:

Wästfelt nr 1035

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wästfelt nr 1035

Adlad 1681-01-04, introd. 1686. Olika ättegrenar skriva namnet Westfeldt och Westfelt.

Wästfelt A103500.png

Wästfelt A103501.png

TAB 1

Anders Eriksson Westeman, född i Kungs-Barkarö socken, Västmanlands län. Kämnär i Stockholm 1665. Död 1666-06-14 i nämnda stad och begraven s. å. 23/8 i Storkyrkan. Gift 1647-05-02 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med Maria Allertz, döpt 1627-01-30 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm, död 1682-03-15 i Linköping och begraven 1683 i Stockholms storkyrka, dotter av rådmannen i Stockholm Claes Allertz och Brita Jakobsdotter och moster till översten Gustaf Carlsson, greve Carlsson.

Barn:

 • Anders Westeman, adlad Wästfelt, till Lundby i Å socken, Östergötlands län. Född 1652-04-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1670-11-19. Krigsfiskal vid huvudarmén i Skåne 1675. Häradshövding i Bobergs, Gullbergs, Finspångs och Bråbo härader i Östergötland 1680-12-18 (1679-05-17). Adlad 1681-01-04 (introd. 1686 under nr 1035). Justitiarie vid amiralitetet i Karlskrona. Lagman på Gotland 1700-01-08. Död 1705-12-09 i Karlskrona. Gift 1680-08-26 i Stockholm med Maria Ehrenskiöld, död 1700, dotter av lagmannen Erik Nilsson, adlad Ehrenskiöld, och Maria Hansdotter.

Barn:

 • Anders, döpt 1683-11-27 Smedstad. Lärstyrman vid amiralitetet. Medelstyrman därst. 1702-09-26. Överstyrman 1704-12-20. Underlöjtnant 1705-12-16. Konfirm. fullm. 1707-02-11. Erhöll permission att resa utomlands och återvände ej inom föreskriven tid, varför han avfördes ur rullan 1710-12-16. Uppgives död ogift redan 1709.
 • Erik, döpt 1684-12-05 på Smedstad. Förare vid Hjelms dragonregemente 1703-11-01. Sergeant därst. 1707-04-01. Kornett s. å. 14/8. Konfirm. fullm, s. å. 22/11. Fången 1708-12-11 vid Pirantin i Ukraina. Hemkom 1722-05-00. Löjtnants karaktär 1723-08-08 med rang från 1722-06-26 och placering vid Västgöta kavalleriregemente. Död ogift 1751.
 • Gustaf, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1752. Se Tab. 2
 • Johan, döpt 1688-02-01 på Smedstad.
 • Claes. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Sekundlöjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1711-03-11. Död ogift s. å. i pesten.
 • Christina, döpt 1696-11-28 i Karlskrona.
 • Nils, född 1698. Bergsråd. Död 1769. Se Tab. 13
 • Carl. Student i Uppsala1 1716-05-16. Volontär vid livgardet. Kornett vid adelsfaneregementet 1718-06-26. Död ogift 1723 i Osnabrück.
 • Maria, död 1711 i pesten.
 • Elisabet, död 1711 i pesten.
 • Brita Christina, död 1711 i pesten.
 • Charlotta, död ogift.
 • Eva, död ogift.
 • Anna, död ogift.

TAB 2

Gustaf, (son av Anders Westeman, adlad Wästfelt, tab 1), till Lundby i Å socken, Östergötlands län. Döpt 1686-05-21 Smedstad. Dragon vid Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1704. Furir därst. 1706. Förare 1707. Sergeant s. å. Kornett s. å. 14/8. Löjtnant 1709-02-20. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7. Rymde och hemkom 1715-11-00. Placerad vid skånska stånddragonregementet s. å. Kapten därst. 1716-06-05. Kapten vid Kronobergs regemente 1729. Överjägmästare i Närke och Värmland 1739-08-09. Överstelöjtnants avsked 1749-09-04. Död 1752-05-30. Gift 1736-06-06 med Catharina Elisabet Wangel, född 1710, död 1799-08-03 på Rönö i likan, socken, Östergötlands län, dotter av kyrkoherden i Kuddby pastorat av Linköpings stift Israel Larsson Wangel och Margareta Mört.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1738-03-14 på Lundby, liksom syskonen. Arklimästare vid flottan2 1758-03-10.
 • Erik Johan, född 1740-05-15. Student i Uppsala1 1757-10-24. Auskultant i Svea hovrätt 1758-09-28. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt. Död ogift 1765-01-21 i Stockholm.
 • Nils Israel, född 1744-11-21, död 1745-11-16 på Lundby.
 • Carl Adolf, född 1746. Kornett. Död 1814. Se Tab. 3
 • Maria Magdalena, född 1749-07-23.

TAB 3

Carl Adolf, (son av Gustaf, tab 2), född 1746-09-03 Lundby. Korpral vid adelsfaneregementet 1763-02-00. Kvartermästare därst. s. å. 28/3. Kornett 1778-05-13. Avsked 1798-04-30. Död 1814-11-14 på Äggeby Östergötlands län. Gift 1779-06-19 i Jonsberg, Östergötlands län, med friherrinnan Helena Charlotta Hummerhielm, född 1760-03-17, död 1817-01-12 i Norrköping, dotter av överstelöjtnanten friherre Per Hummerhielm, och Anna Maria Rudebeck.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1780-02-03 och död s. å. 24/12 på Hovgren i Jonsbergs sn, Östergötlands län.
 • Bleckert Adolf, född 1782-01-23 på Hovgren. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1797-12-10. Fången vid Lübeck3 1806-11-06. Gick 1808, innan ännu fred slutits, i fransk tjänst, varför han anmäldes till avsked av regementschefen3. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-29. Löjtnant vid ett franskt jägarregemente3. Synes sedan hava gått i tysk tjänst och deltog som ryttmästare vid Schillska husarregementet i 1813 och 1814 års krig. Död ogift.
 • Per Gustaf, född 1783. Ryttmästare. Död 1830. Se Tab. 4.
 • Catharina Maria Charlotta, född 1784-05-24 på Hovgren, död ogift 1872-07-04 i Norrköping.
 • Sofia Charlotta, född 1786-06-02 på Hovgren, död ogift 1875-12-17 i Norrköping.
 • Carl Erik, född 1791. Vice konsul. Död 1866. Se Tab. 10.

TAB 4

Per Gustaf, (son av Carl Adolf, tab 3), född 1783-06-08 på Hovgren. Kornett vid livregementets husarkår 1804-07-06. Löjtnant i armén 1807-12-03. Avsked från regementet s. d. Ryttmästares avsked ur krigstjänsten 1810-05-08. Död 1830-08-13 i Lidköping. Gift 1811-12-26 med friherrinnan Margareta Catharina Fleetwood, född 1787-10-28 Mängsholm, död 1852-12-10, dotter av översten friherre Harald Georg Fleetwood, pr 49, och friherrinnan Christina Charlotta Fock.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1812-11-06 i Norrköping, död 1895-11-17 i Stockholm. Gift 1836-06-01 i Medelplana kyrka, Skaraborgs län med löjtnanten Otto Johan Henrik Ramsay, i hans 2:a gifte, född 1800, död 1862.
 • Gustaf Adolf Georg, född 1813. Vice konsul. Död 1890. Se Tab. 5.
 • August Vilhelm, född 1815-05-17 i Norrköping. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1829-07-13. Furir därst. 1831-04-25. Avsked 1833-04-10. Död 1844-08-29 i Mobile, Alabama, USA
 • Julie Marie Louise, född 1816-09-23 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död 1855-01-18 i Hälsingborg. Gift 1842-10-20 i Lidköping med kaptenen vid Västgöta regemente Anders Wiedberg, född 1802-11-27 i Malmö, död 1858-05-25 i Hälsingborg.
 • Harald Vilhelm Miles, född 1818-02-12 och död s. å. 18/8 i Norrköping.
 • Georgina Ottiliana Amalia, född 1819-11-30 i Norrköping, död 1855-01-29. Gift 1845 med sjökaptenen friherre Adolf Gustaf Fock, i hans 1:a gifte, född 1803, död 1878.
 • Carl Reinhold, född 1822-10-14 i Lidköping. Överflyttade till Nordamerika. Svensk-norsk vice konsul i Mobile, Alabama, USA Avsked. Död 1866 i New Orleans. Se Tab. 5 1/2.
 • Hilda, född 1824.
 • Hedvig Johanna Maria Sofia (Hedda), född 1826-04-02 i Uppsala, död 1892-04-26 i Skövde. Gift 1852-05-20 i Lidköping med överstelöjtnanten Lars Axel Reenstierna, född 1820, död 1892.
 • Claes Henning, född 1829-01-27 i Lidköping, Sverige. Överflyttade till Nordamerika. Major i sydstaternas armé. Död 1865-04-05 i Civil War Army. Gift med Susan Alice Mordecai, född 1837, ty enligt uppgift blev hon 102 år. Död 1939-02-15 i Mobile, Alabama, USA

TAB 5

Gustaf Adolf Georg, (son av Per Gustaf, tab 4), född 1813-11-03 Mauritsberg, i Sverige. Död 1890-03-21 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina, USA Svensk-norsk vice konsul i Mobile i Alabama i Nordamerika. Död 1890-03-21 i Fletcher i Nord Carolina i Förenta staterna. Gift 1838-06-10 (gift 15/1 enl tidigare uppgift) i Mobile, Alabama, U.S.A med Jane MacLoskey, född 1820-06-10 på Irland. Död 1899-05-24 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina, USA Dotter av Bernard Mac Loskey, Irland.

Barn:

 • Charles Fleetwood, född 1839. Köpman. Död 1895. Se Tab. 6.
 • Maria Christine Louise, född 1841-08-26 i Mobile, Alabama, USA Död 1923-05-14 i Alexandria, Virginia. Gift 1872-02-12 i New York City, U.S.A med köpmannen Overton Mosby Price, född 1832-12-14 i Virginia, U.S.A, död 1883-05-04 i Liverpool, England.
 • Johanna (Jenny), född 1843-08-28 (1843-09-27 enl. släktingars uppgift) i Mobile, Alabama, USA Död 1921-06-08 i Rugby Grange, Fletcher North Carolina USA
 • Meta, född 1845-03-02 i Mobile, Alabama, USA Död 1910-06-10 i Frankfort, Kentucky, USA Gift 1:o 1868-04-28 i New York City med advokaten John Wasley Hunt Reynolds, född 1846-04-02, död 1880-09-22 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina, USA Gift 2:o 1883-09-12 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina, U.S.A med advokaten Liew Iyn Jarlton, född i Frankfort, Kentucky, död.
 • Amalia (Amy), född tvilling 1847-04-09 i Mobile, Alabama, U.S.A, död 1867-11-13 i Mobile, Alabama, USA Gift 1866-10-13 i Wales med Temple Taylor.
 • Helena (Helèn), född tvilling 1847-04-09 i Mobile, Alabama, U.S.A, död 1857-03-18 i Dresden, Tyskland.
 • Gustaf Reinhold, född 1851. Grosshandlare. Död 1916. Se Tab. 7.
 • Philip Otto Ramsay, född 1852-10-31 i Long Island, New York, U.S.A, död 1898-04-24 i Rugby Range, Fletcher, North Carolina, U.S.A (og).
 • Patrick Mac Loskey (McLoskey), född 1854. Grosshandlare. Död 1907. Se Tab. 9.
 • Claes (Davis), född 1856-11-28 i Dresden, Tyskland, död 1857-06-07 i Dresden, Tyskland.

TAB 5 1/2

Carl Reinhold, (son av Per Gustaf tab 4), född 1822-10-14 i Lidköping. Överflyttade till Nordamerika. Svensk-norsk vice konsul i Mobile, Alabama, USA Död 1866-03-22 i New Orleans, Louisiana, USA Gift 1854 i Mobile, Alabama U.S.A med Mary Crothers, född 1834 i Mobile, Alabama, USA Död 1889-09-12 i Saratoga Springs, New York, USA Dotter av William Crothers (fr Irland).

Barn:

 • William C, född 1855-06-19 i Mobile, Alabama, U.S.A, död 1863-08-08 i Mobile, Alabama, USA
 • Meta F, född 1857-06-04 i Mobile, Alabama, U.S.A, död 1862-05-11 i Mobile, Alabama, USA
 • Philip H, född 1864-09-02 i Mobile, Alabama, U.S.A, död 1866-05-06 i Mobile, Alabama, USA
 • Paul Gustaf, född 1862 i New York, U.S.A, död ogift före 1889 i Philadelphia, Pennsylvania, USA
 • Per Gustaf, född 1865 i Mobile, Alabama, U.S.A, död ogift före 1889 i Philadelphia, Pennsylvania, USA

TAB 6

Charles Fleetwood, (son av Gustaf Adolf Georg, tab 5), född 1839-05-16 i Mobile, Alabama, USA Köpman i Mobile. Död 1895-09-13 i Fletcher, North Carolina, USA Gift 1867-01-15 i Mobile, Alabama, U.S.A, med Marta Ray McMillan, född 1839-07-10 i Mobile, död 1903-04-24 i Fletcher, North Carolina, dotter av Thomas Mac Millan och Louise Rogers Ray.

Barn:

 • Jenny Fleetwood, född 1868-01-01 i Mobile. död 1955-01-10 i Asheville North Carolina, U.S.A (og).
 • Marie Louise, född 1869-11-07 . Död 1917-01-05 i Asheville, North Carolina. Gift 1899-08-31 i Fletcher med Galliard Stoney Tennent (Gilliord S, Tennet enligt släktingars uppgift), ögonläkare, född 1872-10-24 i Buncombe County, North Carolina, död 1953-10-29 i Asheville, North Carolina, U.S.A, son av Charles Edward Tennent och Julia Fripp, Charleston.
 • Dodette Ottonie, född 1879 -11-14 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina. Gift i Fletcher 1902-11-14 med forstmästare Henry W Grinnell Jr, född 1875 i Sydney, Australien, död 1936-12-22 i New York, N.Y., U.S.A, son av Adam Henry Walton Grinnel och Louisa Platt.
 • Charles Huntington (Hunt)?, född 1881-11-04 i Fletcher, North Carolina, USA. Gift 1:o 1903-04-29 i Los Angeles, California, USA med Stella Sanford, från vilken han blev skild. Gift 2:o med Jane Drummond. Se Tab. 6A.

TAB 6A

Charles Huntington (Hunt), (son av Charles Fleetwood, tab 6), född 1881-11-04 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina, USA Akad. examen vid Chapel Hill, University of North Carolina. Byggde och utvecklade Oregons nationalparker. Gift 1:o 1903-04-29 i Los Angeles, California, U.S.A med Stella Sanfford, från vilken han blev skild, född mellan 1905–1915, dotter av Emma M. Sanford. Gift 2:o med Jane Drummond i hennes 2:a gifte, född 1881 i Crystal City, Missouri, U.S.A, död 1937-11-00 i San Diego, Carlifornia, U.S.A, dotter av William Cuningham Drummond (från Skottland) och Odeal (Odile?) Fontan (från Frankrike).

Barn:

 • 1. Josephine Dodette, död i späd ålder
 • Marcha Hunt (Jane Drummonds dotter), född 1915. Gift med Al W. Powell.

TAB 7

Gustaf Reinhold, (son av Gustaf Adolf Georg, tab 5), född 1851-03-05 i New York. Vistades i Rugby i England 1862–1870. Därefter grosshandlare i New Orleans, Louisiana, U.S.A under firman Westfeldt Brothers. Död 1916-01-28 . Äger huset nr 2617 St. Charles Avenue i nämnda stad och farmen Rugby Grange (The Kidge) i Fletcher i Nord Carolina. Gift 1879-09-09 i New York i Grace Church med Marie Louise'' Dugan, född 1853-10-23 i Rome, state of New York, U.S.A, död 1923-04-18 i Washington, DC, U.S.A, dotter av plantageägaren Thomas G Dugan Smithfield. Gift Dugan och Susan Marta Smith.

Barn:

 • George Gustaf, född 1880. Affärsman. Gift 1905. Se tab 8 (i E*)
 • Dugan, född 1882-10-17 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina, U.S.A, död 1885-02-17 i New Orleans, Louisiana, USA
 • Gustaf Reinhold jr, född 1884-01-31 i New Orleans, Louisiana, USA Advokat. Kapten i United States Army under 1. världskriget. Tilldelad Purple Heart och bronsmedalj. Barnlös. Gift 1909-06-01 i Trinity Episcopal Church, New Orleans, Louisiana, U.S.A med Kate Adair Monroe, född 1884-09-27 i New Orleans, Louisiana, U.S.A, dotter av Judge Frank Adair Monroe och Alice Blanc.
 • Thomas Dugan Gustaf, född 1887-01-26 i New Orleans, Louisiana, USA Affärsman därst. USA Gift 1910-11-15 i nämnda stad med Louise Mather Duggan, född 1888-09-27 i New Orleans, Louisiana, U.S.A, dotter av Joseph Henry Duggan och Adéle Ida Fowler.
 • Louise Gladys Gustaf, född 1888-06-18 i New Orleans, Louisiana, USA Bachelor of Arts examen vid Newcomb College, New Orleans, Louisiana, USA. Gift där 1912-06-18 med, med. doktorn Paul Avery McIlhenny, född 1877-02-16 i Avery Island, Louisiana, U.S.A, son av Edmund McIlhenny och Mary Eliza Avery.

TAB 8

George Gustaf (son av Gustaf Reinhold, tab 7), född 1880-07-12 i Rugby Grange, Fletcher, North Carolina, USA Affärsman i New Orleans. Gift 1905-10-28 i Biltmore, North Carolina, U.S.A, med Martha Jefferson Vaughan Gasquet, född 1884-02-22 i New Orleans, Louisiana, U.S.A, dotter av Francis James Gasquet och Louise Lapeyre .

Barn:

 • Ethel Jane, född 1907-12-05 i New Orleans, Louisiana, USA Levde i Charleston, South Carolina, USA. Gift 1931-02-07 i New Orleans Louisiana, USA med Frederick Horner (Fred) Bunting, född 1906-06-18 i Wilmington, Delaware, USA. Statstjm, Dr Econ.
 • Mettha Katheryn, född 1909-12-12 i New Orleans, Louisiana, USA Levde i New Orleans 1975–81. Gift 1935-10-26 i New Orleans, Louisiana, U.S.A med statistikern Benjamin Franklin (Frank) Eshleman, född 1909-12-28 i New Orleans, Louisiana, USA Pensionerad 1975.
 • Francis James Gasquet (Coo), född 1915-08-27 i Arden, North Carolina, USA Levde i Norfolk, Virginia 1975. Gift 1940-08-31 i New Orleans, Louisiana, U.S.A med journalisten William Henry Fitzpatrick, född 1909-05-23(28?) i New Orleans, Louisiana, USA. Tidningsutgivare. Pensionerad-75. Levde i Norfolk 1975, son av Harry William Fitzpatrick och Clara Marie Bartel. Se Biografica.

TAB 9

Patrick MacLosky, (son av Gustaf Adolf Georg, tab 5), född 1854-05-25 i New York. Överflyttade till New Orleans. Grosshandlare därst. Död där 1907-06-02 i Asheville, North Carolina, USA Gift där 1:o 1887-04-14 med Louise Bell Ogden, född 1867-04-14 i New Orleans, död där 1895-12-23, dotter av bankiren Wallace Ogden och Louise Bell. Gift 2:o med Mary Sawers, skilsmässa?

Barn:

 • 1. Wallace Ogden, född 1893-09-18 i New Orleans. Affärsman därst. Se Tab. 9A.
 • 1. Lulie, född 1895-12-06 i New Orleans. Bachelor of arts 1917.
 • 2. Jane, född 1901. Gift 1:o 1921 med överstelöjtnanten i amerikanska armén Alexander Cameron död 1932-10-00. Gift 2:o med John McLoskey Smith. Fastighetsmäklare.

TAB 9A

Wallace Ogden, (son av Patrick MacLoskey tab 9), född 1893-09-18 i New Orleans. Affärsman därst. Köpman i New Orleans, Louisiana, USA. Gift 1:o 1916 med Alice Vairin, från vilken han blev skild 1947-03-03, född 1894-06-30. Gift 2:o 1950-02-10 med Burdette Ferrett Waldo Huggins född 1903-01-12.

Barn:

 • 1. Alice Vairin, född 1917-10-03 i New Orleans, Louisiana, USA. Gift 1941-12-00 (1942 enl medd t Ak 1969) med Troup Howard Mathews, från vilken hon blev skild.
 • 1. Patrick McLoskey, född 1919-12-01 i New Orleans, Louisiana, USA Anst. i Firm of Holland and Hart, Denver, Colorado, USA Se Tab. 9A:I
 • 1. Wallace Ogden jr, född 1923-09-23 i New Orleans, Louisiana, USA Journalist, anst vid tidn Nashville Tennessean. Se Tab. 9A:II

TAB 10

Carl Erik, (son av Carl Adolf, tab 3), född 1791-07-22 Mariehov. Handelsbokhållare i Hamburg. Handlande först i England, sedan i Amerika. Engelsk vice konsul i sistnämnda land. Återflyttade till Sverige 1830, bosatte sig i Lidköping. Död 1866. Ägde en tid egendomarna Simmatorp i Marums socken, och Hålltorp i Lindärva socken, (båda i Skaraborgs län). Gift 1832-04-13 med Johanna Charlotta Clara Emilia (Emma) Wästfelt, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1860-10-06 i Köpenhamn med kammarjunkaren Frans August Berzelius von Schéele, född 1832, död 1868), född 1816 1/. På Hålltorp, död 1880-07-10 i Stockholm, dotter av majoren Erik Filip Wästfelt och Brita Maria Pettersson.

Barn:

 • Filip Walker, född 1832. Major. Död 1885. Se Tab. 11
 • Charles Emil Magee, född 1833. Överstelöjtnant. Död 1894. Se Tab. 12.
 • Emilia Adela Helena, född 1835-05-31 på Simmatorp, död ogift 1854-01-01 på nämnda egendom.

TAB 11

Filip Walker, (son av Carl Erik, tab 10), född 1832-09-22 Simmatorp. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1850-10-02. Studentexam, i Lund 1851-02-01 och officersexam, s. å. 6/5. Underlöjtnant s. å. 12/11. Transp, till Västgöta regemente 1853-03-01. Löjtnant därst. 1857-10-06. Stabsadjutant vid tredje militärdistriktet 1858. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1863-08-03–1866. Kapten 1864-08-09. RSO 1872-05-27. Major 1879-03-07. Död 1885-10-18 å Hospitalsgården vid Skara. Ägde Halltorp i Lindärva socken, Skaraborgs län 1860–1870. Gift 1861-02-21 Våxnäs s landsförsaml. med Matilda Margareta Malmborg nr 2318, född 1839-11-17 på sistnämnda egendom, död 1904-05-03 i Göteborg, dotter av generallöjtnanten Otto August Malmborg, adlad Malmborg, och Sara Augusta von Gertten.

Barn:

 • Carl'' Otto, född 1862-01-14 på Halltorp. Studentexamen 1880-06-12 i Skara. Volontär vid Göta artilleriregemente 1880-07-15. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Död ogift 1886-03-31 i Funchal å Madeira.
 • Charlotta Augusta Adéle, född 1863-05-03 på Hålltorp, död 1876-07-28 på Hospitalsgården.
 • Augusta Emilia Matilda, född 1864-12-02 på Hålltorp.
 • Ida Sofia Lovisa, född 1867-07-03 på Hålltorp. F.d lärarinna.
 • Hjalmar, född 1875-05-06 på Hospitalsgården. Elev vid Chalmers' tekniska läroanstalt i Göteborg. Anställd såsom ingenjör vid sulfitfabrik i Maine i Nordamerika 1896. Död 1906-05-11 i New York.

TAB 12

Charles Emil Magee, (son av Carl Erik, tab 10), född 1833-10-28 på Simmatorp. Kadett vid Karlberg 1850-09-11. Utexaminerad 1855-12-15. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1856-01-18. Löjtnant därst. 1859-11-15. Kapten 1870-08-02. RSO 1879-12-01. Major 1881-05-06. Överstelöjtnant i armén 1886-05-15. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1888-01-27. Avsked från regementet 1889-01-16. Död 1894-01-28 i Stockholm. Gift där 1860-09-18 med Charlotta Matilda Sandströmer, född 1837-03-20 i nämnda stad, död 1863-08-05 Karlsfors, dotter av statsrådet Anders Peter Sandström, adlad Sandströmer, och Clara Lidbeck.

Barn:

 • Clara Adéle Louise Brigitta, född 1861-07-10 på Karlsfors. Inneh. TChO2kl m br 1899. Död 1933-06-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1:o 1880-04-27 i Stockholm med kassören i civilstatens pensionsinrättning Robert Hugo Tauvon, född 1846-07-24 i nämnda stad, död där 1886-02-10. Gift 2:o 1888-08-01 i Stockholm med översten för första livgrenadjärregementet, KSO1kl, mm, Ernst Herman Daniel Vilhelm von Bornstedt, född 1854-04-15 i Hälsingborg, död 1919-01-28 i Stockholm.

TAB 13

Nils, (son av Anders Westeman, adlad Wästfelt, tab 1), till Årås i Kölingareds socken, och Lönnarp i Böne socken, båda i Älvsborgs län samt Margreteholm i Sandhems socken, och Ryfors bruk i Nykyrka socken, båda i Skaraborgs län. Född 1698-07-08 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1713. Underofficer vid Kalmar regemente 1714. Förare vid skånska stånddragonregementet 1716. Fänrik vid Jönköpings regemente 1717-10-25. Kapten. RSO 1750-04-17. Bergsråds karaktär 1765-05-21. Död 1769-04-14 på Årås. Gift 1:o 1735-06-15, med Christina Charlotta von Möller, död 1743-10-12 på Margreteholm, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Möller och4 hans 1:a fru Christina Margareta Ekesköld, av en 1690-05-26 adlad men ej introd. ätt5. Gift 2:o 1749-12-17 Näs med Metta Lillie af Aspenäs, född 1714-08-25 på Näs, död 1776-11-18 på Årås, dotter av översten Carl Lillie af Aspenäs, och friherrinnan Agneta Hedvig Mörner af Tuna.

Barn:

 • 1. Anders Vilhelm, döpt 1736-01-23 på Margreteholm. Student i Lund6 1749-09-26. Död 1751-09-27 i Lund.
 • 1. Erik Magnus, född 1737. Hovjunkare. Död 1800. Se Tab. 14
 • 1. Nils, döpt 1738-11-10 på Margreteholm, regementsadjutant vid Västgöta kavalleriregemente 1759-08-14. Död ogift 1760-10-17 under fångenskap i Suckow.
 • 1. Carl Gustaf, döpt 1740-01-06 på Margreteholm. Student i Uppsala1 1754-12-11. Auskultant i Göta hovrätt. Död 1758-12-05 på Årås.
 • 1. Johan Fredrik, född 1741. Löjtnant. Död 1788. Se Tab. 22.
 • 1. Christer, döpt 1742-08-21 på Margreteholm, begraven 1743-11-09 på samma gång som modern.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1751. Överstelöjtnant. Död 1808. Se Tab. 64.
 • 2. Carolina Andrietta, född 1752-03-21 på Margreteholm, död barn.
 • 2. Mariana, född 1753-10-28, på Margreteholm, död där 1754-01-17.
 • 2. Agneta, född 175(4), död barn.

TAB 14

Erik Magnus, (son av Nils, tab 13), till Margreteholm i Sandhems socken, Skaraborgs län. Född där 1737-07-13. Student i Lund6 1749-09-26 och i Uppsala1 1752-10-07. Hovjunkare7 1757-06-13. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1774-01-19. Avsked 1789-11-21. Död 1800-08-06 på Olovsborg under Dintestorp i Sandhems socken. Gift 1759-08-03 på Ulvsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län med sin styvmoders systerdotter Elisabet Ribbing, född 1738-07-26 på sistnämnda egendom, död 1818-10-04, dotter av majoren Carl Christoffer Ribbing, och Catharina Elisabet Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • Nils Christoffer, född 1760-04-22 på Margreteholm, död där 1770-03-10.
 • Catharina Charlotta, född 1762-03-01 på Margreteholm, drunknade ogift 1781-07-05 i sjön Stråken vid Olovsborg.
 • Märta Brita, född 1763-07-10 på Margreteholm, död 1805-01-12. Gift 1789-10-18 med sin kusin, löjtnanten Nils Fredrik Wästfelt i hans 1:a gifte, född 1765, död 1825.
 • Hedvig Elisabet, född 1766-04-24 på Margreteholm, död där s. å. 16/5.
 • Carolina Agneta, född 1767-04-28 på Margreteholm, död där s. å. 8/9.
 • Anna Mariana, född 1768-06-09 på Margreteholm, död 1844-11-04. Gift 1798-07-28 Ingared med majoren Carl de Frese, nr 1856, B, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1824.
 • Carl, född 1770. Löjtnant. Död 1826. Se Tab. 15
 • Johan Gustaf, född 1773-02-14 på Margreteholm, drunknade 1781-07-05 i sjön Stråken.
 • Gustaf, född 1774, drunknade 1781-07-05 i sjön Stråken på samma gång som systern och brodern.
 • Magdalena Ulrika, född 1775-09-28, död 1779-04-19 på Margreteholm.
 • Beata Sofia, född 1777-09-21.
 • Beata Magdalena, född 1780-07-10 på Olovsborg död där 1792-07-28.
 • Per Adolf, född 1783-08-14 på Olovsborg. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1791-01-02. Kadett vid Karlberg 1795-09-04. Utexaminerad 1802-09-24. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 6/10. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1811-10-22. Kapten 1812-11-30. Rso 1823-07-04. Major i armén 1830-05-06. Död barnlös 1831-04-13 i Karlskoga. Gift 1829-09-27 med sin kusins dotter Märta Gabriella Wijk i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1834-08-17 Silarp, med sin 1:a mans och sin egen kusin, ryttmästare Carl Gustaf Wästfelt, född 1804, död 1879), född 1807-08-27 i Stockholm, död 1882-07-09 i Ulricehamn, dotter av bankokommissarien Gabriel Wijk och hans 1:a hustru Märta Sofia Wästfelt.

TAB 15

Carl, (son av Erik Magnus, tab 14), född 1770-10-06 på Margreteholm. Stallpage 1787-04-03. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1789-11-21. Understallmästare hos konungen 1795-11-02. Tjänstg. hos prinsessan Sofia Albertina. Löjtnant vid regementet 1798-08-19. Avsked 1808-01-20. Död 1826-05-12. Gift 1798-11-06 Söderkulla, dotter av ryttmästaren Carl Ulrik Tigerstedt, och Lovisa Henrietta Möllerswärd, nr 645.

Barn:

 • Margareta Carolina, född 1800-05-29 Torp, död där 1801-08-25.
 • Lovisa Elisabet Carolina, född 1801-03-15 på Olovsborg under Dintestorp i Sandhems socken, Skaraborgs län, död ogift 1857-08-27 i Jönköping.
 • Carl'' Magnus, född 1802. Kapten. Död 1882. Se Tab. 16.
 • Erik Ribbing, född 1803-11-30 på Söderkulla, död ogift 1862-05-28 Kölingsholm
 • Otto Vilhelm, född 1805-06-09 på St. Kulhult i Lerdala socken, Skaraborgs län, död 1826-01-12.
 • Peter Ulrik, född 1807-05-31 på Torp, död där 1808-05-13.
 • Johan Adolf, född 1809. Kapten. Död 1881. Se Tab. 19

TAB 16

Carl'' Magnus, (son av Carl, tab 15), född 1802-03-27 Olovsborg. Förare vid Skaraborgs regemente 1819-05-07. Fanjunkare därst. 1823-10-10. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1824-11-02. Kammarjunkare 1832. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1833-12-21. Kapten därst. 1847-09-10. Avsked 1849-11-23. Död 1882-10-08 på sin egendom Kölingsholm i Kölingareds socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1832-07-17 Riseberga med stiftsjungfrun Christina Oxehufvud, född 1808-07-29 på kaptensbostället Ingared i Kölingareds socken, död 1836-11-16 på Kölingsholm, dotter av överstelöjtnanten Bo Oxehufvud, och Charlotta Ronde, nr 11. Gift 2:o 1840-10-24 på Madängsholm i Baltaks socken, Älvsborgs län med Clementine Johanna Carlén, född 1816-07-31 på nämnda egendom, död 1880-05-02 på Kölingsholm, dotter av assessorn Carl Gabriel Carlén och Maria Mathesius.

Barn:

 • 1. En son, född 1833-11-18 å Kölingsholm, död s. d.
 • 1. Ulrika Charlotta Elisabet, född 1834-10-30. Död 1844-01-05 på Kölingsholm.
 • 1. Christina Hildegard, född 1836-06-05 på Kölingsholm, död 1928-10-06 i Lidköping. Gift 1879-05-07 på Kölingsholm med kyrkoherden i Råda pastorat av Skara stift August Lundgren, född 1836-08-18 i Rångedala socken, Älvsborgs län, död 1926-06-09 i Lidköping (Råda förs, Skaraborgs län, db).
 • 2. Catharina Maria, född 1842-07-07 på Kölingsholm, död 1919-09-14 i Borås (Kölingareds förs, Älvsborgs län, db). Gift 1869-09-19 på Kölingsholm med överstelöjtnanten Gustaf Adolf Vilhelm Teodor Gustafsson Wästfelt, född 1839, död 1923.
 • 2. Carl Rikard Carlsson, född 1844. Kammarherre. Död 1929. Se Tab. 17.
 • 2. Clementine Louise, född 1846-01-08, död s. å. 30/5.
 • 2. Johanna Carolina, född 1847-12-20, död 1849-05-14.

TAB 17

Carl Rikard Carlsson, (son av Carl Magnus, tab 16), född 1844-05-17. Direktör och inspektör för södra Älvsborgs läns slöjdskolor. Kammarjunkare 1880-05-15. RVO s. å. 4/8. Ledamot i Älvsborgs läns södra hushållningssällskap och förvaltningsutskott 1885–1897. Kammarherre 1888-12-01. Ledamot av styrelsen för Älvsborgs läns lantbruksskola vid Önnarp 1889. Ordförande i Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps nötboskapspremieringsnämnd 1892. Nämnda hushållningssällskaps vice ordförande 1897. Styrelseledamot 1899 och ordförande från 1908 i Älvsborgs m fl läns hypoteksförening. Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps stora GM 1902. HL av nämnda hushållningssällskap. KVO2kl 1905-12-01. KVO1kl 1925-04-16. Biografi i Väd?. Död 1929-07-02 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db nr 187). Ägde Kölingsholm. Gift 1:o 1880-11-30 i Stockholm med stiftsjungfrun Hedvig Anna Maria Sofia Steuch nr 1582, född 1857-07-27, död 1885-05-01 på Kölingsholm, dotter av underlöjtnanten Johan Elof Vilhelm Steuch, och Hedvig Lovisa Julia Sofia Rudbeck. Gift 2:o 1891-03-31 i Göteborg med Augusta Elisabet Blidberg, född 1861-03-06 i nämnda stad (Kristine förs), död 1940-12-31 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 269), begraven 1941-01-10 å Kölingareds kyrkogård (db 1) dotter av klädeshandlaren Peter Blidberg och Augusta Franke.

Barn:

 • 1. Carl Magnus Elof Mattias, född 1882-01-05 på Kölingsholm, liksom syskonen, död där s. d.
 • 1. Carl Erik, född 1884-01-24, död s. å. 26/1 på Kölingsholm.
 • 1. Hedvig Klementina Anna Marie-Louise, född 1885-04-24. Gift 1908-08-31 i Kölingareds kyrka med godsägaren Gösta Alexander Carlström, född 1880-11-05. Äg. Kölingsholm.
 • 2. Carl'' Erik Peter Carlsson, född 1892. Bankkamrer. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl'' Erik Peter Carlsson, (son av Carl Richard Carlsson, tab 17), född 1892-09-20 Kölingsholm. Studentexamen 1911. Ekonomisk examen från Handelshögskolan i Stockholm 1913. Tjänsteman i Stockholms handelsbank 1913–1917 och i aktiebolag Göteborgs bank 1917–1957. Föreståndare för upplysningsavdelningen i sistn. bank 1918, för rekvisitionsavdelningen 1923. Kamrer och föreståndare för sistnämnda avdelning 1926. Gift 1925-09-05 i Norra Fågelås kyrka, Skaraborgs län (Hjo stadsförs:s, vb nr 11) med Karin Anna Josefina Söderström, född 1890-03-07 Lindås. Leg sjuksköterska (Röda korsets sjuksköterskeskola). Tjg vid las. i Falköping, Karlskoga sjukstuga, barnsjukh. i Göteborg. Dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Anders Peter Söderström och Anna Margareta Horney.

Barn:

 • Inga Karin Anna Elisabet, född 1926-11-25 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 278), liksom brodern. Studentexamen vid Lyceum för flickor i Stockholm 1946-06-04.
 • Carl-Peter, född 1929-06-19 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 142). Studentexamen vid Östra reallärov., Stockholm 1948-12-10.

TAB 19

Johan Adolf, (son av Carl, tab 15), född 1809-06-22 Torp. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1825-03-13. Fänrik därst. 1829-03-21. Löjtnant 1835-12-13. Kapten 1848-01-14. RSO 1859-04-28. Avsked 1864-04-12. Död 1881-08-17 Uddetorp. Gift 1848-12-28 på Forssa med Fredrika Maria Elisabet Henricsson, född 1826-04-20, död 1908-12-06 i Borås.

Barn:

 • Carl Teodor, född 1849. Poliskommissarie. Död 1887. Se Tab. 20.
 • Emma Matilda, född 1851-02-10 (19/2), död ogift 1876-06-00.
 • Berta Maria, född 1852-08-18 på Uddetorp, död 1931-03-04 (Limhamns förs, Malmö, db). Gift 1886-11-10 i Ronneby med bokhållaren vid Kockums mek. verkstad i Malmö Rudolf Ossian Tegelkamp Appelgren, född 1859-12-19 i Ronneby.
 • Olga Ottilia, född 1856-06-05 på Uddetorp, död 1930-12-23. Gift 1888-06-05 i New Britain, Conn., Nordamerika, med handlanden Sven Adolf Bonander, född 1856-06-20 i Marstrand, död 1909-05-21 i New Britain.

TAB 20

Carl Teodor (son av Johan Adolf, tab 19), född 1849-11-09 Uddetorp. Bruksbokhållare vid Lassåna i Bodarne socken, Örebro län. Extra ordinarie landskanslist i Skaraborgs län. Avsked. Poliskommissarie i Lyckeby. T. f. landsfiskal i Blekinge län. Död 1887-01-23 i Karlshamn. Gift 1:o 1877-06-09 i Karlskrona amiralitetsförs ]] med Hedvig Charlotta Löfgren, född 1843-04-16 i Karlskrona storkyrkoförs ]], död 1885-02-08 i Karlskrona (i amiralitetsförs db), dotter av underskepparen Johan Adolf Löfgren och Marie Sjösten. Gift 2:o 1886-11-05 i Karlskrona med Agnes Charlotta Johansson, född 1858-01-23 i nämnda stad i amiralitetsförs död 1940-05-22 i Karlskrona (Kungl. Karlskrona Amiralitetsförs, db nr 46), dotter av underofficeren Johan Alfred Johansson och Ingrid Christina Säfström.

Barn:

 • 1. Sven Adolf Carlsson, född 1877. Lokomotivförare. Se Tab. 21.
 • 1. Johan Theodore Carlsson, född 1878-11-17 i Lyckeby. Överflyttade till Nordamerika. Verkmästare i New York. Vaktmästare (porter). Gift och har barn.
 • 2. Annie Hedvig Carlsdotter, född 1886-10-15 i Karlskrona. Död ogift 1915-03-15 i Karlskronas amiralitetsförs.

TAB 21

Sven Adolf Carlsson, (son av Carl Teodor, tab 20), född 1877-12-10 i Lyckeby, Lösens förs, Blekinge. Eldare, lokomotivförare vid Karlskrona–Växjö järnväg. Gift 1903-04-15 i Växjö med Ida Matilda'' Johansson född där 1881-09-04. Dotter av trädgårdsmästaren Carl Johan Johansson och Carolina Johansson.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1903-07-30 i Karlskrona. Utexaminerad från Örebro tekniska gymnasium 1924. Ritare hos Asea i Västerås 1926 och hos L. M. Ericsson, Stockholm, 1928. Konstruktör därst. Studieresa i England 1931 sept. –1932 aug. Se Tab. 21A
 • Sten Erik, född 1905-08-03. Lokomotiveldare vid Karlskrona–Växjö järnväg, sedan verkstadsarbetare. Gift 1938-06-23 i Kristianopels förs, Blekinge län (vb nr 8) med småskollärarinnan Elsa Gunvor (Ia) Ljungberg, född 1907-10-19. Se Tab. 21B.
 • Anny Greta Charlotta (Annie), född 1907-08-04 i Karlskrona, död där 1930-08-14. Gift 1928-11-17 i nämnda stad med maskinisten vid flottan Erik Albin Persson.

TAB 21A

Carl Adolf, (son av Sven Adolf Carlsson, tab 21), född 1903-07-30 i Amiralitetsförs, Karlskrona (fb nr 114). Utexaminerad från Örebro tekniska gymnasium 1924. Ritare hos Asea i Västerås 1926 och hos L. M. Ericsson, Stockholm, 1928. Konstruktör därst. Studieresa i England 1931 sept. –1932 aug. Chef för L. M. Ericssons signalaktiebolags ritkontor. Gift 1935-10-12 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 246) med Runa Maria Lovisa (Mimmi) Holmgren, född 1909-03-24 i Öregrunds förs, Stockholms län. Dotter av styrman Erik August Holmgren och Hilma Helena Andersson.

Barn:

 • Sven Erik Adolf, född 1936-03-28 i Högalids förs, Stockholms län (fb nr 123).
 • Anni Runa Helena, född 1940-03-10 i Högalids förs, Stockholms län (fb nr 105).
 • Anni Greta Maria, född 1942-06-29 i Brännkyrka förs, Stockholms län (fb nr 437).

TAB 21B

Sten Erik, (son av Sven Adolf Carlsson, tab 21), född 1905-08-03. Lokomotiveldare vid Karlskrona–Växjö järnväg, sedan verkstadsarbetare. 1. lokomotivreparatör vid Statens järnvägar. Gift 1938-06-23 i Kristianopels förs Blekinge län (vb nr 8) med småskollärarinnan Elsa Gunvor (Ia) Ljungberg, född 1907-10-19 i Amiralitetsförs, Karlskrona.

Barn:

 • Sten Peter
 • Carl Magnus'

TAB 22

Johan Fredrik, (son av Nils, tab 13), född 1741-03-18 Margreteholm. Sekundadjutant vid garnisonsregementet i Göteborg. Kornett vid adelsfaneregementet 1778-11-14. Löjtnant. Död 1788-07-05 på Gudebo i Liareds socken, Älvsborgs län. Gift 1764-02-16 på Källerö i Källeryds socken, Jönköpings län med Catharina Charlotta Flach, född 1744-03-31 på Stora Falla i Bottnaryds socken, Jönköpings län, död 1792-03-25, dotter av assessorn Fredrik Ferdinand Flach, och hans 2:a fru Clara Johansdotter Camitz.

Barn:

 • Nils Fredrik, född 1765. Löjtnant. Död 1825. Se Tab. 23.
 • Johan Vilhelm, född 1767-07-05 Lönnarp, död s. d.
 • Johan Vilhelm, född 1768. Stallmästare. Död 1829. Se Tab. 34.
 • Clara Christina Beata, född 1770-03-18 på Ryfors i Nykyrka socken, Skaraborgs län, död 1821-12-05 i Ulricehamn. Gift 1:o 1794-12-14 på Gudebo med sin kusin på mödernet, handlanden i Varberg Olof Erasmi, född 1759, död 1810-01-08 Silarp. Gift 2:o 1815-12-04 med sin svåger, bankokommissarien Gabriel Wijk i hans 2:a gifte, född 1756-07-14, död 1820-09-23 i Stockholm.
 • Erik Filip, född 1771. Major. Död 1820. Se Tab. 40
 • Carl Gustaf, född 1773. Ryttmästare. Död 1847. Se Tab. 41.
 • Märta Sofia, född 1774-09-07 på Gudebo, död 1814-09-21. Gift 1799-11-21 i Stockholm med bankokommissarien Gabriel Wijk i hans 1:a gifte, född 1756-07-14, död 1820-09-23 i Stockholm, som i sitt 2:a gifte fick hennes äldre syster.
 • Anders Mauritz, född 1776-03-06 på Gudebo. Volontär vid Skaraborgs regemente 1791-01-13. Kammarpage hos drottning Sofia Magdalena s. å. 22/10. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1794-03-03. Kornett vid livregementets husarkår 1796-01-11. Kornett i Västgöta kavalleriregemente och löjtnant i armén 1800-01-20. Understallmästare hos bemälda drottning 1802-04-12. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1805-02-09. Avsked 1811-12-20. Död 1865-04-04 på Mesta kaptensboställe i Folkärna socken, Kopparbergs län. Gift 1:o 1812-12-03 med Constantia Elisabet Nilsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1796-07-26 i Stockholm med överinspektoren vid lanttullkammaren Johan Hoffgardt i hans 2:a gifte [gift 1:o 1774-01-02 i Kristinestad, Finland, med Margareta Helena Le Bell, född 1754-12-07, död 1792-12-07 i Gävle, dotter av handlanden och vice borgmästaren i Kristinestad Casper Le Bell och Christina Mattsdotter Hamberg], född 1745), född 1777, död 1832-07-10. Dotter av brukspatronen Nils Peter Nilsson och Juliana Constantia Kihlgren. 2:0 Med Hedvig Christina Wickström, född 1792-03-25, som överlevde mannen.
 • Otto Didrik, född 1777. Överauditör. Död 1836. Se Tab. 44.
 • Catharina Charlotta, född 1779-10-16 på Gudebo, död där 1780-02-17.
 • Carl Jakob Adolf, född 1781. Major. Död 1839. Se Tab. 53.
 • Anna Fredrika (Anne-Fredrique), född 1783-03-15 på Gudebo. Stiftsjungfru. Död 1868-04-16 Andersgård. Gift 1810-02-11 Silarp med kontraktsprosten, kyrkoherden i Vinbergs och Stavsinge försars pastorat av Göteborgs stift, teol. och filosofie doktorn Olof Andersson Öhrwall i hans 2:a gifte (gift 1:o 1798-11-23 i Hjärtums socken, Göt. o. B., med Inga Catharina Strömstedt, född 1768, död 1806 i Vänersborg), född 1755-12-04, död 1819-04-26.
 • Carolina Elisabet (Betty), född 1784-04-12 på Gudebo. Stiftsjungfru. Död 1870-02-01 på Kungslena i likanämnda socken, Skaraborgs län. Gift 1806-09-09 Upplanda med bergsrådet Jakob Gustaf Geijer, född 1775-08-26 Krokstad, död 1861-02-11 i Lidköping och ligger jämte sin hustru begraven å Lidköpings nya kyrkogård.
 • Axel Ferdinand, född 1786. Kapten. Död 1843. Se Tab. 62

TAB 23

Nils Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1765-04-22 Lönnarp. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1781-06-21. Stallpage hos konungen 1785-06-30. Kornett vid adelstaneregementet 1788-11-14. Transp, till Västgöta kavalleriregemente 1791-05-16. Löjtnant i regementet 1797-04-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1807-03-26. Avsked ur krigstjänsten 1811-04-20. Död 1825-06-16 Hälleberg. Gift 1:o 1789-10-18 med sin kusin Märta Brita Wästfelt, född 1763-07-10 på Margreteholm, död 1805-01-12, dotter av hovjunkaren Erik Magnus Wästfelt och Elisabet Ribbing. Gift 2:o 1805-11-03 med Beata Agata Augusta von Braun, född 1777-11-03, död 1850-01-28, dotter av majoren vid Älvsborgs regemente Josef Henrik Ludvig von Braun och Hedvig Christina Amalia von Staffelt, båda av pommersk adel.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1790. Överstelöjtnant. Död 1874. Se Tab. 24.
 • 1. Erik Adolf, född 1792-05-19. Volontär vid Skaraborgs regemente 1798. Sekundkorpral vid Västgöta dragonregemente 1806-01-24. Kvartermästare därst. 1807-10-02. Kornett 1808-05-18. Löjtnant vid Västgöta regemente 1812. GMtf 1814. Död ogift 1820-07-02.
 • 1. Charlotta Elisabet Maria Sofia, född 1793-04-20, död ogift 1827-02-22 i Karlskoga.
 • 1. Gustava Magdalena Charlotta, född 1794-06-30. Stiftsjungfru. Död och avförd ur stifts jungfrumatrikeln 1822.
 • 1. Nils Christoffer, född 1795-05-12 på Olovsborg under Dintestorp i Sandhems socken, Skaraborgs län. Furir vid Skaraborgs regemente 1811-04-05. Fänrik därst. 1813-12-20. Löjtnant 1817-08-19. Kapten 1825-11-22. Avsked från regementet 1830-06-13 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Avsked även ur armén. Död 1869-10-10 i Stockholm. Erhöll 1813 den 29 sept. vid Roslau en svår blessyr i armen samt fick s. å. GMtf. Gift 1852 med Anna Maria Grönberg, död 1856.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1796. Major. Död 1861. Se Tab. 25
 • 1. Hans Filip, född tvilling 1796-06-17 på Olovsborg, död där s. å. 1/7.
 • 1. Måns Maurits (Moje), född 1797. Arrendator. Död 1867. Se Tab. 29.
 • 1. Carl Filip, född 1798-10-31 i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1814-03-14. Fänrik därst. 1816-12-17. Död 1822-02-13.
 • 1. Beata Ottiliana, född 1803-09-05, död 1840-10-02 Kärr. Gift 1837-09-26 på Rudet i Lyrestads socken, Skaraborgs län med kronofogden i Västernärkes fögderi, landskamreraren Per Gustaf Zetterstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1818 med Charlotta Ulrika Ljung, född 1798-10-13, död 1833, dotter av prosten och kyrkoherden i Axbergs pastorat av Strängnäs stift Carl Adam Ljung och hans 1:a hustru Anna Ulrika Widberg), född 1781 i Mjölby, död 1850.
 • 2. Ludvig Henrik Benjamin, född 1807. Generalmajor. Död 1889. Se Tab. 30.
 • 2. Ferdinand Detlof Bogislaus, född 1809. Kapten. Död 1888. Se Tab. 32.
 • 2. Märta Christina Margareta, född 1810-12-30 Orrevalla, död 1811-06-05.
 • 2. Johanna Eleonora Christina Charlotta, född 1814-07-24 på Orrevalla, död ogift 1919-02-02 i Lidköping.
 • 2. Hedvig Augusta Sofia Carolina, född 1817-03-12 Selagården, död ogift 1909-06-09 i Lidköping.

TAB 24

Johan Fredrik (son av Nils Fredrik, tab 23), född 1790-08-03 Olovsborg. Volontär vid Västgöta dragonregemente 1795-02-25. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad 1808-06-29. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 11/7. Löjtnant därst. 1812-04-20. GMtf 1813-09-29. Kapten vid nämnda regemente 1816-12-17. RSO 1826-05-11. 3. Major 1833-11-23. Överstelöjtnants avsked 1837-02-24. Död 1874-08-03 i Sigtuna och ligger jämte sin andra fru begraven å därvarande kyrkogård. Ägde Stockby å Lidingön och gård i Sigtuna. Fick i affären vid Roslau den 29 sept. 1813 en kontusion. Gift 1:o 1819-08-06 med Ulrika Sofia Unge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1803-05-03 i Ulricehamn med lasarettssysslomannen Gabriel Wadell, född 1772), född 1784-04-03 i nämnda stad, dotter av borgmästaren Erik Unge och Anna Sofia Höök. Gift 2:o 1848 i Stockholm med Johanna Beata Brunander, född 1816-09-14 i Ulricehamn, död 1879-02-14 i Sigtuna, dotter av Sven Brunander och Rebecka Susanna Ljungberg.

Barn:

 • 1. Selma Johanna Fredrika, född 1845-06-01, död 1919-05-30 i Sigtuna. Gift 1869-04-04 i Köpenhamn med handlanden i Stockholm Axel Edvard Grundqvist, född 1843-09-13, död 1902-06-26.
 • 2. Metta Ottiliana Sofia, född 1849-06-27 på Stockby, död 1877-02-09 i Sigtuna och där begraven. Gift där 1871-11-04 med provinsialläkaren i Sigtuna distrikt Knut Arvid Leonard Drake af Hagelsrum, i hans 1:a gifte, född 1841, död 1922.
 • 2. Elisabet Augusta Maria, född 1851-03-13. Död 1854-03-07 i Stockholm.

TAB 25

Gustaf Vilhelm, (son av Nils Fredrik, tab 23), född tvilling 1796-06-17 Olovsborg. Volontär vid Västgöta regemente 1811-03-12. Rustmästare därst. 1812-03-14. Sergeant. SMtf 1813. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1814-11-16. Löjtnant därst. 1818-04-14. Kapten 1827-10-10. RSO 1838-03-14. 2. Major 1845-12-11. Postmästare i Medevi 1854-10-13. Död 1861-12-18 genom olyckshändelse vid åkning vid Nykyrka gästgivargård och begraven i Motala. Gift 1830-10-30 i Skövde med friherrinnan Emerentia Gustava Charlotta (Emerence) von Knorring, född 1809-04-27 Tiberg, död 1885-10-19 Röda, dotter av majoren friherre Carl Gustaf von Knorring, och hans 2:a fru Catharina Elisabet Haij.

Barn:

 • Nils Gustaf Albrekt, född 1832-01-20 i Skövde. Gick till sjöss och har sedan ej avhörts.
 • Johan Vollrat Sebastian, född 1834-05-13 Rudet s socken, Skaraborgs län. Handelsbokhållare i Karlstad. Död ogift 1891-12-26 på Boda.
 • Emerentia Augusta Elisabet Ottiliana (Emerence), född 1836-04-14 på Rudet, död ogift 1926-06-20 i Stockholm.
 • August Vilhelm Teodor, född 1838-07-19 Folkeberg. Furir vid Älvsborgs regemente 1857-08-01. Student i Lund s. å. 18/10 och officersexamen 1858-05-08. Fanjunkare s. å. 1/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1860-07-09. Löjtnant därst. 1868-09-15. Kapten 1879-05-02. RSO 1884-12-01. Ombud för tredje militärdistriktet vid arméns fullmäktiges sammanträde i Stockholm 1888. Major 1890-05-02. Överstelöjtnant och 1. major 1894-05-01. Avsked 1896-07-09. Disponent Forssa. Död ogift 1913-11-08 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Ulrika Charlotta Matilda, född 1840-03-27 på Folkeberg, död 1892-01-11 på Boda, som hon arrenderade. Gift 1869-10-07 på sistnämnda egendom med löjtnanten vid Västgötadals regemente Sven Gottschalk Alfred Erasmie, född 1831-10-19 på samma egendom, död 1879-06-18 i Stockholm.
 • Axel Ludvig Reinhold, född 1841. Trävaruagent. Död 1919. Se Tab. 26.
 • Adolf Fredrik Leonard, född 1843-06-27 på Folkeberg. Överflyttade till Chicago 1880, där han blev apotekare. Död där 1891 i jan.
 • Oktavia Vilhelmina, född 1845-04-16, död 1846-11-23.
 • Oktavia Vilhelmina Albertina, född 1847-05-23 Lockerud. Sjukgymnast i Danzig. Död ogift 1932-05-28 i Töreboda (Fägre förs, Skaraborgs län, db), (Björkangs förs, Skaraborgs län, db).
 • Roderik Ludvig Ferdinand, född 1850. F. d. Flottningschef. död 1941. Se Tab. 28.
 • Hjalmar Robert Mauritz, född 1852-06-01 i Mariestad. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1877. Utexaminerad 1879. Överflyttade till Chicago. Praktiserande läkare därst. Utvandr. 26 år gammal och slog sig ner i S:t Louis, MO, Avlade läkarexamen vid därvar. Beaumont Medical College. De tre första åren av sin medicinska bana praktiserade han som läkare vid Alexian Bros Hospital i S:t Louis. Bosatte sig därefter i Chicago, IL. Död ogift där 1907-08-18.
 • Maria Sofia Gabriella (Maja), född 1854-12-22 i Mariestad. Död 1936-04-28 i Södertälje. Gift 1:o 1877-07-20 på Boda med jägmästaren i Södra Lycksele revir Axel Fredrik Hultberg, född 1845-11-23 i Vänersborg, död 1894-03-06 i Lycksele. Gift 2:o 1897-07-16 i Stockholm med kassören vid Gällivare malmfält August Christian Andersson, född 1847-08-08, död 1922.

TAB 26

Axel Ludvig Reinhold, (son av Gustaf Vilhelm, tab 25), född 1841-11-27. Först inspektor, sedan skogsförvaltare och slutligen trävaruagent. Död 1919-12-23 i Jockmock. Gift 1882-08-28 i Fägre kyrka, Skaraborgs län med Charlotte Fredrika Margareta (Lotten) Wendels, född 1854-02-07 i Synnerby socken, Skaraborgs län, död 1895-04-02 i Jockmocks socken, Norrbottens län, dotter av kyrkoherden Johan Jakob Wendels och Sofia Maria Wång.

Barn:

 • Johan Ludvig Vilhelm, född 1883. Fotograf. Se Tab. 27.

TAB 27

Johan Ludvig Vilhelm, (son av Axel Ludvig Reinhold, tab 26), född 1883-06-21 i Jockmocks kyrkby Norrbottens län. Fotograf därst. Gift där (vb nr 22) 1911-11-30 med Gertrud'' Bergman, född 1883-02-05 i Piteå, dotter av stadsfiskalen Edvin David Petrus Bergman och Maria Johanna Gowenius.

Barn:

 • Nils Ludvig Teodor, född 1913-04-24 i Porjus, Jockmocks socken (fb nr 67), liksom bröderna. Byggnadsarbetare.
 • Axel Edvin Reinhold, född 1914-08-20 i Porjus, Jokkmokks förs, Norrbottens län (fb nr 167).
 • Kurt Hugo Vilhelm, född 1917-07-20. Fotograf.

TAB 28

Roderik Ludvig Ferdinand, (son av Gustaf Vilhelm, tab 25), född 1850-02-22 i Mariestad. I Skara elementarläroverk 1863–1870. Anställd å kontoret vid S vänsterns sågverk i Övertorneå socken, Norrbottens län 1872–1874 och vid Svartå sågverk i nämnda socken, 1875–1877. Förvaltare vid Luleå ångsnickerifabrik och dess timmerdrivning i Jokkmokks lappmarker 1878–1886. Flottningschef 1886–1895. död 1941-07-28 i Töreboda, Fägre förs, Skaraborgs län (db nr 19 ), eldbegraven i Lidköping (db nr 104). Gift 1889-07-18 i Nässjö socken, Jönköpings län med Elin Christina Grönlund, född 1863-07-02 i Linköping, död 1944-02-15 i Mariestads förs, (db nr 13), dotter av rådmannen och fabrikören Per Adolf Grönlund och Johanna Christina Jakobsson.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1890-07-02.
 • Stina Charlotta, född 1894-01-04 i Jockmocks socken. Gift 1918-04-14 i Gnesta (Frustuna förs Södermanlands län med kamreraren vid Skaraborgs enskilda bank Johan Edvard Algot Norrlander, född 1889-08-19 i Varberg.

TAB 29

Måns Mauritz (Moje), (son av Nils Fredrik, tab 23), född 1797-09-10 på Gärdegården i Valstads socken, Skaraborgs län. Lantbrukare. Död 1867-06-25 i Skara. Gift 1831-02-13 Sjöbol med stiftsjungfrun Ulrika Catharina von Kothen, född 1794-07-13 Katrineberg, dotter av överjägmästaren Carl Fredrik von Kothen, och Christina Catharina Ascher.

Barn:

 • Carl Fredrik Mauritz, född 1832-08-03, död s. å. 4/8.
 • Metta Augusta Mariana Elisabet, född 1834-04-26 i Sjöryd i Flo socken, Skaraborgs län, död 1910-10-25 Marielund. Gift 1871-04-18 Tubbetorp med egendomsägaren Gustaf Wettergren, född 1838-10-06 i Mariestad, död 1922-01-01 på Marielund.

TAB 30

Ludvig Henrik Benjamin, (son av Nils Fredrik, tab 23), född 1807-04-28 Vedbjörntorp. Rustmästare med fanjunkares n. h. o. v. vid Älvsborgs regemente 1822-02-15. Fanjunkare s. å. 3/3. Fänrik 1824-09-07. Undergick den till vinnande av löjtnants befordran vid ingenjörs- och fältmätningskåren föreskrivna examen 1830-04-29. Löjtnant 1833-12-21. Generalstabsofficer 1836-07-04. Kapten i armén 1838-02-16. Ordonnansofficer hos konung Carl XIV Johan 1840-10-08. Ledamot av det k. nordiske oldskriftsselskab i Köpenhamn 1843-04-06. LKrVA 1844-10-31. T. f. stabschef i tredje militärdistriktet 1845-08-18. Major i armén 1847-04-27. Stabschef i tredje militärdistriktet s. å. 12/5. Kapten i regementet s. å. 21/6. Adjutant hos konung Oskar I s. å. 2/11. 3. Major vid Älvsborgs regemente s. å. 3/12. 2. Major därst. 1848-06-17. Överstelöjtnant och 1. major 1849-06-05. RSO s. å. 26/11. Överste och chef för Älvsborgs regemente s. å. 30/11. Avsked från adjutantsbeställningen hos konungen 1851-04-24. Deltog i arméns fullmäktiges överläggningar 1857. Ordförande i kommittén för ordnande av militär hälsovård 1858. RNS:tOO s. å. 4/7. KSO 1860-05-05. Övervar preussiska VII. och VIII. armékårernas höstmanövrer på vänstra Rhenstranden 1861. Generalmajor i armén 1863-01-28. Deltog såsom fullmäktig i krigsbefälets sammanträde i Stockholm 1865. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i armén 1869-05-07. Avsked ur krigstjänsten 1883-01-19. Död 1889-03-02 i Alingsås. Gift 1838-03-30 i Stockholm med Julia Sofia (Julie) Fock, född 1810-02-25 i Uppsala, död 1877-10-06 i Alingsås, dotter av landshövdingen Bernt Vilhelm Fock, friherre Fock, och hans 2:a fru Engel Ekman.

Barn:

 • Bernhard Nils Ludvig, född 1839-07-06, död s. å. 15/7.
 • Julius Hugo, född 1840-07-22 på Kristiansfelt, död s. d.
 • Julia Augusta Vilhelmina, född 1841-08-20, död s. å. 21/8.
 • Julia Augusta Vilhelmina, född 1843-10-04 i Stockholm, död 1912-06-17 i Ryssby socken, Kronobergs län (Caroli förs, Malmö, db). Gift 1867-09-28 Öresten med majoren Arvid Fredrik Vilhelm von Mentzer, född 1842, död 1909.
 • Nils Ludvig Vilhelm, född 1847. Överstelöjtnant. Död 1911. Se Tab. 31.
 • Maria Lovisa Teresia, född 1848-06-11 på Traneberg i Otterstads socken, Skaraborgs län, död 1929-03-25 i Borås. Gift 1876-04-07 i Alingsås med kaptenen i Älvsborgs reg:s reserv, lasarettssysslomannen i Borås, RSO, Gustaf Alfred Hertzman, född 1839-06-30 i Kristianstad, död 1901-02-18 i Borås.

TAB 31

Nils Ludvig Vilhelm, (son av Ludvig Henrik Benjamin, tab 30), född 1847-04-22 i Stockholm. Furir vid Älvsborgs regemente 1862-02-15. Mogenhetsexamen 1863-05-05. Avsked från nämnda regemente 1864-01-18. Kadett vid Karlberg s. d. Avgången från krigsakademien s. å. 10/2. Fanjunkare 1866-01-17. Officersexamen s. å. 3/5. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 28/12. Stabsadjutant vid tredje militärdistriktets stab 1870-07-03. Löjtnant vid regementet 1873-08-19. Kapten därst. 1882-09-01. RSO 1888-12-01. Major 1894-05-04. Överstelöjtnant och 1. major 1900-07-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1904-04-29. Död 1911-04-08 i Varberg. Ägde villan Stugan vid Fristad hed i Fristads socken, Älvsborgs län. Gift 1875-12-09 i Stockholm med grevinnan Gertrud Sofia Christina Taube, född 1855-07-10 i Uppsala, död 1935-09-01 i Stockholm, och begraven i Alingsås stadsförs, (db nr 89), dotter av kommissionslantmätaren greve Henning Adolf Taube, och Gertrud Helena Sofia Adelsköld.

Barn:

 • Nils Ludvig Henning, född 1878-05-01 på Trollebo, död där 1880-12-01.
 • Henning Julius, född 1880-01-17 på Trollebo, död där 4/4.
 • Kerstin, född 1881-02-10 på Trollebo, död 1899-06-07 Salgutsered
 • Gertrud Teresia, född 1882-07-22 på Sandared i Sandhults socken, Älvsborgs län. Gift 1905-05-04 Sundet med lasarettsläkaren i Falkenberg RNO, med. licentiat Peter Åberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1898-11-28 med Valborg Halén, född 1874-12-16, död 1901-09-09, dotter av fabrikören Frans Johan Halén och Selma Emilia Matilda Steinmetz), född 1867-05-09 i Kattarps socken, Malmöhus län. Död 1936-11-19 i Göteborg.
 • Ludvig, född 1883-08-17 på Sandared, död 1884-02-02 Lövåsen s socken, Älvsborgs län.
 • Axel, född 1884-09-07 på Lövåsen, död där s. å. 8/9.
 • Elna Nilsdotter (Elena), född 1888-05-04 på Lövåsen. Gift 1916-05-04 i Alingsås kyrka ]] med kaptenen på övergångsstat vid Skaraborgs regemente Carl Gustaf Örn, född 1885-01-17 i Skövde

TAB 32

Ferdinand Detlof Bogislaus, (son av Nils Fredrik, tab 23), född 1809-05-07 på Vedbjörntorp i Fridene socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1826-11-08. Fänrik vid Västgöta regemente 1829-02-21. Löjtnant därst. 1839-05-11. Kapten 1850-01-25. Avsked 1854-03-28. Död 1888-11-30 i Hedvig Elenora förs, Stockholm. Gift 1847-03-19 i Lidköping med Maria Sofia Ulrika Reenstierna, född 1819-07-16 Ribbingstorp, död 1910-03-15 i Stockholm, dotter av kammarjunkaren Nils Svante Reenstierna, och Charlotta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Augusta Charlotta Sofia, född 1850-06-18 Ågården. Stiftsjungfru. En av stiftarna av och sekreterare i Kvinnoföreningen för fosterlandets försvar 1884–1920. GMiqml 1912-12-31. Död ogift 1920-10-03 i Engelbrekts förs, Stockholm. Har av trycket utgivit: Ur historien och sagovärlden (1890) samt under signaturen Augusta W-lt lämnat bidrag till tidskrifter och dagspressen.
 • Carl'' Gustaf Nils Ludvig, född 1852. Hovrättsråd. Död 1930. Se Tab. 33.

TAB 33

Carl'' Gustaf Nils Ludvig, (son av Ferdinand Detlof Bogislaus, tab 32), född 1852-07-31 Ågården. Mogenhetsexamen 1871-05-16. Student i Uppsala s. å. 18/9. Jur. filosofie examen därst. 1872-01-31. Jur. kandidat 1875-11-10. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/11. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 21/11 . Vice häradshövding under Göta hovrätt 1878-05-31. Amanuens i Svea hovrätt under skilda tider 1879–1881. T. f. fiskal i sistnämnda hovrätt 1882-01-16. Adjungerad ledamot 1884-05-05. Fiskal 1886-05-31. Assessor 1889-03-22. Hovrättsråd 1896-11-06. RNO 1897-09-18. Ledamot av riddarhusdirektionen 1903–1929. KNO2kl 1910-06-06. KNOlkl 1922-06-06. Avsked från hovrättsrådsämbetet s. å. 1/8. Ledamot av Patronatsnämnden. Död 1930-11-03 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 216). Gift 1907-10-22 i Stockholm med Anna'' Lindahl i hennes 2:a gifte, född 1872-02-01 i Urshults socken, Kronobergs län, dotter av godsägaren Carl Magnus Lindahl och Märta Esbjörn.

Barn:

 • Nils Gustaf Kristian, född 1910-01-29 i Stockholm. Köpman

TAB 34

Johan Vilhelm, (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1768-08-24 Källerö. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1785-01-31. Page hos prinsessan Sofia Albertina s. å. 21/8. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1792-08-10. Avsked 1796-10-26. Understallmästare hos bemälda prinsessa. Stallmästare hos konungen 1828-08-21. Död 1829-08-23 Sundsör. Ägde Stjärnholm i Nikolai socken, Södermanlands län 1807–1823. Gift 1798-03-01 i Stockholm med kammarfrun hos nämnda prinsessa Anna Christina Christiernin, född 1773-01-07, död 1846-08-27 i Linköping, dotter av majoren vid flottan Erik Vilhelm Christiernin (brorsons son till assessorn Carl Christiernin, adlad von Christiersson) och Beata Lovisa von Hesse.

Barn:

 • Albert Fredrik, född 1799-02-16 Flishult. Kadett vid Karlberg 1814-09-26. Utexaminerad 1817-09-23. Fänrik vid första livgrenadjärregementet s. å. 30/9. Löjtnant därst. 1828-03-19. Avsked 1830-07-01. Kammarjunkare s. å. Kammarherre 1859. Innehade egendomsagentur i Stockholm. Försvann 1863-02-25 och återfanns hans lik s. å. 18/4 uppflutet i sjön vid Friesens park å Djurgården. Gift 1838-12-25 i Stockholm med Emilia Magdalena Fredrika von der Burg, född 1790-06-04 i nämnda stad, död där 1867-07-14, dotter av mantalskommissarien Johan Fredrik von der Burg och Emilie Dalton.
 • Erik Vilhelm, född 1800-03-08 på Flishult, död s. d.
 • Lovisa Charlotta Margareta, född 1801-01-27 på Flishult. Död ogift 1885-03-10 i Stockholm.
 • Aurora Clementine, född 1803-06-02 på Flishult, död ogift 1888-09-29 i Linköping.
 • Carl Gustaf, född 1804. Ryttmästare och tullinspektor. Död 1879. Se Tab. 35.
 • Anna Vilhelmina, född 1806-04-19 på Flishult, död ogift 1832-10-24 på Sundsör.
 • Matilda Maria Helena, född 1807-11-12 på Flishult, död ogift 1851-05-02 i Linköping.
 • Sofia Margareta Constance, född 1815-03-17 på Sundsör, död 1910-09-21 i domk. förs, Linköping. Gift där 1837-08-29 med kaptenen vid första livgrenadjärregementet, RSO, GM, Jakob Pontus Bagge, född 1806-03-24 i Nättraby socken, (Blekinge län), död 1892-02-04 i nämnda stad.

TAB 35

Carl Gustaf, (son av Johan Vilhelm, tab 34), född 1804-08-28 Flishult. Korpral vid Smålands husarregemente 1821-04-00. Kornett därst. 1823-04-22 och vid livregementets husarkår 1824-09-21. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1828-07-04. Ryttmästare och regementskvartermästare därst. 1832-03-10. Avsked med tillstånd att utan lön kvarstå i regementet 1838-03-16. Avsked ur krigstjänsten 1839-11-29. Tullkammarföreståndare i Mariestad 1844-04-27. Tullinspektor vid Danviken s. å. 23/12 och i Ulricehamn 1849-04-18. Död 1879-01-04 i Ulricehamn. Gift 1834-08-17 Silarp med Märta Gabriella Wijk i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1829-09-27 i Stockholm med majoren Per Adolf Wästfelt, född 1783, död 1831), född 1807-06-27 i Stockholm, död 1882-07-09 i Ulricehamn, dotter av bankokommissarien Gabriel Wijk och hans 1:a fru Märta Sofia Wästfelt.

Barn:

 • Matilda Gabriella Christina, född 1835-11-12 Åsen, död 1929-11-20 i Ulricehamn. Gift där 1858-08-10 med kaptenen Olof Soop, född 1814, död 1861.
 • Gustaf Adolf Vilhelm Teodor Gustafsson, född 1839. Överstelöjtnant. Död 1923. Se Tab. 36

TAB 36

Gustaf Adolf Vilhelm Teodor Gustafsson, (son av Carl Gustaf, tab 35), född 1839-08-03 Åsen. Furir vid Älvsborgs regemente 1853-07-08. Avsked 1857-06-04. Furir vid nämnda regemente s. å. 1/8. Studentexamen i Lund 1858-05-22. Fanjunkares n. h. o. v. s. å. 20/7. Avsked 1859-05-30. Fanjunkare vid Västgöta regemente s. å. 15/6. Officersexamen 1860-03-02. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 9/5. Löjtnant därst. 1864-07-05. Kapten 1878-07-04. RSO 1883-11-30. Major 1886-01-14. Överstelöjtnant och 1. major 1892-04-24. Avsked 1894-08-24. Död 1923-11-26 i Borås, och begraven i Kölingareds socken, Älvsborgs län. Ägde Säby i Södra Vings socken, Älvsborgs län 1876–1903. Gift 1869-09-19 på Kölingsholm i Kölingareds socken, Älvsborgs län med Catharina Maria Wästfelt, född 1842-07-07 på nämnda egendom, död 1919-09-14 i Borås (Kölingareds förs, Älvsborgs län, db), dotter av kaptenen Carl Magnus Wästfelt och hans 2:a fru Clementine Johanna Carlén.

Barn:

 • Carl Ivar Gustaf, född 1873. Före detta bankkamrer. Se Tab. 37.
 • Erik Vilhelm Teodor, född 1874-11-15 på Säby. Agronom. Inspektor Aske. Ägde Kvarntorp i Sköllersta socken, Örebro län och arrenderade Rockesholm i Grythytte socken, Örebro län. Död 1926-06-11 i Örebro, och begraven i Kölingareds socken, Älvsborgs län. Gift 1920-03-26 i Göteborg (Karlskoga förs, Örebro län, vb) med Signe Otilda Müllern i hennes 2:a gifte, född 1874-06-28 i Bäckseda förs, Jönköpings län, dotter av hemmansägaren Karl Herman Müllern och Otilda Maria Beata, född Borg.
 • Bo Rikard Christer, född 1876-01-09 och död 1886-12-29 på Säby.
 • Märta Marie Louise (Lalla), född 1878-01-09 på Säby. Gift 1905-07-22 i Kapstaden med ingenjören Carl Johan Adolf Wästfelt född 1873, död 1935.
 • Carl Allan Napoleon, född 1881. Disponent. Se Tab. 39.

TAB 37

Carl Ivar Gustaf, (son av Gustaf Adolf Vilhelm Teodor Gustafsson, tab 36), född 1873-07-05 på Säby i Södra Vings socken, Älvsborgs län. Extra ordinarie tjänsteman i Borås enskilda bank 1894-02-05. Ord. tjänsteman 1895-02-14. T. f. kamrer därst. 1898 och ord. kamrer 1899-07-01, sedan hos bankaktiebolag Södra Sverige och därefter hos aktiebolag Svenska handelsbanken 1917-03-21. Avsked s. å. i maj. Inneh. sedan 1906-04-01 Skandias och Frejas försäkringsbyrå i Borås. Revisor. ÖRKHt 2kl med krigsdek. 1921-10-06. ÖRKOffHt2kl med krigsdek. s. å. 15/12. SMsjv 1923-05-11. TMM 1926-12-10. Försäkr.-aktiebolag Skandias GM 1930-06-01. Äg. fastighet i Borås. Gift 1899-10-24 i Rydboholms kyrka, Älvsborgs län med Elsa Charlotta Håkansson, född 1879-04-23 Rydal, död 1938-01-21 i Borås, jordfäst i Kinnarumma, Kölingareds förs, Älvsborgs län, (db nr 1), dotter av direktören Harald Håkansson och Ebba Hildegard Henrietta Nordenadler.

Barn:

 • Gustaf'' Adolf Ivarsson, född 1900. Försäkringstjänsteman. Se Tab. 38.
 • Rut Elsa Hildegard Maria, född 1907-01-14 i Borås. Stiftsjungfru. Gift 1934-03-28 i Rydboholms kyrka (Hedvig Elenora förs, Stockholm (vb nr 33) med civilingenjören Gösta Alexius Lidén, född 1902-07-11.
 • Margareta Elsa Märta, född 1908-07-22 i Borås. Stiftsjungfru. Gift 1943-05-08 i Borås (Oscars förs Stockholm (vb nr 165) med direktören Claes Gustaf Adolf Stedt, nr 1486, i hans 2:a gifte, född 1890.

TAB 38

Gustaf'' Adolf Ivarsson, (son av Carl Ivar Gustaf, tab 37), född 1900-11-06 i Borås. Studentexam, därst. 1921-05-26 . Student i Uppsala 1922-01-16. Filosofie kandidat därst. 1924-05-28. Kansliexamen 1927-05-30. Anställd hos försäkringsbolag. Gift 1934-05-05 i Seglora kyrka på Skansen Stockholm (Bromma förs, Stockholm (vb nr 41), med Anna-Lisa Signe Tebelius, född 1904-04-29 i Maria förs, Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Georg Janson och Signe Maria Lovisa Svensson.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1935-06-08 i Borås (fb nr 428).
 • Nils Ivar Georg, född 1937-06-22 i Borås.
 • Elsa, född 1942-11-04 i Gustav Adolfs förs, Borås, (fb nr 413)
 • Claes Gustaf

TAB 39

Carl Allan Napoleon, (son av Gustaf Adolf Vilhelm Teodor Gustafsson, tab 36), född 1881-05-31 Säby. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1897–1898. Anställd vid fabrikskontor i Borås 1899. Vistades i Tyskland och England för studier 1902–1904. Egen agenturverksamhet i Stockholm 1904–1914. Disponent för Broholms Threeplyfabrik i Ålems socken, Kalmar län 1914–1918. Verkst. direktör för aktiebolag Toledo i Stockholm 1919–1923 och för aktiebolag Kawe i Hälsingborg 1920–1934. Äg. hus i sistnämnda stad samt Lögda skogar i Fredrika socken, Västerbottens län sedan 1917. Gift 1:o 1915-12-02 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 188) med Alfhild Emilie Götilda Setterwall, från vilken han 1917 blev skild, född 1882-11-19 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Henrik Anders Setterwall och Alfhild Maria Constantia Billow. Gift 2:o 1924-12-14 i Köpenhamn (Kungsholms förs, Stockholm (vb nr 403) med Hildur'' Wallenqvist, född 1900-05-30 i Ulricehamn, Västra Götalands län. Dotter av borgmästaren Carl Abraham Wallenqvist och Laura Augusta Cornelia Wästfelt.

Barn:

 • 1. Bo, född 1916-10-01 i Stockholm (Ålems förs, Kalmar (fb nr 95). Se Tab. 39A.
 • 2. Lille-Mor, född 1925-10-05 i Hälsingborg (Norra Wrams förs, Malmöhus län (fb nr 44). Soc. studerande. Socionom, chefskurator vid Helsingborgs lasarett. Gift 1948-08-07 i Paris (Maria förs, Hälsingborg, vb nr 143) med civilekonom Rolf Herbert August Ragnvald Norström, född 1922-12-10 i Hälsingborg. Disponent vid Linköpings linnefabriks AB.

TAB 40

Erik Filip, (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1771-04-30 Gudebo. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1780. Kvartermästare därst. 1788-07-23. Page hos prinsessan Sofia Albertina s. å. 1/12. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1794-10-17. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1796-04-20. Transp, till Västgöta kavalleriregemente 1797-01-13. Ryttmästare och regementskvartermästare därst. 1805-02-09. Majors avsked 1812-02-04. Död 1820-01-20 i Skara. Gift 1815 med Brita Maria Pettersson i hennes 2:a gifte (g, 1:o. 1791-02-02 med domprosten i Skara Olof Westman, född 1750-02-23, död 1811-12-14), född 1775-08-13 i Uddevalla. Död 1858-02-22 i Skara, dotter av postmästaren i Uddevalla Claes Elias Pettersson och Margareta Julin.

Barn:

 • Johanna Charlotta Clara Emilia (Emma), född 1816-06-01 Hålltorp, död 1880-07-10 i Stockholm. Gift 1:o 1832-04-13 med konsuln Carl Erik Wästfelt, från vilken hon blev skild, född 1791, död 1866. Gift 2:o 1860-10-06 i Köpenhamn med kammarjunkaren Frans August Berzelius von Schéele, född 1832, död 1868.

TAB 41

Carl Gustaf, (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1773-03-22 på Gudebo. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1788-09-01. Ridpage vid hovet 1789-05-30. Premiäradjutant vid Västgöta kavalleriregemente 1791-09-14. Löjtnant i armén 1799-11-15. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1803-03-30. Ryttmästare därst. 1808-02-15. Avsked 1811-12-20. Död 1847-03-02 Skofteby. Gift 1807-12-27 i Bjurbäcks kyrka, Älvsborgs län med friherrinnan Catharina Margareta Fock, född 1782-08-03 Alebäck, död 1842-11-06 Stockared

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1809-03-30 Näs, död s. å. 3/11.
 • Carolina Charlotta, född 1810-09-21 på ryttmästarbostället Alebäck i Sävare socken, Skaraborgs län, död ogift 1903-12-22 i Skövde.
 • Alexander Johan, född 1811. Överste. Död 1892. Se Tab. 42.
 • Adolf Nils Filip, född 1814-04-13 på Häggatorp i Vedums socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1831-04-25. Furir därst. 1832-07-27. Sergeant vid Värmlands regemente 1834-03-29. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1838-09-28. Löjtnant därst. 1845-08-12. Död ogift 1853-03-01 i Kristinehamn.
 • Carl Mauritz (Moje), född 1818. Kapten. Död 1892. Se Tab. 43.
 • Anna Sofia (Anne-Sofie), född 1821-03-30, Lövberga, död 1889-05-07 i Göteborg. Gift 1855-08-04 Gammalstorp med lantbrukaren, sedan bokhållaren i Göteborg Carl Henry Wessberg, född 1833-01-04 i Göteborg.

TAB 42

Alexander Johan, (son av Carl Gustaf, tab 41), född 1811-09-18 på ryttmästarbostället Alebäck i Sävare socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Västgöta regemente 1828-07-05. Furir därst. 1832-06-24. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 20/1. Officersexamen s. å. 12/4. Löjtnant 1836-08-16. Adjutant vid tredje militärdistriktets stab 1851. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps beredningsutskott 1842-06-01–1844 och 1846-08-03–1868. Kapten 1853-03-01. Major 1858-07-17. LLA s. å. RSO 1860-05-05. Överstelöjtnant 1861-05-14. Överste och chef för nämnda regemente 1864-08-09. Ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns lägre lantbruksskolor 1864–1892. Deltog i krigsbefälets sammanträde i Stockholm 1865. Ledamot i styrelsen för veterinärinrättningen i Skara 1867–1886. Vice ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap 1867-08-05–1868-08-03, dess HL 1868-08-03. KSO 1873-05-14. Deltog i arméns fullmäktiges sammanträde i Stockholm 1878. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1879-02-21. Direktör för Göta kanals västra linje 1879–1885. Domänintendent i Skaraborgs län 1880. Erhöll nämnda läns hushållningssällskaps stora GM 1888. Död 1892-01-28 på Kungslena kungsgård i likanämnd socken, Skaraborgs län. Arrenderade Skotteby i Härene socken, 1842–1849. Ägde Gammalstorp med underlydande i Tuns socken, 1846–1870 och Mölltorp i Säters socken, 1853–1855, ägde del i Traneberg på Kållandsö 1846–1852, arrenderade Skålltorp i Skärvs socken, 1864–1869 och Kungslena 1876–1892 (alla i Skaraborgs län). Gift 1839-07-02 på Skofteby med Sofia Lovisa Geyer, född 1819-06-25 Uddeholm, död 1911-04-03 i Skövde, dotter av bergsrådet Jakob Gustaf Geijer och Carolina Elisabet Wästfelt.

Barn:

 • Adelina Elisabet Margareta, född 1840-05-08 på Skotteby, död ogift 1911-12-12 i Skövde.
 • Bror Jakob Holmfrid, född 1843-10-24 på Gammalstorp, död där 1851-03-29.
 • Lovisa Amalia Charlotta, född 1847-10-24 på Skofteby, död ogift 1911-04-02 i Skövde. Har av trycket utgivit: Tant Jeannas skymningsberättelser (1887), Hvad solstrålarna berättade (1888–1889, 2:a uppl. 1890) samt flera berättelser, såsom Mormors schatull, i tidskrifter.
 • Helmfrid, född 1852-02-02 på Gammalstorp, död där 1857-09-13.

TAB 43

Carl Mauritz (Moje), (son av Carl Gustaf, tab 41), född 1818-04-18 Simonstorp. Volontär vid Älvsborgs regemente 1834-05-21. Furir 1835-09-05. Officersexamen 1837-04-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1838-05-04. Lantmäteriexamen 1842-04-22. Löjtnant 1844-02-08. Kapten 1852-07-02. RSO 1864-05-03. Avsked 1868-06-18. Kamrerare vid Ulricehamns sanatorium 1886–1891. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1889. Död där 1892-10-16. Gift 1855-01-19 i Alingsås med Sofia Helena Cornelia Sjöcrona, född 1833-05-02 i Mariestad, död 1911-06-16 i Ulricehamn ]], dotter av kaptenen Carl Georg Sjöcrona, och Emma Tarras.

Barn:

 • Emma Margareta, född 1855-09-29 på Björkholm i Veddige socken, Hallands län. Lärarinna vid Ulricehamns privatskola. Avsked. Död ogift 1935-01-20 i Ulricehamn.
 • Carl Gustaf Alexander, född 1856-12-15, död 1863-09-10 i Timmele socken, Älvsborgs län.
 • Anna Sofia Carolina Lovisa, född 1858-06-01 Vårgårda ) Död 1937-01-13 i Ulricehamn (db nr 3).
 • Alfred Nils Mauritz, född 1860-04-30 i Timmele prästgård Älvsborgs län, död 1866-04-04 i Timmele socken.
 • Laura Augusta Cornelia, född 1867-07-21 i Ljungarums socken, Jönköpings län. Gift 1887-11-25 i Ulricehamn med borgmästaren i nämnda stad Carl Abraham Wallenqvist, född 1853-04-20 i Kulltorps socken, Jönköpings län, död 1908-01-30 i Ulricehamn.
 • Ebba Helena Catharina, född 1868-12-25 i Jönköping. Telefonist i Ulricehamn. Interurbantelefonist vid telegrafverket 1910-04-01.
 • Hedvig Marianne, född 1871-08-26 och död 1872-05-16 på Lilla Ekered i Brunns socken, Älvsborgs län.
 • Gabriella Georgina Gustava (Ellen), född 1874-09-16 i Kråkebo i Brunns socken. Anställd i Ulricehamns stads och Redvägs härads sparbank 1900. Kassör därst. Avsked 1935. GM s. å.
 • Knut Johan Cornelius, född 1876-03-02 och död 1879-06-29 i Kråkebo.
 • Axel Filip Vilhelm, född 1879-06-04 och död 1880-06-25 i Kråkebo.

TAB 44

Otto Didrik, (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1777-08-28 Gudebo. Student i Lund 1794. Hovrättsexamen s. å. Auskultant i Göta hovrätt 1795-04-21. Auditör vid Västmanlands regemente 1799-11-15. Överauditör 1809-06-29. Avsked 1814-07-12. Död 1836-11-28 i Stockholm. Han bevistade kriget i Norge och Finland 1808–1809. Gift 1814-07-31 Harg med Ulrika Mariana Dewall, född 1798, död 1849-12-14 i Stockholm (överkörd på Drottninggatan), dotter av krigsrådet Eric Carl Dewall och Charlotta Margareta Schönström.

Barn:

 • Carl Peter, född 1816. Kammarjunkare. Död 1897. Se Tab. 45.
 • Charlotta Ulrika, född 1817-08-28 på Mauritzberg i Östra Husby socken, Östergötlands län, död ogift 1896-02-15 i Stockholm.
 • Otto Vilhelm, född 1819-09-01 på Mauritzberg. Furir vid Södermanlands regemente 1836-07-25. Underlöjtnant därst. 1839-10-19. Löjtnant därst. 1843-11-20. Kapten 1857-12-04. Död ogift 1859-02-25 Eskilstuna.
 • Filip Mauritz, född 1821-04-01, död s. å. 10/5 på Mauritzberg.
 • Hedvig Mariana (Marianne), född 1823-02-14 på Mauritzberg. Död 1916. Gift 1848 med inspektören och bergsnotarien Per Löthman, född 1820-10-05 i Gävle, död 1862-02-00 i Finland.
 • Fredrik Filip, född 1825. Överstelöjtnant. Död 1895. Se Tab. 47.
 • Knut Mauritz, död 1828-01-20.
 • Gerhard, född 1828-12-22 Harg. Student i Uppsala 1848-06-03. Med. filosofie examen 1854-05-03. Med. kandidat 1858-05-29. Åtföljde som sekreterare generaldirektör C. J. Ekströmer på inspektionsresor sommaren 1859. Var biträdande läkare vid Sätra hälsobrunn somrarna 1861 och 1862. Med. licentiat 1862-11-22. Amanuens vid pediatriska kliniken i Stockholm 1863-02-10–1864-10-01. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1863-05-12. Amanuens hos sundhetskollegium 1864-12-18–1873-12-31. T. f. underläkare vid allmänna barnhuset 1866-02-01–1867-02-01. Anställd som läkare hos änkedrottning Josefina 1867-02-01. Livmedikus s. å. 17/9. RVO 1869-07-08. RPKO 1872-08-00. RSAO s. å. i sept. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1875–1879. OffItKrO 1875-05-00. RNO s. å. 1/12. Läkare och styrelseledamot vid stiftelsen Konung Oskar I:s minne 1876-04-01. Tjänstfri som livmedikus s. å. 7/9. Företog på kallelse av drottning Sofia en resa till Heidelberg, där drottningen då uppehöll sig, 1878. Tjänstg. läkare hos drottning Sofia s. å. 1/4. Ordförande i svenska läkaresällskapet arbetsåret 1878–1879. Ledamot av direktionen över nya elementarskolan i Stockholm 1880–1889. KBadZLO2kl 1882. KVO1kl 1883-05-15. Membre associé étranger de la Société française d'Hygiène ä Paris 1884. StOffRumKO 1885. TMO2kl s. å. Ledamot av direktionen för allmänna institutet för blinda och dövstumma å Manilla s. å. 13/2. Erhöll NO i briljanter 1887-05-14. Ledamot i styrelsen för Sabbatsbergs sjukhus 1889-10-04. Nämnda styrelses vice ordförande 1890. Promov. med. hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest med anledning av Uppsala möte 1893-09-06. KNO1kl 1894-04-28. OII:s Jmt 1897-09-18. Förste livmedikus 1898-09-30. Död 1899-09-25 på Drottningholm. Har av trycket utgivit åtskilliga medicinska skrifter.
 • Carl Edvard, född 1829-12-28, död ung.

TAB 45

Carl Peter, (son av Otto Didrik, tab 44), född 1816-05-03 Mauritzberg. Student i Uppsala 1835. Examen till rättegångsverken 1838. Extra ordinarie kanslist i justitiedepartementet s. å. Kammarjunkare 1841. Kanslist i krigskollegii aktuariekontor 1844-12-30. Avsked 1856. Vinhandelsagent i Stockholm. Död 1897-09-18 i nämnda stad. Ägde Frösunda i Solna socken, Stockholms län under några år från 1846. Gift 1845-10-31 i Gävle med Aurora Charlotta Löthman, född 1822-10-10, död 1895-08-05 i Stockholm, dotter av vice konsuln Lars Peter Löthman och Ulrika Rahm.

Barn:

 • Ulrika Virginia, född 1846-09-30 Stockholm, död där 1847-07-29 (29/8).
 • Carl Sigurd, född 1847-09-17 i Stockholm. Köpman i Bordeaux under firman C. S. Westfelt 1884. Död 1916-03-21 i Haga förs, Göteborg. Gift 1885-07-30 i Bordeaux med Martine Crauste, född 1846. Död 1910-11-16 i Bordeaux.
 • Sigrid Aurora, född 1849-06-12 i Stockholm, död där 1851-10-31.
 • Ulrika Cecilia, född 1851-06-10 i Stockholm, död ogift 1903-01-04 i Bordeaux.
 • Ivar Otto, född 1852-12-17 i Stockholm, död där 1854-04-03.
 • Ingeborg Aurora, född 1855-05-16 i Stockholm. Artist (genre- och porträttmålarinna). Död 1936-07-16 i Vasa förs, Göteborg (db nr 84). Gift 1893-12-06 i Stockholm med redaktören för tidningen Gotlänningen August Emil Eggertz, född 1854-11-18 i Femsjö socken, Jönköpings län, död 1912-06-18 i Göteborg.

TAB 46

Otto Gerhard Jakob, (son av Carl Peter, tab 45), född 1865-05-11 i Vaxholm. Bokhållare hos aktiebolag Stockholms handelsbank 1894. Kontrollant vid avdelningskontoret B i nämnda stad 1896. Sedan en tid köpman i New York. Sekreterare vid Halcyons sanatorium i Cal., U. S. A. Gift där 1900-04-19 med Florens Julia Collins, född 1871-01-25, dotter av Sheldon Collins och N. N. Newton.

Barn:

 • Otto Gerhard Jakob, född 1902-03-10 i New York. Ingenjör därst. Gift 1932-03-31 i Norfolk, Virg., U. S. A., med Margareta Marie Rangeley, född 1908-12-13 i Johnson City, Tenn., USA.

TAB 47

Fredrik Filip, (son av Otto Didrik, tab 44), född 1825-11-03 Mauritzberg. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1843-06-08. Officersexamen 1844-12-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1845-01-09. Löjtnant därst. 1854-04-04. Kapten i regementet 1860-05-09. Ledamot i artillerikommittén 1863 april–1865 april och 1868-03-04–1869-05-01. RSO 1868-06-03. RNS:tOO s. å. 8/10. Major 1874-05-21. Överstelöjtnant i armén 1878-02-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i armén s. d. Avsked ur armén 1890-11-07. Död 1895-03-30 i Stockholm. Gift 1852-09-15 på Gammelstilla i Torsåkers socken, Gävleborgs län med Matilda Ulrika Gussander, född 1826-10-26 på Säters bruk, död 1912-03-22 på Stäket (Eds förs, Stockholm, db), dotter av majoren Per Ulrik Gussander och Matilda Hedman.

Barn:

 • Per Otto Fredrik, född 1854-08-10 i Stockholm, död där 1866-01-23.
 • Anna Ulrika, född 1856-11-16 i Stockholm. Idkade konststudier i Italien, Paris, Wien och Hamburg. Innehade konstslöjdsateljé i Stockholm till 1907. Lärarinna vid Tekniska skolans högre konstindustriella avdelning. Död 1934-09-13 i Eds förs, Stockholm, db. Gift 1883-03-26 Kesäter med löjtnanten vid Svea artilleriregemente Carl Vilhelm Adolf Wall, född 1851-03-01 i Sala, död 1883-11-05 i Stockholm.
 • Sigrid Matilda, född 1859-07-06 på Drottningholm.
 • Knut Gerhard, född 1860. Före detta disponent. Se Tab. 48.
 • Maria Charlotta, född 1862-06-04 på Lännersta i Värmdö socken, Stockholms län, död ogift 1899-03-16 i Stockholm.
 • Axel Ulrik, född 1863. Direktör. Död 1929. Se Tab. 51.

TAB 48

Knut Gerhard, (son av Fredrik Filip, tab 47), född 1860-08-23 i K. Svea Artilleriregementes förs, Stockholm. Genomgick Applerums lantbruksskola 1878–1879. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1879. Utexaminerad 1881. Mejerielev 1881–1882. Studerade lantbruk i England och Skottland 1882–1883. Inspektor och förvaltare vid Salsta i Tensta socken, Uppsala län, Hansta och Åby i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län och Kersö i Ekerö socken, Stockholms län 1883–1890. Arrenderade Örby i Brännkyrka socken, Stockholms län 1891–1896. Disponent för Rådmansö torvförädlingsfabrik 1898–1914. Död 1937-06-17 på Stureby vårdhem i Eds socken, Stockholm och begraven i Eds förs, Stockholm (db nr 20). Gift 1898-07-02 på villan Granbacken i Danderyds socken, Stockholms län med Ellen Åberg, född 1869-12-04, död 1921-05-06 i Stockholm ]] och begraven i Danderyds socken, dotter av majoren Hjalmar Fredrik Åberg och Clara Helena Vilhelmina Ekermann.

Barn:

 • Carl Hjalmar Knutsson, född 1899. Violinist. Se Tab. 49.
 • Bo Gerhard Knutsson, född 1901. Trädgårdsarbetare. Se Tab. 50.

TAB 50

Bo Gerhard Knutsson, (son av Knut Gerhard, tab 48), född 1901-09-10 Räfsnäs. Trädgårdsarbetare. Maskinformare. Gift 1932-06-23 i Norrtälje (vb nr 20) med Anna Christina (Stina) Falk född 1908-07-24 i Matteus förs, Stockholm,dotter av drängen Carl Anton Falk och Anna Emilia Munther.

Barn:

 • Rolf Gerhard, född 1934-07-02 i Norrtälje.
 • Maud Christina, född 1938-04-19 i Norrtälje förs, Stockholms län.

TAB 51

Axel Ulrik, (son av Fredrik Filip, tab 47), född 1863-12-31 i Stockholm. Genomgick Skeppsholmens lantbruksskola 1881–1882. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1883. Utexaminerad 1885-10-17. Bitr. lärare därst. 1884. Förste lärare vid Tunbyholms lantbruksskola Kristianstads län 1885–1886. Agronom och försöksledare hos utsädesföreningen i Svalöv 1886–1889. Studieresa till Norge 1887 och till Danmark och Tyskland 1888. Kulturingenjör och sekreterare hos Mellersta Sveriges utsädesförening 1889–1895. Extra lärare vid Örebro läns lantmannaskola Kävesta 1893. Föreståndare för lantbruksskolan på sin egendom Kallersta i S:t Lars socken, Östergötlands län 1895–1906. Uppfinnare och skriftställare. Död 1929-03-21 i Norrtälje. Gift 1:o 1887-01-27 i Lund med Agnes Louise Nathorst, från vilken han blev skild 1905, född 1867-08-08 Alnarp. Död 1914-09-14 i Falköping (Linköpings förs, db). Dotter av professorn och föreståndaren för Alnarps lantbruksinstitut Hjalmar Otto Nathorst och hans 1:a fru Maria Charlotta Matilda af Georgii. Gift 2:o 1913-12-16 i Köpenhamn med Helga Josefina Frankenfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895-06-11 med disponenten Bernt Eugen Carlson, från vilken hon blev skild, född 1854-11-05), född 1872-12-02 i New Jersey, USA. Dotter av generalkonsuln och civilingenjören August Teodor Frankenfeldt och Vilhelmina Charlotta Harting.

 • Barn (kalla sig Nathorst-Westfelt):
 • 1. Elsa Maria Charlotta, född 1887-10-23 i Svalövs socken, Malmöhus län. Gift 1913-05-10 i domkyrkoförs, Linköping med baningenjören vid statens järnvägar, civilingenjören Erik August Åstrand, född 1881-02-03 i Sunds socken, Östergötlands län
 • 1. Axel Gerhard Fredrik, född 1888-12-23 i Svalövs socken. Död 1889-04-19 i Lund.
 • 1. Märta Agnes Ulrika, född 1890-02-21 i Örebro. Gift 1925-10-01 i Linköpings domkyrka (Sundsvalls förs, vb) med överläkaren vid Sundsvalls länslasaretts kirurgiska avdelning, med. doktor Karl Gustaf Holm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1912-07-25 med Berta Christina Groth, född 1880-01-28, död 1923-09-29, dotter av överjägmästaren Ernst Fredrik Groth och Julia Christina Vilhelmina Örtengren), född 1878-12-22 på Alters bruk i Piteå socken, Norrbottens län, död 1935-02-22 i Uppsala.
 • 1. Åke Oskar Axelsson, född 1892. Provinsialläkare. Se Tab. 52.

TAB 52

Åke Oskar Axelsson, (son av Axel Ulrik, tab 51), (kallar sig Nathorst-Westfelt), född 1892-06-02 i Örebro. Studentexamen i Linköping 1911-06-14. Med. kandidat i Stockholm 1916-09-09. Med. licentiat 1920. Diverse smärre förordnanden vid Löts och Lugnets sanatorier, Allm. BB i Stockholm samt å Uddevalla och Sundsvalls lasarett. Provinsialläkare i Ramsele distrikt av Västernorrlands län 1921-03-01–1927-08-31 . Samtidigt härmed läkare vid Utanede tuberkulossjukhem. Proviansläkare och järnvägsläkare i Fjugesta 1927-09-01–1932-02-29. Transp, till Fjugesta distrikt av Örebro län 1927-08-26 och till Röras distrikt 1932-02-19. Transport till Borås distrikt 1932-03-01. RNO 1940-11-15. Gift 1914-03-28 i Saltsjöbadens förs, Stockholm (vb nr 5) med Elsa Margareta Wall, född 1888-05-08 i Stockholm. Dotter av järnhandlaren i Stockholm Otto John Wall och Augusta Fredrique Charlotta Nordquist.

Barn:

 • Lars Sölve, född 1914-10-15 på Södra barnbördshuset, Stockholm (fb nr 2481). Utexaminerad från Örebro tekn. Skola 1934. Se Tab. 52A.
 • Brita Agnes Fredrika, född 1916-05-17 i Stockholm. Studentexamen i Saltsjöbaden 1934-05-16. Assistent vid SARA:s personalkontor i Stockholm. (Extra ordinarie socialinspektör i 8:e distriktet 1948-12-30). Yrkesinspektör vid yrkesinspektionen i Gävle distrikt. Gift 1949-07-17 i Ramsele gamla kyrka (Karlstads förs, vb nr 237) med instruktör Curt Georg Sandberg, född 1917-09-16 i Västerås. F d studiesekreterare.
 • Hans Åke Robert, född 1919-11-07 i Maria förs, Stockholm (fb nr 564). Se Tab. 52B.
 • Karin, född 1921-01-02 i Svärdsjö socken, Kopparbergs län (fb nr 3) (Maria förs, Stockholm, fb nr 90). Studerande vid Högre konstindustr. skolan. Konstnärinna. Gift 1949-03-05 i Köpenhamn (Storkyrk. förs, Stockholm, vb nr 39) med civilingenjören Svend Engelstoft-Jacobsen, dansk undersåte, född 1917-12-17. Baneområdeschef vid danske statsbaner
 • Gerhard Lennart, född 1923-01-28 i Ramsele socken, Västernorrlands län. Se Tab. 52C.
 • Jan'' Axel, född 1924-09-13 i Ramsele socken, Västernorrlands län (fb nr 110). Se Tab. 52D.

TAB 53

Carl Jakob Adolf, (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1781-03-04 Gudebo. Student i Lund 1794. Hovrättsexamen 1796. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1798-11-24. Fänrik därst. 1860-06-12. Löjtnant 1808-02-01. Kapten 1812-07-28. RSO 1822-07-04. Kapten och regementskvartermästare vid livregementets grenadjärkår 1826-09-21. Avsked med tillstånd att kvarstå som major i armén 1827-01-17. Död 1839-05-08 i Stockholm. Bevistade norska fälttågen 1808 och 1814. Gift 1808 med sin halvkusin, stiftsjungfrun Märta Magdalena Wästfelt, född 1786-02-05 Årås, död 1859-06-19 i Skara, dotter av överstelöjtnanten Adolf Fredrik Wästfelt och Margareta de Frese, B.

Barn:

 • Fredrik Adolf (Fritz), född 1809. Förste livmedikus. Död 1881. Se Tab. 54.
 • Nils Fabian, född 1811-03-20 Ängerås, död där 1812-08-26.
 • Emilia Charlotta Margareta, född 1812-08-03 på Ängerås, död 1892-09-05 i Björnlunda prästgård Södermanlands län. Gift 1853-11-15 i Trosa med kontraktsprosten, kyrkoherden i Björnlunda pastorat av Strängnäs stift, LNO, Carl Johan Nyqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839-02-18 med Sofia Vilhelmina Asperén, född 1817-08-22 i Eskilstuna, död 1850-07-03, dotter av ekonomidirektören Carl Adam Asperén), född 1807-05-24 Frösvidal, död 1891-10-31 i Björnlunda prästgård.
 • Carl Alfred, född 1814. Major. Död 1899. Se Tab. 57
 • Clara Matilda, född 1815-10-06 Näs, död ogift 1889-03-25 i Stockholm.
 • Otto Vilhelm Melker, född 1817-08-29. Lantmäteriauskultant. Död 1837-03-23.
 • Hedvig Sofia Ulrika (Hedda), född 1819-09-22 i Marums socken, Skaraborgs län, död ogift 1898-11-02 i Tullstorps prästgård Malmöhus län.
 • Axel Georg, född 1821. Landshövding. Död 1901. Se Tab. 58.
 • Gustava Elisabet Augusta (Betty), född 1823-01-26 på kaptensbostället Ackllnga i likan, socken, Skaraborgs län, död ogift 1906-04-14 i Stockholm.
 • Sofia Ulrika Magdalena, född 1826-09-11 i Skara, död 1896-08-23 i Malmö. Gift 1860-11-26 på kaptensbostället Hällestad nära Lund med grosshandlaren i Malmö Sven Henrik Silow i hans 2:a gifte (gift 1:o 1841-07-31 i Skurups kyrka med Anna Elisabet Petronella Angelin, född 1817 i Skurups socken, Malmöhus län, död 1859-01-15 i Malmö, dotter av vice häradshövdingen Nils Angelin och Sofia Elisabet Charlotta Lampa), född 1816-12-22 i Malmö, död där 1875-02-28.

TAB 54

Fredrik Adolf (Fritz) (översiktstab 16, son av Carl Jakob Adolf, tab 53), född 1809-12-03 på Ängerås i Varnhems socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1818-05-24. Student i Uppsala 1830-02-26. Med. filosofie examen 1835-12-12. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1836-04-01–15/12. T. f. bataljonsläkare vid flottans station i Karlskrona 1837-01-01–1843-08-01. Med. kandidat i Lund 1843-04-11. Stipendiat i flottan 1843-08-17–1848-01-01. Med. licentiat 1844-10-26. Kirurg. Magister 1845-04-09. T. f. stadsläkare i Trosa 1845-08-12–1846-05-09. Med. doktor 1846. Uppbördsläkare å fregatten Eugenie 1846-05-26–1847-07-06. Stadsläkare i Trosa 1847-07-07–1855-09-29. Provinsialläkare i Stockholms distrikt 1855-09-22–1857-01-16. Förste bataljonsläkare vid flottans station i Stockholm 1855-12-22. Ledamot av svenska läkaresällskapet s. å. RVO s. å. 28/4. Livmedikus hos hertigen av Östergötland 1857-05-06. RNassAdO 1858-07-00. RVO i brilj. 1858-08-10. RNO 1865-05-03. Förste bataljonsläkare vid Svea livgarde 1867-01-22. Regementsläkare vid nämnda regemente 1872-07-12. Tillika förste livmedikus s. å. 21/10–31/12. KVO1kl 1873-01-02. RCXIII:sO s. å. 28/1. Död 1881-10-30 i Stockholm. Uppförde på Djurgården det efter hans stamfader uppkallade skådetornet Westemansberg (nu Bredablick), där han under de sista åren även bodde. Gift 1842-01-30 på Kungsholms fästning vid Karlskrona med Emilie Sofia Jakobsson, född 1813-03-30 i nämnda stad, död 1878-02-10 i Stockholm, dotter av flaggjunkaren David Fredrik Jakobsson och Maria Christina Ekenberg.

Barn:

 • Carl Magnus Axel, född 1844. Kapten. Död 1884. Gift med Valborg Cecilia Zine, född 6/6, död 1938-10-29 i Oscars förs, Stockholm (db nr 238), dotter av Filip David Zins och Sofia Bovin. Se Tab. 55.
 • Fritz Emil, född 1848-04-05 i Trosa. Tandläkarelev hos hovtandläkaren L. Gift Collin i Stockholm 1865-05-03. Tandläkarkandidat 1866-05-23. Tandläkarexamen 1871-01-12. Död barnlös 1889-01-18 vid Bispberg i Säters socken, Kopparbergs län. Gift 1886-07-10 i Björnlunda prästgård Södermanlands län med Laura Gustava Rossander, född 1852-10-28 i Lindes landsförs, död 1919-10-04 i Säter, dotter av länsmannen Johan Franklin Rossander och Maria Catharina Hagström.
 • Oskar Alfred, född 1849-05-20 i Trosa. Kadett vid Karlberg 1865-05-22. Utexaminerad 1869-03-31. Underlöjtnant vid andra livgardet s. å. 9/4. Löjtnant därst. 1874-06-12. Biträdande lärare i praktiska kursen i skjutskolan vid Rosersberg 1877-07-11–18/9 och 1878-07-11–20/9. Kapten i regementet 1883-09-06 och vid regementet 1885-05-01. Beordrad att i Frankrike studera träng-, förvaltnings- och sjukvårdstruppers utbildning 1884-07-13–1885-01-01 och i Italien 1884-12-01–1885-11-30. Attaché vid beskickningen i Rom 1885-01-01–1/12. TMO3kl 1887-10-31. RSO 1890-12-01. Major 1891-07-14. Överstelöjtnant och 1. major 1896-03-13. SiamKrOSkl 1897-07-22. RNS:tOO s. å. 7/9. Överste och chef för Skaraborgs regemente 1898-11-07. KSO2kl 1902-06-16. Avsked 1906-04-07. KSO1kl s. å. 6/5. Död ogift 1908-01-18 i Stockholm.

TAB 55

Carl Magnus Axel, (son av Fredrik Adolf, tab 54), född 1844-02-07 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1858-03-01. Avgången från krigsakademien 1862-11-24. Ånyo antagen från 1863-05-26. Utexaminerad 1864-06-18. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 27/7. Löjtnant därst. 1866-08-07. Ordonnansofficer hos hertigen av Dalarne 1866–1873. RNS:tOO 1871-11-23. RAnh ABjO1kl 1873-04-15. RBadZLO 1874-11-23. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1874–1877. Kapten 1879-10-01. Död 1884-06-04 i Gävle. Gift 1879-02-18 i Stockholm med Valborg Cecilia Zins, född 1848-06-01 i nämnda stad.

Barn:

 • Signe Sofia Cecilia, född 1879-12-15 i Stockholm. Gift 1:o 1901-10-31 i Jakobs kyrka i Stockholm med direktören för aktiebolag Separator, före detta löjtnanten, KVO2kl, KNS:tOO2kl, m. m., Per Rikard Bernström, född 1875-05-12, död 1919-08-17 Vidbynäs. Gift 2:o 1921-10-18 i Stockholm med godsägaren Gustaf Adolf Wicander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1891-10-01 i Uppsala med Agnes Maria Johanna Mesterton, född 1858-11-08 i sistnämnda stad, död 19, dotter av professorn Carl Benedikt Mesterton och Maria Johanna Weman), född 1863-05-13
 • Axel Oskar Adolf, född 1881. Disponent. Se Tab. 56

TAB 56

Axel Oskar Adolf, (son av Carl Magnus Axel, tab 55), född 1881-06-08 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1900-05-17. Student i Uppsala 1901. Bruksbokhållare. Sekreterare i nordiska trävaruaktiebolag i Luleå 1904–1907. Disponent för Ifö kaolin chamottefabriksaktiebolag 1907. Tjänsteman hos aktiebolag Separator 1908–1911. Verkst. direktör för svenska centrifugaktiebolag och aktiebolag Rotator 1911. Vice verkst. direktör för aktiebolag Separator 1913. RVO 1918-06-06. Verkst. direktör i sistnämnda aktiebolag 1922. Tillika styrelseledamot i Eskilstuna stålpressningsaktiebolag, svenska stålpressningsaktiebolag Olofström, svenska centrifugaktiebolag, aktiebolag Rotator m. m. RNO 1926-06-06. KVO 1943-11-15. Gift 1908-06-22 med Elna Lallerstedt, född 1885-05-13, dotter av disponenten Carl Ernst Lallerstedt och Signe Myrin.

Barn:

 • Carl'' Axel Rikard, född 1909-05-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen därst. 1927-05-14. Student vid Stockholms högskola. Reservofficersexamen 1929-08-31. Fänrik i livregementets till häst reserv 1930-04-25. Underlöjtnant därst. 1932-04-29. Löjtnant 1934-05-04. Jur. stud. vid Stockholms högskola. Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1934-04-14. Antagen till attaché i Utrikesdepartementet 1935-06-06. Andre sekreterare i departementet 1939-05-05. Förordnad att t.v. vara andre sekreterare vid beskickningen i Washington 1940-09-27. Ordonansofficer hos H.K.H Hertigen av Dalarna. NyaSvM. Förordnad att vara förste legationssekreterare vid beskickningen i Washington 1943-07-30. Gift 1941-06-07 i New York med Frances Dimon Heyworth. Se Tab. 56A
 • Signe Marianne Cecilia, född 1910-06-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (fb nr 240). Stiftsjungfru. Äg. Gullringsbo och Ekenäs i Västergötland. Gift 1932-10-11 i Oskars kyrka i Stockholm (vb nr 199) med Lettlands konsul i Göteborg, ryttmästaren i livregementets till häst reserv, generalkonsul, delägaren i firman Adolf Bratt & C: o, kanslisten vid KMO, m. m., Gustaf'' Adolf Bratt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1923-01-27 med Ingrid Edgren, från vilken han 1931-09-05 blev skild), född 1894-09-17 i Jonsereds förs, Göteborgs och Bohus län, kammarherre, SRKGM 1971-10-08, innehavare av Brattkoncernen med 18 fartyg på olika linjer, VÄD, Lettlands konsul i Göteborg 1928–1936, Turk. generalkons. 1936–1946, Belgisk generalkons från och med 1946
 • Elna Vera Cecilia, född 1918-05-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (fb nr 129). Stiftsjungfru. Gift 1:o 1938-09-15 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 317) med tjänstemannen Carl Åke Teodor Collet, från vilken hon blev skild gn Stockholms läns RR:s utslag 1942-06-16. Gift 2:o 1947-04-27 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 175) med ingenjör Nils Henrik Gunnar Ekeroth, född 1918-11-13

TAB 57

Carl Alfred (översiktstab 17, (son av Carl Jakob Adolf, tab 53), född 1814-09-15 Näs. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1831-02-14. 2. Konstapel därst. s. å. i mars. 1. Konstapel s. å. i maj. Sergeant s. å. 28/8. Artilleriofficersexamen 1833-05-18. Fänrik vid Jönköpings regemente 1834-03-01. Lantmäteriexamen 1836-12-20. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1841-03-30. Löjtnant därst. 1842-09-14. Regementskvartermästare 1846-11-14. Kapten 1848-07-05. Kompanichef 1850-11-09. RSO 1860-06-24. Major 1864-04-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1879-01-31. Avsked ur armén 1891-01-23. Död 1899-08-21 i Malmö. Gift 1:o 1847-07-17 Abusa s socken, Malmöhus län med Marta Christina Elisabet Emilia Ljungman, född 1828-10-19 på Eliselund i nämnda socken, död 1855-02-10 på kaptensbostället Hällestad i likan, socken, dotter av kaptenen Samuel Henrik Ljungman och Ellsabet Vibecka Almén. Gift 2:o 1865-04-27 i Malmö med sin halvkusin Johanna Alfhilda Sofia Silow, född 1844-12-18 i nämnda stad, död 1866-02-28 i Hällestads socken, dotter av grosshandlaren Sven Henrik Silow och hans 1:a fru Anna Elisabet Angelin.

Barn:

 • 1. Märta Elisabet Eva Sofia, född 1847-12-24 på Eliselund, död 1914-05-04 på Trollängen i Hällestads socken. Gift 1880-01-17 Lillö med kontorschefen vid Skånes enskilda banks kontor i Halmstad Axel Gustaf Kjellberg, född 1833-06-20 i Böda socken, Kalmar län, död 1906-01-11 i Halmstad.
 • 1. Elisabet Emilia Hedvig Matilda, född 1849-01-05 på Eliselund, död 1894-04-27 på Trollängen. Gift 1870-11-25 på Hällestad med majoren vid södra skånska infanteriregementet, RSO, RVO, Otto Fredrik Giese, född 1836-04-13 i Gässie socken, Malmöhus län, död 1906-10-06 på Trollängen.
 • 1. Nikoline Marie'' Lovisa Christina, född 1850-06-05 på Eliselund, död 1925-03-27 på Blockhusudden vid Stockholm (Solna förs, db). Gift 1875-08-04 på Hällestad med majoren i armén, kaptenen i Älvsborgs reg:s reserv, läraren vid gymnastiska centralinstitutet, RSO, RVO, Carl Christian Adolf Silow, född 1846-05-25 i Malmö, död 1932-09-28 i Falun.

TAB 58

Axel Georg, (son av Carl Jakob Adolf, tab 53), född 1821-04-07 på kaptensbostället Storaliden i Horns socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1837-06-30. Student i Lund 1840-03-07. Furir s. å. 13/3. Officersexamen i Kristianstad s. å. 21/4. Lantmäterielev 1842-04-00. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente s. å. 7/5. Lantmäteriexamen 1844-04-20. Lantmäteriauskultant s. d. Avvittringslantmätare i Jämtlands län 1845-05-05–1846. Löjtnant 1847-04-07. Justerare av mått, mål och vikt i Jämtlands läns första distrikt 1858-10-08,–1869. Salpeteriuppbördsman i nämnda län 1859–1860. Kapten i kåren 1860-10-09. Ordförande i nämnden för reglering av prästerskapets löner inom Jämtlands län 1862–1869. RSO 1865-01-28. Ledamot i revisionsavdelningen under krigsbefälets sammanträde s. å. Major och chef för Västernorrlands beväringsbataljon 1869-08-23. Landshövding i Västerbottens län 1873-03-28. Ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1873–1891. KNO1kl 1876-12-01. Inspektor för högre allmänna läroverket i Umeå 1879–1891. LLA 1886. KmstkNO s. å. 1/12. Deltog i ordnandet av elementarläroverket för flickor i Umeå och var nämnda läroverks inspektor från dess stiftande till år 1891. Erhöll Västerbottens läns stora HushGM 1891. Avsked från landshövdingämbetet s. å. 13/11. Ledamot av riksdagens andra kammare 1892–1893. Erhöll såsom befrämjare av ostberedningen i Västerbottens län av allmänna svenska ostutställningen i Stockholm dess stora silverpokal 1895. Död 1901-04-04 i Linköping. Gift 1845-05-01 i Sunne prästgård Jämtlands län med Fredrika Emelie Backman, född 1828-04-01 på Frösön Jämtlands län ]], död 1900-08-01 Tryfall, dotter av kontraktsprosten Gunnar Backman och Anna Catharina Agorander.

Barn:

 • Emilie Anna Märta, född 1846-01-28 på militiebostället Orrviken i Sunne socken, död 1908-04-28 i Umeå landsförs. Gift där 1882-10-28 med föreståndaren för Västerbottens läns lantbruksskola Ytter-Tafle, direktören, RVO, Lars Johan Rudolf Kjellén, född 1840-03-07 i Tärby socken, Älvsborgs län, död 1913-04-28 i Umeå.
 • Betty Charlotta, född 1847-05-14 på Orrviken. död 1940-01-14 i Uppsala. Gift 1875-02-04 i Umeå med majoren i armén, kommissionslantmätaren i Jämtlands län, kaptenen i Jämtlands fältjägarreg:s reserv, RSO, Johan August Sandler, född 1836-11-14 i Östersund, död 1922-03-03 i Djurö socken, Stockholms län.
 • Hedda Sofia Matilda Elvira, född 1848-08-17 på Orrviken, död 1851.
 • Fanny Lucie, född 1850-01-07, död s. å. 23/1 i Sunne socken.
 • Fanny Lucie Armida, född 1851-05-14 på Frösön, död 1933-03-03 i Uppsala domkyrkoförs. Gift 1873-06-24 i Viksjö socken, (Västernorrlands län) med kontraktsprosten, kyrkoherden i Säbrå pastorat av Härnösands stift Alexander Emanuel Bill, född 1838-05-18 i Sundsvall, död 1921-05-07 i Säbrå socken, (Västernorrlands län).
 • Carl Axel Fritz Gunnar, född 1853-04-14 på Orrviken, död ogift 1920-04-28 i Säbrå prästgård.
 • Amelia Vilhelmina, född 1856-06-17 i Sunne socken, död 1857-07-17.
 • Alfred August Melker, född 1858. Kapten. Kommissionslantmätare. Död 1900. Se Tab. 59.
 • Hedda Vilhelmina Elvira, född 1860-03-10 Bellviken. Gift 1883-08-15 i Umeå med landssekreteraren Claes Otto de Frese, B, född 1845, död 1914.
 • Carl Ludvig Alexander, född 1864-07-25 i Sunne socken, död 1865-03-26.

TAB 59

Alfred August Melker, (son av Axel Georg, tab 58), född 1858-06-08 Orrviken. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1875-03-02. Mogenhetsexamen 1876-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 30/11. Transp, till Västernorrlands beväringsbataljon., nu regemente, 1878-05-31. Lantmäterielev s. å. 17/6. Student i Uppsala 1879. Lantmäteriexamen 1883-05-15. Lantmäteriauskultant s. d. Löjtnant 1885-10-02. Vice kommissionslantmätare i Västerbottens län 1891-04-09. Kapten 1895-07-05. Kommissionslantmätare i Västerbottens län 1896-06-13. RSO 1899-12-01. Död 1900-02-07 i Umeå. Gift 1885-10-06 i Stockholm med Maria Lovisa Larsson, född 1861-11-23 i Södertälje, död 1942-07-10 i Linköping (domkyrkoförs, db 172), gravs. i Umeå (stads förs, db nr 70), dotter av lantbrukaren Lars Erik Larsson och Sofia Larsson.

Barn:

 • Döfött flickebarn, född 1887-05-16 i Umeå landsförs
 • Maria Margareta (Greta), född 1891-08-27 i Umeå. Gift i Umeå 1910-11-02 med ryttmästaren i Norrlands dragonreg:s reserv direktören i aktiebolag Svenska handelsbanken i Söderhamn Oskar Antonius Markstedt, född 1883-06-08 i Skellefteå
 • Märta Magdalena Emilie Sofia, född 1897-08-06 i Umeå. Telegrafist. Gift 1921-10-10 i Karlbergs slottskapell (Umeå stads förs, vb) med majoren vid flygvapnet, adjutanten hos konungen, RSO, m. m. Erik Georg Gardin, från vilken hon 1928-03-22 blev skild genom Linköpings rådhusrätts utslag 1928-03-02, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1928 med Greta Arnander), född 1891-10-10 i Hallens socken, Jämtlands län.

TAB 60

Axel (son av Alfred August Melker, tab 59), född 1886-06-22 i Umeå landsförsaml. Mogenhetsexamen 1904-06-09. Volontär vid Västerbottens regemente s. å. 11/6. Sergeant därst. 1905-09-29. Elev vid krigsskolan s. å. 5/10. Fanjunkare 1906-08-23. Officersexam, s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1908-12-12. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1910–1912. Kapten 1918-12-18. Lärare i gymnastik vid högre allm. läroverket i Umeå 1924-04-20. RSO 1927-06-06. Överförd på övergångsstat s. å. 18/6. Avsked 1936-09-25. RVO 1941-04-01. Major i Armén 1941-06-20. Avsked som gymnastiklärare vid h.a. lärov. i Umeå 1949-07. Gift 1921-08-06 i Rytterns kyrka Västmanlands län med Karin Esseen, född 1889-10-06, dotter av godsägaren och kronolänsmannen Carl Eugen Esseen och Nanny Adolfina Ringström.

Barn:

 • Karin Margareta (Catharina), född 1924-09-24 i Umeå, liksom systern. Gymnastiklärare vid Ressinskolan i Nyköping.
 • Ulla-Brita, född 1926-07-26 i Umeå stadsförs, Västerbottens län.

TAB 61

Erik, (son av Alfred August Melker, tab 59), född 1889-07-20 i Umeå. Mogenhetsexam, därst. 1908-06-11. Officersvolontär vid Västerbottens regemente s. å. 12/6. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1914-12-23. Intendentsexamen 1921-05-21. Löjtnant vid intendenturkåren s. å. 29/6. Kapten därst. s. d. Regementsintendent vid Västerbottens regemente 1921–1925. Expeditionsintendent vid IV arméfördelningen 1925–1927 och vid östra arméfördelningen 1928–1931. Lärare vid militärförvaltningskursen sedan 1925. Regementsintendent vid fälttelegrafkåren 1931. RSO 1931-06-06. Major vid kåren 1936-03-27, överstelöjtnant i armén 1943-03-19, stabsintendent vid IV militärbefälsstaben. Gift 1916-10-07 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm, vb) med Eva Aimée Henriette Bergenstråhle, född 1894-09-11 i Uppsala, dotter av översten Carl Gillis Alexander Bergenstråhle, och Hedvig Aimée Albertina von Bahr.

Barn:

 • Maj Eva, född 1918-05-13 i Umeå. Gift 1:o 1943-07-05 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 295) med kaptenen vid flygvapnet Kjell Lagerström, från vilken hon blev skild, född 1913-05-25 gm Stockholms läns RR:s utslag 1944-11-27. Gift 2:o 1945-10-06 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 533) med disponenten Hjalmar Flodin, född 1901-10-25 i Stockholm, utexaminerad från Schartaus handelsinstitut 1920, anst i AB Vin & Spritcentralen 1920, hos firman Bros. Santos i Funchal, Madeira 1925, chef för för Vin & Spritcentralens anläggningar på denna plats 1935–1939, svensk vicekonsul på Madeira, disponent i AB Eurasia i Stockholm 1943–1946

TAB 62

Axel Ferdinand, (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1786-08-23 Gudebo. Volontär vid Skaraborgs regemente 1787. Rustmästare därst. 1790-10-03. Sergeant 1801. Fanjunkare 1805. Fänrik 1806-01-13. Transp, till Närkes och Värmlands regemente 1810-05-08. Löjtnant därst. s. å. 27/11. Kapten 1815-01-17. RSO 1829-08-31. Avsked 1841-02-08. Död 1843-09-22 Tolerudstorp. Gift 1815-09-17 på Uddeholms bruk i Råda socken, Värmlands län med stiftsjungfrun Maria Uggla, född 1792-03-01 på Föskefors bruk i Ekshärads socken, Värmlands län, död 1872-11-15 Sunnanå, dotter av bruksägaren Johan Fredrik Uggla, och Christina Charlotta Geijer.

Barn:

 • Axel Ferdinand, född 1816-08-07. Sergeant vid Värmlands regemente 1817-11-14. Död ogift 1839-07-12.
 • Fredrik Hjalmar, född tvilling 1820-06-21, död s. å. 21/12 Angersby
 • Charlotta Elisabet Stefania (Fanny), född tvilling 1820-06-19 på Angersby, död 1903-12-16 på sin egendom Linnerud i Holms socken, Älvsborgs län. Gift 1851-08-10 på Hertsöga i Grava socken, Värmlands län med egendomsägaren Johan Jakob Hagstén, född 1803-11-30 i Sunne socken, död 1881-11-30 på Sunnanå.
 • Carolina Axeliana (Nanna), född 1827-10-10 på Angersby. Gift 1862-07-16 Framnäs med tandläkaren i Karlstad Erik August Nyfors, född 1833-05-27 i Stockholm, död 1878-06-10 i förstn. stad.
 • Georg Gustaf Skoglar, född 1832. Kapten. Död 1874. Se Tab. 63.

TAB 63

Georg Gustaf Skoglar, (son av Axel Ferdinand, tab 62), född 1732-10-06 Angersby. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1857-02-02. Studentexam, i Uppsala s. å. 10/10 och officersexamen 1858-04-26. Avsked från Värmlands fältjägarregemente s. å. 17/7. Furir vid Bohusläns regemente s. å. 17/8. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1859-11-08. Löjtnant därst. 1860-02-26. Kapten 1871-11-28. Död 1874-07-13 i Visby. Har gjort sig känd som skriftställare, vanligen under signaturen Kosciusko. Gift 1864-09-02 i Visby med Adelaide Carolina (Adèle) Gustava Du Rietz, född 1845-02-15 i Karlskrona, död 1896-06-02 i Stockholm, dotter av kaptenlöjtnanten Fredrik Gustaf Du Rietz, och Hedvig Catharina Bagge.

Barn:

 • Adolf, född 1866-01-29 i Stenkumla socken, på Gotland. Sjukgymnast i Königsberg. död 1944-07-09 (S:t Eriks sjukhus) i S:t Jacobs förs, Stockholm (db nr 38). Gift 1898-12-01 med Helen Marta Hensel från Danzig, född 1873-06-02 i Pagelinen förs, Öst Preussen, Kreis Johannesburg
 • Axel Fredrik, född 1867-08-02 i Stenkumla socken. Bokhållare. Död ogift 1891-02-21 i Stockholm.

TAB 64

Adolf Fredrik, (son av Nils, tab 13), till Årås i Kölingareds socken, Älvsborgs län. Född 1751-04-15 Margreteholm. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1765-08-08. Livdrabant 1770-05-03. Stabskornett vid nämnda regemente 1771-07-03. Stabslöjt- nant därst. 1775-12-20. Ryttmästare 1785-09-27. Major 1798-03-29. RSO 1801-11-23. Överstelöjtnant i armén 1803-03-30. Avsked s. d. Död 1808-09-01 Björkön Gift 1776-11-24 på Årås med sin kusin Margareta de Frese, född, tvilling 1756-03-04 på Almsåsen i Ryda socken, Skaraborgs län, död 1830-07-19 i Skara, dotter av överstelöjtnanten Paul Joakim de Frese, B, och Anna Brita Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • Nils, född 1777-01-20 på Årås. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1786-04-12. Löjtnant därst. 1802-02-24. Kapten 1808-02-01. Död barnlös 1809-08-12 i Marstrand. Gift 1799-12-29 Torp med Christina Petronella Wåhlberg, född 1775, död 1845-05-29 i Stockholm.
 • Anna Charlotta, född 1778-04-19 på Årås, död där 1779-12-14.
 • Joakim, född 1779-10-13 på Årås, död där 1780-01-21.
 • Adolf Joakim, född 1780-08-23. Student i Lund 1795.6
 • Carl Vilhelm, till Årås, som han försålde. Född 1781-01-17 på Årås. Sekundkorpral vid livgrenadjärregementet 1793-01-20. Page hos kronprinsessan Sofia Albertina 1795-10-30. Fänrik vid livgrenadjärreg:s rothållsdivision 1797-12-10. Kornett vid Västgöta dragonregemente 1802-01-11. Löjtnant därst. 1808-01-16. Stabsryttmästare 1810-09-18. Avsked från regementet 1816-04-30 och 1819-10-12 ur armén. Död 1848-06-14 i Stockholm. Bevistade krigen i Pommern 1807, Norge 1808 samt Tyskland och Norge 1813–1814. Gift 1822-11-10 med Maria Magdalena Bergström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1849 med kyrkoherden i Norunga pastorat av Skara stift Anders Thorbjörnsson, född 1797-11-18 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län, död 1864-11-14 i Norunga prästgård), född 1800, död 1871.
 • Göran Magnus, född 1782-03-23 på Årås. Arrendator inom Västergötland. Död barnlös 1840-05-25. Gift 1809-09-26 på Foxerna vid Skara med Hedvig Sofia Arsenius, född 1792-01-01 i Skara, dotter av häradshövdingen Georg Arsenius och Beata Sofia Ekeberg.
 • Johan Fredrik, född 1783-06-08 på Årås, död ogift 1805 i Västindien.
 • Gustaf Adolf, född 1784. Löjtnant. Död 1849. Se Tab. 65.
 • Märta Magdalena, född 1786-02-05 på Årås. Stiftsjungfru. Död 1859-06-19 i Skara. Gift 1808 med sin halvkusin, majoren Carl Jakob Adolf Wästfelt, född 1781, död 1839.
 • Anna Charlotta Gustava, född 1787-08-08 på Årås. Stiftsjungfru. Död 1851-06-27 i Skara. Gift 1810-05-20 med underlöjtnanten vid arméns flotta Axel Thulin, född 1779-07-09 i Göteborg, död 1840-01-09.
 • Fredrika Matilda, född 1789-02-07 på Årås, död där 1791-02-16.
 • Johan Ulrik, född 1790. Överjägmästare. Död 1864. Se Tab. 68.
 • Bengt Henrik, född 1791. Kapten. Död 1852. Se Tab. 69
 • David Samuel, född 1794-01-16. Gick till sjöss och hördes sedan ej av.
 • Sofia Margareta, född 1795-07-06 i Böne socken, Älvsborgs län, död 1875-09-29 i Skara. Gift 1:o 1814-12-24 Flämslätt med kyrkoherden i Böne, Knätte, Liareds, Kölingareds och Fivlereds församl:s pastorat av Skara stift, kontraktsprosten, filosofie doktorn Claes Gustaf Warholm, född 1786-04-19 i Leksbergs socken, Skaraborgs län, död 1837-12-17 i Böne prästgård. Gift 2:o 1843 i Böne socken, med komministern i nämnda pastorat Johannes Lönnergren, född 1802-09-11 i Böne socken, död där 1851-07-03.
 • Måns Fredrik, född 1797-06-17. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1814-07-15. Fanjunkare därst. s. å. 4/12. Fänrik 1815-05-22. Löjtnant därst. 1819-05-12. Död ogift 1827-03-01 i Skara.
 • Knut Adolf, född 1798-09-14, död 1800-02-12.

TAB 65

Gustaf Adolf, (son av Adolf Fredrik, tab 64), född 1784-11-23 i Böne socken, Älvsborgs län. Furir vid Göta artilleriregemente 1798-06-27. Sergeant därst. 1800-08-05. Underlöjtnant s. å. 8/9. Stabslöjtnant 1809-02-23. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1810-09-06. Död 1849-01-28 och begraven i Ryda socken, Skaraborgs län. Gift 1810 i Göteborg med Johanna Christina Neuman, född 1785-01-19 i nämnda stad, död 1876-10-02 Åsen, dotter av överinspektören vid Ostindiska kompaniet Mårten Neuman.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1811-11-19 på Örnsjöberg i Skara landsförsaml.
 • Mårten Markus Adolf, född 1813. Kustsergeant. Död 1857. Se Tab. 66.
 • Carl Johan Georg, född 1814. Kapten. Död 1864. Se Tab. 67.
 • Emma Aurora Constantia, född 1816-01-21 Flämslätt, död 1885-12-02 i Göteborg. Gift 1841-10-01 på Kastellegården i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län med löjtnanten friherre Carl Bennet, född 1800, död 1869.
 • Robert Samuel Teodor, född 1818-08-13 på Flämslätt. Artillerist 1837-09-15. Konstapel vid Vendes artilleriregemente 1838-07-29. Sergeant därst. 1840-11-21. Död ogift 1842-09-29 i Kristianstad.
 • Anna Hardina Johanna (Dina), född 1820-07-31 Håkantorp, död ogift 1907-03-26 i Mariestad.
 • Paul Joakim David, född 1823-06-19, död 1839.
 • Hedvig Sofia Margareta (Hedda), född 1825-04-22 på Håkantorp, död 1893-09-21 i Göteborg. Gift 1855-05-24 i Vänersborg med grosshandlaren i Göteborg Mauritz Bergman, född 1820-05-02 i Karlstad, död 1906-05-21 i Göteborg.
 • Sara Charlotta Gustava (Lotten), född 1827-04-17 på Håkantorp, död ogift 1923-04-09 i Göteborg.

TAB 66

Mårten Markus Adolf, (son av Gustaf Adolf, tab 65), född 1813-04-03 i Vings socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1825-04-20. Furir därst. 1827-12-10. Sergeant 1833-12-30. Avsked 1834-04-21. Kustsergeant 1836. Död 1857-01-24 Malevik. Gift 1844 med Anna Hansdotter Svensson, född 1821-03-21, död 1872-11-05 i Varberg.

Barn:

 • Gustaf Henrik Teodor, född 1845-10-30, död.
 • Johanna Sofia Constantia (Hanna), född 1849-08-15 död 1941-02-05 i Borås och jordf. därst. Gravs. i Varberg (db nr 19).
 • Bror Charles Vilhelm, född 1851-09-09, död 1856-03-12.
 • Josef Frans August, född 1854-11-01, död 1855-07-07.

TAB 67

Carl Johan Georg, (son av Gustaf Adolf, tab 65), född 1814-04-21 i Värnhems socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1827-12-20. Furir därst. 1829-08-07. Avsked 1835-02-15. Sergeant vid Bohusläns regemente s. å. 15/4. Fanjunkare därst. 1837-06-24. Underlöjtnant s. å. 15/12. Löjtnant 1844-10-31. Kapten 1858-07-17. RSO 1864-01-28. Död s. å. 29/6 Backamo. Gift 1844-12-12 Ormå med sin kusin Peggy Henriette Amalia Wästfelt, född 1820-09-22 Ramberg, död 1897-02-21 vid Sandarne vid Söderhamn, dotter av kaptenen Bengt Henrik Wästfelt och hans 1:a fru Jeanette Amalia Carlheim-Gyllensköld.

Barn:

 • Carl Gustaf Henrik, född 1845-07-26 Kroken s socken, Göteborgs och Bohus län. Elev vid Chalmers tekniska skola i Göteborg 1862-09-12. Utexaminerad 1865-06-15. Bokhållare vid Sandarne sågverk s. å. 4/11. Inspektor därst. 1873. Död ogift 1897-04-01 vid Sandarne.

TAB 68

Johan Ulrik, (son av Adolf Fredrik, tab 64) född 1790-11-16 Årås. Student i Uppsala 1804–18058. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1805-08-28. Styckjunkare därst. Fänrik vid Bohusläns regemente 1806-12-20. Löjtnant därst. 1810-03-26. Avsked 1811-10-22. T. f. överjägmästare i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län 1823-09-02. Avsked 18398. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1864-10-18 Munkedal. Bevistade fälttågen i Pommern 1805–1806, i Norge 1808 och i Tyskland 1813–1814. Gift 1:o 1811 med Stefana Elisabet Norberg, född 1789-08-08, död 1833-12-17 i Strömstad, dotter av9 handlanden i nämnda stad Christoffer Norberg och hans 1:a hustru Ebba Christina Schough. Gift 2:o 1838-10-05 Billegården o. R.) med friherrinnan Ulrika Christina (Ulla) Bennet, född 1808-01-22 i Seglora socken, Älvsborgs län, död 1883-12-14 Kuröd, dotter av kaptenen friherre Gustaf Ulrik Bennet, och Sara Cecilia Gustafsson Säfvendal.

Barn:

 • 2. Sara Margareta Sofia, född 1839-07-22 på Kastellegården Göteborgs och Bohus län, död. Gift 1858-02-06 Hultås med bruksägaren Hilmer Alexis Schiller, född 1826-05-05 i Uddevalla, död där 1874-04-30. Fru Schiller, född Wästfelt, ägde Kuröd i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1840-10-15 på Kastellegården, död utrikes.
 • 2. Carl Daniel Ludvig, född 1842-08-01, död 1845-01-19.
 • 2. Anna Charlotta Constantia, född 1844-09-12 på Kastellegården, död 1923-12-11 i Örebro och jordfäst i Lerbäcks kyrka Örebro län. Gift 1871-09-12 på Kuröd med kontraktsprosten, kyrkoherden i Lerbäcks församl. av Strängnäs stift Adolf Vilhelm Conrad Callmander, född 1846-01-01 i Örebro, död 1910-06-12 i Lerbäcks prästgård.

TAB 69

Bengt Henrik, (son av Adolf Fredrik, tab 64), född 1791-08-02 Årås. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1794-01-28. Fänrik därst. 1795-06-14. Transp, till Bohusläns regemente 1812-06-09. Löjtnant därst. 1813-02-02. Kapten 1819-10-12. RSO 1836-07-04. Postmästare i Kungälv 1846-11-19. Död där 1852-12-28. Gift 1:o 1818-03-17 Fridensborg med Jeanette Amalia Carlheim-Gyllensköld, född 1796-05-08 på Stora Åby Östergötlands län, död 1839-07-22 Ormå, dotter av majoren Johan Adolf Carlheim-Gyllensköld, och hans 1:a fru Fredrika Christina Hadorph. 2:0 1841-05-09 Nobynäs med stiftsjungfrun Vilhelmina Carlheim-Gyllensköld, född 1799-07-21 på nämnda egendom, död 1842-09-22 på Ormå, dotter av överstelöjtnanten Svante Mauritz Carlheim-Gyllensköld, och Maria Lovisa Barnekow. Gift 3:o 1852-10-15 i Kungälv med Carolina Vilhelmina Augusta Tham, född 1806-02-18 i Göteborg, död 1876-05-15 i Kungälv, dotter av kaptenen Vilhelm Tham, och Christina Arfvidsson.

Barn:

 • 1. Adolf Henrik, född 1818. Tullöveruppsyningsman. Död 1890. Se Tab. 70.
 • 1. Johan August Vilhelm (John), född 1819. Kustvakt till häst. Död 1899. Se Tab. 71.
 • 1. Peggy Henriette Amalia, född 1820-09-22 Ramberg, död 1897-02-21 i Sandarne vid Söderhamn. Gift 1844-12-12 på Ormå med sin kusin, kaptenen Carl Johan Georg Wästfelt, nr 1835, född 1814, död 1864.
 • 1. Henrietta Elisabet Vilhelmina, född 1822-12-24 på Ramberg, död 1893-07-26 i Herrljunga i likan, socken, Älvsborgs län. Gift 1846-02-01 på Ormå med kommissionslantmätaren i Göteborgs och Bohus län, majoren, kaptenen vid Bohusläns regemente, RSO, Magnus Hanson, född 1806-06-29 i Marstrand, död 1879-10-16 på Stora Risby i Hålta socken, Göteborgs och Bohus län.
 • 1. Hilma Amanda Henrika Amalia Eglantina, född 1826-08-18 Västsjö Gift 1847-12-29 i Kungälv med tullbevakningskontrollören Claes Vilhelm Virgin, född 1817, död 1897.
 • 1. Amalia Reinholdina, född 1829-05-30, död s. å. 2/6.
 • 1. Johanna Mariana Bernhardina, född 1831-02-26 i Uddevalla, död 1891-10-04 i Stockholm. Gift 1866-05-01 i Kungälv med lantbrukaren Gottfrid Rodhe, från vilken hon blev skild, född 1826-12-30 i Harplinge socken, Hallands län, död 1902-11-21 i Göteborg.
 • 1. Hildegard Amalia Josefina, född 1834-04-29 på Ormå, död 1908-06-26 på Sjöred, Nödinge förs, Älvsborgs län. Gift 1863-12-10 i Kungälv med lantbrukaren August Fredrik Wennerholm, född 1833-12-10 Trankärr, död 1901-02-21 på Sjövik och begraven på Kungälvs kyrkogård.
 • 1. Ulrik Viktor Fritiof, född 1838. Baningenjör. Död 1906. Se Tab. 72.

TAB 70

Adolf Henrik, (son av Bengt Henrik, tab 69), född 1818-03-27 Fridensborg. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1828-06-07. Furir. Avsked 1837-04-15. Kustsergeant. Överuppsyningsman vid tullbevakningen i Göteborg 1860-02-15. Avsked 1887. Död 1890-09-13 i Göteborg. Gift 1847-12-28 i Falkenberg med Elisa Ulrika Cullberg, född 1819-01-21 i Ronneby, död 1904-11-18 i Ekby prästgård Skaraborgs län.

Barn:

 • Amalia Ulrika, född 1849-03-16 i Göteborg, död 1914-01-19 i Ekby prästgård, Ekeby förs. Gift 1877-07-10 i Göteborg med kyrkoherden i Ekby pastorat av Skara stift Johan Gustaf Jungner, född 1841-06-22 i Norra Härene socken, Skaraborgs län, död 1927-02-24 i Vänersborg.
 • Bengt Gustaf Vilhelm, född 1851-08-29 i Göteborg. Först kontorist, sedan handlande i nämnda stad. Ångfartygskommissionär. Död 1908-06-14 i Stockholm (Oscar Fr. förs, Göteborg, db). Gift 1901-03-23 i Göteborg med Dalia Georgina Ström, född 1857-03-23, död 1929-03-29 i Carl Johans förs, Göteborg ]], dotter av löjtnanten J. A. Ström och N. N. von Reis.

TAB 71

Johan August Vilhelm (John) (son av Bengt Henrik, tab 69), född 1819-10-17. Kustvakt till häst. Död 1899-07-01. Gift 1851-12-26 med Laurina Andersson, född 1831-05-20, död 1914-06-17 i Varberg.

Barn:

 • Axel Georg Henrik, född 1852-11-06. Har överflyttat till Nordamerika. Gift 1886 med Lina Ryning, född 1854.
 • Gustaf Vilhelm Romanus, född 1854-08-09, död 1858-07-19 i Varberg.
 • Vilhelmina Amalia Laurentia, född 1859-11-18, död 1861-11-13.
 • Gustaf Vilhelm Pontus, född 1862-11-20. Handelsbokhållare. Död 1885-10-06 i Varberg.
 • Gertrud Vilhelmina Laurentia,, född 1867-07-30 i Varberg, död ogift 1935-07-20 i Borås.

TAB 72

Ulrik Viktor Fritiof, (son av Bengt Henrik, tab 69), född 1838-09-14 Ormå. Anställd i handelsflottan 1854–1856. Elev vid Chalmers tekniska skola 1857. Utexaminerad 1859. Elev vid järnvägsbyggnader 1857–1859. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1860–1872. Stationsingenjör vid Bergslagsbanan 1872–1877. Ingenjör vid Stockholms hamnbyggnader 1878. T. f. baningenjör i andra distriktet av statens järnvägar 1879. Ord. 1880-01-01. RVO 1900-12-01. Död 1906-02-14 i Uppsala. Gift 1:o 1866-12-11 i Solna socken, Stockholms län med Anna Cajsa (Anna Catharina) Carlsson, född 1842-05-10 i Egby förs, Kalmar län , död 1878-10-06 i Stockholm, dotter av lantbrukaren, arrendatorn i Egby Magnus Carlsson och Anna Cajsa (Anna Christina) Andersdotter (Andersson). Gift 2:o 1885-03-20 i Ovansjö socken, Gävleborgs län med Johanna (Hanna) Andersson, född 1859-12-18 i Årup i Högseröds socken, Malmöhus län, död 1945-03-24 i Uppsala domkyrko förs (db nr 147), dotter av arrendatorn Anders Jönsson Qvick och Johanna Benktsson.

Barn:

 • 1. Viktor Magnus Henrik (Harry), född 1870-03-24 Ånaholm. Förman vid skeppsvarv i New York. Brobyggnadsingenjör där.
 • 1. Carl Johan Adolf, född 1873. Arbetschef. Död 1935. Se Tab. 73.
 • 1. Erik Robert Fritiof, född 1877. Stationsinspektor, död 1944. Se Tab. 74.
 • 2. Fritz Gustaf August, född 1884-09-16 i Malmö. Spårvagnsförare. Kontorsskrivare vid Stockholms spårvägar. Gift 1909-12-20 i Adolf Fredriks med Anna Charlotta Eriksson, född 1861-07-24, död 1942-05-06 i Stockholm (S:t Görans sjukh., db nr 304) (Bromma förs, Stockholm, db).
 • 2. Ester Johanna Amalia, född 1885-09-25 i Storvik i Ovansjö socken, Gävleborgs län. Gift 1907-12-22 i Stockholm med direktören Carl Uno Åkerlind (Ackerlind) född 1881-06-01.
 • 2. Anna Henriette Viktoria, född 1887-04-25 i Storvik, död 1939-01-23 i Uppsala domkyrkoförs (db nr 33).
 • 2. Ebba Hildegard Bernhardine, född 1889-12-23 i Storvik. Preparatris vid univ i Uppsala1 patolog. inst.
 • 2. Amy Carolina Matilda, född 1891-07-08 i Alingsås. Preparatris vid zoologiska institutionen i Uppsala.

TAB 73

Carl Johan Adolf, (son av Ulrik Viktor Fritiof, tab 72), född 1873-04-02 i Ludvika. Elev vid Chalmers tekniska institut 1889. Utexaminerad 1895. Biträdande ingenjör vid jämvägsundersökningar i Skåne 1896–1897 och vid Malmö–Kontinentens järnvägsbyggnad 1898. Ingenjör vid Gällivare–Ofotens järnvägsbyggnad 1899. Avdelningsingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1900–1902. Anställd vid järnvägsundersökningar i Sydafrika 1903. Arbetschef vid The Southwestern-Railway i Sydafrika 1904–1907. Avdelningsingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1908–1910. Arbetschef därst. sedan 1911. Ledamot av lokalbanekommittén 1914. RVO 1915-10-01. Stadsfullmäktig i Umeå 1927–1930. RNO 1929-11-08. Död 1935-06-26 i Boden och begraven i Kölingareds förs, Älvsborgs län (db 2). Gift 1905-07-22 i Kapstaden i Afrika med Märta Maria Louise (Lalla) Wästfelt, född 1878-01-09 Säby, dotter av majoren Gustaf Adolf Vilhelm Teodor Gustafsson Wästfelt och Catharina Maria Wästfelt.

Barn:

 • Carl Anders Viktor Teodor, född 1906-08-21 i Kuysna, Cape Colony, Sydafrika. Utexaminerad från Stockholms tekniska institut. T. f. vägingenjörsassistent i Kristianstads län. Gift 1935-03-24 i Kalmar slottskyrka med Siri Gunvor Ingeborg Weiden, född 1913-09-09. Se Tab. 73A.
 • Anna Marie-Louise Christine, född 1909-04-26 i Munkflohögen i Häggenås socken, Jämtlands län. Gift 1934-10-06 i Arvidsjaur ]] med t. f. trafikinspektoren vid statens järnvägar Nils Ernst Jungdorff, född 1881-03-02, död 1938-02-14 i Stockholm.
 • Marie Louise Amelie Peggy, född 1910-05-09 i Munkflohögen. Anställd i försäkringsaktiebolag Valand-Hero i Stockholm. Gift 1936-07-18 i Danderyds kyrka Johannes förs, Stockholm (vb 109) med civilingenjören Sven Gösta Detlov Heijkenskköld, född 1906-09-12
 • Märta Margareta Matilda, född 1912-04-14 i Skellefteå socken. Gift 1940-06-24 i Gustaf Vasa förs, Stockholm (vb nr 153) med forstmästaren Carl Johan (Caj) Knös, född 1911-04-27 (Bradenton Florida, U.S.A)
 • Elsa Ester Hildegard, född 1916-03-21 i Malmö (S:t Petri förs, fb). Gift 1944-09-16 i Stefanskyrkan i Gustav Vasa förs Stockholm (vb nr 244) med modellören Folke Emil Jernberg, född 1908-11-14
 • Ingrid Maria Vilhelmina, född 1917-02-28 i Vilhelmina kyrkoby Västerbottens län. Studentexamen vid H.a.l. i Umeå 1938. Gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska Centralinstitutet 1943-06-19.

TAB 74

Eric Robert Fritiof, (son av Ulrik Victor Frithiof , tab 72), född 1877-03-19 i Göteborg. Elev vid statens järnvägstrafik 1896. Stationsskrivare vid Malmö – Kontinentens järnväg 1898. T. f. stationsinspektor vid Östra Grevie 1899. Stationsinspektor vid Lockarp 1903. GMnor. död 1944-02-27 i Lockarp (Lockarp förs, Malmöhus län, db nr 1). Gift 1917-11-04 i Lockarps socken, Malmöhus län (vb nr 2) med Nanna Angelica Lindskoug i hennes 2:a gifte (gift 1:o med folkskolläraren Axel Svensson Vik, från vilken hon blev skild, född 1890-01-04), född 1893-03-13 i Svedala socken, Malmöhus län, dotter av med. doktorn Anders Lindskoug och Maria Sofia Nyman.

Barn:

 • Erik Anders Viktor, född 1918-09-25 i Lockarps socken, Malmöhus län (fb nr 3), liksom brodern. Se Tab. 74A.
 • Carl Henrik Fritiof, född 1922-01-21 i Lockarps förs, Malmöhus län (fb nr 2). Se Tab. 74B.

Källor

1 Um. 2 At (P). 3 Kugelberg, Första lifgrenadjärregementets historia, D. V. 4 Lk. 5 SK. 6 At (P). 7 SAB. 8 Sj. 9 Öä, d. 3, sid. 158.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: