:

Carleson nr 1877

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Carleson nr 1877 A

Adlad 1743-09-19, introducerad 1746. Uppflyttad i forna riddareklassen 1778.

Carleson A1877A00.png

TAB 1

Carl Ivarsson Grosshandlare och skeppsredare i Stockholm. Död där 1711-12-03 i pesten och begraven på samma gång som 2:a hustrun i egen grav i Maria Magdalena kyrka. Gift 1:o med Brita Israelsdotter (SRB). Död 1701-12-12. Gift 2:o 1702 med Brita Sundman, död (SRB.) 1711-12-04, dotter av rådmannen i Härnösand Jöns Sundman.

Barn:

 • 2. Carl Carlsson, adlad Carleson, född 1703, död 1761. Se adliga ätten Carleson B, tab 1.
 • 2. Edvard Carlsson, adlad Carleson, född 1704. Se Tab. 2
 • 2. Hedvig Carlsson, adlad Carleson, född 1706. Adlad jämte brodern Edvard 1743-09-19. Död ogift 1788-02-05, på Åsen [St (Sch)].

TAB 2

Edvard Carlsson, adlad Carleson, (son av Carl Ivarsson, tab 1), till Malmvik och Lindö i Lovö socken samt Vårby i Huddinge socken (alla i Stockholms län). Född 1704-11-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1718-10-03. Auskultant i kommerskollegium 1725-10-12. Erhöll pass för utrikes resor 1726-04-22. Vice notarie 1730. Tjänstgjorde i kammar-, ekonomi- och kommersdeputationen vid riksdagen 1731. »Korrespondent-kommissarie» 1732-03-03 och reste 1732-05-22 till Medelhavsländerna. Fick för resans fullföljande till levanten ett understöd av 1,500 d. s.m. genom kungligt brev 1733-05-07. Kanslist med lön 1733-10-04. Chargé d'affaires i Konstantinopel 1734-08-16. Notarie utan lön 1734-08-29. Tilltr. notarielönen 1737-02-14. Kansliråd 1738-08-17. Adlad 1743-09-19 jämte systern Hedvig (introducerad jämte äldre brodern Carl 1746, men före honom, under nr 1877). Rappellerad 1745-04-29. LVA 1746 (preses 1749). Säte och stämma i kanslikollegium 1747-03-26. Ledamot av kommissorialrätten över dalupproret 1747-10-01. Adelns fullmäktig i konvojkommissariatet 1748-03-09–1755. Envoyé i London 1748-03-28. RNO 1751-12-05 vid konung Adolf Fredriks kröning, då han tog till valspråk. Vigilanter et prudenter, vilket valspråk nyttjas såsom devis under Carlesonska vapnet. Kansliråds lön 1752-11-20. Statssekreterares titel 1756-06-01. Statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1757-02-03. KNO 1757, varför hans ättegren sedermera blev uppflyttad i riddareklassen under nr 1877 A. Hovkansler 1758-04-27. Presidents titel 1762-06-29. President i kommerskollegium 1762-11-11. Död 1767-02-26 i Stockholm och begraven i Storkyrkan i Stockholm. 'Han var 1751 en bland de herrar och män, som buro konung Fredrik I:s lik vid bisättningsprocessionen, från kungshuset till Riddarholmskyrkan ' [Ak]. Gift 1740-09-22 i Konstantinopel med Clara Leytstar, född där 1711, död 1768-07-29 på Vårby, dotter av skattmästaren i provinsen Holland Peter Leytstar och Maria de la Fontaine, holländske ambassadören greve Collyers systerdotter.

Barn:

 • Hedvig Constantia, född 1741-11-26 i Konstantinopel, död 1827-11-11 Hongola Gift 1767-10-25 (1767-09-25) på Vårby med överstelöjtnanten friherre Carl Otto Yxkull, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1769.
 • Ulrika, född 1742 i Konstantinopel, död 1749 i Stockholm och begraven 1749-03-09 i Maria kyrka
 • Fredrika, född 1743-12-02 i Konstantinopel, död 1794-11-07 (1794-11-17) i Åbo. Gift 1:o 1770-04-19 med statssekreteraren Carl Erik Wadenstierna, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1787. Gift 2:o 1788-08-10 med presidenten Fredrik von Post, i hans 3:e gifte, född 1726, död 1805.
 • Lovisa, född 1744-11-12 i Konstantinopel, död ogift 1827-02-07 i Stockholm.
 • Maria, född 1745 i Konstantinopel, död 1746 i Stockholm.
 • Charlotta, född 1750-09-19 i Stockholm, död ogift 1818-08-02 i Karlskrona.
 • Carolina, född 1751-11-08 i Stockholm, död 1831-04-18 i Karlskrona. Gift 1769-12-31 med generalamiralen Henrik af Trolle A, född 1730, död 1784.

TAB 3

Adolf Ludvig, (son av Edvard Carlsson, adlad Carleson, Tab, 2), född 1747-06-24 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet 1760. Hovjunkare (SAB.) 1765-12-17. Kammarherre 1769-12-21, tjänstgörande hos prins Fredrik Adolf 1772. Fänrik vid Västmanlands regemente 1773-03-19. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1774-06-24. Kapten i armén 1777-04-23. Genom byte kapten vid Dalregementet 1782-04-03. Major vid Dalregementet 1790-09-02. Avsked 1794-08-16. RSO. Överstelöjtnant. Död 1797-12-15 (1797-11-12) i Åbo. Gift 1791-10-30 på Tuorta rusthåll i Finland med Agata Bremer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798-09-15 med en av rikets herrar, fältmarskalken friherre Fabian Wrede af Elimä, greve Wrede, men ej introducerad, i hans 2:a gifte, född 1760, död 1824), född 1774-05-23 död 1810-12-06 i Stockholm, dotter av handlanden i Åbo, brukspatronen Jakob Bremer och hans 2:a hustru Ulrika Fredrika Salonius.

Barn:

 • Clara Fredrika, född 1794-04-24 Broby, död 1869-10-30 i Växjö. Gift 1815-01-03 Fågelsta med sin styvfaders halvbroder, generaladjutanten friherre Carl Henrik Wrede af Elimä, född 1787, död 1858.
 • Agata Sofia, född 1795-10-11 i Åbo, död 1865-04-04 Kvarnarp. Gift 1826-12-05 Johannishus med generalmajoren Carl Johan Hederstierna, född 1788, död 1868.

TAB 4

Jakob Edvard, (son av Adolf Ludvig, tab 3), född 1792-09-06 på Stora Bärby i Giresta socken, Uppsala län. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1800-05-22. Kadett vid Karlberg 1807-09-30. Utexaminerad 1809-03-27. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1809-04-09. Transportera till 2. gardet 1809-10-24. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1810-11-20. Kapten 1815-02-21. Kapten vid livgrenadjärregementet 1815-04-04. RSO 1818-07-04. Major i armén 1819-08-31. Avsked 1824-09-07. Överstelöjtnant i armén 1833-06-15. Död 1847-11-15 Gårdveda. Gift 1819-09-09 Berga med Liboria Fredrika Eleonora Harmens, född 1801-08-10 på Berga, död 1852-10-06 på Gårdveda, dotter av majoren Henrik Harmens, adlad af Harmens, och Anna Regina Braun.

Barn:

 • Gustaf Fabian Ludvig, född 1821-12-29, död 1822-03-27 Valstad
 • Adolf Jakob Fredrik, född 1823-04-25 i Stockholm. Sergeant vid Kronobergs regemente 1841-04-27. Mogenhetsexamen 1842-05-13 och officersexamen 1843-12-15. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1844-02-14. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1851-08-29. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant utan lön kvarstå vid regementet 1855-01-31. Kapten i armén 1861-04-23. Avsked ur krigstjänsten samma dag. Kammarherre 1861. Död ogift 1895-05-07 Sofiahemmet
 • Anna Agata Clara Fredrika, född 1825-01-04 på Valstad. Stiftsjungfru. Död 1910-01-03 i Norrköping (Täby förs, Östergötlands län, db). Gift 1855-07-12 på Gårdveda med underlöjtnanten friherre Alexander Fredrik Carl August Funck, född 1823, död 1905.

TAB 5

Edvard Henrik (son av Jakob Edvard, tab 4), född 1820-11-16 Valstad. Student i Uppsala 1838. Examen till rättegångsverken 1841-06-01. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1841-06-05. Auskultant i Svea hovrätt 1842-01-11. Extra ordinarie notarie i samma hovrätt 1842-01-14. Vice auditör vid Kalmar regemente 1842-02-10–1847. Vice notarie i hovrätten 1843-09-28. Extra ordinarie kanslist i kammarrätten 1843-10-06. Tillförordnad kopist i justitierevisionen 1844-09-14. Tillförordnad fiskal i rikets ständers bank 1844-12-11. Extra ordinarie fiskal i Svea hovrätt 1845-05-30. Fiskal i Svea hovrätt 1847-02-26. Adjungerad ledamot 1848-01-11. Assessor 1850-05-22. Tillförordnad byråchef i justitiestatsexpeditionen 1858-07-12. Expeditionschef där 1859-11-04. RNO 1860-05-05. Justitieråd 1860-12-04. KNO 1866-07-03. Ordförande i Nya Trollhätte kanalbolag 1868-12-31–1874-08-15. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1873–1884. Justitiestatsminister (excellens) 1874-05-04–1875-05-11. KmstkNO 1874-12-01. Ånyo justitieråd 1875-05-14. Jur. hedersdoktor vid jubelfesten i Uppsala 1877-09-06. Vice talman i riksdagens 1. kammare 1878-01-16. Se Biogr. i SBL. Död 1884-04-01 i Stockholm. Gift där 1863-10-13 med Marie Louise Aurore Arfwedson, född 1845-08-18 i Stockholm. Död i Jacobs 1916-04-02. Dotter av grosshandlaren John Edvard Arfwedson och friherrinnan Louise Adriana De Geer af Finspång.

Barn:

 • Clara Emma Louise, född 1865-04-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1924-12-20 Verstorp Gift 1885-10-10 i Stockholm med före detta landshövdingen greve Axel Hansson Wachtmeister af Johannishus, född 1855, död 1926.
 • Dagmar Fredrika, född 1866-05-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1919-11-09 i Stockholm, död i Kisa förs, Östergötlands län (Landeryds förs, Östergötlands län, db).
 • Anna Elisabet Aurore (Beth), född 1867-11-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1886-11-20 i Stockholm med hovjägmästaren Carl Gustaf Oskar Ankarcrona, född 1857.
 • Edit Maria Clementina, född 1869-07-04 på Nyckelviken vid Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1923-01-15 på Åhagen i Landeryds socken Östergötlands län. Gift 1891-10-23 i Stockholm med underlöjtnanten greve Nils Bielke, född 1862, död 1894.
 • Ester Agnes Agate, född 1872 1872-03-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1893-10-30 i Klara kyrka i Stockholm med överstekammarjunkaren greve Ernst Henning Wachtmeister af Johannishus, född 1869.
 • Annie Regina (Nanny), född 1882-08-28 på Fridhem vid Norrköping. Stiftsjungfru. Gift 1901-12-16 i Jakobs kyrka i Stockholm med ryttmästaren i livreg:ts dragoners reserv, RVO, Einar Folke Sörensen, född 1875-07-26.

TAB 6

Carl Axel, (son av Jakob Edvard, tab 4), född 1828-05-02 på Valstad. Kadett vid Karlberg 1843-04-01. utexaminerad 1847-03-17. Underlöjtnant vid Småländs husarregemente 1847-03-23. Löjtnant 1856-02-07. Ryttmästare i regementet 1864-07-19. Avsked ur krigstjänsten 1865-01-17. RNO 1878-11-30. Död 1909-11-08 i Gränna. Gift 1856-07-15 Fredriksberg med Emilie Charlotta Anna Vilhelmina Hultenheim, född 1836-09-28 på Fredriksberg. Död 1915-02-09 i Gränna, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Hultenheim, och Anna Maria Sofia Cederbaum.

Barn:

 • Maria Emilia Fredrika, född 1857-06-22 på Fredriksberg. Gift 1904-01-07 i Stockholm med kammarherren friherre Knut Herman Philip Hermelin, skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-04-05, född 1860.
 • Johan Axel Fabian, född 1861-05-04 Kristineberg. volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1878-01-21. Mogenhetsexamen 1880-06-05. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid nämnda grenadjärbataljon 1881-11-11. Löjtnant 1887-09-02. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1891-06-01–1895. Transportera som löjtnant till Västernorrlands regemente 1893-03-17. Kapten 1895-09-06. Kompanichef och 1. lärare vid krigsskolan 1897-04-10–1900. RPrKrO3kl 1900. Adjutant hos konung Oskar II 1901-11-11. Tillförordnad 1. adjutant i VI. arméfördelningens stab 1902-01-01. RSO 1902-12-01. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1903-01-27. Stabschef i II. arméfördelningen 1903-02-21. Överadjutant och major vid generalstaben 1903-08-12. Överadjutant och överstelöjtnant 1906-03-09. OIIS Gbmt 1906. Överstelöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1906. Överste och chef för Skaraborgs regemente 1909-11-03. KSO2kl 1913-06-06. KSO1kl 1916-06-06. Generalmajor i armén 1916-12-01. Militärbefälhavare på Gotland 1917-01-01–1922. Chef för III. arméfördelningen 1922-10-13. Generallöjtnant i armén 1923-11-30. KmstkSO 1924-06-06. Avsked 1926-04-23.
 • Anna, född 1862-07-25 på Kristineberg. Död 1929-07-21 i Stockholm. Gift där 1887-09-06 med majoren friherre Ludvig August Nauckhoff, född 1853, död 1932.
 • Carl Axel Ernst, född 1864-06-03 på Fredriksberg, liksom alla yngre syskonen. Volontär vid Kalmar regemente 1885. Sergeant 1886. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Avgången 1887-05-09. Åter antagen 1887-08-22. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant i armén 1888-11-16. Död ogift 1893 i Nordamerika.
 • Clara Agata Sofia, född 1865-07-22.
 • Charlotta Helena Gabriella, född 1867-07-13. Bokhållare i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1896–1923.
 • Hedvig Carolina Vilhelmina, född 1871-05-31. Gift 1:o 1894-09-15 i Gränna med skogsförvaltaren Erland Magnus Hederstierna, från vilken hon 1906 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1852, död 1927-04-14. Gift 2:o 1907-12-01 i Stockholm med före detta disponenten Carl Edvard Lychou, från vilken hon 1912 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1920-07-03 i Kristiania med Anna Lovisa Tilander, från vilken han 1921 blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1871-11-02 i Ronneby), född 1860-12-15 Antuna. Gift 3:o i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] 1913-02-15 med skogsförvaltaren Erland Magnus Hederstierna i hans 3:e gifte, född 1852.
 • Ellen Elisabet Cecilia, född 1873-04-27 i Döderhults förs, Kronobergs län. Gift 1897-11-30 i Gränna med godsägaren friherre Carl Fredrik Gustaf August Funck, född 1860
 • Sigrid Eleonora Louise, född 1877-01-04

TAB 7

Axel Edvard Fredrik, (son av Carl Axel, tab 6), född 1858-06-28 Kristineberg. Farmare i Rock-Springer, Wyoming, Nordamerika. Död 1936. Gift 1894-06-20 med Margaret Maggie Ray,

Barn:

 • Lilian Emily, född 1912-02-25. Gift 1936-04-17 med John Frederick Hawk, född 1909-06-10. Affärsman.

TAB 7A

Allan Fredrik (Fred), (son av Axel Edvard Fredrik, tab 7), född 1895-05-01. Huvudman. U S Army under 2:a Världskriget. Affärsman. Bilförsäljare. Gift 1916-06-10 med Lucille Iredale, född 1897-01-03 i Rock springs, WY, USA. Författarinna. Skrev tre diktböcker. Ordförande för the Salt Lake Branch of the National League of American Pen Women. Ordförande för the Utah Branch of the National League of American Pen Women. Medlem av Chapter N of the P.E.O. Sisterhood och av the Town Club. Dotter av senatorn Joseph Iredale o h h Agnes Paterson Iredale

Barn:

 • Choral Luana, född 1918-10-21 i Tacona, Washington, USA.
 • Ila-Raye, född 1927-03-19 i Idaho Falls, Idaho, USA.

TAB 7B

Harry Elrey, (son av Axel Edvard Fredrik, tab 7), född 1897-11-04 i Rock Springs, Wyoming, USA. Affärsman. Bilhandlare. Gift 1922-07-06 med Vera Florence Hartert, född 1900-04-12 i Idaho Falls, Idaho, USA.

Barn:

 • Dolores Jean, född 1925-04-29 i Rock Springs, Wyoming, USA,
 • Margery Pauline, född 1926-12-26
 • Harry, född 1932-01-25.

TAB 8

Axel Baltzar Leonard, (son av Carl Axel, tab 6), född 1859-08-17 i Gårdveds förs, Kalmar län . Volontär vid Smålands husarregemente 1877-06-03. Mogenhetsexamen 1879-05-20. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-11-01. Underlöjtnant vid regementet 1880-11-19. Löjtnant 1893-05-06. Ryttmästare i armén 1900-12-07. Bevistade övningarna vid tyska 4. dragonregementet von Bredow i Lüben 1901-05-01 1901-09-09. Ryttmästare i Smålands husarregemente 1902-10-24. RSO 1902-12-01. Skvadronschef 1903-05-09. Ryttmästare vid regementet 1903-09-10. Major i regementet 1908-07-23. Major vid fördelningskavalleriet 1908-11-27. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1909-11-20. Ordförande i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län kommunalstämma, kommunalnämnd, fattigvårdsstyrelse och taxeringsnämnd 1917–1919. Ägde Staby i Högsby socken Kalmar län 1889–1891. Var delägare i Storebro med underliggande hemman i Vimmerby och Pelarne snr Kalmar län samt disponent för Storebro aktiebolag 1895–1910. Äger Husby-gård i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län sedan 1911. Död 1935-05-17 i Nyköping och begraven å Stockholms norra begr. plats (Husby Oppunda, db nr 4). Gift 1887-08-25 på Storebro med Emma Signe Vilhelmina Tillberg, född 1865-12-25 i Kalmar. Dotter av ryttmästaren Axel Fredrik Tillberg och Jenny Ida Henrietta Meurling.

Barn:

 • Rut Anna Vilhelmina, född 1888-06-18 på Storebro. Gift 1912-01-01 i Stockholm (Husby-Oppunda förs, Södermanlands län, vb) med kaptenen vid Kalmar regemente, RSO, Ivar Baltzar Tillberg, född 1878-05-22 på Storebro. Major. Död 1939-11-16 i Värnamo.

TAB 9

Bengt Axel Fredrik, (son av Axel Baltzar Leonard, tab 8), född 1891-07-02 Fredensborg Reservofficersexamen 1911. Underlöjtnant i Smålands husarregementes reserv 1911. Utexaminerad från Tekniska högskolans fackskola för kemisk teknologi 1914. Civilingenjör. Utexaminerad från Handelshögskolan 1915. Löjtnant i regementets reserv 1914-09-03. Direktörsassistent vid Vargöns aktiebolag sedan 1916. Styrelseledamot och ordförande i styrelsen för Förenade pappersbrukens försäljningsaktiebolag i Stockholm 1919. Verkställande direktör i Coseler Cellulose und Papierfabriken Aktiengesellschaft i Cosel, Schlesien, 1920–1921. Avsked från Smålands husarregementes reserv 1921-08-19. Disponent och verkst. direktör vid Degerfors Järnvägsaktiebolag. Fullmäktig i Järnkontoret. Gift 1:o 1919-08-16 i Ljungby socken, Kalmar län med Sonja Elfversson, från vilken han 1923 blev skild, född 1892-12-23 i Kalmar, i hennes 1:a gifte (Gift 2:o 1939-05-27 med Per Fredrik Israel Cederbaum i hans 2:a gifte (tab 8)). (Skilda genom Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätts utslag 1924-02-14). Dotter av konsuln Viktor Vilhelm Elfversson och Auda Maria Paulsson. Gift 2:o 1924-09-01 i Husby-Oppunda förs Södermanlands län med sin svägerska Aina Thyra Elfversson, född 1901-02-26 i Kalmar. Dotter av konsuln Viktor Vilhelm Elfverson och Alida Maria Paulsson.

Barn:

 • 1. Signe Margareta, född 1920-06-30 vid Vargöns pappersbruk i Tunhems förs, Älvsborgs län.
 • 1. Bengt Göran Fredrik, född 1921-07-18
 • 2. Sigrid Marianne, född 1925-05-29 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • 2. Lennart Axel Edvard, född 1928-03-18< i Stockholm.
 • 2. Stina Alide, född 1931-04-04 i Vänersborg, Västra Tunhems förs, Älvsborgs län. Död 1931-04-05 i Vänersborg.

TAB 10

Axel Oskar Conrad, (son av Carl Axel tab 6), född 1868-08-23 Fredriksberg. Mogenhetsexamen i Linköping 1888. Anställd vid tullverket, med station i Norrköping, 1888–1890. Student i Lund 1890. Preliminärexamen 1890-05-31. Examen till rättegångsverken 1893-05-26. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1893-10-00. Vice auditör vid Norrlands artilleriregemente 1894. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium 1896-09-00. Amanuens i finansdepartementet 1897. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1896. Ombudsman och fiskal i domänstyrelsen 1900-06-00–1910. Sekreterare i bankinspektionen 1906-11-16–1908-12-23. RVO 1907-06-06. Expeditionschef i finansdepartementet 1909-05-26. OffFrHL 1909. RNO 1909-06-06. Kammarrättsråd 1910-05-21. Entledigad från expeditionschefsämbetet 1910-10-20. Avsked från kammarrättsrådsämbetet 1910-11-04. Verkställande direktör i aktiebolag P. A. Norstedt & Söner och i aktiebolag Hiertas bokförlag 1910-10-00. KVO2kl 1914-09-30. Ledamot av handelskommissionen 1916–1917. Ordförande i krigsberedskapskommissionen 1916– 1917. Statsråd och chef för finansdepartementet 1917-03-30–1917-10-19 ordförande i styrelsen för aktiebolag Sveriges litogratiska tryckerier, aktiebolag Centraltryckeriet, Iduns tryckeriaktiebolag, svenska bokförläggareföreningen, svenska föreningen för industriellt rättsskydd, föreningen Norden och nationalekonomiska föreningen. KVO1kl 1923-12-01. Gift 1900-09-26 i Jakobs kyrka i Stockholm med friherrinnan Hedda Teresia (Teresine) Cederström, född 1868-09-25 Lövsta, död 1930-05-29 i Oscars förs, Stockholm (db nr 131). Dotter av löjtnanten friherre Claes Edvard Cederström, och friherrinnan Märta Leijonhufvud.

Barn:

 • Madeleine, född 1901-08-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1929-08-10 i Stockholm m. löjtnanten friherre Gustaf Gerard De Geer, född 1893-02-16 i Malmö, Garnisons förs
 • Emilie Märta Cecilia Birgitta, född 1903-06-27 (1903-06-29) i Stockholm. Gift 1927-10-03 i Stockholm m. byråsekreteraren Nils Fredrik Hampus Berenarcutz i hans 1. g., död 1891.

TAB 11

Axel Gustaf Ferdinand, (son av Carl Axel, tab 6), född 1870-04-30 Fredriksberg. Kontorschef hos Bröderna Nobel i Baku. Bokhållare vid Lunds sockerfabrik. Tjänsteman vid Skånska litografiska aktiebolag i Malmö. Död 1927-07-31 i Lunds stadsförs. Gift 1894-04-30 i Baku med Anna Maria Åkerman, född 1874-08-24 i Kristianstad. Dotter av disponenten Karl Åkerman.

Barn:

 • Helge Axel Gustaf, född 1896-07-16 i Baku (Ryssland). Styrman. Utexaminerad sjökapten. Död 1920-09-07 genom olyckshändelse å ångaren Drottningholm.
 • Therese Emilia Anna, född 1898-11-26 i Baku (Ryssland). Gift 1934-01-27 i Lunds stadsförs (vb nr 24) med agronomen, betinspektören vid Svedala sockerfabrik Hugo Baltzar af Klinteberg, född 1903-03-04 i Uppåkra i Vallsjö förs, Jönköping.
 • Edvard Carl Gustaf, född 1901-05-29 i Köpenhamn. Studentexamen 1921-12-07 . Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid Gotlands artillerikår 1924. Officersaspirant vid Vendes artilleriregemente 1922-09-25. Underlöjtnant ibm 1926-12-30. Löjtnant i nämnda kår 1928-08-04. Förordnad till löjtnant vid Karlsborgs artilleriregemente 1930-01-31. Löjtnant därst. s.å. nov. 1. Löjtnant vid Gottlands artillerikår 1935-07-19. Kapten vid kåren 1937-06-30. Kapten vid Karlsborgs luftvärnsregemente 1940-10-01.
 • Edvin Carl Gustaf, född 1903-09-10 i Köpenhamn.

TAB 12

Axel Hjalmar Henrik, (son av Carl Axel, tab 6), född 1875-12-25 på Fredriksberg, Döderhults socken, Kalmar län. Genomgick Skeppsholms lantbruksskola 1893–1894. Arrenderade Buskhyttan i Tunabergs socken, Södermanlands län 1900–1907. Därefter förvaltare vid Sjösa i Svärta socken, Ehrendal i Frustuna socken och Lövsund i Runtuna socken alla i Södermanlands län. Förvaltare hos Lessebo aktiebolag 1916-01-01–1921-11-01. Arrenderar Stora Bramstorp i Hemmesjö socken, Kronobergs län sedan 1921-11-01. Tjänsteman i Lithografiska aktiebolaget, Norrköping. Gift 1921-10-10 i Linköping (Vadstena förs, vb) med Brita Anna Sofia Falkenberg af Bålby nr 105, född 1899-01-01 i Vadstena, dotter av kaptenen vid 2. livgrenadjärregemente Carl Henrik Edvard Falkenberg af Bålby, och Agnes Matilda Charlotta Zielfelt.

Barn:

 • Kerstin Anna Helena
 • Axel Henrik Conrad

Adliga ätten Carleson nr 1877 B †

Adlad 1746-11-04, introducerad 1746. Sannolikt utdöd 1887-12-04, avskriven 1941.


Carleson A1877B00.png

TAB 1B

Carl Carlsson, adlad Carleson (son av Carl Ivarsson, se adliga ätten Carleson, A, tab 1), Ull Alby i Solna socken Stockholms län. Född 1703-05-11 i Stockholm. Student i Uppsala 1718-10-03. Extra ordinarie kanslist vid kunglig kansliet 1725. Kopist vid kungliga kansliet 1726: kanslist 1731. Registrator 1739. Protonotarie i kanslikollegium (RAR.) 1740-07-10. Sekreterare i kanslikollegium (RAR.) 1746-04-15. Adlad 1746-11-04 (introd. 1746 Jämte yngre brodern, men efter denne under nr 1877). Lagman i Kalmar län och på Öland (RAR.) 1747-06-16. Lagman i Södermanland 1750. LVA 1755-10-31. Preses i Södermanland 1759. Statssekreterare för krigsärendena (RAR.) 1758-10-09. RNO 1758-11-21. Död 1761-03-22, i Stockholm. Gift 1744-06-03, med Maria Regina Ehrenkrook, född 1721-09-23, död 1795-05-21, Hvilsta, dotter av kanslirådet Olof Ehrenkrook B, och Catharina Charlotta Silfvercrantz.

Barn:

 • Carolina, född 1745 i Stockholm, död 1809-07-30. Gift 1:o 1766-09-25 Vårby med överstelöjtnanten friherre Lars Reinhold von Köhler, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1771. Gift 2:o 1773-05-06 på Hvilsta med kanslirådet (kejs. tyskromerske friherren) Carl Ludvig von Siegroth, född 1726, död 1805.
 • Johan, född 1746, död 1748.
 • Carolina Brita, född 1747, död 1802-08-20 i Stockholm. Gift 1773-05-09 i Eskilstuna med sin systers svåger, vice presidenten friherre Axel Johan von Köhler, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1831.
 • Edvard, född 1750. Krigsråd. Död 1837. Se Tab. 6B
 • Olof, född 1752, död 1752.
 • Ulrik, född 1754-07-04, i Uppland. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1770-03-16. Sergeant vid arméns flotta 1771-12-23. Fänrik 1772-08-22 och löjtnant vid arméns flotta 1775-11-22. Kapten vid arméns flotta 1777-02-19. Död ogift 1783-07-04 på Sveaborg.
 • Hedvig, född 1756, död 1756 3 mån. 3 dagar gammal och begraven 1756-12-16 i Solna socken.
 • Christoffer, född 1758, död 1760 och begraven 1760-02-02 i Solna socken.
 • Fredrik, född 1760, död 1760 4 1/2 mån. gammal och begraven 1760-12-08 i Solna socken.

TAB 2B

Carl (son av Carl Carlsson, adlad Carleson, tab 1B), född 1748-09-22. Korpral vid livregementet till häst 1765-09-03. Livdrabant 1766-12-10. Löjtnant 1772. Kapten i armén 1775-05-22. Avsked 1794-11-20. Död 1830-05-14 Hästhalla. Gift 1791-10-18 med Catharina Charlotta Lidmark, född 1771-12-31, död 1854-02-27 Myran, dotter av prosten och kyrkoherden i Grolanda pastorat av Skara stift Anders Lidmark och Clara Justina Rosenbusch.

Barn:

 • Carl Axel, född 1793. Överste. Död 1859. Se Tab. 3B
 • Regina Fredrika, född 1794-07-13 Salaholm, död 1866-03-13 på Myran. Gift 1823-08-22 på Hästhalla med kaptenen Gustaf Abraham Gyllenhaal, född 1791, död 1868.
 • Adam Gustaf, född 1796. Auditör. Död 1865. Se Tab. 4B
 • Fredrik Vilhelm, född 1799. Kapten. Död 1854. Se Tab. 5B

TAB 3B

Carl Axel (son av Carl, tab 2B), till Säckestad i Trästena socken Skaraborgs län. Född 1793-01-24 på Salaholm. Fanjunkare vid Västgöta dragonregemente 1810-02-04. Kornett vid Västgöta dragonregemente, 1810-05-08. Kornett vid livregementets husarkår 1811-02-05. Löjtnant vid livregementets husarkår 1815-01-17. Ryttmästare 1820-05-09,. RSO 1826-05-11. Major i kåren 1829-11-21. Överstelöjtnant i armén 1835-05-25. Överstes avsked 1838-03-16. C XIV Joh:s med. 1855. Död 1859-10-25 på Haggården i Leksbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1824-06-09 i Mariestad med Elisabet Maria Sorbon, född 1802, död 1828-10-04, dotter av kommerserådet Georg Sorbon och Fredrika Wulf. Gift 2:o 1833-09-23 i nyssn. stad med den förra fruns syster Fredrika Sorbon, född 1808-05-16 i Mariestad, död 1885-03-18 på Haggården.

Barn:

 • 1. Fredrika Charlotta, född 1826-05-31, död 1829-03-23.
 • 1. Maria Vilhelmina, född 1827-10-28 på Säckestad, död 1908-05-19 i Kristinehamn. Gift 1856-05-10 på Haggården med kaptenen Lars Fredrik Axel Uggla, från vilken hon blev skild, född 1825, död 1889.
 • 2. Fredrika Charlotta Maria (Lotten), född 1838-05-29 på Säckestad, död 1915-10-31 i Mariestad. Gift 1860-08-14 på Haggården med majoren friherre Axel Georg Posse af Säby, född 1821, död 1907.

TAB 4B

Adam Gustaf (son av Carl, tab 2B), född 1796-04-12. Auskultant i Svea hovrätt 1816-12-18, och i Göta hovrätt 1817-04-21. Vice häradshövding 1820-10-18. Auditör vid Skaraborgs regemente 1823-10-07. Avsked 1849-01-16. Död 1865-05-23 i Mariestad. Gift 1845 med Maria Örn, född 1822-07-09, död 1859-02-27 i Gränna.

Barn:

 • Alma Vilhelmina Charlotta, född 1846-01-04 på Ärteberg i Härja socken, Skaraborgs län, död 1918-01-24 i Gävle. Gift 1875-03-04 i Bresäters socken, Skaraborgs län med civilingenjören Georg David Henrik von Vicken, nr 830, född 1847, död 1907.
 • Clementina Catharina Maria, född 1848-04-11 i Skara, död 1878-12-26 i Mariestad. Gift 1874-07-14 i Bresäters socken med kontraktsprosten, kyrkoherden i Värings pastorat av Skara stift, LVO, August Lundgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1893-08-12 med Anna Elisabet Söderström, född 1861-03-17 i Stockholm, dotter av hattfabrikören därstädes Frans August Söderström och Marie Louise Östergren), född 1845-09-03 Lugnås
 • Augusta Fredrika, född 1856-03-26, död 1859-05-13.

TAB 5B

Fredrik Vilhelm (son av Carl, tab 2B), född 1799-10-04. Sergeant vid Västgöta regemente 1817-01-01. 2. Adjutant vid Västgöta regemente 1817-03-18. Löjtnant 1825-04-19. Kaptens avsked 1832-06-14. Död 1854-11-13 i Trästena socken, Skaraborgs län. Gift 1847-08-24 i Stockholm med Johanna Carolina Edlund, född 1825-07-13 i nämnda stad, död där 1887-10-01.

Barn:

 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1848-05-08, död (?) i Nordamerika.
 • Regina Charlotta, född 1851-04-17, död 1851-04-29.
 • Carl August, född 1854-02-25, död 1854-03-09 i Stockholm.

TAB 6B

Edvard (son av Carl Carlsson, adlad Carleson, tab 1B), född 1750-10-07. Volontär vid amiralitetet. Volontär vid livgardet 1767. Förare vid livgardet 1767. Fänrik 1768-03-18. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid regementet 1773-07-11. RSO 1773-09-12. Genom byte kapten vid Jönköpings regemente 1775-02-01. Avsked 1781-08-20. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1800. Krigsråds fullmakt 1802-12-09. Ledamot i rikets allmänna beredning 1807-12-28. Död 1837-03-17 Näringe. Gift 1:o 1777-02-24 i Jönköping med Fredrika Granschoug, död 1806-05-09, dotter av vice advokatfiskalen i Göta hovrätt Fredrik Granschoug och Helena Susanna Hager. Gift 2:o 1808-01-30 med Rebecka Christina Jönsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med revisionssekreteraren Anders Wangel, född 1742, död 1801), född 1760-07-18, död 1847-10-31 i Kalmar, dotter av kommerserådet Johan Jönsson och Johanna Maria Borg.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1778-03-29. Auskultant i Göta hovrätt 1793-08-17. Extra ordinarie notarie 1795-05-00. Auditör vid Skaraborgs regemente 1795-08-23. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt (Ash.) 1802-08-23. Assessor av Svea hovrätt 1805-06-28. Hovrättsråd 1821-11-05. Riddarhusdirektör 1822-06-17. RNO 1826-05-11. Vice president i Svea hovrätt 1834-01-18. Död ogift 1837-01-06 i Stockholm.
 • 1. Edvard, född 1780-02-26. Kadett vid amiralitetet 1795-03-01. Fänrik vid Bohuslän regemente 1797-09-18. Transporterades till livregementesbrigadens värv. infanteri 1799-04-22. Löjtnant vid Bohuslän regemente 1800-06-12. Kapten och regementskvartermästare vid Skaraborg regemente 1804-10-06. Avsked 1812-01-07. Död barnlös 1818-06-11 i Jönköping. Gift 1804-09-20 Härlingstorp med Fredrika Henrika Gyllenhaal i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1821 med översten och chefen för Älvsborgs regemente generaladjutanten, KSO, Melcher von Bergholtz, född 1770, död 1834), född 1783-12-21, död 1871-12-06 i Jönköping, dotter av Lars Herman Gyllenhaal, och friherrinnan Hedvig Margareta Leuhusen.
 • 1. Axel Ludvig, född 1783. Major. Död 1844. Se Tab. 7B
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1785. Överste. Död 1857. Se Tab. 9B

TAB 7B

Axel Ludvig (son av Edvard, tab 6B), född 1783-05-31 på Vaholm i Vads socken, Skaraborgs län. Korpral vid Västgöta lätta kavalleriregemente 1795-03-23. Kornett utan lön vid livregementsbrigadens husarkår 1799-12-23. Ridpage hos konungen 1799-02-20–1807-03-12. Kornett vid livregementets husarkår 1800-09-08. Löjtnant vid livregementets husarkår 1804-05-02. Ryttmästare 1808-02-19. RSO 1809-07-03. Major i armén 1814-08-25. Avsked 1815-02-21. Tillstånd att såsom major i armén åter inträda i rikets krigstjänst 1819-05-05. Tillförordnad överjägmästare i Kalmar län (Sj.) 1822-09-04. Tjänstf. överjägmästare i rikets krigstjänst. 1823-09-16. Avsked 1830 (Sj. ). Intagen på invalidinrättningen på Ulriksdal (O. Bergström, Invalidinrättningen på Ulriksdal.) 1841-07-15. Död 1844-12-08 på Ulriksdals slott. Gift 1814-01-12 i Örebro med Beata Maria Wallerius, född 1790-10-24, död 1859-10-31 i Västervik, dotter av assessorn och regementsläkaren vid Närkes och Värmländs regemente Erik Göran Wallerius och Elisabet Hamnström.

Barn:

 • Fredrika Elisabet Christina, född 1814-10-31, död ogift 1912-01-23 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Carl Edvard, född 1815-12-12. Student i Uppsala 1835-11-03. Hovrättsexamen i Uppsala 1838-05-31. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1838-06-23. Auskultant i Svea hovrätt 1838-06-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1840-01-10. Vice notarie 1840-01-10. Vice auditör vid livgardet till häst 1841. Kanslist i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1845-07-28. Död ogift 1846-06-09 i Stockholm.
 • Georg Ludvig, född 1818. Kapten. Död 1887. Se Tab. 8B

TAB 8B

Georg Ludvig (son av Axel Ludvig, tab 7B), född 1818-04-28 i Örebro. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1834-12-22. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1837-12-22. Konstituerad underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1839-03-22. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1841-06-22. Löjtnant 1846-10-17. Kapten 1859-04-05. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén 1868-06-18. Död 1887-12-04 i Stockholm och utgick troligen med honom ätten på manssidan. Gift 1864-04-17 i Visby med Anna Teresia Hildegard Stolts, född där 1838-04-27, död 1909-09-19 i Stockholm, dotter av majoren vid Svea artilleriregemente Carl Henrik Stoilz och Henrika Teresia Carlson.

Barn:

 • Maria Teresia, född 1865-02-28 i Visby. Gift 1886-09-28 i Stockholm med sekreteraren hos stationsbefälhavaren vid flottans station i Stockholm, RVO, Johan Albert Leopold Åsbrink, född 1849-02-02 i Gävle, död 1903-10-22 i Stockholm.
 • Malin, född 1866-11-27 i Barlingbo socken på Gotland, död 1883-09-25 i Stockholm.

TAB 9B

Gustaf Vilhelm (son av Edvard, tab 6B), född 1785-04-09 på Vaholm i Vads socken, Skaraborgs län. Sergeant vid livregementesbrigadens värvnings infanteri 1801-02-01. Fänrik vid livregementesbrigadens värvnings infanteri 1801-06-16. Löjtnant vid finska gardesregementet 1808-03-16. Kapten i armén 1809-02-19. Kapten vid 2. livgardet 1810-04-10. RSO 1814-03-16. 3. Major vid nämnda garde 1817-11-11. Överstelöjtnant i armén 1819-10-12. 2. Major vid nämnda garde 1825-06-07. Överste i armén 1827-07-04. Avsked 1828-04-30. C XIV Joh:s med. 1855. Död 1857-06-18 Odensviholm. Gift där 1812-11-17 med sin kusin Anna Charlotta Granschoug, född 1793-09-23 på Odensviholm, död där 1871-05-21, dotter av lagmannen Johan Fredrik Granschoug och Cecilia Sofia Jönsson.

Barn:

 • Edvard Fredrik, född 1817, död 1817.
 • Carl Otto Gustaf, född 1833-11-02 på Odensviholm. Student i Uppsala (Pgh.) 1851-05-19. Furir vid 2. livgardet 1852-04-10. Officersexamen 1853-05-11. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1853-07-07. Löjtnant 1855-09-13. Avsked med tillstånd att utan lön kvarstå i regementet 1858-07-17. Kaptens n. h. o. v. 1860-03-30. Avsked samma dag. Död 1881-01-26 på Odensviholm, vilket han ägde från 1871. Gift 1859-08-02 Virum med friherrinnan Maria Viktorine Fleetwood, född 1834-03-16 Vindö, död 1904-01-27 på Odensviholm, dotter av överstelöjtnanten friherre Viktor Fleetwood, och hans 1:a fru Anna Charlotta Strömbom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: