:

Von Bahr nr 1648

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Bahr nr 1648

Adlad 1719-09-05, introducerad 1720.

Bahr A164800.png

TAB 1

Benedictus Bahr Jur. utrednings doktor. Gymnasiirektor och stadskamrerare i Stralsund. Död 1670-08-00.

Barn:

 • Henrik Bahr, adlad von Bahr, född i Pommern på 1650-talet. Volontär vid svenska armén i Pommern 1673. Fänrik vid Stralsunds regemente 1680. Löjtnant vid Stralsunds regemente 1689. Regementskvartermästare 1692-02-05. Stadsmajor i Stralsund 1701-08-28 adlad 1719-09-05 (introducerad 1720 under nr 1648). Död 1721-03-15. 'Han blev efter Stralsunds övergång 1678 under överfarten till Sverige tillfångatagen av danskarna och förd till Kristianopel, men vid Kristianopels erövring av svenskarna ur fångenskapen befriad.'

Barn:

 • Johan Christian, född 1682-04-15. Extra ordinarie kanslist vid utrikesexpeditionen 1711. Notarie vid kommissionen till Skaraborgs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län under G. Cronhielms ledning 1711–1712 samt vid kommissionen över amiralitetsverket i Karlskrona 1713. Kanslist vid tyska expeditionen 1714-10-15. Tjänstgjorde i fältkansliet 1715–1718. Notarie vid kommissionen över Görtz 1719-01-05. Presidentsekreterare 1719-06-06. Sekreterare vid kommissionen över upphandlingsdeputationen 1719-06-06. Sekreterare i kanslikollegium 1724-03-11. Kansliråd 1737-10-10. Medlem av sundhetskommissionen 1739–1741. Avsked från kanslirådsbefattningen 1741-08-13. Död 1745-11-06 i Stockholm [Bbl]. Gift 1721-12-28 med Eleonora Radhe, adlad Gripenstedt, nr 1226, född 1704, död 1760-12-04 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Göteborg Jakob Radhe och Catharina Tham, samt styvdotter till överinspektören Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt.

Barn:

 • Henrik, född 1723. Kammarherre. Död 1785. se tab 2.
 • Catharina Charlotta, född 1724, död 1735-08-22.
 • Tomas, död i unga år.
 • Johan, död i unga år.
 • Ulrika Eleonora, född 1726, död 1810-03-23 i Uppsala. Gift 1752-04-23 Signildsberg med överstelöjtnanten Bengt Ulrik Baas, född 1718, död 1778.
 • Fredrik, död som späd.
 • Maria Elisabet, död 1761-04-30 i Stockholm. Gift 1747-07-30 i Stockholm (Nik.) (Storkyrkans i Sth.arkiv.) med riksrådet och presidenten i kammarkollegium Mattias Hermansson, adlad, friherre och greve von Hermansson, i hans 1:a gifte, född 1716, död 1789.
 • Hedvig Charlotta, född 1732, död 1807-07-30, på Stjärnholm i Estuna socken, Stockholms län. Gift 1754-06-13 på Signildsberg med majoren Per Stierncrona, i hans 3:e gifte, född 1699. Död 1778.
 • Eva, född 1741, död 1805-06-02 i Stockholm. Gift 1760-11-20 med hovjunkaren friherre Samuel Åkerhielm af Margretelund, född 1732. Död 1763.

TAB 2

Henrik, (son av Johan Christian, tab 1), född 1723-01-02. Student i Uppsala 1742-02-19. Hovjunkare (SAB.) 1744-03-02. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1747-10-01. Kammarherre (SAB.) 1750-11-21. Död 1785-11-23 Lövsättra. Gift 1746-12-21 i Stockholm (Nik.) med Margareta Catharina von Heland, född 1717-07-17, död 1785-08-28 på Lövsättra, dotter av kanslirådet Gustaf Heland, adlad von Heland, och hans 1:a fru, Margareta Montin.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1751. Stallmästare. Död 1804. Se Tab. 3.
 • Magdalena Eleonora, född 1752-09-19, död 1754-04-12.
 • Henrik, född 1754-02-17. Volontär vid livregementet till häst. Page vid hovet (SAB.) 1773-03-20. Död 1774-05-12.
 • Catharina Charlotta, född 1756-09-28, död ogift 1805-04-15 på Lövstad vid Uppsala.
 • Anna Margareta, född 1758-09-09, död 1763-01-27.

TAB 3

Johan Gustaf, (son av Henrik, tab 2), född 1751-06-20. Kadett vid artilleriregementet 1757. Ridpage 1768-07-03. Beridare 1772-07-15. Understallmästare hos konungen 1775-12-11. Ryttmästare i armén och regementsstallmästare vid livregementet till häst 1779-03-24 med placering vid regementets ridskola vid Kungsör. Regementsstallmästare vid livregementets kyrassiärkår 1791. Bodde sedan Söderby. Död 1804-01-15 i Uppsala [Blr]. Gift 1:o 1780-04-13 i Stockholm med Margareta Elisabet Alnoor, född 1759-01-20, död 1789-10-08 i Kungsör, Karlskyrka socken, Västmanlands län, dotter av superkargören Abraham Alnoor och Margareta Christina Burman samt brorsdotter till majoren Jakob Alnoor, adlad af Alnord. Gift 2:o 1793-11-17 Lindholmen med Henrietta Eleonora Montgomery, född 1771-03-01, död 1855-01-29 i Uppsala-Näs socken, dotter av översten Robert Montgomery, A, och hans 1:a fru Anna Sibylla von Stalbourg.

Barn:

 • 1. Henrik Abraham Gustaf, född 1782-05-15. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1795-09-24. Utexaminerad. (Hc.) 1797-09-30. Sergeant vid Upplands regemente 1802-04-21. Kornett vid Nylands dragonregemente 1805-01-30. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1807-12-08. Löjtnant vid Västgöta dragonregemente 1810-06-19. Ryttmästare i armén 1810-11-27. Ryttmästare vid Jämtlands hästjägarskvadron 1812-12-14. Majors n. h. o. v. 1818-05-11. RSO 1820-06-24. Major vid Jämtlands hästjägare 1823-07-24, död 1825-03-15 Rödö. Han bevistade kriget mot Ryssland 1808–1809 samt fälttåget i Norge 1814. Gift 1814-01-30 med Ottiliana Albertina Lindqvist, född 1794-06-02, död 1875-03-01 i Uppsala, dotter av handlanden i Norrtälje Anders Lindqvist och Eva Sofia Hjulström.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1783-05-26, död 1783-05-28.
 • 1. Johan Jakob, född 1784-08-09, död 1784-10-18.
 • 1. Carl, född 1785-09-06, död 1785-12-06.
 • 1. Margareta Gustava, död 1787-03-20 i Kungsör.
 • 2. Robert Ulrik Henrik, född 1794. Major. Död 1873. Se Tab. 4.
 • 2. Johan Otto, född 1795-08-10. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1809-09-29. Utexaminerad (Hc.) 1812-09-15. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägare 1812-09-22. Han bevistade fälttåget i Norge, och blev därunder, 1814-08-09 dödsskjuten vid Ousta sund.
 • 2. Carl Gustaf, född 1796. Stallmästare. Död 1880. Se Tab. 13.
 • 2. Anna Charlotta, född 1797-10-31, död 1799-07-09 på Kungsör.
 • 2. Adolf Fredrik Ludvig, född 1800. Överjägmästare. Död 1872. Se Tab. 14.

TAB 4

Robert Ulrik Henrik, (son av Johan Gustaf, tab 3), född 1794-09-05. Rustmästare vid Upplands regemente 1811-11-14. Fänrik vid Upplands regemente 1812-03-03. Löjtnant 1818-07-07. Kapten 1823-04-22. Kapten i generalstaben 1823-06-28. Stabskapten vid regementet 1830-06-19. Avsked från regementet med majors n. h. o. v. 1831-04-23. RSO 1837-10-23. Avsked ur krigstjänsten 1847-01-19. C XIV Joh:s med. Död 1873-05-26 i Stockholm och ligger, jämte sin fru, begraven på Österåkers kyrkogård i Uppland. Han bevistade fälttåget i Tyskland 1813–1814. Gift 1824-12-28 med sin syssling, friherrinnan Eva Carolina Aimée Constance Åkerhielm af Margretelund, född 1803-12-26 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län, död 1862-08-08 i Stockholm, dotter av översten och generaladjutanten friherre Samuel Christian Fredrik Lars Åkerhielm af Margretelund, och Hedvig Christina Burenstam.

Barn:

 • Samuel Gustaf Robert, född 1825. Överste. Död 1896. Se Tab. 5.
 • Hedvig Henriette Aimée (Henny), född 1827-02-12 Söderby. Stiftsjungfru. Död 1897-09-06 Sofiahemmet Gift 1851-08-28 på Margretelund i Österåkers socken, Stockholms län med häradshövdingen Knut Vilhelm Björkenstam, född 1815, död 1905.
 • Carolina Charlotta Mariana (Lotten), född 1828-11-23. Stiftsjungfru. Död 1915-12-25 Nysund. Gift 1857-12-29 i Stockholm med professorn friherre Gustaf Vilhelm Johan von Duben, nr 135, född 1822, död 1892.
 • Carl Fredrik Oskar, född 1830. Revisionssekreterare. Död 1900. Se Tab. 7.
 • Johan Otto Henrik, född 1833. Kapten. Död 1914. Se Tab. 10.
 • Julia Eleonora Christina, född 1839-01-05, död ogift 1863-09-05 på Margretelund och begraven på Österåkers kyrkogård.

TAB 5

Samuel Gustaf Robert, (son av Robert Ulrik Henrik, tab 4), född 1825-11-29 Söderby. Kadett vid Karlberg 1839-02-18. Utexaminerad 1847-02-20. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1847-03-02. Löjtnant 1851-11-25. Transport till löjtnant vid Upplands regemente 1852-02-25. Adjutant 1852-04-06. Kapten 1865-03-28. RSO 1871-05-27. Major 1872-05-02. Överstelöjtnant 1876-06-09. Överste och chef för Upplands regemente 1881-04-12. KSO1kl 1886-12-01. LKrVA 1887. Avsked från regementet 1888-09-21 med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå. Kommendant på Karlsborgs fästning 1888-09-21. Död 1896-02-10 på Karlsborg. Gift 1855-02-05 i Stockholm med friherrinnan Ebba Catharina Vilhelmina Albertina Åkerhielm af Blombacka, född 1826-02-26 i Stockholm, död 1895-12-14 på Karlsborg, dotter av översten friherre Claes Edvard Åkerhielm af Blombacka, och Gustava Albertina Askerbom.

Barn:

 • Claes Robert, född 1856-10-03 på Söderby, volontär vid Upplands regemente 1874-03-06. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-10-17. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1876-10-08. Transport till Västmanlands regemente 1877-02-16. Löjtnant 1882-05-26. Aspirant vid generalstaben 1884-01-01. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1888-07-20. Stabsadjutant och kapten 1888-12-07. Kapten vid Jämtlands fältjägarregemente 1893-05-06. RSO 1898-12-01. Avsked med tillstånd att som kapten kvarstå i regementets reserv 1906-10-26. Majors n. h. o. v. 1907-08-31. Död 1920-11-17 i Stocksund i Danderyds socken Stockholms län. Gift 1902-10-03 i Paris med Sally Helena Hadara Wikström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1886-02-22 i Stockholm med amanuensen i riksarkivet, fil. doktor Bernt Gustaf Forsgrén, född 1845-12-31 i Stockholm, död 1887-07-29 i Marstrand), född 1856-02-09 i Östersund, död 1930-06-26 i Stockholm (Nacka förs, Stockholms län, db nr 63), dotter av grosshandlaren Nils Wikström och Emelie Helena Margareta Hallström.
 • Carl Gustaf Oskar, född 1858-10-25. Volontär vid Upplands regemente 1878-05-29. Mogenhetsexamen 1879-12-06. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-28 underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1881-11-25. Löjtnant 1889-08-05. Regementskvartermästare 1894. Kapten 1901-01-19. Kapten vid Vaxholms grenadjärregemente från 1902-01-01. RSO 1902-12-01. Major vid Jämtlands fältjägarregemente 1909-02-05. Överstelöjtnant vid Västgöta regemente 1912-08-12. Tillförordnad chef för vid Västgöta regemente 1913-09-01–1914-07-31 avsked 1915-07-30 med tillstånd att kvarstå i regementets reserv. Död ogift 1921-11-19 i Djursholms Ösby, Danderyds och begraven å Uppsala-Näs kyrkogård.
 • Hedvig Aimée Albertina, född 1860-01-21 på Söderby, död 1931-01-27 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Gift 1883-08-02 i Uppsala-Näs kyrka, Uppsala län med översten Carl Gillis Alexander Bergenstråhle, född 1855, död 1919.
 • Ebba Augusta Henrietta (Henny), född 1861-07-22. Sofiasyster 1899-05-01. Husmoder vid Samariterhemmet i Uppsala 1921-08-15. Död 1938-03-14 i Stockholm, Johannes förs.
 • Knut Henrik Otto, född 1866, död 1925. Major. Se Tab. 6.

TAB 6

Knut Henrik Otto, (son av Samuel Gustaf Robert, tab 5), född 1866-09-14 i Uppsala-Näs socken. Volontär vid Upplands regemente 1885-03-14. Mogenhetsexamen i Uppsala 1885-05-19. Sergeant 1886-06-05 elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04, underlöjtnant vid Upplands regemente 1887-10-31. Läntmäteriexamen 1893-05-00. Löjtnant 1894-08-06. Vice kommissionsläntmätare i Uppsala län 1900-05-21. Kapten 1904-08-04. RSO 1907-12-01. Major i armén 1916-09-06. Avsked 1916-09-06 med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv. Distriktslantmätare i Uppsala läns mellersta distrikt 1920-12-31. Död 1925-08-07 i Marielund i Funbo socken, Uppsala län och begraven i Uppsala-Näs socken. Gift 1901-07-17 i Uppsala med Sigrid Elisabet Adolfina Hedrén, född 1878-03-08 i Uppsala. Dotter av Per Adolf Hedrén och Adolfina Charlotta Nyberg.

Barn:

 • Robert, född 1902-04-17 Odensborg. Elev vid tekniska högskolan. Se Tab. 6 A

TAB 6A

Robert, (son av Kurt Henrik Otto tab 6), född 1902-04-17 Odensborg. Huvudman 1925–1982. Studentexamen vid Högre allm. läroverket i Uppsala 1921. Elev vid Tekniska högskolan 1923–1927. Avgångsexamen från fackavdelningen för väg- och vattenbyggnad. Studieresor till England, Frankrike och Tyskland 1932–1933. Konstuktör vid aktiebolag Byggnadskonstruktionsbyrån 1928. Arbetsledare och arbetschef vid byggnadsfirman L. E. Hellstedt aktiebolag, Stockholm, 1929–1933. T. f. byråingenjör vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1934–1935. Avdelningschef vid aktiebolag Skånska cementgjuteriet, Malmö, 1935. Gift 1933-11-25 i Sölleröd i Danmark m. Ellen (Pylle) Jacobsen född 1908-12-28 i Köpenhamn. Dotter av overssagförer Jacob Jacobsen och Ingeborg Schmidt.

Barn:

 • Ulla
 • Lars Robert Jakob
 • Otto
 • Suzanne

TAB 7

Carl Fredrik Oskar, (son av Robert Ulrik Henrik, tab 4), född 1830-04-24 i Uppsala Näs socken. Student i Uppsala 1847. Jur. fil. kand. 1850. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1850-03-02. Jur. kand. 1854. Auskultant i Svea hovrätt 1854-05-30. Extra ordinarie notarie 1854-11-20. Vice häradshövding 1857-10-21. Assessor i Svea hovrätt 1868-01-31. Till förordnad revisionssekreterare 1872-06-21. Revisionssekreterare 1874-05-29. RNO 1877-12-01. Häradshövding i Uppsala läns norra domsaga 1879-07-04. KVO2kl 1896-12-01. KNO2kl 1899-12-01. Avsked 1900-04-27. Jur. hedersdoktor 1900-05-31. Död 1900-09-21, i Uppsala. Gift 1859-08-04 Östanå med Maria Elisabeth Boström född 1838-03-08 i Stockholm, död 1914-05-21 i Uppsala domk. förs, dotter av lagmannen Erik Samuel Boström och Gustava Elisabet Fredenheim.

Barn:

 • Ellen Elisabet Aimée, född 1862-12-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Lärarinna vid Brummerska flickskolan i Stockholm. Död ogift 1899-03-25 Serafimer-lasarettet
 • Erik Otto, född 1866 regementsläkare. Se Tab. 9
 • Ebba Maria Charlotta, född 1868-03-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1882-04-19 i Uppsala.
 • Hedvig Gustava Fredrika, född 1872-11-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1901-10-16 Uppsala med justitierådet, RNO, jur. doktor Nils Erik Alexanderson, född 1875-04-15 i Stockholm
 • Eva Vilhelmina Julia, född 1874-09-16 på Mälby Kulla socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Stockholm 1901-05-23. Student i Uppsala 1901. Fil. kand. 1903-09-15. Fil. lic. 1907-05-31. Disp. 1908-12-14 amanuens vid Uppsala universitet 1909-01-01–1910-09-05. Docent vid Uppsala universitet i experimentell fysik 1909-01-30. Fil. doktor 1909-05-28. Lärarinna vid Brunnsviks folkhögskola 1914-10-15. Avsked från docenturen 1915-01-05. Gift 1917-06-19 i Smedjebacken Norrbärke socken, Kopparbergs län med läraren vid Brunnsviks folkhögskola Georg Nikolaus Josef Bergius, född 1871-09-04 i Uddevalla.

TAB 8

Johan, (son av Carl Fredrik Oskar, tab 7), född 1860-08-01 i Stockholm. Borgmästare. Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 1878-05-20. Jur. fil. examen 1880-09-13 och examen till rättegångsverken 1883-12-14. Extra ordinarienotarie i Svea hovrätt 1883-12-19. Amanuens vid Uppsala universitets kansli 1885-03-28. Vice auditör vid Upplands regemente 1885-09-19. Vice häradshövding 1886-12-20. Auditör i regementet 1887-12-16. Kanslist vid Uppsala universitets kansli 1890-01-18. Ombudsman vid Uppsala universitets kansli 1891-10-14 och notarie 1892-03-30. Auditör vid regementet 1892-05-051907-11-15. Verkställande direktör i Uppsala stads drätselkammare 1894-11-16–1915-04-24. Akademisekreterare vid Uppsala universitet 1895-01-18–1915-04-24. RVO 1902-12-01. Stadsfullmäktig i Uppsala 1906-12-11–1915-04-24 (vice ordförande i Uppsala län 1909–1915). Landstingsman i Uppsala län 1907-05-17 (vice ordförande i Uppsala län 1912 och ordförande sedan 1915). RNO 1910-06-06. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1911–1917. Vice ordförande i direktionen för Prins Gustafs folkskola sedan 1915. Borgmästare i Uppsala 1915-04-24. Inspektor för Uppsala ensk. läroverk och gymnasium sedan 1917 och för Tekniska skolan i Uppsala sedan 1920. Hedersledamot av Stockholms och Upplands nationer vid Uppsala universitet. Ordförande i styrelsen för svenska landstingsförbundet sedan 1920. KVO2kl 1920-06-05. Ägare Granegården sedan 1908 och Brittgården sedan 1920, båda i Uppsala samt del i Ytternäs och Vreta egendomar i Uppland sedan 1918. Biogr. i Väd. Död 1929-01-13 i Uppsala domk. förs.B iogr. i Väd. Död 1929-01-13 i Uppsala domk. förs. Gift 1888-04-14 i Uppsala med Ellen Maria Carolina Thalén, född 1864-01-04 i Uppsala, dotter av professorn i fysik vid Uppsala universitet, fil. doktorn Tobias Robert Thalén och Tony Carolina Kraak,

Barn:

 • Margit Elisabet, född 1889-03-02 i Uppsala. Gift 1912-12-18 i Uppsala domkyrka med professorn i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Uppsala universitet krigsdomaren, RNO, jur. doktor Folke Gustaf P:son Wetter, född 1883-10-30 i Jönköping. Professor emeritus.
 • Märta Caroline, född 1892-07-30 i Uppsala. Gift 1913-11-27 i Uppsala domkyrka med verkställande direktören i svenska oljeslageriaktiebolag före detta löjtnanten i Göta artilleriregementets reserv, civilingenjören, fil. kand. Hakon Leffler, född 1887-03-11 i Göteborg.
 • Ellen Marianne, född 1899-10-03 i Uppsala. Mogenhetsexamen i Uppsala 1919-05-23. Student i Uppsala 1919. Fil. kand. 1923-11-02. Avl. filosofie ämbetsex. vid Uppsala univers. 1925-05-28. Timlärarinna vid Uppsala ensk. läroverk 1925–1926. Ämbetslärarinna vid Tyringe Hindås helpension 1926–1928. Provår vid folkskoleseminariet i Göteborg 1929. Timlärarinna vid Uppsala högre elementarläroverk o. gymnasium för flickor 1930-03-01–1930-05-07. Extra ord. vid Växjö från höstterm. 1930. Adjunkt i Lidköping 1937.

TAB 9

Erik Otto, (son av Carl Fredrik Oskar, tab 7), född 1866-07-24 Östanå (Söderala förs, Gävleborgs län fb nr). Student i Uppsala 1885-05-17. Med. fil. kand. 1886-11-13. Amanuens vid patologiska institutionen i Uppsala 1889–1890. Med. kand. 1890-12-13. Underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1893-04-01–1893-09-30. Fältläkarstipendiat av 2:a kl. 1893-10-30. Med. lic. 1896-02-29. Ledamot av Svenska läkaresällskapet 1896-03-31 och av Svenska militärläkareföreningen 1896-04-02. Amanuens vid barnsjukhuset Samariten 1896-03-06–1896-10-07. Amanuens vid Stockholms epidemisjukhus 1896-11-01–12-31. Amanuens vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 1897-01-01–1897-12-31. Biträdande läkare vid allmänna barnhuset i Stockholm 1898-01-01–1898-05-06. Bataljonsläkare vid Kronobergs regemente 1899-06-23. Läkare vid Samariterhemmet i Uppsala 1899-12-18. Transport till Upplands infanteriregemente 1901-12-05, och till Upplands artilleriregemente 1905-08-25. Läkare vid Gillbergska barnhuset i Uppsala 1911-09-20. RVO 1914-09-30. Regementsläkare i fältläkarekåren 1915-07-23 och vid Upplands regemente 1919-02-14. Avsked från regementsläkarebefattningen 1926-07-26. Fältläkare i Fältläkarkårens reserv 1926-08-10. RNO 1926-09-15. Praktiserande läkare i Uppsala. Gift 1897-01-27 i Stockholm med Sigrid Elsa Cecilia af Klintberg, född 1870-06-24 i Stockholm. Dotter av revisorn, sedemera överkommisarien, Ludvig Ferdinand af Klintberg, och Gertrud Sofia Catharina Bergman.

Barn:

 • Sigrid Gertrud Elisabet, född 1897-11-02 i Stockholm, Adolf Fredriks förs Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Uppsala 1916-05-25. Utexaminerad från socialpolitiska institutet i Stockholm 1924-06-14. Gift 1926-10-08 i Uppsala domkyrka med filosofie kand. i Riksförsäkringsanstalten Gustaf Erik Konrad (Gösta) Eklundh i hans 1:a g, född 1897-11-12 i Stockholm.
 • Carl Viktor Ferdinand, född 1899-12-01 i Uppsala domk.förs. Mogenhetsexamen i Uppsala 1918 . Elev vid tekniska högskolan 1920-09-00. Civilingenjör. Gift 1934-07-14 i Äppelviken, Bromma förs, Stockholm med Inga Charlotte Heurgren, född 1911-04-25 i Örebro, Nikolai förs. Dotter av länsveterinären Gustaf Erik Paul Heurgren och Anna Charlotta Sundvall.
 • Viktor, född 1903-05-04 i Uppsala. Gift 1934-03-23 i Stockholm med Anna Alice Hugodotter Abramson, född 1911-05-19 i Almesåkra förs, Jönköpingings län, dotter av godsägaren Karl Hugo Abrahamsson och Anna Salén.
 • Erik Göran, född 1906-02-19 i Uppsala. Studentexam. i Uppsala 1926. Lantbrukselev å Gimo bruk 1927 samt å Vreteberg och Enstad 1928–1929. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1929. Utexam. därifrån 1931. Argonom. Gift 1937-03-27 i Över-Torneå Kyrka Norrbottens län med Astrid Hulda Kristina Planting, född 1913-02-22 i Övertorneå förs, Norrbottens län, dotter av lantbrukaren Karl Oscar Planting och Hulda Karolina Harila.
 • Ebba Elisabeth , född 1909-04-08 i Uppsala domk.förs,. Stiftsjungfru.

TAB 10

Johan Otto Henrik, (son av Robert Ulrik Henrik, tab 4), född 1833-06-27 Tuna. Student i Uppsala 1849. Utexaminerad från högre artilleriläroverket å Marieberg 1858. Löjtnant vid väg- och vattenbyggnadskåren 1859-12-16. Kapten 1869-12-14 avsked 1872-12-20. RVO 1882-12-01. Ägde en tid Malstanäs i Forsa socken, Södermanlands län, Hjortsberga i Vårdinge socken, Stockholms län samt hälften i Ransta gruvor Södermanlands län. Landstingsman i Stockholms län 1863, 1874–1877 och 1880–1885 samt i Södermanlands län 1868–1871. Direktör i Södermanlands enskilda banks kontor i Gnesta 1874–1886. Kamrer hos Axel & Sofia Alms stiftelse 1887. Direktör i försäkringsaktiebolag Skandia 1887–1905. Död 1914-01-30 vid Rönninge i Salems socken, Stockholms län (bd). Gift 1:o 1861-09-12 på Östanå med sin broders svägerska Erika Charlotta Boström, född 1840-07-06 i Stockholm, död 1879-04-24 på Hjortsberga, dotter av lagmannen Erik Samuel Boström och Gustava Elisabet Fredenheim. Gift 2:o 1885-04-19 i Dunkers kyrka Södermanlands län med Alfhild Teodora Matilda Bergman, född 1847-07-02 i Årdala prästgård Södermanlands län ]], död 1939-12-14 i Stockholm (Salems förs, db), dotter av prosten Axel Teodor Bergman och Matilda Helena Scholander.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet Aimée, född 1862-12-16 på Margretelund i Österåkers socken, Stockholms län, död Margretelund
 • 1. Nils Robert Otto, född 1863-10-22, på Margretelund, död 1865-02-01 i Stockholm.
 • 1. Anna Gustava Aimée, född 1864-11-17 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1905-06-27 i Lerums socken, Älvsborgs län. Gift 1894-01-04 i Stockholm med före detta huvudredaktören för Göteborgs handels- och sjöfartstidning Henrik Hedlund, född 1851-04-18 i Ekerö socken, Stockholms län, död 1939-12-20 i Göteborg (Lerums förs, Göteborgs och Bohus län, db).
 • 1. Julia Charlotta Henrika, född 1866-01-28 på Malstanäs. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1887. Lärarinna i privatfamiljer 1887–1891. Studier i utlandet 1891–1892. Lärarinna i Stockholm. I Åhlinska skolan 1892–1894, i Östermalms läroverk för flickor 1893–1896 och i Sofi Almqvists skola 1894–1907. Initiativtagare och skapare av Romanäs sanatorium som öppnades 1907 och av aktiebolag Göteborgs hemtrevnad samt Göteborgs hemtrevnad verkställande direktör. GMiqml 1916.
 • 1. Charlotta Sofia Johanna (Lotten), född 1867-05-14 på Malstanäs. Stiftsjungfru. Död 1932-02-11 i Djursholm . Gift 1889-06-22 Rådan med ornamentsbildhuggaren, kanslisten vid KMO, RDDO, m. m Sven Scholander, född 1860-04-21 i Stockholm, död 1936-12-14 i Djursholm och där begr. (db. nr 55).
 • 1. Henrik Gustaf Otto, född 1868-07-12 på Malstanäs, död 1869-02-13.
 • 1. Hedvig Maria Elisabet, född 1869-10-08 på Malstanäs. Stiftsjungfru. Död 1886-05-18 på Hjortsberga.
 • 1. Ebba Augusta Louise , född 1870-12-18 på Hjortsberga. Stiftsjungfru. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1893. Gymnastiklärarinna i Göteborg 1894–1897 och vid Djursholms samskola sedan 1898. G M av 8:de storleken med inskr. "För medborgerlig förtjänst" 1930.
 • 1. Märta Clara Birgitta, född 1873-02-01 på Hjortsberga. Stiftsjungfru. Utexaminerad såsom lärarinna från tredje avdelningen av Stockholms högre lärarinneseminarium 1895-05. Gift 1902-09-30 i Stockholm med grosshandlaren Gustaf Artur Hennig, född 1868-05-13 i Göteborg
 • 1. Nils Robert Carl Otto, född 1874. Civilingenjör. Se Tab. 11.
 • 1. Per Gustaf Otto, född 1876. Civilingenjör. Se Tab. 12.

TAB 11

Nils Robert Carl Otto, (son av Johan Otto Henrik, tab 10), född 1874-06-10 Hjortsberga. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-05-17. Elev vid tekniska högskolan 1892-09-14. Utexaminerad från fackskolan för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi vid tekniska högskolan 1896. Civilingenjör. Anställd vid aktiebolag de Lavals ångturbin i Stockholm 1896–1898 och vid dess generalagentur i S:t Petersburg 1898–1900. Anställd vid Aug. Heilborns elektr. byrå i Stockholm 1900–1901. Inspektör i brandförsäkringsaktiebolag Norrland 1901. Gift 1901-02-23 i Stockholm med Ingrid Johanna Maria Lindroth, född 1880-02-07 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Anders Lindroth och Clara Matilda Höglund.

Barn:

 • Carl Otto, född 1903-03-12 i Stockholm. Gift 1933-07-08 i Seglora kyrka Skansen lärarinnan Margit Cecilia Norman född 1903-06-05 Stockholm, Göta livg:s förs Dotter av majoren Karl Albert Norman och Elin Cecilia Steinwall
 • Anna Clara Emma Birgitta (Birgit), född 1906-05-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Stiftsjungfru. Gift 1935-09-30 i Stockholm Hedvig Eleonora förs med tjänstemannen Erik Gustaf Hejlm, född 1904-01-22 i Göteborg, son av okända föräldrar.
 • Per Åke, född 1911-05-25i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Se Tab. 11C.
 • Ebba Ingrid Charlotta, född 1917-06-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Studentexamen i Stockholm 1936-05-23.

TAB 12

Pehr Gustaf Otto, (son av Johan Otto Henrik, tab 10), född 1876-07-16 Hjortsberga. Elev vid tekniska högskolan 1895. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1898-06-10. Civilingenjör. Elev vid statens järnvägar 1898-08-01. Underingenjör vid 2:a distriktets maskinavdelning 1900-04-01 maskininspektor vid 1:a distriktet 1908-04-01. Maskiningenjör av 2:a klass vid 2:a distriktet 1908-12-01. Maskiningenjör av 1:a klass vid 2:a distriktet 1918-01-01. RVO 1924-09-23. Gift 1906-08-21 Stamsjövik ]] med Ellen Laura Maria (Ninnie) Wijkander född 1884-01-28 i Göteborg, död 1930-11-21 i Göteborgs domk.förs. Dotter av professorn Erik Anders Gustaf August Wijkander och Laura Maria Charlotta Tudeer.

Barn:

 • Gunnar Otto August, född 1907-11-14 i Göteborg, domkyrkoförs. Se Tab. 12A.
 • Anne-Mari Charlotte, född 1909-02-21 i Göteborgs Christinæ territoriella förs. Gymnastikdirektör. Gift 1933-05-06 Örgryte förs, Göteborgs och Bohus län (Göteborgs dk:förs vb nr 34) med civilingenjören Kjell Johan Arvid Westman, född 1907-06-10 i Piteå stadsförs. Byråchef i väg- och vattenbyggn styrelsen. Dir i Allmänna ingenjörsbyrån AB. RNO son av stadsläkaren Johan Arvid Westman och Olga Sofia Olsson.
 • Margareta Maria Elisabet, född 1912-04-19 i Göteborgs domk.förs. Gift 1935-04-27 i Göteborg, domkyrkoförs (vb nr 33) m. Tjänstemannen i Brand- och livförsäkringsabol. Svea Per Krister Boethius, son av ingenjören Per Ulrik Boethius och Vega Elsa Emilia Fahlroth.
 • Lars, född tvilling 1914-12-18 i Göteborgs domkyrkoförs.
 • Per-Gustaf, född tvilling 1914-12-18 i Göteborgs domkyrkoförs.

TAB 13

Carl Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 3), född 1796-12-24 i Kungsör. Volontär vid livregementets dragonkår 1811-11-21. Korpral vid livregementets dragonkår 1811-12-20. Konstituerad 1814-05-22. Fänrik vid Upplands regemente 1814-07-12. Löjtnant vid Upplands regemente 1821-04-03. Understallmästare hos konungen 1824-03-28. Stallmästare vid Uppsala universitet 1830-02-20. Stallmästare hos konungen. RSO 1856-04-28. C XIV Joh:s med. Avsked 1877-01-26. Död 1880-01-23 i Uppsala och begraven på Uppsala kyrkogård. Han bevistade fälttåget i Tyskland 1813–14. Gift 1830-09-14 Brunsholm med grevinnan Mariana Sofia Gustava Posse, född 1808-09-21 Hornö, död 1886-06-05 i Uppsala, dotter av kaptenen greve Arvid Posse, och hans 2:a fru Hedvig Ulrika Stael von Holstein, nr 834.

Barn:

 • Hedvig Henrietta Sofia, född 1831, död 1833-06-05 i Uppsala.
 • Charlotta Ulrika Aimée, född 1833-05-08, död 1857-09-09, i Uppsala i kolera, tre dagar efter sedan det lyst 1:a gången för henne och underlöjtnanten vid livregementets husarkår Carl Verner von Schulzenheim.

TAB 14

Adolf Fredrik Ludvig, (son av Johan Gustaf, tab 3), född 1800-06-20 i Uppsala-Näs socken. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. 1. Korpral 1817 (Hc.). Utexaminerad 1818-09-29. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägareregemente 1818-10-13. Stabsunderlöjtnants lön 1822-02-22. Underlöjtnant på stat 1825-07-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén samt överjägmästares n. h. o. v. 1826-12-06. Löjtnant i regementet 1828-04-21. Avsked 1829-07-03. RVO 1865-05-03. Död 1872-03-24 på sin egendom Johannisberg i Gottröra socken, Uppsala län och ligger jämte sin fru begraven på Gottröra kyrkogård. Gift 1829-04-19 med Gustava Paykull i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1820-09-28 i Uppsala med löjtnanten Nils Carl Braunerhielm, född 1794, död 1825), född 1797-06-14 Vallox-Säby, död 1876-06-25 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Gustaf Paykull, friherre von Paykull, och hans 2:a fru Johanna Möller.

Barn:

 • Henrietta Gustava Lovisa, född 1830-03-21 Hammarskog. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-07-22 på Johannisberg och begraven på Gottröra kyrkogård.
 • Gustaf Ludvig Robert, född 1831. Godsägare. Död 1903. Se Tab. 15.
 • Ottiliana Charlotta Aimée Gustava (Gusten), född 1834-12-09 Sandemar. Död ogift 1902-07-23 på Dalarö Stockholms län.
 • Otto Fredrik Henrik, född 1838. Major. Se Tab. 17
 • Adolf Gustaf Edvard Johan, född 1839. Godsägare. Död 1875. Se Tab. 20.

TAB 15

Gustaf Ludvig Robert, (son av Adolf Fredrik Ludvig, tab 14), född 1831-07-29 Hammarskog. Genomgick Maria läroverk och gynasium i Stockholm, ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849, avgång 1851. Förvaltade faderns egendom Johannisberg i Roslagen 1851–1867. Arrenderade Sörby i Västmanland 1857–1862. Ägde del i Johannisberg, i Sonstorps bruk i Östergötland, i Edsvalla bruk i Värmland samt i Gävernäs i Södermanland. Brukade i sistnämnda egendom 1861–1872. Ägde och brukade sedan 1871 Mälby, Skebokvarn o. Väsby. Ägde Mälby, Väsby och Skebokvarn, alla i Helgesta socken, Södermanlands län. Död 1903-11-23 på Mälby. Gift 1862-04-08 Lagersberg med Augusta Sofia Vilhelmina Holmstedt, född 1840-08-16 på Jonsbols bruk i Visnums förs , Värmlands län ]], död 1909-02-01 på Mälby, dotter av brukspatronen Johan Vilhelm Holmstedt och hans 1:a fru grevinnan Agneta Sofia Mörner al Morlanda, nr 60.

Barn:

 • Ludvig Johan Gustaf, född 1863. Godsägare. Död 1934. Se Tab. 16.
 • Anna Augusta Sofia (Anny), född 1865-05-19 i Helgesta socken,

TAB 16

Ludvig Johan Gustaf, (son av Gustaf Ludvig Robert, tab 15), född 1863-06-28 Gäversnäs. Ordförande i Helgesta socknens fattigvårdsstyrelse 1910–1917. Revisor i Villåttinge härads sparbank sedan 1920. Äger tillsammans med systern Mälby i Helgesta socken. Död 1934-08-06 i Flen. Gift 1901-02-12 i Fredriksbergs kyrka, Köpenhamn med Margareta Sofie Jönsson, född 1878-12-14 i Fredriksbergs förs, dotter av ingenjören Sven Jönsson och Marie Henriette Grönsund.

Barn:

 • Sven Georg Gustafsson, född 1902-01-24 på Mälby i Helgesta socken, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Strängnäs 1922-05-20. Fänrik vid Södermanlands regemente 1924-12-31.
 • Bror Gösta Ludvig Gustafsson, född 1904-03-28. Lantbrukselev.
 • Ingrid Augusta Marie Anny,

TAB 17

Otto Fredrik Henrik, (son av Adolf Fredrik Ludvig, tab 14), född 1838-01-21 på Hammarskog. Studentexamen 1859-05-28. Furir vid Upplands regemente 1859. Underofficersexamen 1860-05-10 och officersexamen 1861-03-02. Fanjunkare 1861-05-20. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1861-08-27. Löjtnant vid Upplands regemente 1866-10-03. Kapten 1878-07-04. RSO 1885-12-01. Major i armén och avsked med tillstånd att såsom kapten i regementets reserv kvarstå 1890-05-16. Avsked ur armén och regementets reserv 1902-06-13. Död 1929-08-20 i Stockholm (Oscars förs, db nr 177). Gift 1879-11-29 i Norrköping med Jane Lucie Carolina Trozelli, från vilken han 1894 blev skild, född 1859-05-19, död 1895-01-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten Johan Henrik Vilhelm Trozelli och friherrinnan Sofia Amalia Margareta Sparre.

Barn:

TAB 18

Nils Henriksson, (son av Otto Fredrik Henrik, tab 17), född 1880-09-30 i i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Mogenhetsexamen 1899-05-11. Volontär vid Göta livgarde 1899-06-10. Elev vid krigsskolan 1900. Sergeant vid Göta livgarde 1900-08-13. Fanjunkare 1901-08-21. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid Göta livgarde 1901-12-05. Löjtnant vid Göta livgarde 1905-12-30. OffFrIP 1908. Kapten 1916-03-17. RItKrO 1913. Aspirant vid generalstaben 1915–1917. På reservstat vid regementet 1920-03-26. Gift 1909-12-07 i Stockholm, Hedvig Eleonora med Vera Helena Jacobsson, född 1888-07-21 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Dotter av direktören och grosshandlaren Gabriel Jacobsson

Barn:

 • Jane Hélène Mathilda
 • Nils Henrik Gabriel Lennart

TAB 19

Adolf Henriksson, (son av Otto Fredrik Henrik, tab 17), född 1885-09-11 i Uppsala. Sjökadett 1900-10-01. Sjöofficersexamen 1906-01-29. Underlöjtnant vid flottan 1906-10-30. Löjtnant 1908-10-30. RPrRÖO4kl 1913. Kapten 1916-11-24. Tjänstgöring i Marinstaben sedan 1914. Adjutant hos kronprinsen 1918-02-23. Lärare i taktik vid Sjökrigshögskolan 1918–1923. Marinattaché i London och i Kristiania 1921-03-04. LÖS 1922. RVO 1925-06-06. Död 1926-04-05 i London (Skeppsholmens förs, Stockholm db nr 11), begraven i Göteborgs Gamlestads förs, Göteborgs och Bohus län (db nr 112). Biogr i Vem är det? Gift 1909-11-20 i Göteborgs domkyrkoförs ]] med Olga Hélène Haglund i hennes 1:a gifte, född 1889-08-30 i Göteborgs Domkyrkoförs Dotter av direktören Lars Emil Haglund och Elisabet Rodhe.

Barn:

 • Maud Jane Elisabet, född 1910-10-09 i Göteborg. Gift 1930-11-10 i Stockholm med engelske godsägaren och fredsdomaren John Henry Wenham, född 1891-03-23. BA, DL.
 • Rolf Lars Adolfsson, född 1912-02-06 i Stockholm, Skeppsholms förs.
 • Mac Henrik Adolfsson, född 1916-08-13 i Göteborg, Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Nils Bertil Adolfsson, född 1919-06-04 i Stockholm, Skeppsholms förs.
 • Claes-Gösta Adolfsson, född 1920-10-25 i Stockholm, Skeppsholms förs.

TAB 20

Adolf Gustaf Edvard Johan, (son av Adolf Fredrik Ludvig, tab 14), född 1839-06-22 Hammarskog. Arrenderade Adamsberg i Rimbo socken, Roslagen och ägde Johannisberg. Död 1875-08-06 på Johannisberg och begraven på Gottröra kyrkogård. Gift 1868-05-28 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Ulrika (Hedda) Fleming af Liebelitz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1880-06-11 i Uppsala med vice häradshövdingen, jur. kand. Fredrik Holm, född 1847-02-22 i Västra Skrävlinge socken. Malmöhus län, död 1891-08-21 i Göteborg), född 1843-05-13 Ellholmen, död 1933-05-09 i Karlstad. Dotter av majoren i armén friherre Nils Axel Otto Fleming af Liebelitz, och Maria Lovisa Holmstedt.

Barn:

 • Hedvig Gustava Maria, född 1869-04-01 på Adamsberg liksom syskonen, död 1907-12-01 i Stockholm. Gift 1890-05-22 i Uppsala med tandläkaren Axel Samuel Leopold Petersson Bahre, född 1859-06-05 i Linköping, död 1930-03-21 (Jakobs förs, Stockholm db nr 23).
 • Helga Henrietta Charlotta, född 1870-04-28. Gift 1892-08-29 i Uppsala med professorn vid konsthögskolan, RNO m. m., med. doktor Knut Erik Ossian Kjellberg, född 1867-04-09 i Göteborg, död 1921-03-25 i Åre, Åre socken, Jämtlands län.
 • Axel Adolf Ludvig Henrik, född 1872-09-06. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1896-11-01. Utexaminerad 1898-10-21. Inspektor vid Upperud i Skålleruds socken, Älvsborgs län 1899-04-01 4–1901-11-01, vid Hofsta i Björkviks socken, Södermanlands län 1901-11-01–1902-11-01 och vid Fredriksdal, Vagnshärads socken, Södermanlands län 1902-11-01–1907-03-01. Förvaltare vid Gustafsvik, Lerbo socken, Södermanlands län 1907-08-01–1924-03-14. Föreståndare för Stockholms uthyrningsbyrås fastighetsavdelning från 1924-03-15. Delägare i Jäders bruk i Arboga landsförs Västmanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: