:

Lillie af Ökna nr 73

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillie AF ÖKNA nr 73 †

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625. Utdöd före 1636.


 • De två äldsta släktleden upptagas av Utter, men hava icke kunnat dokumenteras. Den första bevarade handling, i vilken egendomen Ökna i Floda socken nämnes, är av 1425.

1RHKn. 2GIr. 3Uff II sid. 78. 4Hra. 5SH. liber caus. vol. 78 (O. A.), 6Brev i danska RA. 7Al.

TAB 1

Knut Andersson, till Ökna i Floda socken, Södermanlands län samt Hällestad. Levde 1368. Gift med Margareta, dotter av rådmannen i Stockholm Sven Djækn.

Barn:

 • Dordi Knutsdotter. Gift med Johan Bengtsson.

TAB 2

Önder Knutsson (son av Knut Andersson, Tab. 1), till Ökna. Gift med Anna.

Barn:

 • Lars Öndersson, till Ökna. Förde i skölden tre liljor stående i rad. Tilldömdes 1425 två öresland jord i Västra Ökna såsom arv efter sin mormoder, vilken jord Ragvald Carlsson utan sin hustrus samtycke sålt. Namnes 1427, 1430, 1437, då han kallas väpnare, och senast 1466-09-08. [1]. Gift med Kerstin Andersdotter, som i vapnet förde ett vitt hjorthorn i blått fält.

Barn:

TAB 3

Anders Larsson (son av Lars Öndersson, Tab. 2), till Ökna. Förde i vapnet tre liljor snett över skölden. Beseglar jämte Anders Ragvaldsson (stubbe) Carl Jönssons (blad) brev av 1485-12-18, varigenom denne säljer sätesgården Berg i Strängnäs biskopsdöme till Sten Sture, [1]. Gift med Agneta Jönsdotter (av gamla Svinhufvudsläkten), dotter av konungsfogden vid Stora Kopparberget Jöns Ingemarsson den gamle, till Ornäs, och Kerstin Olofsdotter, som i vapnet förde en hel lilja.

Barn:

 • Axel Andersson, till Länna i Almunge socken, Stockholms län. Förde delad sköld, i övre fältet tre liljor stående i rad över skölden 1. Riksråd vid riksdagen i Strängnäs 1523 4. Erhöll Länna gård i förläning 2 s. å. 23/5. Var väpnare 1529 2. Kallas överlagman i Uppland 1530 och 1533 1. Innehade häradsrätten i Rasbo 2 1534-05-18--1536-08-01. Fick förläningsbrev på Vesslands och Hällnäs socknar 2 1537-02-26. Lagman i Uppland 1528. Förseglade ibland riksens råd Västerås arvsförening 1544-01-13. Nämnes ännu i kallelsen till herredagen i Arboga 4 s. å. 31/7 och var närvarande där s. å. 26/8. Levde ännu 1545-06-05, då han kallas före detta lagman 2, men var 2 död 1547-08-14. Han satt i rätten över Måns Bryntesson Lilliehöök m fl 1529 och över de upproriska dalkarlarna 1534. Gift med Margareta Mikelsdotter (björnlår), som erhöll i förläning två pundläster spannmål m. m. 1559-04-05 och synes levat ännu 1562, dotter av Mikel Eriksson till Kasby och Länna.
 • Kerstin Andersdotter. Gift med domhavanden i Dalarne Olof Markvardsson, till Kniva, som var farfars far till krigsrådet Göran Olofsson, adlad Stiernhielm.
 • Knut Andersson. Riddare, riksråd och lagman. Se Tab. 5

TAB 4

Lasse Andersson (son av Anders Larsson, Tab. 3), till Brunnsholm i Näs socken, Uppsala län. Förde i sitt sigill, då han 1518-10-08 beseglar ett brev, tre liljor stående i rad över skölden. 1. Gift med Ingrid Eriksdotter, som levde änka 1526 på Brunnsholm 2, dotter av Erik Karlsson (vinthund), till Brunnsholm och Strömsta.

Barn:

 • Brita Larsdotter Lillie. Gift omkr. 1530 med Erik Olofsson 3 (ett halvt grått lejon i hälften grönt fält), till Brunnsholm.

TAB 5

Knut Andersson (son av Anders Larsson, Tab. 3), till Ökna, Norrnäs i Värmdö socken, och Björnö. Hövidsman för konung Gustaf I:s krigsfolk i lägret vid Rotebro 1521. Riksråd 1523-06-03. Lagman i Södermanland s. å. 15/1, vilket ämbete han ännu förestod 1538. Riddare 1528-01-12 vid konung Gustaf I:s kröning. En av underhandlarna vid mötet i Lödöse s. å. 21/8. Hade 1528 och ännu i början av 1540-talet hela Ölands härad i förläning 7. Jämte flera slottsloven på Stockholm 1531-11-08. Krigshövidsman 1532-02-22. Fick 1533-06-19 alla de gods som Knut Posse givit till kyrkor och kloster sedan konung Carls räfst. Var 1533 och 1538 rikssigillbevarare. Satt i rätten över de sammansvurna 1536-05-05. Sändebud till Ryssland s. å. 23/10. Åter slottsloven på Stockholm 1537-01-03. Häradshövding i Sjuhundra härad 1538-02-05. Höll vapensyn i Uppland, Södermanland och Närke s. å. Konung Gustaf I:s regementsråd 1540. Häradshövding i Oppunda härad och erhöll Sköldinge socken, i förläning s. å. Deputerad till mötet med danskarna s. å. 16/3. Hade 1541 och till sin död i förläning Villåttinge härad 7. Sändebud till Livland s. å. och till Frankrike 1542. Fick s. å. Frösåkers härad jämte Edebo, Väddö och Häverö snr i förläning 7. Förseglade bland riksens råd Västerås arvsförening 1544-01-13. Erhöll förläningsbrev på Fiskeboda gård i Julita socken, Södermanlands län s. å. 24/11. Erhöll fullm. att underhandla med ryssarna 1545-06-28 och att hålla konungsräfst i Finland s. d. Levde 1546-04-29, då han fick kallelse att deltaga i mötet med lübeckarna, men infann sig ej. Var säkert död s. å. 19/12. [2] 'Han och biskop Sommar blidkade vid Västerås herredag 1527 konung Gustaf I, då denne ville avsäga sig regeringen. Gick s. å. jämte andra i borgen för biskop Hans Brasks förhållande. Satt 1529 i rätten över Måns Bryntesson Lilliehöök m. fl.. Gift med Märta Göransdotter, som efterlevde honom, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Erik Persson Örnflycht), dotter av riksrådet Göran Hansson (Stiernsköld) och hans 1:a fru Gertrud Posse.

Barn:

 • Agneta Knutsdotter Lillie, till Ökna och Norrnäs, som levde änka 1583-08-14. Gift 1:o 1544 på Stockholms slott med riksrådet Ulf Henriksson [Snakenborg] (Bååt), död 156(3). Gift 2:o efter 6 1568-07-01 med Sigfrid Preston från England, som 1568 var skeppshövidsman i svensk tjänst.
 • Knut Knutsson Lillie. Ståthållare. Död 1596. Se Tab. 6

TAB 6

Knut Knutsson Lillie (son av Knut Andersson, Tab. 5), till Ökna samt Händelö i S:t Johannis socken, Östergötlands län. Häradshövding i Oppunda härad 2 1554-07-07. Sändebud till Ryssland 1556. Fullm. att undervisa de svenska ryttarna 2 1559-02-22. Fick s. å. 20/10 i förläning 7 Floda socken, Södermanlands län och bekräftades i samma förläning 7 1561-02-06. Riddare vid konung Eriks kröning 1561-06-29. Konung Eriks hovmästare 1562. Legat till Hessen 1563. Höll konungsräfst i Västerbotten och Finland 1564-02-00. Satt i konungens nämnd i Uppsala s. å. Sändebud till Lothringen 1565 för att fria för konungen. Lagman över hela Närke 1576-03-08. Ståthållare över hela hertig Carls furstendöme 1577-08-17 under dennes vistande å utrikes orter. Underskrev riksdagsbeslutet och arvsföreningen 1590 4. Död 1596-01-06 och begraven i Floda kyrka, Södermanlands län. Han förseglade 1560-06-30 bland adeln konung Gustaf I:s testamente och skrev sig då Knut Knutsson till Sjöholm samt 1561-04-15 ständernas bevillning, då han skrev sig till Ökna. Gift 1:o före 1558-08-25 med Anna Bese i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1539-01-26 med Påvel Abrahamsson (Gyllenstierna af Lundholm), som var död 1544), död 1581-11-10 enl. gravstenen i Västra Vingåkers kyrka, där hon ligger begraven, dotter av väpnaren Nils Nilsson Bese, till Sjöholm, Bagestad och Ekhult, och Kerstin Gottschalksdotter (av Ulfsläkten). Gift 2:o med Malin Larsdotter, som var ofrälse och levde änka 1599.

Barn:

 • 1. Anna Lillie, till Ökna. Var hertig Gustafs till Sachsen-Engern-Westfalen mätress och med honom moder till Magnus Gustafsson Rutencrantz samt Brita Gustafsdotter Rutencrantz, som 1633 blev gift med Anders Persson Stråle af Sjöared.
 • 1. Knut Lillie, till Ökna. Blev 1625 introducerad under nr 73 med namnet Lillie af Ökna. Levde 1628-05-26, då han försålde sin gård Viby i Sollentuna socken, Stockholms län, men var död ogift 1636 5 och slöt ätten på svärdssidan.

TAB 7

Knut Larsson (? son av Lars Öndersson, Tab. 2).

Barn:

 • Karin Knutsdotter till Juresta i Floda socken, Södermanlands län. Gift med fogden på Kopparberget Måns Nilsson till Aspeboda (av Svinhufvudsläkten), avrättad 1534.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: