:

Adlerberg nr 1061

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlerberg nr 1061

Adlad 1684-08-04, introducerad 1686. Utdöd på svärdssidan i Sverige 1920-08-05.

Ätten är intagen å livländska riddarhuset under nr 327, å estländska riddarhuset under nr 136 och å öselska riddarhuset under nr 2, samt fortlever även i Ryssland. Av estländska grenen upphöjdes en gren i ryskt grevestånd 1847-07-01. Estländska ättegrenen utslocknade 1990-11-21.


Adlerberg%20A1061B00.png

Adlerberg%20A1061B01.png

TAB 1

Jöran, född omkring 1470. Bonde i Värmland [Öä].

Barn:

 • Rasmus Jöransson, bonde i (Sveby eller) Svensby i Silleruds socken, Värmlands län.

Barn:

 • Erik Rasmusson, bonde i Svensby, sedan fogde i Västersysslet i Värmland 1599–1602. (Al.). Gift med Elin Olofsdotter. (Öä.)

Barn:

 • Jöran Eriksson Swebilius, född 1589-09-07 i Svensby. Skrivare i räkningekammaren 1612. Häradsskrivare i Möre 1624 och deltog såsom sådan i arrendet av Södra Möre sedan 1622. Arrenderade ensam samma härad enligt kontrakt 1631-02-16. Kronobefallningsman därstädes (Öä.). Var en tid fogde över Oxenstiernska grevskapet Södermöre. Han bodde på Råby i Ljungby socken, Kalmars län . Död 1669-03-25. Gift (omkring 1618) med Ingeborg Larsdotter, född 1596, död 1672.

Barn:

 • Olaus Swebilius, född 1624-01-01 på Råby. Efter studier i Kalmar student i Uppsala 1638, i Königsberg 1640 och åter i Uppsala 1641-11-25. Fil. Mag. 1649-05-07. Reste utrikes 1651–56 såsom lärare för grevarna Nils och Claes Gyllenstierna och besökte då Tyskland, Italien, Holland, England och Frankrike. Konrektor i Kalmar redan 1652. Rektor och lektor i filosofi 1656. Prästvigd 1658-09-24. Teol. lektor och slottspastor 1658. Tillika kyrkoherde i Ljungby 1663-07-15. Kallades till teol. professor i Lund 1666 men mottog ej befattningen. Ordinarie hovpredikant hos konung Carl XI 1668. Överhovpredikant, konungens biktfader, pastor primarius i Stockholm och kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen samt kyrkoherde i Solna och preses i Stockholms stads- och hovkonsistorium 1671-05-23. Teol. doktor i Uppsala 1675-10-01. Biskop i Linköpings stift 1678-06-16. Svea rikes ärkebiskop 1681-09-08. Död 1700-06-29 i Uppsala och begraven i domkyrkan Uppsala 1700-11-08. Den ståtliga minnesvården, som uppsattes över honom och hans fru, förstördes vid branden 1702, medan gravstenen över dem ännu finnes kvar. Under hans överinseende utkom kyrkolagen 1686, handboken 1693 och psalmboken 1695. Åt honom anförtroddes ock att ombesörja en ny bibelupplaga. Mest känt av hans arbeten är Förklaring öfver Luthers lilla katekes, vilken bok blev av konungen påbjuden till allmänt begagnande. Han begrov arvprinsarna Carl Gustaf 1685-04-08, Gustaf och Ulrik 1685-07-10, drottning Ulrika Eleonora 1693-11-28 och Carl XI 1697-11-24, samt krönte Carl XII 1697-12-14 och vigde 1698-06-02 hertig Fredrik IV av Holstein Gottorp med prinsessan Hedvig Sofia [Bbl]. Gift 1658-10-03 i Linköping med Elisabet Gyllenadler, född 1639-10-04 i Linköping stad (Hm.), död i Linköping stad 1680-03-01 och begraven 1680-05-20 i Linköpings domkyrka, dotter av biskopen i Linköpings stift Samuel Enander, adlad Gyllenadler, och hans 1:a fru Margareta Jönsdotter. Ärkebiskop Swebilii barn blevo 1684-08-04 adlade med namnet Adlerberg (sönerna introducerades 1686 under nr 1061).

Barn:

 • Margareta Swebilia, adlad Adlerberg, född 1659-08-11 i Kalmar. Död 1688-02-28 i Västerås. Gift 1675-05-26 i Stockholm med biskopen i Västerås stift doktor Carl Carlsson i hans 1:a gifte, född 1642, död 1707, vars barn blevo adlade med namnet Cederström #TAB |Se Tab. .]]

.

 • Samuel Swebilius, adlad Adlerberg, född 1660. Assessor. Död 1709. Se Tab. 2.
 • Göran Swebilius, adlad Adlerberg, född 1662. Major. Död 1706. Se Tab. 34.
 • Nikolaus Swebilius, född 1663-06-08, död 1665-02-12.
 • Johan Swebilius, född 1665-09-25, död 1665-10-28.
 • Helena Swebilia, adlad Adlerberg, född 1666-11-18. Död 1743-03-24. Gift 1:o 1683-06-26 i Uppsala med superintendenten i Karlstad m:r Jonas Lauréntii Arnell, född 1642, död 1707, stamfader för adlade ätten Arnell. Gift 2:o 1709-12-23, med handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill i hans 2:a gifte, född 1652, död 1728, stamfader för adlade ätten von Aulævill.
 • Carolus Swebilius, född 1669-04-07, död 1673-12-30.
 • Johan Swebilius, adlad Adlerberg, född 1671. Hovrättsråd. Död 1740. Se Tab. 37.
 • Magnus Gabriel Swebilius, född 1672-12-30 i Stockholm. Död 1677-06-03.
 • Elisabet Swebilia, adlad Adlerberg, född 1674-01-19 i Stockholm. Död 1751-03-30 Åby. Gift 1692-10-11 med biskopen i Lunds stift, doktor Jonas Petri Linnerius, född 1653, död 1734, vars barn blevo adlade med namnet Linnerhielm.
 • Ingeborg Swebilia, född 1675-04-07, död 1675-12-17.
 • Anna Maria Swebilia, adlad Adlerberg, född 1677-11-14. Död 1733-11-08. Gift 1694-11-13 med teol. professorn i Uppsala, prosten och kyrkoherden i Danmarks pastorat av Uppsala ärkestift Johan Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, B, född 1660, död 1697.

TAB 2

Samuel Swebilius, adlad Adlerberg (son av doktor Olaus Swebilius, Tab. 1), till Håkerstad (numera Åkerstad) i Skeda socken, Östergötlands län samt Werder i Estland, Siggesta på Värmdön, Stockholms och Ströppsta i Turinge socken, Stockholm. Född 1660-09-03 i Kalmar. Student i Uppsala (Um.) 1674-10-31 efter utrikes resor och studier assessor i Göta hovrätt 1686-09-18. Död 1709-02-10 i Jönköping och begraven 1709-03-09 i Skeda kyrka, till vilken han år 1693 skänkte predikstolen. Gift 1689-06-24 i Stockholm med grevinnan Dorotea Beata Dahlbergh, född 1670-01-28 i Malmö, död 1712-12-03, dotter av kungliga rådet och fältmarskalken Erik Dahlbergh, adlad, friherre och greve Dahlbergh, och Maria Eleonora Drakenhielm.

Barn:

 • Erik, född 1690. Landrichter i Livland. Död 1771. Se Tab. 3.
 • Olof, döpt 1691-10-01 i Jönköping. Student i Uppsala (Um.) 1699-06-15. Volontär vid fortifikationen. Fänrik vid Hälsinge tremänningsinfanteribataljon 1707-04-25. Fänrik vid Södermanlands regemente 1709-10-07. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1709-11-06. Sekundkapten 1712-05-00. Dödskjuten 1713-01-24 vid Hollingstedt i Holstein uti en träffning med ett ryskt detachement.
 • Göran, döpt 1692-11-16 i Jönköping. Död i Jönköping 1693 och begraven 1693-05-22.
 • Maria Elisabet, döpt 1694-01-28 i Jönköping. Död 1750-12-13 i Stockholm. Gift 1715-01-10 med generallöjtnanten Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, A, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1757.
 • Axel, döpt 1695-04-23 i Jönköping.
 • Elsa Christina, döpt 1696-07-07 i Jönköping. Död 1773-04-05 Skårby. Gift 1722-06-24 med överstelöjtnanten Gustaf Klingstedt, i hans 3:e gifte, född 1670, död 1747.
 • Anna Margareta, döpt 1698-01-14 i Jönköping. Död ogift.
 • Beata Charlotta, döpt 1700-08-06 i Jönköping. Död i Jönköping 1700-12-02.
 • ? Daniel, född 1701-03-29. Amiralitetskapten. Död 1781-01-27 och begraven i Kisa socken, Östergötlands län.
 • Samuel, född 1706. Löjtnant. Död 1739. Se Tab. 29.

TAB 3

Erik (son av Samuel Swebilius, adlad Adlerberg, Tab. 2), till Werder. Född 1690-07-16 (döpt 1690-07-19) i Jönköping. Student i Uppsala (Um.) 1699-06-15. Konduktör vid fortifikationen 1707. Fortifikationskopist och adjutant (Mf.) 1709-05-01. Löjtnant. Kaptens avsked 1724-02-27. Bosatte sig i Estland och blev landrichter i Livland. Död 1771-12-31. Han är stamfader för estländska ättegrenen i Ryssland. Gift 1711-03-10 i Reval med Margareta Helena Gersdorff, född 1693-05-07, död 1770-06-08 i Reval (RHH.), dotter av ryttmästaren Moritz Henrik Gersdorff, och Anna Maria von Derfelden.

Barn:

 • Beata Maria, född 1712. Gift 1746 med pastor Fredrik Reinhold Dreijer i Kergel på Ösel.
 • Christina Elisabet, född 1713-09-21 i Hanehls socken, Estland (Ha.), död ogift 1767.
 • Mauritz Vilhelm, döpt 1714-10-15 i Hanehls socken. Död i Hanehls socken 1720-03-15 [Ha].
 • Anna Margareta, döpt 1716-07-03 i Hanehls socken, Estland (Ha.). Död 1747. Gift med Filip Dreher.
 • Erika Helena, född 1717-11-01 i Hanehls socken (Ha.). Död 1781. Gift med majoren Jakob Schönfelt.
 • Gertruda Sofie, döpt 1720-01-24 i Hanehls socken (Ha.) och begraven (Ha.) 1720-10-28.
 • Charlotta Eleonora, född 1721-01-31 i Hanehls socken. (Ha.)
 • Samuel Henrik, döpt 1723-05-03 i Hanehls socken (Ha.). Major i rysk tjänst. Ogift dödskjuten 1757-08-19 i slaget vid Gross-Jägerndorff.
 • Erik Johan, döpt 1725-02-16 i Hanehls socken (Ha.). Överste i rysk tjänst. Kommendant i fästningen Stawropol. RRS:tGO4kl. Död ogift 1776-06-00.
 • Elisabet Juliana, född 1728. Död ogift 1812-12-28 i Maholms socken, Estland. (Ha.)
 • Gustaf Fredrik, född 1738. Överste i rysk tjänst. Död 1794. Se Tab. 4.

TAB 4

Gustaf Fredrik (son av Erik, Tab. 3), född 1738-10-24. Överste och chef i rysk tjänst för Wiborgska infanteriregementet. RRS:tGO4kl. Introducerad för sin ätt 1777-01-27 under nr 136 bland estländska adeln. Död (Riga.) 1794-09-24 i Viborg [Ckb.]. Gift 1:o 1766-03-23 i Reval (RHH.) med Anna Maria Bagghufvud, döpt 1733-01-29 på Alt-Wardes, död 1783-01-10 och begraven 1783-02-29 i Maholms kyrka i Estland (Ha.), dotter av ryske amiralitetskaptenen Bernhard Johan Bagghufvud, nr 755, och Henrietta Maria Gersdorff. Gift 2:o 1786-09-25 i Reval (RHH.) med Anna Charlotta Juliana Bagghufvud, född 1760-10-15, förestånderska för adliga Jungfrustiftet i S:t Petersburg och dame d'honneur av S:t Katarinas Orden, död 1839-09-20 i S:t Petersburg (Riga.), dotter av mannrichtern i Harrien Fredrik Vilhelm Bagghufvud, nr 755, och Charlotta Eleonora von Rosenthal av huset Pergel.

Barn:

 • 1. Fredrik Johan Teodor, född 1767. Major. Död 1841. Se Tab. 5.
 • 1. Carl Georg Vilhelm, född 1768. Ryskt statsråd. Död 1832. Se Tab. 9.
 • 1. Moritz Gustaf Samuel, född 1770-06-01 och död 1771-05-19 i Reval. (RHH.)
 • 1. Jakob Ernst August, född 1771. Generalmajor. Död 1832. Se Tab. 13.
 • 1. Otto Magnus, född 1773, död som barn.
 • 1. Gustaf Bernhard Moritz, född 1775. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 22.
 • 2. Dorotea Helena Juliana, döpt 1789-08-21 i Reval (RHH.). Statsfru och överhovmästarinna för kejsar Nikolai I:s barn. Död 1864-07-16 i S:t Petersburg. Gift med Trofim von Baranow av huset Pickfer [RHK1].
 • 2. Edvard Ferdinand Voldemar, rysk-estländsk greve von Adlerberg, född 1791. General och minister. Död 1884. Se Tab. 23.

TAB 5

Fredrik Johan Teodor (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), arvherre till Wardes. Född 1767-01-13 i Reval (RHH.). Major i rysk tjänst. Död 1841-03-16 i Reval. (RHH.) Gift 1:o med Christina Juliana Clapier de Colongue, född (Riga.) 1771-03-10, död 1821-02-09 på Neu Wardes och begraven 1821-03-30 i Maholms socken, Estland (Ha.), dotter av kaptenen Jean Clapier de Colongue till Samm. Gift 2:o med Catharina Elisabet von Ditmar, född 1790-11-20, död 1864-05-17, änka efter generalmajoren Olof von Anrep.

Barn:

 • 1. Anna Margareta Juliana, döpt 1794-01-01 i Maholms socken (Ha.). Död ogift 1857-04-27 i Reval. (RHH.)
 • 1. Magnus Voldemar Ferdinand, född 1795. General. Död 1871. Se Tab. 6.
 • 1. Margareta Christina Vilhelmina, född 1798-01-11 på Neu Wardes (Ha.). Död ogift 1864-03-30 i Reval. (RHH.)
 • 1. Elisabet Juliana Johanna, född 1799-10-04 på Neu Wardes (Ha.). Död på Neu Wardes (Ha.) 1801-03-24.
 • 1. Hans Fredrik Gustaf, född 1801, död 1804-08-29 på Neu Wardes. (Ha.)
 • 1. Juliana Eleonora Sofia, född 1804-02-18 på Neu Wardes (Ha.). Död 1836-06-07 i S:t Petersburg. (Riga.) Gift med överstelöjtnanten och hovrådet Zakarias von Jogell.
 • 1. Hans Otto Alexander, född 1806-09-20 på Neu Wardes (Ha.). Löjtnant vid livgardets ridande jägarregemente. Generalmajor. Död 1855-09-02 i Wesenberg.
 • 1. Georg Fredrik Gustaf, född 1810-09-17 på Neu Wardes. Död på Neu Wardes 1810-10-02 [Ha].
 • 1. Carl August Teodor, född 1812-02-06 på Neu Wardes. Död på Neu Wardes 1813-03-20 [Ha].

TAB 6

Magnus Voldemar Ferdinand (son av Fredrik Johan Teodor, Tab. 5), född 1795-10-07 på Neu Wardes (Ha.). Överste och kommendör för Ingermanländska infanteriregementet. General av Infanteriet. Död (Riga.) 1871-10-13. Gift 1833-01-18 med Teodosia Hedvig von Trefurt, född 1817-04-05, död 1888-04-30 i S:t Petersburg. (Riga.)

Barn:

 • Voldemar Magnus, född 1836. Hovråd. Död 1902. Se Tab. 7.
 • Felicie, född 1841-10-09. Död änka 1912-02-05 i Dresden. Gift med konsuln Alexander von Heimann.

TAB 7

Voldemar Magnus (son av Magnus Voldemar Ferdinand, Tab. 6), född 1836-01-20. Hovråd. Död 1902-07-03. Gift 1:o med Marie Iogel. Gift 2:o med Emilie Mikaeline de la Valle-Wölck.

Barn:

 • 2. Marie Hedvig Auguste, född 1873-08-03 i S:t Petersburg.
 • 2. Voldemar Johan Günther, född 1876-11-28 i S:t Petersburg. Död i S:t Petersburg 1882-03-03.

TAB 8

Nikolaus (son av Magnus Voldemar Ferdinand, Tab. 6), född 1837-08-05. Död 1871-03-17. Gift med N. N.

Barn:

 • Darja, född 1867.

TAB 9

Carl Georg Vilhelm (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1768-05-08 i Reval (Hm.). Major i rysk tjänst. Överstelöjtnant. Statsråd och riddare av flera ordnar. Introducerad på livländska riddarhuset. Död 1832. Gift med Ulrika Charlotta von Hesse, född 1777-01-06, död (Riga.) 1856-11-02.

Barn:

 • Carl Fredrik Johan, född 1794-06-24 i Viborg. Kadett vid adliga kadettskolan i S:t Petersburg. Major och generaladjutant hos kejsaren av Ryssland.
 • Fredrika Juliana Elisabet, född 1796-03-16 i Viborg. Död 1799-06-02 (1799-06-24) i Viborg.
 • Henrietta Vilhelmina Anna, född 1797-02-03 (1797-02-05) i Viborg. Död 1797-07-12 (1797-07-15).
 • Charlotta Juliana, född 1799-10-03 (1799-11-10) i Viborg. Död 1800-09-21 (1800-10-20).
 • Alexander Magnus Edvard, född 1801-11-29 (1801-11-06) i Viborg [Ckb.]. Död 1815-09-11 i Reval. (Hm.)
 • Edvard Moritz, född 1805 i Viborg. Generalmajor. Död 1884. Se Tab. 10.
 • Augusta Sofia Elisabet, född 1808-09-28 i Reval. Död 1892. Gift med polske adelsmannen Grielsky.
 • Peter Anton Gustaf, född 1811-07-24 i Reval [Ha]. Död 1812-10-24.
 • Henrietta. Filippina Maria, född 1813-09-14. Gift med kaptenen à la suite Gustaf von Hahn.

TAB 10

Edvard Moritz (son av Carl Georg Vilhelm, Tab. 9), född 1805-11-19 (1805-11-20). Generalmajor och kommendant i Riga. Död i Riga 1884-06-11. Gift 1:o 1830-05-26 i Viborg med Catharina Vilhelmina von Berg, född 1805-12-31, död 1840-04-10 i Viborg, fadern var rysk generallöjtnant och kommendant i Viborg, dotter av Burchard Magnus von Berg och Anna von Dunckler. Gift 2:o med Henriette Aquillander, född 1820 i Finland, död 1900-04-12 i Riga.

Barn:

 • 1. Juliane Charlotte Helene, född 1831-03-22 i S:t Petersburg. Död 1899-12-02. Gift 1851-09-13 i Pleskau med kaptenen Alexis Schweder.
 • 1. Anna.
 • 1. Marie Catharina, född 1834-10-14 i Viborg [Ckb.]. Död 1895-11-05 i Riga. Gift med ingenjörkaptenen Sviridov.
 • 1. Catharina. Gift med generalmajoren Manngevitj.
 • 2. Pauline. Gift med generalmajoren Malinovskij.
 • 2. Edvard Carl Voldemar, född 1844 i Helsingfors. Död 1847-04-28 i Pleskau.
 • 2. Paul Vilhelm Magnus, född 1845. Kapten. Död 1898 Se Tab. 11.
 • 2. Olga Josefine Vilhelmine, född 1846-06-10 i Pleskau. Död i Pleskau 1848-07-24.
 • 2. Sofie Amalie, född 1847-09-09 i Pleskau. Gift med Gorkulov.
 • 2. Viktor Leopold Eugen, född 1849-03-02 i Pleskau. Död i Pleskau 1851-02-20.
 • 2. Alexander Vilhelm, född 1852-10-16 i Pleskau. Död i Pleskau 1852-10-18.
 • 2. Constance Henriette, född 1853-08-21 i Pleskau. Gift med kaptenen Nikolov.
 • 2. Elisabet, född 1858-02-19 i Odessa. Död i Odessa 1858-02-20.

TAB 11

Paul Vilhelm Magnus (son av Edvard Moritz, Tab. 10), född 1845-03-30 i Pleskau. Kapten. Överpolismästare i Baku. Död 1898-10-18 i Baku. Gift 1873-04-27 i Riga med Anna Adelheid Leosdotter Göbel, född 1853-08-17.

Barn:

 • Paul Edvard, född 1874. Kollegiiråd. Se Tab. 12.

TAB 12

Paul Edvard (son av Paul Vilhelm Magnus, Tab. 11), född 1874-04-20. Ingenjör i S:t Petersburg. Hovråd. Gift 1900-06-02 med Margarete Tichominov, född 1871-05-14.

Barn:

 • Valentina, född 1901-05-04.
 • Michael, född 1901-05-04. Död 1902-10-01.
 • Georg, född 1906-04-15.

TAB 13

Jakob Ernst August (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1770-08-20 i Reval (RHH.). Generalmajor. RRS:tWIO4kl. RRS:tGO4kl. Död 1832-08-14 och begraven i Revals domkyrka, där hans huvudbaner uppsattes. Gift 1796-05-21 i Reval (RHH.) med Anna Amalia von Stolzenwaldt, död 1835-10-05 i Reval (RHH.), dotter av handlanden i Reval Christoffer von Stolzenwaldt.

Barn:

 • Juliana Charlotta, född 1796-08-08 och död 1796-11-27 i Reval [RHH].
 • Catharina Juliana, född 1797-10-19 i Reval (RHH.). Död 1838-06-01 i S:t Petersburg. (Reval.) Gift med artillerilöjtnanten Gustaf von Gernet.
 • Anna Elisabet, född 1799-07-06 och död 1830-06-14 i Reval [RHH].
 • Gustaf Fredrik Christian, född 1801. Överste. Död 1857. Se Tab. 14.
 • Augusta Helena, född 1802-12-13 i Reval. Död 1872-02-02. Gift i Reval 1833-12-03 med gardeskaptenen Peter Carl Johan von Gyldenstubbe (gift 1:o 1821-04-01 på Kaugern med Natalie Sofie Elisabet Ekesparre, född 1802, död 1830 (Ekesparre, Tab. 8.)), född 1795-10-11 [RHH].
 • Alexander, född 1804. Generalmajor. Död 1855. Se Tab. 18.
 • Julia Amalia, född 1807-04-13 i Reval (RHH.). Död 1887-04-00 i Reval. Gift 1835-12-22, med midshipmannen vid 3:e sjöekipaget Demetrius von Frantz.
 • Fredrik.
 • Carolina Vilhelmina, född 1809-01-26 och död 1809-11-22 i Reval [RHH].
 • Maria Teresia Jakobine, född 1810-10-19 i Reval. Död 1890-12-00 i Reval. Gift i Reval 1850-01-28 med C. C. F. Hoeppener [RHH].
 • Henriette Sofie, född 1812-04-14. Död 1814-07-10.
 • Natalie Ernestine, född 1814-01-19 i Reval (RHH.). Död 1835-10-14 i Arensburg. Gift 1835-07-25 i Reval med lanträttsassessor Peter Vilhelm Arkadius Ekesparre, nr 1705, född 1804, död 1835 [Jabrbuch für Genealogie etc.].

TAB 14

Gustaf Fredrik Christian (son av Jakob Ernst August, Tab. 13), född 1801-04-29 i Reval. Stabskapten och platsadjutant i Reval stad. Överste. Död 1857-09-15. Gift 1825-08-15 i S:t Petersburg (Riga.) med Anna von Fleischer, dotter av kollegiirådet Christian von Fleischer. (Riga.)

Barn:

 • Augusta, född 1826 [RHKl].
 • Carl August Christian, född 1826. Stabskapten. Död 1885. Se Tab. 15.
 • Georg Anton Julius, född 1828-01-01 i Reval. Död i Reval 1828-01-16.
 • Maria Amalia Pauline, född 1829-01-01. Död 1829-11-16 i Reval.
 • Voldemar Edvard, född 1830. Generalmajor. Död 1899. Se Tab. 16.
 • Nikolai, född 1831-09-25 och död 1833-06-27 i Reval.
 • Alexandra Amalia, född 1833-12-01 i Reval.
 • Sofie Adelheide, född 1835-01-25 i Reval. Gift med Wladislav (Boleslav) Plavski.
 • Anna Varvara, född 1836-05-12 i Reval. Död 1839-09-02 i S:t Petersburg. (Reval.)
 • Catharina Augusta, född 1838-07-16 i Reval. Död som barn.
 • Julia, född 1839-09-10. Död 1872-05-05. Gift med doktor Ivan Lebedew.
 • Lina Elisabet, född 1846-09-12 i Odessa. Död 1864.

TAB 15

Carl August Christian (son av Gustaf Fredrik Christian, Tab. 14), född 1826-05-17. Stabskapten. Död 1885. Gift 1871 med Eufemia Dvorshantjikov.

Barn:

 • Boris, född och död 1871-12-00.
 • Lydia, född 1873-10-27.
 • Leonid, född 1874. Död 1874-04-00.

TAB 16

Voldemar Edvard (son av Gustaf Fredrik Christian, Tab. 14), född 1830-09-03 i Reval. Generalmajor. Död 1899-02-02. Gift med Emelie Wattmann. (Reval.)

Barn:

 • Anna, född 1860-06-26. Gift 1873-08-11 med doktor Krendzenko.
 • Vladimir (Gustaf), född 1862. Hovråd. Se Tab. 17.
 • Olga.
 • Catharina.

TAB 17

Vladimir (Gustaf) (son av Voldemar Edvard, Tab. 16), född 1862-01-06. Hovråd. Gift 1891-09-22 med Catharina Achverdov, född Sjogogat, född 1872-09-15.

Barn:

 • Sergei, född 1892-06-28.
 • Georg, född 1893-08-15. Underlöjtnant vid 30:e infanteriregementet Poltava 1915. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet.
 • Vera, född 1895-08-07.
 • Alexis, född 1897-02-23.

TAB 18

Alexander (son av Jakob Ernst August, Tab. 13), döpt 1804-11-24 i Reval (RHH.). Generalmajor. Brigadchef. RRS:tAO2kl och S:tWIO3kl. Stupade 1855-05-22 vid Sebastopol. Gift 1831-02-06 med Natalie Hasselnusz, född 1813-01-22 i Riga, död 1869-12-28 i S:t Petersburg. (Riga.)

Barn:

 • Fredrik Vilhelm August, född 1831. Gardeslöjtnant. Död 1897. Se Tab. 19.
 • Amelie, född 1833-08-18 i Riga. Död 1889-04-22. Gift med överstelöjtnanten Carl von Michajlovskij.
 • Leokadi, född 1834-07-22. Död 1900-12-28.
 • Nikolas, född 1837-04-19. Död 1855-05-10 vid Sebastopol.
 • Alexandrine, född 1840-08-19. Gift med översten von Kleckl.
 • Maria Teofile, född 1843-08-04. Död ogift 1890-04-05.

TAB 19

Fredrik Vilhelm August (son av Alexander, Tab. 18), född 1831-10-03. Gardeslöjtnant. Död 1897-04-03. Gift 1860-09-21 med Maria Sjtjerbakov, död 1864.

Barn:

 • Vilhelm Alexander Ferdinand Heinrich Maria, född 1864. Se Tab. 20.

TAB 20

Vilhelm Alexander Ferdinand Heinrich Maria (son av Fredrik Vilhelm August, Tab. 19), född 1864-11-27. Gift 1889-04-10 med Ida Adelaide Hermine von Fallet, född 1866-08-03.

Barn:

 • Boris Alexander, född 1890-01-09 i Moskva.
 • Vladimir, född 1892-02-04 i Moskva. Underlöjtnant vid 4:e grenadjärregementet »Nesvitj» 1914. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet.
 • Sergei, född 1893-09-18 i Moskva. Underlöjtnant vid 4. grenadjärregementet »Nesvitj».
 • Dmitri, född 1899-06-21 i Moskva.
 • En son, född 1901-04-15 i Moskva.

TAB 21

Alexander (översiktstab. 4A, son av Alexander, Tab. 18), född 1848-07-23. Löjtnant vid Preobrasjenska regementet. Slutligen general av infanteriet. RRVÖO. Gift 1880-03-04 (EÄ 1880-02-21) med Ljubov Vladimirsdotter Trofimow, född 1860-04-28 (EÄ 1859-04-16) i S:t Petersburg.

Barn:

 • Margareta, född 1881-02-06 (EÄ 1881-01-26). Gift med Kyrill Vassiljevitj Olssuvjev.
 • Alexander Vilhelm Olof (Claus), född 1882-06-14 (EÄ 1882-06-02) i Wiborg (EÄ Viborg). Midshipman vid ryska flottan. Stupade 1905 i slaget vid Tsushima.
 • Erik Vilhelm Vladimir, född 1884-09-02 (EÄ 1884-08-21) i Heidelberg. Stabsryttmästare vid H. M. Ulanregemente 1915. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Gift 1911-04-18 med Olga Ivanovna Sarantjev född 1893-12-16, död 1918-01-01.
 • Natalie, född 1887-02-09 (EÄ 1887-01-28). Rysk hovfröken. Gift 1912-10-28 med Michael Constantinovitj Arsjenevskij.
 • Herman, född 1890-12-21 (EÄ 1890-12-09).

TAB 22

Gustaf Bernhard Moritz (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1775-07-30 på Neu Wardes (Ha.). Löjtnant vid ryska marinen. Död 1828. Gift 1802-08-14 i Reval (RHKl.) med Juliane von Toll, dotter av översten Christoffer Georg von Toll.

Barn:

 • Anna Juliana, född 1803-06-02 i Reval (RHH.). Död ogift 1841-12-04 i Mettapäh vid Wesenberg. (Ha.)

TAB 23. (RHKL.)

Edvard Ferdinand Voldemar, rysk-estländsk greve von Adlerberg (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1791-11-18 i Viborg [Ckb.]. Page hos storfursten, sedermera kejsar Nikolaus I i Ryssland, vilkens förtrogne han ständigt var. Deltog i fälttågen 1812–14. Adjutant hos kejsaren 1817. Generaladjutant och generallöjtnant. Överste vid moskovska gardesregementet 1820. Generalmajor 1828. General av infanteriet 1843. RR:tAndrO 1849. REDLefO 1866-10-26. KmstkSO 1838-06-12. Generaldirektör och chef för ryska postverket 1841–1856 och skall därunder bl a hava infört det lika postportot över hela riket. General. Rysk-estländsk greve 1847-07-13. Minister för det kejserliga huset 1852–1872. Död 1884-03-08 i S:t Petersburg. Gift 1817-07-15 i S:t Petersburg med Marie Vassiljevna von Nelidoff, född (Riga.) 1797-10-02, statsdam hos kejsarinnan, död (Riga.) 1870-08-25 i S:t Petersburg, dotter av senator Vassili Ivanvitj Nelidov och Anastasia Alexejevna Seniavine.

Barn:

 • Alexander, rysk-estländsk greve, född 1818. Minister. Död 1888. Se Tab. 24.
 • Nikolai, rysk-estländsk greve, född 1819. General. Död 1892. Se Tab. 26.
 • Anna, rysk-estländsk grevinna, född 1821-06-24 i S:t Petersburg. Död 1898-10-12 i Florens, Italien. Gift med Nikolai Alexandrovitj Novizki, död, generalmajor i kejsarens svit och rysk militärattaché i Rom.
 • Alexandrina, född 1823-08-04. Död 1827-04-34.
 • Vassili, rysk-estländsk greve, född 1827. General-major. Död 1905. Se Tab. 27.
 • Julie, rysk-estländsk grevinna, född 1829-09-06. Hovfröken. Död 1854-04-17 i S:t Petersburg. Gift 1851-02-00 med Alexander Alexandrovitj Kovalkov, född 1826-05-31, död 1902-11-27 i S:t Petersburg. "Maitre de la cour impériale" och statsråd.

TAB 24

Alexander, rysk-estländsk greve (son av Edvard Ferdinand Voldemar, Tab. 23), född 1818-05-01 i S:t Petersburg. Generaladjutant 1955. Minister för det kejserliga huset 1872– 1881. StkNASSAdOmsv 1864. RSorfO 1875. REDLefo 1876-08-03. RRS:tAndrO med brilj 1874. RSerafO 1875-07-19. RItAnnunzO 1875-08-12. RSpGyllSkO 1875. Död 1888-09-22 i München. Gift med Catharina Nikolajevna Poltavzev, född 1822-08-30 i Soltikov i guvernementet Tambov, statsdam hos kejsarinnan, död 1910-06-03 i Zarskoje Selo, dotter av Nikolaj Petrovitj Poltavzev och Daria Alexejevna Pachkov.

Barn:

 • Alexander, född 1843-05-06. Död 1849-05-25.
 • Nikolai, rysk-estländsk greve, född 1844. General- major. Död 1904. Se Tab. 25.
 • Vladimir, rysk-estländsk greve, född 1846-07-11. Kammarherre. Se Biografica.
 • Marie, rysk-estländsk grevinna, född 1849-05-29 i Tsarskoje-Selo. Död 1926-03-27 i Paris 12:e arr. Gift (EÄ Förmäld) 1874-04-14 i S:t Petersburg med Nikolai Davidovitj Dadiant, furste av Mingrelien, född 1846-12-23, död 1903-01-25, siste suveräne furste av Mingrelien 1853–1866, senare kejserlig rysk generalmajor och kejsarens generaladjunt, son av David Levanvitj, suverän furste av Mingrelien 1840–1853, och furstinnan Katarina Alexandrina Tchavtchavadze.
 • Alexandra, rysk-estländsk grevinna, född 1852. Död 1855.

TAB 25

Nikolai, rysk-estländsk greve (son av Alexander, Tab. 24), född 1844-04-12 i S:t Petersburg. Generalmajor. Död 1904-04-14 i Jalta. Gift 1873-01-28 i S:t Petersburg med Eugenia (EÄ Eugenie) Alexandrovna Hall, född 1854-09-16 i S:t Petersburg, död 1914-05-07, dotter av general-adjutanten Alexander Nikolajevitj Hall och Vassa Constantinovna Fehleisen.

Barn:

 • Eugenie, rysk-estländsk grevinna, född 1873-10-20 (EÄ 1872-10-02) i S:t Petersburg. Hovfröken. Död 1916-04-16 i S:t Petersburg. Gift 1:o med Peter Jakovlevitj Gardenin, från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1899-04-25 med sin faders kusin översten, greve Vladimir von Adlerberg, född 1872. Se Tab. 27.
 • Darja, rysk-estländsk grevinna, född 1877-06-02 i Peterhof. Död. Gift 1:o i S:t Petersburg 1897-01-14 med Alexander Grigorjevitj Spetjinskij i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, död 1908-08-09 i Saborovo. Guv. Orel, Ryssland kammarherre och adelsmarskalk i Karatchev. Gift 2:o med Buchanan McClure.
 • Anna, rysk-estländsk grevinna, född 1878-08-09 i Tsarskoje Selo. Död 1941-05-19 i Paris. Gift 1:o 1899-09-26 i Moskva med Iuri Ilovaiski, officer, född 1874-01-01, död 1905-11-02 i Moskva. Gift 2:o 1906 med greve Wladimir Alexejevitj Baranoff, född 1876-04-20 i S:t Petersburg.

TAB 26

Nikolai, rysk-estländsk greve (son av Edvard Ferdinand Voldemar, Tab. 23), född 1819-05-19 i S:t Petersburg. Page vid kejserliga pagekåren. Fänrik vid livgardets preobrasjenska regemente 1837. Flygeladjutant 1838. Överste 1849. Kejsarens generaladjutant 1857. Generallöjtnant 1861. Generalguvernör över Finland, med bibehållande av generaladjutantsbefattningen 1866-05-01. General av infanteriet 1870. Avsked från sina ämbeten 1881. Död 1892-12-23 i München [Cbh]. Gift 1855 med Amalia von Lerchenfeld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryske ministern i Stockholm, baron Alexander von Krüdener, född 1786-09-06 i Livland, död 1852-01-18 i Stockholm) (Riga.), död 1888-06-21 i Tegernsee, Bayern, dotter av greve Maximilian Lerchenleld-Köferingen och furstinnan Therese von Thurn und Taxis, född prinsessa av Mecklenburg-Schwerin.

Barn:

 • Nikolai, rysk-estländsk greve, född 1858. Verkl. statsråd. Anställd vid ryska beskickningen i München 1913. Död i Schweiz.

TAB 27

Vassili, rysk-estländsk greve (son av Edvard Ferdinand Voldemar, Tab. 23), född 1827-08-09 i S:t Petersburg. Generalmajor och hovråd. Död 1907-05-21 i S:t Petersburg. Gift 1859-01-30 i S:t Petersburg med Catharina von Knorring, född 1837-01-19 i Weissenfeld, Estland, död 1909-07-16 på Catharinenthal vid Reval, dotter av Gustav von Knorring och Catharina von Rudinger.

Barn:

 • Alexander, rysk-estländsk greve, född 1860. Guvernör. Död 1915. Se Tab. 28.
 • Catharina, rysk-estländsk grevinna, född 1864-09-22. Död 1878-05-24.
 • Vladimir (Voldomar), rysk-estländsk greve, född 1872-06-26 (EÄ 1872-06-00) i Gatjina. Passerade graderna vid kejsarens ulanregemente. Överste 1913. Guvernör S:t Petersburg. Död barnlös 1944-06-20 i Paris 16:e arr. Gift 1:o 1899-04-25 i Moskva med sin kusins dotter, grevinnan Eugenie von Adlerberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Peter Gardenin), född 1873-10-20 (EÄ 1872-10-02) i S:t Petersburg, död 1916-04-16 i S:t Petersburg, dotter av generalmajoren, greve Nikolai von Adlerberg och Eugenie Hall. Gift 2:o med Lubov Vladimir Egorov, född 1890-06-21 i Voronesj, Ryssland, dotter av Vladimir Egorov och Lubov Schekine.
 • Julie, rysk-estländsk grevinna, född 1874-07-14. Hovfröken. Död i förvisning i Sovjetunionen. Gift 1904-04-04 med Alexander Zvetkov.
 • Helene, rysk-estländsk grevinna, född 1881-10-03. Hovfröken. Död i förvisning i Sovjetunionen.

TAB 28

Alexander, rysk-estländsk greve (son av Vassili, Tab. 27), född 1860-02-05. Stallmästare. Guvernör i guvernementet S:t Petersburg. Död 1915-12-06. Gift 1893-04-04 med hovfröken Catharina Issakov, född 1864-08-01, död 1948 i Paris.

Barn:

 • Nikolai, rysk-estländsk greve, född 1894-02-05. I kejserliga rättskolan 1913. Död 1938 i Alpes Maritimes, Le Cannel. Se Biografica.
 • Vassili, rysk-estländsk greve, född 1895-10-18. I kejserliga pagekåren 1913. Underlöjtnant vid 4:e livgardesskytteregementet 1915. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Med honom utslocknade estländska ättegrenen av den adliga ätten Adlerberg.
 • Anna, rysk-estländsk grevinna, född 1900-10-12.
 • Alexander, rysk-estländsk greve, född 1903-12-10. Död 1969 i Champresay (Droweil).

TAB 29

Samuel (son av Samuel Swebilius, adlad Adlerberg, Tab. 2), till Ströppsta i Turinge socken, Stockholms län. Döpt 1706-02-17 i Jönköping. Volontär vid fortifikationen. Sergeant vid livgardet. Löjtnants avsked 1732-11-16. Död 1739. Gift 1733 med friherrinnan Anna Barbara Hummerhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1740-07-00 med överstelöjtnanten Carl Johan von Holthusen, född 1715-05-14, död 1791-07-20 Dagöholm ), född 1714-02-14 (1716-02-14), död 1777-12-19 i Söderköping, dotter av generalmajoren Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, och hans 2:a fru Catharina Margareta Hägerflycht.

Barn:

 • Alexander Magnus, född 1734-12-03 på Ströppsta. Student i Uppsala (Um.) 1750-04-13. Underkonduktör vid fortifikationen. Död 1752-11-10.
 • Catharina Maria, född 1736-01-24. Död 1773-03-05 på Siggesta i Värmdö socken, Stockholms län och begraven i sin farmors fars, greve Erik Dahlbergs grav i Turinge kyrka. Gift 1:o 1756-07-29 med sin kusin, majoren Erik (EÄ Carl) Gustaf Cronstedt, A, sålde jämte brodern och svågern Erik Gustaf Adlerberg 1758-12-15 Ströppsta säteri till majoren Alexander Tham [Öknebo lagfartsprot. 1759-02-20 (OA)], född 1721, död 1764. Gift 2:o 1769 med överstelöjtnanten Carl Ludvig Christoffer von Scheven, i hans 1:a gifte, 1.1737, död 1809.
 • Dorotea Beata, döpt 1737-01-01 på Ströppsta. Död på Ströppsta 1737.
 • Erik Gustaf, född 1738. Löjtnant. Död 1823. Se Tab. 30.

TAB 30

Erik Gustaf (son av Samuel, Tab. 29), född 1738-05-02 på Ströppsta. Student i Uppsala (Um.) 1750-04-13. Underkonduktör vid fortifikationen 1754. Sekundadjutant 1759-03-23. Kornett vid adelsfanan. Premiäradjutant. Löjtnants avsked 1762-05-26. Inspektor vid Kungsladugården å Drottningholm. Död 1823-04-08. Gift 1782-09-22 Väsby med Catharina Vilhelmina Leijonsten, född 1757-09-30, död 1849-04-14 i Halmstad, dotter av överstelöjtnanten Georg Vilhelm Leijonsten, och hans 1:a fru. friherrinnan Catharina Eleonora Rehbinder.

Barn:

 • Vilhelmina Eleonora Gustava, född 1783-06-27. Stiftsjungfru. Död ogift 1836-08-22.
 • Gustaf Vilhelm, född 1784-12-20 i Stockholm. Löjtnant i rysk tjänst vid 3. finska jägarregementet. Avsked 1814-02-10. Gift.
 • Anna Charlotta, född 1786-02-20. Stiftsjungfru. Död 1845 Stjärnarp. Gift 1812-05-12 i Halmstad med kommerserådet och grosshandlaren Andreas Göran Hammar i hans 3:e gifte (gift 1:o 1801-08-15 med Magdalena Margareta Staël von Holstein, född 1771-03-04, död 1802, dotter av majoren Georg Gustaf Staël von Holstein, och grevinnan Fredrika Ulrika Sperling, gift 2:o 1804 i Varberg med Ulrika Beata Rommel, född 1787, död 1810, dotter av handlanden Nils Rommel och Anna Christina Rosenström), född 1775-09-15 i Halmstad, död där 1856-05-21 [Sgn].
 • Karin Erika Elisabet, född 1787-07-09. Död 1788-08-24 Djurönäs .
 • Erik Samuel, född 1788-10-07. Död 1788-10-18 på Djurönäs i Djurö kapellförsamling (EÄ Djursnäs).
 • Erik Samuel, född tvilling 1790-03-02. Död 1791-03-26 i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född tvilling 1790-03-02. Död 1790-03-09 Djurönäs
 • Bror Reinhold, född 1791-12-16. Löjtnant. Artist. Död 1834-09-22 i Stockholm.
 • Olaus Swebilius, född 1793. Premiärlöjtnant. Död 1844. Se Tab. 31.
 • Catharina Maria Carin, född 1797-03-23 på Drottningholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1885-05-10 på Vadstena hospital.

TAB 31

Olaus Swebilius (son av Erik Gustaf. Tab. 30), född 1793-02-12 på Drottningholm. Medelstyrman vid Sveaborgseskadern 1804-09-07. Flaggjunkare 1811-03-13. Underlöjtnant vid arméns flotta 1813-06-08. Löjtnant vid arméns flotta 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1826-05-11. Död 1844-06-02 på Nya varvet i Göteborg. Gift i Göteborg 1832-12-18 med Hilda Charlotta Törnsten, född i Göteborg 1816-07-14, död 1859-01-17 i Alingsås, dotter av överkommissarie vid Kungl Maj:ts flotta Olof Törnsten och Anna Sofia Alm.

Barn:

 • Carl Olof Reinhold, född 1834-11-01. Död 1837-02-18.
 • Vilhelmina Charlotta Sofia, född 1836-05-19 på L:a Sund i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1929-01-21 i Halmstad (db nr 15). Gift 1859-04-25 i Halmstad med kamreraren i Hallands enskilda bank Gustaf von Johnstone, född 1832-05-16 (EÄ 1828-05-16) i Fryele socken, Jönköpings län, död 1884-02-09 i Halmstad.
 • Anders Georg Rudolf Swebilius, född 1839. Kamrerare. Död 1909. Se Tab. 32.

TAB 32

Anders Georg Rudolf Swebilius (son av Olaus Swebilius, Tab. 31), född 1839-07-31 på Dalaberg vid Uddevalla. Handelsbokhållare i Stockholm. Sedermera kamrerare i föreningen för välgörenhetens ordnande. Död 1909-01-29 i Gnesta i Frustuna socken, Södermanlands län. Gift 1863-05-16 i Stockholm med Axelina Gustava Amalia Silfversvan, född 1836-08-03, död 1907-06-27 i Gnesta, dotter av kaptenen Carl Gustaf Silfversvan, och Johanna Prudentia Åman.

Barn:

 • Georg Vladimir Swebilius, född 1864-07-04. Död 1875-11-08 i Gävle.
 • Erik Gustaf Alexander Swebilius, född 1869. Bokhållare. Död 1920. Se Tab. 33.

TAB 33

Erik Gustaf Alexander Swebilius (son av Anders Georg Rudolf Swebilius, Tab. 32), född 1869-05-25 i Gävle. Bokhållare. Med honom utgick adliga ätten AdlerbergB på svärdssidan i Sverige. Död 1920-08-05 i Stockholm. Gift 1901-01-12 i Stockholm med Holga Matilda Josefina Öhrström, född i Stockholm 1875-03-19. Död 1937-07-30 i St Görans förs, Stockholm (db 276). Dotter av överkonduktören vid statens järnvägar Holger Cyprianus Öhrström och Maria Charlotta Bergman.

Barn:

 • Doris Viktoria Swebilia, född 1901-04-18 i Frustuna förs, Gnesta, Södermanlands län. Med henne utslocknade adliga ätten Adlerberg. Gift 1926-10-23 i St Matteus förs, Stockholm (vb nr 276) med tandläkaren Jarl Sune Edvard Wendel, född 1903-01-21 i Varberg, Hallands län.
 • Irma Margareta Swebilia (Süss), född 1902-07-20 i Frustuna förs, Gnesta. Gift 1926-10-03 i S:t Matteus församling, Stockholm (vb nr 242) med tandläkaren Einar Benjamin Hallhagen, född 1899-12-29.
 • En dödfödd son 1904-03-12 i Solna socken, Stockholms län.

TAB 34

Göran Swebilius, adlad Adlerberg (son av Olaus Swebilius, Tab. 1), till Uttersberg i Heds socken, Västmanlands län. Född 1662-01-06. Student i Uppsala (Um.) 1674-10-31. Ryttare vid ett bayerskt kyrassiärregemente under generallöjtnant Bielke 1685-04-03. Korporal vid ett bayerskt kyrassiärregemente 1685-11-02. Kvartermästare 1686-02-23. Vaktmästare 1686-06-29. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1686-07-16. Kornett vid livregementet till häst 1691-01-11. Löjtnant vid livregementet 1693-08-16. Gick i fransk tjänst och bevistade kampanjen i Bra bant och Namurs belägring 1695. Reste sedan till Frankrike för att bevista de följande årens kampanjer, men blev av Kungl Maj:t hemkallad. Regementskvartermästare 1700-06-26. Ryttmästare 1700-08-14. Major 1705-12-31. Död 1706-12-26 i Sachsen. Gift 1697-11-09 med Maria Utterklo i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1692-01-10 med överstelöjtnanten Joakim Skyttehielm, i hans 2:a gifte, född 1653, död 1696), född 1674-09-06 i Stockholm, död 1731-09-01, dotter av assessorn Johan Utterklou, adlad Utterklo, och Ingrid Boy.

Barn:

 • Inga Maria, född 1698-07-10. Död 1780-05-29 i Södertälje. Gift 1715-11-15 med översten Georg Heijne, adlad von Heijne, född 1696, död 1756.
 • Olof, född 1699. Kammarherre. Död 1757. Se Tab. 35.
 • Elisabet, född 1702. Död 1762-01-29 Bärby socken, Uppsala län. Gift 1719-12-29 med kammarherren Anders Insenstierna, död 1736.

TAB 35

Olof (son av Göran Swebilius, adlad Adlerberg. Tab. 34), till Säby och Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län. Född 1699-06-18 på Uttersberg. Student i Uppsala (Um.) 1715-02-20. Volontär vid livregementet till häst 1718. Korpral vid livregementet 1718. 3. Adjutant vid livregementet 1719-08-18. Kornett 1722-11-22. Ryttmästares avsked 1728-11-27. Expektant vid södra skånska kavalleriregementet till 1732. Kammarherres fullmakt (SAB.) 1744-01-07. RSO 1751-12-04. Död 1757-01-13 på Säby, mycket hastigt, och begraven 1757-01-23 i Järfälla kyrka, där hans och hans senare frus gravvård finnes. 'Han och hans 2:a fru hava givit till Järfälla kyrka en silverkanna och en dopskål med deras namn påtecknade.' Gift 1:o 1731-08-12 i Filipstad med Elisabet Catharina Lindbom i hennes 2:a gifte (gift 1:o med brukspatronen Jonas Salin, född 1693, död 1730), född 1702, död i barnsäng 1732-10-31, dotter av brukspatronen och tullinspektören Peter Lindbom och Christina Dionysia. Gift 2:o 1733-07-29 i Stockholm med grevinnan Anna Sofia Gyllenborg, född 1711-09-21, död 1766-01-05 (1766-01-03) på Säby, dotter av överstelöjtnanten greve Anders Gyllenborg, och friherrinnan Virginia Christina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • 1. Göran, född 1732. Statskommissarie. Död 1794. Se Tab. 36.
 • 2. Carl Anders, född 1734-06-07. Död 1734-11-28.
 • 2. Virginia Sofia, född 1735-05-04. Död 1790-11-24 i Stockholm. Gift 1:o 1753-07-03 med kanslirådet Per Schyllberg, adlad och adopterad Carlsköld, B., född 1718, död 1765. Gift 2:o 1766 med generallöjtnanten friherre Berndt Fredrik Johan Stackelberg, född 1733, död 1801.
 • 2. Maria Inga, född tvilling 1736-06-08. Död 1799-06-05 i Stockholm. Gift 1759-03-01 med översten Jakob Gerner, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1794.
 • 2. Anna Charlotta, född tvilling 1736-06-08. Död 1767-02-24 i Stockholm. Gift 1755-03-18 med arkiatern och riddaren Abraham Bäck, född 1713-10-00 i Söderhamn, död 1795-03-15 i Stockholm.
 • 2. Ulrika Elisabet, född 1738-10-06. Död 1765-07-03. Gift 1759-02-28 med översten greve Axel Fredrik Cronhielm af Hakunge, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1773.
 • 2. Fredrika Eleonora, född 1739-07-14. Död 1740-04-19.
 • 2. Sara Andréetta, född 1741-03-20. Död 1796-11-14 i Stockholm. Gift 1762-11-04 med hovrättsrådet Johan Linderstedt, född 1721, död 1790. Båda ligga begravna i Roslags-Bro kyrka .

TAB 36

Göran (son av Olof, Tab. 35), till Säby och Jakobsberg. Född 1732-10-07 i Filipstad. Student i Uppsala (Um.) 1743-10-03. Extra ordubarue kanslist i kanslikollegii expedition 1749-07-11. Kopist i kanslist i kanslikollegii expedition 1751-02-22. Kanslist 1753-05-30. Protonotarie 1754-12-30. Protokollssekreterare vid inrikes expeditionen 1758-11-07. Statskommissarie 1762-06-29. Kamrerare vid de kungliga ordnarna 1763-04-28. RNO. Död 1794-08-20 i Norrköping. (Tryckt notifikationskort.) Han hade dels ärvt, dels gift sig till mycken rikedom samt ägde förutom Säby och Jakobsberg, som han ärvt etter fadern, men tidigt sålde, Seglingsbergs bruk i Ramnäs socken och Fors bruksegendom i Västervåla socken, Västmanlands län. Ägde därjämte del i Saxhytte masugn i Grangärde socken, Kopparbergs län, i Segerfors silver-, koppar- och järnverk i Arvika socken, Värmlands län samt i Långvinds bruk i Enångers socken, Gävleborgs län. Gift 1761-05-07 med stiftsjungfrun, grevinnan Anna Elisabet Löwenhielm, född 1741-12-03, död 1782-04-05, dotter av riksrådet och kanslipresidenten Carl Gustaf Löwenhielm, friherre och greve Löwenhielm, och hans 2:a fru Anna Christina Rudenschöld.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1762-01-20 i Jakobs församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1796-06-24 i Norrköping.
 • Carl Gustaf, friherre Adlerberg, född 1763. Död 1814. Se friherrliga ätten Adlerberg nr 336.
 • Olof Göran, född 1764-10-07. Engagerad vid sjöstaten 1786. Fänrik vid sjöstaten 1789-06-06. Fänrik vid amiralitetet 1791-05-14. Löjtnants avsked 1800-01-13. Död 1826-03-28 på Smedsrum i Tuna socken, Kalmar län och begraven 1826-03-28. Gift 1811-01-08 Väderum
 • Christina Virginia, född 1766-06-14. Stiftsjungfru. Död 1804-01-08 Malmvik. Gift 1800-08-22 i Norrköping med fänriken friherre Erik Johan Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1752, död 1838.
 • Fredrik Johan, född 1768-04-16 i Stockholm. Kammarpage hos prinsessan Sofia Albertina 1782. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1787. Ridpage hos konung Gustaf III 1789. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1789-05-14. Understallmästare hos konung Gustaf III 1792-05-22. Ryttmästare i regementet 1797-01-30. Stabsryttmästare vid Smålands lätta dragonregemente 1799-09-00. Avsked 1808-01-12. Död 1811-06-03 Mariannelund. Han bevistade 1788, 1789 och 1790 årens fälttåg i Finland och var under det förstnämnda adjutant hos generalen friherre Armfelt. Gift 1805-06-25 Virbo med Catharina Hammarskjöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-10-08 med översten Johan Weidenhielm, född 1775, död 1824), född 1783-02-23 på Virbo, död 1858-02-16 i Oskarshamn, dotter av hovjägmästaren Mikael Hammarskjöld, och Beata Vilhelmina Adlerwald, nr 2000.
 • Emerentia Sofia Märta, född 1774-01-21. Död 1774-09-17.
 • Olaus Swebilius, född 1777-07-17. Död 1778-05-18 i Stockholm och begraven 1778-12-03 i Järfälla socken.

TAB 37

Johan Swebilius, adlad Adlerberg (son av Olaus Swebilius, Tab. 1), född 1671-07-20 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1678-12-10. Disputerade i Uppsala 1690 och under sina utrikes resor i Strassburg 1693 (Ash.). Kanslist i tyska expeditionen av kungl kansliet 1698-01-08. Flyttad till svenska expeditionen 1700-03-09. Sekreterare på ambassaden till fredsverket med Polen uti Warschau 1704. Presidentssekreterare i kungl kansliet 1709-04-23. Protokollssekreterare i kungl senaten 1710-10-03. Assessor i Svea hovrätt 1714-01-02. Hovrättsråd 1728-03-02. Avsked 1736-11-19. Död 1740-02-29 i Stockholm. Gift i Stockholm 1703-08-04 med Anna Magdalena Lagerstedt, död 1710-09-24, dotter av kommissarien Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt, och Maria Adlersköld.

Barn:

 • Olof, född 1704-09-27 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1720-03-08. Råkade i Uppsala under en ordväxling med studenten Gustaf Kalling, med sin värja träffa Kalling i hjärtat, så att han ögonblickligen dog 1723-03-30. Dömdes härför enligt Svea hovrätts dom 1723-11-04 till hel mansbot, uppenbar kyrkoplikt och 3 års landsflykt, som tog sin början 1724. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpedition 1730-07-20. Död ogift 1741-03-30 i Stockholm, och utgick således med honom denna ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: