:

Stralenberg nr 1438

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stralenberg nr 1438 †

Adlad 1707-01-31, introd. 1719. Utdöd 1757-01-18.


1At (Sch). 2At (P).

TAB 1

Christian Tabbert. Antagen 1657 i Sveriges kronas tjänst. Lanträntmästare i Stralsund 1663 till sin död. Död där 1693. Hade med sin fru elva barn. Gift 2:o 1664-05-001 med Maria Eleonora Klinckow, född 1643-10-30, död 1685-11-12 i Stralsund1, dotter av rådsförvanten i Stralsund Martin Klinckow och Maria von Scheven samt syster till regeringsrådet Martin Klinckow, adlad Klinckowström.

Barn:

 • 2. Martin Tabbert, adlad Stralenberg, född 1666. Lanträntmästare. Se Tab. 2.
 • 2. Filip Johan Tabbert, adlad Stralenberg, född 1677-10-001 i Stralsund. Volontär vid stralsundska infanteriregementet 1694. Korpral därst. s. å. Förare 1695. Underkonduktör vid fortifikationen i Stralsund 1696-01-29. Löjtnant vid fortifikationen i Wismar 1698. Regementskvartermästare vid Södermanlands regemente 1701-04-25. Avsked från fortifikationen s. å. 4/6. Sekundkapten vid Södermanlands regemente 1703-03-04. Premiärkapten därst. 1706-02-31. Konfirm.fullm. s. å. 9/10. Adlad 1707-01-31 jämte sina bröder Martin och Peter Sigfrid (introd. 1719 under nr 1438). Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Kommendant i Karlshamn 1740-03-04. Död ogift 1747-09-02 på Fröllinge i Getinge socken Hallands län, hos sin svägerska Anna Maria von Conowen och slöt själv sin adl. ättegren samt begraven i Getinge kyrka Hallands län. 'Han utmärkte sig genom tapperhet och var med vid Thorn, Fraustadt, Holovzin och Poltava. Kom vid Dnjeprströmmen undan fienden, men då han, för att frälsa sin yngre broder Peter Sigfrid, tog en ekstock och rodde tillbaka över älven, blev han tillfångatagen och fördes först till Moskva och sedan till Tobolsk. For under sin trettonåriga fångenskap omkring i landet och utarbetade en geometrisk karta däröver, vilken han skickade till en köpman i Moskva att förvaras, men då denne kort därefter dog, kom kartan att uppvisas för tsar Peter, vilken behöll henne samt befallde, att när Stralenberg kom att begära sin karta åter, skulle han presenteras för tsaren. Stralenberg, som härom blev underrättad, hade sin konceptkarta i behåll och utarbetade därefter en ny, vilken sedermera graverades och utkom på hans egen bekostnad. Erbjöds av tsar Peter att med ansenlig lön bliva direktör vid ett lantmäteri, som skulle inrättas i Ryssland, men emottog icke tillbudet och kom efter slutad fred åter till Sverige med en av ansträngningar förstörd och sjuklig kropp.'
 • 2. Peter Sigfrid Tabbert, adlad Stralenberg, född 1680, död 1742. Se Tab. 3.

TAB 2

Martin Tabbert, adlad Stralenberg (son av Christian Tabbert, Tab. 1), född 1666-07-001 i Stralsund. Kanslist i krigskansliet med svenska hjälptrupperna till övre Rhen 1690. Krigssekreterare därst. 1691. Lanträntmästare i Pommern 1693 efter fadern. Adlad 1707-01-31 jämte sina yngre bröder Filip Johan och Peter Sigfrid (introd. 1719 under nr 1438). Död utan söner och slöt således själv på svärdssidan sin adl. ättegren. Gift 1696 med Gertrud von Bauman, född 1680, död 1708, dotter av rådsherren Joakim Christian von Bauman och hans 2:a fru Maria von Stralenheim, av en adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • En dotter. Gift med lanträntmästaren i Pommern Gustaf Adolf Bildstein i hans 1:a gifte, död barnlös.
 • En dotter. Gift med etatsrådet N. N. Boj i Holstein.

TAB 3

Peter Sigfrid Tabbert, adlad Stralenberg (son av Christian Tabbert, Tab. 1), till Fröllinge i Getinge socken Hallands län. Född 1680-09-21 i Stralsund. Volontär vid stralsundska infanteriregementet 1695. Sergeant därst. 1696. Konstapel vid artilleriet 1700. Underkonduktör vid fortifikationen i Stralsund 1701-06-04. Löjtnant därst. 1702. Sekundkapten vid Södermanlands regemente 1704-12-23. Adlad 1707-01-31 jämte sina äldre bröder Martin och Filip Johan (introd. 1719 under nr 1438). Premiärkapten vid Södermanlands regemente 1715-03-16. Major därst. 1716-03-18. Tillika stadsmajor i Malmö s. å. 16/10. Död 1742-01-10 på Fröllinge och begraven i Getinge kyrka. 'Han blev i slaget vid Fraustadt den 3 febr. 1706 illa blesserad i bröstet av en kula, vilken blev kvarsittande, ehuru konungens egen livmedikus på befallning gjorde i bröstet åtskilliga inskärningar för att få ut den. Blev efter slaget vid Poltava räddad vid Dnjeprströmmen, ehuru hans räddare, brodern Filip Johan, tillfångatogs, samt kom med konungen till Turkiet, där honom bl. a. anförtroddes kommissariatet i Kronstadt i Siebenbürgen angående posten och alla enspännare, som gingo till och från konungen mellan Sverige och Turkiet 1712-02-10–1714. Bevistade 1716 års norska fälttåg. Gift 1:o 1716 med Catharina Elisabet von Berchner, född 1698, död 1719 i barnsäng, dotter av brukspatronen Gerhard von Berchner, och Brita Wallrave. Gift 2:o 1722-11-06 Vegeholm s län med Anna Maria von Conowen, född 1707-06-28 på nämnda egendom, död 1795-01-14 på Fröllinge, dotter av stadsmajoren Christian Didrik von Conow, adlad von Conowen, och hans 2:a fru Maria Eufrosyne Cronström.

Barn:

 • 1. Maria Eleonora, till Halleby i Skärkinds socken Östergötlands län. Född 1719, död 1761-05-16 på Lindö i Runtuna socken Södermanlands län. Gift 1734-04-04 i Stockholm med landshövdingen friherre Carl Mårten Fleetwood, född 1703, död 1751.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1724-03-14 i Malmö, död ogift 1740-07-00.
 • 2. Christian Gerhard, född 1726-06-13 i Malmö, begraven s. å. 22/6.
 • 2. Peter, född 1728-01-13 i Malmö. Student i Lund2 1741-10-17. Underkonduktör vid fortifikationen. Fänrik vid kronprinsens regemente 1749-05-22. Löjtnant därst. 1756. Död ogift 1757, natten till den 18 jan., i Stockholm under en resa till Finland och slöt ätten på svärdssidan.
 • 2. Maria Eufrosyne, född 1729-09-04 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken Malmöhus län, död 1785-12-19 på Fröllinge. Gift 1752 med överstelöjtnanten Carl Magnus Brummer, i hans 2:a gifte, född 1716, död 1784.
 • 2. Christina Charlotta, född 1731-08-12 i Malmö, död ogift 1812-05-03 i Halmstad, den sista av namnet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: