:

Wolffelt nr 1741

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wolffelt nr 1741

Adlad 1651-06-14, introd. 1723.

Ätten är av tyskt ursprung och uppgives med Detlof Wolffelt vid mitten av 1400-talet hava inflyttat till Livland, på vars riddarhus den inskrevs under nr 79 och varest den ännu fortlever.

Wolffelt A174100.png

TAB 1

Detlof Wolffelt, översiktstab 1, till Felsdorf (?i Westtalen). Uppgives hava inflyttat till Livland vid mitten av 1400-talet. Gift med Margareta1 von Langen, som i vapnet förde tre röda rosor, två och en satta.

Barn:

 • Didrik Wollfelt. Gift med Anna von Bachhein.

Barn:

 • Didrik Wolffelt. Gift med Catharina von Madlung.

Barn:

 • Bernhard Wolffelt. Gift med Margareta von Weckebrodt, av huset Viol.

Barn:

TAB 2

Didrik Wolffelt, adlad Wollfelt, (son av Bernhard Wolffelt, Tab 1), till Maima i Michaelis socken, Livland, vilket han fick i förläning på livstid7 1621-11-16 och Tignitz i Saara socken, Livland, vilket han ärvde genom sitt gifte och å vilket han erhöll konfirm. av konung Gustaf II Adolf 1631-01-30. Var ryttare 1620-02-22, då han i förläning erhöll tre hakar jord i Pernau län7, och ryttmästare vid finska rytteriet 1630 samt major 1642. Adlad i Sverige 1651-06-14 jämte sina brorsöner (en hans sonson introd. 1723 på ättens vägnar under nr 1741). Död före9 1656-02-09. Gift med Hedvig von Tiesenhausen, dotter av1 polske ryttmästaren och starosten i Dünamünde Casper von Tiesenhausen, till Odensee, Rüssel och Lindenhof, och Anna von Scheerstaedt.

Barn:

 • Anna Dorotea, levde änka 1686. Gift 1:o med kaptenen N. N. von Ungern. Gift 2:o med överstekvartermästaren Johan von Buddenbrock, till Peijkull och Newe i hans 2:a gifte (gift 1:o med Barbara Wrangell).
 • Margareta, död ogift.
 • Henrik, född 1631. Assessor. Död 1693. Se Tab. 3.
 • Sofia. Gift med majoren N. N. Buttler i Kurland.
 • Christina Elisabet, levde änka 1664. Gift 1:o med kaptenen N. N. Buttler. Gift 2:o med majoren Peter Kuhlman, adlad Kuhlman, död före 1651.

TAB 3

Henrik, (son av Didrik Wolffelt, adlad Wolffelt, Tab 2), till Tignitz. Född 1631-10-01. Kapten, sedan assessor vid borgrätten i Riga (1680). Assessor vid landrätten i Pernau. Död 1693-09-19.[1]. Gift med Gertrud Koskull, död 1710, dotter av översten och kommendanten på Kobrons skans, lantrådet Casper Koskull, till Ostrominske (broder till generalmajoren och landshövdingen Anders Koskull, natural. Koskull) och Elisabet Dorotea von Stackelberg.

Barn:

 • Anna Gertrud, född 1659. Gift med kaptenen Carl Arent von Platen.
 • Alexander, född 1660. Löjtnant vid ett kavalleriregemente. Död ogift.
 • Henrik Johan, född 1662. Löjtnant. Död 1698. Se Tab. 4.
 • Otto Magnus, född 1663. Landshövding. Död 1743. Se Tab. 7.
 • Gustaf Vilhelm, född 1666. Fältväbel vid guvernörsregementet i Riga. Fänrik därst. 1684-08-14. Löjtnant vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1701-04-03. Regementskvartermästare därst. Sårad 1702-07-18 i träffningen vid Hummelhof och död s. å. 20/9 i Pernau. Gift med Anna Maria von Dunten, av en adlad, men ej introd. ätt.
 • Hedvig Elisabet, född 1670. Död ogift.
 • Helena Christina, född 1676. Levde änka 1720 med fyra små barn. Gift med majoren vid Östgöta infanteriregemente Carl Gustaf von Treijden.
 • Carl Ernst, född 1677. Kapten. Död 1740. Se Tab 21.
 • Casper John, född 1679. Kom i tjänst 1698. Fänrik vid Åbo läns tremänningsinfanteriregemente 1700-11-03. Löjtnant vid Pirsiska lantmilisbataljonen 1707. Fången vid Dorpat. Hemkom 1723. Kaptens avsked s. å. 1/7.

TAB 4

Henrik Johan, (son av Henrik, Tab 3), född 1662. Page vid hovet. Kornett vid livregementet till häst 1686. Erhöll permission 1690 för att gå i utländsk tjänst och bevistade i ett år och sju månader kampanjen under den kejserliga armén2. Löjtnant vid nämnda regemente 1694-03-10. Död2 1698-07-17 Sörby och begraven 1699-01-23. Gift med Debora Magdalena Helena Elisabet Cletzer, död 1727-03-14 Munkvrak Mellösa socken, Örebro län och begraven s. å. 26/3, dotter av bruksägaren Henrik Cletcher, natural. Cletzer, och Maria von der Reiff.

Barn:

 • Henrik Johan. Överstelöjtnant. Död 1763. Se Tab 5.
 • Carl Gustaf, född 1696-10-26 på Sörby, död ung.
 • Gustaf Adolf, född 1697-11-29 på Sörby. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1714-05-14. Fänrik därst. 1716-07-19. Löjtnant vid Bohusläns dragonbataljon 1718-05-09. Ordonnansofficer vid livskvadronen s. å. 9/10. Ryttmästare 1734-12-28. Avsked 1739-03-24. Död barnlös 1749-09-20 Böglabo. Gift 1740-11-19 med Märta Christina Kafle, född 1713-05-24, död 1759-09-23 på Böglabo, dotter av kornetten Hans Kafle, och Märta Beata Soop.
 • Carl, född 1698. Löjtnant. Död 1772. Se Tab 6.

TAB 5

Henrik Johan, (son av Henrik Johan, Tab 4), volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1711-09-10. Förare därst. 1712-02-15. Sekundfänrik s. å. 19/9. Premiärfänrik 1713-03-16. Sekundlöjtnant 1716-07-19. Premiärlöjtnant vid livregementet till häst 1718-04-02. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1734-05-05. Major därst. 1748-03-29. RSO s. å. 7/11. Överstelöjtnant 1751-08-31. Avsked 1756-08-17. Död 1763-05-02 Äspinge. Han bevistade slaget vid Gadebusch 1712-12-09, blev fången i Tönningen 1713-05-13, men rymde 1714-10-05 och bevistade sedan kampanjen i Norge 1716. Gift 1:o 1733-05-31 Lindsta med friherrinnan Virginia Christina Kruuse af Verchou i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710-06-26 Bredsjö s län, dotter av översten friherre Henning Adolf Kruuse af Verchou, och friherrinnan Virginia Spens. Gift 2:o 1752-10-13 med Anna Maria Juliana Coyet i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1718-06-24 med ryttmästaren Johan Ridderschantz, född 1693, död 1722. Gift 2:o 1724-02-19 Ovesholm s län, med överstelöjtnanten Georg Gustaf von Schlippenbach, född 1681 i Riga, död 1743-11-16), född 1697-02-02, död 1762-04-12, dotter av överstelöjtnanten Christian Magnus Coyet, och Susanna Barbara Cronacker.

Barn:

 • 1. Magdalena Sofia, född 1734-10-15 på Borrby. Död ogift 1792-03-24.
 • 1. Christina Charlotta, född 1735-09-07 på Borrby. Stiftsjungfru. Död 1806-09-20 på Redberga4 i Marka socken, Skaraborgs län. Gift 1767-07-27 på Äspinge4 med kyrkoherden i Östra Sallerups pastorat av Lunds stift Olof Palm, född 1728-09-12 i Arkelstorp4 i Oppmanna socken, Kristianstads län, död 1800-02-17.

TAB 6

Carl, (son av Henrik Johan, Tab 4), född 1698-11-27 Sörby. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1717-03-31. Sergeant därst. 1718-05-30. Fänrik s. å. 18/8. Löjtnant 1740-04-01. Avsked 1748-11-09. Beviljades pension 1750-03-02. Död 1772-09-15 Mässvik. Han bevistade kriget i Finland 1741–1742. Gift med Anna Margareta Ahlefelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Johan Magnus Svinhufvud i Västergötland, död 1729), dotter av överstallmästaren Johan Ahlefelt, och hans 1:a fru Helena Catharina Dreffensköld.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1738-03-29 Stav
 • Magdalena Virginia, född 1739-08-18 på Stav, död där 1742-08-17.

TAB 7

Otto Magnus, (son av Henrik, Tab 3), född 1663-05-17 i Pernau3. Förare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1678-09-12. Sergeant därst. 1680-05-11. Fältväbel 1681-06-01. Fänrik 1683-08-17. Löjtnant 1689-12-26. Kapten vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700-02-14. Konfirm.fullm. 1701-02-04. Major 1702-04-02. Konfirm.fullm. 1704-03-28. Överstelöjtnant samt kommendant på ösel 1710-07-20. Interimsöverstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1714-03-04. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1716-07-16. Överste i armén 1718-11-08. Överste för Upplands regemente 1730-05-11. Landshövding i Stockholms län 1737-09-13. Död 1743-01-04 i Stockholm och ligger jämte sin 3:e fru begraven i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka, Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Helena Nassokin, död 1704, dotter av löjtnanten Fromhold Johan Nassokin, och hans 2:a fru Christina Svärdfelt. Gift 2:o 1706-03-13 i Stockholm Nikolai förs. med Elisabet Adlerhielm, född 1677-06-04, död 1710 i pesten, dotter av assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm, och Birgitta Clerck. Gift 3:o 1711-06-11 i Stockholm med den 2:a fruns kusin, friherrinnan Magdalena Catharina Clerck, född 1679-12-03 i Stockholm, död där 1758-06-23, dotter av k. rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck, och Anna Bure.

Barn:

 • 1. Georg Henrik, född 1684. Major. Död 1761. Se Tab 8.
 • 1. Gertrud Christina, född 1687, död 1734-01-04 i Sääksmäki socken i Finland. Gift med sin morbrors svåger majoren Adam Ludvig von Schrove, nr 495, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1763.
 • 1. Hedvig Helena, född 1689, död ogift 1760-05-04 i Stockholm.
 • 1. Otto Johan, född 1696. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 10.
 • 1. Margareta Elisabet, född 1699, död ogift 1743-06-28 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.

TAB 8

Georg Henrik, (son av Otto Magnus, Tab 7), född 1684. Mönsterskrivare vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700. Korpral därst s. å. Förare 1701. Sergeant 1702. Fältväbel s. å. Fänrik s. å. 6/8. Löjtnant 1704-06-20. Avsked 1705-05-01. Löjtnant vid Nylands fördubblingsinfanteribataljon s. å. 26/6. Kaptenlöjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1708-07-24. Kapten vid livdragonregementet 1712-10-24. Konfirm.fullm. 1714-04-04. Majors karaktär 1722-06-26. Död 1761-11-21 Paradis. Han blev fången hos ryssarna vid Viborg 1710-06-15 och förd till Novasoli, varifrån han rymde under förklädnad som dövstum tiggare och hemkom 1711 i sept. Gift 1:o 1717-07-21 i Linköping med Hedvig Leffler, född 1700-06-28 i Linköping, död där 1722-04-23, dotter av landssekreteraren och borgmästaren i Linköping Johan Leffler och Märta Eijelman. Gift 2:o 1723-10-22 i Klockrike socken, Östergötlands län med Ulrika Catharina Crusebjörn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Lars Sandberg, född 1681, död 1721), född 1701, död 1753-06-19 Karstorp, dotter av översten Adolf Johan Crusebjörn, och hans 1:a fru friherrinnan Märta Kurck.

Barn:

 • 1. Otto Johan, född 1718-08-30 i Linköping, död där 1722-07-02 och begraven s. å. 4/7.
 • 1. Helena Märta, född 1720-01-01 i Linköping, död barn.
 • 1. Fritz (Fredrik), född 1721-08-22 i Linköping. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1748-04-13. Löjtnant därst. 1750-08- 21. Död ogift 1750-11-20 på Karstorp.
 • 2. Otto Magnus, född 1727. Ryttmästare. Död 1779. Se Tab. 9.

TAB 9

Otto Magnus, (son av Georg Henrik, Tab 8), född 1727-06-22 på Karstorp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1743-02-23. Korpral därst. 1747-05-27. Kvartermästare 1749-10-17. Sekundadjutant 1757-01-21. Löjtnant 1760-10-14. Avsked med ryttmästaren karaktär 1764-06-19. Död 1779-06-14 på Karstorp. Gift 1:o 1766-06-22 Nordsjö med Altea Lovisa Bergenstråhle, född 1744-12-06 på sistnämnda egendom död 1767-10-01 Kåreholm efter barnsäng, dotter av brukspatronen Nils Bergenstråhle, och Maria Elisabet De Geer. Gift 2:o 1769-06-11 Torneby med Charlotta Sofia Boije af Gennäs, född 1724-12-15 på Torneby, död där 1785-02-17, dotter av majoren Anders Boije af Gennäs, och Catharina Maria Boije af Gennäs.

Barn:

 • 1. Ulrika Elisabet, född 1767-09-12, död 1832-01-09 Skälboö. Gift 1785-10-06 på Nordsjö med sin moders kusin, kaptenen Alexander De Geer, född 1744, död 1814.

TAB 10

Otto Johan, (son av Otto Magnus, Tab 7), född 1696. Volontär vid livgardet 1711 i jan. Premiärfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1712-09-17. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Löjtnant därst. s. å. 27/8 och vid livdragonregementet 1717-01-19. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1734-02-22. Död 1741-03-29 i Stockholm. Han blev 1713 fången vid Tönningen, men rymde året därpå. Gift 1:o 1726-09-25 i Linköping med sin broders svägerska Jeanna Märta Leffler, född 1705-04-21 i nämnda stad, död där 1728-08-06, dotter av landssekreteraren och borgmästaren i nämnda stad Johan Leffler och Märta Eijelman. Gift 2:o 1736-04-17 i Klockrike socken, Östergötlands län med sin svägerskas systerdotter Catharina Boij, död 1762-02-26 Valstad

Barn:

 • 1. Johanna, född 1727, död s. å. 12/3 i Linköping och begraven s. å. 15/3.
 • 2. Magnus Albrekt, född 1737. Major. Död 1800. Se Tab 11.
 • 2. Helena Charlotta, född 1739-04-01 i Klockrike socken, död där s. å. 10/12 och där begraven.

TAB 11

Magnus Albrekt, (son av Otto Johan, Tab 10), född 1737-06-08 Valstad. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1752. Kvartermästare därst. 1753-03-19. Korpral 1756-12-20. Stabskornett 1758-04-02. Stabslöjtnant 1760-10-14. Stabsryttmästare 1772-09-16. RSO 1779-01-24. Ryttmästare s. å. 16/9. Major 1782-08-23. Avsked 1785-05-02. Död 1800-04-19 i Skänninge. Ägde Lunna i Appuna socken, Östergötlands län. Gift 1763-08-16 Renstad med Charlotta Maria von Kothen, född 1737-09-02 på sistnämnda egendom, död 1818-02-17 i Linköping och begraven s. å. 26/2, dotter av överstelöjtnanten Fredrik von Kothen, och Ulrika Eleonora Rehnberg.

Barn:

 • Charlotta Ulrika Catharina, född 1764-03-18 på Valstad, död s. å.
 • Otto Vilhelm, född 1765-03-05 på Valstad. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1775-08-24. Sekundkorpral därst. s. å. 26/8. Kornett 1778-07-20. Löjtnant 1787-02-23. Ryttmästare i armén 1790-08-23. Kapten vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1792-04-17. RSO 1801-11-23. Major i armén 1809-06-29. Död ogift 1810-06-11 i Skänninge.
 • Fredrika Albertina, född 1766-05-26 på Valstad, död 1843-04-17 i Stockholm. Gift 1799-01-25 på Lunna med sin moders svåger, löjtnanten David Anders Fock, B, i hans 2:a gifte, född 1752, död 1820.
 • Charlotta Catharina, född 1769-06-02 Styvinge, död 1804-11-05. Gift 1796-12-08 på Lunna med sin moders kusin, ryttmästaren Evert Gustaf von Kothen, född 1756, död 1820.
 • Lovisa Eleonora, född 1770-11-26 på Stora Lund i Västra Tolletads socken, Östergötlands län, död där 1778-06-08.
 • Maria Anna, född 1771-11-14 på Styvinge, död 1775-10-15.
 • Fredrik Magnus, född 1773. Major. Död 1838. Se Tab 12.
 • Gustaf Evert, född 1775-12-07 på Stora Greby i Askeby socken, Östergötlands län. Sergeant vid livdragonregementet 1782-03-16. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1791-11-01 och vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1794-06-19. Fänrik vid amiralitetet s. d. Kompaniofficer vid krigsakademien på Karlberg s. å. 8/9. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1796-10-26. Löjtnant därst. 1798-08-27. Kapten i armén 1809-06-29 och i regementet 1810-09-18. Major i armén 1812-04-04 och vid andra livgrenadjärregementet 1814-05-22. RSO s. å. 25/8. Överstelöjtnants avsked 1821-05-08. Död ogift 1844-04-03 i Linköping.

TAB 12

Fredrik Magnus, (son av Magnus Albrekt, Tab 11), född 1773-10-06 Styvinge. Volontär vid livdragonregementet 1778-08-05. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1780-12-01. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1785-05-18. Kommenderad på örlogsflottan 1789. Hederstecken i guld 1791. Löjtnant vid nämnda regemente 1792-04-17. Kapten därst. 1805-07-22. RSO 1809-07-03. Majors avsked 1811-07-23. Död 1838-03-10 i Norrköping. Var kommenderad på skärgårdsflottan 1790 och bevistade därunder affären på Kymmene, reträtten från Pitkepaasi, bataljen i Svensksund och reträtten från Korkeasaari. Deltog 1808 i kampanjen mot Norge och bevistade därunder affären vid Prästbacka. Deltog 1809 i kampanjen i Västerbotten mot ryssarna. Gift 1800-12-01 i Skänninge med Catharina Elisabet Wejdling, född 1779-10-28 i nämnda stad, död 1866-03-07 i Linköping, dotter av rådmannen i Skänninge Mikael Wejdling och Margareta Elisabet Livin.

Barn:

 • Fritz, född 1801-03-30, död 1803-02-20 i Appuna socken, Östergötlands län.
 • Charlotta Elisabet Catharina, född 1802-03-27 i Appuna socken, död 1866-11-06 i Åmål. Gift 1841-10-12 på Vi i Borg och Löts socken, Östergötlands län med kaptenen friherre Johan Gustaf Uggla, i hans 2:a gifte, född 1792, död 1865.
 • Carolina Vilhelmina, född 1803-12-14 i Appuna socken, död 1811-08-15 på Vi.
 • Pamela Fredrika, född 1805-01-02 i Appuna socken, död 1879-04-09. Gift 1828-12-24 Halleby med överstelöjtnanten Gustaf von Axelson, i hans 2:a gifte, född 1787, död 1847.
 • Fritz, född 1806, död s. å.
 • Augusta Lovisa, född 1807-08-22 i Appuna socken, död 1819-06-27 på Vi.
 • Emilie, född 1809-12-03 Trosby, död 1834-04-21 Ravnäs efter barnsäng. Gift 1831-10-15 i Norrköping med kaptenen Otto Evert Taube, i hans 1:a gifte, född 1795, död 1860.
 • Otto Albrekt, född 1811-03-24 på Trosby. Student i Uppsala. Död där 1830-11-10.
 • Mauritz Constantin, född 1814. Major. Död 1897. Se Tab. 13.
 • Carolina Vilhelmina Aurora', född 1818-02-04 på Vi, död 1899-04-20 i Linköping. Gift 1843-08-17 i Norrköping med underlöjtnanten Johan Fredrik Odencrantz, född 1814, död 1886.

TAB 13

Mauritz Constantin (son av Fredrik Magnus, Tab 12), född 1814-12-07 Vi. Kadett vid Karlberg 1828-07-04. Utexaminerad 1832-11-23. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 22/12. Löjtnant därst. 1838-07-13. Generalstabsofficer 1840-06-02. Avsked från löjtnantsbeställningen på stat vid regementet med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i regementet s. d. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i generalstaben och i armén s. å. 3/7. Anställd vid andra militärdistriktets stab 1842-05-03. Ledamot av Södermanlands länshushållningssällskap s. å. 1/7, dess vice ordförande 1848-06-29–1850-01-28. Adjutant vid fjärde militärdistriktets stab 1845-10-18. Avsked från adjutantsbeställningen med tillstånd att kvarstå i samma stab 1847-07-14. Revisor i Nyköpings sparbank s. å. Direktionsledamot i Södermanlands läns brandstodsbolag 1847-07-20–1862-01-29. Kapten i armén 1850-07-18. Ordförande i Rönö härads hushållningsgille 1853– 1859. Statsrevisor 1858–1860. Major i armén 1859-03-22. Avsked ur krigstjänsten s. å. 29/3. LLA s. å. 16/4. Ledamot av direktionen för Mälareprovinsernas hypoteksförening 1862-05-13–1874-05-10 och 1878-05-10–1890 i maj, dess kassör 1874-11-09–1886-11-10. Suppleant i Södermanlands läns landsting 1864–1870. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1863-02-12–1867-02-01 och 1867-05-07–1868-11-05. Företog 1866 på uppdrag av fullmäktige en resa till Tyskland för inkasserande av resterande lånemedel i Frankfurt am Main och för likvids verkställande av statslån i Hamburg. RNO 1867-06-04. Ledamot av Södermanlands läns landsting 1871–1874. Död 1897-10-08 i Stockholm och begraven å Nyköpings västra församlings gravplats. Ägde Vi i Borg och Löts socken, Östergötlands län 1838–1841, Norrby i Bogsta socken, 1841–1872 och Svårdsbro Södergård i Sättersta socken, 1874–1890 (båda i Söd.) samt huset nr 48 vid Kammakaregatan i Stockholm sedan 1891. Gift 1840-10-14 i Stockholm med stiftsjungfrun Aurora Anna Vendela von Prinzencreutz, född 1821-06-23 i nämnda stad, död där 1906-03-17, dotter av statssekreteraren Abraham Roland Printz, adlad von Prinzencreutz, och Anna Johanna Ramstedt.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1842-11-13 och död 1843-01-27 på Norrby.
 • Vendela Carolina Charlotta, född 1845-04-22 och död 1849-03-25 på Norrby.
 • Fritz Otto Mauritz, född 1846-03-18 och död 1849-02-07 på Norrby.
 • Gustaf Magnus Roland, född 1847. Protokollssekreterare. Död 1927. Se Tab. 14.
 • Otto Evert Mauritz, född 1849. Överste. Död 1913. Se Tab. 16.
 • Fritz Adam Vilhelm, född 1853. Grosshandlare. Död 1924. Se Tab. 17.
 • Emilia Aurora, född 1856-11-10 på Norrby, död ogift 1934-03-11 i Stockholm, Adolf Fredriks förs..

TAB 14

Gustaf Magnus Roland, (son av Mauritz Constantin, Tab 13), född 1847-07-12 Norrby. Mogenhetsexamen i Stockholm 1867-05-23. Student i Uppsala s. å. 13/9. Examen till rättegångsverken 1871-09-14. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 27/9. Extra ordinarie notarie s. å. 2/10. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 4/11. Vice häradshövding 1876-01-14. Notarie i lagutskottet under riksdagarna 1877– 1879. Amanuens i nedre justitierevisionen 1881-05-21. Sekreterare och ombudsman hos direktionen över Göta kanalverk 1885. Protokollssekreterare i nedre justitierevisionen 1889-08-30. Biträdande ombudsman i Mälarprovinsernas hypoteksförening 1891. RVO 1899-12-01. Avsked som protokollssekreterare 1914-07-24. Död 1927-11-17 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Ägde genom sitt giftermål en tredjedel i Viggeby i Skönberga socken, Östergötlands län. Gift 1883-11-08 i Stockholm med grevinnan Hedda Eleonora von Schwerin, född 1851-01-20 på nyssnämnda egendom, död 1924-08-29 i Stockholm, Engelbrekts förs. ]], dotter av översten greve Filip Verner von Schwerin, och grevinnan Hedvig Mariana Charlotta von Schwerin.

Barn:

 • Magnus, född 1884-10-02 och död 1886-05-12 i Stockholm.
 • Marianne, född 1889-11-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1912-01-03 i Stockholm Engelbrekts förs. ]], (Oskar) med domänfiskalen, sedan direktören i aktiebolag P. A. Norstedt & Söner, RVO, Erik Alfred Gerhard Alexanderson, född 1878-11-30 Surahammar, död 1926-02-09 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs..

TAB 15

Gustaf (Gösta), (son av Gustaf Magnus Roland, Tab 14), född 1885-11-09 i Stockholm. Studentexamen vid Högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1906-05-18. Examen vid Krigsskolans reservofficerskurs 1908-08-29. Underlöjtnant i Göta livgardes reserv s. å. 31/12. Kansliexamen vid Uppsala universitet 1909-09-15. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1909–1911. Kassaförvaltare och sekreterare i arméns kasernbyggnadsnämnd 1911–1927. Löjtnant i nämnda reg:s reserv 1915-01-29. Tjänsteman i allm. änke- och pupillkassan i Sverige sedan 1917. Kapten i regementets reserv 1924-10-31. Ombudsman och redogörare för konungens militärhospitals- och medaljfonder 1933. RVO. Kapten i förutv. Södermanlands regementes reserv. Äg. hus i Stockholm. Gift 1922-06-04 i Visby domkyrka, Domkyrkoförsamlingen (vb nr 20) med Daisy Selma Augusta Sigrid Johanna Nyman, född 1898-08-24 i Visby, dotter av distriktslantmätaren Arvid Herman Nyman och Gerda Augusta Molander.

Barn:

 • Marianne, född 1923-09-01 i Stockholm, Engelbrekts förs. (fb nr 239).
 • Hans Gösta, född 1927-03-30 i Stockholm, Engelbrekts förs. (fb nr 64) . Se Tab. 15A
 • Bengt Gösta, född 1931-05-11 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. (fb nr 75) i Stockholm. Ingenjör. Se Tab. 15B.

TAB 16

Otto Evert Mauritz, (son av Mauritz Constantin, Tab 13), född 1849-01-11 Norrby. Kadett vid Karlberg 1865-01-16. Utexaminerad 1866-12-22. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1867-01-08. Löjtnant i regementet 1873-08-19 och vid regementet 1874-02-20. Tjänstg. vid XII. tyska armékåren vid Schützen Regiment Prinz Georg nr 108, 1876-02-24–1877-04-04. Tjänstg. såsom adjutant vid 24. infanteridivisionens stab under samma kårs höstmanöver 1876. Kapten i Södermanlands regemente 1882-11-03. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1886-04-02. Anställd såsom uppvaktande hos tyska sändebudet generallöjtnant von Hahnke 1888 i juni. RPrKrO3kl s. å. 27/7. RSO s. å. 1/12. Stabschef vid andra fördelningen och militärdistriktet s. å. 10/10–1891-01-31. Major vid Upplands regemente 1891-01-31. Överstelöjtnant och 1. major därst. 1894-07-10. Chef för infanteriskjutskolan å Rosersberg 1896. Transp. till Västerbottens regemente s. å. 29/12. Överste och chef för sistnämnda regemente 1897-07-12. Överste och chef för Jönköpings regemente 1901-03-22. KVO2kl s. å. 15/5. KSO1kl 1904-12-01. Avsked 1909-01-12. Död 1913-04-29 i Nyköping, Västra förs.. Gift 1880-06-12 i Växjö med friherrinnan Ulrika Anna Lovisa'' Fleetwood, född 1853-12-30 i Eksjö, död 1938-12-02 i Stockholm, Sofia förs. (db 241). Begraven i Nyköpings Västra förs., (db 78). Dotter av översten friherre Georg Miles Ulrik Fleetwood, och friherrinnan Gustava von Liewen.

Barn:

 • Anna Gustava Emilia, född 1881-04-25 i Strängnäs, död 1882-06-05 i Stockholm.

TAB 17

Fritz Adam Vilhelm, (son av Mauritz Constantin, Tab 13), född 1853-01-27 Norrby. Anställd å handelskontor i Stockholm 1869. Tjänsteman i aktiebolag Stockholms handelsbank 1872. Anställd hos firman Leopold Alexander i Nürnberg 1875. Agent för nämnda firma i Sverige 1879. Grosshandlare i Stockholm s. å. Död där 1924-10-20, Maria förs. Gift 1897-01-18 i nämnda stad med Augusta Josefina Öberg, född 1862-08-24 i Stockholm, död 1935-09-12 i Malung, Kopparbergs län (db 69), begraven å Nyköpings gamla kyrkogård. Dotter av fabrikören August Öberg och Johanna Pettersson.

Barn:

 • Fritz Robert, född 1885. Grosshandlare. (R H D:s prot. 1899-10-28 §10). Se Tab. 18.
 • Casper William, född 1887. Distriktslantmätare. Se Tab. 19.
 • Carl August, född 1889. Civilingenjör. Se Tab 20.

TAB 18

Fritz Robert, (son av Fritz Adam Vilhelm, Tab 17), född 1885-12-01 i Stockholm. Grosshandlare i Buenos Aires. Död 1947-10-26 i Montevideo Uruguay, (Annedals förs., Göteborg, db nr 181). Gift 1:o 1919-08-27 i Göteborg, Annedals förs. med Astrid Margareta Josefina Bilén, från vilken han 1926-06-05 blev skild gn. Göteborgs RR:s utslag, född 1900-03-16. Dotter av Charkuterihandlaren Karl Alfred Billén Karlsson och Hilma Josefina Johansson. Gift 2:o 1944-02-17 med Babette (Betty) Hoffer Hern, född 1897-08-04 i Wien.

Barn:

 • Fritz Rune, född 1919-09-12 i Buenos Aires, liksom brodern.
 • Curt Vilhelm, född 1921-04-24.

TAB 19

Casper William, (son av Fritz Adam Wilhelm tab 17). (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1899-10-28 § 10), född 1887-06-04 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1907. Mogenhetsexamen 1907. Examen vid krigsskolans reservofficerskurs 1909-05-01. Underlöjtnant i livregementets grenadjärers reserv s. å. 31/12. Lantmäteriexamen och lantmäteriauskultant 1914-06-06. Löjtnant i nämnda reg:s reserv 1915-06-26. Distriktslantmätare i Malungs distrikt 1926-06-29. Kapten i regementets reserv 1930-05-09. RVO 1941-11-15. Gift 1917-09-04 i Orsa med Greta Sofie Hanngren född 1890-07-13 i Orsa förs., Kopparbergs län. Handarbetslärarinna. Dotter av majoren o lantmätaren Per Gustaf Hanngren och Hélène Leontine Ohlsson.

Barn:

 • Eva Margareta Helena, född 1920-06-03 Klinga, Östergötlands län (fb nr 42). Assistent vid länsstyrelsen i Kopparbergs län. Lantmäterienhet.
 • Jan Christian, född 1921-09-24 i Falun, Kristine förs. (fb nr 156). Journalist.
 • Ulla Birgitta, född 1925-03-16 i Falun, Kristine förs., (fb nr 49).
 • Karin Elisabet, född 1927-10-01 i Malung, Kopparbergs län (fb nr 130).
 • Karl- William, född 1931-11-15 i Falun (Malungs förs., Kopparbergs län, fb nr 106). Se Tab. 19B

TAB 20

Carl August, (son av Fritz Adam Wilhelm, Tab 17) (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1899-10-28 § 10), född 1889-09-20 i Stockholm. Studentexamen vid Högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm 1909-05-18. Mogenhetsexamen därst. 1909-05-18. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1910. Utexaminerad civilingenjör från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1915-06-04. Konstruktör vid proffessor Karl Ljungbergs konstruktionsbyrå 1915–1917. Ingenjör vid Statens vattenfallsverks linjebyggnader 1917-1922. Arbetsledare vid Norrlands statsarbeten 1923–1924 och hos Statens arbetslöshetskommission 1925–1930. Bitr. vägingenjör i Stockholms län 1930-09-26. Förordnad att uppehålla befattningen såsom vägingenjör i Blekinge län 1940-08-03 fr.o.m. s. å. 1/10 LSTF 1919–1923. Gift 1925-11-25 i Nässjö med Hildur Julia Margareta Eriksson , född 1901-08-22 i Möja förs.,, Stockholms län. Dotter av lantbrukaren Johan Albin Ericson och Edla Maria Vilhelmina Andersson.

Barn:

 • Ingrid Marianne, född 1926-01-19 i Stockholm, Jacobs förs. (enl. pastor i Karlskrona statsförs.)
 • Louise Margareta, född 1927-06-10 i Hinneryds förs., Kronobergs län (Hamneda förs., Kronobergs län, fb nr 21).
 • Carl-Göran, född 1935-08-17 i Stockholm, Oscars förs., (fb nr 234).

TAB 21

Carl Ernst, (son av Henrik, Tab 3), till Tignitz och Laiksaar, båda i Saara socken, i Livland, vilka han 1737-08-09 försålde5, född 1677. Underofficer först vid Pistolekors' regemente och sedan vid Hastfers regemente. Löjtnant vid pernauska lantmilisregementet 1701-05-27. Konfirm.fullm. 1702-11-06. Löjtnant vid von Schwengelms pernauska infanteriregemente 1703-01-28. Konfirm.fullm. 1705-07-17. Kapten därst. [6]. Död 1740 på Laiksaar. Gift 1725 med Veronika von Tirckenanger, född 1693, död 1772.

Barn:

 • Gotthard Johan, född 1733. Assessor. Död 1797. Se Tab 22.

TAB 22

Gotthard Johan (son av Carl Ernst, Tab 21), född 1733-04-15 på Laiksaar. Niederlandgerichtsassessor i Livland. Död 1797-05-31 i Riga. Gift 1757-09-05 med Sofia Helena von Rahden, född 1732-11-29, död 1802-08-10.

Barn:

 • Ernst Magnus, född 1762. Kyrkoherde. Död 1838. Se Tab 23.
 • Carl Jakob, född 1767-07-26.
 • Sofia Helena, född 1770-09-13. Gift 1793-08-25 med sekreteraren Carl Henrik Petersson.
 • Gotthard Johan, född 1772-11-07.
 • Bernhard Fromhold, född 1776-08-31.

TAB 23

Ernst Magnus (son av Gotthard Johan, Tab 22), född 1762-05-22 Zarnau Kyrkoherde i Schujens socken därst. Död 1838-07-24 på Zarnau. Gift 1788-09-14 i Riga med Charlotta Dorotea von Franzisch, född 1772-10-26, död 1831.

Barn:

 • Magnus Johan, född 1791. Hovrättsassessor. Död 1856. Se Tab. 24.

TAB 24

Magnus Johan (son av Ernst Magnus, Tab 23), född 1791-03-28. Assessor i livländska hovrätten. Död 1856-06-13 i Riga. Gift där 1818-06-26 med Vilhelmina Carolina Charlotta von Zoeckell, född 1792-02-11 på Mehrhof i Paizmars socken, Livland, död 1876-01-28 i Wenden, dotter av hovrättsassessorn Fredrik Vilhelm von Zoeckell.

Barn:

 • Emmeline Charlotta Vilhelmina, född 1819-05-04 i Wenden, liksom syskonen, död där 1887-05-04. Gift 1845-05-08 i Riga med Carl Ernst Magnus Kocken von Gr'∫'nbladt, född 1822-03-11 i Reval, död 1873-04-18 i Wenden.
 • Hugo Ernst Vilhelm Conrad, född 1820. Assessor. Död 1863. Se Tab. 25.
 • Adeline Sofie Vilhelmina Amelie, född 1821-12-08, död 1888-08-13 i Riga. Gift där 1847-06-10 med cand. phil. Reinhold Filip Schilling.
 • Ernst Hugo Vilhelm Conrad, född 1824-10-04, död s. å. 29/12 i Wenden.
 • Johanna Helena Ernestine Vilhelmina, född 1828-05-01, död 1830-04-10 i Wenden.
 • Albert Magnus Vilhelm Conrad, född 1830. Landrichter. Död 1904. Se Tab. 27.

TAB 25

Hugo Ernst Vilhelm Conrad (son av Magnus Johan, Tab 24), född 1820-09-18 i Wenden. Landgerichtsassessor i Riga. Död där 1863-06-23. Gift 1849-02-04 i Riga med Alida Anna Amelie Prévot, född 1826-02-11 i nämnda stad, död där 1865-11-14.

Barn:

 • Hugo Magnus Johan, född 1849. Stadsarkitekt. Död 1907. Se Tab. 26.
 • Albert Magnus Johan, född 1852-07-14 på Karlsbad vid Riga. Livländska ridderskapets räntmästare. Död ogift 1904-02-13.

TAB 26

Hugo Magnus Johan (son av Hugo Ernst Vilhelm Conrad, Tab 25), född 1849-10-25 i Riga. Stadsarkitekt i Pernau. Död där 1907-01-18. Gift 1881-12-18 med Vilhelmina Juliana Anna Ullmann, dotter av pastorn i Pernau Julius Ullmann.

Barn:

 • Erik Oskar Albert, född 1882-09-24 i Pernau. Arkitekt i nämnda stad. Gift där 1909-11-27 med Marie-Louise Schmidt.

TAB 27

Albert Magnus Vilhelm Conrad (son av Magnus Johan, Tab 24), född 1830-02-02 i Wenden. Landrichter i nämnda stad. Ombudsman hos Wenden-Walkska adliga förmyndarkammaren. Död 1904-08-01 i Wenden. Gift 1856-08-14 med baronessan Amelie Charlotta Emma von Tiesenhausen, född 1834-08-14, död 1913-04-04 i Wenden, dotter av landgerichtsassessorn baron Georg Wilhelm von Tiesenhausen, till Weissensee och Hohenheide, och Emelie von Hagemeister.

Barn:

 • Albertina Emmy Julie Ellinor, född 1857-06-02, död ogift 1925-11-05 i Riga.
 • Edgar Magnus Georg, född 1858. Gymnasielärare. Död 1915. Se Tab. 28.
 • Artur Magnus Carl, född 1861-12-11 på Meyershof vid Wenden. Ombudsman efter fadern hos Wenden-Walkska adliga förmyndarkammaren och en av de adliga assessorerna vid Wenden-Walkska Oberkirchen-Vorsteheramt. Död ogift 1918-02-21 i Wenden.
 • Marie Ernestine Alivine, född 1872-06-01 i Wenden. Bor i Riga.

TAB 28

Edgar Magnus Georg (son av Albert Magnus Vilhelm Conrad, Tab 27), född 1858-10-28 i Wenden. Lärare i tyska språket vid gymnasiet i staden Lubny i guvern. Poltava. Död där 1915-12-25. Gift 1896-04-21 med grevinnan Maria Janina Fontaine.

Barn:

 • Georg, död 1910-10-19 i Charkov.
 • Margareta Helena, född 1907-06-20 i Lubny.

TAB 29

Magnus Wolffelt (son av Bernhard Woltfelt, Tab 1), till Keblas och Piso i Wieck, Estland, som han erhöll i förläning1 1614-10-19 och å vilka han hade arvsanspråk genom sitt gifte, samt Neutenorm (Friedenthal) i Michaelis socken och Parrasma5 i Jacoby socken, Livland, å vilka samtliga förläningar han erhöll konung Gustaf Adolfs konfirmation5 1624-05-15. Var ryttare vid finska rytteriet, då han i förläning erhöll avkastningen av Kivikylä bol i Virmo socken i Finland 1610 i aug.–1612, och ännu 1619-07-21, då han i sin och sin hustrus livstid fick förläning på 8 hakar jord i Pernau län7. Var kyrassiärkorpral i Jurgen Aderkas' kompani vid godskonfirmationen 1624. Död före 1646. Gift med N. N. von Hattingen, dotter av Jurgen von Hattingen, som 1582-07-27 fått Keblas i förläning.7

Barn:

 • Johan Wolffelt, adlad Wolffelt. Major. Död 1671. Se Tab 30.
 • Adam Otto Wolffelt, adlad Wolffelt, till Tabbifer och Klein-Camby i Ecks socken, Livland, vilka han erhöll genom sitt gifte5. Var löjtnant vid livgardet 1645–1646 och efter kriget reformerad kapten därst. 1649. Adlad i Sverige 1651-06-14 jämte sin farbroder och sina bröder. Fick 1652 drottning Christinas konfirmation på ovannämnda gods, vilka han innehade ännu 16825. Död barnlös 1696 på Tabbifer9 och slöt således själv sin ättegren. Efter hans död ärvdes godsen av barnen till hans svåger majoren Per Hansson, adlad Stormcrantz5 1647-12-11, men ej introd. (gift med Anna Margareta Cambij). Gift med Elisabet Cambij, död 16903, dotter av Lubbert Cambij och Anna von Mosen.

TAB 30

Johan Wolffelt, adlad Wolffelt, (son av Magnus Wolffelt, Tab 29), till Keblas och Friedenthal. Kornett 1632. Löjtnant 1634. Kaptenlöjtnant 1638. Ryttmästare 1642. Major vid Jordans kavalleriregemente 1646. Avsked 1649-05-28. Adlad i Sverige 1651-06-14 jämte sin farbroder och sina bröder. Fick 1663-09-12 förmyndarregeringens konfirmation på sina förläningsgods. Död 1671-05-00.9 'Han bevistade slagen vid Wittstock, Leipzig och Prag, där han erhöll fjorton svåra blessyrer.' Gift med Catharina von Maydell, begraven 1690-02-24 i Reval, dotter av9 Tönnes von Maydell, till Wredenhagen.

Barn:

 • Anna Margareta, begraven 1674-02-20 i Reval. Gift med kaptenen Eberhard (Hans Christoffer?) von Günthersberch, nr 685.
 • Catharina Elisabet, död 1714-04-18. Gift 1:o med översten för Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente Filip Sass, död 1685. Gift 2:o 1688-10-31 i Reval med kaptenen Henrik Berend von Schulman, död 1704.
 • Magnus Fredrik, född 1656. Överstelöjtnant. Se Tab 31.
 • Henrik Georg Bernhard. Löjtnant. Se Tab 32.

TAB 31

Magnus Fredrik, (son av Johan Wolffelt, adlad Wolffelt, Tab 30), till Keblas i S:t Michaelis socken, Wieck, Estland. Född 1656. Musketerare vid livgardet. Fänrik vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1677-02-06. Löjtnant därst. Kapten vid estniska dragonregementet (sedan estniska adelsfaneregementet) 1679-01-10. Kapten vid wihiska lantmilisregementet 1701-03-05. Överstelöjtnant vid pernauska lantmilisregementet s. å. Konfirm.fullm. 1702-11-06. Överstelöjtnant vid von Schwengelms pernauska infanteriregemente 1703-11-28. Kvarstod 1710, troligen fången vid Pernau s. å. Gift 1682-03-14 i Reval9 med Ebba Maria von Wangersheim, dotter av8 vice presidenten i dorpatska hovrätten Conrad von Wangersheim, av en 1632 adlad, men ej introd. ätt5, och Maria Magdalena von Rosen.

Barn:

 • Magnus Johan. Var i sachsisk tjänst, men återkom vid krigets början 1700. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanterireg, s. å. Kaptenlöjtnant därst, s. å. 13/8. Kapten 1702-07-17. Sekundryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1703-02-26. Premiärryttmästare därst. 1704-11-29. Major 1708-12-00. Lämnade i slaget vid Poltava 1709-06-28, sedan konungens häst blivit skjuten, sin egen åt honom och blev sedan av fienden omringad och nedgjord.3
 • Adam Johan, född 1683. Fänrik vid pernauska lantmilisregementet 1701-09-30. Konfirm.fullm. 1702-11-06. Löjtnant vid von Schwengelms pernauska infanteriregemente 1703. Kapten vid Beckerns livländska infanteriregemente 1704-07-06. Konfirm.fullm. 1707-06-07. Fången vid Riga 1710-07-01.
 • Magnus Fredrik. Löjtnant vid von Schwengelms pernauska infanteriregemente 1703-11-28. Konfirm.fullm. 1705-07-17.
 • Carl Reinhold. Var fänrik vid von Schwengelms pernauska infanteriregemente 1710. Fången vid (Pernau s. å.).
 • Margareta Dorotea, född 1692 på Keblas, liksom de följande syskonen, och döpt s. å. 5/8. Gift 1711-03-21 i Reval med kaptenen Georg Gustaf von Baranoff i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Juliana von Uexkull, begraven 1794-09-26 vid Neu Kasti i Merjama socken, Estland, dotter av löjtnanten Claes Georg von Uexkull och Maria Igelström), född omkr. 1685, begraven 1756-05-26 i Merjama socken.
 • Christina, döpt 1693-10-18.
 • Magnus Gustaf, döpt 1694-12-08.
 • Henrik Johan, döpt 1696-05-05.
 • Johanna, döpt 1700-12-26, begraven 1750-09-21 i Ampels socken. Gift 1717-03-03 i Reval med assessorn i Reval Anton Fabian von Saltza, död 1759.

TAB 32

Henrik Georg Bernhard, (son av Johan Wolffelt, adlad Wolffelt, Tab 30). Löjtnant. Död omkr. 1700. Gift 1698-03-06 i reval med Barbara Sofia von Lode, dotter av ryttmästaren Reinhold von Lode och Anna Helena von Wrangell.

Barn:

 • Maria Eleonora, döpt 1700-01-11 i Reval.

TAB 33

Magnus Wolffelt, adlad Wolffelt, (son av Magnus Wolffelt, Tab 29), till Parrasma i Jacoby socken i Livland. Kapten. Fick 1646-06-20 drottning Christinas konfirmation på sina förläningsgods. Adlad i Sverige 1651-06-14 jämte sin farbroder och sina bröder. M. G. De la Gardies ståthållare i grevskapet Pernau. Död före 1665. Gift 1:o med Maria Veronika von Bothmer, dotter av9 Henrik von Bothmer. Gift 2:o med Anna Maria von Ungern, dotter av ståthållaren i Pernau Wolmar von Ungern och Magdalena von Lieven. Till henne försålde M. G. De la Gardie 1665-08-03 godsen Kailes, Arrohof och Kodesma i Jacoby socken.5

Barn:

 • 2. Hedvig, till Kailes. Gift 1679-02-09 i Reval med kaptenen och mannrichtern Bernt Johan von Derfelden, född 1654-04-10 på Löwenberg, begraven 1721-09-18 i Reval.
 • 2. Anna Margareta, död 1729-08-28 Weltz Gift 1678 med kaptenen Didrik Johan von Wrangell, död omkr. 1727.

TAB 34

Bernhard Henrik, (son av Magnus Wolffelt, adlad Wolffelt, Tab 33). Överflyttade till Bremen. Gift med Anna Maria von Marschalck, dotter av majoren i dansk tjänst Sebastian Marschalck, av samma släkt som adl. och friherrliga ätterna Marschalck, nr 1789 och 70, och Lücke Henriksdotter Kuhle.

Barn:

 • Sebastian Fredrik. Fänrik vid Nils Gyllenstiernas infanteribataljon. Konfirm.fullm. 1701-04-25.
 • Maria Veronika, död 1740-08-18 Lustifer Gift 1:o med Hans Henrik von Tiesenhausen, till Kotz. Gift 2:o 1729-10-13 med baron Sigismund Adam von Wolff, till Lustifer, död 1752. [9].

Källor

1Riga. 2Blr. 3At (Sch). 4 Sbn. 5von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 6Lk. 7Al. 8SK. 9Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Estland, B. II, Lief 4.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: