:

Ruuth nr 108

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Ruuth nr 296 och 108 †

Friherrlig 1777-01-22, introducerad 1777. Grevlig 1792-03-24, introducerad 1800. Utdöd 1903-06-11.

TAB 1

Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth (son av Gustaf Ruuth, se adlad ätten Ruuth nr 690, Tab. 6), till Gundralöv (sedan Ruuthsbo) i Bjäresjö socken, Malmöhus län och Källunda i Kärda m fl socknar, Jönköpings län. Född 1746-10-24. Kadett vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona 1757-02-02. Lärstyrman på örlogsfregatten Illerim 1761. Fänrik vid livgardet 1764-03-08. Avsked 1768-03-10 med kaptens karaktär. RVO 1777-01-24 samt jämte äldre brodern Gustaf Adolf och för deras avlidne faders förtjänster upphöjd till friherre 1777-01-29 (introducerad 1777 under nr 296). Överstes titel 1781-02-21. Förste ka väljer hos hertig Carl av Södermanland 1781-02-23. KNO 1782-09-01. Revisor i riksens ständers bank 1785. Ledamot av tulldirektionen 1785-09-08. Förste stallmästare hos bemälde hertig 1786-10-07. Statssekreterare vid handels- och finansexpeditionen 1786-11-27. Tillförordnad president i statskontoret och ledamot av regala brännvinsbränningsdirektionen 1786-11-27. Ordförande i allmänna spannmålsmagasinsdirektionen 1788-03-03. Ledamot i utredningskommissionen 1788-06-26 –1790. Direktör i västindiska kompaniet 1788. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1789-05-15. President i kammarkollegium 1790-10-04. Ståthållare över Drottningholms och Svartsjö slott och län 1790-10-04. Tillika ståthållare över Ulriksdals och Karlbergs slott med Haga lustpark allt 1790-10-26. RoKavKMO 1790-11-21. Därtill dubbad 1792-04-25. Lantmarskalk vid riksdagen i Gävle 1792. Greve 1792-04-25 jämte sina då levande två äldsta söner och skulle grevliga värdigheten endast åtfölja äldsta sonen i vardera grenen (introducera 1800 under nr 108). Generalguvernör i Pommern och kansler för Greifswalds universitet samt en av rikets herrar 1792-09-07. Nedlade 1796-04-20 sina ämbeten i Pommern. Ordförande i visitationskommissionen i Pommern 1799-05-09. LVA 1802-04-14. KmstkVO 1805-03-01. RCX III:sO 1811-05-27. Överstemarskalk hos drottningen 1812. HLLA 1812-12-03. Död 1820-05-25 i Stockholm. 'Han stod i mycken nåd hos konung Gustaf III, var konungen följaktig under kampanjen i Finland sommaren 1788 och till Göteborg hösten 1788. Förordnades till ledamot av regeringen under konungens vistande i fält 1789 samt under resan till Aachen året därpå.' Såsom generalguvernör i Pommern stötte han sig med de maktägande (Reuterholm), invecklades i en rättegång och dömdes att återbetala till statsverket 324,693 rdr samt bragtes härigenom till ruin och begärde avsked 1796, men erhöll dock resning i målet och nedsättning av nämnda belopp till omkring 96,000 rdr. Han erhöll 1810 tillstånd att överflytta det av modern stiftade Ruuthska fideikommisset Källunda på det av honom 1783 inköpta Gundralövs säteri, vilket därefter kallades Ruuthsbo. Gift 1:o 1768-05-27 i Karlskrona med sin kusin, grevinnan Fredrika Sparre af Söfdeborg, född 1748-03-16 i Karlskrona, död i Karlskrona 1778-08-10, dotter av amiralen och presidenten greve Erik Arvid Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad. Gift 2:o 1779-05-23 på Stockholms slott med sin moders sysslings dotter, hovfröken grevinnan Ebba Ulrika Beata von Rosen, född 1760, död 1779-10-14 i Karlshamn efter blott några månaders äktenskap, dotter av riksrådet, greve Fredrik Ulrik von Rosen, och grevinnan Hedvig Sofia Stenbock. Gift 3:o 1783-01-05 i Stockholm med Elisabet Charlotta Wahrendorff, född 1765-02-20, död 1831-09-08, dotter av grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet och brukspatronen Joakim Daniel Wahrendorff och Maria Juliana Rothstein samt syster till herrarna Wahrendorff, tyska riksfriherrar och naturaliserad svenska adelsmän von Wahrendorff nr 2186.

Barn:

 • 1. Gustaf Erik, greve 1792-02-24. Född 1769. Hovmarskalk. Död 1841. Se Tab. 2.
 • 1. Christina Charlotta, född 1771-10-30 Ekeröd. Statsfru hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1800. Död 1830-01-03. Gift 1789-04-23 i Stockholm med hovstallmästaren greve David Gustaf Frölich, född 1757, död 1825.
 • 1. Fredrika, född 1774-12-24 i Karlskrona, död 1829-05-08 i Linköping. Gift 1:o 1791-08-16 Ulvsunda med generalmajoren och presidenten Johan Fredrik Aminoff, friherre Aminoff (ej introducerad finsk friherre och greve Aminoff), nr 456, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1756, död 1842. 2:o 1799-04-04 i Stockholm med överstekammarjunkaren greve Henrik Falkenberg af Bålby, född 1770, död 1837.
 • 1. Beata Elisabet, född tvilling 1777-06-19 i Karlskrona, död 1777.
 • 1. Ebba Christina, född tvilling 1777-06-19 i Karlskrona, död 1777.
 • 3. Carl Daniel, född 1784-10-15 Karsholm s län, död Karsholm s län 1786-06-16 och jordfäst 1786-06-19 i Österlövs kyrka samt sedan förd till familjegraven i Balkåkra kyrka, Malmöhus län.
 • 3. Ebba Maria, född 1786-02-08, statsfru. Död 1842-09-29 Sturehov och ligger jämte sin man begraven i ett av honom år 1844 uppbyggt vackert mindre gravkor på Botkyrka kyrkogård. G. 1805-08-11 Marsvinsholm
 • 3. Elisabet Charlotta, född 1787-04-26. Överhovmästarinna hos kronprinsessan Josefina från 1823–1835. Död 1860-02-26 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i ett särskilt byggt gravkapell vid Sövdeborg i Sövde socken, Malmöhus län. Gift 1805-12-29 i Stockholm med sin systers svåger, överkammarherren greve Erik Piper, född 1773, död 1833.
 • 3. Fredrik Ulrik, greve på samma gång som fadern och äldre halvbrodern. Född 1788-10-04 i Stockholm. Fänrik vid skånska lantvärnet 1808-04-02. Löjtnant 1808-07-28. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1809-05-15. Transporterad till skånska karabinjärregementet 1812-08-11. RSO 1814-11-06. Ryttmästare vid livregementets grenadjärkår 1815-11-16. Kammarherre. Avsked 1816-03-19. Måste begiva sig utrikes 1816-04-00 och förklarades 1816-04-11 sin kammarherrebeställning och 1816-04-29 riddarorden förlustig. Lärer hava dött i Caracas 1835 som överste i venezuelansk tjänst (enligt annan uppgift död 1871). Slöt själv sin grevliga ättegren.
 • 3. Sofia Augusta, född 1789-10-00. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena. Död 1871-01-01 på sin egendom Dalby i Bettna socken, Södermanlands län. Gift 1809-04-09, på Marsvinsholm med konteramiralen vid engelska flottan, RSO, sir Temas Baker, död 1849.
 • 3. Carl, född 1793-09-20 på Marsvinsholm, död på Marsvinsholm 1786-12-11.
 • 3. Teodor Robert Emil, född 1798-03-02, Död 1799-01-15 i Stockholm.
 • 3. Mariana Eleonora, född 1801-10-14 på Marsvinsholm. Hovfröken hos kronprinsessan Josefina. Död ogift 1845-06-17 i Stockholm.
 • 3. Erik Henrik, född 1803-09-21 Herresta. Fanjunkare vid livgardet till häst 1815-04-03. Student i Uppsala (Vsn.) 1816-10-16. Fänrik vid 2. livgardet 1821-04-10. Löjtnant vid 2. livgardet 1827-04-25. Kammarherre hos kronprinsen 1829-03-08. Kapten vid livgardet 1837-02-03. RSO 1842-01-28. Död ogift 1842-07-01 i Stockholm.

TAB 2

Gustaf Erik (son av Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth, Tab. 1), till Ruuthsbo fideikommiss i Bjäresjö socken, Malmöhus län. Greve på samma gång som fadern och äldsta halvbrodern. Född 1769-08-16 Ekeröd. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1770-09-21. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1772-08-22. Livdrabant 1777-02-26. Kornett vid lätta livdragonregementet 1781-03-21. Kammarherre hos drottningen 1789-01-00. Löjtnant vid lätta livdragonregementet 1789-03-26. Kapten vid lätta livdragonregementet 1789-05-15. Sekundmajor vid Smålands lätta kavalleriregemente 1794-05-01. Avsked 1796-02-01. Tjänstfri såsom kammarherre (SAB.) 1799-04-08. RNO 1815-01-28. Hovmarskalk 1816 (Shp.). Hovmarskalk hos änkedrottning Hedvig Elisabet Charlotta 1818 (Shp.). Tjänstfri 1818 (Shp.). Död 1841-03-26 i Karlshamn. Han gjorde 1788 kampanjen i Finland. Gift 1:o 1798-04-17 med sin kusin, hovfröken hos hertiginnan av Södermanland Hedvig Eleonora Modée, döpt 1774-07-12 i Karlskrona. Statsfru hos drottningen 1808 och hos änkedrottningen 1818 (Shp.). Tjänstfri 1818 (Shp.). Död 1823-03-03 i Kristianstad, dotter av överståthållaren Carl Vilhelm Modée, och grevinnan Ebba Ulrika Sparre af Söfdeborg. Gift 2:o 1837-01-24 i Karlskrona med sin svägerska, friherrinnan Catharina Carolina Constantia Fleetwood i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1801-06-01 Ryningsberg, med kabinettskammarherren greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, från vilken hon 1816 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1776, död 1832. Gift 2:o 1817-01-05 Kvartinge med kabinettskammarherren Gustaf Erik Modée, född 1777 död 1828), född 1785-10-31, död 1856-01-06 i Karlshamn, dotter av kammarjunkaren friherre Bernhard Axel Fleetwood nr 49, och friherrinnan Regina Charlotta von Köhler nr 167.

Barn:

 • 1. Erik Vilhelm, till Ruuthsbo fideikommiss. Greve vid farfaderns död 1820. Född 1799-09-21 på Gundralöv (Ruuthsbo). Sekundlöjtnant vid flottan 1817-10-14. Premiärlöjtnant 1828-10-29. Avsked 1837-03-10. Död ogift 1860-12-31 på Ruuthsbo.
 • 1. Gustaf Edvard, greve jämte äldste sonen vid äldre broderns död 1860. Född 1802. Kommendör. Död 1866. Se Tab. 3.
 • 1. Ebba Fredrika Charlotta, född 1802-12-24 på Gundralöv, död 1887-09-13 i Kristianstad. Gift 1823-05-01 Marsvinsholm med presidenten Casper Vilhelm Mikael Ehrenborg, friherre Ehrenborgh nr 366, född 1786, död 1844.
 • 1. Erik Fritz Emil, född 1804. Underlöjtnant. Död 1877. Se Tab. 5.
 • 1. Erik Carl Ludvig, född 1807-09-14, död 1808-04-04 Räfsnäs .

TAB 3

Gustaf Edvard (son av Gustaf Erik, Tab. 2), till Ruuthsbo fideikommiss. Greve jämte äldste sonen vid äldre broderns död 1860. Född 1802-01-20 i Karlskrona. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1817-10-14. Premiärlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1828-10-29. Kapten 1841-03-30. RSO 1844-09-14. RDDO 1845-07-07. RRS:tStO2kl 1846. Kommendörkapten 1850-03-02. Kommendör 1855-01-31. Överflyttad på flottans reservstat 1858-05-29. Död 1866-12-31 på Ruuthsbo. Gift 1829-12-06 i Karlskrona med friherrinnan Ebba Maria Charlotta Palmquist, född 1806-05-15 i Karlskrona, död i Karlskrona 1846-10-07, dotter av amiralen friherre Magnus Daniel Palmqvist nr 123, och Fredrika Emerentia Modée nr 718.

Barn:

 • Ebba Hedvig Fredrika, född 1833-11-05, död 1833-11-19 i Karlskrona.
 • Charlotta Eleonora Emerentia (Lotten), född 1834-10-19 i Karlskrona, död 1900-10-02 i Stockholm. Gift 1856-06-21 i Karlskrona med sin kusin, majoren friherre Erik Edvard Vilhelm Ehrenborph, nr 366, född 1830, död 1894.
 • Gustaf Magnus Edvard, greve på samma gång som fadern 1860. F. 1835. Hovstallmästare. Död 1898. [#TAB 4|Se Tab. 4.]]
 • Ebba Vilhelmina, född 1838-01-05, död 1844-02-26 i Karlskrona.
 • Casper Daniel Edvard, född 1839-08-23 i Karlskrona, död i Karlskrona 1840-01-27.
 • Simon Edvard, född 1843-01-19 i Karlskrona, drunknade 1851-07-16 i Karlskrona.
 • Edvard Erik, greve vid broderns död 1898, född 1841-04-03 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1855-04-10. Avgick därifrån 1861-09-25. Död ogift 1898-08-16 Stensnäs .

TAB 4

Gustaf Magnus Edvard (Gösta) (son av Gustav Edvard, Tab. 3), greve på samma gång som fadern 1860. Född 1835-09-27 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1850-01-15. Utexaminerad 1855-12-17. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1856-01-07. Transporterad som underlöjtnant till skånska husarregementet 1856-02-20. Löjtnant vid skånska husarregementet 1864-06-14. Ryttmästare 1874-08-14. RSO 1878-11-30. Stallmästare hos konungen 1880-12-01. Avsked från regementet 1886-01-22. Hovstallmästare 1891-12-01. KVO2kl 1893-12-01. Död 1898-04-13 på Ruuthsbo, som han från 1867 innehade såsom fideikommiss. Gift 1:o 1867-08-23 i Stockholm med friherrinnan (Märta) Margareta Baner, från vilken han 1875 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1893-07-02 i Stockholm, Hedvig Eleonora, med kommerserådet friherre Hugo Vilhelm Johan Natanael Rehbinder, född 1843, död 1912), född 1848-10-09, dotter av godsägaren friherre Johan Banér, och Maria Antonia Vilhelmina Amalia von der Lancken Wakenitz, se friherrliga ätten nr 353. Gift 2:o 1877-11-30, i Köpenhamn med Ulla von Haffner, född 1835-01-13 död 1901-10-09 i Köpenhamn, dotter av danske kammarherren och generalen Volfgang von Haffner och Sofia Vilhelmina Carolina von Krieger.

Barn:

 • 1. Erik, född 1868-05-15, död 1869-09-17 på Ruuthsbo.
 • 1. Märta Ebba Antonia, född 1872-03-30 på Ruuthsbo, död 1881-03-02 i Köpenhamn.

TAB 5

Erik Fritz Emil (son av Gustaf Erik, Tab. 2), född 1804-04-30 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Avgången 1822-07-24. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1822-08-12. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1823-09-01. Fänrik 1823-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1835-08-13. Död 1877-08-08 i Köpenhamn. Arrenderade Berchshill i Össjö socken, Kristianstads län 1845–1866. Gift 1833-07-12 i Karlskrona med friherrinnan Fredrika Vilhelmina Palmqvist, född 1808-03-05 i Karlskrona, död 1889-05-03 i Stockholm, dotter av amiralen friherre Magnus Daniel Palmqvist nr 123, och Fredrika Emerentia Modée nr 718.

Barn:

 • Magnus Daniel, greve vid sin kusins död 1898. Född 1835-12-17 i Karlskrona. E. kadett 1850. Kadett vid Karlberg 1852-03-15. Utexaminerad 1856-10-11. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1856-10-28. Kompaniofficer vid Karlberg 1863-01-23 – 1866-03-17. Löjtnant vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. Kapten 1872-12-10. RPrKrO3kl 1873-08-00. Kapten vid flottan 1873-10-16. Ekipagemästare i Stockholm 1873–1876. RDDO 1874-09-08. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1877–1881. RRS:tStO2kl 1879-09-09. RSO 1880-12-01. Inspektör vid lotsstyrelsen 1881-03-31. Kommendörkapten av 2. graden och överflyttad till flottans permanenta reservstat 1884-08-26. Kommendörkapten av 1. graden 1888-06-22. Tillförordnad född generallotsdirektör 1891-03-13. Generallotsdirektör 1892-08-10. KVO1kl 1894-12-01. Ordförande i kommittén för säkerhetsanstalternas utveckling vid rikets kuster 1895-11-07. RRS:tAO2kl 1897-01-20. Ledamot i kommittén för lotsstyrelsens ombildning 1879-03-19. Avsked från generallotsdirektörsämbetet 1900-12-21. Död barnlös 1903-06-11 å Saltsjöbaden och utgick med honom såväl grevliga ätten nr 108 som friherrliga ätten nr 296. Han ägde hus i villastaden i Stockholm och villa vid Saltsjöbaden samt förklarades genom Kungl Maj:ts dom 1900-03-12 vara fideikommissarie till två tredjedelar av Ruuthsbo fideikommissionen. Gift 1866-07-11 på Surahammars bruk i Sura socken, Västmanlands län med Anna Sofia Matilda Zethelius, född 1845-08-29 i Stockholm, död 1919-09-29, i Saltsjöbaden (db), dotter av bruksägaren Erik Vilhelm Zethelius och Aurora Matilda Görges.
 • Gustaf Erik, född 1839-02-27 död 1839-08-00 i Karlskrona.
 • Edvard Vilhelm, född 1841-09-26 i Karlskrona, död i Karlskrona 1842-05-05.
 • Ebba Fredrika Eleonora, född 1844-09-26 på Vegeholm i Strövelstorps socken, Kristianstads län, död 1917-09-12 Nådhammarhemmet. Gift 1:o 1864-09-06 i Andrarums kyrka Kristianstads län med greve Carl Tomas Fredrik Piper, född 1839, död 1869. Gift 2:o 1880-02-05 i Marseille med överbibliotekarien greve Carl Johan Gustaf Snoilsky, i hans 2:a gifte, född 1841, död 1903.

TAB 6

Gustaf Adolf Ruuth, friherre Ruth (son av Gustaf Adolf Ruuth, se adlad ätten Ruuth nr 690, Tab. 6), född 1744-08-22. Levde utan tjänst. Friherre 1777-01-29 jämte yngre brodern Erik och för sin avlidne faders förtjänster (introducera 1777 under nr 296). Död ogift 1802 Marsvinsholm, begraven 1802-10-24 i Balkåkra kyrka, och slöt själv sin friherrliga ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: