Baas nr 1453

Från Adelsvapen-Wiki

1453.jpg


Adliga ätten Baas nr 1453 †

Adlad 1711-06-23, introd. 1719. Utdöd 1824-06-17.


TAB 1

Petrus Andori. Kyrkoherde i Eriksbergs pastorat av Skara stift 1547. Var prost över Gäsene kontrakt 1554. Erlade 1571 till Älvsborgs lösen 16 lod silver och 12 rdr i penningar. Död 1586 i hög ålder [Hm].

Barn:

 • Brynolfus Petri, född omkr. 1548. Kyrkoherde efter sin fader 1586. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1648-07-19, »över 100 år gammal», och begraven under ett griftehus av trä på södra sidan av Eriksbergs kyrka. Hans hustru hette Christina [Hm],

Barn:

 • Ericus Brynolfi, kyrkoherde i Acklinga pastorat av Skara stift 1612. Död 1630. Gift med Anna Persdotter, död 1657 [Hm].

Barn:

 • Lars Bazius, född i Acklinga. Prästvigd 1638 till huspredikant på Tidaholm. Komminister i Acklinga 1643. Kyrkoherde därst. 1671. Död 1677. Gift med Margareta Håkansdotter Ungia, som efterlevde och bodde Kullo [Hm].

Barn:

 • Bengt Baaz, adlad Baas, född i Acklinga socken. Student i Uppsala. Magister därst. 1691. Hovmästare för de k. pagerna. Advokatfiskal i Svea hovrätt 1701-10-24. Assessor 1705-03-27. Adlad 1711-06-23 (introd. 1719 under nr 1453). Lagman i Malmöhus läns lagsaga 1718-07-18. Efter justitiestatens omorganisation åter assessor i Svea hovrätt 1719-04-22. Hovrättsråd 1720. Död 1726-02-25 Ökna. Gift 1:o med Anna Helena Heerdhielm, född 1683-07-21, död 1706-04-13 och begraven i Heerdhielmska familjegraven i Arnö kyrka Uppsala län, dotter av vice presidenten Henrik Scheffer, adlad Heerdhielm, och Maria Grubb. Gift 2:o 1712-10-12 Borg med Sofia Maria Billingsköld, född 1693-06-16, död omkr. 1720, dotter av kammarrådet Hans Billing, adlad Billingsköld, och hans 2:a fru, friherrinnan Brita Eldstierna.

Barn:

 • 1. Flera barn, alla döda före modern.
 • 2. Hans Henrik, död barn.
 • 2. Bengt Ulrik, född 1718. Överstelöjtnant. Död 1778. Se Tab. 2.
 • 2. Laurent, född 1719, död 1722.
 • 2. Gustaf Gabriel, född 1720. Godsägare. Död 1797. Se Tab. 3.

TAB 2

Bengt Ulrik (son av Bengt Baaz, adlad Baas, Tab. 1), född 1718-12-28 på Ökna. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1732-04-13. Underofficer därst. 1733. Volontär vid livregementet till häst 1739-01-19. Korpral därst. s. å. 30/3. Kornett 1745-06-28. Löjtnant 1749-05-09. Erhöll ryttmästares grad 1758. RSO 1759-04-28. Stabsryttmästare 1760-10-07. Stallmästare vid Strömsholms stallstat 1761-05-05. Överstelöjtnants karaktär 1762-04-05. Död 1778-01-16 vid Strömsholm i Kolbäcks socken Västmanlands län. Han deltog i pommerska kriget och blev vid Gustow svårt blesserad och fången. Gift 1752-04-23 Signildsberg med Ulrika Eleonora von Bahr, född 1726, död 1810-03-23 i Uppsala, dotter av kanslirådet Johan Christian von Bahr, och Eleonora Gripenstedt.

Barn:

 • Eleonora Ulrika, född 1756-08-20 i Estuna socken Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1799-03-17 i Uppsala. Gift 1775-07-11 i Strömsholms slottskyrka Västmanlands län med fänriken, friherre Erik Johan Fleetwood, i hans 1:a gifte, född 1752, död 1838.

TAB 3

Gustaf Gabriel (son av Bengt Baaz, adlad Baas, Tab. 1), född 1720-11-01. Levde utan tjänst på sina egendomar, så i som utom Växjö. Död 1797-02-05 på Aneboda i likanämnd socken Kronobergs län. Gift 1757-12-11 med Ingrid Lund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Uno Blackstadius), död 1799-02-11 på Aneboda, dotter av handlanden i Växjö Olof Olofsson och Anna Krok.

Barn:

 • Bengt Olof Ulrik, född 1758. Stallmästare. Död 1824. Se Tab. 4.
 • Hans Gustaf, född 1760-07-16, död 1761-08-05.

TAB 4

Bengt Olof Ulrik (son av Gustaf Gabriel, Tab. 3), född 1758-09-29. Ridpage hos konungen 1773-05-21. Korpral vid livregementet till häst 1776-09-10. Kvartermästare därst. 1778-04-09. Kornett i armén s. å. 1/6. Beridare hos hertig Fredrik Adolf s. å. i dec. Avsked från regementet 1779-08-30. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1782-11-06 löjtnant därst. 1790-03-22. Regementsstallmästare 1791-12-20. Avsked 1799-06-19. Död 1824-06-17 i Örebro och med honom utgick ätten. Gift med stiftsjungfrun Eufrosyne Christina Uggla, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1808 Lamhult, med majoren Johan Georg Gyllensvärd, född 1754, död 1827), född 1781-05-24 Skoglösa s socken Kristianstads län, död 1870-09-21 på Lamhult, dotter av överjägmästaren Sven Anton Uggla, och Maria Elisabet Holmström.

Barn:

 • Sofia Maria Ulrika, född 1798-10-13 på Aneboda, död 1867-12-05 i Varnums socken Skaraborgs län. Gift 1819-11-21 på Lamhult med kaptenen Conrad Vilhelm von Döbeln, från vilken hon 1851 blev skild, född 1792, död 1856.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.