06-17 på Lilla Ängby i Bromma socken Stockholms län. Gift 1805-11-21 med Brita Charlotta Björklund, född 1774, död 1835-08-20 på Skärholmen vid Stockholm.

Barn:

 • Sofia Charlotta, född 1806-06-02 i Åby Västergård i Stora Åby socken Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-02-27 i Stockholm.
 • Augusta Emilie, född 1810-06-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-06-07 i Stockholm.

TAB 23

Natanael Ram, adlad Gyllenram, (son av Ram, tab 1), till Gerstorp i Kaga socken, Kvissberg i Vinnerstads socken samt Bergsäter och Karlshult i Motala socken (alla i Ög.). Född 1686-03-17 i Danzig. Dragon vid Taubes dragonregemente 1704. Korpral därst. 1705. Rustmästare 1706. Förare 1708. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1710-11-28. Löjtnant därst. 1711-08-21. Sekundryttmästare 1712-02-16. Konfirm.fullm. 1716-11-10. Premiärryttmästare 1715-07-15 adlad 1717-03-12 jämte sin broder Fredrik (introd. 1719 under nr 1528). Majors titel 1720-01-05. Överstelöjtnants avsked 1734-02-22 död 1746-02-20 på Gerstorp och begraven i Gerstorpsgraven i Kaga kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han blev fången vid Pollava, men undkom 1710 till Sverige. Gift 1:o 1712-02-27 Norsholm s socken Östergötlands län med Brita Christina Hult, född 1691 i Stockholm5, död 1731-04-09 på Gerstorp, dotter av bokhållaren Anders Persson Hult och Märta Jakobsdotter Egelman5. Gift 2:o 1737-09-04 på Bergsäter med Catharina Juliana Kugelhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalmajoren Claes Gustaf von Delwig, född 1678 i Reval, död 1736-07-08 och begraven i Motala kyrka, broder till överstarna Bernhard Reinhold von Dellwig, friherre von Dellwig, och Bernhard Vilhelm von Dellwig, natural. von Dellwig), född 1698-11-23 Grimstad, död 1741-01-29 (19/1) på Gerstorp, dotter av kaptenen Bernt Gustaf Carl Kugelhielm, och Brita Gustaviana Strijk. Gift 3:o 1741-07-30 med grevinnan Eva Charlotta Sparre af Söfdeborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1725-09-07 med översten, greve Hans Georg Mörner af Morlanda, född 1686, död 1738), född 1711-01-30. Död 1779-07-06 i Linköping, dotter av riksrådet och överamiralen, friherre Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, och Sofia Lovisa Soop.

Barn:

 • 1. Maria Christina, till Skogs-Ekeby i Västerhaninge socken Stockholms län. Född 1716-03-25, död 1776-04-14 på Hall i Östertälje socken Stockholms län. Gift 1:o med kaptenen Christoffer Fredrik von Scheven, natural. von Scheven, född 1693, död 1740. Gift 2:o med landshövdingen Johan Råfelt, född 1712, död 1763.
 • 1. Carl Fredrik, född 1718. Major. Död 1778. Se Tab. 24
 • 1. Natanael, till Karlshult. Född 1719-09-09. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1731. Kvartermästare därst. 1736. Avsked 1737. Extra ordinarie kanslist vid landskansliet i Linköping s. å. Åter kvartermästare vid förutn. kavalleriregemente 1741. Gick i fransk tjänst 1744. Löjtnant vid Elsasska regementet i fransk tjänst. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1747-05-20. Avsked 1749-05-25. RSO 1770-05-05. Död barnlös 1770-11-23 på Karlshult. Han bevistade under franska tjänsten slaget vid Pfaffenhofen i Bajern, fälttågen vid Rhenströmmen och i Flandern, belägringen av Namur och slaget vid Rocoux. Gift med N. N. von Schwerin.
 • 1. Otto Johan, född 1724-03-06, död s. å. 3/10.
 • 1. Ebba Hedvig, född 1726-07-02 död 1780-11-25 i Söderköping. Gift 1752 med hovrättsrådet Frans Christian Crusebjörn, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1779.
 • 1. Adolf Maximilian, född 1727-06-26 på Gerstorp, död 1724.
 • 1. Daniel Bernhard, född 1730. Major. Död 1800. Se Tab. 30

TAB 24

Carl Fredrik, (son av Natanael Ram, adlad Gyllenram, tab 23), till Bergsäter i Motala socken Östergötlands län. Född 1718-11-22 i Linköping. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 17312. Korpral därst.2 1732. Kvartermästare2 1736-11-20. Avsked2 1737-03-26. Hantlangare vid artilleriet s. å. 2. Furir därst.2 1740-04-05. Sergeant vid Västmanlands regemente 1741-05-23. Löjtnant vid Hamiltonska regementet s. å. 24/7. Kapten vid kronprinsens regemente 1748-11-23. RSO 1767-11-23. Major vid von Saltzas regemente 1775-03-08. Död 1778-04-07 på Bergsäter. Gift 1745-09-07 i Landskrona med Ulrika Eleonora Hagman, född 1722, död 1794-04-16 på Bergsäter, dotter av tullförvaltaren i Landskrona Lars Hagman i hans 1:a gifte.

Barn:

 • Lars Fredrik, född 1745. Löjtnant. Död 1810. Se Tab. 25.
 • Brita Christina, född 1747-02-09, död 1785-01-30 på Bergsäter. Gift där 1779-10-17 med kaptenen Alexander Bergenstråhle, född 1741, död 1821.

TAB 25

Lars Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 24), till Johannisberg i Gottröra socken Stockholms län, som han är 1800 fick till fideikommiss av farbrodern Daniel Bernhard, men vars fideikommissnatur redan några och tjugu år därefter upphävdes. Född 1745-09-25 i Malmö. Volontär vid konungens regemente 1754-06-20. Kvartermästare vid adelsfanan 1761-03-16. Kornett därst. 1763-06-27. Transp. till Östgöta kavalleriregemente 1785-05-18 och till Jämtlands regemente s. å. 27/9. Löjtnants avsked 1787-02-16. Död 1819-07-19 Karlshult. Gift 1:o 1772-11-10 i Stockholm med friherrinnan Eleonora Wrangel af Lindeberg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783-04-04 Aneby s socken, Jönk., med sin kusin, protokollssekreteraren Jöns Adolf Meurling i hans 1:a gifte [gift 2:o 1803-10-11 på Klotens bruk i Ramsbergs socken, Ör., med Lovisa Ottiliana Klöfverskjöld i hennes 2:a gifte, född 1772-01-08 Hjorted, död 1854-10-11 Aranäs, dotter av ryttmästaren Lars Klöfverskjöld, och hans 1:a fru Axelina Christina Schildt], född 1757-09-14 i Askeryds prästgård, Jönk., död 1838-12-19 på Aranäs)4, född 1751-02-06 Aneby s socken, död 1793-04-24 Hammarsberg, dotter av lagmannen, friherre Fredrik Otto Wrangel af Lindeberg, och Ingeborg Catharina Lilliehöök af Fårdala. Gift 2:o 1784-05-04 Degela med Abela Ulrika Hammarberg, född 1756-09-01 på Härjestad, död 1805-05-30 på Johannisberg, dotter av majoren Carl Fredrik Hammarberg, och Margareta Sofia Reutercrona. Gift 3:o 1807-09-17 Värnberg med Ulrika Gripenstedt, född 1767-10-15, död 1828 på Värnberg, dotter av direktören Johan Gripenstedt, och hans 1:a fru Christina Persdotter (Lylebeck).

Barn:

 • 1. Juliana Ulrika, född 1773-08-25 i Motala socken Östergötlands län, död 1838-08-22 i Linköping. Gift 1806-01-07 på Johannisberg med hovrättsrådet Ture von Nackreij, i hans 2:a gifte, född 1759, död 1821.
 • 2. Margareta Sofia, född 1784-12-12 på Karlshult, död 1838-05-22 i Stockholm. Gift 1804-12-14 på Johannisberg med kammarherren, friherre Gustaf Miles Fleetwood, född 1777, död 1836.
 • 2. Bernhard Fredrik, född 1786. Major. Död 1840. Se Tab. 26
 • 2. Carl Adolf, född 1787-05-23 Bergsäter
 • 2. Christina Charlotta, född 1788-07-26 på Bergsäter, död ogift 1848-03-23 i Stockholm.
 • 2. Frans Ludvig Ulrik, född 1790-10-04 på Bergsäter. Sergeant vid Kronobergs regemente 1798-06-20. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Korpral 1808-02-16. Utexaminerad s. å. 4/6. Kornett vid livregementets kyrassiärkår 1809-04-12. Konstit. 1814-12-08 och konfirm. till löjtnant därst. 1815-01-17. Ryttmästare 1820-06-24 majors avsked 1825-01-25. Död s. å. 19/10 i Köpenhamn.
 • 2. Ebba Lovisa, född 1789-08-20 på Bergsäter, död 1790-01-24.
 • 3. Eleonora Beata Lovisa, född 1809-04-23. Stiftsjungfru. Död 1891-06-18 i Falun. Gift 1828-11-01 med kommissionslantmätaren i Stockholms län Johan Gereon Gillerstedt, född 1803-10-10, ihjälslagen 1850-04-08 i Sigtuna utan att banemannen kunnat upptäckas.

TAB 26

Bernhard Fredrik, (son av Lars Fredrik, tab 25), till Johannisbergs fideikommiss. Född 1786-03-31 på Bergsäter i Motala socken Östergötlands län. Sergeant vid Göta livgarde 1797-08-16. Adjutant vid livregementets kyrassiärkår 1802-12-09. Löjtnant därst. 1808-02-19. Ryttmästare vid Smålands dragonregemente 1809-05-15. Avsked 1811-02-18 majors titel 1812-03-13. Död 1840-01-30 i Stockholm. Gift 1810-12-06 i Linköping med grevinnan Beata Christina Lovisa Douglas, född 1790-09-17 Kärrsjö, död 1819-10-05 på Johannisberg, dotter av överstelöjtnanten, greve Carl Vilhelm Douglas, och Märta Christina Montgomery B.

Barn:

 • Carl Fredrik Bernhard (Berndt), född 1812-04-04 på Johannisberg. Student i Lund 1827-09-28. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1836-06-06. Vice häradshövding 1839-11-29. Kanslist i kammarkollegium 1846-06-06. Notarie därst. 1858-10-01. Död ogift 1864-07-19 i Stockholm.
 • Gustaf Henrik Vilhelm, född 1814. Landshövding. Död 1890. Se Tab. 27.

TAB 27

Gustaf Henrik Vilhelm, (son av Bernhard Fredrik, tab 26), född 1814-05-07 på Johannisberg. Kadett vid Karlberg 1828-11-01. Utexaminerad 1833-11-30. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 21/12. Underlöjtnant därst. 2. Adjutant2 1836-01-23. Löjtnant 1846-03-05. Adjutant i 2. militärdistriktets stab 1851. Kapten i regementet 1854-05-26. Major i regementet 1858-07-22. Direktör i Östergötlands enskilda bank 1841–1843 och 1855–1862. RSO 1860-05-05. 3. Major s. å. 9/5. Statsrevisor s. å. 2. Major 1862-03-18. Överstelöjtnant s. å. 15/4. Överste i armén s. å. 13/5. Landshövding i Gotlands län och t. v. militärbefälhavare på Gotland s. d. Generalmajor i armén 1863-05-03. Ordf. i nyssn. läns hushållningssällskap s. å. KSO 1865-01-28. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866–1890. RNO 1870-06-11. Kmstk SO 1873-05-14. Transp. som landshövding i Värmlands län 1873-09-19. Avsked ur krigstjänsten s. å. 31/12. Ordf. i nämnda läns hushållningssällskap 1875. KmstkNO 1881-12-01. Avsked från landshövdingebefattningen 1885-05-01. Död 1890-11-17 i Stockholm och begraven på Lunderyds kyrkogård Östergötlands län. Gift 1840-01-01 på sin egendom Harvestad i Landeryds socken med Ebba Augusta Arnell, född 1815-06-30 Strömsbro s socken Östergötlands län, död 1868-09-19 i Visby, dotter av översten Lars Fredrik Arnell, och Gustava Catharina Johanna Hägerflycht.

Barn:

 • Ebba Catharina Lovisa, född 1840-10-02 Edsberga Gift 1861-08-13 i Linköping med majoren vid livregementets husarer, RSO, Georg Axel Fritiof Ahnström, född 1829-12-17 Alvastra s socken Östergötlands län, död 1919-01-12 i Linköping.
 • Henrik Fredrik, född 1842. Generalmajor. Död 1918. Se Tab. 28.
 • Beata Lovisa Gustava (Lisen), född 1847-04-28 Sturefors, död 1931-07-20 i Djursholm, Danderyds förs. Begraven å Landeryds kyrkogård, Ög. Stiftsjungfru. Pensionatsinnehavarinna. Biogr. i Väd.

TAB 28

Henrik Fredrik, (son av Gustaf Henrik Vilhelm, tab 27), född 1842-04-24 Sturefors. Kadett vid Karlberg 1856-11-13. Utexaminerad 1861-04-10. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 23/4. Löjtnant 1863-08-07. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1864-02-17. TunNIO4kl 1865-06-19. RDDO s. å. 28/7. Ingick 1866-03-00 i franska armén och anställdes vid 12. linjeinfanteriregementet. Adjutant hos överste de Colomb s. å. i sept. Anställdes vid 2. zuavregementet 1867-04-00. RFrHL s. å. 18/7. OffLEkkrO s. å. 17/8. RPrRÖO4kl s. å. 24/8. TMO3kl 1869-09-07. TunNIO 3kl 1870-01-01. RGrFrO m guldkors 1871-08-02. RNS:t OO s. å. 23/11. Kommenderades 1872-09-00 att såsom adjutant åtfölja överståthållaren, frih. D. A. Gift Bildt på dennes beskickning till Berlin för att notificera konung Carl XV:s död. RPrKrO3kl s. å. 2/10. Adjutant hos överståthållaren i Stockholm 1873-01-01. Kapten s. å. 12/6. Var anställd i grekisk tjänst vid 20. linjeinfanteribataljonen 1881-05-27–1882-03-19. KGrFrO 1882-03-19. Fullmäktig för krigsbefälet 1883-10-08. RSO s. å. 30/11. Överbefälhavare över Stockholms frivilliga skarpskyttekår 1884-05-30–1889-06-00. Major i armén s. å. 28/11. Major vid Svea livgarde 1886-10-01. Överstelöjtnant i armén 1890-12-31. TOO3kl 1891-03-04. Överstelöjtnant och chef för Jämtlands fältjägarkår s. å. 20/11. Överste och chef för Kalmar regemente 1894-05-01 och för södra skånska infanteriregementet 1895-07-29. KSO2kl 1897-09-18. KDDO1gr 1899-08-28. KSOlkl 1901-11-30. Generalmajor i armén 1904-07-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i generalitetets reserv s. d. KFrHL 1908-07-00. StDDO 1909-05-03. Död 1918-06-06 i Malmö S:t Petri förs. Gift 1882-03-19 i Aten med grevinnan Diamantine Eufemia Theotoky från Korfu, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Louis Podhorsky, från vilken hon blev skild, född 1818-03-00, död 1891-08-00 i Paris), född 1849-09-28 i Korfu, död 1939-02-21 i Malmö (Oscars förs, Stockholm db 63), dotter av godsägaren, greve Eustache Theotoky och Marie-Louise Grasetti.

Barn:

 • Ebba Louise Diamantine Georgine, född 1883-04-02 i Stockholm, död 1945-03-14 i Skövde (Linköp. domkyrka db nr 106). Stiftsjungfru. Gift 1908-04-30 i Malmö S:t Petri med majoren i Smålands husarregemente, RSO, Olof Tryggve Sörensen, född 1879-08-27 i Stockholm

TAB 29

Carl Henrik René, (son av Henrik Fredrik, tab 28), född 1884-11-02 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Skara 1906-06-07. Volontär vid Svea livgarde s. å. 9/6. Elev vid Karlberg s. å. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1914-03-20. Tjänstg. vid generalstabens utrikesavdelning 1914–1920. T. f. byråsekreterare i utrikesdepartementet 1921-09-23–1924-01-02. RFinl VRO1kl 1923 RFrHL s. å. RNedONO s. å. Kapten i armén s. å. 7/12. Ordf. i blandade underkommissionen för utväxling av grekiska och turkiska civilbefolkningen 1924. RNedONO m sv 1925. ÖRKHt2kl och OffHt m krigsdek. Löjtnant vid regementet 1926-12-10. På övergångsstat 1927-01-28. Nationernas förbunds tillförordnade kommissaire i Istanbul för övervakande av artikel 107 i Lausannefreden 1925. President i blandade underkommissionen i Istanbul för utväxling av grekisk turkiska civilbefolkningen i enl. med Lausannefreden 1923–1930. RVO 1929-06-06. Verkställande direktör i institutet för svensk utlandstjänst 1930–1937. Kapten i Svea livgarde 1932-12-09. Avsked 1936-03-13 fr. o. m. s. å. 1/4. Administratör hos Internationella Commissionen i London för nonintervenring i Spanien för franska departementet Basses-Pyrénées 1937. Chef för utrikesdepartementets B-avdelning i Paris och legationsråd från 1939. RNO 1940-06-06. Gift 1918-03-20 i Öveds kyrka och Malmöhus län med friherrinnan Amelie Charlotte Ramel, född 1894-10-01 Tulesbo i Öveds socken, dotter av förste hovjägmästaren, friherre Hans Otto Carl Ramel, och friherrinnan Hilda Fanny Elisabet Cederström.

Barn:

 • Amelie Charlotte Madeleine Henriette Diamantine Nausicaa, född 1921-04-24 i Stockholm K. Svea livg. förs.

TAB 30

Daniel Bernhard, (son av Natanael Ram, adlad Gyllenram, tab 23), till Johannisberg i Gottröra socken Stockholms län. Född 1730-05-14 Gerstorp. Volontär vid livgardet 1747. Furir därst. s. å. 15/9. Löjtnant i fransk tjänst. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1749-04-05. Löjtnant därst. 1752-06-11. Regementskvartermästare 1758-05-11. Kaptenlöjtnant 1761-12-22. RSO 1763-12-08. Ryttmästare s. d. Majors avsked 1770-10-15. Död 1800-08-27 på Johannisberg, 'sedan han s. å. den 6 maj stiftat detsamma till fideikommiss för sin brorson samt tillika villkorligen givit vissa penningsummor till systersönerna Nat. Fredr. och Carl Ludv. von Schewen samt Erik Gust. Råfelt, åt systerdöttrarna, fruarna Reutercrona, född von Schewen, Edelfelt, född Råfelt, och Gyllenspetz, född Crusebjörn, ävensom till avl. fru Lovisa Råfelts barn och brorsonen Lars Fredr. Gyllenrams barn.' Gift 1757-04-12 Jordberga med friherrinnan Margareta Christina von Nolcken, från vilken han blev skild, född 1734-12-26 i Stralsund, död 1790 26l 2 i Stockholm, dotter av presidenten Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken, och hans 1:a fru Christina Margareta Lode från Livland.

Barn:

 • Bernhard Vilhelm, född 1758-02-18 på Borrby i likanämnd socken Kristianstads län. Volontär vid fortifikationen2 1775-12-12 sergeant vid änkedrottningens livregemente2. Fänrik därst.2 1777-12-17. Löjtnant2 1784-10-25. Avsked2 1788. Ogift mördad 1795-06-17 i Stockholm av sin uppassare, dragonen Kämpe.

Källor

1Lk. 2KrAB. 3SK.4AS. 5ÖÄ. 6At (P).7Pt II, sid. 113. 8Åbo.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: