Von Westphal nr 1186

Från Adelsvapen-Wiki

1186.jpg


Adliga ätten von Westphal nr 1186 †

Adlad 1689-03-01, introd. 1693. Utdöd 1710-03-24.


1Uff. 2Um.

  • Peter Petersson Westphal. Stärbhuskurator i adl. Sackska huset. Död 1652. Gift med Margareta Bradback, begraven1 jämte sin man i Vallby kyrka, Uppsala län, dotter av Johan Bradback, som var kommendant i Riga, då denna stad intogs av konung Gustaf II Adolf.

Barn:

  • Johan Westphal, adlad von Westphal, till Näsby i Taxinge socken Södermanlands län samt Sundby. Född 1636-09-18 i Enköpings-Näs socken, Uppsala län, på en herrarna Sack tillhörig gård. Student i Uppsala 1653-05-002. Kammarskrivare i kammarkollegium 1660 och i statskontoret 1662. Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovbokhållare 1665. Kamrerare i hennes livgeding 1671-12-20. Adlad 1689-03-01 (introd. 1693 under nr 1186). Hauptman i bemälda drottnings livgeding, bestående av Gripsholms, Eskilstuna och Strömsholms län 1691-01-02. Avsked 1705-12-15. Död barnlös 1710-03-24 och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven s. å. 24/4 i Taxinge kyrka, vilken han av egna medel lät ånyo uppbygga och till vilken han gav klockor, predikstol, altartavla och alla kyrkans skrudar samt andra dyra och kostbara prydnader. Gift 1703-11-29 Jälunda med friherrinnan Brita Magdalena Fleetwood, född 1670-11-04 Rossberga, död 1755-02-14 och begraven s. å. 19/3 i Taxinge kyrka, dotter av överstelöjtnanten friherre Gustaf Miles Fleetwood, och friherrinnan Märta Stake.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.