:

Von Beijer nr 604

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Beijer nr 604 †

Adlad 1654-02-18, introd. 1654. Utdöd 1711-11-29.


TAB 1

Johan Beier, adlad von Beijer, till Lisma och Västberga, båda i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1606-05-10 i Berlin. Kom i svensk tjänst 1632 såsom kanslist hos rikskanslern Axel Oxenstierna. Sekreterare i kommerskollegium 1637-12-22. Rikspostmästare 1642-10-15 (ny fullmakt 1643-01-02) med bibehållande av sekreterarebefattningen. Kvarstod i postverkets tjänst även sedan en annan generalrikspostmästare utnämnts 1654-02-08, adlad 1654-02-18 (introducerad 1654 under nr 604). Skild från postverkets ledning 1658-05-08. Ånyo chef för Sveriges postväsen 1662-12-20, nu såsom arrendator därav och med titel postdirektör; hovråd 1668-12-15. Död 1669-09-13, i Stockholm och begraven i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes. Efter hans död uppdrogs förvaltningen av postväsendet åt hans änka och arvingar 1669-09-18, vilka innehade den till 1673 [Bbl]. Gift 1641-10-03 i Stockholm Nikolai församling i Stockholm med Margareta Weiler, född 1625-11-01 i Stockholm, död i Stockholm 1675-03-18 och begraven i mannens grav 1675-07-22, dotter av riksguardien Hans Weiler och Brita Mårtensdotter.

Barn:

 • Anna Maria, född 1643-02-18, död 1649-10-18, och begraven 1649-09-25 i Storkyrkan
 • Regina Elisabet, född 1644-06-02?. Döpt 1644-10-13 i Stockholm Tyska församlingen i Stockholm, död 1679-06-16. Gift 1664-06-21 med revisionssekreteraren Mårten Brenner, adlad Brenner, född 1626 död 1673.
 • Johan Gustaf, till Skenäs i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1646-07-18?, döpt 1646-11-09 i Stockholm Tyska församlingen i Stockholm. Student i Uppsala 1664-02-20. Övertog efter faderns död jämte modern och medarvingarna förvaltningen av svenska postväsendet. Direktör över postväsendet 1673-06-10. Avsked 1697-08-23. Död 1705-11-04 [Bbl].
 • Margareta, döpt 1648-03-19 i Stockholm Tyska församlingen i Stockholm, död 1732-11-20 Lindö. Gift 1:o 1669-01-23 i Stockholm med underlagmannen Olof Stiernhöök, född 1639, död 1675. Gift 2:o med hovintendenten Zacharias Renhorn, adlad Rehnberg, född 1634, död 1688. Gift 3:o 1697-12-28, med landshövdingen Mårten Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm, i hans 2:a gifte, född 1638, död 1720.
 • Adolf, född 1649-08-10, död 1654-07-25 och begraven 1654-07-30 i Storkyrkan
 • Helena, född 1651-01-12 i Stockholm, död i Stockholm 1675-03-01, och begraven 1675-06-22 i Storkyrkan. Gift 1669-12-26 med sin systers svåger, presidenten Johan Stiernhöök, född 1636, död 1730.
 • Joakim Christian, född 1652. Överstelöjtnant. Död 1705. Se Tab. 2.
 • Maria Christina, döpt 1653-04-11 i Stockholm, död ung.
 • Anna Beata, född 1654-09-30 i Stockholm, död 1655.
 • Christina Maria, född 1655-07-22 död 1682-04-21. Gift 1677-10-14 med sin kusin, hovkansleren Georg Fredrik von Snoilsky B, född 1647, död 1705.
 • Maria Eufrosyne, född 1657, död 1686. Gift 1676-12-26 i Stockholm med sin kusin, kammarherren Gustaf von Snoilsky B, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1695.
 • Christina Regina, född 1662-10-04, död 1719-03-12. Hon och hennes båda män ligga begraven i Röks kyrka Östergötlands län. Gift 1:o 1685 med sin kusin, hovjunkaren Johan Ernst von Snoilsky, nr 528 B, född 1652, död 1706. Gift 2:o 1708-12-27 i Röks kyrka med översten Carl Ludolph Leijonsten, född 1650, död 1727 (1720).
 • Juliana, döpt 1664-05-28 i Stockholm, död ung.
 • Johan, död ung.

TAB 2

Joakim Christian (son av Johan Beier, adlad von Beijer, Tab. 1), döpt 1652-02-27 i Stockholm. Erhöll tillstånd att gå i holländsk tjänst. Fänrik ???därst. 1672-11-11. Fänrik vid Västgötadals regemente 1673. Löjtnant vid Västgötadals regemente. (Nh.) 1674-10-20. Konfirmationsfullmakt (Nh.) 1675-05-24. Avsked ur holländsk tjänst (Nh.) 1674-12-18. Kapten Västgötadals regemente 1677-02-18. Konfirmationsfullmakt 1677-05-28. Major 1688-05-31. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1698-01-14. Död för egen hand 1705-01-26 i staden Kiemno i Polen. (Nh.) Gift 1688-12-28 Ströppsta med grevinnan Anna Maria Dahlbergh, född 1671-04-02 på Malmö slott, död 1719, dotter av kungliga rådet och fältmarskalken Erik Dahlbergh, friherre och greve Dahlbergh, och Maria Eleonora Drakenhielm.

Barn:

 • Margareta Eleonora, född 1690-10-01, död 1772-01-24 Skenäs. Gift 1720-06-08 Lindö med riksrådet greve Johan Gyllenborg, född 1682, död 1752.
 • Maria, född 1691-01-02 på löjtnantsbostället Hårrum i Tunhems socken, Älvsborgs län, död där 1696-01-00.
 • Elsa, döpt 1692-06-10 på Hårrum, död i Jönköping [Medd. av V. Ljungfors, Malmö](på Hårrum) 1698-04-27.
 • Elsa Christina, född 1693-06-24, död 1744-11-20 på Janslunda i Överselö socken Södermanlands län och begraven jämte sin man i Strängnäs domkyrka. Gift 1715-12-18 i Stockholm med lagmannen Johan Franc, född 1685, död 1754.
 • Erik. Student i Uppsala 1705-10-12. Fänrik vid Jönköpings regemente 1710-06-28. Död ogift 1711-11-23, och utgick ätten med honom.
 • Johan Carl, född 1696-07-11 på Hårrum, död i Jönköping [Medd. av V. Ljungfors, Malmö] 1698-05-29.
 • Beata Juliana, född 1699-08-11 Västerby, död i Västerby i Vårdnäs socken, Östergötlands län 1700-04-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: