:

Forbes nr 249

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Forbes nr 249 †

Naturaliserad 1638. Introducerad 1638. Utdöd i början av 1700-talet.

Gammal vitt utgrenad skotsk släkt från Aberdeenshire, uppkallad efter godset Forbes, som namnes redan på 1200-talet. Den förste lord Forbes var Alexander Forbes, död 1448, en av konung Jakob I:s trognaste anhängare. Från honom härstammade den gren av släkten, som skrev sig till Corsindæ och till vilken hörde nedanstående ättegren, som närmast över Mecklenburg inkom till Finland i slutet av 1500-talet. Ättemedlemmarna kallade sig under 1600-talet omväxlande Forbes och Forbus, under vilket sistnämnda namn den naturaliserade Arvid Forbes blev friherre. Från en broder till ovannämnda lord Alexander Forbes härstammade släktgrenen Forbes af Tolqhoun, till vilken hörde ätterna Forbes af Lund och Forbes.


TAB 1

William Forbes, till Forbes. Gift med Christina Gordon, dotter av George, greve av Hunthie.

Barn:

 • Duncan. Commarchus av Corsindæ. Gift med Christina Mercer, dotter av Commarchus av Balove.

Barn:

 • Jakob, till Corsindæ. Gick till främmande länder. Gift med Helena Lundi, friherredotter av Cusiknai.

Barn:

 • Mattias. Gift med Margareta Penters, dotter av Mattias Penters, till Ruchitz, och Christina Gardheim till Hätelen.

Barn:

 • Ernald, född i Mecklenburg. Ryttare under Anders Boijes fana. Fick 1599-02-22 frihet för skattejord i Fägerstad i Borgå socken. Tullnär i Borgå. Död 1605 [Rf]. Gift med Carin Mattsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med underståthållaren i Viborg Salomon Jönsson Boga i hans 2:a gifte, 11614), levde 1616, dotter av befallningsmannen Matts Andersson (Björnram) [Rf].

Barn:

 • Arvid, naturaliserad Forbes och friherre Forbus, född 1598, död 1665. Se friherrliga ätten Forbus nr 35.
 • Mattias, naturaliserad Forbes, död 1641. Se Tab. 2.

TAB 3

Mattias Forbes, natural Forbes (son av Ernald, Tab. 1), till Mörskom i Mörskom socken, som han 1636-03-17 erhållit under Norrköpings besluts villkor, samt Idlaks i Pernå socken och Jackarby i Borgå socken, vilka han 1638-04-30 tillöste sig för ett tusen daler silver, alla i Kymmenegårds län, Finland. Stallmästare hos överste Samuel Cockburn 1618. Löjtnant vid Ernst Creutz' regemente 1624. Kapten för en fänika finska knektar 1625. Överstelöjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1632-09-08. Deltog i kriget i Tyskland, där han 1634 var kommendant i Osnabrüick. Överste för ett värvat regemente i Ingermanland 1635. Överste för ett värvat regemente i Riga 1638-04-27. Naturaliserad svensk adelsman, jämte brodern Arvid (introducerad 1638 under nr 249). Död 1641-03-20 och begraven i Mörskoms kyrka (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.). Han fick för sin naturalisation en stamtavla från Skottland, 1634-06-12 i Aberdeen och undertecknad av tjugufem herrar Forbes av samma släkt. Gift med Brita Larsdotter, som levde 1660, begraven i Pernå kyrka (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.), dotter av slottsfogden Lars Mårtensson (Creutz) och Margareta Wildeman. Hon gav 1641 predikstol till Mörskoms kyrka, 1643 en silveroblatask samt 1660, jämte sonen Ernst, den mellersta kyrkklockan.

Barn:

 • Ernst Johannes, född 1624. Överste. Död 1677. Se Tab. 3
 • Arvid Johannes, född 1627 (At (P).). Student i Dorpat 1638-09-13. Död 1656 i Polen före 1656-03-14.
 • Mattias Johannes, född 1628 (At (P).). Student i Dorpat 1638-09-13 och i Uppsala 1644-12-03. Bevistade riksdagen 1650. Kapten. Vistades i Riga 1651. Död 1652-08-29 i Finland och begraven 1652-09-24 i Mörskoms kyrka
 • Laurentz Johannes, född 1629 (At (P). Student i Dorpat 1638-09-13. Reste 1653 till Sverige för att inträda i tjänst. ? Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1654 och 1659 (Nv.). Död före 1665 på Mörskom.
 • Johannes Alexander. Student i Uppsala 1644-12-03. Löjtnant vid livgardet 1645. Kapten vid livgardet 1646–1649. Skrev 1652 från Riga till sin farbroder och 1661 från Amsterdam. Bevistade riksdagen 1664.

TAB 3

Ernst Johannes (son av Mattias, naturaliserad Forbes, Tab. 2), till Mörskom. Född 1624-10-07 Jackarby Student i Dorpat 1638-09-13. Kapten vid faderns regemente 1641-03-20. Bevistade såsom volontär slaget vid Leipzig 1642-10-28 samt skånska fälttåget och Kristianstads belägring 1644. Kommenderad till Wismar 1646. Överstelöjtnant vid överste Carl Ruuths regemente 1646. Bevistade trettioåriga kriget till fredsslutet 1648, varefter hans skvadroner avdankades. Bevistade danska kriget. Närvarande vid riksdagen 1660 och bar vid Carl X Gustafs begravning Hallands fana. Avsked med överstes namn och titel 1669-03-20. Död 1677-10-19 på Mörskom, begraven 1679-02-28 i Åbo domkyrka, och därefter förd till Pernå kyrka, varest hans kopparkista ännu finnes (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.). Gift 1652-09-25 med Christina Boije af Gennäs i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren vid livländska adelsfanan Otto Bergh, som levde 1648). Jordfäst 1697-12-00 i Borgå kyrka, sedan begraven i Mörskoms kyrka, dotter av överstelöjtnanten Erik Boije af Gennäs, och hans 1:a fru Anna Fleming.

Barn:

 • Sofia Helena. Gift 1688 med överstelöjtnanten Fredrik Adolf von der Pahlen, friherre von der Pahlen, född 1653, död 1709.
 • Brita, begraven 1695-09-22 i Mörskoms kyrka (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.). Gift 1680-10-18 enligt kungligt tillstånd med sin kusin, majoren Hans Boije af Gennäs, född 1650, död 1688.
 • Anna Margareta. Gift 1675 med majoren, friherre Henning Johan Grass, i hans 1:a gifte.
 • Elsa, levde ogift 1689.
 • Christina Juliana, begraven 1686-12-22 i Kimito kyrka (1693-10-15 i Åbo domkyrka ). Gift med assessorn Henrik Stålhandske, i hans 1:a gifte, född 1647, död 1714.

TAB 4

Mattias (son av Ernst Johannes, Tab. 3), till Mörskom samt, genom sitt gifte, Degerö gård i Helsinge socken. Student i Åbo 1676 och i Uppsala 1681-01-17. Regementskvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-03. Levde 1709 men var död 1711. Gift 1705-06-15 med Anna Christina Brunow i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713 med överstelöjtnanten Lorentz Mellin, friherre Mellin, född 1670, död 1744), död 1748 på Mörskom, dotter av Carl Brunow, och Gunilla Svanström.

Barn:

 • Dunkanus, död som spädbarn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: