:

Odencrantz nr 1947

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Odencrantz nr 1947

Adlad 1751-11-22 introducerad 1752.

Odencrants A194700.png

TAB. 1

Gustaf Andersson Tjänade i konung Johan III:s krig mot danskarne. Blev blesserad och nedsatte sig sedan som bonde i Molla by i likan. socken, Älvsborgs län. Gift med Carin Algotsdotter. [1]

Barn:

 • Olof Gustafsson. Bonde i Molla socken, Älvsborgs län. Gift med Elin Johansdotter. [1]

Barn:

 • Anders Olofsson (översiktstab. 1), född 1601. Smed, murare och bonde i Molla by i Molla socken. Död 1685. Han hade tolv barn. Gift med Brita Andersdotter, född 1621, död 1701-03-00 i Ods prästgård. [1]

Barn:

 • Olaus Andreae Rhyzelius, född 1640-06-07 på Mollaryd i Molla socken. Inskriven i Skara skola 1654-07-24 och vid Växjö gymnasium 1664-09-08. Student i Åbo 1666-11-16. Disp. där 1673-03-07. Prästvigd 1675 till pastorsadjunkt i Ods församl. av Skara stift. Komminister därst. s. å. efter svärfadern. Kyrkoherde därst. 1700, 'efter trenne sina svågrar Staffan, Jakob och Sven Silvius, som ägde Jakobs änka och Olofs svägerska'. Död 1714-06-21 [1]. Gift 1:o 1677-01-06 med Sigrid Andersdotter, född1 1651-04-19 Galtholmen Gift 2:o 1695-07-02 med Margareta Dahl, dotter av komministern i Toarps församl. av Skara stift Anders Dahl.

Barn:

 • 1. Andreas Olai Rhyzelius (översiktstab. 2, född 1677-10-04 på Östra Galtholmen i Ods socken. Student i Uppsala 1700-02-24. Filosofie kandidat därst. 1706. Filosofie magister 1707-05-28. Rekommenderades till professor i teoretisk filosofi i Pernau s. å. 19/7, men mottog ej kallelsen. Uppfördes på förslag till teol. professor i Åbo 1711 och till akademisekreterare i Uppsala 1712. Prästvigd till vice pastor vid Storkyrkoförsaml. i Stockholm 1712-05-27. Teol. adjunkt i Uppsala s. å., men avsade sig befattningen. Hov- och drabantpredikant 1713-10-13. Konung Carl XII:s biktfader samt preses i hovfältkonsistorium 1717-06-13. Domprost i Linköping 1720-03-24. Teol. doktor i Uppsala 1732-02-23. Ledamot av vetenskapssocieteten i Uppsala s. å. 25/2. Biskop i Linköping 1743-04-20. Död 1761-03-24 i Linköping och begraven i domkyrkan därst. s. å. 15/5 [Hm]. 'Han har utgivit många lärda skrifter och böcker och var en arbetssam och redlig man. Tjänstg. hos konung Carl XII under fälttåget i Norge till konungens död och följde sedan det k. liket till Stockholm. Föreslogs till flera tjänster och ämbeten, sist 1747 till ärkebiskop, men undanbad sig.' Hans barn blevo 1751-11-22 adlade med namnet Odencrantz efter faderns födelsesocken, i Västergötland (sönerna introd. 1752 under nr 1947). Gift 1721-01-15 i Linköping med Catharina Ihre, född 1700-08-01 i Lund, död 1739-01-17 i Linköping och begraven s. å. 26/1 i Linköpings domkyrka s högkor, dotter av domprosten i Linköping Tomas Ihre och hans 1:a hustru Brita Steuchia (Steuch) samt syster till kanslirådet Johan Ihre, adlad Ihre.

Barn:

 • Tomas Rhyzelius, adlad Odencrantz, till Vårdsberg i likanämnd socken, Östergötlands län. Född 1723-09-27 i Linköping. Student i Uppsala2 1733-06-30. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1743-05-22. Kanslist i kanslikollegium 1745-05-22. Hovjunkare 1755-02-04. Kammarherre 1761-12-16. Död ogift 1773-01-27, i Linköping och slöt således själv sm adl. ättegren.
 • Brita Rhyzelia, adlad Odencrantz, född 1726-08-19 i Linköping, död 1787-08-07 Lagerlunda. Gift 1:o 1749-02-07 i Linköping med ryttmästaren, friherre Otto Johan Lagerfelt, född 1721, död 1759. Gift 2:o 1765-12-03 i Stockholm med riksrådet, friherre Carl Funck, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1783.
 • Maria Rhyzelia, adlad Odencrantz, född 1729-08-16 i Linköping, död 1753-06-19 Breviksnäs och jordf. s. å. 24/6 i Gryts kyrka samt 26/6 nedsatt i domkyrkan i Linköping. Gift 1748-08-02 med majoren Fredrik Rydingsvärd, född 1721, död 1789.
 • Mattias Rhyzelius, adlad Odencrantz, född 1730. Kammarherre. Död 1796. Se Tab. 2.
 • Johan Rhyzelius, adlad Odencrantz, född 1737. Hovrättsråd. Död 1804. Se Tab. 3.

TAB 2

Mattias Rhyzelius, adlad Odencrantz, (son av doktor Andreas Olai Rhyzelius, Tab. 1), född 1730-10-07 i Linköping. Student i Uppsala2 1739-11-30. Hovjunkare 1756-01-24. Kammarherre 1761-12-16. Död 1796-12-03 i Stockholm utan söner och slöt själv på svärdssidan sin adl. ättegren. Gift 1764-12-12 i Kristianstad med stiftsjungfrun, friherrinnan Margareta Christina von Lingen, född 1744-11-18 Normestorp, död 1770-11-26 i Vikingstads socken, Östergötlands län och begraven i Linköpings domkyrka, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Reinhold Johan von Lingen, adlad och friherre von Lingen, och Anna Christina von Flygarell.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1766-07-11 Nybble s socken, död 1829-06-01 i Linköping. Gift 1785-08-25 i Vikingstads kyrka med översten, greve Gustaf Adolf Horn af Åminne, från vilken hon 1807 blev skild, född 1754, död 1816.
 • Ulrika, född 1767-07-24 på Nybble, död ogift 1833-09-11 i Linköping.
 • Brita Maria, född 1770-11-10 på Nybble, död där 1827-04-05. Gift 1:o 1797-07-18 på Nybble med överstelöjtnanten Carl Henrik von Sticht (nr 2175), född 1749, död 1799. Gift 2:o 1807-06-30 på Nybble med löjtnanten, friherre Johan Ludvig Fleming af Liebelitz, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1852.

TAB 3

Johan Rhyzelius, adlad Odencrantz, (son av Andreas Olai Rhyzelius, Tab. 1), född 1737-12-25 i Linköping. Student i Uppsala2 1749-03-20. Auskultant i Göta hovrätt 1757-06-21. Extra ordinarie notarie därst. 1758-06-21. Vice ceremonimästare 1762-06-18. Sekreterare i försäkringsöverrätten 1762-06-29. Assessor i nämnda hovrätt 1773-04-22. Lagman i Kalmar län och på Öland 1787-02-16. Hovrättsråds n. h. o. v. 1794-07-14. RNO 1800-06-14. Död 1804-07-25 i Linköping. Gift 1764-08-23 på Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län med Andréetta Fredrika Fröberg, född 1748-12-12 Sjöeryd, dotter av löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Anders Leonard Fröberg och Margareta Fredrika Duse, samt halvbrors dotter till översten Erik Fröberg, adlad Fröberg.

Barn:

 • Anders Johan, född 1765-11-06 Gölberga. Död 1770-02-26.
 • Catharina Fredrika, född 1767-02-06, död 1772-02-14 på Vårdsberg i likan, socken, Östergötlands län.
 • Carl, född 1768. Överstelöjtnant. Död 1840. Se Tab. 4
 • Brita Lovisa, född 1773-01-14 på Vårdsberg, död 1822-04-17 Boo. Gift 1798-08-23 i Alsheda kyrka i Småland med lagmannen Carl Fredrik Hummelhielm, i hans 1:a gifte, född 1772, död 1847.
 • Vilhelm, född 1774-03-20 i Skirö socken, Jönköpings län. Volontär vid Svea artilleriregemente 1781. Underlöjtnant därst. 1783-05-28. Löjtnant 1792-12-18. Kapten 1796-12-19. Major i armén 1800-11-03. Död ogift 1804-01-24 i Jönköping.
 • Johan Fredrik, född 1776. Häradshövding. Död 1819. Se Tab. 5.
 • Anders Gustaf, född 1778. Major. Död 1855. Se Tab. 10
 • Tor August, född 1782. Hovrättsråd. Död 1829. Se Tab. 14.
 • Sigrid Vilhelmina, född 1787-03-02 på Vårdsberg, död där s. å. 13/3.

TAB 4

Carl, (son av Johan Rhyzelius, adlad Odencrantz, Tab. 3), född 1768-06-05 på Vårdsberg. Volontär vid artilleriet. Underlöjtnant 1781-08-20. Löjtnant 1791-01-01. Kapten 1794-06-23. Regementskvartermästare vid Vendes artilleriregemente s. d. Major därst. 1796-02-21. Tygmästare s. d. RSO 1802-12-09. Överstelöjtnant 1809-06-29. Avsked 1816-03-05. Död 1840-09-25 i Kristianstad. Gift 1805-12-22 Hammar s län med Eva Charlotta Benzelstierna, från vilken han 1811-11-29 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1812-09-02 med generalmajoren, friherre Fabian Ernst Wrede, nr 44, född 1782, död 1833), född 1788-01-19, död 1875-12-29 Maglö s län, dotter av överstelöjtnanten Carl Erik Renzelstierna, nr 1628 R, och (friherrinnan) Eleonora Sofia Stjernblad, nr 1370.

Barn:

 • Eva Eleonora, född 1810-07-12 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1884-03-09 Hovdala s socken, Kristianstads län. Gift 1828-10-20 med ryttmästaren Christian Abraham Ehrenborg, född 1805, död 1879.

TAB 5

Johan Fredrik, (son av Johan Rhyzelius, adlad Odencrantz, Tab. 3), född 1776-07-09 på Vårdsberg. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1781-02-14. Kornett därst. 1784-12-07. Auskultant i Göta hovrätt 1795-04-29. Notarie därst. 1798-04-20. Häradshövdings fullm. 1800-06-09. RVO 1816-04-29. Död 1819-10-11 på Vårdsberg och begraven s. å. 21/10. Gift 1813-12-31 Ekenäs med stiftsjungfrun Lovisa Amalia Wallenstråle, 15/3 på Lund. Död 1848-03-29, dotter av kanslirådet Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, och Märta Silfverstedt.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1814. Underlöjtnant. Död 1886. Se Tab. 6.
 • Mattias Jakob Leonard, född 1816. Hovmarskalk. Död 1870. Se Tab. 9.
 • Vilhelm August, född 1816-12-06 på Vårdsberg. Kadett vid Karlberg 1831-12-10. Utexaminerad 1838-03-16. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 6/4. Löjtnant därst. 1841-10-06. Kapten 1851-05-16. RSO 1863-05-03. Död ogift 1869-02-05 i Borås.
 • Carl Stellan Gustaf Ludvig, född 1817-10-20 på Vårdsberg, död där 1819-09-10.

TAB 6

Johan Fredrik, (son av Johan Fredrik, Tab. 5), född 1814-10-29 på Vårdsberg. Student i Uppsala 1832, furir vid Södermanlands regemente 1833-06-08. Avsked 1835-07-01. Fanjunkare vid Jämtlands hästjägarkår s. d. Underlöjtnant därst. 1837-05-12. Transp. till 1. livgrenadjärreg: 1840-07-03. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-12. Död 1886-01-24 i Linköping, där han ägde gård. Gift 1843-08-17 i Norrköping med Carolina Vilhelmina Aurora Wolffelt, född 1818-02-04 Vi, död 1899-04-20 i Linköping, dotter av majoren Fredrik Magnus Wolffelt, och Catharina Elisabet Wejdling.

Barn:

 • Lovisa Catharina Carolina, född 1845-11-06 på Vårdsberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1874-10-19 i Linköping.
 • Johan Fredrik, född 1846-12-24, död 1847-04-28.
 • Gustaf Mauritz, född 1848. Lantbrukare. Se Tab. 7
 • Anna Charlotta, född 1851-08-28 på Vårdsberg. Stiftsjungfru. Död 1863-06-30, i Linköping.

TAB 7

Gustaf Mauritz, (son av Johan Fredrik, Tab. 6), född 1848-05-08 på Vårdsberg. Mogenhetsexamen 1863. Student i Uppsala 1866. Arrendator av Ådö i Helgesta socken, Södermanlands län. Överflyttade till Texas i Nordamerika 1880-12-02. (Gift 1879 med Anne Frederikke Smith, född 1854 i Danmark.

Barn:

 • Tulla Carolina Mariana, född 1880-02-09. Filosofie kandidat.
 • Louise Frederikke Christine, född 1884-08-22. Ingenjör.
 • Fredrik Christian, född 1886. Ingenjör. Se Tab. 8
 • Anna Margareta, född 1888-09-20. Gift 1920 med arkitekten George Stockbauer, född 1881.

TAB 8

Fredrik Christian, (son av Gustaf Mauritz, Tab. 7), född 1886-06-14 (1886-04-14 i NE, USA. Byggnadsingenjör i New York. Gift 1917 med Elfrieda Nagel från England, född 1896 ev. 1897-07-11

Barn:

 • Fredrik Kirk, född 1921.

TAB 9

Mattias Jakob Leonard, (son av Johan Fredrik, Tab. 5), född 1816-01-04 på Vårdsberg i likan, socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1830-04-04. Utexaminerad 1834-08-30. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 27/9. Löjtnant 1839-07-27. Avsked 1874-04-07. Hovmarskalk 1863-01-28. Död 1870-07-29 i Linköping. Ägde Hovsta i Rjörkviks socken, Södermanlands län. Gift 1842-05-07 i Stockholm med Johanna Emilia Holmqvist, född 1823-06-17 i nämnda stad, död 1899-12-25 i Linköping, dotter av bruksägaren Johan Casper Holmqvist och Jeannette Jakobina Åhrberg.

Barn:

 • Johanna Lovisa (Jeanette), född 1843-06-29 i Stockholm, död ogift 1929-03-15 i Sofia församling, Stockholm.
 • Johan Gustaf, född 1847-11-13 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1866-02-19. Utexaminerad 1869-11-16. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 23/11. Löjtnant 1878-08-24. Avsked 1883-04-20. Död ogift s. å. 1/10 i Vadstena.
 • Elin, född 1853-07-11 på Hovsta. Död 1930-06-04 i Domkyrkoförsamlingen, Lindköping. Gift 1884-10-30 i Linköping med komministern i S:t Lars församl. av Linköpings stift, utnämnde kyrkoherden i Västra Eneby och Kisa församl. av samma stift Jakob Alfred Nilsson, född 1845-11-17 i Västra Eds socken, Östergötlands län, död 1887-09-07 i Linköping.

TAB 10

Anders Gustaf, (son av Johan Rhyzelius, adlad Odencrantz, Tab. 3), född 1778-05-14 på Vårdsberg i likanämnd socken, Östergötlands län. Kom i tjänst 1782. Underofficer vid livgrenadjärregementet. Fänrik därst. 1794-06-24. Genom byte fänrik vid Kalmar regemente 1798-08-10. Löjtnant därst. 1800-04-20. Stabskapten och kapten i armén 1802-03-17. Kapten vid sistnämnda regemente 1805-05-12. Major och överadjutant 1809-06-29. Avsked 1810-12-20. Död 1855-04-11 i Stockholm. Gift 1:o 1810-02-13 i Landskrona med Hedvig Sofia Ehrenborg, född 1792-08-04 på Rebbelberga i likan, socken, Kristianstads län, död 1821-11-20 Eckersholm, dotter av majoren Daniel Isak Ehrenborg, och Hedvig Ulrika Lovisa Klingspor. Gift 2:o 1822-12-10 i Jönköping med Margareta Elisabet Arnell, född 1796-02-02, död 1828-05-10 på Eckersholm, dotter av hovrättsrådet Peter Arnell, adlad och adopt. Arnell, och Catharina Ehrenpreus.

Barn:

 • 1. Augusta Fredrika Lovisa, född 1810-11-19 på Fjärestad Malmöhus län. Stiftsjungfru. Död 1870-11-24 Spandelstorp. Gift 1831-02-13 i Jönköping med vice amiralen, friherre Carl Reinhold Nordenskjöld, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1871.
 • 1. Johan Carl (Jean-Carl), född 1813. Kammarjunkare. Död 1882. Se Tab. 11.
 • 1. Gustaf Heribert, född 1816. Premiäriöjtnant. Död 1851. Se Tab. 13.
 • 1. Albrekt Vilhelm, född 1817-08-12 på Eckersholm. Död 1819-03-21.
 • 2. Gerhard Detlof, född 1824-06-02 på Eckersholm. Kadett vid Karlberg 1839-01-18. Utexaminerad 1843-04-13. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 22/5. Löjtnant 1847-10-29. Artilleristabsofficer 1854-03-20–1867-09-00. Sekreterare i artillerikommittén 1854 april–maj och 1855. Kapten i regementet 1855-06-20. RRS:tAO3kl 1858-12-00. Beordrad att åtfölja generalmajoren, friherre Fabian Wrede på dess beskickning till preussiska hovet 18 6110-09. RPrKrO 3kl s. å. RNS:tOO 1863-05-03. RSO 1865-05-03. Major och kommendant i Landskrona 1867-07-05. Ordförande i artillerikommittén 1871–1872. Överstelöjtnant 1873-12-19. Ordförande bland stadsfullmäktige i Landskrona 1876–1891. Landstingsman för Landskrona 1876–1890. Överste i armén 1882-04-28. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén s. å. 23/6. Kontorschef för Skånes enskilda banks avdelningskontor i sistnämnda stad 1884–1896. Avsked ur armén 1889-06-02. Stadsfullmäktig i Landskrona 1894. Död 1899-06-23 i nämnda stad.

TAB 11

Johan (Jean-Carl) Carl, (son av Anders Gustaf, Tab. 10), född 1813-10-03 i Jönköping. Kadett vid Karlberg 1827-06-08. Utexaminerad 1830-12-15. Kammarjunkare. Död 1882-04-25 i Linköping. Gift 1841-12-31 Åbylund med friherrinnan Helja Ulrika Rehbinder, född 1823-09-12 på nämnda egendom. Död 1907-11-13 Berg, dotter av majoren, friherre Fredrik Reinhold Rehbinder, och Ulrika Charlotta von Kothen.

Barn:

 • Helja (Helga), född 1843-09-02 på Åbylund, död 1889-01-15 i Stockholm. Gift 1866-08-31 i S:t Pers socken, Östergötlands län med godsägaren Mattias Bernhard Christian Viktorin Rosenblad B, född 1836, död 1910.
 • Märta Sofia, född 1845-07-03 på Åbylund, död ogift 1900-06-15 i Linköping.
 • Carl Henning, född 1847-02-19 i Vadstena. Elev vid Bjurbäcken Värmlands län 1867. Smidesbokhållare vid nämnda ställe 1868. Smidesverkmästare vid Karlsdal Örebro län 1871 och vid Hällefors Örebro län 1876. Förvaltare vid Älvsjöhyttan i Gåsborns socken, Värmlands län 1883. Död 1901-01-16 på Sikfors bruk i Hällefors socken, Örebro län. Gift 1883-10-18 i Hällefors kyrka med Ingeborg Maria Elisabet Nyberg, född 1851-08-04 i Överby prästgård i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1907-12-13 på Hällefors bruk, dotter av prosten Anders Nyberg och Maria Helena Carolina Eketrä.
 • Hjalmar Fredrik, född 1848-10-25. Var en tid bosatt i Nordamerika, men återkom. Död ogift 1926-09-21 i Nye socken, Jönköpings län.
 • Gustaf Gillis född 1851. Ingenjör. Död 1898. Se Tab. 12.
 • Johan Valter, född 1855-03-28 på Åbylund. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1875-03-15. Mogenhetsexamen 1876. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Avgången därifrån 1877-06-01. Ånyo antagen s. å. 1/9. Utexaminerad 1878-10-25. Underlöjtnant vid ovann. regemente s. å. 15/11. Avsked 1886-05-21. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens kontrollkontor s. å. Död ogift 1895-10-30 under järnvägsresa från Enköping till Stockholm.
 • Edvard Mattias (Matts), född 1858-04-30. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1877. Stationsskrivare vid statens järnvägstrafik 1881. Förste stationsskrivare 1901-10-01. Död ogift 1913-10-26 i Linköping.
 • Brita Lovisa, född 1861-10-04 i Kalvestad i Strå socken. Stiftsjungfru. Död 1916-01-21. Gift 1886-09-25 i Linköping med slussintendenten vid Berg i Vretaklosters socken, Östergötlands län Ivar Uno Kraft, född 1858-02-26, död 1909-05-21 på Berg.

TAB 12

Gustaf Gillis, (son av Johan Carl, Tab. 11), född 1851-12-22 Åbylund. Genomgick förberedande kurs till teknologiska institutet. Elev vid statens järnvägsbyggnad 1873. Nivellör 1877–1882. Stationsskrivare vid statens järnvägstrafik 1882. Kontorsskrivare vid dess kontrollkontor 1883. Direktör för Stockby aktiebolag. Död 1898-04-16 i Stockholm. Gift 1890-11-29 i Stockholm med Hilma Alexandra Gihl, född 1860-08-06 i Sundsvall, dotter av bankdirektören Götrik Gihl och Lydia Carolina Modin.

Barn:

 • Jane Brita, född 1891-12-06 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Brita Helja, född 1893-08-25 på Östervik vid Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1927-05-07 i Stockholm med verkst. direktören i Holkens handelsaktiebolag Carl Otto Gudmund P:son Hölken född 1890-11-15. Civilekonom.

TAB 13

Gustaf Heribert (Gösta), (son av Anders Gustaf, Tab. 10), född 1816-02-15 Eckersholm. Student i Lund3 1831-10-05. Sekundlöjtnant vid flottan 1836-11-18. Premiäriöjtnant därst. 1845-05-27. Avsked 1847-03-23. Död 1851-05-17 i Stockholm. Gift 1:o 1844-07-09 i nämnda stad med Aurora Adelaide Virginia Cassel, född 1819, död 1845-11-14, dotter av lagmannen Carl Gustaf Cassel och Johanna Fredrika Tisell. Gift 2:o 1846-10-02 i Stockholm med Eva Carolina Stenhammar, född 1826-03-13 Bo, död 1917-08-13 i Linköping, dotter av prosten Christian Stenhammar och hans 2:a fru Anna Charlotta Kernell. Änkefru Odencrantz, född Stenhammar, ägde Alvesta i Jäders socken, Södermanlands län.

Barn:

 • 2. Carl Evert Gustaf, född 1848-01-25 Ågesta. Mogenhetsexamen 1865-06-07. Student i Uppsala s. å. i sept. Jur. filosofie examen 1868 och examen till rättegångsverken 1872-05-21. Auskultant i Svea hovrätt s å. Extra ordinarie notarie s. å. 23/7. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 16/9. Extra ordinarie notarie i sistnämnda hovrätt s. å. 23/9. Vice häradshövding 1874-12-18. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1881–1886. Häradshövding i östersysslets domsaga i Värmlands län 1886-06-04. RNO 1896-12-01. Död 1911-08-07 i Kristinehamn. Gift 1876-10-10 i Stockholm med Hedvig Ida Helena Waller, född 1852-03-19 i nämnda stad, dotter av kamreraren Per Waller och Fredrika Elisabet Waller. Död 1930-10-20 i Västra Hargs församling, Östergötlands län.
 • 2. Gustaf Heribert (Gösta), född 1851-06-21 i Häradshammar» prästgård Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1871-06-12. Avgången därifrån 1873-01-29. Arrenderade Alvesta från 1878-08-01. Död ogift 1916-11-07 på sin egendom Hydinge i Sya socken, Östergötlands län.

TAB 14

Tor August, (son av Johan Rhyzelius, adlad Odencrantz, Tab. 3), född 1782-01-22 på Vårdsberg. Student i Uppsala 1798. Auskultant i Göta hovrätt 1800-07-22. Vice häradshövding 1805-06-04. Häradshövdings fullm. 1807-07-11. Assessor i nämnda hovrätt 1808-02-12. Hovrättsråd därst. 1821-10-16. LLA. RNO 1829-08-31. Död s. å. 29/10 på Torpa i Ljungarums socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1809-06-23 Rosenlund Gift 2:o 1814-05-08 i Jönköping med stiftsjungfrun, friherrinnan Augusta Carolina Lovisa Johanna Fleetwood, född 1785-08-19 Röksberg, död 1857-02-26 Kettilstorp

Barn:

 • 1. Fredrika Augusta, född 1810-05-25. Stiftsjungfru. Död 1814-02-09.
 • 2. Hilda Maria Charlotta Johanna, född 1815-10-28, död s. å. 10/12.
 • 2. Tor Hartvig, född 1817. Hovrättsfiskal. Död 1886. Se Tab. 15.
 • 2. Carolina Amalia, född 1818-12-31 på Torpa, död 1871-03-31 i Jönköping. Gift 1838-08-19 med överstelöjtnanten Lars Gustaf af Petersens, född 1805, död 1896.
 • 2. Hildegard Constantia, född 1820-02-28, död 1821-08-05.
 • 2. Adelaide Charlotta Lovisa, född 1821-07-24, död 1822-04-16.
 • 2. Brita Lovisa, född 1823-02-07, död död 1858-10-02 i Stockholm i kolera, blott 3 dagar efter sin man. Gift 1845-08-19 med löjtnanten Knut August Hedenstierna, född 1816, död 1858.

TAB 15

Tor Hartvig, (son av Tor August, Tab. 14), född 1817-02-26 Torpa. Student i Uppsala 1834. Examen till rättegångsverken 1838. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 23/6. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 3/7. Extra ordinarie kanslist s. å. 1/10. Vice häradshövding 1844-03-29. Extra ordinarie civilnotarie 1850-06-05. Konstit. fiskal i nämnda hovrätt 1853-12-19. Fiskal 1855-03-13. Notarie 1861-10-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1873–1875. Bevistade kyrkomötena 1868, 1873, 1878 och 1883. Avsked från notariebefattningen i Göta hovrätt 1882-03-24. Död 1886-02-06 på sin egendom Torpa och begraven å Ljungarums kyrkogård. Gift 1845-10-08 i Jönköping med Margareta Lovisa Sofia Jakobina (Jacquette) Gyllenhaal nr 396, född 1824-06-17 på Täcka udden å Djurgården vid Stockholm, död 1905-10-09 på Torpa, dotter av en av rikets herrar Lars Herman Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal af Härlingstorp, nr 396, och hans 2:a fru Elisabet Sofia Palm.

Barn:

 • Ellen, född 1846-06-21 på Torpa. Död 1931-08-07 i Kalmar stadsförs (db 196). Gift där 1873-01-09 med domprosten i Kalmar, teol. och filosofie doktorn, LNO, David Rikard Warholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1859-08-15 i Skara med Fredrika Eleonora Norling, född 1830-04-03 i Finska församl. i Stockholm, död 1868-01-21 i Vänersborg, dotter av överdirektören Sven Adolf Norling och Fredrika Eleonora Weidman, adlad och adopt. Lagerheim B), född 1827-09-18 i Böne prästgård Älvsborgs län, död 1900-05-18 i Kalmar.
 • Gertrud, född 1848-05-03 på Torpa, död 1915-12-31 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1872-10-22 på Torpa med generaldirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen, KmstkNO, filosofie doktorn Per Sigfrid Wieselgren, född 1843-11-26 i Västerstads prästgård Malmöhus län, död 1910-10-11 i Göteborg.
 • Tor Herman, född 1849. Före detta häradshövding. Död 1934. Se Tab. 16.
 • Gunhild, född 1851-05-03, död 1855-02-07.
 • Henning, född 1853. Assessor. Död 1900. Se Tab. 18
 • Carl, född 1854. Godsägare. Död 1926. Se Tab. 19
 • Hedvig, född 1856-11-03 på Torpa, död 1917-01-20 på Mjölby komministergård Östergötlands län. Gift 1879-08-06 i Jönköping med borgmästaren därst., före detta assessorn i Göta hovrätt, KVO2kl, RNO, Fredrik Vilhelm Palmgren, född 1847-02-24 i Norrköping, död 1924-08-30.
 • Elisabet, född 1859-07-28 på Torpa, död 1923-01-30 på Vartofta. Gift 1886-12-18 på Torpa med underlöjtnanten Erik Axel Lago Storckenfeldt, född 1851, död 1918.
 • Gunhild, född 1861-10-10 på Torpa, död där 1906-08-05.
 • Jakob Gustaf, född 1863-05-23 på Torpa. Mogenhetsexamen i Jönköping 1881-05-24. Student i Uppsala s. å. 16/9. Jur. prel. Examen 1882-05-30. Student i Lund 1886-09-14. Examen till rättegångsverken 1887-12-14. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 20/12. Vice häradshövding 1891-05-29. Extra länsnotarie i Kalmar s. å. 29/12. Kronofogde i Tunaläns och Sevede härads fögderi 1899-06-22. Ordförande hos stadsfullmäktige i Vimmerby 1902–1906. Ledamot av styrelsen för östra centralbanans järnvägsaktiebolag 1903–1918 och av styrelsen för Smålands idiothem i Nannylund 1905–1911. Ordförande i direktionen för sjukstugan i Vimmerby 1909–1917 och i styrelsen för statens samskola i nämnda stad 1912–1917. RVO 1915-06-06. Å indragningsstat såsom kronofogde 1918. Ledamot 1923 och ordförande 1924 i styrelsen för Linköpings stadsbibliotek. Ledamot av styrelsen för stifts- och landsbiblioteket i Linköping 1926. RNO 1928-06-16. RCXIII:so. död 1944-07-07 i Domkyrkoförsamlingen, Lindköping (db nr 213).
 • Lars August, född 1864. Bankdirektör. Se Tab. 21
 • Ester Sofia, född 1866-01-14 på Torpa.

TAB 16

Tor Herman, (son av Tor Hartvig, Tab. 15), född 1849-11-20 på Torpa. Mogenhetsexamen i Jönköping 1867-06-15. Student i Uppsala s. å. 24/9. Jur. filosofie examen 1869-12-14 och examen till rättegångsverken 1872-12-12. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 27/12. Extra ordinarie notarie 1873-01-28. Vice häradshövding 1875-10-01. Häradshövding i Ås och Gäsene härads domsaga Älvsborgs län 1888-09-21. RNO 1898-12-01. Avsked 1914-12-19. KVO2kl 1916-06-06. Äger Annelund i Borås stadsförsaml. Död 1934-07-08 i Borås (db 215). Gift 1880-09-10 i Örgryte kyrka, Göteborgs och Bohus län med Sara Hedvig Eleonora (Leonora) Ekman, född 1857-04-08 i Göteborg, GMiqml 1918-04-05, dotter av kommendörkaptenen Jakob Emil Ekman och friherrinnan Sofia Ulrika Johanna Kurck.

Barn:

 • Tor Arvid Emil, född 1881-08-07 i Jönköping (enligt minist. Bok & gen.) och begraven i domkyrkoförsamlingen, Uppsala, dotter av läroverksadjunkten Algot Ludvig Robert Ljunggren och Agnes Wide.
 • Gertrud Sofia, född 1883-08-12 i Alingsås. Gift 1909-04-03 i Borås med landshövdingen i Gotlands län före detta landshövdingen Alvar Elis Rohde, född 1882-05-11 i Karlshamn.
 • Elin Eleonore, född 1885-03-13 i Alingsås. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1907. Mogenhetsexamen i Göteborg 1908. Med. kandidat vid Uppsala universitet 1912-02-26. Med. licentiat i Stockholm 1917. Underläkare vid Borås lasarett 1920-04-00. Praktiserande läkare i Borås. LVO 1954-06-06. Stadsfullmäktig i Borås.
 • Gerhard Hartvig, född 1888-08-11 i Göteborg. Mogenhetsexamen därst. 1908-06-03. Student i Uppsala s. å. Filosofie magister därst. 1914-09-00. Med. kandidat 1918-05-30. Med. licentiat i Stockholm 1924-05-31. Läkare vid Storliens högfjällssanatorium 1924–1926. Praktiserande läkare i Stockholm. Gift 1929-09-15 i Virsbo med Maria Augusta Lagercrantz, född 1889-10-16 i Stockholm. Dotter av envoyén Herman Ludvig Fabian Lagercrantz, och Hedvig Margareta Croneborg, nr 49. Se Tab. 16 1/2.
 • Johan Olof, född 1891-08-28 på Annelund. Assessor. Se Tab. 17.

TAB 16 1/2

Gehard Hartvig, (son av Thor herman tab. 16), född 1888-08-11 i Göteborg. Studentexamen i Göteborg 1908-06-03. Student vid Uppsala universitetet 1908. Filosofie magister examen 1918-05-30. Med licentiat examen i Stockholm 1924-05-31. Läkare vid Storliens högfjällssanatorium 1924-1926. Extra ordinarie amanuens vid neurol kliniken å Serafimerlasarettet 5 månader 1924-1925. Tillförordnad föreståndare vid polikliniken därstädes 4 månader 1925. Amanuens å Stockholms hospital 1925-09-01-1926-06-15. Extra ordinarie amanuens vid neuroliska kliniken å Serafimerlasarettet 1927-03-01-1927-08-14. Praktiserande läkare i Stockholm. Gift 1929-09-15 Virsbo med Augusta Maria (Mary) Lagercrantz, född 1889-10-16 i Stockholm. Dotter av envoyén Herman Ludvig Fabian Lagercrantz och Hedvig margareta Croneborg.

Barn:

 • Ebba Hedvig, född 1933-03-17 i Oscars församling, Stockholm. Studentexamen vid Whitlockska samskolan 1953-05-26. Filosofie kandidat examen. Diakonissa.

TAB 17

Johan Olof, (son av Tor Herman, Tab. 16), född 1891-08-28 Annelund sförsaml. Mogenhetsexamen i Göteborg 1909-05-25. Student i Uppsala s. å. Underlöjtnant i Fortifikationens reserv 1912-12-31. Löjtnant därst. 1916-10-25. Jur. kandidat s. å. 15/12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/12. Fiskalsaspirant därst. 1919-10-07. T. f. fiskal 1920-04-20. Avsked ur krigstjänsten 1921-07-18. Assessor i Svea hovrätt 1923-05-25. T. f revisionssekreterare 1926-08-01. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1930-07-14. Revisionssekreterare 1931-01-01. RNO 1933-06-16. Ånyo hovrättsråd i Svea hovrätt 1935-09-20. LandstSM 1936-05-00. Häradshövding i Gudhems och Kåkinds domsaga 1936-11-20 fr o m 1936-12-15. Fullmakt att vara häradshövding i Skövde domsaga 1937-10-22 fr o m 1938-01-01. Krigsdomare i Regementskrigsrätten vid Skaraborgs regementet m fl 1939-11-24. Ordförande i Länsarbetsnämnden för Skaraborgs län 1940. Suppleant i Domkapitlet i Skara 1941. Krigsdomare i Regementskrigsrätten vid Västgöta flygflottilj 1941-01-24. Förnyat förordnande som krigsdomare 1941-11-21. Krigsdomare i regementskrigsrätten vid Skaraborgs pansarregementet. Livregementets husar. Göta trängkår. Karlsborgs luftvärnsregementet och Västgöta flygflottilj 1943-11-19. Gift 1917-05-23 i domkyrkoförsamlingen Uppsala med Dagny Helena Ångerström, född 1895-10-27 i Uppsala. Dotter av professorn Knut Ångström och Heléne Pilo.

Barn:

 • Kerstin Helena, född 1918-03-23 i Härnösands församling. Filosofie kandidat examen vid Uppsala universitetet 1941-03-31. Gift 1942-11-08 i Skövde (vb nr 135) med jur kandidat Sten Fredrik Wilhelm Bille, född 1913-07-06.
 • Inger Eleonora, född 1921-08-29 i Mörby i Danderyds förs., Stockholm. Student. Gift 1947-05-24 i Våmbs kyrka, Skövde (Engelbrekts förs., Stockholm vb nr 116) med jur. kandidat Lars Johan Carl-Gustaf Gyllenhaal (Tab. 11), född 1918-02-06.
 • Thor Gunnar, född 1924-12-21 i Djursholms Ösby i Danderyds förs., Stockholm. Se Tab. 17A.

TAB 18

Henning, (son av Tor Hartvig, Tab. 15), född 1853-02-19 på Torpa. Mogenhetsexamen i Jönköping 1870-05-24. Student i Uppsala s. å. 15/9. Jur. preliminärexamen 1873-01-30 och examen till rättegångsverken 1876-05-26. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 7/6. Extra ordinarie notarie s. å. 2/10. Vice häradshövding 1879-02-24. Fiskal i nämnda hovrätt 1885-02-16. Assessor 1886-09-24. Ledamot av Jönköpings läns prövningsnämnd 1886–1892. Ordförande i nämnda nämnd 1887–1892. Vice ordförande i nyssn. stads fattigvårdsstyrelse 1887 och ordförande 1889. Ledamot av samma stads handels- och sjöfartsnämd 1887. Ordföra de i nämnda s jöfartsnämnd 1889. Ledamot i styrelsen för Jönköpings läns pensionsförening 1889. Ordförande i styrelsen för Lannaskede nya hälsobrunnsaktiebolag 1893. Ordförande i styrelsen för Jönköpings tekniska yrkesskola sedan 1895. Ordförande bland de för Jönköpings län utsedda kommittérade för befrämjande av 1897 års konst- och industriutställning i Stockholm 1895-12-06. Ordförande i styrelsen för Jönköpings jultomtar 1896-10-31 och vice ordförande bland stadsfullmäktige i nämnda stad s. å. 24/11. Ledamot av riksdagens andra kammare 1897–1899. RVO 1897-09-18. RNO 1899-12-01. Död 1900-01-19 i Jönköping. Gift 1887-11-11 i Jönköping med Sigrid Johanna Sofia von Sydow, född 1863-10-27 i nämnda stad, död 1937-11-30 i Sofia förs., Jönköpings län (db nr 235), dotter av hovrättsrådet Johan Fredrik von Sydow och grevinnan Hulda Charlotta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Elisabet Sofia Charlotta, född 1890-09-06 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död 1904-02-23.

TAB 19

Carl, (son av Tor Hartvig, Tab. 15), född 1854-12-20 (1854-12-30) på Torpa. Mogenhetsexamen i Jönköping 1873-06-03. Student i Uppsala 1873-09-19–1874-10-00. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1875. Utexaminerad därifrån 1877-10-22. Bokhållare vid Härlingstorp i Norra Vings socken, Skaraborgs län 1877–1882. Förvaltare Steninge 1883–1884. Disponent för Härlingstorps aktiebolag 1885-03-14. Häradsdomare i Skånings, Vilske och Valle häraders domsaga. Vice ordförande i styrelserna för Skaraborgs läns lantmäns centralförening och svenska mosskulturföreningen. Ledamot av nämnda läns lantmannaskola och folkhögskola. RVO 1908-06-16. GMmf 1921-12-01. Död 1926-05-14 på sin egendom Härlingstorp (Norra Vings förs., Skaraborgs län, db ). Gift 1:o 1889-08-21 Granhammar med friherrinnan Anna Rålamb, född 1867-05-22 på nämnda egendom, död där 1891-06-28 och begraven å Västra Ryds kyrkogård, dotter av godsägaren, friherre Erik Axel Rålamb, och hans 1:a fru Lovisa Carolina Ottilia Adelborg. Gift 2:o 1896-03-12 i Agnetorps kyrka, Skaraborgs län med friherrinnan Rut Eva Sofia von Essen, född 1864-12-02 Helliden (Norra Vings förs., Skaraborgs län, db nr 7), dotter av ryttmästaren, friherre Hans Henrik von Essen, och hans 1:a fru, friherrinnan Ulrika Charlotta von Essen.

Barn:

 • 1. Erik Hartvig, född 1890. Före detta kanslisekreterare. Se Tab. 20.
 • 2. Hans Henning Carl, född 1897-02-07 på Härlingstorp, liksom syskonen. Direktör i Skyttefilm. Affärsman i New York. Gift 1926 med Vida Lyckofe Moore, född 1894-03-10.
 • 2. Gertrud Sofia Elisabet, född 1898-10-24. Stiftsjungfru. Gift 1928-09-18 i Norra Vings förs., Skaraborgs län med polistjänstemannen Yngve Hjalmar Kallenberg, född 1905-01-06 i Skärstads socken, Jönköpings län.
 • 2. Brita Sigrid Ulrika, född 1899-10-13 i Norra Vings förs. Stiftsjungfru. Gift 1935-08-28 i Halmstad (Hedvig Eleonora förs., Stockholm, vb nr 127) med ryttmästaren vid Skånska kavalleriregementet Adolf Edvard Alexander Leidesdorff, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Karin Elisabet Svensson Witell, skilda 1935-07-29), född 1891-01-20. Studentexamen 1911. Underlöjtnant vid Skånska husarregementet. 1913. Löjtnant vid d:o 1916. Ryttmästare i Skånska kavalleriregementet 1928. Tjänstg. vid Svea artilleriregementes mob. avd. 1939–42.
 • 2. Sigrid Märta Ingeborg, född 1900-11-16. Stiftsjungfru.
 • 2. Rut Ebba Margareta, född 1901-11-15 (Norra Vings förs.). Stiftsjungfru.
 • 2. Carl Gustaf Reinhold, född 1903-04-12. Filosofie kandidat i Uppsala. Amanuens vid Gustavianum därst. Se Tab. 20 1/2
 • 2. Kerstin Ingegerd Jacquette, född 1906-06-02 (Norra Vings förs., Skaraborgs län). Stiftsjungfru.
 • 2. Gunhild, född 1909-03-17 (Norra Vings förs., Östergötlands län, fb). Stiftsjungfru. Död 1910-04-02 på Härlingstorp (Norra Vings förs., Östergötlands län, db).

TAB 20

Erik Hartvig, (son av Carl, Tab. 19), född 1890-08-05 Härlingstorp, Skaraborgs län. Studentexamen i Skara 1909-06-08. Student vid Uppsala universitet 1910. Kansliexamen därst. 1914-01-30. Extra ordinarie tjänsteman i Arméförvaltningen s. å. 6/11. Amanuens i Lantförsvarsdepartementet s. å. 30/11. Avsked från Arméförvaltningen 1915-07-02. Extra ordinarie kanslist i Riddarhuskansliet s. å. 17/11. Andre kanslisekretererare i Lantförsvarsdepartementet 1917-12-21. Avsked 1919-04-11. Gift 1:o 1922-06-20 i Alingsås (Oscars förs. Stockholm vb) med Astrid Maria Gustafsson, född 1893-02-21 Rödingstorp Örebro län, död 1923-05-11 i Stockholm och begraven i Norra Vings förs., Skaraborgs län (Oscars förs., Stockholm db), dotter av lantbrukaren Gustaf Adolf Gustafsson och Maria Larsson. Gift 2:o 1930-07-23 Frösön, Jämtlands län (Torps förs., Västernorrlands län vb) med Hilda Maria Näslund, född 1896-10-02 i Stöde förs., Västernorrlands län. Dotter av lantbrukaren J. P. Näslund.

Barn:

 • 1. Anna Astrid Maria, född 1923-05-02 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • 2. Carl Jonas Erik, född 1931-09-29 i Uppsala domk. förs.

TAB 20 1/2

Carl Gustaf Reinhold, (son av Carl Tab. 19), född 1903-04-12 Härlingsholm, Skaraborgs län. Studentexamen i Skara 1923-06-08. Student vid Uppsala universitet 1923-09-19. Extra ordinarie amanuens vid Museet för nordiska fornsaker i Uppsala 1927-02-22. Filosofie kandidat examen i Uppsala 1929-11-02. Amanuens vid Gustavianum därst. Filosofie licentiat examen vid Uppsala universitet 1933-10-30. Landsantikvarie i Norrbottens län. Intendent vid Norrbottens museum. Gift 1931-04-04 i Skölvene kyrka, Älvsborgs län med Elsa Signhild Kallenberg, född 1906-09-10. Dotter av kyrkoherden i Skölvene Norra Säm, Hov och Källunga församlingar Salomon Kallenberg och Elsa Wessberg.

Barn:

 • Elsa Gunilla, född 1935-07-27 i Herrljunga förs., Älvsborgs län
 • Ruth Birgitta, född 1939-05-06 i Luleå domkyrkoförs., Luleå (fb nr 79).
 • Karin Elisabeth, född 1941-08-23 i Luleå (fb nr 313).

TAB 21

Lars August, (son av Tor Hartvig, Tab. 15), född 1864-12-10 på Torpa. Mogenhetsexamen i Jönköping 1882-06-09. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolag i Göteborg 1883-11-19–1894-11-23. Kassör hos sjöförsäkringsaktiebolag Ocean i sistnämnda stad 1895-01-02–1896-05-01. Ånyo tjänsteman i förstn. kreditaktiebolag 1896-05-01. Kamrer och föreståndare för låne- och notariatavdelningen därst. 1903. Bitr. verkst. direktör vid samma banks Stockholmskontor 1908. Vice verkst. direktör därst. 1909. Styrelsesuppleant i Skandinaviska kreditaktiebolag sedan 1910. Skattmästare och styrelseledamot samt medlem av förvaltningsutskottet i Eugeniahemmet i Stockholm 1913. RVO 1916-06-06. Gift 1890-05-29 i Kristinakyrkan i Jönköping med Alma Fredrika Paulina Höckert, född 1863-05-29 i Stockholm, död 1939-04-08 i Stockholm, dotter av historiemålaren, professorn vid konstakademien Johan Fredrik Höckert.

Barn:

 • Gunborg Clara Sofia Larsdotter, född 1891-05-25 i Göteborg. Gift 1914-10-21 i Hedvig Eleonora förs. Stockholm med apotekaren i Göteborg, RVO, Nils Gustaf Bernström, född 1877-01-15 i Göteborgs domk. förs. Apotekarexamen 1903.
 • Märta Larsdotter, född 1893-10-06 i Göteborg. Gift 1925-09-05 i Seglora kyrka, Skansen, vb ) med med. doktor René Alfred Galland från Schweiz, född 1891-10-11
 • Alma Elna Larsdotter, född 1896-05-21 i Göteborg. Gift 1916-10-14 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (Engelbrekts förs., vb) med kaptenen i Vendes artilleriregemente Axel Teodor Fredrik Ståhle, född 1894-04-18 i Malmö.
 • Ingegerd Ellen Larsdotter, född 1900-03-27 i Göteborg. Kanslibiträde i utrikesdepartementet 1926-10-01.
 • Brita Kerstin Elisabet Larsdotter, född 1903-09-22 i Nosaby förs, Göteborg. Småskollärarinna vid Stockholms folkskolor 1929.

Källor

1Biskop A. O. Rhyzelii självbiografi i Linköpings stiftsbibliotek (Medd. av v. häradsh,. G Odencrantz). 2Um. 3Lsn.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: