:

Kohl nr 295

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Kohl nr 295
Vapensköld för adliga ätten Kohl nr 295

Adliga ätten Kohl nr 295 †

Adlad 1641-09-11. Utdöd 1642.

TAB 1

Mattias Kohl, adlad von Kohlen (adlad av Tyska kejsaren Ferdinand I 1551-08-05). Var en rik bruksherre i Böhmen.

Barn:

TAB 2

Casper von Kohlen (son av Mattias Kohl, adlad von Kohlen, Tab. 1). Gick for religionstvång skull ur sitt fädernesland.

Barn:

TAB 3

David von Kohlen (son av Casper von Kohlen, Tab. 2). Myntmästare i Söderköping 1617. Riksguardien i Stockholm. Död 1625. Gift 1:o med Ingrid Persdotter. Gift 2:o med Maria Rijk i hennes 1:a gifte, dotter av tullförvaltaren i Nylödöse Reinhold Rijk.

Barn:

  • David Davidsson Kohl. (Gift 1:o 1661 med Görvel Gyllenstierna, dotter av ryttmästaren Nils Gyllenstierna och Anna Cruus af Edeby)
  • Reinhold Davidsson Kohl. (Överstelöjtnant. Gift med Sigrid Rosenbladh)
  • Reinhold Kohl, adlad Kohl, till Huseby. Född i Stockholm. Kanslist 1624. Fältsekreterare vid svenska armén i Tyskland 1635. Adlad 1641-09-11. Död ogift 1642 i Zweibrücken och slöt själv sin adlade ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: