Mannersköld nr 128

Från Adelsvapen-Wiki

0128.jpg


Adliga ätten Mannersköld nr 128 †

Adlad 1612-05-20, introd. 1627. Utdöd 1690-05-04.


 • Nils Assarssons broder, översten och guvernören på Kockenhusen och i dess län Christoffer Assarsson, född 1583, död 1628-04-01 i Riga, adlades även med namnet Mannersköld 1619-11-15, men tog icke introduktion på riddarhuset.

1SK. 2Al. 3Buræi slägtbok i Upps. bibl. 4KrAB. 5Rf. 6Um. 7Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

TAB 1

Assar Pedersson på Bro. Häradsfogde i Kinds och Marks härader i Västergötland 1597–1605. 2 'Han angavs 1605, för det han skulle kvitt över hertig Carls regemente (regering).'. Gift 1:o med Carin Johansdotter, dotter av Johan Jönsson och Ingeborg Jönsdotter 3. Gift 2:o med Ingrid Germundsdotter, till Åsmesta, som levde änka 1642, dotter av Germund Pedersson till Skofteby och Dorotea Bengtsdotter (Slatte). 1

Barn:

 • Nils Assarsson, adlad Mannersköld (skrev sig Mannerskijldt), till Gesterlina i Jama län i Ingermanland, Lennewarden i likanämnda socken i Livland samt Löneberg och Näs (nu Adelsnäs) i Åtvids socken, Östergötlands län. Född 1586 i Västergötland. Kornett vid Upplands regemente. Hertig Johans av Östergötland kammarråd 1609. Tillika hans ryttmästare 1611. Adlad 1612-05-12. Ryttmästare vid Östgöta ryttare 1622 4. Överste för tre kompanier östgötaryttare 1625-03-30. Fick s. å. 18/7 i förläning Lemburgs län i Livland 2. Guvernör över Ingermanland och Allentacken 1626-03-06. Ståthållare på Narva, Ivangorod, Jama, Koporie och Nöteborg. Introd. 1627 under nr 128. Fick 1629-11-20 i förläning 29 obser land 2 i Jesterbinschi pogost i Ingermanland. Tillika ståthållare och guvernör över Dorpat 1633-01-05. Fick 1642-07-14 befallning att lämna Ingermanland och Kexholms län, emedan dessa skulle skiljas från det livländska guvernementet. Landshövding i Älvsborgs län och kommendant i Göteborg 1644-01-26. Tillika häradshövding i Väne härad 1645-11-26. Avsked 1648-04-10. Död 1655-03-30 enl. påskrift å hans och hans 2:a frus i sten huggna gravvård i Åtvids kyrka samt ligger begraven i familjegraven i samma kyrka, varest även hans vapen uppsattes. 'Han försvarade Göteborg och landet däromkring ganska tappert emot danskarna. Har skänkt till Åtvids kyrka en ljuskrona och ett positiv (orgel) samt han och hans 1:a fru en altarduk och år 1623 en altartavla, prydd med bägges deras vapen.'. Gift 1:o med Christina Bökler, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren Nils Björnram), levde 1637, dotter av ryttmästaren Johan Bökler och Carin Eriksdotter Slang. Gift 2:o med Anna Wrangel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Claes Hastfer, till Sommerhusen), som levde änka 1678-10-00 i hög ålder, dotter av lantrådet Mauritz Wrangel, till Jesse, och Christina Wrangel af Sage samt syster till lantrådet Jürgen Wrangel till Sicklecht. 'Hennes och hennes 2:a mans samt sonen Gustaf Mannerskölds namn jämte fleras och årtalet 1654, stå på Åtvids kyrkas mindre klocka.'

Barn:

 • 1?. Catharina 5, begraven 5 1653-01-16 i Åbo domkyrka. Gift med landshövdingen Patrik Ogilwie, natural. Ogilwie, i hans 2:a gifte, född 1606, död 1674.
 • 1. Eva. Gift med majoren Jöns Eriksson, adlad Klingenberg, i hans 1:a gifte, död 1649.
 • 1. Per, född 1617-06-09 på Näs. Överste för Åbo läns kavalleriregemente. Död ogift 1663 (arvskifte efter honom s. å. 20/12)
 • 1. Christina, född 1618, död ung.
 • 1. Margareta, född 1619, död ung. Efter henne och systern är 1633 givet i testamente till Åtvids kyrka en förgylld silverkalk med patén.
 • 1. Sidonia, född 1620-01-23 på Hässelby, död 1656-03-07 och begraven i Söderköping s. å. 7/7. Gift 1645-12-28 i Göteborg med överstelöjtnanten, friherre Carl Gyllenstierna af Lundholm, född 1621, död 1650.
 • 1. Christina, levde änka 1670. Gift 1:o med översten Otto Vellingk, död 1656, fader till Otto och Mauritz Vellingk, friherrar (och grevar) Vellingk. Gift 2:o 1662 med majoren Adam Johan von Tiesenhausen.
 • 2. Gustaf Mauritz. Ryttmästare. Död 1675. Se Tab. 2
 • 2. Margareta, död 1644-01-18.
 • 2. Anna Maria, död 1645-09-03.

TAB 2

Gustaf Mauritz (son av Nils Assarsson, adlad Mannersköld, Tab. 1), till Näs (nu Adelsnäs) i Åtvids socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1655-01-00 6. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1658–1665. Ryttmästare vid Wolmar Wrangels kavalleriregemente 1665-08-07. Ihjälstucken 1675-02-16 i Narva av kaptenen Erik Didrik von Rosen, som rymde och sedan blev general av sachsiska kavalleriet. 'Ryttmästaren Mannersköld gjorde i yngre åren utländska resor och var även i Paris. Gav 1665, då han for till Bremen, 10 dukater till Åtvids kyrka, men tog dem vid återkomsten 1672 tillbaka. Var i övrigt en orolig och bullersam man, som uppkastade en skans på en hög backe vid Näs, därifrån han med skarpladdade kanoner sköt på prästgården för att oroa sin ovän, kyrkoherden Lars Hircinius, samt red förbi prästgården på hummelstänger, med vilka han sönderslog fönstren.'. Gift med Adriana de Besche i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1689 7 med ryttmästaren Otto Reinhold Bock, död 1714), född 1641-09-12, död 1714-06-03, då efter henne gavs i testamente en silverkanna till Åtvids kyrka, dotter av Carl de Besche, natural. de Besche, och Ida De Geer.

Barn:

 • Adam Gustaf, född 1665-11-15 på Näs. Löjtnant vid fältmarskalken, greve Nils Gyllenstiernas infanteriregemente i Stade. Död ogift 1690-05-04 i Norrköping och begraven 1691-09-26 därst. samt slöt ätten på svärdssidan. Hans vapen uppsattes i Åtvids kyrka
 • Nils, död 15 år gammal.
 • Carl Gustaf, döpt 1669-02-15 på Näs. 'Nedföll från masten på ett skepp i Göteborg och drunknade'.
 • Anna Eva, född 1671-02-09 på Näs, död barnlös på nämnda egendom 1736 och begraven s. å. 24/11, sedan hon, såsom den enda kvarlevande av Mannersköldska ätten, testamenterat Näs gods till kaptenen, sedermera riksrådet m. m., greve Fredrik Ulrik von Rosen. Efter henne gavs i testamente två stora ljuskronor till Åtvids kyrka. Gift 1689-04-05 i Narva 7 med översten Frans Evald Fock B, i hans 2:a gifte, född 1657, död 1738. De gåvo 1715 ett antipendium och 1730 ny altartavla och predikstol till Åtvids kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.