:

Von Wachenfeldt nr 1743

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Wachenfeldt nr 1743

Adlad 1688-06-18, introd. 1723.

Släkten har utan tvivel sitt namn från en liten ort Wachenhausen nära Northeim i Hannover.

Från en broder till den adlade, pastorn i Granzin (vid Lübz) i Mecklenburg-Schwerin Henrik Christian Wachenhusen, född 1642, död 1717, härstammar en ännu i Tyskland levande släkt Wachenhusen.


Wachenfeldt A174300.png

Wachenfeldt A174301.jpg

TAB 1

Carl Wachenhusen, född 1600 i Northeim. På Wallensteins befallning installerad som pastor i Granzin 1628-09-07. Bodde 1637–1641 med hustru och barn först i Schwerin, sedan i Holstein. Död 1669-06-29 i Granzin. Gift med Sofia Hoppe, född 1608, levde änka i Granzin.

Barn:

 • David Fredrik Wachenhusen, adlad von Wachenfeldt, född 1634. Ryttare i svensk tjänst 1656. Korpral s. å. Kvartermästare vid Jämtlands regemente 1657. Kornett därst. 1658. Avsked 1662. Regementskvartermästare vid general-wachtmeistern Garniers regemente vid kejserliga armén i Ungern s. å. Kavallerilöjtnant i Braunschweig-Lüneburgisk tjänst. Ryttmästare vid hertig Fredriks av Mecklenburg kurbrandenburgska regemente 1672. Major i svensk tjänst under general Wrangel i Wismar 1674. Dansk överstelöjtnant 1677. Sedan åter i svensk tjänst. Adlad 1688-06-18 (sönerna introd. 1723 under nr 1743). Överstelöjtnant. Död före 1702 i Wismar. Då han 1674 åter gick i svensk tjänst, upprättade han ett kompani friryttare, med vilket han förlades i Wismar, varest han med tapperhet utstod hela denna stads belägring samt fick vid ett utfall sitt vänstra ben genom en styckekula avskjutet. Köpte 1679 Kl.-Bresen vid Lübz, som han sålde 1698. Gift 1:o med Agneta Langnickel. Gift 2:o 1679-06-26 i Güstrow med Barbara Maria Kistmacher, död före 1691, dotter av borgmästaren i Güstrow Joakim Kistmacher och Catharina Steffens. Gift 3:o med Anna Hedvig von Bülow, död 1738 Tittersta och begraven s. å. 28/12, dotter av arrendatorn av Kl.-Stieten i Mecklenburg Paul Andreas von Bülow och Dorotea von Sperling.
  Barn:
  • 1. En dotter, född 1675, död 1706. Gift 1694 med kaptenen i preussisk tjänst August Otto Eversen.
  • 2. Joakim Fredrik, till Sällerås i Länghems socken, Älvsborgs län. Född 1680-06-03 i Güstrow. Kadett i kurfurstens av Brandenburg tjänst 1694. Volontär vid guvernörsregementet i Wismar 1697. Förare därst. 1699. Sekundkornett vid Östgöta kavalleriregemente 1701-10-13. Premiärkornett därst. 1702-01-11. Löjtnant 1703-10-02. Kapten vid bremiska dragonregementet 1708-03-10. Major därst. 1715-11-14. Kaptens indelning vid Österbottens regemente. Överstelöjtnants avsked 1741-10-14. RSO 1751-12-04. Död ogift 1764-03-05 på Sällerås samt begraven i Länghems kyrka, varest hans huvudbaner finnes. Han var med vid Düna, Klissov, Thorn, Fraustadt, Gadebusch och Tönningen, varest han blev fången 1713-05-16, men hemkom 1714-12-00, samt i 1718 års fälttåg i Norge.
  • 2. Carl Fredrik, född 1681. Kapten. Död 1760. Se Tab. 2
  • 2. Anna Catharina, född 1683-10-19 i Güstrow, död 1759. Gift med överstelöjtnanten Johan Gottfrid Meurer, död före 1738.
  • 2. Anna Maria, född 1686-02-28 i Güstrow.
  • 2. David Fredrik, född 1687. Kapten. Död 1735. Se Tab. 16
  • 3. Elsa Dorotea, född 1693 (eller 1698), död 1736-10-16 Mickelsön. Gift med kaptenen Carl Reinhold Uggla, i hans 1:a gifte, född 1691, död 1744.
  • 3. Margareta, född 1695, död s. å.
  • 3. Paul Fredrik, född 1700. Löjtnant. Död 1779. Se Tab. 18.

TAB 2

Carl Fredrik, (son av David Fredrik Wachenhusen, adlad von Wachenfeldt, tab 1), född 1681-09-30 i Güstrow. Page hos general Liewen. Volontär vid garnisonsregementet i Wismar 1699. Korpral därst. 1700. Förare s. å. Avsked 1701. Volontär vid Upplands regemente s. å. Sekundfänrik därst. 1703-09-14. Premiärfänrik 1704-04-22. Sekundlöjtnant 1707-05-02. Kapten 1719-05-13. Kapten vid Älvsborgs regemente 1724-10-20 och vid garnisonsregementet i Malmö 1745-05-13. Majors avsked 1747-11-03. Död 1760-03-22 Skogen. Han blev 1705 i aktionen med ryssarna vid Warschaus brygga svårt blesserad och fick högra armpipan avskjuten samt i stormningen av Veprik den 7 jan. 1709 sårad i huvudet. Tillfångatogs vid Perevolotjna den 1 juli 1709 och fördes till Saranski, varifrån han rymde och hemkom i febr. 1719. Gift 1:o under fångenskapen i Ryssland med N. N., som efter sex veckor dog. Gift 2:o 1722-04-05 med sin svägerskas moster Anna Christina Reuter af Skälboö i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710-10-25 med majoren Johan Claudius Storckenfeldt, i hans 2:a gifte, död 1710), född på 1670-talet, död 1734 och begraven s. å. 21/12 i Hulareds socken, dotter av överstelöjtnanten Johan Reuter af Skälboö, och hans 2:a fru Sofia Christina Natt och Dag. Gift 3:o 1735-11-01 Reutersberg, dotter av majoren Gabriel Lood i Småland, och Anna Margareta Runman.

Barn:

 • 3. Johan Henrik, född 1736-01-27. Volontär. Död 1746-07-30.
 • 3. Carl Fredrik, född 1737. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 3.
 • 3. Joakim Fredrik, född 1738-04-29, död s. å. 28/6.
 • 3. Anna Maria, född 1739-05-26, död 1788-05-22 Lundtäckten Gift 1762-12-12 med löjtnanten Johan Fredrik Tungel, född 1727, död 1776.
 • 3. Carolina Christina, född 1741-11-28, död 1743-10-08 på Reutersberg.
 • 3. Gustaf, född 1744. Kapten. Död 1802. Se Tab. 4
 • 3. Catharina Charlotta, född 1746-07-18, död s. å.
 • 3. Joakim Fredrik, född 1748-03-07 i Hulareds socken. Volontär vid Älvsborgs regemente 1763. Rustmästare därst. 1767. Furir 1774-06-00. Förare 1776-06-26. Fänrik. Avsked 1783-05-10. Död barnlös 1817-08-25 i Rönnerum i Högsrums socken, Kalmar län. Gift 1781-01-26 Bjärrome med Ulrika Charlotta Lilliecrona, död 1802-01-04, dotter av kaptenen Casimir Vilhelm Lilliecrona, och Christina Holm.
 • 3. Ulrika, född 1750-08-04 (5/8). Levde änka 1824. Gift 1776 med förste lantmätaren i Jönköpings län Israel Reinius, född 1752, död 1820-10-28 Ulricedal

TAB 3

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 2), född 1737-02-17 Reutersberg. Volontär vid garnisonsregementet i Malmö 1746-04-14. Student i Lund1 1751-06-11. Volontär vid Spens' regemente 1754-01-00. Furir vid drottningens livregemente s. å. 8/8. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1757-09-15. Fänrik vid drottningens livregemente 1760-11-22. Löjtnant därst. 1773-12-15. Avsked 1783-04-30. Död 1811-01-10 Hubo. Gift 1:o 1764-11-13 med sin halvsyssling Elsa Beata Mannercrantz, född 1740-12-31 i Larvs socken, död 1781-08-13 i Stralsund, dotter av löjtnanten Per Mannercrantz, och Carolina Fredrika Uggla. Gift 2:o 1787-02-26 Hällstorp med friherrinnan Märta Maria Fleetwood, född 1760-08-23 på Hällstorp, död 1834-10-15 på Hubo, dotter av majoren friherre Gustaf Erik Fleetwood, och friherrinnan Maria Benedikta Lillie.

Barn:

 • 1. Carl Peter Reinhold, född 1765-08-27, död 1766-02-06.
 • 1. Carolina Christina, född 1767-02-06 på Sällerås i Länghems socken, Älvsborgs län, död 1838-02-26. Gift 1808-03-15 med kyrkoherden i Grolanda pastorat av Skara stift Jakob Lithander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1778 med Margareta Grenander), född 1754-02-08 i Grolanda socken, död 1831-02-19.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1768-07-17, död 1769-10-07 på Sällerås och begraven s. å. 13/10.
 • 1. Carl Fredrik, född 1770-03-02 på Sällerås, död 1790.
 • 2. Catharina Lovisa, född 1787-12-17.
 • 2. Lovisa Benedikta, född 1788-12-01, död 1870-03-03 på Hubo. Gift 1819-04-22 med prosten och kyrkoherden i Mellby pastorat av Skara stift Henrik Johan Möller, född 1784-01-08 (2/1) i Mellby socken, död 1855-02-14.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1790-03-16. Furir vid Skaraborgs regemente 1807-06-20. Förare därst. s. å. 13/8. Fänrik 1809-01-31. Löjtnant 1815-11-07. Kapten 1820-10-19. Död ogift 1827 på Hubo.
 • 2. Carl Jean, född 1793-05-13, död s. å. 20/6.
 • 2. Carl Johan, född 1794-07-06, död 1795-06-20.
 • 2. Carl Johan, född 1795-11-29. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1813-04-26. Sergeant därst. Död 1823-07-28 på Hubo, troligen barnlös. Gift 1819-05-18 med Clara Ryman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1825 med kyrkoherden i Yllestads pastorat av Skara stift Gustaf Elis Reinholdson i hans 2:a gifte [gift 1:o 1819 med Christina Dorotea Engman], född 1788-11-24 i Tössö socken, Älvsborgs län, död 1853-02-14), född 1798-09-28, död 1868, dotter av kontraktsprosten doktor Gabriel Olof Ryman och Anna Christentia Lidmarck.

TAB 4

Gustaf, (son av Carl Fredrik, tab 2), född 1744-08-08 i Dalstorps socken, Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1756-06-15. Erhöll tillstånd att gå i fransk tjänst. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1758-12-14. Premiärlöjtnant därst. 1761-05-28. Bevistade fälttågen 1760–1762 och därunder slagen vid Corbach, Grünberg och Willingshausen. Avsked ur fransk tjänst 1770-08-01. Löjtnant i armén med tjänstgöring vid Västmanlands regemente 1772-05-19 med tur från 1765-02-19. Kapten i armén 1774-12-20. Avsked 1777-02-19. RSO s. å. 28/4. Död 1802-05-13 på sin egendom Stora Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län, vilken han innehade som fideikommiss, sedan fideikommissrätten dit flyttats från Sällerås. Gift 1775-10-03 Mollungen med Margareta Reenstierna, född 1747-12-24 på Lundby i likanämnd socken, Skaraborgs län, död 1835-10-29 i Skara, dotter av ryttmästaren Svante Reenstierna, och friherrinnan Sara Catharina Åkerhielm af Blombacka.

Barn:

 • Catharina Regina, född 1776-03-30, död ogift 1795-03-03 på Stora Apelnäs.
 • Helena Charlotta, född 1777-03-26, död barn.
 • Sven Fredrik, född 1779. Godsägare. Död 1855. Se Tab. 5.
 • Margareta Gustava, född 1780-09-13, död ogift 1818-01-05 på Stora Apelnäs.
 • Lars, född 1781-11-28. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1796. Korpral därst. 1801. Underofficer vid Älvsborgs regemente 1808-03-28. Konstit. fänrik vid Hallands lantvärn s. å. Fänrik i armén 1810-05-22. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1815-10-17 och i armén 1820-12-28. Avsked från nationalbeväringen. Död 1845-12-15 i Stockholm utan att det är känt, om han lämnade barn efter sig. Gift 1822-04-14 med Catharina Charlotta Lilljedahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Fahlstedt), död 1831-07-03.
 • Eva Maria, född 1784-02-23 Forentorp, död där s. å. 8/6.
 • Eva Maria, född 1786-08-05 på Forentorp, död ogift 1868-08-31 på komministerbostället Vindrarp i Våxtorps socken, Hallands län.
 • Carl Adolf, född 1790-12-02 på Forentorp, död 1792-06-21.

TAB 5

Sven Fredrik, (son av Gustaf, tab 4), född 1779-09-14. Student i Lund 1796-09-06. Tjänstgjorde en tid på kronofogdekontor men gick sedan till sjöss. Hemkom 1813. Död 1855-05-09 på Stora Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län. Innehade nämnda fideikommiss. Gift 1815-05-30 i Sexdrega socken, Älvsborgs län med Sofia Lindberg, född 1793-03-09 på komministerbostället Ölsremma i likanämnd socken, Älvsborgs län, död 1880-05-11 på komministerbostället Olofstorp i Valinge socken, Hallands län, dotter av prosten och kyrkoherden Carl Magnus Lindberg och Johanna Catharina Wetterberg.

Barn:

 • Margareta Johanna, född 1816-04-10 på Stora Apelnäs, död 1902-08-05 i Lund. Gift 1840-03-04 i Abilds socken, Hallands län med prosten och kyrkoherden i Drängsereds församl. av Göteborgs stift Peter Södervall, född 1794-06-20 i Veinge socken, Hallands län, död 1852-08-20 i Drängsereds socken, Hallands län.
 • Carl Gustaf, född 1818. Häradsskrivare. Död 1866. Se Tab. 6.
 • Anna Fredrika, född 1820-03-24 på Stora Apelnäs, död 1883-07-16 på komministerbostället Vindrarp i Våxtorps socken, Hallands län. Gift 1859-09-06 i Roasjö socken med komministern i Hasslövs pastorat av Göteborgs stift Hans Peter Killman, född 1805-01-18 i Östra Karups socken, Hallands län, död 1890-06-24 på Vindrarp.
 • Gustava Beata, född 1823-06-09 på Stora Apelnäs, död 1907-04-16 i Göteborg. Gift 1852-04-27 i Drängsereds socken med prosten och kyrkoherden i Sätila pastorat av Göteborgs stift, LNO, filosofie jubeldoktorn Daniel Oskar Wetterberg, född 1815-12-16 i Värö prästgård Hallands län, död 1893-01-27 i Sätila prästgård, Älvsborgs län.
 • Elisabet Vilhelmina (Mina), född 1825-03-24 på Stora Apelnäs, död 1901-12-24 i Örby socken, Älvsborgs län. Gift 1852-04-27 med handlanden Harald Bernhard Svensson, född 1824-12-04.
 • Johan Peter, född 1828. Apotekare. Död 1912. Se Tab. 11.
 • Sven Emil, född 1833-01-29, död s. å. 5/2 på Stora Apelnäs.
 • Olivia Sofia, född 1834-06-24 på Stora Apelnäs, död där 1837-02-07.
 • Olivia Sofia, född 1837-06-24 på Stora Apelnäs, död 1867-12-23 på komministerbostället Olofstorp i Valinge socken, Hallands län. Gift 1863-09-23 med komministern i Valinge förs av Göteborgs stift Julius Edvard Wallerius, född 1821-10-18 i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, död 1891-05-22 i Valinge.

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Sven Fredrik, tab 5), född 1818-02-11 på Stora Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län. Student i Lund 1836. Kameralexamen 1838. Kallas kamrerare och redogörare på Varbergs före detta fästning 1850. Häradsskrivare i Göteborgs fögderi 1860-01-27. Död 1866-01-27 i Göteborg. Gift 1:o med Hedvig Johanna Hofling, född 1821, död 1851-07-11 i Varberg. Gift 2:o 1856-09-09 i Göteborg med Sofia Christina Åberg, född 1831-09-02 Kristinedal, död 1904-05-23 i Göteborg, dotter av Carl O. Åberg och Sofia Roy.

Barn:

 • 1. Gustaf Fredrik, född 1851-06-07 i Varberg, död där s. å. 8/6.
 • 2. Hedvig Sofia, född 1857-06-04 på Margreteberg i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län, död 1933-06-03 i Göteborg, Vasa förs. Gift 1879-11-22 i Göteborg med disponenten hos aktiebolag J. A. Pripp & Son därst. Frans Edvard Olsson, född 1853-10-15 i Göteborg, död 1921-10-06 i nämnda stad.
 • 2. Carl Joakim Fredrik, född 1859. Godsägare. Död 1931. Se Tab. 7.
 • 2. Milda Fredrika, född 1860-07-20 Ängås
 • 2. Axel Fredrik, född 1863. Bibliotekarie. död 1940-03-30 i New York. Se Tab. 10.
 • 2. Jenny Margareta, född 1865-07-01 på Ängås, död s. å. 24/8 i Göteborg.

TAB 7

Carl Joakim Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 6), född 1859-04-19 i Göteborg, Frölunda socken (enl. gen). Innehade Stora Apelnäs fideikommiss i Roasjö socken, Älvsborgs län. Död 1931-04-01 på nämnda egendom, 28/3. Gift 1887-09-22 i Roasjö socken med Ida Laurentia Stillström, född 1860-02-22 i Länghems socken, Älvsborgs län, död 1906-11-19 på Stora Apelnäs, dotter av lantbrukaren Erik Johansson Stillström.

Barn:

 • Signe Hedvig, född 1887-11-06 på Stora Apelnäs, liksom syskonen, död ogift 1911-06-02 på nämnda egendom.
 • Torsten Fredrik, född 1889. Godsägare. Se Tab. 8
 • Gertrud Sofia, född 1891-07-13. Gift 1926-07-13 med farmaren i Minnadosa, Canada, Jonas Melker August Johnson, född 1887-05-06.
 • Dagmar Margareta (Greta), född 1893-12-21. Gift 1919-11-16 på Stora Apelnäs ]] med handlanden i Borås John Sigfrid Svensson (från 1947 kallar sig Sällerås), född 1890-07-14
 • Sigrid Matilda, född 1895-06-08. Gift 1920-03-28 på Stora Apelnäs ]] med handlanden i Borås Carl Gabriel Svensson född 1893-10-04
 • Märta Maria, född 1901-07-27, död 1902-03-02 på Stora Apelnäs.

TAB 8

Torsten Fredrik, (son av Carl Joachim Fredrik, tab 7), född 1889-06-11 på Stora Apelnäs i Roasjö förs, Älvsborgs län. Inneh. Stora Apelnäs fideikommiss i nämnda förs, Älvsborgs län sedan faderns död 1931-03-28. Gift 1916-09-16 i Sexdrega moderförs, Älvsborgs län (vb nr 2) med Elin Viktoria Larsson, född 1895-05-31 i Ljushult, dotter av lantbrukaren Andreas Larsson och Anna Wingqvist.

Barn:

 • Tora Regina, född 1921-05-05 i Borås (Roasjö förs, Älvsborgs län, fb), Älvborgs län. Gift 1945-04-21 i Roasjö förs, Älvsborgs län (vb nr 1) med skrädderiarb. Arvid Verner Wallquist, född 1917-08-06 i Älvsborgs län. Lantbrukare.
 • Rosa Carola, född 1929-01-08 i Roasjö förs, Älvsborgs län.

TAB 9

Johan Emil, (son av Carl Gustaf, tab 6), född 1862-04-15 Ängås. Överflyttade till Boston i Nordamerika, där han blev fabriksverkmästare, sedan kemist i Los Angeles, Californien. Död 1937 (enl. medd. av fru Clair V.W. 1953-10-00). Gift 1891-01-16 i Göteborg med Anna Matilda Ringblom i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Hallgren), född 1852-10-10 i Holmestads socken, Skaraborgs län. Död.

Barn:

 • Carin Ingeborg Aslög, född tvilling 1892-08-25 i Newton Lower Falls, Mass., Nordamerika Gift 1:o. ?? Gift 2:o med Hans Oftedal.
 • Linnea, född tvilling 1892-08-25 Gift 1:o. ?? Gift 2:o med John Hock. Död.

TAB 10

Axel Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 6), född 1863-08-02 Ängås. Överflyttade till Nordamerika. Bibliotekarie i New York. död 1940-03-29 i New York. Gift 1891 med Carolina Berg, död 1928-02-08.

Barn:

 • Hedvig Elisabet (Elsa), född 1892-03-21 i New York. Gift 1920 med banktjänstemannen, bankir George O'Brian, född 1895-12-31
 • Fredrik Vilhelm (Bill) kallar sig Carlson, född 1893-06-05 i New York. Gift 1931-06-24 med Elisabeth MacDonald, född 1896-07-03.
 • Jenny Margareta, född 1895-04-26, död 1928-10-02. Gift 1923 med inspektören Joseph Freston.

TAB 11

Johan Peter, (son av Sven Fredrik, tab 5), född 1828-05-13 på Stora Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län. Elev på apoteket i Varberg 1844-06-27. Farm. stud. examen i nämnda stad 1848-06-13. Anställd å samma apotek 1848–1851-07-05. Apotekarexamen 1853-05-28. Konditionerade å apoteket i Borås 1853–1855. Anställd å apoteket i Varberg 1855–1857 samt å apoteket Bävern i Västerås 1857–1858. Inköpte apoteket i Kisa 1858-05-01. Privilegium å sistnämnda apoteksinrättning s. å. 4/6. Ledamot av styrelsen för Kinda härads sparbank 1866–1880. Inspektör för Östergötlands enskilda banks avdelningskontor i Kisa 1879–1895. Död 1912-01-29 i Kisa. Gift 1858-08-24 i Halmstad med Maria Sofia Hofling, född 1823-05-27 i nämnda stadsförs ]], död 1896-08-05 i Kisa, dotter av länsbokhållaren Georg Hofling och Ingeborg Lindqvist.

Barn:

 • Fredrik Georg, född 1859. Före detta apotekare. död 1940. Se Tab. 12.
 • John Emil, född 1861. Provinsialläkare. Död 1931. Se Tab. 13.
 • Ingeborg Hedvig Sofia, född 1862-10-15 i Kisa socken
 • Albert Isidor, född 1866. Bryggmästare. Se Tab. 15

TAB 12

Fredrik Georg, (son av Johan Petter , tab 11), född 1859-08-22 Kulla. Elev på apoteket i Kisa 1876-06-04 och på apoteket Fenix i Stockholm 1877-07-05. Farm. stud. examen 1879-11-05. Tjänstg. å sistnämnda apotek 1879-11-06–1880-06-26 i Kisa 1880-07-01–1883-09-24, 1883-12-16–1884-01-14, 1884-05-25–s. å. 27/9 och 1884-12-16–1885-01-14 samt å apoteket i Värnamo 1885-01-16–s. å. 15/9. Apotekarexamen 1887-01-24. Tjänstg. å apoteket i Kisa s. å. 1/2–2/3. Föreståndare för apoteket i Ängelholm s. å. 3/3–19/5. Tjänstgöring å apoteket Vita Björnen i Stockholm 1887-06-01–1889-09-15, å apoteket Fläkta Örnen i Malmö 1889-10-01–1890-06-30, å apoteket Kronan i Linköping 1890-08-01–1899-06-30, i Kisa 1899-07-01–1900-01-25. Resa till Ostindien 1900-02-00–1901-09-00. Tjänstg. å apoteket i Kisa 1901-10-01–1902-03-31 och å Kronan i Linköping 1902-09-01–1908-02-13, tidvis som föreståndare. Erhöll personligt privilegium å apoteket i Storvik 1908-02-14. Avsked 1929-12-31. Äg. gård i Storvik. död 1940-09-19 i Stockholm (Oscars förs, Stockholm, db nr 308). Gift 1906-06-21 i Ormesberga kyrka, Kronobergs län (enl. E* i Hylletofta förs, Jönköpings län enl. Gen.) med Alma Elisabet Dahl, född 1881-06-26 i Hylletofta socken, Jönköpings län, dotter av lantbrukaren Johan Alfred Dahl och Emma Christina Gustafsson.

Barn:

 • Torolf Fredrik, född 1907-04-16 i Linköping. Anställd vid rikets allmänna kartverk 1933-12-15. Se Tab. 12A
 • Karl Johan Bertil, född 1909-03-04 i Storvik i Ovansjö förs, Gävleborgs län. Studentexamen vid Uppsala ensk. läroverk och privatgymnasium 1930-12-11. Teol. och filosofie stud. vid Uppsala universitet 1934-02-01. Se Tab. 12B.
 • Göran Fredrik, född 1913-07-21 i Storvik i Ovansjö förs, Gävleborgs län. Studentexamen vid Uppsala ensk. läroverk och privatgymnasium 1931-05-28. Jur. stud. vid Stockholms högskola s. å. Se Tab. 12C.
 • Karl Georg Wilhelm, född 1918-04-29 i Storvik i Ovansjö förs, Gävleborgs län. Studentexamen i Stockholm 1940-06-07. Officersaspirant. Löjtnant i Bodens artilleriregemente 1946-09-27. Löjtnant vid samma regemente 1947-03-28. Avsked s. d. med tillstånd att kvarstå två år lönlös. Löjtnant i Bodens artilleriregementes reserv 1948 (juni 30) juli 1. Gift 1946-10-05 i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm, vb nr 338) med Margareta Sundblom, född 1919-10-17, dotter av direktör Rafael Sundblom och Mattson.

TAB 13

John Emil, (son av Johan Peter, tab 11), född 1861-07-31 i Kisa socken, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Linköping 1880-06-05. Student i Uppsala s. å. 14/9. Med. filosofie examen 1882-04-05. Inskrevs vid karolinska institutet i Stockholm 1883. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i sistnämnda stad 1886-10-01–1887-04-01. Med. kandidat vid nämnda institut 1887-05-26. Student i Lund s. å. Extra läkare å Dalarö 1890-01-10–1890-01-24. Extra läkare vid Bohusläns regemente s. å. 24/5–20/7. Extra läkare vid första livgrenadjärregementet s. å. 25/7–7/9 och samtidigt vid andra livgrenadjärregementet s. å. 23/7–7/9. Extra läkare i Marstrand 1891-05-24–1891-06-01. T. f. lasarettsläkare i Finspång s. å. 25/6–19/7. Med. licentiat i Lund 1892-02-27. Förklarad legitimerad läkare s. å. 9/3. Stipendiat av andra klassen i fältläkarkåren 1888-04-30–1892-03-30. T. f. stadsläkare i Marstrand 1892-03-01–1892-06-01. T. f. extra provinsialläkare i Botkyrka distrikt s. å. 22/6–17/7. Läkare vid skjutskolan å Rosersbergs slott s. å. 26/7–16/10. Fältläkarstipendiat av första klassen s. å. 30/3–1/12. Extra provinsialläkare i Tjörns distrikt inom Göteborgs och Bohus län s. å. 11/11. Provinsialläkare därst. 1902-06-21. Provinsialläkare i Heby distrikt i Västmanlands län 1907-08-07. RNO 1922-11-25. Avsked 1923-09-21. Död 1931-07-14 i Simontorp i Gustaf Adolfs socken, Skaraborgs län. Gift 1893-09-12 i Linköping med Charlotta Matilda Sofia (Lotten) Dandenelle, född 1866-04-30 vid Åtvidaberg i Åtvids socken, Östergötlands län, död 1916-09-26 i Västerlövsta socken, Västmanlands län ]], dotter av provinsialläkaren August Teodor Dandenelle och Anna Matilda Lodén.

Barn:

 • Anna Inger Maria, född 1894-09-08 i Säby i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Högre lärarinneseminariet 1915. Lärarinna vid Kristianstads elementarläroverk för flickor 1915–1921 och vid Djursholms samskola sedan 1922.
 • Lotten Hildur Elisabet, född 1896-03-09 Lilldal, död 1939-08-23 i Malmö.
 • Emy Dagmar Sofia, född 1897-11-27 på Lilldal. Farm. kandidat. Gift 1927-01-09 i Gustaf Adolfs kyrka ]] med kyrkoherden i Linderås pastorat av Linköpings stift Bernt Torgny Ljungquist född 1897-06-30 i Kisa socken.
 • John Henning August, född 1900-11-29 på Lilldal. Fänrik i Gotlands infanterikårs reserv 1930-04-25. Avsked 1932-04-22. Sjukgymnast. Gift 1947-11-27 i Norrköping med kontoristen Helena Zeisig, född 1916-03-20 i Nuckö, Estland. Se Tab. 13A.

TAB 14

Carl, (son av Johan Petter , tab 11), född 1864-10-30 i Kisa socken, Östergötlands län. Elev på apoteket Morianen i Stockholm 1882-06-27. Farm. stud. examen 1885-09-24 och apotekarexamen 1891-05-20. Anställd på apoteket i Kisa s. å. 1/7. Erhöll personligt privilegium på sistnämnda apotek 1912-06-06. Äg. gård i Kisa förs, Östergötlands län. Död 1935-09-04 i Kisa förs, Östergötlands län (db nr 48). Gift 1906-08-06 i Kisa förs, Östergötlands län med Wendela (Vendla) Evelina Elisabet Marin, född 1867-01-21 i Åsbo förs, Östergötlands län, dotter av underlöjtnanten Carl Ferdinand Marin och Evelina Elvira Carolina Maria Ljung.

Barn:

 • Gudrun Evelina Maria, född 1907-09-15 i Kisa förs, Östergötlands län, liksom brodern
 • Karl Fredrik Kurt, född 1910-05-07 i Kisa förs, Östergötlands län. Bokbindare.

TAB 15

Albert Isidor, (son av Johan Peter, tab 11), född 1866-07-20 i Kisa socken, Östergötlands län. Bryggmästare i Kristinestad i Finland 1891–1895. Ägde Falerums bryggeri i Gärdserums socken, Kalmar län under några år från 1895. Anställd vid Pripps bryggeri i Göteborg. Gift 1893-12-17 i Kristinestad med Vera Ingrid Eugenia Sundqvist, född 1873-05-11 i nämnda stad, dotter av sjökaptenen Alexander Sundqvist och Anna Sofia Högholm.

Barn:

 • Vivan Hildegard, född 1894-09-03 i Kristinestad. Gift 1926-04-07 i Mentone med överstelöjtnanten i 4. holländska fältartilleriregementets reserv Hugo Johannes Verhulst, född 1871-09-08, död 1944.
 • Ingrid Maria, född 1897-11-07 i Gärderums förs, Kalmar län . Telegrafist exp.
 • Anna Maria Margareta, född 1902-05-24 i Gärdserums socken
 • Vera Alfhild Sofia, född 1903-11-21 i Gärdserums socken. Gift 1949-03-13 (Göteborg, Vasa, vb nr 35) med Sven Hjalmar Lindgren i h. 2:a gifte, född 1893-05-07 i Göteborg (Masthuggs förs)

TAB 16

David Fredrik, (son av David Fredrik Wachenhusen, adlad von Wachenfeldt, tab 1), född 1687-05-27 i Güstrow. Kornett vid bremiska dragonregementet 1710-09-22. Konfirm.fullm. 1715-01-13. Fången vid Tönningen 1713-05-15. Hemkom 1714. Löjtnant vid nämnda regemente 1715-01-24. Placerad på Dürings dragonregemente. Kaptens avsked 1719-09-30. Död 1735-10-26 på Myckelby i Tingstads socken, Östergötlands län. Gift 1719-10-04 med friherrinnan Hedvig Sofia Kagg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1739-02-06 på Myckelby med underlöjtnanten Carl Gustaf Klingfell, nr 1674, född 1714), född 1702-02-13 i Björsäters socken, Östergötlands län, död 1775-12-06, dotter av fänriken friherre Didrik Kagg, och Catharina Charlotta Reuter af Skälboö.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1720-08-00, begraven s. å. 10/12.
 • Carl Didrik, född 1722. Major. Död 1777. Se Tab. 17
 • Catharina Sofia, född 1723-06-05, död 1810-03-20 på Myckelby. Gift 1:o 1739-08-05 Remna med stärbhussekreteraren Lars Magnus Lindgren i hans 2:a gifte, född 1701-11-04 i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1755. Gift 2:o 1767-02-19 på Myckelby med löjtnanten Henrik Gyllenram, i hans 2:a gifte, född 1720, död 1777.
 • Hedvig Ulrika, född 1724-11-08, död 1741-12-00.
 • Eriana, född 1726-04-26, död 1795-05-07 i Norrköping. Gift 1753-05-01 Ekhult med majoren Hans Gustaf Silfverlåås, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1795.
 • David Fredrik, född 1728-08-28 i Tingstads socken. Volontär vid Älvsborgs regemente 1743-05-01. Rustmästare därst. 1744-06-09. Förare 1749-03-21. Fänrik 1750-03-30. Löjtnant 1758-05-22. Kapten 1768-05-08. Avsked 1777-11-26. RSO 1778-04-28. Död ogift 1798-05-03 Älmestad s socken, Älvsborgs län. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet.
 • Anna Christina, född 1730-04-16 i Skönberga socken, Östergötlands län, död 1804-01-23 på Nedre Erikstad (Erstad) i Svinstads socken, Östergötlands län. Gift 1756-01-08 Skälboö
 • Eva Maria, född 1732-10-01. Gift 1752-09-22 i Hulareds socken, Älvsborgs län med volontären Peter Paul Ljungstedt.

TAB 17

Carl Didrik, (son av David Fredrik, tab 16), född 1722-03-14 i Skönberga socken, Östergötlands län. Volontär vid Västmanlands regemente 1736-06-13. Soldat för rote 1739-03-26. Korpral 1741-05-16. Rustmästare s. å. 31/12. Förare 1742-04-10. Furir s. å. 30/4. Sergeant 1743-01-28. Fänrik s. å. 12/9. Genom byte transp. till Åbo läns regemente 1750-11-28. Stabslöjtnant vid sistnämnda regemente 1758-01-28. Kapten 1765-12-20. RSO 1770-04-28. Kaptenlöjtnant s. å. 22/5. Transp. till arméns flotta 1774-02-09. Avsked s. å. 6/6. Död 1777-12-05 Torlaks Han bevistade pommerska kriget 1756–1762. Gift med Christina Margareta Trana, född 1727-01-16, död 1793-10-13 på Torlaks.

Barn:

 • Carolina Christina, född 1748-09-00, död 1749-05-10 i Stockholm, Adolf Fredriks förs
 • Hedvig Juliana, född 1750-09-15. Ägde jämte modern frälsesäteriet Torlaks. Gift 1778 med fänriken vid Åbo läns infanteriregemente Erik Johan Finhem.
 • David Fredrik, född 1753-03-02 Moisio
 • Carl Didrik, född 1755, död s. å.

TAB 18

Paul Fredrik, (son av David Fredrik Wachenhusen, adlad von Wachenfeldt, tab 1), till Tittersta och Åneholm i Frykeruds socken, Värmlands län. Född 1700 i Wismar. Löjtnant vid danska livgardet. Död 1779-12-21 på Ånaholm. Gift 1:o 1725 med Hedvig Eleonora Uggla, döpt 1694-10-21 Nolbro, död 1758-06-26 på Tittersta, dotter av kaptenen Erik Hildebrandsson Uggla, och Christina Rosenbielke. Gift 2:o 1765 med Margareta Elisabet Rimner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1790-01-27 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, med danske premierlöjtnanten Cornelius G. von Hageman)4, född 1746-06-20 Fösked, dotter av brukspatronen Johan Svensson Rimner och Maria Larsdotter Biörkman.

Barn:

 • 1. Anna Christina, döpt 1726-02-04 på Tittersta, död änka 1796-04-25 Rustan och begraven s. å. 1/5 i Frykeruds socken. Gift 1764-12-02 i Grava socken, Värmlands län med fänriken Lars Lindberg, född 1734-06-27 i Forshems socken, Skaraborgs län.
 • 1. Margareta Elisabet, döpt 1728-03-26 på Tittersta, död 1800-07-04 på Östra Glenne i Frykeruds socken. Gift 1764-11-11 med Sven von Kiesel, född 1734-12-15.
 • 1. Frans Henrik, född 1729. Löjtnant. Död 1784. Se Tab. 19.
 • 1. Carl Fredrik, född 1731. Underofficer 1753-12-27. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1758-05-30. Ogift dödsskjuten 1761-12-00 under pommerska kriget vid Pasewalk.
 • 1. David Fredrik, född 1733-01-12 på Tittersta. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1749-02-26. Rustmästare därst. 1750-10-01. Förare 1751-09-26. Sergeant 1758-02-26. Fänrik s. å. 30/5. Löjtnant 1772-06-17. Kapten 1776-05-01. Avsked 1785-09-27. Död barnlös 1793-10-11 Utterud. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1772-02-11 på Kyrketorp i likanämnd socken, Kåkinds härad, Skaraborgs län med Ottiliana Albertina Duse, född 1755, död 1799-03-24 på Utterud, som fick testamente av sin man, dotter av löjtnanten Samuel Johan Duse, och Catharina Jeannetta Sahlefelt.
 • 1. Erik Reinhold, döpt 1735-10-00 på Tittersta. Volontär. Död 1752 i kopporna.
 • 1. Paul Anders, född 1738. Kapten. Död 1797. Se Tab. 32
 • 1. Joakim Fredrik, född 1740. Kapten. Död 1791. Se Tab. 49
 • 2. Carl Fredrik, född 1767-03-22 Remmene. Lärstyrman vid amiralitetet 1783-12-12. Extra fänrik därst. 1788-06-07. Fänrik s. å. 15/8. Död ogift 1795-01-18 på gästgivargården i Horten, Norge.

TAB 19

Frans Henrik, (son av Paul Fredrik, tab 18), född 1729 på Tittersta. Volontär vid drottningens livregemente i Stralsund 1741-06-10. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1743-09-25. Sergeant därst. 1747-03-12. Fänrik 1749-11-03. Löjtnant 1754-03-04. Avsked 1759-09-10. Död 1784-08-20 Marieberg. Gift 1755-11-25 på Borgvik i likanämnd socken, Värmlands län med Maria Dorotea von Utfall, född 1733-03-19, död 1810-05-02 i Karlstad, dotter av kommendören Peter von Utfall, och hans 3:e fru Maria Rambeau.

Barn:

 • Ulrika Maria, född 1756. Gift 1778-11-29 på Marieberg med brukspatronen Utterud Christoffer Herwegh i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Maria Hindersson).
 • Anna Elisabet, född 1759-02-03 på kaptensbostället Angersby i Sunne socken, Värmlands län, död 1832.2. Gift 1784-03-21 i Grava kyrka, Värmlands län med kronoinspektoren i Karlstad Gustaf Upmark i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783-03-13 med Anna Charlotta Brandtberg, död barnlös s. å. 30/5, dotter av kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Nils Brandtberg och Anna M. Liungman), född 1756 i Stockholm, Nikolai förs, död 1810-03-08 i Karlstad.
 • Paul Fredrik, född 1765. Fänrik. Död 1809. Se Tab. 20
 • Carl Peter, född 1770. Lantbrukare. Död 1838. Se Tab. 21

TAB 20

Paul Fredrik, (son av Frans Henrik, tab 19), döpt 1765-03-26 på Tittersta. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1780-07-07. Sergeant 1782-04-25. Fänrik s. å. 28/11. Avgången från regementet genom tjänstebyte 1788-06-17. Död 1809-04-15 på Tittersta. Gift där 1798-10-02 med Elisabet Maria Boman, död 1828, dotter av fanjunkaren Olof Boman.

Barn:

 • Frans Vilhelm, född 1799-01-20 Marieberg, liksom syskonen, död där 1803-03-29.
 • Maria Fredrika, född 1800-09-09, död 1803-02-08 på Marieberg.
 • Frans Gustaf, född 1804-09-09. Furir vid Värmlands regemente 1822-01-02. Förare därst. 1826-02-13. Fältväbel 1829-01-03. Fanjunkare 1833-06-24. Död ogift 1847-03-27.
 • Carl Fredrik, född 1805-09-09. Furir vid Värmlands regemente 1824-06-22. Förare därst. 1826-05-02. Sergeant 1830-10-26. Fältväbel 1832-04-29. Fanjunkare 1833-06-24. Mönsterskrivare 1852-01-21. Avsked 1865-01-21. Död 1877-07-17 på Södra Hannäs i Kils socken, Värmlands län. Gift 1840-01-01 Mårbacka med Anna Maria Lagerlöf, född 1811-06-02 på Mårbacka, död 1857-06-28 på Norra Välsäter i Kils socken, dotter av regementsskrivaren Daniel Lagerlöf och Elisabet Maria Wennervik.
 • Henrik Tyko, född 1807-06-10, död 1810-02-06 i Karlstad.
 • Paul Fredrik, född 1809-09-09. Student i Uppsala 1829. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1836-09-01. Död ogift 1845.

TAB 21

Carl Peter, (son av Frans Henrik, tab 19), född 1770. Lantbrukare. Död 1838-03-29 på Norra Strömmestad i Segerstads socken, Värmlands län. Gift 1793-09-12 Ris med Brita Beata Strandberg, född 1775, död 1812-06-01 på Lilla Skåne i Nors socken.

Barn:

 • Maria Regina, född 1794-08-11 Humletorp å. 9/9.
 • Catharina Regina, född 1795-08-22 på Humletorp, död ogift 1821-03-13 i Tuns prästgård, Skaraborgs län.
 • Frans Henrik, född 1796. Hemmansägare. Död 1890. Se Tab. 22.
 • Maria Carolina, född 1798-12-27 på Humletorp, död 1821-08-03 i Tuns prästgård. Gift där 1819-02-14 med kyrkoherden i Tuns pastorat av Skara stift Johan Thun i hans 1:a gifte (gift 2:o 1822 med Anna Catharina Longberg, dotter av rådmannen Nils Longberg och Eva Elisabet Stuart), född 1764-05-12 i Fägre socken, Skaraborgs län, död 1844-02-06.
 • Adolf Fredrik, född 1802. Handlande. Död 1846. Se Tab. 29
 • Christian, född 1804-04-13 på Lilla Skåne, död 1821-11-22 Lönhult s socken.
 • Carl Gustaf, född 1806-12-16 på Lilla Skåne, död där 1809-11-12.
 • Tomas Vilhelm, född 1808-06-02 på Lilla Skåne. Jordbrukare. Död 1875-04-13 Åsunda s socken. Gift 1835 med Brita Cajsa Bengtsson.
 • Carl Peter, född 1811-01-07 på Lilla Skåne.

TAB 22

Frans Henrik, (son av Carl Peter, tab 21), född 1796-12-02 i Nors socken, Värmlands län. Hemmansägare. Kallade sig Carlsson. Död 1890-12-28 i Arvika. Hans barn utom äldste sonen bortlade släktnamnet och kallade sig Fransson. Gift 1827-05-03 med Catharina Johnson, född 1806-06-20, död 1871-12-23.

Barn:

 • Brita Stina (Fransson), född 1828-01-02.
 • Kajsa (Fransson), född 1830-04-03.
 • Carl, född 1832. Gårdsägare. Död 1908. Se Tab. 23
 • Magdalena (Fransson), född 1834-09-18.
 • Johannes (Fransson), född 1837-03-17.
 • Anders (Fransson), född 1841-09-19.
 • Fredrik (Fransson), född 1847-07-19.
 • Jfr EÄ IIII:93A

TAB 22 1/2

Gustaf (Fransson) (kallade sig Fransson), född 1844-02-14 i Arvika, död 1939-02-28 i Sunne förs, Värmlands län. Gift 1872-08-25 med Maja Elisabet Lindgren, född 1845-02-02 i Nedre Lule socken, död 1927-07-23 i Sunne förs, Värmlands län.

Barn:

 • Frans Arvid (kallade sig Fransson), född 1874-05-03 i Sunne förs, Värmlands län. Se Tab. 22 1/2A.
 • Johan Valfrid (Jan) (kallade sig Fransson), född 1875-10-28 i Sunne förs, Värmlands län. Se Tab. 22 1/2B
 • Anders Rickard (kallade sig Fransson), född 1882-07-31 i Sunne förs, Värmlands län. Emigr. till USA i början av 1900-talet. Byggnads- eller brädgårdsarbetare. Död i USA gm olyckshändelse i arbetet.
 • Ernst Robert (kallade sig Fransson), född 1885-12-21 i Sunne förs, Värmlands län. Emigr. till USA i början av 1900-talet. Byggnads- eller brädgårdsarbetare. Död i USA gm olyckshändelse i arbetet.

TAB 22 1/2A

Frans Arvid (kallade sig Fransson), född 1874-05-03 i Sunne förs, Värmlands län. Emigrerade till Nordamerika 1893-03-10. Återvände till Sverige 1895-10-18 (till Sunne). Död 1928-03-11 i Sunne förs, Värmlands län. Gift 1896-10-25 med Emma Kristina Persdotter, född 1873-03-02

Barn:

 • Elin Maria (kallade sig Fransson), född 1898-01-01 i Sunne förs, Värmlands län. Gift 1933-10-10 med hemmansägaren Klas Valfrid Nilsson, född 1895-01-15 i Sunne förs, Värmlands län
 • Agda Kristina (kallade sig Fransson), född 1900-05-25. Hemmansägare.

TAB 22 1/2B

Johan (Jan) Valfrid (kallade sig Fransson), (son av Gustaf, tab 22 1/2), född 1875-10-28 i Sunne förs, Värmlands län. Gift 1:o 1908-06-23 med Emma Kristina Larsson, född 1867-12-14 i Sunne förs, Värmlands län ]], död 1928-06-03 i Sunne förs, Värmlands län. Gift 2:o 1933-11-17 i Sunne förs, Värmlands län med Astrid Beata Karlsson, född 1907-09-23 i Gräsmarks förs, Värmlands län, dotter av brukaren Karl Johansson o. Beda Johannesdotter.

Barn:

 • 2. Frans Gunnar (kallade sig Fransson)
 • 2. Karin Monica (kallar sig Fransson)

TAB 23

Carl (son av Frans Henrik, tab 22), född 1832-11-12 i Arvika landsförs Gårdsägare i Arvika. Död 1908-02-14 i nämnda stad. Gift med Lovisa Catharina Nilsdotter, född 1827-07-01, död 1893-02-28.

Barn:

TAB 24

Ernst, (son av Carl, tab 23), född 1867-02-24 i Arvika. Förman vid aktiebolag Arvikaverken. Äg. gård i Arvika. Död 1939-10-12 i Arvika (db nr 71). Gift 1:o 1890-05-10 med Carolina Elowson, född 1871-02-10, död 1910-04-28 i Arvika, dotter av hemmansägaren Magnus Elowson och Christina Olsson. Gift 2:o 1912-06-08 med Maria Andersson, född 1873-03-23, död 1939-08-18 i Arvika (db nr 57), dotter av hemmansägaren Anders Olsson och Anna Christina Andersson.

Barn:

 • 1. Emil Leander, född 1890-11-26 i Arvika, liksom syskonen, död där 1901-11-26.
 • 1. Hulda Lovisa, född 1891-12-18, död 1896-07-15 i Arvika.
 • 1. Ellen Sofia, född 1893-05-14, död 1906-11-25 i Arvika.
 • 1. Ester Maria, född 1895-03-02. Gift 1921-06-24 i Sundbybergs med handlanden i Vändelsö Oskar Johan Brynolf Jakobsson född 1890-08-16.
 • 1. Carl Johan, född 1896. Handelsbiträde. Se Tab. 25
 • 1. Signe Natalia, född 1900-04-30. Gift 1935-05-11 i Eda socken Värmlands län (Grums socken, vb 8) med sulfitarbetaren Helge Ragnar Nordqvist, född 1905-09-22 i Borgviks förs, Värmlands län.
 • 1. Eivor Viktoria, född 1901-11-13, död 1918-03-27 i Arvika.
 • 1. Anna Teresia, född 1903-07-13, död 1909-08-14 i Arvika.
 • 1. Olof Fritiof, född 1906-12-30. Lagerbiträde i Moberg och Hallgrens järnaffär i Arvika. Se Tab. 26 1/2
 • 2. Anders Holger, född 1912, död 1939. Se Tab. 28
 • 2. Anna Margareta, född 1914-09-30 i Arvika stadsförs. Gift 1:o 1932-01-02 i Arvika stadsförs ]] med orgelarbetaren Rolf Olof Sigvald Högberg från vilken hon blev skild genom Jösse Häradsrätts utslag 1934-12-03, född 1903-03-05. Gift 2:o 1936-10-17 i Arvika (vb 42) med Rolf Olof Sigvald Högberg från vilken hon blev skild.

TAB 25

Carl Johan, (son av Ernst, tab 24), född 1896-10-01 i Arvika, Östra förs Järnhandelsbiträde i nämnda stad. Järnhandlare. Gift 1918-09-14 i Arvika stadsförs (vb nr 28) med Ester Kristina Olsson, född 1896-10-17 i Ny förs, Arvika, Värmlands län, dotter av järnvägstjänstemannen Gustaf Olsson Torell och Kristina Johansson.

Barn:

 • Erik Douglas, född 1918-11-26 i Arvika, liksom syskonen. Järnhandelsbiträde. Se Tab. 25A.
 • Carl Thore, född 1921-08-04 i Arvika. Kontorist. Se Tab. 25B.
 • Gulle-Britt, född 1924-03-12. Gift 1948-08-14 (Eda Södra förs, Värmlands län, vb nr 10) med järnhandelsbitr., fd järnhandlare Nils Gösta Torgny Melin, född 1920-07-25 i Värmlands län.

TAB 26

Sivert Vitalis, (son av Ernst, tab 24), född 1898-08-07 i Arvika. Överflyttade till Nordamerika. Anställd hos American Wire and Cable Co i Chicago. Schiller Park, IL, USA. Byggmästare. Gift 1918-10-09 (maj 31 enl medd t Ak 1965) med Karin Helga Persson, född 1898-04-04. Dotter av förmannen Johan Persson o h h Catharina Byström.

Barn:

 • Bonnie, född 1931-04-28. Översköterska vid Rehabilitation Institute of Chicago, Schiller Park, IL, USA. Nursing supervisor, Univ of Chicago Hospitals & Clinics, Chicago, IL.

TAB 27

Sven Elvin, (son av Ernst, tab 24), född 1909-01-15 i Arvika Östra förs Mekanisk arbetare. Gift 1930-02-15 i Arvika (vb nr 1) med Elsa Katarina Johnsson född 1909-10-24 i Sunnemo förs, Värmlands län, dotter av lantbrukaren Nils Gustaf Jonsson och Ingeborg Lovisa Gustafsson.

Barn:

 • May Inger, född 1929-12-11 i Arvika Östra förs. Rikstelefonist (Karlstad). Gift 1949-12-03 (Arvika Östra förs, Värmlands län, vb nr 72) med rörmontör Karl Thorsten Vincent Carlsson, född 1928-10-06 i Arvika Västra förs

TAB 29

Adolf Fredrik, (son av Carl Peter, tab 21), född 1802-01-20 Humletorp. Handlande. Död 1846-09-25, begravd i von Wachenfeldtska familjegraven på "Stampens" kyrkogård i Göteborg 1905-04-11. Född, gift o. död i samma hus (Edinska), Norra Hamngatan 22. Gift 1835-10-30 i Göteborg med Beata Augusta Edin, född 1815-05-01 i nämnda stad, död där 1905-04-06, dotter av handlanden Jonas Edin och Anna Brita Skog.

Barn:

 • Berta Hildegard Sofia, född 1838-12-24 i Göteborg, liksom syskonen, död ogift 1861-05-06 i nämnda stad, begravd i von Wachenfeldtska familjegraven på "Stampen" 1861-05-10 (dödsorsak tbc enl. 1861 års död- o. begravningsbok i Göteborgs domk. förs).
 • Augusta Fredrika Virginia, född 1841-02-20, död ogift 1863-11-17 i Göteborg, begravd i von Wachenfeldtska familjegraven på "Stampen" i Göteborg 1863-11-23 (dödsorsak tbc enl. 1863 års död- o. begravningsbok i Göteborgs domk. förs). Hon var elev hos kompositören Bedrich Smetana.
 • Ada Maria (Elisabet), född 1843-06-03, död 1917-04-29 i Kjusebacka vid Floda station i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Gift 1871-03-24 i Göteborg med tullförvaltaren och skeppsmätaren i Västervik, RVO, August Fredrik Engstedt, född 1842-09-17 på Ven, död 1894-10-27 i Västervik.
 • Carl Fredrik, född 1844. Tullförvaltare. Död 1927. Se Tab. 30.

TAB 30

Carl Fredrik, (son av Adolf Fredrik, tab 29), född 1844-12-24 i Göteborgs domk. förs Student i Uppsala 1863-12-07. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullkammaren i Göteborg 1865-10-11. Biträdande kammarskrivare vid packhusinspektionen i nämnda stad 1871-10-10. Kammarskrivare vid nederlagskontoret i Göteborg 1876-04-13. Kontrollör 1886-07-22. Tullförvaltare i Halmstad 1893-11-02. RVO 1896-12-01. Tullförvaltare i Hälsingborg 1901-12-30. Avsked 1911-11-24. Död 1927-10-03 i Hälsingborg , Maria förs, begraven å Pålsjö kyrkogård. Gift 1885-03-04 i Göteborg med friherrinnan Maria Elisabet Fleetwood, född 1849-01-28 i nämnda stad, död 1936-02-28 å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och begraven å Pålsjö kyrkogård, Hälsingborg (Maria förs, db 63), dotter av sjökaptenen och direktören friherre Lars Harald Adolf Fleetwood, och Maria Catharina Matsen.

Barn:

 • Harald Adolf Fredrik, född 1886-05-10 i Göteborg, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1904-06-09. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket s. å. 16/6. Student i Lund s. å. 17/9 och i Uppsala 1905-10-02. T. f. kammarskrivare vid tullkammaren i Ystad 1914-12-23, i Hälsingborg 1917-08-29. Ord. kammarskrivare vid tullkammaren i sistnämnda stad 1918-12-04. Transp. till Landskrona 1922-07-28. Tullkontrollör. Gift 1922-06-15 i Raus' kyrka, Malmöhus län (Landskrona förs, vb) med Signe Linnea Viktoria Björling, född 1893-06-19 i Falkenberg, lärarinna vid kommunala flickskolan i Landskrona, död 1936-02-01 i Landskrona (db 18) och begraven å Pålsjö kyrkogård i Hälsingborg, dotter av tullförvaltaren Carl Arvid Emanuel Björling och Signe Charlotta Ahlin.
 • Miles Vilhelm Fredrik, född 1887-06-29. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1905-11-01. Utexaminerad 1907-10-22. Andre lärare vid Värmlands läns lantbruksskola å Varpnäs 1908-06-10–1908-10-31. Förvaltare vid Fjärrestad gård i likanämnd socken, Malmöhus län 1910-04-01–1911-10-24. Sekreterare hos Stockholms stadsfullmäktiges mjölkhandelskommitté 1913-04-10–1915-09-30. Amanuens i statistiska centralbyrån 1914-05-01–1916-10-23. Extra ordinarie amanuens i lantbruksakademien 1915-01-10. Biträdande sekreterare i statens livsmedelskommission 1915-09-01–1917-06-30. Amanuens i lantbruksstyrelsen 1916-04-01. Föreståndare fér folkhushållningskommissionens mejeriavdelning 1917-07-01–1919-02-12. Amanuens i jordbruksdepartementet 1917-08-03. Notarie i lantbruksakademien 1918-04-15–1923-05-01. Räkenskaps- och protokollsförare hos styrelsen för centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet 1918-04-15–1923-04-26. RVO 1919-06-06. PrRKM 1920-12-31. T. f. lantbrukskonsulent i England 1921-06-29–1921-12-31.
 • Ivan Georg Fredrik, född 1889-03-24, död s. å. 17/4 i Göteborg.
 • Gerhard Gustaf Fredrik, född 1890. Kyrkoherde. Se Tab. 31.
 • Einar Georg Fredrik, född 1892-03-18. Studentexamen i Göteborg 1910-06-15. Officersvolontär vid livregementets husarer s. å. 18/6. Korpral därst. 1911-06-22. Distinktionskorpral s. å. 14/10. Elev vid krigsskolan s. d. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid regementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-06-22. Överförd till övergångsstat 1927-06-09. Ryttmästare i regementet s. å. 9/12. Ryttmästare på övergångsstat vid regementet s. å. 16/12. Inspektör i försäkringsbolagen Nordstjernan och Fylgia 1931-03-15. Afsked 1942-03-20. RSO 1942-06-06. Gift 1932-08-06 i svenska kyrkan i Köpenhamn (Göteborg, Johannebergs förs, vb) med Helga Maria Deshayes, född 1895-10-03 (1894 enl. vb) Upperud, dotter av kvarnmästaren Alfred Pierre Deshayes och Blenda Teresia Wallentin.

TAB 31

Gerhard Gustaf Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 30), född 1890-12-09 i Göteborg, Domkyrkoförs Studentexamen i Hälsingborg 1911-06-07. Student vid universitetet i Lund s. å. 30/8. Filosofie kandidat därst. 1917-01-31. Teol. kandidat 1922-09-15. Prästexamen s. å. 16/12. Prästvigd s. å. 17/12. Vice pastor i Bjällerups och Stora Råby försars pastorat av Lunds stift 1922-12-22–1924-04-30. Kyrkoherde i Fridlevstads och Sillhövda försars pastorat av nämnda stift 1923-09-01 fr.o.m. 1924-05-01. Gift 1:o 1917-10-01 i Hjärnarps socken Kristianstads län (Nosaby förs, Kristianstads län, vb) med gymnastikdirektören Elsa Ingeborg Olsson, från vilken han blev skild genom Medelsta häradsrätts utslag 1934-10-02, född 1888-05-15 i Nosaby socken, Kristianstads län, dotter av lantbrukaren Nils Olsson och Nilla Lavesson. Gift 2:o 1934-12-01 i Gränna (vb nr 11) med Ebba Modigh, född 1908-01-14 i Karlskrona amiralitetsförs, dotter av marinintendenten Alfred Constantin Pontus Modigh och Gerda Charlotta Augusta Flygare.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Joakim, född 1918-08-30 i Lund (fb nr 264).
 • 1. Ann-Marie Gunilla Elisabet, född 1920-02-25 i Lunds stadsförs (fb nr 66).
 • 1. Elsa Katharina Margaretha, född 1925-02-15 i Fridlevstads förs , Blekinge län (fb nr 4).
 • 1. Amelie Birgitta Kristina, född 1926-08-27 i Fridlevstads förs , Blekinge län (fb nr 29).
 • 2. Gerhard Pontus Fredrik, född 1935-09-05 i Fridlevstads förs, Blekinge län (fb nr 40).
 • 2. Gerda Charlotta Elisabeth, född 1936-12-27 i Fridlevstads förs, Blekinge län (fb nr 59).
 • 2. Lars Harald Fredrik, född 1938-03-19 i Fridlevstads förs, Blekinge län (fb nr 13).

TAB 32

Paul Anders, (son av Paul Fredrik, tab 18), född 1738-01-24 Tittersta. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1756-07-06. Förare därst. 1757-08-12. Sergeant 1758-07-06. Fänrik 1759-08-14. Löjtnant 1776-04-17. Kapten 1781-06-22. Avsked 1786-04-12. Död 1797-05-25 på sin gård Västergård i Östra Emterviks socken, Värmlands län. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1772-03-01 på Bohus med Elsa Catharina Sebastiansdotter Bering, härstammade från den danska släkten Behring, dessa makar bodde först Angersby Gift 2:o 1786-04-06 i Sunne prästgård, Värmlands län med Helena Johansdotter Fryxell, född 1749-03-12, blev blind. Död 1841-03-17 på Åneholm i Frykeruds socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Frykdalen Johannes Fryxell och Ulrika Aurivillia.

Barn:

 • 1. Hedvig Ulrika, född 1772-11-22, död s. å. 10/12.
 • 1. Magdalena Fredrika, född 1774-04-25 på Öfverstad i Hallsbergs socken, Örebro län, död 1849, jordfäst i Frykeruds k:a 1850-01-13. Gift 1798-09-18 med andre lantmätaren i Värmlands län Fredrik Stenbeck, dessa makar ägde Ånaholm i Frykeruds socken, född 1769 i Harakers socken, Västmanlands län. Kommisionslantmätare 1803, i Pommern 1806, tredje lantmätare 1823 o. andre lantmätare i Värmland 1827. Död 1853 på Åneholm.3
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1776-08-23, död 1778-10-28.
 • 1. Paul Fredrik, född 1777-12-24, död 1778-03-05 under en resa.
 • 1. Catharina Andrietta, född 1779-01-25 på Angersby i Sunne socken, Värmlands län, död där s. å. 29/3 och begraven s. å. 9/4.
 • 1. Carolina Sofia, född 1780-06-22 på Angersby, död där s. å. 12/8.
 • 1. Anders Sebastian, född 1782. Adjutant. Död 1849. Se Tab. 33.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1783-05-26, död 1812-08-03 på Kristinefors. Gift före 1803 med fältväbeln Erik Gustaf Myrin, född 1770-08-01 i Råda socken, Värmlands län.
 • 1. Elsa Catharina, född 1785-05-01, död s. å.

TAB 33

Anders Sebastian, (son av Paul Anders, tab 32), född 1782-01-19 Angersby. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1797-04-26. Sergeant därst. 1803-10-19. Fanjunkare 1808-05-03. Avsked 1811-12-29. Kallas adjutant. Död 1849-04-24. Gift 1:o 1809-04-04 på Sundserud i Grums socken, Värmlands län med Margareta Catharina Schagerström, dotter av bruksägaren Olof Schagerström och Margareta Catharina Gröndal. Gift 2:o 1825-01-01 med Christina Nilsson, född 1799-02-05 Pardishyttan, död 1883-07-24 i Karlstad, dotter av bergsmannen Nils Larsson och Helena Nilsdotter.

Barn:

 • 1. Elsa Margareta, född 1810-12-19 på Näs i Frykeruds socken, Värmlands län, död ogift 1876-12-25 Gräsås
 • 1. Paul Anders, född 1813. Garvare. Död 1881. Se Tab. 34
 • 1. Adolf Magnus Christian, född 1816-07-13 Hovlanda, död där 1817-01-06.
 • 1. Catharina Fredrika Elisabet, född 1818-10-02 Kroklån
 • 2. Adolf Fredrik, född 1826. Förste lantmätare. Död 1905. Se Tab. 36.
 • 2. Helena Hedvig (Hedda), född 1828-08-06 Nore, död ogift 1898-08-28 i Karlstad.
 • 2. Christina Andreetta (Stina), född 1830-12-31 på Nore, död ogift 1915-06-04 Näset.
 • 2. Catharina Fredrika (Carin), född 1833-10-09 på Nore, död 1900-05-29 i Karlskoga socken. Gift 1864-04-12 på Bofors i nämnda socken med inspektören Gustaf Ödquist, född 1826-09-18 Faxstad
 • 2. Jonas Gustaf, född 1837. Skogvaktare. Död 1901. Se Tab. 40.
 • 2. Maria Ulrika (Mia), född 1840-03-17 på Nore, död ogift 1924-06-17 i Karlstads stadsförs.

TAB 34

Paul Anders, (son av Anders Sebastian, tab 33), född 1813-10-13 på Näs i , Värmlands län. Garvare. Död 1881-03-04 i Nössmarks socken, Älvsborgs län. Gift 1861-08-16 i Skibtvedt socken i Smaalenenes amt i Norge med Ragnhild Amundsdotter, född 1830-07-02 i nämnda socken, dotter av hemmansägaren Amund Hellsten och Kerstin Marie Olsdotter.

Barn:

 • Amanda Elisabet, född 1862-12-26 i Skibtvedt socken. Gift 1893 med Johan Edvard Bryngelsson.
 • Olof Christian, född 1865-01-17 i Nössemarks socken, Älvsborgs län. Garvare i Oslo. Gift och har barn.
 • Anders Gustaf, född 1870-02-26 och död 1884-05-10 i Nössemarks socken.
 • Carl Oskar, född 1872-03-20 i Nössemarks socken.
 • Frans Vilhelm, född 1874-10-18 i Nössemarks socken.

TAB 35

Adolf Fredrik, (son av Paul Anders, tab 34), född 1867-06-17 i Nössemarks socken, Älvsborgs län. Arbetare i Id i Smaalenenes amt i Norge. Gift 1890-08-29 i ovannämnda socken med Maja Catharina Nilsdotter, född 1865-11-25.

Barn:

 • Nils Agnar, född 1891-03-08, död s. å. 2/5.
 • Ragna, född 1893-09-26.

TAB 36

Adolf Fredrik, (son av Anders Sebastian, tab 33), född 1826-04-12 Nore. Lantmäterielev 1845-05-23. Skeppsmätarexamen 1848-05-19. Lantmäteriexamen s. å. 28/6. Lantmäteriauskultant s. d. Vice kommissionslantmätare i Värmlands län 1855-07-23. Kommissionslantmätare 1859-08-29. Justerare på 4:e distriktet av statens järnvägar 1877-03-31. T. f. förste lantmätare 1878-03-04. Förste lantmätare i Göteborgs och Bohus län 1883-11-16. RVO 1889-11-30. Justerare i distriktet nr 32 1894-12-20 och på Bergslagernas järnvägar, Mora–Vänernsbanan och Västkustbanan från Göteborg till Varberg, allt från banans öppnande, samt på hela Västkustbanan 1896-03-12. Avsked 1897-04-20. Åter justerare i nämnda distrikt 1899-12-15 intill utgången av 1901. Död 1905-01-27. Gift 1856-09-21 Sikfors med Ebba Charlotta Ekelund, född 1828-01-04 Bjurbäck ]], död 1899-06-24 i Karlstad, dotter av bruksägaren Carl Gustaf Ekelund och Augusta Charlotta Wollert.

Barn:

 • Anna Christina, född 1857-08-15 i Karlstad, död 1939-11-06 i Karlskoga. Gift där 1882-09-28 med ingenjören Oskar Leonard Björkegren, född 1846-11-22 å Rosenvik i Mörlunda socken, Kalmar län, död 1928-09-17 i Karlskoga i likanämnd socken, Örebro län.
 • Carl Adolf Sebastian, född 1858. Före detta lasarettsläkare. död 1941. Se Tab. 37.
 • Ebba Augusta Charlotta, född 1860-07-18 i Karlstad. Teckningslärarinna. Död 1938-12-21 i Karlstad (db 299).
 • Leontina Mariana (Tina), född 1863-04-20 i Karlstad
 • Christer Gustaf Hjalmar, född 1866-11-27 i Alsters socken, Värmlands län, död där 1867-01-07.

TAB 37

Carl Adolf Sebastian, (son av Adolf Fredrik, tab 36), född 1858-11-19 i Karlstad. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1880-06-06. Student i Uppsala s. å. Med. filosofie examen 1882-05-30. Inskriven vid karolinska institutet i Stockholm s. å. Med. kandidat vid nämnda institut 1886-02-27. Extra läkare i Karlskoga distrikt 1888-06-19–1888-08-01. Amanuens å kirurgiska avdelningens poliklinik vid serafimerlasarettet 1890-07-00–1890-09-00. Med. licentiat vid nämnda institut s. å. 15/11. Amanuens vid kirurgiska avdelningen å serafimerlasarettet 1891. Ledamot av svenska läkaresällskapet s. å. 3/2. T. f. underläkare vid Maria sjukhus i Stockholm 1892-01-01. Underläkare vid nämnda sjukhus 1892-06-01–1895. T. f. extra provinsialläkare i Tjörns distrikt 1892-11-11. Förordnad att tills vidare vara överläkare vid samma sjukhus 1895-01-01–1895-06-01. Läkare vid Kronobergs läns lasarett och kurhus i Ljungby 1895-01-16. Läkare vid Malmöhus läns lasarett i Ystad 1901-01-11. RNO 1914-09-30. Ledamot av Malmöhus läns landsting 1915–1918. Ordförande i Ystads stads hälsovårdsnämnd 1915. RPrRÖO3kl 1917-04-00. Avsked 1924-06-01. död 1941-08-19. Gift 1895-09-20 i Traheryds socken, Kronobergs län med Gerda Julia Aurora Theorin, född 1866-11-19 på Kylhult i nämnda socken, dotter av landsfiskalen Claes Fabian Theorin och Charlotta Johanna Petersson.

Barn:

 • Adolf Claes Sebastian, född 1896. Underläkare. Se Tab. 38.
 • Carl-Gustaf Sebastian, född tvilling 1904-09-10 i Ystad. Studentexamen därst. 1922-05-31. Student i Lund s. å. 4/10. Extra ordinarie amanuens vid Lunds universitets kemiska institution 1927-04-01. Filosofie kandidat 1928-01-31. Amanuens vid nämnda institution s. å. 1/11. Förste amanuens hos kontrollstyrelsen 1932-10-01. T. f. laborator därst. 1933. Filosofie licentiat 1934-03-27. Förste byråingenjör hos kontrollstyrelsen 1938-08-31. Byrådirektör hos kontrollsstyrelsen 1944-08-12. Gift 1929-05-19 i Yxnerums kyrka Östergötlands län (Örebro, Nikolai förs, vb) med Hedvig Maria Margareta (Margit) Ullström, född 1899-10-15 i Frövi, Näsby socken, Örebro län, dotter av ingenjören vid Örebro pappersbruk Jan Ullström och Emelie Charlotta Flinck.
 • Erik Fredrik Sebastian, född 1904. Bergsingenjör. Se Tab. 39.

TAB 38

Adolf Claes Sebastian, (son av Carl Adolf Sebastian, tab 37), född 1896-06-18 i Ljungby förs, Kronobergs län. Studentexamen i Ystad 1914-06-11. Student vid universitetet i Lund s. å. 27/10. Med. kandidat examen 1918-09-04. Assistentläkare vid lasarettet i Ystad 1921-06-10–1921-07-09, 1/8–15/9 och 15/12–31/12 samt 1922-06-01–1922-06-15, 1/10–31/10 och 12/12–31/12. Amanuens vid kvinnokliniken i Lund 1922-06-15–1922-08-15, 1923-01-01–1923-12-31 och 1924-06-15–1924-07-01. Underläkare därst. 1923-08-16–1923-09-15, 1924-07-01–1924-08-01 och 1925-06-01–1925-07-01. Med. licentiat examen 1924-12-15. Amanuens vid Histologiska institutionen 1924-09-01–1925-08-31. Assistent vid Patologiska institutionen 1925-09-01–1925-09-15. Amanuens därst. s. å. 16/9–1926-05-30. Amanuens och andre underläkare vid Lunds lasaretts kirurgiska avdelning 1926-06-01–1927-12-31. Överläkare vid Hälsingborgs barnbördshus 1927-07-01–1927-07-31. Underläkare vid kvinnokliniken i Lund och bitr. lärare i obstetrik och gynekologi 1928-01-01–1930-12-31. T. f. överläkare därst. 1928-07-01–1928-08-15, 1929-08-07–1929-08-15 och 1/10–14/10, 1930-07-01–1930-08-15. Studieresa våren 1931. T. f. professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet samt t. f. överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1931-09-01–1932-08-31. Därefter praktiserande läkare i Lund. Med. doktor 1935-05-31. Docent. Förordnad till överläkare vid Hälsingborgs barnbördshus 1936-03-00. Gift 1922-12-27 i Ystads med sjukgymnasten Laura Ingeborg'' Svensson, född 1895-04-18 Vallby, dotter av lantbrukaren Sven Svensson och Kerstin Sånesson.

Barn:

 • Erik Gustaf Sebastian, född 1924-08-19 i Lund, liksom brodern.
 • Torsten Fredrik Sebastian, född 1927-12-24 i Lund.
 • Torgny Robert Sebastian, född 1934-12-14 i Lund (fb nr 306). Fänrik i Bodens artilleriregementets reserv. Filosofie stud. v. univ. i Lund 1959 ht.

TAB 39

Erik Fredrik Sebastian, (son av Carl Adolf Sebastian, tab 37), född tvilling 1904-09-10 i Ystad. Studentexamen i Ystad 1922-05-31. Elev vid Tekniska högskolan s. å. Utexaminerad bergsingenjör 1927. Anställd vid Höganäs-Billesholms aktiebolag 1927–1928. Anställd vid Jernkontorets forskningsverksamhet 1928–1929. Ingenjör vid Garphytte bruk, Latorps bruk i Tysslinge förs, Örebro län från 1929. Järnkontorets stipendium för studieresa till Nordamerika 1931. LSTF från 1927. Gift 1:o 1929-05-18 i Engelbrektskyrkan i Stockholm, S:t Matteus förs (vb nr 110) med Karin Margit'' Ödqvist, född 1904-11-16 i Vassända-Naglums förs, Älvsborgs län, dotter av civilingenjören Gustaf Ödqvist och Signe Elisabet Stridsberg.

Barn:

 • 1. Karin Gerda Elisabeth, född 1930-09-18. Direktionssekreterare vid ab Benzlers.
 • 1. Gustaf Adolf Sebastian, född 1933-06-14 i Örebro (Tysslinge förs, Örebro län, fb nr 10).
 • 1. Erik Thorsten Sebastian, född 1938-10-29 i Örebro (Tysslinge förs, Örebro län, fb nr 30).

TAB 40

Jonas Gustaf, (son av Anders Sebastian, tab 33), född 1837-02-04 i Ekshärads socken, Värmlands län. Först timmerkarl, sedan skogvaktare i Letsberg i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Arrendator. Död 1901-01-16. Gift 1870-12-04 i Ramsjö socken, Gävleborgs län med Kerstin Nilsdotter, född 1850-09-28 i Lysviks socken, Värmlands län ]], död 1917-02-28 i Hudiksvall, Ljusdals förs, Gävleborgs län ]], dotter av drängen Nils Larsson och Karin Larsdotter.

Barn:

 • Anna Teresia, född 1871-01-03 i Ramsjö socken. Gift 1:o 1889-12-31 med arbetaren Oskar Andersson. Gift 2:o 1894-12-09 i Ljusdals socken med arbetaren Carl Gustaf Eriksson, född 1865-02-27 i Fryksände socken, Värmlands län, död 1896-06-24. Gift 3:o 1898-09-03 i Ljusdal med arbetaren Anders Gustaf Strandberg i hans 2:a gifte, född 1859-08-17 i Ekshärads socken, Värmlands län, död 1920.
 • Maria Lovisa, född 1872-08-26 i Ramsjö socken, död 1915-12-19 i Ljusdals socken. Gift 1901-10-26 i Ljusdal med arbetaren Olof Emil Olsson, född 1875-08-29.
 • Johan Sebastian, född 1876. Skogvaktare. Se Tab. 44
 • Otto Herman, född 1881. E. skogvaktare. Se Tab. 46
 • Hilma Viktoria Elisabet, född 1883-10-04 i Ramsjö socken. Gift 1903-08-08 i Ljusdals socken med arbetaren Erik Svedman, född 1881-02-28.
 • Torsten Ferdinand, född 1886. Arbetare. Se Tab. 47
 • Ester Ella Leontine, född 1889-02-15 i Ramsjö socken, död 1919-01-29 Letsberg. Gift 1911-03-11 i Ljusdals förs, Gävleborgs län med arbetaren Per Martin Sundvisson, född 1884-11-11.
 • Lars Uno Verner, född 1892. Skomakare. Se Tab. 48
 • Signe Carin Henrietta, född 1895-02-14 i Ljusdals socken. Gift 1918-03-16 i Ljusdals förs, Gävleborgs län med före detta korpralen vid Göta livgarde Olof Sackeus Kihlberg, född 1889-08-23. Skogsarbetare.

TAB 41

Nils Gustaf, (son av Jonas Gustaf, tab 40), född 1874-07-24 i Ramsjö socken, Gävleborgs län. Timmerarbetare. Skogvaktare. Gift 1:o 1897-06-13 i Ljusdals socken, Gävleborgs län med Anna Christina (Anna-Stina) Englund, född 1875-05-01 i Färila förs, Gävleborgs län ]], död 1924-04-10 i Ljusdals förs, Gävleborgs län , dotter av hemmansägaren Olof Ersson och Anna Persdotter. Gift 2:o 1925-06-14 i Järvsö socken, Gävleborgs län med Anna Juliana Persson, född 1895-01-31 i Bjuråkers socken, Gävleborgs län, dotter av lantbrukaren Per Larsson.

Barn:

 • 1. Ebba Christina Teresia, född 1898-05-06 i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Gift 1918-03-22 i Ljusdals förs Gävleborgs län med skogsarbetaren Nils Gustaf'' Blom, född 1896-03-19
 • 1. Johan Olof, född 1900-08-12 i Ljusdals förs, Gävleborgs län, död s. å. 13/8 därst.
 • 1. Paul Gustaf Adolf, född 1901-12-02 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Skogsarbetare. Se Tab. 42
 • 1. Anna Hildur Ingeborg, född 1904-07-24 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Gift 1933-08-06 i Torps socken, Västernorrlands län med skogsarbetaren Lars Enar'' Persson, född 1909-08-11 i Torps socken
 • 1. Karl Johan Olof, född 1907-05-26 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Skogsarbetare. Se Tab. 43
 • 1. Anna Astrid Ingegärd, född 1910-03-21 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Gift 1938-12-04 med skogsarbetaren Lars Hugo Persson, född 1908-05-01
 • 1. Ingrid Andrietta, född 1915-04-19 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Gift 1942-09-21 med byggnadssnickare Per Persson, född 1914-09-21 i Gävleborgs län.
 • 1. Karin Anna Greta, född 1917-12-23 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Hemsamarit. Gift 1939-10-23 i Ljusdals förs, Gävleborgs län (vb nr 65) med skogsarbetaren Ture Konstantin Persson, från vilken hon blev skild gm Västra Hälsinglands tr 1973-04-27, lkr maj 4, född 1908-05-21.
 • 2. Per Gustaf Haldo, född 1926-07-28 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Se Tab. 43½
 • 2. Gullan Carolina Margareta, född 1928-01-14 i Ljusdals förs, Gävleborgs län
 • 2. Kerstin Anna Ruth, född 1929-04-19 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Gift 1948-07-24 (Ljusdals förs, Gävleborgs län, vb nr 33) med svarvare Torsten Evald Andersson, född 1926-11-25 i Tumbo förs, Södermanlands län. Verkmästare hos Volvo BM ab.

TAB 42

Paul Gustaf Adolf, (son av Nils Gustaf, tab 41), född 1901-12-02 i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Skogsarbetare därst. Skomakare. Gift 1928-09-01 i Ljusdals förs Gävleborgs län (vb nr 28) med hushållerskan Hanna Kristina Holm, född 1903-01-17 i Stora Tuna förs, Kopparbergs län. Dotter av arbetaren Per Johan Holm och Kristina Lundén.

Barn:

 • Evy Gunvor, född 1924-01-09 i Ljusdals förs, Gävleborgs län.
 • Hildur Anna'' Greta, född 1925-11-06 i Ljusdals förs, Gävleborgs län.
 • Karl Adolf, född 1928-01-15 i Ljusdals förs, Gävleborgs län.
 • Astrid Inez Kristina, född 1936-01-11 i Ljusdals förs, Gävleborgs län (fb nr 6).
 • Else Ingegärd, född 1943-05-29 i Ljusdals förs, Gävleborgs län (fb nr 104). Servitris.
 • Dödfödd gosse

TAB 43

Karl Johan Olof, (son av Nils Gustaf, tab 41), född 1907-05-26 i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Skogsarbetare därst. Gift 1929-07-13 i Ljusdals förs, Gävleborgs län med Brita Erika Persson, född 1896-09-03 i Bjuråkers socken, Gävleborgs län

Barn:

 • Rolf Gustaf, född 1930-03-08 i Ljusdals socken, Gävleborgs län.

TAB 44

Johan Sebastian, (son av Jonas Gustaf, tab 40), född 1876-08-27 i Ramsjö socken, Gävleborgs län. Skogvaktare i nämnda socken. Gift 1902-05-10 med Anna-Brita Quist, född 1875-02-20 i Ljusdal förs, Gävleborgs län, död 1940-10-22 i Ramsjö förs, Gävleborgs län (db nr 15), dotter av skogsarbetaren Nils Johan Qvist.

Barn:

 • En dödfödd son, född 1902-06-23.
 • Nils Henning Sebastian, född 1903-05-23 i Ljusdals socken, Gävleborgs län . Skogsarbetare. Se Tab. 44A.
 • Anna Linnéa Karolina, född 1906-06-03 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Gift 1928-10-21 i Ramsjö socken, Gävleborgs län med skogsarbetaren Johan'' Roos, född 1902-10-27 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Skogsförman.
 • Johan Gustaf Adolf, född 1907-10-16 i Ljusdals förs, Gävleborgs län, död 1908-02-10 i Ljusdals socken, Gävleborgs län.
 • Johan Gustaf Ferdinand, född 1910-01-16 i Ljusdals förs, Gävleborgs län ]], död s. å. 25/4 därst.
 • Rut Astrid Ingeborg, född 1913-03-17 i Ljusdals förs, Gävleborgs län ]], död 1923-09-06 i Ljusdals socken, Gävleborgs län.

TAB 45

Adolf Fredrik, (son av Jonas Gustaf, tab 40), född 1879-01-10 i Ramsjö socken, Gävleborgs län. Först arbetare, sedan skomakare i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Gift 1909-11-20 i Ljusdals förs, Gävleborgs län med Karin Engberg, född 1885-10-31 i Ljusdals förs, Gävleborgs län, död 1931-09-20 därst., dotter av Jonas Engberg.

Barn:

 • Gustaf Herman, född 1909-02-04 i Ljusdals förs, Gävleborgs län ]], "född före äkt.".
 • Gustaf Adolf, född 1910-04-13 i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Se Tab. 45A.
 • Jonas Werner, född 1912-01-15 Letsberg ]], liksom de följande syskonen. Se Tab. 45B.
 • Greta Maria (Gerda), född 1914-09-02 Letsberg (fb nr 216). Gift 1938-12-26 i Ljusdals förs, Gävleborgs län (vb nr 82) med jordbruksarbetaren Olof Bertil Norén, född 1910-03-14 i Ljusdal, Gävleborgs län. Snickare.
 • Kerstin Ingegärd, född 1930-11-03 Letsberg.

TAB 46

Otto Herman, (son av Jonas Gustaf, tab 40), född 1881-05-25 i Ramsjö socken, Gävleborgs län. Först arbetare, sedan e. skogvaktare. Gift 1903-04-19 i Ljusdals socken, Gävleborgs län med Mathilda Katrina Eriksson, född 1882-05-18 i Ljusdals förs, Gävleborgs län, död 1934-12-20 i Gävle (Ljusdals förs, Gävleborgs län, db nr 134), dotter av skogvaktaren Erik Gustaf Eriksson och Karolina Nilsdotter.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1903-05-29 i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Skogsarbetare. Se Tab. 46A.
 • Karl Gustaf Uno, född 1904-09-22 i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Arbetare . Se Tab. 46B.
 • Kerstin Matilda, född 1921-05-11 i Välje i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Gift 1945-04-01 i Ljusdals förs, Gävleborgs län (vb nr 22) med jordbruksarb Lars Erik Mårtensson, från vilken hon blev skild

TAB 47

Torsten Ferdinand, (son av Jonas Gustaf, tab 40), född 1886-07-14 i Ramsjö socken. Arbetare i Ljusdals socken. Skogsarbetare. Gift 1909-12-21 i Ramsjö socken (Ljusdals förs, Gävleborgs län, vb) med Christina Elisabet Hedström, född där 1888-11-07

Barn:

 • Per Gustaf Ferdinand, född 1910-04-01 i Ljusdals socken ]], liksom syskonen, död 1917-11-09 i Hudiksvall (Ljusdals förs, Gävleborgs län, db).
 • Gerda Ingrid Christina, född 1912-08-09 i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Gift 1931-05-23 i Ljusdals förs, Gävleborgs län med skogsarbetaren Erik Rudolf Roos, född 1907-03-27 i Delsbo förs, Gävleborgs län.
 • Bror Gösta Allan, född 1916-03-14 i Ljusdals förs, Gävleborgs län ]], död 1937-01-28 i Ljusdals förs (db nr 20).
 • Syster Greta Elisabet, född 1922-01-25 i Ljusdals förs, Gävleborgs län ]], död 1937-02-10 i Ljusdals förs, Gävleborgs län (db nr 32).

TAB 48

Lars Uno Werner, (son av Jonas Gustaf, tab 40), född 1892-04-26 i Ramsjö socken, Gävleborgs län. Arbetare. Arrendator. Skomakare (i olb). Gift 1915-08-28 i Ljusdals förs, Gävleborgs län (vb nr 41) med Frida Hildegard Linnéa Jönsson, född 1891-09-30 i Östmar, Ljusdals förs, Gävleborgs län, dotter av skogsarbetaren Jöns Jönsson och Margareta Skröder.

Barn:

 • Anna Elna Linnéa, född 1915-11-28 Letsberg, liksom syskonen. Gift 1937-10-16 i Ljusdals förs, Gävleborgs län med skogsarbetaren Erik Emil Myrberg, född 1912-01-12 i Ljusdals förs, Gävleborgs län.
 • Nils Uno Ivan, född 1918-02-24 på Letsberg i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Se Tab. 48A
 • Kerstin Alice, född 1920-04-27 Letsberg. Hemsamarit.
 • Syster Maria, född 1923-03-08 Letsberg. Gift 1943-09-11 i Ljusdals förs Gävleborgs län (vb nr 64) med jordbruksarb. August Ivar Pålsson, från vilken hon blev skild, född 1919-01-31 i Färila förs, Gävleborgs län. Snickare.
 • Kjell Göte, född 1925-07-03 på Letsberg i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Se Tab. 48B
 • Rut Iris, född 1931-06-27 Letsberg. Köksbiträde

TAB 49

Joakim Fredrik, (son av Paul Fredrik, tab 18), till Sjögerås i By socken, Värmlands län, som han fick genom sitt gifte. Född 1740-11-05 Tittersta. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1757-06-06. Förare därst. 1759-11-01. Fänrik 1760-03-07. Löjtnant 1776-05-01. Kapten 1790-08-23. Död 1791-06-05 på Sjögerås och begraven s. å. 12/6. Gift 1778-11-01 Agnhammar med Catharina Margareta von Nackreij i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1793-11-24 med majoren Axel Henrik Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1761, död 1820), född 1760-01-16 Mällby, död 1801-11-09, dotter av hovjunkaren Lars von Nackreij, och Maria Catharina Löwenhielm.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1779-10-12 på Sjögerås. Hovfröken. Död 1851-01-12 i Stockholm. Gift 1819-11-16 i Grums k:a, Vänersborg med presidenten, friherre Vilhelm Bennet, född 1757, död 1824.
 • Carl Fredrik, född 1780. Löjtnant. Död 1865. Se Tab. 50.

TAB 50

Carl Fredrik, (son av Joakim Fredrik, tab 47), född 1780-12-13 på Sjögerås. Löjtnant vid örlogsflottan 1819-12-07. Chef för södra Hallands båtsmanskompani. Löjtnant på k. m:ts flottas reservstat. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1865-06-02 i Karlskrona. Gift där 1835-07-05 med Maria Berggren i hennes 2:a gifte (gift 1:o med brobyggaren N. N. Pettersson), född 1777-10-10, död 1861-01-02 i Karlskrona.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1814-08-02 i Karlskrona, liksom systrarna. Rustmästare vid Hallands infanteribataljon 1830-06-12. Sergeant därst. 1831-08-12. Avsked och överflyttade till Nordamerika till Boston 1836. Major i nordamerikansk tjänst. Död ogift 1877-09-27 i Manchester, U. S. A.
 • Hedvig Maria, född 1816-07-29, död ogift 1894-12-24 i Halmstad.
 • Emilia Charlotta, född 1819-10-11, död 1884-01-31 i Halmstad.

Källor

Personhistorisk tidskrift 1906.

1At (P). 2Oä, del II, sid. 463. 3El. 4Medd. av V. Ljungfors, Malmö.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: