:

Von Oelreich nr 1955

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Oelreich nr 1955

Adlad 1749-12-16, introducerad 1756.

Härstammar från en bremisk adlig ätt, som i sitt vapen förde en på tvären avdelad sköld, i vars Övra blå tält syntes en halv uppstigande enhörning av silver, och i det nedre vita ett grönt olivträd med en röd ros på vardera sidan samt till hjälmprydnad ett olivträd.

Oelreich A195500.png

TAB 1

Johan Oelreich Först handelsman i Hamburg, sedan faktor och sist överdirektör för det isländska kompaniet i Danmark. Gift med Elisabet von Essen.

Barn:

 • Bernhard Oelreich, född 1626-04-05 vid Itzehoe i Holstein under en moderns resa. Student i Köpenhamn 1640 och i Rostock 1645. Filosofie mag. därst. 1646. Extra ordinarie grecæ linguæ professor vid akademien i Sorö 1647. Kyrkoherde i Åsums och Skepparslövs församl:s pastorat av Lunds stift 1651-08-02. Tillika drottning Hedvig Eleonoras hovpredikant och biktfader 1654. Teol. doktor i Greifswald 1665 1. Assessor i Lunds konsistorium och prost över egna församl. 1666. Förklarades 1668-01-28 vid Lunds universitets invigning för densammas prokansler. Primarie teol. professor därst. samt prost över Stävie och Lackalänga prebendeförsaml. samt Torna härad. Pastor primarius vid S:t Petri kyrka i Bremen 1 1672-03-15 och tillika superintendent i Bremen och Verden, vilket ämbete han tillträdde 1673-04-16. Död 1686-03-30 i Bremen. 1 'Han höll vid 18 års ålder vid akademien i Köpenhamn i konung Christian IV:s närvaro en latinsk oration, som vann det bifall, att han genast anförtroddes att förestå en vice pastorssyssla efter en avsatt tysk präst. Hade sedan han blivit kyrkoherde i Åsum, mycket besvär och stor kostnad under kriget mellan Sverige och Danmark, gjorde till svenska trupperna betydliga förskott samt utmärkte sig, sedan Skåne 1658 blivit underlagt Sverige, för trohet emot sin nya överhet. Var ock den, som till konung Carl X Gustaf allraförst uppgav förslag till ett universitets inrättande i Lund, vilket av konungen med sådant välbehag upptogs, att han utnämnde honom till förste teol. professor med befallning att till hela inrättningen utarbeta plan. Erhöll 1666 den 8 jan. av hovkanslern Örnestedt, såsom patronus i Åsum och Skepparslöv, ett för- säkringsbrev för sig och sina barn på nämnda pastorat samt begärde 1673, då han tillträdde superintendentsämbetet i Bremen, att hans äldsta son Johan skulle få exspektans till Åsums pastorat, när han kunde bliva skicklig att emottaga detsamma, vilket också inträffade 1686.' Gift 1:o 1651-06-10 med Elisabet Laurembergia, död 1658-09-00, dotter av mathæseos professorn i Sorö, med. doktor Hans Willumsen Lauremberg och Maria Lilie. Gift 2:o 1660 med Maria Foss, dotter av kaniken i Lund, provinsialläkaren i Skåne Nils Foss och Catharina Mattsdotter.

Barn:

 • 2. Niklas Christian Oelreich, född på 1660-talet. Auditör vid södra skånska kavalleriregementet 1690-06-00. Vice lagman i Skåne, men sedan han efter en slutad tingsresa hemkom, avled han 1698-09-04. – Gift med Cecilia Wandalin, död 1736, dotter av prosten i Marstrand Lars Paschesson Wandalin.

Barn:

 • Niklas Oelreich, adlad von Oelreich, född posthumus 1699-01-12 i Örsjö socken, Malmöhus län. Student i Lund 1716-07-18. Filosofie mag. därst. 1726. Docent i geometrien m. m. 1727 2. Filosofie adjunkt s. å. Handledare i studier för grevarna Carl och Axel von Forsen i Stockholm 1730. Bibliotekarie och extra ordinarie professor vid universitetet i Lund 1732-05-08. Tillika professor i lärdomshistoria 2 1737-07-28. Universitets rektor 1738. Professor i teor. filosofi 1739-11-17. Dekanus i filosofie fakulteten 1745. För andra gången rektor 1746. Censor librorum s. å. 25/8. Avsked 1766, då detta ämbete upphörde 2. Extra ordinarie kansliråd 1749-03-03. Adlad s. å. 16/12 (introd. 1756 under nr 1955). Statssekreterares titel 1762-06-15. Hovkanslers titel 1766-10-16. Med tur från 1763-03-18. Ledamot av hospitalsdirektionen s. å. 3. President i kommerskollegium 1767-03-04. Död 1770-09-04 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. 'Han var otvivelaktigt en lärd man. Har utgivit flera skrifter och redigerade den år 1756 utkomna statsskriften Ärlig svensk. Ägde huset nr 43 vid Karduansmakaregränden i Klara församl. i Stockholm samt Skalunda, 2 mantal, i Sköldinge socken, Södermanlands län.' Gift 1751-08-14 på Julita i likanämnd socken, Södermanlands län med friherrinnan Anna Palbitzki i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771-09-17 på Julita med sin faders syssling, generallöjtnanten, greve Mauritz Casimir Lewenhaupt, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1781), född 1736-05-29, död 1803-12-18 Axnäs, dotter av friherre Gustaf Adolf Palbitzki, och lady Anna Sutherland-Duffus.

Barn:

 • Nils Gustaf, född 1757-07-24 i Stockholm. Död 1759-07-06 av ett olyckligt fall.
 • Bernhard Gottlieb, född 1758. Hovpredikant. Död 1823. Se Tab. 2.
 • Anna Sofia, född 1761-06-04, död 1763-08-04. Carl Gustaf, född 1766-01-21, död 1769-08-23. Adam Ulrik, född 1767-03-22, död s. å. 18/4.

TAB 2

Bernhard Gottlieb, (son av Niklas Oelreich, adlad von Oelreich, tab 1), född 1758-09-01 Stockholm. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1774. Livdrabant 1776. Avsked 1780. Student i Uppsala 1785. Prästvigd 1787-12-07. Huspredikant hos majoren, friherre von Ungern-Sternberg s. å. Hovpredikant 1793-01-22. Pastoralexamen 1804. Skollärare vid Sundbyholms skola i Södermanland 1807. Kyrkoherde i Gillberga och Lista församl:s pastorat av Strängnäs stift 1809-10-10. Honorarie prost 1818. Död 1823-10-12 i Gillberga prästgård, Södermanlands län. Gift 1791-09-25 med Maria Eleonora Askengren, född 1765-10-03, död 1829-01-02, dotter av överhallmästaren i Stockholm Carl M. Askengren och Eleonora Ljungberg.

Barn:

 • Nils Carl, född 1792. Kapten. Död 1863. Se Tab. 3
 • Anna Eleonora, född 1794-01-12 Axnäs, död ogift 1831-12-12 Övernäs
 • Adam Ludvig, född 1795. Mönsterskrivare. Död 1850. Se Tab. 6.
 • Ulrika Charlotta (Ulla), född 1797-10-11 på Axnäs, död 1876-05-19 Edö Gift 1828-04-10 med kyrkoherden i Ludgo och Spelviks församl. av Strängnäs stift Johan Fredrik Ehrling, född 1791-12-15 i Eskilstuna, död 1855-01-20 i Ludgo prästgård.
 • Ebba Sofia, född 1799-05-24 på Axnäs, död 1867-12-14 i Askersunds landsförsaml. Gift 1826-09-03 i Gillberga prästgård, Södermanlands län med kaptenen i norska armén Ludvig Rosencrantz-Balchen.
 • Augusta Vilhelmina (Mina), född 1801-10-20 på Axnäs, död 1875-12-19 i Malmköping. Gift 1853-08-25 i Gillberga prästgård med kaptenen och postmästaren, friherre Fredrik Miles Johan Fleetwood, född 1801, död 1884.
 • Bernt Ulrik, född 1803. Komminister. Död 1884. Se Tab. 13.
 • Sten Alarik, född 1805-08-21 Kroberga Student i Uppsala 1822. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1831-02-07. Häradshövding i Bygdeå, Nysätra, Lövångers och Burträsks tingslags domsaga i Västerbottens län 1851-10-21. Död 1867-07-19 i Nysätra socken, Västerbottens län. Gift 1861-08-27 Ekarebol med Anatilda Maria'' Lovisa Carolina Silfversvan, född 1836-04-19 på Västerby kaptensboställe i Tumbo socken, Södermanlands län, död 1913-04-15 i Arvika ]], dotter av kaptenen Robert Ulrik Silfversvan, och grevinnan Maria Charlotta Constantia Cronhielm af Flosta.
 • Maria Carolina (Mariana), född 1807-09-09 på Kroberga, död ogift 1880-11-21 i Eskilstuna.
 • Fredrika Amalia, född 1810-06-20 på Kroberga, död ogift 1880-08-14 i Eskilstuna.

TAB 3

Nils Carl, (son av Bernhard Gottlieb, tab 2), född 1792-07-25 i Gillberga prästgård. Furir vid Södermanlands regemente 1811-09-30. Fänrik därst. 1816-02-20. Löjtnant 1822-06-11. Kapten 1833-05-04. RSO 1843-02-06. Avsked s. å. 29/5. CX IV Joh:s medalj 1855. Död 1863-11-01 i Eskilstuna. Gift 1836-01-14 på Julita i likanämnd socken, Södermanlands län med sin kusin, grevinnan Anna Dorotea Amalia Lewenhaupt, född 1809-08-14 på Torsberga majorsboställe i Stenkvista socken, Södermanlands län, död 1869-10-18 i Köping, dotter av majoren, greve Ludvig Wierich Lewenhaupt, och friherrinnan Ebba Margareta Palbitzki.

Barn:

 • Ludvig Bernhard, född 1836-11-07 Magda, död ogift 1866-10-02 på Julita.
 • Beata Eleonora Magdalena, född tvilling 1837-08-24 och död s. å. 5/9 på Magda.
 • Mattias Carl, född tvilling 1837-08-24 och död s. å. 15/11 på Magda.
 • Charles'' Emile, född 1839. Landshövding. Död 1911. Se Tab. 4.
 • Nils Adolf, född 1840-11-14 på Magda. Kadett vid Karlberg 1856-06-12. Utexaminerad 1862-05-03. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 13/5. Ord. elev vid Ultima lantbruksinstitut 1869. Hospitant 1870. Avgången s. å. Löjtnant 1870-05-10. Kapten 1881-07-01. RSO 1884-12-01. Major i armén 1893-06-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv s. å. Avsked 1905-06-30. Död 1912-10-17 i Kungsholms förs, Stockholm. Arrenderade åren 1873–1884 Väsby i Julita socken samt ägde Roxmo i samma socken, från 1878. Gift 1874-11-05 i Stockholm med sin kusin, grevinnan Ebba Maria Beata Amalia Lewenhaupt, född 1845-09-16 på Charlottenberg i Köpings socken, Västmanlands län, död 1899-03-13 Åängen
 • Charlotta Amalia Augusta, född 1844-01-03 på Magda, död där 1846-05-15.
 • Fredrik Vilhelm, född 1848-10-15 på Magda. Kadett vid Karlberg 1868-04-15. Kammarpage hos drottningen 1871-02-03. Utexaminerad 1872-05-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 24/8. Löjtnant 1878-07-04. Kapten 1891-08-06. RSO 1894-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1902-09-12. Död ogift 1918-11-17 i Katrineholm.

TAB 4

Charles'' Emile, (son av Nils Carl, tab 3), född 1839-10-24 Magda. Kadett vid Karlberg 1854-10-02. Utexaminerad 1858-10-29. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 9/11. Överbefälhavare för Torshälla stads samt Torshälla och Vallby socknars frivilliga skarpskytteföreningar 1863-08-07–1868-08-07. Löjtnant 1864-05-06. Disponent på Julita i likanämnd socken, Södermanlands län. Kapten 1878-07-04. RSO 1882-12-01. Major 1886-05-06. Överstelöjtnant och 1. major vid Kalmar regemente 1889-08-05. RVO 1891-12-01. Överste och chef för dalregementet 1894-04-06. T. f. landshövding i Kopparbergs län s. å. 9/11–1897-07-16. Inspektor för Falu högre allmänna läroverk s. å. Ordförande i Kopparbergs läns hushållningssällskap 1896-03-14. KSO2kl 1897-09-18. Landshövding i Kronobergs län 1898-05-06. KNO 1kl 1899-05-15. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1901–1910. KmstkNO 1907-12-01. Avsked 1909-12-03. Död 1911-09-01 i Karlshamn (Hedvig Eleonora förs, Stockholm db). Ägde Magda 1860–1873 och arrenderade 1864–1869 Brunsta. Gift 1864-08-20 Brunsta Södermanlands län med Margareta Vilhelmina (Mina) Barklind, född 1841-02-12 i Kungs Barkarö på Hallstahammar Västmanlands län ]], död 1909-05-04 i Stockholm (Växjö stadsförs db), dotter av rusthållaresonen och bruksägaren Carl Olof Barklind och Anna Margareta Ersdotter .

Barn:

 • Carl Axel Vilhelm, född 1865. Hovrättsråd. Död 1938. Se Tab. 5.
 • Anna Märta Vilhelmina, född 1868-06-16 Torpunga. GV:sOlM. Gift 1889-12-30 på Julita i likanämnd socken, Södermanlands län med majoren Adolf Ejnar Teodor Adlerstråhle A, född 1864.

TAB 5

Carl Axel Vilhelm, (son av Charles Emile, tab 4), född 1865-06-04 Brunsta Mogenhetsexamen 1883-05-28. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1885 och examen till rättegångsverken 1888-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 21/9. Vice auditör vid Södermanlands regemente 1889-01-11. Vice häradshövding 1892-05-31. Amanuens i civildepartementet s. å. 3/11. T. f. fiskal i nämnda hovrätt från 1896-01-01. Adjungerad ledamot av nämnda hovrätt 1898-01-21. Auditör vid nämnda regemente s. å. 13/5. Fiskal i hovrätten 1900-01-30. Avsked från auditörsbefattningen 1901-02-08. Assessor s. å. 26/4. Statens ombud i direktionen för Hjälmare kanal och slussverks aktiebolag 1907-07-12. Hovrättsråd 1909-12-17. RNO 1911-06-06. Ledamot av direktionen för Stockholms hospital 1919. Ordförande i vattenöverdomstolen 1920. RJohO 1922-06-23. KNO2kl 1923-06-06. 1935-05-23 beviljad nåd. Afsked fr o m 1935-06-01. 1935-06-06 KNO1kl. Biogr. i Väd?. Död 1938-07-29 i Öregrund (Engelbrekts förs, Stockholm db nr 180). Gift 1899-01-12, i Jakobs kyrka i Stockholm med Tyra Helga Margareta Silfersvärd, född 1875-12-04 Skårby, dotter av majoren Conrad Georg Silfverswärd, och Anna Christina Charlotta Schartau.

Barn:

 • Brita Vilhelmina Charlotta, född 1900-09-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. död 1942-05-14 i Stockholm (Kristinehamn db nr 63). Gift 1924-05-08 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (d:o förs vb) med assessorn i Svea hovrätt, jur. kandidat John Ivar Fredrik Hessius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1944-10-23 med Birgit Åkerlund, född 1915-09-24, från vilken han blev skild), född 1893-12-11 i Göteborg.
 • Charles-Emile, född 1902-07-03 i Stockholm. Studentexamen i Södertälje 1922-06-08. Student vid Stockholms högskola 9/9. Jur. kandidat därst. 1927-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 31/5. Andre notarie i Oppunda och Villåttinge domsaga s. å. 17/8–1928-10-21. Förste notarie därst. 1928-10-21. Gift 1928-04-11 i Stockholm med Anna Forsell, född 1905-08-20 i Stockholm, dotter av hovsångaren och före detta operachefen, professor Carl Johan Jakob Forsell och Gurli Alexandra Charlotta Carlström. Se Tab. 5A.

TAB 6

Adam Ludvig, (son av Bernhard Gottlieb, tab 2), född 1795-10-04 i Vallby socken, Södermanlands län. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1815-09-06. Furir därst. 1817-08-23. Avsked 1819-02-01. Mönsterskrivare vid nämnda regemente 1824-04-17. Död 1850-11-05 Övernäs. Gift 1836-05-23 med Anna Lundmark, född 1815-01-29, död 1865-03-30 på Övernäs.

Barn:

 • Bernhard Mattias Gottlieb, född 1837-05-13 på Övernäs. Handelsagent och handelsbokhållare i Stockholm. Död ogift 1863-01-02 i nämnda stad.
 • Carl Ludvig Alarik, född 1838-11-23 på Övernäs. Sergeant vid Västmanlands regemente 1858-10-11. Officersexamen 1859-11-01. Fanjunkare 1860-04-14. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/8. Transp. som underlöjtnant till Södermanlands regemente 1861-05-10. Löjtnant 1869-05-07. Kapten 1879-05-02. Död ogift 1882-06-06 i Strängnäs.
 • Sten Adolf Robert, född 1840. Handlande. Död 1903. Se Tab. 7.
 • Anna Maria Eleonora, född 1841-09-04 på Övernäs, död ogift 1922-02-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Beata Vilhelmina Amalia, född 1843-02-22 på Övernäs, död 1916-12-10 i Sala. Gift 1878-03-19 i Stockholm med korgfabrikanten Frans Leonard Fromell, född 1848-09-27 i Sala.
 • Nils Adam Albert, född 1844. Lantbrukare. Död 1904. Se Tab. 9.
 • Clara Fredrika Charlotta, född 1845-10-04, död 1847-04-16.
 • Ernst Sigfrid Emil, född 1849. Före detta anställd i handelsflottan. Se Tab. 12.
 • Ulrika Sofia Cornelia, född 1850-07-24, död s. å. 6/12.

TAB 7

Sten Adolf Robert, (son av Adam Ludvig, tab 6), född 1840-08-04 Övernäs. Handlande i Eskilstuna. Död där 1903-04-12. Gift 1883-09-30 i nämnda stad med Anna Carolina Fredrika Åkesson, född 1860-01-28 i Eskilstuna, död 1904-02-24 i Enköping, dotter av färgerifabrikören Anders Fredrik Åkesson och Anna Sofia Flodman.

Barn:

 • Anna, född 1884-07-07 i Eskilstuna, död där s. å. 21/8.
 • Carin, född 1885-08-02 i Eskilstuna. Gift 1905-04-22 i Södertälje med kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren, RVO, civilingenjören Ernst Valdemar Andersson Haggård född 1876-04-29 i Ullervads socken, Skaraborgs län. död 1942-04-07 i Stockholm.

TAB 8

Mauritz (Moje), (son av Sten Adolf Robert, tab 7), född 1888-09-22 i Eskilstuna. Har överflyttat till Nordamerika. Gift 1907-12-22 i New York med Rosalie (Rossie) Holmström. Död 1911.

Barn:

 • Florence Rosie, född 1909-01-31 i New York liksom brodern, död där 1922.
 • Charles Maurice Robert (Charley), född 1910-07-11.

TAB 9

Nils Adam Albert, (son av Adam Ludvig, tab 6), född 1844-08-04 på Övernäs. Lantbrukare. Död 1904-04-08 i Kung Karls socken, Västmanlands län. Gift 1883-05-14 med Johanna Sofia Ersdotter, född 1847-03-11 i Norrbärke socken, Kopparbergs län, död 1921, dotter av hyttdrängen Erik Eriksson och Greta Ersdotter.

Barn:

 • Alarik Erhard, född 1886. Expeditionschef. Se Tab. 11

TAB 10

Albert Hjalmar, (son av Nils Adam Albert, tab 9), född 1884-02-21 i Kungsör. Bokhållare. Tjänsteman vid Reymersholms spritförädlingsverk. Kamrerare vid aktiebolag Vin- och spritcentralen i Stockholm 1917. Disponent vid aktiebolag Vin- & spritcentralen i Södertälje 1921. Stadsfullmäktig i sistnämnda stad. Vice ordförande i Drätselkammaren därst. 1927. RVO 1937-11-15. Gift 1912-05-26 i Motala stadsförs ]] med Irma Concordia Fernstedt, född 1887-12-27 i Motala, dotter av fabrikören Axel Erland Fernstedt och Hilda Augusta Lindqvist.

Barn:

 • Nils''-Albert, född 1914-04-02 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Hans Hjalmar, född 1917-12-03 i Stockholm. [
 • Carl''-Erik Hjalmar, född 1919-02-04 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 11

Alarik Erhard, (son av Nils Adam Albert, tab 9), född 1886-03-17 i Kungsör. Bokhållare i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika 1910. Återkom 1920. Expeditionschef hos Vin- och spritcentralen i Sundsvall. Gift 1:o 1914-01-08 i U.S.A (Gävle, Staffans förs, vb) med Ida Charlotta Hellberg, från vilken han blev skild genom Sundsvalls rådhusrätts utslag 1925-11-27 (gift 2:o med hotellföreståndare John Wikeland, född 1884-12-04 i Norge), född 1883-10-29. Utvandrad tillsammans med sonen, 1923-06-30, till USA. Gift 2:o 1927-04-02 i Sundsvalls med Stina Greta Källberg, född 1901-09-16 i Alnö förs, Västernorrlands län. Dotter av hotellägaren Johan Källberg och Anna Skoglund.

Barn:

 • 1. Robert Erhard, född 1920-12-03 i Bjurholms socken, Västerbottens län. Födelsehemort Staffans förs, Gävleborgs län. Studentexamen i Södertälje 1937-05-22. Utvandrad tillsammans med modern, 1923-06-30, till USA. Egendomsvärderare i statlig tjänst.

TAB 12

Ernst Sigfrid Emil, (son av Adam Ludvig, tab 6), född 1849-02-15 på Övernäs. Före detta anställd i handelsflottan. Har överflyttat till Georgetown i Connecti" cut i Nordamerika. (EÄ Gift 1:o 1886 med Matilda Andersson, född 1851, död 1891. Gift 2:o 1895 med Hulda Amalia Åström, född 1862-08-12.

Barn:

 • 2. Gustaf Albert, född 1895-12-16 i Georgetown.
 • 2. Elna Maria, född 1898-04-05 död 1899-05-29.
 • 2. Bror Carl Arvid, född 1900-08-05.)

TAB 13

Bernt Ulrik, (son av Bernhard Gottlieb, tab 2), född 1803-09-18 i Gillberga prästgård Södermanlands län. Student i Uppsala 1822. Prästvigd 1827. Hovpredikant hos änkefriherrinnan E. J. von Ungern-Sternberg s. å. Pastorsadjunkt i Svennevad och Bo församl. av Strängnäs stift 1830. Vice komminister i Nyköpings östra församl. 1833. Pastorsadjunkt i Bälinge och Tystberga församl. av nämnda stift 1834, i Lillkyrka och Ödeby församl. 1835 och i Kil och Gräve s. å. Vice komminister därst. 1836, i Knista och Hidinge 1838, i Ekeby och Gällersta 1839 och i Helgesta och Hyltinge församl. i Strängnäs stift 1842. Komminister därst. s. å. Död 1884-11-19 Bogården. Gift 1840-12-29 Gölinge med Johanna Nilsson, född 1821-08-01 på Lekhyttan i Hidinge socken, Örebro län, död 1891-05-01 i Stockholm, dotter av bruksägaren vid Lekhyttan Nils Nilsson.

Barn:

 • Berta Beata Eleonora, född 1843-03-31 på Bogården, liksom syskonen. Var någon tid postskrivare å postkontoret i Malmköping. Död ogift 1925-04-25 i Södertälje.
 • Bernhard Gottfrid, född 1844-04-28. Överflyttade till Nordamerika.
 • Ernst Vilhelm Alarik, född 1845-08-07 död 1849-03-28.
 • Carl Aladar, född 1846-12-09 (1846-12-29). Var anställd vid statens järnvägar med tjänstgöringsort vid Sparreholms station Södermanlands län samt var sedan bokhållare vid Gustavsbergs porslinsfabrik Stockholms län. Död ogift 1886-02-08 på Gustavsberg.
 • Agnes Johanna Ulrika, född 1848-06-17, död ogift 1925-05-14 i Södertälje.
 • Ida Maria Amalia, född 1849-12-25. Död 1933-08-03 i Södertälje stad.
 • Cecilia Rosa Vilhelmina, född 1851-02-27. Död 1930-07-12 i Södertälje. Var anställd såsom kontorist vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Gift 1887-12-15 i Stockholm med kassören vid nämnda fabrik Per Agaton Öhnell, född 1836-03-06 i Stockholm, i 1896-06-10 vid Gustavsberg.
 • Ebba Sofia Lovisa, född 1853-03-31. död 1941-08-02 i Södertälje (db nr 116).
 • Ernst Ludvig Alarik, född 1854-06-17 på Bogården. Överflyttade till Nordamerika.
 • Knut Alarik, född 1855-09-15. Extra ordinarie postexpeditör 1886-04-24. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen. Extra biträde vid Stockholms postkontor 1890-05-06. Postexpeditör 1899-12-15. Död 1903-01-30 i Stockholm. Gift 1894-11-12 i Klara förs i Stockholm med Carolina Ersdotter (Eriksson), född 1850-09-03. Död 1936-09-14 i Stockholm och där begraven (Clara db 92).
 • Nils Gustaf, född 1859-09-28. Var någon tid stationsskrivare vid statens järnvägstrafik, överflyttade till Nordamerika.
 • Axel Gottlieb, född 1863. Extra ordinarie postexpeditör. Död 1895. Se Tab. 14.

TAB 14

Axel Gottlieb, (son av Bernt Ulrik, tab 13), född 1863-06-05 på Bogården. Postskrivare i Malmköping 1879. Extra ordinarie postexpeditör 1882-12-05. Extra biträde vid centrala postdistriktet 1884-12-30 och vid östra distriktet 1892-12-29. Död 1895-09-26 i Stockholm. Gift där 1888-10-20 med Charlotta Elisabet Leijonström, född 1857-03-10, död 1909-03-08 i Paris.

Barn:

 • Harald, född 1889-09-24 i Stockholm, död där 1890-04-12.
 • Agnes Margareta (Greta), född 1891-10-08 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1911-12-29 i Stockholm (Södertälje stadsförs, vb) med kaptenen, friherre Christer Åkerhielm af Margretelund, född 1883, död 1926.

Källor

1Hm. 2Ssn. 3Ak.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: