:

Gyllenstierna af Björksund och Helgö nr 45

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Gyllenstierna af Björksund och Helgö nr 45 †

Grevlig 1674-05-16, introd. 1719. Utdöd 1799-05-17. • 1Um. 2Ash. 3Wn. 4Lk. 5At (P). 6Esplunda arkiv. 7At (L). 8At (Sch). 9Medel, av förste aktuarien O. Melstam.

TAB 1

Göran Gyllenstierna af Lundholm, greve Gyllenstierna af Björksund och Helgö (son av Göran Gyllenstierna af Lundholm, se frih. ätten Gyllenstierna af Lundholm, Tab. 14), greve till Björksund i Tystberga socken, Södermanlands län, friherre till Lundholmen i Vrigstads socken, Jönköpings län, herre till Helgö i Tystberga socken,, Almarestäk (Stäket) i Näs socken, Uppsala län och Torönsborg i S:t Annas socken, Östergötlands län. Född 1632-02-02 i Dorpat. Student i Uppsala1 1641-08-03. Studerade vid utländska universitet. Rektor magnificus i Padua 1654. Konung Carl X Gustafs kammarherre 1655. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet s. å. Landshövding i Kronobergs län 1657-10-24. Landshövding i Uppland 1664-09-12. Tillika Uppsala akademis kurator2. Riksråd 1666-10-19. Hovrättsråd i Svea hovrätt och kommissarie i reduktionskollegium2 1667-02-15. Tillika häradshövding i Hollola härad i Finland 1668-08-21. President i reduktionskollegium s. å. 5/10. Greve 1674-05-16 jämte sin broder Johan, men fick konung Carl Xl:s befallning att tills vidare ej antaga grevetitel (sonen Göran för ätten introd. 1719 under nr 45). Generalguvernör över drottning Christinas underhållsländer2 1674-10-17. Lagman på Gotland och Öland s. å. Kammar- och amiralitetsråd 1676-07-06. Lagman i Uppland s. å. 25/7. Avsked från amiralitetsrådsämbetet 1678-02-26. Överståthållare i Stockholm s. å. 4/12. Stadfäst i lagmansämbetet över Gotland och Öland 1679-12-03. President i Göta hovrätt 1682-04-28, men gjorde dar aldrig tjänst. Avsked från presidentskapet i reduktionskollegium 1683-01-07. Död 1686-10-20 i Stockholm och begraven 1688-05-13 Riddarholmskyrkan på samma gång som sin broder Johan Gyllenstierna, men sedan förd till Bälinge kyrka i Södermanland. 'Han har givit 4 tunnor spannmål till fattigas årliga underhåll i Vrigstads socken, samt halva skattegården Vrigstad till boställe för en skolmästare i nämnda församl., ävensom bidragit till gjutningen av ödestuga kyrkas större klocka, å vilken står hans namn.' Gift6 1656-12-11 med Barbro Margareta Banér, friherrinna Banér, född tvilling 1634-05-05 i Stockholm, död där 1691 (själaringning i Jakobs kyrka s. å. 7/10) och begraven 1693-03-19 i Riddarholmskyrkan 5, dotter av riksrådet och riksmarskalken Axel Gustafsson Banér och hans 2:a fru grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Anna Christina, född 1657-11-13 på Björksund6 och döpt s. å. 16/12 i Nyköping7, död 1715-08-25 i Stockholm samt begraven s. å. 29/8 i Kungsholms kyrka. Gift 1680-07-21 i Stockholm3 Nikolai förs., i Stockholm med sin faders syssling, riksrådet och fältmarskalken, friherre Nils Gyllenstierna af Lindholm, greve Gyllenstierna af Fågelvik, nr 47, född 1648, död 1720.
 • Göran, till Björksund. Kapten vid. G. M. Lewenhaupts svenska regemente i Holland 1688-09-27. Överste för samma regemente därst. 16914. Avsked 16984. Överste för skånska tremänningsregementet till häst 1700-07-16. Generalmajor av kavalleriet 1710-03-21. Avsked 1718-03-08. Död ogift 1736-08-27 på Torönsborg.
 • Ebba Margareta, född 1660-04-26 på Lundholmen, död där 1661-06-27 [6].
 • Axel, född 1663-09-26, död 1671 och begraven 1672-07-30.
 • Elsa Ebba, född 1665, död ogift 1722-01-20 i Stockholm9 och begraven s. å. 26/1 i Klara kyrka9.
 • Maria Catharina, född6 1666-10-16, död ogift 1715-07-16 i Stockholm och begraven i Kungsholms kyrka s. å. 19/7.
 • Nils, född 1670. Riksråd. Död 1731. Se Tab. 2.
 • Christina, född 1676-06-17, döpt s. å. 9/8 i Stockholm Riddarholmens förs., död ogift 1724-12-25 i Stockholm [6].

TAB 2

Nils (son av Göran Gyllenstierna af Lundholm, greve Gyllenstierna av Björksund och Helgö. Tab. 1), greve till Björksund, friherre till Lundholm, herre till Helgö, Almarestäk och Torönsborg. Döpt 1670-10-23 i Stockholm Riddarholmens förs. Student i Uppsala1 1687-01-30. Volontär vid svenska trupperna i Holland. Volontär i fransk tjänst 1691. Ryttmästare vid brigadiär Bohls regemente därst. 1691. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1694-08-10. Major vid breiniska dragonregementet 1698. Överstelöjtnant vid norra skånska kavallerireg:t 1701-08-07. Överste för Görtz' före detta dragonregemente 1707-11-21. Generalmajor av kavalleriet 1720-02-20. Överste för livdragonregementet 1721-09-16. Generallöjtnant 1722-04-26. Landshövding i Södermanlands län 1723-09-04. Riksråd 1727-07-08. Död 1731-02-22 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Bälinge kyrka i Södermanland [Lk]. 'Han intog 1703 det befästade slottet Sokal, varest vanns 12 metallkanoner och mycket annat byte, blev fangen vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Voseresenski, därifrån han hemkom 1722-05-00.'. Gift 1723-03-28 med sin moders sysslings dotter grevinnan Ulrika Juliana Brahe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1721-05-31 med kammarherren, friherre Carl Gustaf von Liewen, född 1695, död 1722), född 1704-08-25 i Stockholm. Överhovmästarinna vid k. hovet 1761-08-19. Död 1765-04-10 (30/4 enl. gravvården, 3/5 enl. kyrkboken) på Björksund, dotter av generalmajoren greve Abraham Brahe, och hans 1:a fru grevinnan Eva Bielke.

Barn:

 • Göran, greve till Björksund, friherre till Lundholm, herre till Almarestäk, Torönsborg och Örby. Född 1721-04-11. Student i Lund5 1735-08-19 och i Halle5 1743-09-13. Auskultant i Svea hovrätt 1742-04-23. Hovjunkare s. å. 18/10. Kammarherre s. å. 24/11. Lagman i Närke 1750-11-02 och i Södermanland 1759-03-27. Landshövdings titel. Riksråd 1765-09-11. RNO s. å. 25/11. KNO 1766-11-24. Entledigad från riksrådsämbetet 1769-05-27. RoKavKMO 1772-11-30 med valspråk: Immutabilis. Därtill dubbad 1773-04-28. Riksmarskalk 1781-12-04. Nedlade alla sina ämbeten 1788-05-16. Död barnlös 1799-05-17 i Norrköping, slutande ätten och den sista greve med namnet Gyllenstierna. Begraven s. å. 24/5 i Norrköping och därefter förd till familjegraven i Bälinge kyrka. 'Han kallades åren 1771, 1772 och 1781 åter till riksråd, men emottog ingendera gängen ämbetet utan blev sistnämnda år blott riksmarskalk' samt blev 1787 erbjuden furstlig värdighet, vilken han dock nekade antaga8. Gift 1754-08-22 med friherrinnan Eva Maria Ribbing af Zernava, född 1730-12-23, död 1812-02-22 på Torönsborg, dotter av generallöjtnanten, friherre Gabriel Ribbing af Zernava, och grevinnan Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Wasa.
 • Nils, född 1725-07-28. död 1728-06-02.
 • En dotter, född 1728-04-15, död strax.
 • Eva Margareta, född 1730-01-08, död 1753-04-07 i Stockholm. Gift där 1750-06-28 med hovmarskalken, friherre Gustaf Jakob Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien, född 1706, halshuggen 1756.

TAB 3

Johan Gyllenstierna af Lundholm, greve Gyllenstierna af Björksund och Helgö, 'den store och starke kallad' (son av Göran Gyllenstierna al Lundholm, se frih. ätten Gyllenstierna af Lundholm, Tab. 14), greve till Björksund, friherre till Lundholm, herre till Almarestäk och Helgö. Född 1635-02-18 på Älvsjö i Brännkyrka socken, Stockholms län. Student i Uppsala1 1641-08-03. Kammarherre samt extra ordinarie i k. kansliet 1658. Kansliråd 1660-12-27. Hovkansler 1666-07-12. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1668. Riksråd s. å. 6/10. Greve 1674-05-16 jämte sin broder Göran, men icke såsom greve introd. och kallades aldrig greve, lagman i Norra Finland 1677-08-00. Ambassadör och fullmäktig kommissarie vid mötet med de danske i Lund 1679-11-24. Generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge s. å. 14/10. Ambassadör till Danmark 1680. Död ogift s. å. 10/6 i Landskrona och slöt själv sin grevl. ättegren, 'samt isvept samma präktiga klädebonad, som han bar vid sin publika audiens i Danmark, avhämtad till Stockholm med örlogsskeppet Stenbocken och begraven 1688-05-13 i Riddarholmskyrkan på samma gång som sin broder Göran. Han var den under konung Carl XI:s tid så bekante statsmannen och reduktionsmannen.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: