:

Modée nr 718

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Modée nr 778 †

Adlad 1663-04-05, introd. 1664. Utdöd 1828-03-04.


1SK. 2At (KrA). 3At (RA). 4Ckg. 5Lk. 6KrAB. 7Lns. 8Sb. 9At (L.). 10At (P.). 11SH liber caus (O. A.). 12Åbo kyrkoarkiv.

 • En broder till Reinhold Modeus-Modée, överstelöjtnanten Julius Modeus, blev adlad Modée von Cronenburg 1652-08-10, men tog icke introduktion på riddarhuset.1

TAB 1

Cornelius Modeus. Bördig från Brabant. Råd i Utrecht. Gift med Anna van Bredenrode från Holland.

Barn:

 • Wolter Modeus. Rådspensionär i Utrecht. Gift med Margareta von Cronenburg.

Barn:

 • Gillis eller Julius Modeas, född i Holland. Kom från England till Sverige 1596. Antog svensk krigstjänst 1599. Kallas 1635 f. d. överstelöjtnant. Var 1638 och 1639 överstelöjtnant vid östra Nylands infanteriregemente2. Överste och kommendant i Windau. Generalmajor. Levde ännu3 1661-04-08. Död Eyefer Gift 1626-05-17 på Padis11 med Beata Örnflycht, till Eyefer, som hon fick av sin moder, levde 1651,11 dotter av ryttmästaren Åke Bengtsson (Örnflycht) och hans 2:a fru Margareta von Farensbach.

Barn:

 • Reinhold Modeus, adlad Modée. Född 1629-06-01 i Livland. Fänrik i svensk tjänst 1645. Löjtnant därst. 1647. Gick i rysk tjänst och blev överstelöjtnant vid ryska artilleriet. Överstelöjtnant vid artilleriet i Finland 1656. Inspektor över arsenalerna och tyghusen i Preussen och Pommern4 1657-02-04. Överstelöjtnant vid Västgöta regemente till fot 1661-07-26. Adlad 1663 54 (introd. 1664 under nr 778). Överste för drottning Ulrika Eleonoras livregemente (Malmöska regementet) 1674-06-03. Kommendant i Malmö 1675-01-29. Död 1691-04-30 i nämnda stad och begraven i S:t Peders kyrka därst. 'Vid fredsbrottet med Ryssland 1656 flyktade han ur ryska tjänsten, så gott som hel avbränder, enligt Palmskölds anteckning.' Gift med Maria Ulfvenklou, död 1681-02-16 i Malmö,10 dotter av kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, och hans 1:a fru Eva Faler.

Barn:

 • Julius, född 1657. Överste. Död 1740. Se Tab. 2
 • Eva Maria, född 1662 på St. Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län, död 1699 och begraven s. å. 19/3. Gift med ryttmästaren Johan Orrfelt, i hans 1:a gifte, död 1702.
 • Beata, död 1710. Gift 1683 med sin kusin, översten Henrik Johan Burensköld, i hans 1:a gifte, född 1658, död 1715.
 • Henrik, född 1667. Överstelöjtnant. Död 1743. Se Tab. 7
 • Susanna Christina, född 1670-11-11 i Göteborg, död 1738. Gift 1689-12-10 i Malmö med generallöjtnanten Georg Lybecker, friherre Lybecker, död 1718.
 • Reinhold, född 1673. Gemen vid änkedrottningens livregemente till fot. Furir 1692-08-01. Fältväbel 1693. Avsked 1694-06-24. Död under utrikes resor.
 • Carl, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1736. Se Tab. 10
 • Lovisa Catharina, född 1679 på St. Björstorps i Brösarps socken, Kristianstads län, död där 1752-01-01. Gift 1:o med löjtnanten Sven Dahlepil, i hans 2:a gifte. Gift 2:o med (ej känt).

TAB 2

Julius (son av Reinhold Modeus, adlad Modée, Tab. 1), född 1657 i Västergötland. Fänrik vid bergsregementet6 1674-11-02. Page hos riksrådet, greve Joh. Gyllenstierna på hans ambassad till Danmark 1680, då prinsessan Ulrika Eleonora, konung Carl XI:s blivande gemål, avhämtades. Volontär vid amiralitetet 1681. Löjtnant vid drottning Ulrika Eleonoras livregemente till fot (garnisonsregementet i Malmö) 1683-04-04. Kaptenlöjtnant därst. 1689-10-16. Kapten 1698-08-06. Kapten vid livgardet 1701-10-30. Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1708-12-07. Överstes titel 1722-03-15 kommendant på Bohus 1734-01-17. Avsked 1740-07-10. Död s. å. 27/7 på nämnda fästning. 'Bevistade landstigningen på Seland. Blev i slaget vid Holovzin illa blesserad av fyra kulor i halsen, ena axeln och bröstet samt som död upptagen från valplatsen. Råkade vid Perevolotjna i rysk fångenskap och fördes till Kostroma, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.' Gift 1:o 1695-12-08, Tunbyholm s län med friherrinnan Emerentia Maria de Mortaigne, död 1707 i Skåne, dotter av generallöjtnanten Barthold de Mortaigne, friherre de Mortaigne, och Catharina Dorotea von Hertingshausen. Gift 2:o med Maria Catharina Furubom i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-05-09 med lagmannen Anders Bertilsson Nordman, adlad Ehrenfelt, i hans 4:e gifte, född omkr. 1637, död 1724), död 1746-04-28 Viksberg, dotter av häradshövdingen Samuel Johansson Furubom, adlad Furubom, och hans 1:a fru Maria Rosenhielm.

Barn:

 • 1. Reinhold Gustaf, född 1698. Kansliråd. Död 1752. Se Tab. 3.
 • 1. Catharina Beata.9. Gift före 1728 med kaptenen Hans Henrik Paikull, född 1697 i Narva, död 1730-10-31.

TAB 3

Reinhold Gustaf (son av Julius, Tab. 2), född 1698-03-13. Student i Lund10 1712-04-23. Auskultant i Göta hovrätt 1717. Extra ordinarie kanslist vid tyska expeditionen i k. kansliet s. å. Kopist därst. 1718-12-03, i kansliexpeditionen 6/3 och utrikesexpeditionen 1719-10-12. Kanslist därst. 1720-10-29. Registrator 1728-01-20. Sekreterare i kanslikollegium 1740-04-01. Assessor i Åbo hovrätt 1746-02-13. Avsked med kansliråds titel 1750. Död 1752-04-10 i Åbo12 och begraven 1754-06-29 i Jakobs kyrka i Stockholm. 'Han gjorde början till det tryckta utdrag ur publika handlingar, stadgar och förordningar, alltifrån 1718, som sedermera under namn av Modées lagsamling blivit fortsatt till och med 1794 (15 delar, tryckta 1742–1829).' Gift 1728-09-26 med friherrinnan Hedvig Eleonora Lindhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-09-30 med kyrkoherden i finska församl. i Stockholm, teol. doktor Carl Gustaf Werander i hans 2:a gifte, född 1705-05-28, död 1771-12-31 i Stockholm), född 1712-02-18, död 1770-03-20 i Stockholm och begraven s. å. 24/3 i Jakobs kyrka, dotter av hovmarskalken, friherre Axel Lindhielm, och hans 1:a fru Catharina Göthe.

Barn:

 • Emerentia Catharina, född 1729-07-21 i Stockholm7, död där 1784-07-27. Gift 1752-02-27 i Åbo12 med bankokommissarien Arvid Fredrik Egerström, född 1718-06-12 Egbola 7, död 1784-06-27 i Stockholm.
 • Axel Julius, född 1731-05-02 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1749-04-09. Lärkonstapel 1750-10-26. Styckjunkare 1753-12-23. Underlöjtnant 1755-10-04. Kapten vid arméns flotta 1761-11-10. Varvskapten i Stockholm 1765-01-15. RSO 1770-04-28. Död ogift 1773-09-14 i Karlskrona och begraven därst. s. å. 17/9.
 • Anders Reinhold, född 1732. Kapten. Död 1800. Se Tab. 4
 • Gustaf, född 1733. Överste. Död 1801. Se Tab. 5
 • Hedvig Gustava, född 1734-02-19, död 1809-08-25. Gift 1:o efter k. tillstånd av 1755-12-05, med direktören över färgerierna i riket Olof Malmsten, död 1790. Gift 2:o 1795-11-26 med livmedikus, doktor Anders Christoffersson, född 1750-11-11 i Ystad, död 1804-06-21 i Stockholm8.
 • Carl Vilhelm, född 1735. Amiral och överståthållare. Död 1798. Se Tab. 6.
 • Eleonora Charlotta, född 1737-04-02, död 1789-01-12 i Örebro. Gift 1770-07-31, i Stockholm med läderhandlanden i Stockholm Nils Burström, död 1785-01-00 i Stockholm.
 • Eva Beata, född 1738-04-18 Lundby, död 1779-10-00 i Stockholm och begraven s. å. 13/10 i Jakobs kyrka. Gift 1762-11-13 med vice presidenten Per Georg Fahnehielm, i hans 1:a gifte, född 1735, död 1816.
 • Henrik Magnus, född 1739-05-30 på Lundby, död 1752-09-20.
 • Ulrika Lovisa, född 1740-10-21, död 1795-06-03 i Stockholm. Gift 1762-06-22 med bankokommissarien Emanuel Eldh, född 1729-10-26, död 1784-10-13. Brorssons sonson till landshövdingen Lars Larsson Eidh, adlad och friherre Eldstierna.
 • Fredrika Amalia, född 1743-06-23, död s. å. 9/8.
 • Johanna Elisabet, född 1744-06-23, död 1788-08-09 i Sigtuna. Gift 1776-03-03 med amiralitetslöjtnanten och kofferdikaptenen Johan Vilhelm Unér, född 1739-06-23, död 1786-02-16, drunknade i Dalarö hamn.
 • Adolf, född 1748-07-05 i Åbo12, död s. å. 6/9.

TAB 4

Anders Reinhold (son av Reinhold Gustaf, Tab. 3), född 1732-06-02 i Stockholm. Page hos drottning Ulrika Eleonora 1741. Kadett vid artilleriet 1750-08-20. Livdrabant 1753-12-13. Löjtnant vid Cronhielmska regementet 1762-05-26 och vid Blixenska regementet 1766-12-31. Kaptens avsked 1768-05-02, arbetschef vid fästningsbyggnaden i Stralsund. Bränneriinspektor i Sundsvall till 1788. Förvaltare av kronomagasinet i nämnda stad 1790. Död 1800-04-07 Högarn Han bevistade 1758–1760 pommerska kriget. Gift 1764-06-20 med Anna Regina Dorotea von Bohlen, född 1744-07-02, död 1790-05-18 i Sundsvall, dotter av lehnsherren Fredrik Ludvig Casimir von Bohlen, till Wittow, av huset Bohlendorff, och Barbara Elisabet von Elvern, till Dabitz i svenska Pommern.

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1766-06-14 i Stralsund. Volontär vid Jämtlands regemente6 1777-05-18: rustmästare därst. 1778-12-26. Furir vid livgardet 1785-11-03. Löjtnant vid Uleåborgs lätta infanteriregemente 1790-02-03 och i armén 1791-04-14, livdrabant s. å. Sekundadjutant vid Österbottens regemente 1793-05-27. Avsked 1810-02-20. Död barnlös 1811-05-04 i Paavola kapellförsaml. i Österbotten. Bevistade finska kriget på 1780-talet och var därunder med vid Liikkala, Kymmene och Högfors. Gift med Helena Elisabet Gutzén, död på 1830-talet.
 • Hedvig Elisabet Regina, född 1767, död 1849-04-25, i Revsunds socken, Jämtlands län. Gift 1796-05-16 med löjtnanten vid Jämtlands regemente Adolf Landberg, född 1769-06-23 i Stockholm, död 1812-01-18 i Höviken i Revsunds socken.
 • Emerentia Ulrika, född 1769, död 1826-06-09. Gift 1:o 1794-06-15 i Sundsvall med kaptenen vid Jämtlands regemente Sven Gustaf Borin, född 1729-01-16, död 1798-11-06. Gift 2:o med löjtnanten Gustaf Lengreen, född 1768-10-10 i Stockholm, död 1847-07-07, Målsbäck
 • Charlotta Maria Dorotea, född 1771-02-07, död 1831-01-26. Gift 1:o med handelsmannen i Sundsvall Olof Wessman. Gift 2:o med guld- och silverarbetaren i Stockholm Johan Sundblad (?Sandbeck).
 • Sofia Henrietta, född 1774, död 1833-01-26 i Umeå. Gift 1807-09-15 i Gudmundrå prästgård (Västernorrland) med rektorn vid Umeå skola Erik Häggqvist.
 • Christian Ludvig Reinhold, född 1775, död 1785-08-27 i Sundsvall.

TAB 5

Gustaf (son av Reinhold Gustaf, Tab. 3), till Grönlund i Åsbo socken, Östergötlands län och Hässlingby i Österhaninge socken, Stockholms län. Född 1733-03-07 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1751-05-01. Styckjunkare därst. 1755-12-23. Stabsadjutant vid högkvarteret under pommerska kriget 1757-10-01 till årets slut. Konstit. underlöjtnant s. å. 16/12. Konfirm. 1760-01-31. Löjtnant i armén 1766-10-16, med tur från 1761-12-18. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1767-11-18. RSO 1772-09-12 'emedan han oaktat semester tjänstgjorde alla dagar under regementsförändringen s. å.'. Kapten vid artilleriet 1775-03-29. Stadsmajor i Kalmar 1776-12-04. Överste i armén 1790-03-07. Avsked från stadsmajorstjänsten 1794-07-23. Död 1801-08-18 i Stockholm. 'Var med under hela pommerska kriget, varunder 1759-08-13 en 18 punds kanon kreverade på en alns avstånd från honom.' Gift 1774-12-17 på källaren Träsket i Stockholm med Ulrika Elisabet Hallencreutz af Vedevåg, född 1752-12-15, död 1784-06-27 i Kalmar, dotter av krigskommissarien Claes Halenius, adlad och adopt. Hallencreutz af Vedevåg, nr 2016, och Christina Elisabet Burchardt.

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1776-06-05 i Arboga, död 1778-06-13 i Kalmar och begraven i Skytteska graven i Kalmar domkyrka
 • Ulrika Catharina, född 1778-02-16 död s. å. 10/5 i Kalmar och begraven i samma grav som äldre brodern.
 • Claes Gustaf, född 1779-12-02 i Kalmar. Antagen i krigstjänst 1786. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 21/9. Fänrik vid rusthållsdivisionen av livgrenadjärerna. Död 1797-04-25 i Uppsala under fullbordandet av sina studier.
 • Johan Vilhelm, född 1783-04-18 på Vedevåg. Studerande. Död 1798-06-03 på Hässlingby.

TAB 6

Carl Vilhelm (son av Reinhold Gustaf, Tab. 3), född 1735-03-31. Volontär vid amiralitetet 1753-07-22. Konstit. lärstyrman därst. s. å. 27/11. Arklimästare 1754-04-02. Konstit. konstapel 1755-05-00. Löjtnant s. å. 4/10. Volontär på franska flottan 1757-01-08. Grenadjärlöjtnant vid franska marintrupperna. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet 1763-03-19. RSO 1770-04-28. Major 1773-09-04. Major vid volontär- regementet i Karlskrona 1774-03-16. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1779-02-10. RmstkSO 1788-07-21. Överste s. d. Konteramiral. KSO 1790-11-22. Överståthållare i Stockholm 1792-09-29. KmstkSO 1794-11-24. Amiral 1795-12-20. Överkommendant och befälhavare i Karlskrona s. å. 23/12. Död 1798-12-12 Dömmestorp under ett besök därst. 'Han bevistade såsom chef på örlogsskeppet Hedvig Elisabet Charlotta det stora sjöslaget vid Hogland 1788.' Gift 1772-05-15 i Karlskrona med grevinnan Ebba Ulrika Sparre af Söfdeborg, född 1739-09-07 i nämnda stad, död där 1815-12-25, dotter av amiralen och presidenten, greve Erik Arvid Sparre af Sötdeborg, nr 66, och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1773-04-15 i Karlskrona. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Kammarfröken hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta. Död ogift 1841-10-15 i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1774-07-12 i Karlskrona. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Statsfru hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta 1809. Död 1823-03-03 i Kristianstad. Gift 1798-04-17 på Stockholms slott med sin kusin, hovmarskalken, friherre Gustaf Erik Ruuth, greve Ruuth, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1841.
 • Ebba Vilhelmina, född 1775-10-02 i Karlskrona. Kammarfröken hos hertiginnan av Södermanland. Statsfru hos drottningen. Död 1840-03-23 på Brevik. Gift 1801-10-04 på Rosersberg med generallöjtnanten och statsrådet, greve Axel Otto Mörner af Morlanda, född 1774, död 1852.
 • Gustaf Erik, född 1777-08-13 i Karlskrona. Antagen till krigstjänst 1786. Fänrik vid amiralitetet 1788-07-21, löjtnant därst. 1793-12-22. Stabsadjutant och kapten s. d. Sekundmajor vid 1. amiralitetsvolontärregementet 1805-05-04. Kabinettskammarherre 1809-06-09. Major vid örlogsflottan och 1. major vid 1. volontärregementet s. å. 26/6. RSO 1810-05-04. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1812-05-26. Överstes karaktär samt överadjutant hos konungen 1814-10-18. Generaladjutant. Underceremonimästare vid KMO. RNO 1820-11-27. Avsked från ceremonimästareämbetet 1823-07-04. Död barnlös 1828-03-04, i Karlskrona och slöt troligen ätten på svärdssidan. Gift 1817-01-05 Kvartinge med friherrinnan Catharina Carolina Constantia Fleetwood i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1801-06-01 på Ryningsberg i Husby-Rekarne socken, Söd., med kabinettskammarherren, greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, från vilken hon 1816 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1776, död 1832. Gift 3:o 1837-01-24 i Karlskrona med sin svåger, friherre Gustaf Erik Ruuth, greve Ruuth, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1841), född 1785-10-31, död 1856-01-06 i Karlshamn, dotter av kammarjunkaren, friherre Bernhard Axel Fleetwood, och friherrinnan Regina Charlotta von Köhler.
 • Fredrika Emerentia, född 1781-03-11 i Karlskrona, död där 1842-09-12. Gift 1800-01-11 med amiralen, friherre Magnus Daniel Palmqvist, född 1761, död 1834.

TAB 7

Henrik (son av Reinhold Modeus, adlad Modée, Tab. 1), född 1667 i Göteborg. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1682-10-03. Förare därst. 1683-12-08. Sergeant 1684-09-02. Fänrik 1686-01-17. Löjtnant 1696-07-02. Kapten 1701-03-16. Major vid Östgöta infanteriregemente 1712-09-27 konfirm.fullm. 1713-06-13. Avsked 1719-09-30. Överstelöjtnants karaktär 1720-02-22. Död 1743-05-19 i Rakered och begraven hos sin avlidna fru i Rakereds, numera raserade, kyrkas kor Östergötlands län. 'Han var en from och gudfruktig man.' Gift 1701-05-30 i Malmö med Magdalena Margareta Barclay, döpt 1673-11-16 i Stockholm, död 1743-04-19 i Rakered i Vikingstads socken, dotter av ryttmästaren Vilhelm Patrik Barclay, och hans 1:a fru Elisabet Sofia von Wasaby.

Barn:

 • Reinhold Vilhelm, född 1702-03-09. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1716-06-20. Förare därst. 1717-08-19. Sergeant 1718-02-19. Fänrik s. å. 13/5. Kornett vid karelska dragonskvadronen 1724-07-31. Kornett vid livregementet till häst 1730-11-27, kapten vid konung Stanislai av Polen livdragonregemente 1733. Avsked 1734 och återinträdde i tjänst vid livregementet till häst. Löjtnant därst. 1741-08-06. Ryttmästare 1747-08-18. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked5 1749-05-02. Död barnlös s. å. 17/5 i Stockholm och begraven s. å. i maj. Gift med Anna Hedersköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1724-10-15 i Stockholm, Nik., med majoren Georg Henrik Wachschlager, adlad Wachschlager, född 1685, död 1740), född 1696-03-24, död 1753-01-09 (1758-02-09), dotter av assessorn Anders Hök, adlad Hedersköld, och Catharina Sötrinsdotter Kerolf.
 • Carl Gustaf, född 1703. Major. Död 1772. Se Tab. 8
 • Maria Beata, levde 1743.

TAB 8

Carl Gustaf (son av Henrik, Tab. 7), född 1703-07-28 i Östergötland. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1717-10-20. Förare därst. 1718-07-01. Sergeant vid karelska dragonregementet 1724-08-15. Förare vid livgardet 1730-09-10. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1736-11-17. Kapten därst. 1744-12-19. RSO 1759-04-28. Major i armén 1760-04-25. Avsked 1765-11-27. Död 1772-02-18. Bevistade Fredrikshalds belägring. Gift med Eva Helena von Saltsa, född 1724-07-14, död 1761-12-07, dotter av överstelöjtnanten Evert Fredrik von Salfza, natural. von Saltza, och Elisabet Catharina von Platen.

Barn:

 • Elsa Margareta, född 1756-02-14, död ogift 1806-03-07 i Tuna prästgård i Medelpad.

TAB 9

Henrik Evert (son av Carl Gustaf, Tab. 8), född 1754-06-05 i Hallens socken, Jämtlands län. Korpral vid Jämtlands dragonregemente 1770-04-10. Rustmästare därst. s. å. 20/9. Förare 1771-03-07. Sergeant 1777-07-14. Fänrik vid Västernorrlands lantvärnsbataljon 1808-06-20. Gift 1792-10-07 med Brita Lundberg, bondpiga från Frösön, född 1760, död änka 1847-12-03.

Barn:

 • Eva, född 1793-01-23 i Hallens socken, Jämtlands län, död ogift efter modern.

TAB 10

Carl (son av Reinhold Modeus, adlad Modée, Tab. 1), född 1674. Menig vid änkedrottningens livregemente till fot. Furir 1692-03-01. Fältväbel 1693, avsked 1694-06-24. Var 1696–1702 i fransk tjänst. Kaptenlöjtnant vid Erik Sparres regemente i Frankrike. Löjtnant vid svenska livgardet 1703-01-08. Regementskvartermästare därst. 1708-07-17. Kapten s. å. 13/8. Överstelöjtnant i armén 1722-06-12. Major vid regementet6 1735-11-08. Död 1736-11-08 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm. 'Han blev fången vid Poltava och förd till Kasan, varifrån han hemkom vid fredsslutet.' Gift 1718 med grevinnan Eva Christina Barck, född 1702, död 1758, dotter av riksrådet Samuel Larsson Barck, adlad, friherre och greve Barck, och Anna Elisabet Göthe.

Barn:

 • Eva Elisabet, född 1720-09-20, död 1755-05-09. Gift 1750-02-25 med vice presidenten Johan Olof Rudbeck, i hans 1:a gifte, född 1711, död 1790.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: