:

Morman nr 1868

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Morman nr 1868 †

Naturaliserad 1732-07-04 introducerad 1743. Utdöd 1882-07-24.

Urgammal dansk frälsesläkt, vars släktnamn Mormand upptogs i slutet av 1500-talet efter vapnet, ett morianshuvud i silverfält. Detta vapen fördes redan 1383 av väpnaren Verneke Conradsen, son av Mogens Vernekesen och Ingefred Tagesdotter Huitfeldt, vilken var bosatt i Sönnarslövs socken i Gärds härad, Kristianstads län, liksom av hans son Mogens Vernekesen, som levde ännu 1443. Släktskapen mellan dessa och nedanstående Mogens Pedersen har dock icke kunnat fastställas. (Da.)


TAB 1

Mogens Pedersen, till Hundslev. Namnes 1488 och ännu 1511 bland adeln i Fyens stift. Om honom säger fru Anna Krabbe i sina »Fynske Antikviteter» att han var den förste av ätten som fick adlig frihet, att han var biskopens köksmästare, och att han och hans fru ligga begravna i Kjölstrups kyrka. Gift med Karine, som i vapnet förde en blå stjärna och ett rött hjorthorn i vitt fält, vilket vapen 1478 fördes av väpnaren Jep Unkersen i Hynderup.

Barn:

 • Erik Mogensen, till Hundslev, vilket han avhände sig, och Bramslykke, vartill han skrev sig 1520. Beseglade Köpenhamns recess 1536. Levde ännu 1545-01-28. Gift 1:o med Marine Reberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Oluf Pedersen Fikkesen, död före 1519), dotter av Claus Reberg, till Bramslykke och Tybjerg, och hans 2:a fru Sofie Daa. Gift 2:o med Else Issing (Gøye), dotter av Mads Eriksen till Sædinge.

Barn:

 • 1. Christoffer Eriksen, till Lövestad i Lövestad socken och Esperöd i Tranås socken, båda i Malmö län. Levde ännu 1598 Gift med Kirstin Urne, dotter av riksrådet och landsdomaren i Skåne Claus Urne och Margareta Trolle.

Barn:

 • Erik Christoffersen Mormand, till Esperöd. Levde 1618-11-10 men var död 1621-01-08. Gift 1598-06-25 i Köpenhamn med Anne Lindenov, efter vilken arvskifte hölls 1622, dotter av Christoffer Lindenov, till Valbygård och Lindersvold, och Sofie Pless.

Barn:

 • Christoffer Mormand, till Esperöd. Skeppslöjtnant 1634. Deltog i tåget mot Ryssland 1637. Kapten 1640 och ännu 1647. Död 1659-06-15. Gift 1627 med Else Ulfstand, född 1602, levde 1655, dotter av Holger Ulfstand till Häckeberga, och Anna Skovgaard.

Barn:

 • Hack Mormand, till Esperöd. Född i Esperöd 1635-11-15, död (At (S.),) 1675-05-05 Björstorp s län. Gift 1669-06-22 på Oretorp (At (S.),) i Vinslövs socken, Kristianstads län med Märta Nieroth i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Sven Dahlepil, i hans 1:a gifte), dotter av landshövdingen i Nöteborgs län Anton Johan Nieroth (av samma släkt som adliga ätten von Nieroth), till Sund, och Christina Bonde.

Barn:

 • Anton Johan Morman, naturaliserad Morman, till Esperöd samt Gedsholm i Ekeby socken, Malmöhus län. Född 1672 på Esperöd. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1686–1691, då han begav sig till Brabant och från menig tjänade sig upp till fänrik 1694 under överste Knorrings regemente. Löjtnant vid ett engelskt infanteriregemente 1695. Avsked 1696 och återvände till Sverige. Drabant 1696. Avsked. Kapten vid skånska stånddragonregementet 1700-09-10. Konfirmationsfullmakt 1701-02-20. Ryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-03-04. Major vid skånska tremänningskavalleriregementet 1708-03-19. Avsked 1710-08-05. Naturaliserad svensk adelsman 1732-07-04 (sönerna introducerade 1743 under nr 1868). Död 1737-12-03, på Gedsholm och begraven 1737-12-21 i Ekeby socken. Han blev i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 skjuten genom halsen och i övrigt på så mångfaldigt sätt illa sårad, att han nödgades taga avsked. Gift 1:o 1698-08-26 på Björstorp med Barbara Hilleborg Beck, död 1715 på Andrarum, dotter av hovjunkaren Jochim Beck, till Andrarum, Gladsax och Sandrum, och hans 2:a fru Else Friis, till Klågerup och Torup, samt faster till herrarna Beck, naturaliserad Beck, sedermera Beck-Friis. Gift 2:o 1718-06-17 på Gedsholm med sin kusins dotter Maria Sofia Rosenkrands i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713-05-27 med Eiler Holck, till Gedsholm, död 1717-05-27), död 1719-03-12 på Gedsholm och begraven 1719-04-28, dotter av överstelöjtnanten Axel Rosenkrands, till Örup, och hans 1:a fru Elsebe Hedvig Huitfeldt samt syster till majoren Holger Rosenkrands, naturaliserad Rosencrantz. Gift 3:o 1719-08-18 med Maria Christina Cedercrantz, född 1698-03-14 Vegeholm s län, död 1746-01-21 på Gedsholm, dotter av lagmannen Johan Malmén, adlad Cedercrantz, och hans 2:a fru Maria Eufrosyne Cronström.

Barn:

 • 3. Johan Holger, född 1721. Kapten. Död 1789. Se Tab. 2
 • 3. Maria Sofia, född 1722-09-25 på Gedsholm, död 1761-04-08 Bjärsgård s län. Gift 1746-05-01 Vegeholm s län med majoren, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, i hans 1:a gifte, född 1710, död 1791.
 • 3. Marta Eufrosyne, född 1724-04-13 på Gedsholm, död 1793-05-07 Matteröd s län. Gift 1748-03-19 på Vegeholm med kaptenen Isak Johan Uggla, född 1710, död 1774.
 • 3. Elsa Christina, född 1726-05-09 på Gedsholm, död 1807-09-18 Höstnäs Gift 1755-03-19 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län med kaptenen Ulrik Ekestubbe, född 1726, död 1782.
 • 3. Christian Hack, född 1728-04-29 på Gedsholm, död på Gedsholm 1729 och begraven 1730-01-01.
 • 3. Isak, till Gedsholm. Född 1730-09-14 på Gedsholm. Student i Lund (At (P.).) 1741-11-14. Volontär vid artilleriet i Malmö 1747. Sergeant vid Hamiltons infanteriregemente 1748. Fänrik vid Hamiltons infanteriregemente 1749-09-26. Fänrik vid Jönköpings regemente 1754-05-09 med tur från 1752-10-30. Löjtnant vid husarregementet 1758-04-29. Avsked 1759-03-07. Död ogift 1794-03-28 på Esperöd.
 • 3. Antoinetta Johanna, född 1732-05-08 på Gedsholm, död 1762-12-22 Lakspojo Gift 1755 med generalmajoren och landshövdingen, friherre Carl Gustaf Armfelt, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1792.

TAB 2

Johan Holger (son av Anton Johan Morman, naturaliserad Morman, Tab. 1), till Esperöd. Född 1721-05-20 Vegeholm s län. Volontär, sedan underofficer vid Bousquets regemente 1738. Fänrik vid generallöjtnanten Donops regemente i hessisk tjänst 1745, som låg i Antwerpen. Löjtnant vid generallöjtnanten Donops regemente i hessisk tjänst 1747. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1749. Kapten i hessisk tjänst 1750 och i svensk 1758. Avsked. RSO 1770-05-05. Död 1789-01-02 på Esperöd. Han bevistade kampanjerna i Skottland och Brabant samt blev vid Roucoux blesserad och fången. Gift 1751-01-18 med Lovisa Magdalena von Tholijn, född 1732-07-06, död 1804-05-26 Rydsgård, dotter av överstelöjtnanten Peter Tholijn, adlad von Tholijn, och hans 3:e fru, friherrinnan Maria Beata Faltzburg.

Barn:

 • Anton Peter, född 1765. Överstelöjtnant och kommendant. Död 1822. Se Tab. 3.
 • Christina Beata, född 1767-05-10. Stiftsjungfru. Död 1833-12-21, på Rydsgård. Gift 1795-03-17 på Esperöd med assessorn Magnus Hallenborg B, född 1752, död 1806.
 • Holger Ludvig, född 1769-09-29 på Esperöd. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1783-01-10. Stabsfänrik vid Sprengtportska regementet 1784-03-24. Löjtnant 1792-11-22. Stabskapten vid konungens eget värvade regemente 1794-04-18. RSO 1805-03-01. 1. major i armén 1805-07-01. 2. major vid konungens eget värvade regemente 1807-12-19. 1. major konungens eget värvade regemente 1811-06-11. Överstelöjtnant 1813-01-28. Konfirmerad överste i armén 1814-11-08. Avsked 1815-04-04. Förklarades sin svärdsorden förlustig 1816-04-29. Död ogift 1825-10-01 i Ystad.

TAB 3

Anton Peter (son av Johan Holger, Tab. 2), född 1765-09-02. Student i Lund 1779. Teol. examen I Lund 1780. Kornett vid södra skånska karabinjärregementet 1783-01-06. Löjtnant vid södra skånska karabinjärregementet 1790-03-22. Ryttmästare i armén 1799-03-04. Major i armén 1801-09-16. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1801-10-26. Överstelöjtnant i armén 1810-10-10. Kommendant på Kristianstads fästning 1814-05-10. Död 1822-10-08, Lindhov. Gift 1797-08-31 i Kristianstad med Ottiliana Vilhelmina Arnell, född 1775-08-08, död 1856-09-18 i Lund, dotter av majoren Lars Arnell, adlad och adopterad Arnell, och friherrinnan Sofia Elisabet von Rosen.

Barn:

 • Magdalena Sofia, född 1798-05-26 i Kristianstad, död ogift 1856-08-29 Köperöd
 • Laurentia Vilhelmina Beata Carolina, född 1799-09-13 i Kristianstad, död ogift 1883-02-15, Mansdala s län.
 • Holger Lars, född 1801-03-26 i Kristianstad. Var 1822 i dansk tjänst på ön S:t Croix. Död 1882-07-24 på Häckla i Vreta klosters socken, Östergötlands län och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1876-10-01 i Kaga prästgård, Östergötlands län med Betty Charlotta Amanda Blohm, född 1832-06-13 i Värna prästgård, Östergötlands län, död 1909-04-27 i Linköping, dotter av komministern Jakob Abraham Blohm och Ulrika Molander.
 • Ottiliana Antoinetta, född 1803-05-22 på Lindhovs kungsgård. Död 1879-04-23 Munkeberg s län, vilken egendom hon ägde efter mannens död. Gift 1834-07-03 med kronofogden i Villands, Gärds och Albo härads fögderi, RVO, Johan Vilhelm Kleberg, född 1805-03-27 i Göteborg, död 1876-10-30 på Munkeberg.
 • Christina Fredrika, född 1805-05-07 på Lindhov, död ogift 1888-09-23 i Lund.
 • Ulrika (Ulla), född 1808-06-16 på Lindhov, död 1874-04-13 i Kristianstad. Gift på Lindhov 1832-12-20 med ryttmästaren i armén, löjtnanten vid skånska dragonregementet Axel Pontus Hasselström, född 1801-05-14 i Stockholm, död 1840-07-06 i Kristianstad.
 • Lovisa, född 1810-02-24 på Lindhov, död 1857-10-12 i Lund. Gift 1832-06-01 Rydsgård med majoren Eberhard Rosenblad B, född 1786, död 1859.
 • Eufrosyne Birgitta, född 1812-10-09 på Lindhov. Stiftsjungfru. Död 1875-04-02 i Hälsingborg. Gift 1832-10-09 på Markie i Anderslövs socken, Malmöhus län med grosshandlaren i Hälsingborg Otto Daniel Krook, död 1873-11-22 på Gåsebäck vid Helsingborg.
 • Sisela Elisabet, född 1818-03-15 i Kristianstad, död ogift 1894-07-10 i Lund.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: