:

Cronhielm af Flosta nr 55

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Cronhielm af Flosta nr 55 †

Grevlig 1712-02-20, introd. 1719. Utdöd 1904-06-03.

Cronhielm%20af%20Flosta%20G5500.jpg

TAB 1

Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta (son av Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, se friherrl. ätten Cronhielm nr 94, Tab. 1), greve till Flosta i Altuna socken, Västmanlands län, friherre till Segloraberg i Seglora socken, Älvsborgs län, herre till Hyltenäs i Örby socken och Kranstbo i Istorps socken (båda i Älvsborgs län) samt Styrsta i Lännäs socken, Örebro län. Född 1664-07-18 i Stockholm. Student i Uppsala1 1677-09-26. Kammarjunkare vid Würtembergska hovet 1686. Svensk hovjunkare 1687. Kammarherre hos kronprinsen (sedermera konung Carl XII) 1688. Landshövding i Västmanland 1698-04-15. Lantmarskalk vid 1710 års riksdag. Hovkansler s. å. 21/3. President i Wismarska tribunalet s. å. Kungl. råd s. å. 30/8. Tillika preses i lagkommissionen s. d. Greve 1712-02-20 (introd. 1719 under nr 55). Kansler för universitetet i Lund 1713-12-30. President i upphandlingskommissionen 1718-12-08 och i kommerskollegium s. å. 30/12. Kanslipresident 1719-05-15. Kansler för universitetet i Uppsala s. å. 29/5. Död 1737-06-03 i Stockholm och begraven s. å. 8/6 i Flostagraven i Altuna kyrka [Ak]. 'Han var en utmärkt och omtyckt ämbetsman och stod i mycken nåd och synnerligt förtroende hos konung Carl XII, men föll, efter en häftig ordväxling med prins Fredrik av Hessen, sedermera konung Fredrik I, så i hans och hans gemåls onåd, att han blev förvisad från hovet och suspenderad från sina ämbeten. Gjorde 1721-07-20 Flosta med en mängd underlydande till fideikommiss för sin andre son Lars och dennes efterkommande'. Har inlagt synnerlig förtjänst vid utarbetandet av 1734 års lag. Gift 1:o 1693-05-07 med grevinnan Maria Wallenstedt, född 1677-12-27 i Stockholm, död där 1723-08-23 och begraven s. å. 5/9 i Klara kyrka, dotter av k. rådet och presidenten Lars Larsson Wallius, adlad, friherre och greve Wallenstedt, och Maria Uttermarck. Gift 2:o 1725-10-24 Brunnby med friherrinnan Henrietta Beata Horn af Marienborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1704 med landshövdingen och överkommendanten, friherre Nils Posse af Säby. född 1660, död 1723), död 1740, dotter av riksrådet och fältmarskalken Henrik Horn, friherre Horn af Marienborg, och hans 4:e fru grevinnan Beata Magdalena Wittenberg.

Barn:

 • 1. Hebbla Maria, född 1694-04-29 i Stockholm. Död 1695-08
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1695-08-05. Död 1738-01-28. Gift 1:o 1715-12-27 med kaptenen, friherre Axel Julius Coyet, född 1692, död 1719. Gift 2:o 1722-02-18 på Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län med generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Axel Erik Roos, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1765.
 • 1. Carl, född 1697. Överstelöjtnant. Död 1759. Se Tab. 2.
 • 1. Lars, född 1698. Lagman. Död 1755. Se Tab. 5.
 • 1. Maria Regina, född 1700-06-21. Död s. å. i sept.
 • 1. Magdalena Sibilla, född 1701-07-20. Död 1727-08-24 på hemresan från sitt bröllop Hvilsta. Gift 1727-07-20 med generalmajoren, friherre Carl von Otter, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1763.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1702-07-28 på Västerås slott. Död 1742-01-05 i Stockholm. Gift 1721-11-16 med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Vilhelm von Köhler, född 1690, död 1739.
 • 1. En dotter, född 1703-10-30, död strax.
 • 1. Gustaf, född 1705-04-05. Student i Uppsala1 1720-02-11. Sergeant vid livgardet2. Fänrik vid dalregementet 1730-08-12. Död 1732 i Stockholm och begraven s. å. 23/2 i Jakobs kyrka .
 • 1. Johan, född 1707. Generallöjtnant och landshövding. Död 1782. Se Tab. 13.
 • 1. Maria Christina, född 1707-12-31. Död 1765-10-23 Gullbringa. Gift 1728-04-12 Svaneholm med sin systers svåger, generallöjtnanten, friherre Georg Reinhold von Köhler. född 1687, död 1758.
 • 1. Regina, född 1708-11-16, död 1709-01-15.
 • 1. Regina Catharina, född 1710-12-10 i Stockholm, död 1774-11-24 Holma och jordfäst s. å. 9/12 i Hörs kyrka samt gravsatt s. å. 13/12 i Knutstorpsgraven i Kågeröds kyrka. Gift 1:o 1728 med ryttmästaren, friherre Claes Anckarstierna, nr 96, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1730. Gift 2:o 1738-07-06 med överstelöjtnanten Otto Fredrik von Schwerin, natural. von Schwerin af Spantekow, i hans 3:e gifte, född 1692, död 1741.
 • 1. Sofia Fredrika, född 1712-12-10. Död 1739-05-13 Herrevadskloster s län och begraven i juni s. å. i Riseberga kyrka. Gift 1731-04 med generalen och landshövdingen Johan Fredrik von Kaulbars, friherre von Kaulbars, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1762.
 • 1. Gabriel, född 1714-02-05, död s. m.
 • 1. Hebbla Christina, född 1716-11-26. Död 1741-04-14 i Östra Stenby socken, Östergötlands län. Gift 1733-02-16 med kaptenen, friherre Malkolm Hamilton af Hageby, född 1695, död 1741.

TAB 2

Carl (son av Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, Tab. 1), till Kambol (Qvantensburg) i Bolstads socken, Älvsborgs län. Född 1697-01-10 i Stockholm. Student i Uppsala1 1712-02-27. Volontär vid Västgöta femmänningsregemente till fot3 1712. Sergeant därst. s. å. Fänrik 1713-12-31. Konfirm.fullm. 1717-01-19. Löjtnant 1718-02-24. Kapten vid dalregementet s. å. 13/9. Överadjutant hos general Rehnskiöld under ett år från 1719-06-01. Överstelöjtnant vid det nya regemente, som skulle uppsättas i Finland av överste Mac Dougall 1722-05-05. Ryttmästares exspektans vid södra skånska kavalleriregementet 1723. Transp. till överstelöjtnants exspektans vid Upplands regemente 1730-07. Avsked 1741-06-13. RSO 1751-12-04. Död 1759-12-24 på Kambol. Gift 1738-07-13 med Anna Margareta Segerfelt, född 1718-10-24, död 1786-08-08 Söbyn s socken, Älvsborgs län, dotter av översten Abraham Melander, adlad Segerfelt, och Elisabet Iserhielm.

Barn:

 • Gustaf Abraham, född 1740-04-12. Student i Uppsala1 1756-11-30. Levde utan tjänst. Död ogift 1788-07-01 Hagen .
 • Salomon, född 1742. Kansliråd. Död 1813. Se Tab. 3.
 • Maria Elisabet, född 1744-09-08. Död ogift 1810-02-26 i Vänersborg.
 • Ulrika Eleonora, född 1746-04-28. Död ogift 1808-09-01.

TAB 3

Salomon (son av Carl, Tab. 2), född 1742-03-06. Student i Uppsala1 1756-11-30. Kopist vid inrikes civilexpeditionen 1773-04-20. Kanslist därst. s. å. 13/9. Protokollssekreterare. Kansliråds avsked. Död 1813-05-30 Bottna. Gift 1775-10-03 i Stockholm med Margareta Lovisa Heijkenskjöld, född 1746-05-29, död 1828-08-06 på Noor i nämnda socken, dotter av bergsrådet Detlof Heijke, adlad Heijkenskjöld, och Catharina Elisabet Hising.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1776-07-01 på Bredsjö i Järlåsa socken, Uppsala län, död ogift 1868-03-03 i Stockholm.
 • Charlotta Lovisa, född 1777-11-24, död ogift 1799-09-02 på Bottna.
 • Carl Detlof, född 1779-06-30, död s. å. 21/8.
 • Carl Detlof, född 1781. Generalmajor. Död 1844. Se Tab. 4.
 • Anna Gustava, född 1783-09-06 på Bottna. Stiftsjungfru. Död 1854-04-16 i Göteborg och begraven på gamla kyrkogården därst. Gift 1:o 1801-05-22 Östanås med majoren och krigsrådet, RSO, Per Adolf Geijer (broder till översten Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer), från vilken hon 1818 blev skild, född 1767-08-05 på Lindfors bruk i Nyeds socken, Värmlands län4, död 1826-08-02 i Åmål4. Gift 2:o 1818-12-23 i Örgryte socken Göteborgs och Bohus län med kaptenen Jakob von Matérn, född 1791, död 1854.

TAB 4

Carl Detlof (son av Salomon, Tab. 3), född 1781-08-28. Stabsfänrik vid Hälsinge regemente 1788-01-08. Fänrik vid livregementets värvade infanteribataljon2 1801-07-16. Sekundlöjtnant därst. s. å. 7/12. Premiärlöjtnant2 1803-03-09. Kapten vid konungens 2. livgarde 1809-02-23. RSO s. å. 3/7. Kompanichef2 1810-05-08. Major i armén 1814-01-07. 3. Major vid nämnda livgarde 1817-06-10. 2. Major därst.2 s. å. 29/7. Överstelöjtnant i armén s. å. 7/10. 1. major vid nämnda livgarde2 s. å. 11/11. Överste i armén 1822-01-28. Överste och chef för 2. livgrenadjärregementet 1825-04-30. Generaladjutant 1832-01-28. KSO 1838-01-28. Generalmajor 1843-02-06. Död 1844-01-17 i Linköping. 'Han bevistade kriget i Tyskland, kom 1814-01-19 såsom kurir till Stockholm med nycklarna till danska fästningen Fredriksort, och var slutligen blesserad i krig'. Gift 1812-09-18 på Åkers styckebruk i Åkers socken, Södermanlands län med grevinnan Sofia Maria von Rosen, född 1784-02-21 Karsholm s län, död 1853-06-16 i Västerås, dotter av landshövdingen, greve Gustaf Fredrik von Rosen, och Maria Juliana Wahrendorff.

Barn:

 • Lovisa Juliana Sofia, född 1815-06-10. Stiftsjungfru. Död 1822-06-04 i Stockholm.

TAB 5

Lars (son av Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, Tab. 1), till Flosta, Styrsta och Kranstbo, vilka han fick till fideikommiss av fadern, samt Årsta, Zachrisberg, Hägersten och Valla, alla i Brännkyrka socken, Stockholms län och Åsboda i Tillinge socken, Brunsta i Övergrans socken, Tuna och Sylta i Näs socken (samtliga i Uppsala län). Född 1698-11-16 i Stockholm. Student i Uppsala1 1712-02-27. Kammarjunkare vid Württembergska hovet 1717. Registrator i riksarkivet 1718-10-17. Avsked på egen begäran5 1719-12-10. Kammarjunkare hos hertig Carl Fredrik av Holstein-Gottorp samt hans sändebud till Wolfenbüttelska hovet 1719. Densammes kammarherre s. å. och etatsråd 1724. Lagman i Västmanland5 1733-12-17. Avsked på egen begäran5 1739-05-19. Död 1755-07-15 på Flosta. Han har under psevdonymen Stephan Cassius utgivit »De Jure Legatorum». Gift 1:o 1728-06-18 med sin styvsyster, friherrinnan Eleonora Magdalena Mariana Posse af Säby, född 1711-01-20 i Wismar, död 1743-05-11, dotter av landshövdingen och överkommendanten, friherre Nils Posse af Säby, och friherrinnan Henrietta Beata Horn af Marienborg. Gift 2:o 1745-11-07 Tisby med friherrinnan Ulrika Christina Duwall, född 1713-09-29 i Eisleben, död 1783-11-25 i Sala, dotter av majoren, friherre Christoffer Duwall, och Christiana Amanda Eulalia von Bülow.

Barn:

 • 1. En son, dödfödd 1729-04.
 • 1. Gustaf Henrik Gottlob, född 1730-04. Död s. å. i juni.
 • 1. Fredrik Ulrik, född 1731. Kapten. Död 1769. Se Tab. 6.
 • 1. Henrietta Maria, född 1732-11-24. Död 1765-03-31 och begraven i Klara kyrka, Stockholm. Gift 1760-12-26 med översten Lorentz von Rehausen, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1792.
 • 1. Beata Magdalena, född 1734-03-29. Död 1807-04-24 Hornö. Gift 1763-03-20 med översten Erik Malmerfelt, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1800.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1735-12-01, död 1736.
 • 1. Gustaf, född 1737-04-29. död s. å.
 • 1. Nils Mauritz, född 1739-01-26, död 1741-09-05 på Flosta.
 • 1. Henrik Christoffer, född 1740. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 7.
 • 1. Eleonora Mariana, född 1742-12-22, död 1743.
 • 2. Lars Ulrik, född 1746-09-05 på Flosta. Student i Uppsala1 1757-05-05. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium12 1765-10-09. Hovjunkare11 1766-03-13. Död ogift 1772-03-09 i Sala.
 • 2. Gustava Christiana, född 1747-08-17 på Flosta, död 1753-07-02.
 • 2. Ulrika Mariana, född 1749-01-06 på Flosta, död ogift 1820-10-25 i Sala.
 • 2. Hebbla Lucretia, född 1750-01-22 på Flosta, död där 1751-11-19.
 • 2. Lovisa Eleonora, född 1750-01-17 på Flosta, död där 1751-11-13.
 • 2. Gustaf Didrik, född 1751-11-29 på Flosta, död där 1752-07-01.
 • 2. Maria Christiana, född 1752-10-02 på Flosta, död där 1755-09-29.
 • 2. Lovisa Gustava, född 1754-11-29 på Flosta, död där 1755-09-09.

TAB 6

Fredrik Ulrik (son av Lars, Tab. 5), till Flosta och Forssa. Född 1731-04-29 i Stockholm. Student i Uppsala1 1748-03-18. Fänrik vid livgardet. Kapten vid ett värvat garnisonsregemente. Död 1769-12-15 på sin egendom i Västergötland. Kallas vid sin död kapten i utländsk tjänst. Gift 1753-12-27 på Knutstorp i Kågeröds socken, Malmöhus län med sin kusin, friherrinnan Amalia Hindrietta Cornelia Anckarstierna, född 1730-09-01 Boarp s län, död 1757-06-15 Kranstbo, dotter av ryttmästaren, friherre Claes Anckarstierna, och hans 2:a fru grevinnan Regina Catharina Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • Eleonora Mariana, född 1755-08-17, död 1772-02-01 på Örnäs vid Gränna. Gift 1770-11-15 Gullbringa med sin faders kusin, vice presidenten, friherre Axel Johan von Köhler, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1831.

TAB 7

Henrik Christoffer (son av Lars, Tab. 5), till Flosta. Född 1740-11-05 på nämnda egendom. Kadett vid artilleriet i Stockholm2 1755. Student i Uppsala1 1757-05-05. Sergeant 1757-11-11. Fänrik vid Posseska regementet 1758-05-10. Konfirm.fullm.2 1763-09-21. Löjtnant därst. 1764-10-16. Reducerad vid regementets indragning2 1766-12-31. Placerad på Kalmar regemente 1767-04-01. Genom byte transp. till drottningens livregemente s. å. 18/12. Avsked 1770-07-16. Kallas kapten 178310. Död 1803-10-15 på Flosta. Gift 1:o 1770-02-13 med (grevinnan) Henrietta Maria Margareta Jahnke, född 1745, död 1778-04-24 på Flosta, dotter av kaptenen vid drottningens livregemente i Pommern (polske greven) Carl Fredrik Jahnke och Margareta Maria de Carnall B. Gift 2:o 1778-11-24 (30/11) på Brunna säteri i Vänge socken, Uppsala län med friherrinnan Anna Catharina Strömberg, född 1755-09-30 på Hesselby, död 1811-10-23 på Nystrand vid Sala, dotter av kammarherren, friherre Ulrik Alexander Strömberg, och hans 2:a fru Christina Bergbom.

Barn:

 • 1. Fredrika Eleonora Mariana, född 1771-04-01 på Flosta, död där 1773-07-16.
 • 1. Beata Gustava, född 1772-04-18 på Flosta, död där 1773-07-18.
 • 1. Henrietta Sofia, född 1773-04-23 på Flosta, död 1848-04-29 på Kårtorp vid Norrköping. Gift 1796-12-24 på Flosta med kyrkoherden i Vimmerby, hovpredikanten Israel Gustaf Wänman, född 1762-09-10 i Nerpis socken i Österbotten, död 1821-11-12 i Vimmerby.
 • 1. Polykarpus, född 1774. Hovjägmästare. Död 1810. Se Tab. 8.
 • 1. Lars Fredrik, född 1776. Kabinettskammarherre. Död 1832. Se Tab. 9.
 • 1. Gustaf, född 1778-04-12, död s. å. 27/6.
 • 2. Henrik Mauritz, född 1780. Överstelöjtnant. Död 1832. Se Tab. 10.
 • 2. Catharina Charlotta Cecilia, född 1781-03-26 Järinge. Stiftsjungfru. Död 1820-06-12 i Stockholm. Gift 1814-10-01 med urfabrikören i Arboga Johan Brunell, från vilken hon blev skild, levde 1826.
 • 2. Ulrik Carl August, född 1782-04-01 på Järinge. Död där 1783-11-06.
 • 2. Johan Axel, född 1783-07-07 på Järinge, död där s. å. 25/7.
 • 2. Fredrika Eleonora, född 1784-03-24. Stiftsjungfru. Mördad 1815-09-13. Gift 1813-10-05 med ryttmästaren i kurmainzisk tjänst Edvard Ernst von Essenberg, född 1773-12 i Basel, halshuggen 1816-06-12 på avrättsplatsen utanför Falun. Han ihjälsköt hustrun 1815-09-13 och ihjälslog dagen därpå hennes före äktenskapet födde son med fiskaren i Västerås C. G. Lütken.
 • 2. Carl Emil, född 1785-09-11 på Järinge. Kadett vid Karlberg 1800-10-23. Utexaminerad 1805-09-20. Fänrik vid Västerbottens regemente s. å. 8/10. Avsked 1810-10-04. Död i Ryssland.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1787. Ställdes av Svea hovrätt under adjutantens greve Lars Fredrik Cronhielms förmyndarskap 1811-12-10. Död 1817-06-14 på Flosta.
 • 2. Alexander Axel, född 1790-03-17 i Enköping. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Utexaminerad6 1807-04-02. Fänrik vid Hälsinge regemente s. å. 10/4. Sekundlöjtnant därst. 1812-03-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1816-06-18. Kapten. Död ogift 1819-01-12 på Flosta.
 • 2. Beata Ulrika, född 1791-05-06 på Långtora i likanämnd socken, Uppsala län. Stiftsjungfru. Död 1822-08-27 Säva. Gift 1814-04-06 i Stockholm med tullinspektören Olof Nyblæus, från vilken hon 1815 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1816 med Carolina Ulrika Ottiliana Wissendorff född 1794, död 1847)7, född 1786, död 1859.7

TAB 8

Polykarpus (son av Henrik Christoffer, Tab. 7), till Flosta. Född 1774-12-13 på nämnda egendom. Hovjägmästares fullmakt 1806-01-27. Död 1810-12-22 på Kranstbo. Gift 1797-12-24 Segloraberg med Anna Margareta Maria Edenhielm, född 1771-03-28 på Öresten i Örby socken, Älvsborgs län, död 1810-10-29 i Värö prästgård Hallands län, dotter av generalmajoren Erik Edman, adlad och adopt. Edenhielm, och Anna Catharina Ridderstam.

Barn:

 • Henrietta Catharina, född 1799-09-02 på Kranstbo, död 1837-01-05. Gift 1823 med ryttmästaren vid kronprinsens husarregemente Johan Fredrik Öman, född 1791-10-16, död 1858.
 • Anna Margareta Lovisa, född 1801-09-24, död 1871-01-21 i Örebro. Gift 1821-08-05 med kammarjunkaren och kornetten Axel Fredrik Rosenborg, född 1800, död 1829.
 • Emilia Jakobina, född 1804-11-02 på Kranstbo, död där 1806-03-02.
 • Alexander Henrik, född 1806-06-18, död barn.
 • Henrik Erik Polykarpus, född 1807-07-04, död 1808-07-18.
 • Emilia Eleonora Paulina, född 1810-03-24 på Kranstbo. död 1887-08-09 i Visseltofta prästgård, Kristianstads län. Gift 1835-05-29 i Jönköping med kyrkoherden i Mjällby pastorat av Lunds stift, hovpredikanten och kontraktsprosten, filosofie doktorn Carl Magnus Westdahl, född 1798-09-23 i Ingelstad i Östra Torsås socken, Kronobergs län, död 1865-04-29 i Karlshamn.

TAB 9

Lars Fredrik (son av Henrik Christoffer, Tab. 7), till Flosta. Född 1776-11-18 på nämnda egendom. Sergeant vid Västmanlands regemente 1793-08-31. Sekundadjutant därst. 1794-06-07. Avsked 1800-09-08. Kabinettskammarherre, tjänstgörande hos konung Carl XIII 1815. Registrator vid KMO 1817-04-28. RNO 1820-11-27. Död 1832-02-08 i Uppsala. Gift 1:o 1801-06-01 Ryningsberg med sin sysslings dotter, friherrinnan Catharina Carolina Constantia Fleetwood, från vilken han blev skild 1816, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1817-01-05 Kvartinge, med kabinettskammarherren Gustaf Erik Modée, född 1777, död 1828, gift 3:o 1837-01-24 i Stockholm med sin svåger, hovmarskalken, greve Gustaf Erik Ruuth, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1741), född 1785-10-31, död 1856-01-06 i Karlshamn, dotter av kammarjunkaren, friherre Bernhard Axel Fleetwood, och friherrinnan Regina Charlotta von Köhler. Gift 2:o 1819-09-04 med friherrinnan Catharina Charlotta De Geer af Leufsta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1807-01-08 i Uppsala med konteramiralen och landshövdingen, friherre Fredrik Georg Strömfelt, greve Strömfelt, i hans 3:e gifte, född 1738, död 1814), född 1780-05-29 Frötuna, död 1831-09-08 i Uppsala, dotter av riksrådet, friherre Emanuel De Geer af Leufsta, och grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen.

Barn:

 • 1. Maria Charlotta Constantia, född 1802-03-30. Stiftsjungfru. Död 1859-01-14 Ekarebol s socken, Älvsborgs län. Gift 1829-09-13 på Flosta med kaptenen Robert Ulrik Silfversvan, född 1790, död 1853.
 • 1. Anna Carolina Pamela, född 1804-12-15. Stiftsjungfru. Död 1808-01-21.
 • 1. Axel Henrik, till Flosta. Född 1806-01-13 på Ryningsberg. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Avgången 1822-11-15. Fanjunkare vid livregementets dragoner 1824-01-10. Officersexamen s. å. 2/9. Avsked från regementet 1825-05-02. Student i Uppsala s. å. Examen för inträde i konungens kansli 1827-06-27. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1828-04-09. Underlöjtnant därst. s. å. 13/12. Avsked såsom kornett i armén 1829-07-24. Död barnlös 1854-10-05 i Stockholm [KrAB]. Gift där 1832-05-11 med Anna Ulrika Askeqvist, född 1800, död 1879-06-15 vid Gripsholm.
 • 1. Julia Fredrika, född 1807-10-21, död 1809-04-05 Vingsleör .
 • 1. Sofia Gustava, född 1808-11-10 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1871-11-30 i Stockholm. Gift 1824-09-16 i förstnämnda stad med kommendörkaptenen, friherre Josef Hierta, född 1788, död 1853.
 • 1. Lars Fredrik, född 1811-05-06 på Flosta. Student i Uppsala 18272. Teol. examen2 s. å. 11/12. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1830-01-20. Kornett därst. s. å. 13/11. Löjtnant 1833-09-07. Ryttmästare 1843-07-04. RSO 1853-04-28. Majors avsked 1857-03-27. Död 1880-03-12 i Stockholm. Han innehade efter broderns död det gamla familjefideikommisset Flosta med underlydande och utbytte med K. M:ts tillstånd fideikommissnaturen å åtskilliga därunder lydande hemman mot det av honom inköpta frälsesäteriet Näsby i Täby socken, Stockholms län.
 • 1. Gustaf, född 1813-10-02, död strax.

TAB 10

Henrik Mauritz (son av Henrik Christoffer, Tab. 7), född 1780-01-22 på Flosta. Volontär vid livgardet 1782-11-21. Fänrik därst. 1787-08-30. Transp. till Västmanlands regemente 1791-12-20. Löjtnant därst. 1800-09-08. Kapten 1808-03-29. Major i armén 1809-06-29. 1. major vid regementet2 1813-11-27. RSO 1814-08-24. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. samt tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1815-02-21. Placerad som kapten vid Gotlands nationalbeväring 1816. Avförd ur rullorna 18298. Död 1832-03-28 i Stockholm. Gift 1810-04-22 i Västerås med friherrinnan Beata Juliana Taube af Odenkat, född 1780-07-04, död 1840-03-01 i Västerås, dotter av ordensbiskopen friherre Carl Edvard Taube af Odenkat, och Catharina Eleonora Benzelstierna.

Barn:

 • Henrik Edvard Christoffer, född 1815. Löjtnant. Död 1848. Se Tab. 11.
 • Axel Fredrik, född 1817. Furir. Död 1850. Se Tab. 12.

TAB 11

Henrik Edvard Christoffer (son av Henrik Mauritz, Tab. 10), född 1815-11-16. Kadett vid Karlberg 1830-08-03 utexaminerad 1839-07-23. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 10/8. Löjtnant därst. 1843-11-28. Död 1848-09-28 i Stockholm. Gift 1843-05-18 i Sko socken Uppsala län med Charlotta'' Lindman, född 1817-11-20 i Uppsala, död där 1863-09-30, dotter av rådmannen och garvaren därst. Mattias Lindman och hans 2:a fru Anna Charlotta Rosenblad.

Barn:

 • Anna, född 1843-09-17, död ogift 1865-11-15 i Uppsala.
 • Henrik Julius, född 1844-11-15 på kaptensbostället Skjulhamra i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Student i Uppsala 1863-12-10. Fanjunkare vid Hälsinge regemente 1866-07-09. Officersexamen 1867-04-30. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarekår 1869-02-05. Löjtnant 1874-08-14. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant i armén kvarstå 1881-07-22. Löjtnant i nämnda fältjägarekårs reserv 1887-04-15. Kapten i kårens reserv 1888-01-27. RSO 1893-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1894. Död 1897-07-06 i Hartzburg i Tyskland. Innehade efter sin faders kusins död 1880 fideikommissegendomarna Flosta, Näsby samt Kranstbo och Byslätt, dessa senare i Istorps socken, Älvsborgs län. Gift 1880-09-16 på Mariedal å Frösön, Jämtlands län med Ebba Christina Lindblad, född 1858-05-02, på kaptensbostället Hårsta i Undersåkers socken, Jämtlands län, död 1943-02-20 i Lidingö (Adolf Fredriks förs., Stockholm db nr 24) och utgick med henne denna grevliga ätt även på kvinnosidan, dotter av lantbrukaren Gustaf Edvard Lindblad och Ebba Christina Cecilia Lagercrantz.
 • Carl, född 1846-09-10. Kadett vid Karlberg 1863-05-04. Kammarpage hos konungen 1867. Avgången från krigsakademien 1869-11-09. Sedermera bosatt en tid i Buffalo i Nordamerika. Död 1904-06-03 i Stockholm. Innehade efter broderns död fideikommissegendomama Flosta, Näsby (till 1902), Kranstbo och Byslätt. Gift 1897 i Boston i Norra Amerika med änkefru Carolina Mathilda Tillie Nelson, född 1868-05-09, död 1900-03-29 i Stockholm.
 • Beata, född posthuma, 1849-01-23 död s. å. 18/5.

TAB 12

Axel Fredrik (son av Henrik Mauritz, Tab. 10), född 1817-08-02 i Sala. Kadett vid Karlberg 1833-10-10. Avgången 1836-09-10. Volontär vid Västgötadals regemente 1837-09-19. Furir vid Närkes regemente 1838-05-13. Avsked. Död 1850-05-21 i Stockholm. Gift där 1847-10-03 med Christina Charlotta Karth, född 1819-06-18, död 1853-11-09 i Stockholm Adolf Fredriks förs., Stockholm, dotter av kryddkramhandlaren i nämnda stad E. G. Karth och Brita Catharina Wanselius.

Barn:

 • Alfred Robert, född 1840-08-22 i Paris. Furir vid Hälsinge regemente. Student i Uppsala 1861. Deltog såsom frivillig i dansk-tyska kriget 1864. Tillfångatagen av preussarna vid Dybböl s. å. Ihjälsköt 1865-03-04 sin mormoder och dömdes därför till livstids straffarbete s. å. i sept. Under rättegången upplystes att han var son till franske envoyén i Stockholm greve Charles Henry Edgar de Mornay samt att greve Axel Fredrik Cronhielm blivit köpt att påtaga sig faderskapet. Fick nåd 1878-01 och bosatte sig i Nordamerika. Död 1902-05-21. Om honom se Riddarhusdirektionens protokoll 1865-03-16 och k. maj:ts dom 1910-10-25.

TAB 13

Johan (son av Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, Tab. 1), till Vi i Borgs och Löts socken, Östergötlands län. Född 1707-01-14. Student i Uppsala1 1720-02-11. Volontär vid fortifikationen s. å. Konduktör därst. 1721-07-29. Löjtnant vid skånska brigaden 1724-04-29. Sekundkapten vid generalmajor Lencks regemente i fransk tjänst 1726-02-20. Kapten i fransk tjänst 1734-02-13. Kapten vid fortifikationsbrigaden i Kalmar 1739-06-05 och vid brigaden i Stockholm 1741-08-03. Korpral vid livdrabanterna 1744-01-21. Överste och generaladjutant 1748-03-17. RSO s. 26/9. Löjtnant vid livdrabanterna 1749-10-24. Överste för ett värv. infanteriregemente 1752-10-30. KSOmstk 1759-11-25. Generalmajor 1760-01-16. Överste för Älvsborgs regemente 1766-10-08. Landshövding och överkommendant i Malmöhus län 1769-03-21. Generallöjtnant s. å. 25/4. Avsked 1772-07-28. Död 1782-01-27 i Norrköping. Gift 1:o 1739-03-01 med hovfröken grevinnan Sigrid Bonde af Björnö, född 1719-12-11 i Linköping, död 1753-12-23 på Vi, dotter av riksrådet greve Gustaf Bonde af Björnö, och hans 1:a fru friherrinnan Charlotta Ulrika von Liewen. Gift 2:o 1756-10-17 med friherrinnan Christina Ribbing af Koberg, född 1723-05-20 i Göteborg, död 1773-03-02 i Malmö, dotter av generalmajoren och landshövdingen Bengt Ribbing, friherre Ribbing af Koberg, och grevinnan Ulrika Eleonora Piper.

Barn:

 • 1. Fredrik Ulrik. född 1739-12-05 Stockholm. Student i Uppsala1 1755-03-03. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Död ogift 1761-01-21 på Vi.
 • 1. Charlotta, född 1740-12-05. Hovfröken. Död 1798-12-03 Malma. Gift 1774-08-18 Nybyholm med statskommissarien Johan Arndt von Post, i hans 3:e gifte, född 1730, död 1800.
 • 1. Gustaf, född 1741-10-22. Antagen till krigstjänst 1750. Sergeant vid garnisonsregementet i Stralsund 1754-05-10. Student i Uppsala1 1755-03-03. Fänrik vid Cronhielmska regementet 1757-01-15. Fänrik vid livgardet 1758-04-10. Löjtnant därst. 1763-08-12. Kapten 1772-03-20. Överstelöjtnant i armén s. å. 13/9. Kavaljer hos hertig Carl 1774. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1778-02-18. RSO 1779-01-24. Överste i armén9 1782-09-01. Överste och chef för Västgötadals regemente9 1785-07-12. Generalmajor 1792-04-18. Död barnlös 1793-02-03 på överstebostället Slädene i likanämnd socken, Skaraborgs län. Han bevistade pommerska kriget 1760 och 1761 samt finska kriget 1788. Gift 1784-02-17 Ekenäs med sin systers svägerska, friherrinnan Ebba Margareta Banér i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1803-09-09 Ekenäs, med vice presidenten, friherre Axel Johan von Köhler, i hans 3:e gifte, född 1746, död 1831), född 1746-10-18 på Ekenäs, död 1822-11-17 i Lidköping, dotter av kammarherren, friherre Johan Mauritz Banér, och friherrinnan Hedvig Ulrika Catharina Ribbing af Zernava.
 • 1. Johan, född 1743-08-28 och död 1754-01-18 på Vi.
 • 1. Lovisa Fredrika, född 1744-10. Hovfröken11 1762-12-31. Död 1818-05-27 i Norrköping. Gift 1764-12-02 på Stockholms slott med översten, friherre Johan Gabriel Banér, född 1733, död 1811.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1758-07-22 på Vi, död där s. å. 19/10.
 • 2. Axel, född 1763-07-09 i Pommern. Volontär vid Sprengtportska regementet 1777-09-09. Förare vid livgardet 1778-05-24. Fänrik därst. s. å. 1/6. Löjtnant 1783-04-17. Extra kapten vid Svea livgarde 1791-11-17. Stabskapten därst. 1793-04-15. Kompanichef2 1795-04-20. Avsked2 1796-04-01 och reste s. å. ut ur riket och har dött utomlands. Han bevistade finska kriget 1788–90.
 • 2. Polykarpus, född 1764-05-20. Volontär vid Sprengtportska regementet 1777-04-09. Sergeant vid livgardet 1778-12-03. Fänrik därst. 1779-02-08. Löjtnant 1784-10-20. Kapten vid Upplands regemente 1793-08-26. Transp. till adelsfanan 1803-06-08. Död ogift 1804-07-09 Björkvik och begraven därst. s. å. 12/7. Han bevistade 1788–1790 års krig i Finland.

Källor

1Um. 2KrAB. 3Lk. 4As. 5Br. 6Hc. 7Öä. 8Wg. 9Nh. 10Inr. Tidningar. 11SAB. 12Ak.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: