:

Ingelotz nr 1721

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ingelotz nr 1721 †

Adlad 1720-03-14, introducerad 1720. Utdöd 1897-08-08.


TAB 1

Simon Jakobsson, född på Jutland. Skeppare och handlande i Ystad 1641. Arrendator av Ingelstad i Ingelstad socken, Kristianstads län 1648. Förvaltare Smedstorp s län 1656–1670. Borgmästare i Ystad (Medd. av hovrättsrådet F. W. Grönwall.) 1674-09-23. Död 1675-05-00 (Medd. av hovrättsrådet F. W. Grönwall.). Gift med Katrina Jakobsdotter, död 1676, dotter av (Medd. av hovrättsrådet F. W. Grönwall.) rådmannen i Ystad Jakob Ebbesson och hans 1:a hustru Margareta Johansdotter Friis.

Barn:

 • Johan Simonsson Ingelotz. Kyrkoherde i Åsums och Skepparslövs församlings pastorat av Lunds stift 1673-06-20. Död 1686-03-15 [Hm]. Gift 1682 med Catharina Oelreich i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1687 med 1:a mannens efterträdare som kyrkoherde i Åsums och Skepparslövs församlings pastorat, Mattias Eklund, döpt 1658-10-30 i Eksjö, död 1693-04-05. Gift 3:o 1694 med kyrkoherden i Hälsingborg, prosten Johan Sundius, född 1662-03-03 i Sunds socken, Östergötlands län, död 1761-01-15 i Hälsingborg), död änka efter 1718, dotter av superintendenten i Bremen, doktor Bernhard Oelreich (farfader till presidenten Niklas Oelreich, adlad von Oelreich) och hans 2:a hustru Maria Foss [Hm].

Barn:

 • Bernt Simon Ingelotz, adlad Ingelotz, till Dybeck Östra Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Född 1685-01-25 i Åsums prästgård. Volontär vid Göteborgs garnison. Ryttare vid änkedrottningens livregemente till häst. Furir vid Västgöta ståndsdragonregemente 1700. Sergeant vid Västgöta ståndsdragonregemente 1702. Fänrik vid Västgöta ståndsdragonregemente 1705-05-16. Löjtnant 1707-12-09. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1709-12-09. Major vid södra skånska kavalleriregementet 1713-02-17. Konfirmationsfullmakt 1716-10-11. Adlad 1720-03-14 (introducerad 1720 under nr 1721). Transporterad till norra skånska kavalleriregementet 1720-06-23. Överstelöjtnants avsked 1734-08-09. RSO 1748-11-07. Död 1765-04-28 på Dybeck och begraven 1765-05-07 i Östra Vemmenhögs kyrka. Gift 1:o 1710-11-02 med Gjeska Christina Stobæa, döpt 1690-06-22 i Lund, död 1713, dotter av professorn mag. Anders Stobæus och hans 2:a hustru Gjeska Hörling samt halvsyster till generalmajoren och landshövdingen Lorentz Christoffer Stobæus, adlad Stobée. Gift 2:o 1721-04-18 i Borlunda socken, Malmöhus län med Anna Beata Lang i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Gustaf Gyllenpamp, född 1670, död 1718), född 1684, död 1740-07-14 på Dybeck och begraven 1740-07-22 i Östra Vemmenhögs kyrka, dotter av borgmästaren i Hälsingborg Bengt Lang broder till överauditören Johan Lang, adlad Langenhielm) och Catharina Elisabet Silnecker (syster till räntmästaren Johan Silnecker, adlad Silnecker).

Barn:

 • 1. Johan Andreas, född 1711. Häradshövding. Död 1762. Se Tab. 2.
 • 2. Christina Gustaviana, född 1722-06-17 på Årups ryttmästareboställe i Billeberga socken, Malmöhus län, död 1767-01-10 på Dybeck. Gift på Dybeck 1740-01-08 med överstelöjtnanten Christoffer Feif, adlad Ehrensparre, född 1694, död 1767.

TAB 2

Johan Andreas (son av Bernt Simon Ingelotz, adlad Ingelotz, tab 1), född 1711-12-22 Svabesholm s län. Landssekreterare i Nyslotts och Kymmenegårds län. Häradshövding i Övre Hollola härad i Finland 1760-12-09. Död 1762-01-18 i Lovisa (Lovisa stads kyrkoarkiv.). Gift 1:o 1742-08-30 med Helena Lanæa, död 1743-11-23, dotter av häradshövdingen Anders Lanæus. Gift 2:o 1747-11-22 med Marta Charlotta Jägerhorn af Spurila, född 1725-01-23 Ruskela, dotter av kaptenen Hans Christer Jägerhorn af Spurila, och Gertrud Helena von Köhler.

Barn:

 • 2. Christina Helena, född 1749-04-09 i Lovisa (Lovisa stads kyrkoarkiv.), död 1766-02-18 på Botby vid Helsingfors. Gift 1764-12-27 med löjtnanten, greve Fredrik Ulrik Leijonstedt, född 1730, död 1766.
 • 2. Bernt Gustaf, född 1750. Major. Död 1812. Se Tab. 3
 • 2. Beata Charlotta, född 1752-04-24 i Lovisa (Lovisa stads kyrkoarkiv.), död ogift 1841-04-26 i Uppsala.
 • 2. Eva Juliana, född 1758-08-10 i Lovisa (Lovisa stads kyrkoarkiv.), död 1770-10-15.

TAB 3

Bernt Gustaf (son av Johan Andreas, tab 2), till Bränningström i Tveta socken och Hustegaholm i Lidingö socken, (båda i Stockholms län). Född 1750-09-28 i Lovisa. Volontär vid Nylands dragonregemente 1763-10-30. Volontär vid artilleriet 1765-10-28. Lärkonstapel vid artilleriet 1766-12-31. Styckjunkare vid artilleriet 1768-09-10. Kadettadjutant 1769-12-12. Underlöjtnant 1770-10-15. Transporterad till Upplands infanteriregemente 1772-03-06. Livdrabant 1772-09-02. 1. Kammarpage vid hovet (SAB.) 1772-12-30. Kornett vid livregementet till häst 1773-06-21. Ryttmästare i armén 1774-12-02. Löjtnant i armén 1775-08-29. Ryttmästare vid livregementet 1775-12-29. 1:e kammarjunkare 1784. Major vid livregementet 1785-09-27. Avsked 1794-05-13. Död 1812-09-26 i Stockholm. Gift 1776-06-11 Aske med sin svågers brorsdotter, grevinnan Maria Antoinetta Leijonstedt, född 1756-01-13, död 1829-03-02 i Uppsala, dotter av landshövdingen, greve Carl Vilhelm Leijonstedt, och hans 2:a fru friherrinnan Florentina von Kochen.

Barn:

 • Charlotta Florentina Beata, född 1777-08-23 Edeby, död 1831-04-03 i Uppsala. Gift 1797-07-09 i Stockholm med översten, friherre Sten Sture, född 1770, död 1812.
 • Gustaf Vilhelm, född 1779. Ryttmästare. Död 1806. Se Tab. 4
 • Carl Johan, född 1783. Överstelöjtnant. Död 1830. Se Tab. 5.
 • Maria Antoinetta, född 1788-09-01 på Aske, död 1870-11-17 i Uppsala. Gift 1816-04-20 på Ström, Stockholms län med generallöjtnanten Gustaf Olof Lagerbring, friherre Lagerbring, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1847.

TAB 4

Gustaf Vilhelm (son av Bernt Gustaf, tab 3), född 1779-06-12. Kvartermästare vid Livregementet till häst 1782. Adjutant vid livregementsbrigadens husarkår 1785-09-27. Löjtnant vid livregementsbrigadens husarkår 1796-10-30. Ryttmästare 1801-09-16. Avsked 1805-10-07. Död 1806-05-22 Strömsberg. Gift 1805-10-20 i Stockholm med Maria Charlotta Schön i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-01-16 Göksholm, med kyrkoherden i Stora Mellösa och Norrbyås församlings pastorat av Strängnäs stift, kontraktsprosten Carl Peter Årman i hans 3:e gifte [gift 1:o 1801-07-28 i Blidö socken, Stockholms län med Catharina Sofia Lagerheim A, född 1771-12-15, död 1802-06-19, dotter av presidenten, friherre Carl Erik Lagerheim, och Anna Christina Gerdes. Gift 2:o 1804-01-08 Björksund, med friherrinnan Ulrika Charlotta Djurklou, född 1776-04-25, död 1809-07-25 Åkersberg ), född 1778-04-26, död 1856-05-29 på Gottlösa kaptensboställe i Veta socken, Östergötlands län, dotter av brukspatronen och grosshandlaren Johan Schön och Elisabeth Palm.

Barn:

 • Antoinetta Elisabet Charlotta, född 1806-08-12 i Stockholm, död 1892-12-16 Bernshammar. Gift 1825-01-01 i Stora Mellösa socken med kaptenen Ludvig Lagercrantz, född 1798, död 1876.

TAB 5

Carl Johan (son av Bernt Gustaf, tab 3) född 1783-03-17 Aske. Fänrik vid livgardet 1791-11-30. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1794-09-16. Utexaminerad 1797-09-29. Adjutant vid livregementets kyrassiärkår 1797-10-30. Kornett vid livregementets husarkår 1801-09-16. Löjtnant vid livregementets husarkår 1804-12-20. Ryttmästare 1808-02-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1810-02-20. Överstelöjtnants avsked 1811-11-12. Åter major i armén 1830-04-22. Död 1830-10-03 Lindö, nedsatt 1830-10-12 i Gyllenstiernska graven på Lindö och därifrån förd till familjegraven i Vittinge 1831-01-26. Gift 1:o 1809-11-07 på Bofors bruk i Karlskoga socken, Örebro län med Hedvig Magdalena Sahlefelt, född 1789-06-09 död 1811-11-01 Bohult Gift 2:o 1812-09-10 med Anna Gustava Silfverstråle, född 1788-07-24, död 1833-06-03 i Stockholm, dotter av hovjunkaren Gustaf Silfverstråle, och friherrinnan Hedvig Margareta Adlermarck.

Barn:

 • 2. Hedvig Antoinetta Charlotta, född 1813-06-24 vid Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län, född 1889-01-16 i Stockholm. Gift 1834-06-24 Hacksta med majoren Mauritz Bogislaus Malmerfelt, född 1807, död 1883.
 • 2. Vilhelm Gustaf Carl, född 1815. Kamrerare. Död 1897. Se Tab. 6.
 • 2. Bernt Ludvig Reinhold, född 1817. Överstelöjtnant. Död 1865. Se Tab. 7.
 • 2. Adolf Ture Johan, född 1820-07-11. Kadett vid Karlberg 1833-12-01. Utexaminerad 1838-02-23. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1838-03-09. Död 1841-07-30 under en utrikes sjöresa.

TAB 6

Vilhelm Gustaf Carl (son av Carl Johan, tab 5), född 1815-01-06 i Bro socken, Västmanlands län. Student i Uppsala 1830-11-22. Examen till rättegångsverken 1834-06-05. Auskultant i Svea hovrätt 1834-06-23. Extra ordinare notarie 1835-01-20. Vice notarie 1837-06-23. Vice häradshövding 1843-05-21. Notarie i överståthållarämbetet för polisärenden 1846-04-25. Avsked från överståthållarämbetet 1855-03-14. Ombudsman vid Danviks hospital 1843-07-13–1882-07-00. Kamrer på Haga och Ulriksdals lustslott 1857-02-25. RDDO 1859-08-13. RVO 1862-01-28. Avsked från kamrerarbefattningen 1894-11-23. Död 1897-08-08 i Stockholm och utgick ätten med honom på manssidan. Gift 1848-10-15 Höja med grevinnan Eleonora Catharina Augusta Spens, född 1822-09-07 på Höja, död 1898-11-29 i Stockholm, dotter av häradshövdingen, greve Jakob Melker Spens, och Gustava Cronacker.

Barn:

 • Malvina Gustava Charlotta, född 1849-07-21 i Klara församling, Stockholm, liksom systern. Stiftsjungfru. Död 1925-12-08 i Stockholm. Gift 1879-08-14 på Haga kungsgård vid Stockholm med lantbrukaren Fredrik August Folcker, från vilken hon blev skild, född 1841-09-05, död 1906-01-12 Hagbyholm
 • Augusta Vilhelmina Aurora, född 1852-07-13 i Klara församling, Stockholm, död ogift 1915-12-06 på Ersta diakonissanstalt i Stockholm.
 • Hilda Clara Carolina, född 1856-05-07 i Klara församling, Stockholm, död 1858-01-25.

TAB 7

Bernt Ludvig Reinhold (son av Carl Johan, tab 5), född 1817-06-21 Lindö. Kadett vid Karlberg 1831-12-03. Utexaminerad 1836-01-29. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1836-02-20. Transporterad till Älvsborgs regemente 1837-06-20. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1838-10-12. Kapten 1850-09-18. Major 1858-09-07. Överstelöjtnant och 1. major vid Bohusläns regemente 1859-04-29. RSO 1860-05-05. Död 1865-12-29 i Stockholm. Gift 1844-10-06 i Ulricehamn med Hilda Carolina Cecilia Klingspor, född 1820-11-09 i Norrköping, död 1880-03-28 i Uddevalla, dotter av postmästaren, löjtnanten Erik Adolf Klingspor, och grevinna Magdalena Fredrika Frölich.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1845-07-15 Vatunga. Studentexamen 1863-05-29. Kadett vid Karlberg 1863-09-01. Avgången från krigsakademien 1864-08-31. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1864-10-29. Officersexamen. 1866-05-02. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1866-07-04. Transporterad som underlöjtnant till Bohusläns regemente 1866-09-18. Löjtnant 1873-09-03. Kapten 1885-07-03. RSO 1889-12-01. Död ogift 1890-04-23 i Uddevalla.
 • Ebba Maria Cecilia, född 1847-02-24 på Vatunga. Anställd vid Grand Hotel Saltsjöbaden 1895-04-01. Död ogift 1914-06-21 i Saltsjöbaden.
 • Augusta Antoinetta Louise, född 1848-05-10 i Rångedala prästgård, Älvsborgs län, död 1902-04-14 i Västerås. Gift 1:o 1866-03-02 i Uddevalla med kaptenen vid Bohusläns regemente, RSO, Carl Christian Magnell, från vilken hon 1872 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1877-10-30 med Agnes Ernberg i hennes 2:a gifte, född 1848-05-09, dotter av handlanden Johan Robert Peterson och Emma Olsen), född 1832-07-28 i Svanskogs socken, Värmlands län, död 1917-09-06 i Stockholm. Gift 2:o 1886-11-12 i Köpenhamn med fabrikören Carl Olof Axel Ferdinand Möller i hans 2:a gifte (gift 1:o med Emma Matilda Wahlbom, från vilken han blev skild, född 1842-10-03), född 1837-02-17 i Malmö, död 1898-08-16 i Västerås.
 • Alfhild Charlotta, född 1850-09-14 på Stora Ekered i Espereds socken, Älvsborgs län, död 1910-10-28 i Stockholm. Gift 1876-04-08 i Stockholm med uppbördskommissarien i Maria församling i Stockholm August Bernhard von der Burg, född 1838-04-16 i Stockholm, död i Stockholm 1914-09-26.
 • Aurora Fredrika född 1852-05-09 i Ulricehamn. Lärarrinna vid Zanderska helpensionen å Karlslund 1870 –1874 och vid samma pension å Hjulsta 1877-1889. Spetshandlerska i Vadstena 1889. Hotellföreståndarinna vid Saltsjöbaden vid Stockholm 1893–1908. Död i Stockholm 1921-05-27.
 • Amalia Sigrid, född 1853-12-11 på kaptensbostället Ekarp i Timmele socken, Älvsborgs län. Död 1933-10-03 i Uddevalla förs.. Med henne utslocknade adliga ätten nr 1721 Ingelotz. Gift 1880-11-21 i Uddevalla med organisten i Uddevalla, musikdirektören August Lugner, född 1831-01-16 i Ekeby socken, Skaraborgs län. Död 1900-12-22 i Uddevalla.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: