:

Crusenstolpe nr 2067

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Crusenstolpe nr 2067 †

Adlad 1770-01-23, introd. 1776. Utdöd 1882-07-23.


1Lå. 2Ssn. 3Lsn. 4Ogh. 5Bl.

TAB 1

Magnus Chorinus. 'Levde på 1600-talet och skall varit extra professor eller lärare vid akademien i Dorpt'.

Barn:

  • Magnus Chorinus. Student i Åbo1 1677-09-03. Stipendiat1 1682–1689-03-03. Respondens1 1685-05-00 och 16/7. Filosofie magister1 1685-07-21. Teol. Adjunkt vid akademien i Åbo. Oeconomus pauperorum i Växjö 1689. Kyrkoherde i Agunnaryds pastorat av Växjö stift 1696. Död 1701. Gift med Sara Svenonia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1702 med kyrkoherden i Skanör och Falsterbo Jonas Gielberg, född 1677-05-00 i Rydaholms socken, Jönköpings län, död 1748-04-09 i Skanör)2, levde 1730, dotter av biskopen i Lund doktor Enevald Svenonius och Susanna Gyldenstolpe.

Barn:

  • Magnus Chorin, född 1688-03-02 i Växjö. Student i Lund 1710. Prästvigd 1718-06-21 i Lund och huspredikant hos grevinnan Piper Krageholm Magister i Lund 1719. Rektor vid Lunds skola 1723. 1. Stadskomminister i Lund samt kyrkoherde i Bjellerups och St. Råby församlingars pastorat av Lunds stift 1724. Stadskomminister i Göteborg 1732. Död 1736-03-06. Han hade kallelse till kyrkoherdelägenheter i flera städer och däribland i början av år 1736 till Katarina församling i Stockholm. Gift med Maria Magdalena Falkman, född 1699, död 1787-01-19 i Köpinge socken Kristianstads län, dotter av kaptenen vid livdragonerna Daniel Johan Carlsson Falkman och Helena Svensdotter, rådmansdotter från Västervik.

Barn:

  • Magnus Chorin, adlad Crusenstolpe, född 1724-11-02 i Lund. Student därst.3 1736-10-06. Auskultant i Göta hovrätt 1747-05-06. Auditör vid södra skånska kavalleriregementet 1751-04-06. Landssekreterare i Jönköpings län 1761-12-22. Assessor i förutn. hovrätt 1766-08-27. Adlad 1770-01-23 (introd. 1776 under nr 2067). Avskedad 1775-12-11 död 1805-01-13 i Jönköping. Han uppgives hava ingått ett hemligt äktenskap 1751 med friherrinnan Gustava Charlotta Strömfelt, död s. å., änka efter kaptenen, friherre Georg Adolf Fleetwood5. Gift 1756-03-24 i Jönköping med Sara Maria Hall, född 1729-07-08, död 1784-02-03 i Jönköping, dotter av hovrättsrådet i Göta hovrätt Johan Magnus Hall, av dansk härkomst, och hans 1:a: hustru Maria Catharina Junbeck.

Barn:

  • Johan Magnus, född 1757. Vicepresident. Död 1841. Se Tab. 2.
  • Catharina Magdalena, född 1758-06-16, död ogift 1823-10-11.

TAB 2

Johan Magnus (son av Magnus Chorin, adlad Crusenstolpe, Tab. 1), född 1757-03-09. Student i Lund. Auskultant i Göta hovrätt 1775-04-00. Kopist i krigskommissariekontoret4 1778-03-31. Avsked därifrån 1779. Extra notarie i nyssn. hovrätt 1780-02-28. Kriminalnotarie 1785-06-28. Civilnotarie 1788. Vice advokatfiskal 1793-08-09. Adjungerad ledamot s. å. 1/10. Assessor 1795-02-28. Hovrättsråd 1807-04-07. RNO 1816-01-28. Vice president i förutn. hovrätt 1828-08-13. Avsked 1834-03-08. Död 1841-10-04 i Jönköping. Gift 1794-06-09 Osdal med Christina Charlotta Nymansson, född 1770-02-06, död 1818-08-18 i Jönköping, dotter av kyrkoherden i Kungsholms församling i Stockholm, hovpredikanten Nils Jakob Nymansson och Ulrika Grawe.

Barn:

  • Magnus Jakob, född 1795. Assessor. Död 1865. Se Tab. 3.
  • Johan Fredrik Sebastian, född 1801-08-25 i Jönköping. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1814-12-11. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1818-09-22. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 13/10. Löjtnant 1824-06-01. Stabslöjtnant 1825-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1825-11-15 varefter han ingick i överste Fabriers filhelleniska kår och deltog i grekiska frihetskriget, därunder han med tapperhet utmärkte sig i åtskilliga drabbningar såsom i slaget vid Athen 1826. Blev efter krigets slut handsekreterare hos svensk-norske konsuln i Tripolis J. Gråberg, därefter hos generalkonsuln D. G. Ankarloo i Brasilien och konsuln J. M. Ehrenhoff i Tanger. Konsulatattaché i Marocko 1832-11-20. T. f. konsulatsekreterare s. d. Utnämnd 1842-08-23. RVO 1845-08-28. RDDO s. å. T. f. konsul i Alger 1847-04-30. RRS:tStO3kl. 1853. Generalkonsul därst. 1858-08-15. RNO 1860-05-05. Hargé d'aftaires i Lissabon s. å. 29/5. RFrHL s. å. tillika generalkonsul därst. s. å. 20/10. RRS:tStO2kl. KPChrO. Ministerresident 1866-12-01. KPdaCO. KVO 1869-07-29. Död 1882-07-23 i Stockholm under ett tillfälligt besök och med honom utslocknade ätten på manssidan. Känd såsom översättare av Koran till svenska språket.
  • Carl Denis, född 1804-09-14. Student i Uppsala 1821. Hovrättsexamen 1823. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. Död 1828-04-08.

TAB 3

Magnus Jakob (son av Johan Magnus, Tab. 2), född 1795-03-11 i Jönköping. Student i Lund 1811. Auskultant i Göta hovrätt 1814-08-28. Vice häradshövding 1817. Häradshövdings fullmakt 1820-05-02. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt s. å. T. f. landssekreterare i Skaraborgs län 1821. Extra ordinarie riddarhuskanslist under riksdagen 1823. Född född revisionssekreterare 1824. Assessor i nämnda hovrätt 1825-02-15. Avsked 1834. Död 1865-01-18 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Bekant såsom politisk och historisk-romantisk skriftställare. Blev 1838 i ett ryktbart tryckfrihetsmål dömd till och undergick sedermera tre års fängelse å Vaxholms fästning. Gift 1825-11-04 i Stockholm med stiftsjungfrun Sofia Palmstruch, född 1807-08-22 i Stockholm, död 1865-03-12 i Jakobs församl. därst., dotter av ryttmästaren Johan Vilhelm Palmstruch, och hans 2:a fru Margareta Catharina Sundberg.

Barn:

  • Catharina Charlotta, född 1826-07-31 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1896-10-02 i nämnda stad genom olyckshändelse (överkörd på gatan av en cyklist).
  • En dotter, dödfödd 1829-04-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: