:

Lillieström nr 250

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillieström nr 250

Adlad 1636-05-12, introducerad 1638.

Ätten, som alltsedan adlandet varit bosatt först i Pommern och sedan i övriga delar av norra Tyskland, fortlever där ännu talrikt under namnet von Lillieström.


TAB 1

Nikodemus Ahusen, född 1550. Först smed i Örebro, sedan handlande och rådman i Örebro. Död 1597. Gift med Kerstin Jakobsdotter, omgift med borgaren i Örebro Mikael Danckwardt och i detta senare gifte moder till översten Claes Danckwardt, adlad (Danckwardt-) Lillieström, nr 408. Hon erhöll drottning Christinas försäkringsbrev att få nyttja torpet Humblebäck i Vintrosa socken, Örebro län skuldfritt i sin livstid.

Barn:

 • Johannes Nikodemi Ahus, adlad Lillieström, till Eka, Österby, Boo samt Eichsen och Sanderhagen, båda i kretsen Frantzburg i Pommern. Född 1597-03-06 i Örebro. Student, först i Uppsala 1610-11-16, sedan 1614 i Wittenberg, 1616 i Helmstadt, 1617 åter i Wittenberg, 1618 ånyo i Helmstadt och slutligen i Jena. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1623. Sekreterare hos rikskansleren Axel Oxenstierna vid guvernementet i Preussen 1626-11-00. Kunglig sekreterare 1630. Generalkommissarie i Preussen och kanslidirektör 1632-05-17. Krigskommissarie vid svenska armén i Schlesien 1634. Sekreterare av staten 1636. Adlad 1636-05-12 (introducerad 1638 under nr 250). Assistensråd i Pommern 1636-09-01. Tillika häradshövding i Edsbergs och Kumla härader i Närke 1641-10-29. Stadfästad i assistensrådsbefattningen 1641-10-30 och i häradshövdingsbefattningen 1645-01-22. Regeringsråd i Pommern 1648. Vice president och direktör i statskansliet och kollegiet i Pommern 1649-01-12. President i pommerska regeringen och hovrätten 1655. Död 1657-02-25 i Pommern och begraven 1657-11-04 i S: t Maria kyrka i Stettin. 'Såsom student i Wittenberg översatte han de flesta Euklidis böcker på svenska. Var en skicklig diplomat och avslöt flere fördelaktiga traktater. Bevistade slutligen å Sveriges vägnar hertig Bogislaus XIV:s av Pommern och pfalzgreven Carl Ludvigs begravningar'. Gift (At (L.).) 1633-01-12 med Regina Elisabet Hagemeister, född (At (L.).) 1616-01-20, död (At (L.).) 1693-03-28, dotter av hertig Bogislaus XIV:s kammarråd Johan Johansson Hagemeister, till Hohen-Selchow, och Margareta Henriksdotter Schwallenberg.
  Barn
  • Johan Fredrik. Student i Greifswald 1647-07-00 (At (P.).) och i Uppsala 1650-11-21. Referendarie och protonotarie vid pommerska hovrätten 1653-11-28. Assessor vid pommerska hovrätten 1656-11-28. Sedan han tillbragt en tid i Sverige, blev han åter assessor i pommerska hovrätten 1688-07-09 och slutligen hovrättsråd vid pommerska hovrätten. Död ogift 1694 i Greifswald.
  • Axel. Student i Greifswald 1647-07-00 (At (P.).) och i Uppsala 1650-11-21. Kaptenlöjtnant vid Helsinge regemente 1672-07-26. Major vid överste Makeléers regemente 1677-05-07. Död barnlös 1690. Gift med sin halvkusin Maria Danckwardt-Lillieström, född 1646, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Claes Danckwardt, adlad (Danckwardt-)Lillieström, nr 408, och Maria von Pfuel.
  • Christina Elisabet, född (Lange, Vitæ Pomeranorum (1898).) 1637-07-16, död (Lange, Vitæ Pomeranorum (1898).) 1665-01-07 i barnsäng och begraven 1665-11-22 i Stettin. (At (S).) Gift med svenske kammarherren och ridderskapsdirektören i Ückermark, Sebastian Georg von Wedel till Freienwalde i hans 1:a gifte (gift 2:o 1668 med Maria Elisabet von Wedel, av huset Cremzow. Gift 3:o med Margareta Tugendreich von Pentz, förut gift med N. N. von Krummensee och N. N. von Arnim), död 1699.
  • Gustaf, född 1644. Överstelöjtnant. Död 1712. se Tab. 2.
  • Christoffer Leonard.
  • Carl Adolf. Student i Greifswald 1658 (At (P.).) och i Uppsala 1667-01-26. Hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Reterendarie och protonotarie i pommerska hovrätten 1674-11-20. Assessor i pommerska hovrätten 1683 Hovrättsråd. Död ogift 1706 i Greifswald.
  • Dorotea Sofia, död 1698. Gift med kaptenen, friherre Johan Kruuse af Verchou, i hans 1:a gifte, död 1705.
  • Claudius, född 1649. Student i Leipzig 1673 (de Brun, Holmiaua et alia.). Hovjunkare. Arkivarie i pommerska hovrätten 1692-01-18. Amtman och regeringsråd i Stettin. Död ogift 1729.
  • Jakob. Student i Greifswald (At (P.).) 1653-07-27 och i Uppsala 1670-02-25. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1677-07-28. Kapten vid amiralitetet. Död ogift 1704.
  • En son. Löjtnant i holstein-gottorpsk tjänst. Tillfångatagen av danskarna 1700, då slottet Gottorp av dem intogs.

TAB 3

Gustaf (son av Johannes Nikodemi Ahus, adlad Lillieström, Tab. 1), född 1644. Tjänade vid konungens av frankrike garde i två år men blev sedan hovjunkare vid hovet i Stockholm. Löjtnant vid Upplands regemente 1670-03-03. Löjtnant vid livgardet 1672-07-17. Regements kvartermästare vid livgardet. Kapten 1675-09-07. överstelöjtnants karaktär 1677-07-21. Amtshauptman i Barth. Död 1712. Gift med Catharina de Fariole, född 1664, död 1757, dotter av markis de Fariole i Brüssel. Deras barn och avkomlingar av Lillieströmska ätten kallade sig von Lillieström.

Barn:

 • Johan Gustaf, död som barn 1686 i Paris.
 • Maria Catharina, död som barn 1688 i Paris.
 • Gustaf Peter, född 1689. Lantråd. Död 1775. Se Tab. 3
 • Christina Margareta, född 1690-11-10, död 1777. Gift 1714-11-24 med kaptenen Hans Axel Hertell, naturaliserad, Hertell, född 1678, död 1750.
 • Elisabet Regina, född 1692, död 1722. Gift 1720 med sin systers svåger, kaptenen Cuno Paris Hertell, naturaliserad, Hertell, född 1687, död 1748.
 • Carl Claudius, född 1698. Assessor. Död 1750. Se Tab. 7
 • Johan, född 1699. Löjtnant vid ett infanteriregementet. Död ogift 1715 under Stralsunds belägring.
 • Charlotta, död ung.

TAB 3

Gustaf Peter (son av Gustaf, Tab. 2), född 1689-12-18. Refendarie och protonotarie i pommerska hovrätten 1715-02-19. Hovrättsråd pommerska hovrätten. Regeringsråd och sist lantråd i Pommern. Död 1775. Han skänkte en klocka till frökenklostret i Barth. Gift 1722 med Barbara Maria Königsheim, född 1700, död 1747, dotter av överstelöjtnanten Julius Henrik Claesson, adlad Königsheim, och Maria Augusta von Wolffradt, nr 563.

Barn:

 • Gustaf Julius, född 1723. Kavallerilöjtnant i Hessen. Död ogift 1756.
 • Sofia Catharina Augusta, född 1725. Gift med en kapten von Warnstedt.
 • Carl Johan, född 1726, död 1728.
 • Christina Vilhelmina, född 1728. Klosterfröken i Barth. Död ogift 1812-05-18 i Barth.
 • Fredrik Ludvig, född 1729. Major. Död 1795. Se Tab. 4
 • Filip Erik, född 1730. Fänrik i sachsisk tjänst. Fänrik i svenska armén 1759-02-23. Avsked.
 • Lovisa Eleonora, född 1732, död 1735.
 • Charlotta Magdalena, född 1733, död 1819-01-31. Gift med majoren vid norra skånska kavalleriregemente, RSO, Carl Fredrik Hök, född 1724-02-14, död 1786-10-28 i Stockholm, brorsons son till häradshövdingen Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök.
 • Margareta Agnesia, född 1734, död 1762. Gift med löjtnanten Bernhard Gustaf von Schwerin af Grellenberg, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1779.
 • Birgitta Hedvig, född 1736, död 1776-06-27 i Visby. Gift med översten för Vendes artilleriregemente i Stralsund Nils Arvid Cruse, döpt 1733-01-29 i Stralsund, död 1808-05-26 och begraven 1808-05-26 i S:t Jakobs kyrka i Stralsund.
 • Barbara Maria, född 1737, död 1771-06-29. Gift med kaptenen Hans Georg Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1791.
 • Juliana Elisabet, född 1739. Gift med artillerikaptenen Johan Gabriel Unge, född 1724-07-26, död 1795-01-27.
 • Ture Didrik, född 1740. Major. Död 1822. Se Tab. 6
 • Johan Jonas, född 1742. Studerade först i Halle, sedan i Göttingen, död ogift 1775.

TAB 4

Fredrik Ludvig (son av Gustaf Peter, Tab. 3), född 1729-11-10 i Eichen i Pommern. Page hos hertigen av Sachsen Weissenfels 1742-07-20. Fänrik vid greve Doneps regemente i hessisk tjänst 1746-12-20. Löjtnant vid prins Insenburgs infanteriregemente 1755-11-12. Kaptens karaktär 1758-11-17. Avsked ur hessiska tjänsten 1758-11-17. Löjtnant i svenska armén 1761-06-17 med tur från 1758-11-17. Placerad på Löwenfeldska (sedan Sprengtportska) regementet. Kapten Löwenfeldska (sedan Sprengtportska) regementet 1761-11-10. Genom byte transporterad till Blixenska regementet 1767-02-04. RSO 1770-04-28. Major i armén 1777-05-06 och vid von Blixenska, sedermera Psilanderhielmska regementet 1778-02-18. Placemajor i Stralsund 1778-02-18. Avsked 1793-09-18. Död 1795-04-21 i Stralsund. 'Under sin hessiska tjänst deltog han i fälttågen i Holland och Brabant och blev blesserad i vänstra skuldran vid Lofeld och i högra länden vid Sangershausen'. Gift 1766-07-24 med Catharina Margareta von Stiepman, av en adlad men ej introducerad ätt, född 1740, död 1803.

Barn:

 • Peter Ludvig, född 1767-03-23 i Stralsund. Volontär vid Psilanderhielmska regementet 1770-07-06 förare vid Psilanderhielmska regementet 1778-03-11. Sergeant 1778-09-30. Avsked 1787-05-26. Död ogift 1810.
 • Catharina Maria, född 1768, död 1801. Gift 1788 med fanjunkaren Jurgen Friedrich Christian von Normann, till Tribratz.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1769, död 1830 i Stettin. Gift 1788-03-11 med löjtnanten vid livregementet i Stralsund
 • Christian Henrik Fritz von Norrmann, till Züssow och Laase.
 • Carolina Gertrud, född 1770, död ogift 1837.
 • Carl Fredrik, född 1771. Kapten. Död 1839. se Tab. 5.
 • Elisabet Sofia, född 1774. Död 1778.
 • Fredrik Gustaf, född 1775-08-06 i Stralsund. Volontär vid von Blixens regemente (garnisonsregementet i Stralsund) 1776-07-03. Fänrik vid von Blixens regemente (garnisonsregementet i Stralsund) 1785-08-19, stabsfänrik 1792-07-30. Löjtnant vid vid von Blixens regemente (garnisonsregementet i Stralsund) 1796-10-26. Kapten vid samma, då Engelbrechtska regementet 1805-02-09. RSO 1810-05-04. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23. Kapten vid preussiska 33. infanteriregementet 1815-12-28. Transporterad till 34. infanteriregementet 1820-03-03. Majors avsked 1827-12-23. Död 1845-06-13 i Anklam.
 • Charlotta Christina, född 1776, död 1776
 • Hedvig Amalia, född 1777. Klostertröken i Barth. Död ogift 1842.
 • Vilhelm Johan, född 1779, död 1785.
 • Otto Georg, född 1784-03-19 i Stralsund. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1797-03-01. Lärkonstapel vid Vendes artilleriregemente 1800-08-05. Volontär vid Engelbrechtska regementet 1801-04-05. Korpral vid Engelbrechtska regementet 1801-05-05. Rustmästare 1801-07-30. Fänrik 1802-03-24. Löjtnant vid Engelbrechtska regementet 1810-02-28. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23. Löjtnant vid 27. preussiska infanteriregementet 1816-01-13. Kapten vid 27. preussiska infanteriregementet 1818-07-06. Majors avsked 1837-07-06. Död 1865-01-12 i Magdeburg.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Fredrik Ludvig, Tab. 4), född 1771-09-01 i Stralsund. Volontär vid von Blixens regemente (garnisonsregementet i Stralsund) 1773-05-04. Fänrik vid von Blixens regemente (garnisonsregementet i Stralsund) 1785-04-21. Löjtnant vid von Blixens regemente (garnisonsregementet i Stralsund), sedermera von Engelbrechtska, regementet 1792-07-30. Kapten vid von Blixens regemente sedermera von Engelbrechtska, regementet 1803-08-14. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23. Avsked. Död 1839-12-15 i Barth i Pommern. 'Han bevistade finska kriget på 1780- och 90-talen samt fick 1791 Svensksundsmedaljen. Var även med i Pommern 1807 och blev därunder fången vid Dänholmen av fransmännen och förd till Longwy'. Gift 1810 med Fredrika Margareta Antoinetta von Mevius, född 1774, dotter av Anton Gustaf Fredrik von Mevius, till Zarrentin och Baggendorf, av en adlad, men ej introducerad ätt, och Johanna Vilhelmina Henriette von Kracht.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Carl Teodor, född 1811.
 • Ludvig Fredrik Carl, född 1813, död 1838.

TAB 6

Ture Didrik (son av Gustaf Peter, Tab. 3), född 1740-05-04 Eichen Volontär vid artilleriet 1756-04-04. Styckjunkare vid artilleriet 1758-07-11. Konstituerad fänrik vid dalregementet 1761-12-27. Konfirmations fullmakt 1763-09-21. Genom byte fänrik på e. stat vid drottningens livregemente i Stralsund 1764-05-02. Stabsfänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1765-09-20. Löjtnant 1775. Kapten 1786-04-13. RSO 1799-11-16. Majors avsked 1806-09-29. Död 1823-12-28 På Hohensee i Hohendorts socken i Pommern. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1769 i Stockholm med Christina Helena Segerberg, född 1747, död 1771. Gift 2:o med Juliana Sofia Carolina von Schmalensee, född 1754, död 1820 på Hohensee, dotter av Joakim Fredrik von Schmalensee och N. N. von Krauthof.

Barn:

 • 1. Juliana Helena, född 1771, död 1834-05-26 i Malmö. Gift 1795-03-18 i Kristianstad med kaptenen vid Vendes artilleriregemente Frans Georg Tillander, född 1761-08-07 i Riseberga socken, Kristianstads län, död 1823-05-30 i Landskrona.
 • 2. Carolina Margareta, född 1775, död 1858. Gift 1799 med kaptenen i sachsisk tjänst, friherre Hans Julius von Kirchbach, född 1746, död 1819. [(Lange, Vitæ Pomeranorum (1898).)]
 • 2. Vilhelmina Lovisa Fredrika, född 1777.
 • 2. Hedvig Carolina Maria, född 1782.
 • 2. Gustaf, född 1787. Major.
 • 2. Carl, född 1794. Löjtnant vid holländska amiralitetet i Batavia.

TAB 7

Carl Claudius (son av Gustaf, Tab. 2), född 1698-09-13. Referendarie och protonotarie i pommerska hovrätten 1723-04-09. Assessor i wismarska tribunalet. Död 1750-12-17. Gift 1725 på Rugen med Sofia Agneta Lovisa von Kahlden, född 1706, död 1769.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1725, död 1791 -06-21 i Hälsingborg. Gift 1760-11-21 med översten Per Adolf Lannerstierna, i hans 3:e gifte, född 1710, död 1786.
 • Dorotea, född 1727, död ogift 1811.
 • Samuel Fredrik, född 1729. Löjtnant vid hessiska gardet. Död ogift 1772-03-00.
 • Charlotta Dorotea, född 1737 (döpt 1737-05-12) i S.Marie förs. i Wismar, död 1804-03-11 i Hälsingborg. Gift 1763-03-19 i Greifswald med ryttmästaren, RSO, Anders Hvasser, född 1724-11-30, död 1777-12-18 i Hälsingborg.
 • Carl Leopold, född 1731. Student i Halle. Död 1764.
 • Hedvig Margareta, född 1732, död ogift 1784 i Hälsingborg och begraven 1784-06-23.
 • Johan Cuno Paris, född 1736. Sergeant vid kronprinsens regemente (garnisonsregementet i Halland) 1766-03-24. Fänrik vid Västerbottens regemente 1779-02-07.
 • Otto Vilhelm, född 1738. Volontär vid husarregementet. Löjtnant i preussisk tjänst. Gift med Hedvig Maria von Berner, född 1747.
 • Maria Elisabet, född 1741. Klostertröken i Barth. Död ogift 1811.
 • Hedvig, född 1742, död 1756.
 • Amalia, född 1744, död 1755.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: