:

Af Geijerstam nr 2010

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Geijerstam nr 2010

Adlad 1773-08-02, introd. s. å.

En gren av ätten skriver namnet af Geijersstam.

Tysk släkt, som inkom till Sverige på 1620-talet med de från Österrike bördiga bröderna Christoffer och Carl Geijer, vilka av konung Gustaf II Adolf inkallades till bergsbrukets upphjälpande. Dessa bröder skola hava tillhört någon av de gamla österrikiska adelsätterna Geyer, av vilka från 1500-talet äro kända: Geyer von Edelbach, 1665 upphöjd i österrikiskt friherrestånd men numera sannolikt utdöd, och den ursprungligen från Franken stammande Geyer von Osterburg, känd sedan år 1370, ännu fortlevande i Österrike i riddarståndet, av vilken en gren upphöjdes i friherrligt stånd 1650 med predikatet von Geyersberg (en gren riksgrevlig 1676). Dessa ätter förde i vapnet en gam, än gyllene, än svart, vilket vapen även föres av den svenska ätten.

Christoffer Geijers sonson, nedanstående Bengt Gustaf, blev stamfader förutom för de adliga ätterna af Geijerstam och von Geijer även för alla nu i Sverige levande ofrälse grenar av den vitt utgrenade släkten.

Geijerstam A201000.jpg

TAB 1

Sebastian Geijer 'Bodde i Österrike, där hans förfäder och skyldmän beklätt höga, sä militära som civila ämbeten och hans en bror var teol. doktor och biskop'.

Barn:

 • Christoffer Geijer. Inkom till Sverige på 1620-talet. Kronoinspektor och kopparköpare vid Nya Kopparberg 1634. Bergmästare i Uppland samt Södermanland och Östergötland 1637-11-09. Tillika bergmästare i Lerbäcks och Snavlunda snrs bergslag, som därefter skulle räknas till Östergötland, 1641-10-26. Bergmästare endast i Södermanland och Östergötland vid bergmästaredömets delning 1643-05-08. Borgare i Lindesberg 1646-02-18. Avsked från bergmästarämbetet 1656-07-07. Död 1657 (före 5/12) Ab]. Gift med Dorotea de Besche, född 1608, död 1696, dotter av Gillis Gillisson de Besche och Sara Dionysia samt faster till överstelöjtnanten Emanuel de Besche, adlad de Besche.

Barn:

 • Christoffer Geijer, född 1639. Brukspatron Bohrshammar och inspektor Över bergslagsskogarna. Död 1712 i Stockholm. Gift 1:o med Ingel Carlberg, född 1649-07-07, död 1698 på Bohr, dotter av borgmästaren i Karlstad Johan Börjesson och Christina Spak samt kusin till Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, och Johan Carlström, adlad Karlström, och Sven Carlström, adlad Karlström. Gift 2:o med Elisabet Botte från Holland.

Barn:

 • 1. Bengt Gustaf Geijer Till Uddeholms, Bosjö, Geijersholms, Gustafsfors, Tranebergs och Stjärns järnverk i Ekshärads och Råda m fl. snr Värmlands län. Född 1682-03-11 på Stora Bohr i Lindes socken. Skolpilt i Norrköping, gymnasist i Karlstad och student i Uppsala. Bruksbokhållare på Brunsberg 1698 och vid Bosjö hammare och hytta 1709. Brukspatron på Uddeholm 1720. Död där 1746-10-24 och begraven s. å. 14/12 i Råda kyrka i Värmland. 'Han var en utmärkt driftig och klok bergsbrukare och samlade en ansenlig förmögenhet. Köpte 1720 Uddeholms hamrar och Risbergs säteri. Anlade 1724 en hytta vid Bergtrollsälven, 1731 Tranebergs hytta och Geijersholms hamrar vid Uvansälven, 1746 Gustafsfors bruk samt inlöste Mokärnshyttan. Förordnade slutligen att alla hans stora och sammanhängande egendomar skulle, under namn av Uddeholms bolaget, för alltid drivas samfällt av hans barn i senare giftet'. Gift 1:o 1709-05-08 i Filipstad med i Engelborg Strokirk, född 1691, död 1715-04-05 i barnsäng, dotter av brukspatronen Henrik Evertsson Strokirk och Christina Andersdotter Bratt. Gift 2:o 1717-04-22 på kaptensbostället Öhna i Älvdalens socken, Kopparbergs län med sin syssling Lovisa Sofia Tranæa, född 1696-01-09 i Karlskrona, död 1750, dotter av amiralitetsmedikus i Karlskrona doktor Johan Gottschalk Tranaeus och Elsa Karlström.

Barn:

 • 2. Salomon Gottschalk Geijer, född 1727. Brukspatron. Död 1794. Se Tab. 2.
 • 2. Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, född 1730, död 1788. Se Tab. 3.

TAB 2

Salomon Gottschalk Geijer, (son av Bengt Gustaf Geijer, tab 1), född 1727-11-05 på Risberg1 i Råda socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1747. Auskultant vid rådhusrätten i Stockholm s. å. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1748-07-06. Bruksägare. Bodde en tid Forsvik i By socken, (alla i Värmlands län). Död 1794-08-28 på Krokstad.1 Gift 1757-07-21 i Stockholm1 med Magdalena Löfman, född 1737-03-10 på Bofors bruk1 i Karlskoga socken, Örebro län, död 1795-05-09 på Krokstad, dotter av brukspatronen Per Löfman och Christina Catharina Stén.

Barn:

 • Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer, född 1777. Överste. Död 1865. Se adliga ätten von Geijer, tab 1.

TAB 3

Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, (son av Bengt Gustaf Geijer, tab 1), till Alkvättern och Lanfors båda i Bjurkärns socken, Örebro län. Född 1730-10-10 på Uddeholm1. Student i Uppsala 1749. Auskultant i bergskollegium2 1750-06-26. Disponent för Uddeholmsverken 1753–17672. Adlad 1773-08-02 (introd. s. å. under nr 2010). Överdirektörs titel 1779-02-09. Bergsråds titel2 s. å. 14/5. Död 1788-09-24 i Filipstad av ett svårt fall. Gift 1753 med Sara Helena Piscator, född 1734-06-19, död 1798-04-24 på Alkvättern, dotter av prosten i Älvdalen Bengt Piscator och Magdalena Norin.

Barn:

 • Lovisa Sofia, född 1755-10-20, död 1802-09-03 i Leksands prostgård Kopparbergs län. Gift 1775-06-13 i Örebro med prosten och kyrkoherden i Leksands pastorat av. Västerås stift, LNO, teol. doktorn Johan Mikael Fant i hans 1:a gifte [gift 2:o 1805-08-21 på Tyresö i likanämnd socken, Sth., med Eleonora Margareta Conradi, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1772-04-15 i Stockholm med hovrådet, med. professorn Johan Andreas Murray, född 1740-02-07 i Stockholm, död 1791-05-22 i Göttingen), född 1749-10-00 i Stockholm, död 1827-01-04 på Weende egendom vid Göttingen, dotter av kommerserådet Georg Henrik Conradi, adlad Conradi, och Elisabet Groen], född 1735-10-14 i Alfta prästgård Gävleborgs län, död 1813-02-27 i Västerås [Hm].
 • Bengt Gustaf, född 1756 död späd.
 • Bengt, född 1757 död späd.
 • Anton, född 1758. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 4
 • Gustaf, död barn.
 • Emanuela, död barn.
 • Magdalena, född 1762-04-03, död 1808-03-01 i Stockholm. Gift 1785-06-09 på Alkvättern med bergsrådet och brukspatronen Birger Fredrik Rothof, adlad Rothoff, född 1759, död 1831.
 • Johan Henrik, född 1763. Hovjunkare. Död 1846. Se Tab. 5
 • Sara Helena, född 1764-05-21, död 1827-03-22 i Kristinehamn. Gift 1789-01-04 med lagmannen Axel de Frese B, i hans 2:a gifte, född 1756, död 1826.
 • Christina Engel, född 1765-12-17, död 1833-03-29 på Ulvhult i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Gift 1795-06-21 på Alkvättern med majoren vid Västgötadals regemente, RSO Jonas Burchard Ammelgren, född 1749-06-13, död 1813-07-14 på Rosenborg i Eskilsäters socken, Värmlands län.
 • Axel Emanuel, född 1768-08-21. Död ogift 1789-12-23.
 • Carl Gustaf, född 1769. Bruksägare. Död 1806. Se Tab. 12
 • Claes Laurens, född 1771. Bruksägare. Död 1819. Se Tab. 29

TAB 4

Anton, (son av Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, tab 3), född 1758-09-08. Fänrik vid Västmanlands regemente 1775-11-29. Stabslöjtnant därst.3 1781-05-15. Avsked3 1783-09-17. Löjtnant 1802-05-15. Avsked 1803-09-17. Död 1820-05-30 (30/7) på sin egendom Storängstorp i Karlskoga socken, Örebro län. Gift 1798-09-24 med Christina Charlotta Sundell, född 1773, död 1845-09-29, dotter av hovkamreraren Lars Sundell och Charlotta Folcker.

Barn:

 • Sara Lovisa Carolina, född 1799-07-24 på Storängstorp. Stiftsjungfru. Död 1877-02-06 Bergane. Gift 1825-12-26 Storängstorp med bruksägaren Gustaf Henrik Svinhufvud i Västergötland, nr 199, född 1790, död 1877.
 • Maria Charlotta, född 1800-07-18 på Storängstorp. Stiftsjungfru. Död 1870-11-10 Stavhälla. Gift 1832-10-10 med mönsterskrivaren vid livreg:s husarkår Carl Gustaf Teodor Fromell, född 1806-10-09, död 1866-07-28 på Stavhälla.
 • Emanuella Gustava Christina (Abella), född 1805-05-31 på Storängstorp, död 1892-01-27 i Strängnäs. Gift 1834-06-24 Hängelö med sin systers svåger, kaptenen Johan Samuel Svinhufvud i Västergötland, nr 199, född 1801, död 1871.
 • Johanna Henrika, född 1806-07-08 på Storängstorp, död 1835-12-25 på Vederslöv i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1830-08-31 på Storängstorp med kaptenen Jakob Gustaf Ridderstedt, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1856.
 • Antoinetta Augusta Sofia, född 1808-08-01, död 1859-09-01 i Växjö. Gift 1838-04-15 på Vederslöv med kaptenen Bernt Vilhelm Heideman, introd. von Heideman, född 1794, död 1871.
 • Aurora Elisabet (Betty), född 1813-08-09 på Storängstorp, död 1893-12-06 i Uppsala. Gift 1836-08-28 på Stenarsbyn i Silleruds socken, Värmlands län med tvä sina systrars svåger, kaptenen Daniel Vilhelm Svinhufvud i Västergötland, nr 199, född 1794, död 1871.
 • Göthilda Laura (Ildegard), född 1814-11-19 på Storängstorp, död 1849-08-05 i Vänersborg. Gift 1835-08-06 på Vederslöv med ryttmästaren, sedermera kustchefen för tullbevakningen i Halmstad August Edgren i hans 1:a gifte [gift 2:o 1854-07-04 i Halmstad med Maria Sofia Fischerström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksägaren Jakob Tiburtius Cassel, född 1818, död 1849-01-12 på sin egendom Skedala i Snöstorps socken, Hall.), född 1825-10-04 i Halmstad, död 1899-11-03 i Göteborg, dotter av landskamreraren Nils Johan Fischerström och Maria Catharina Malm], född 1807-10-15 Vagge, död 1801-06-22 i Göteborg[4].

TAB 5

Johan Henrik, (son av Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, tab 3), född 1763-05-21 student i Uppsala 1776. Auskultant i bergskollegium2 1780-09-26. Bergsexamen 17822. Vice i bergskollegium2 1784-10-19. Hovjunkare 1785-12-24. Bruksägare. RVO 1805-03-01. Död 1846-08-25 Kroppfjäll. Han utgav 1780-12-09 en akademisk disputation om möjligheten av en kanals anläggande genom Filipstads och Karlskoga bergslager till sjön Vänern med geografisk karta däröver. Gift 1792-06-08 Riseberga med Brita Maria Hedengren, född 1774-08-26, död 1849-05-02 på Kroppfjäll, sedan hon varit blind i några år, dotter av bruksägaren Olof Svensson Hedengren och Brita Maria von Hofsten.

Barn:

 • Sara Helena, född 1794-04-28 Alkvättern. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-09-25 i Kristinehamn.
 • Brita Maria, född 1796-01-08 Alkvättern Stiftsjungfru. Död 1840-05-28. Gift 1823-06-26 Ribbingsfors med kommissarien i riksgäldskontoret, aktuarien i Svea hovrätt, vice häradshövdingen Carl Salomon Hedberg, född 1786-12-27, död 1858-04-06.
 • Emanuel, född 1797. Löjtnant. Död 1874. Se Tab. 6
 • Bengt Gustaf, född 1798-06-24, död ogift 1819-04-04 i Eskilstuna.
 • Olof, född 1800. Landshövding. Död 1863. Se Tab. 9
 • Anna Lovisa, född 1803-01-15 på Alkvättern, död ogift 1877-01-16 på Västanfors i likanämnd socken, Västmanlands län.
 • Johan Henrik (Janne), född 1804. Major. Död 1877. Se Tab. 10.
 • Christina Charlotta, född 1806-04-02, död 1855-09-04 i Göteborg. Gift 1824-05-20 på Ribbingsfors med kaptenen friherre (greve) Torsten Rudenschöld, född 1798, död 1859.
 • Juliana, född 1807-10-20 på Alkvättern. Död 1865-12-22 Margretelund. Gift 1827-11-23 på Kroppfjäll med bruksägaren Claes Gotthard Åhrberg, född 1793-03-16 i Nyköping, död 1865-03-06 på Västanfors.

TAB 6

Emanuel, (son av Johan Henrik, tab 5), född 1797-04-05 Värnsta. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1815-11-07. Löjtnant därst. 1821-06-26. Avsked 1829-04-10. Död 1874-03-17 Kroppfjäll. Gift 1:o 1824-12-24 Rosta med Agneta Fredrika Günther, född 1798-10-29, död 1840-02-10 på Kroppfjäll, dotter av kaptenen Christian Ernst Günther, och Agneta Charlotta Carpelan. Gift 2:o 1841-09-02 på sistnämnda egendom med den förra fruns kusin Catharina Charlotta Carpelan, född 1808-03-16 på Stora Rud i Mölltorps socken, Skaraborgs län, död 1902-06-24 på Lilla Årås i Råda socken, Värmlands län, dotter av löjtnanten Lars Vilhelm Carpelan, och Metta Christina Natt och Dag, nr 11.

Barn:

 • 2. Agneta, född 1842-07-19 på Kroppfjäll, liksom syskonen. Först lärarinna i Åmåls elementarskola, sedermera privatlärarinna i målning i Göteborg. Död 1933-11-24 (23/11 i dbu) i Lund och begraven i Hova S:n i Skaraborgs län.
 • 2. Bengt Gustaf, född 1844-01-15. Brukselev vid Vikmanshyttan 1861–1862. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1863–1864. Bruksbokhållare. Kassör hos Hellekis aktiebolag 1899–1902. Bokhållare vid Kärrgruvan i Norbergs socken, Västmanlands län 1903. Bokförare i Lidköping 1906. Död ogift 1912-07-03 i Tidaholm (Lidköpings förs, db).
 • 2. Emanuel, född 1846. Telegrafinspektor. Död 1885. Se Tab. 7.
 • 2. Maria Charlotta, född 1849-01-16 på Kroppfjäll, död 1856-01-01 i Hova by i Hova socken.

TAB 7

Emanuel, (son av Emanuel, tab 6), född 1846-12-12 på Kroppfjäll. Student i Lund 1867-01-21. Assistent i telegrafstyrelsen 1869-06-28. Genomgick telegrafverkets högre kurs 1874–1875. Telegrafassistent i Malmö 1875 och i Göteborg 1876-09-28. Telegrafinspektor vid Bergslagernas järnväg 1877. Avsked ur statens tjänst 1879-12-31. Död 1885-03-04 i Lund. Gift 1877-10-09 i Hova prästgård med Regina Charlotta Lexell, född 1852-04-02 i Lidköping, död 1924-05-31 i Hova socken ]], dotter av kyrkoherden i Hova pastorat av Skara stift Anders Lexell och Carolina Elisabet Gustava Regina Bergman.

Barn:

 • Selma Carolina Charlotta, född 1878-09-24 i Filipstad, död 1916-02-05 i Malmö, S:t Petri förs. Gift 1903-07-07 i Hova kyrka med sjökaptenen Johan Henry Olsson Bent, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Gudrun Rensaa), född 1874-11-24 i Pelarne socken, Kalmar län.
 • Torsten Emanuel, född 1879. Civilingenjör. Död 1933. Se Tab. 8.
 • Anders Gustaf (Gunnar), född 1881-11-09 i Göteborg, död 1884-05-07 i Hova prästgård.
 • Frida Helena, född 1883-07-05 i Göteborg, död 1884-05-10 i Hova prästgård.

TAB 8

Torsten Emanuel, (son av Emanuel, tab 7), född 1879-09-25 i Filipstad. Mogenhetsexamen i Skara 1898-05-26. Utexaminerad från tekniska högskolans fackskola för kemisk teknologi 1901-06-00. Civilingenjör. Bitr. ingenjör vid Karpalunds sockerfabrik 1901–1905. Underingenjör vid Kristianstads vatten- och belysningsverk 1905–1906. Driftsingenjör vid Malmö stads gasverk 1906–1917. Chef för Karlskrona stads gasverk 1917–1933. Död 1933 1673 i Karlskrona ]] och begraven i Hova socken, Skb. Gift 1910-09-12 i Växjö ]] med Eva Malin Gustava Lindencrona, född 1882-10-16 i Växjö. Utexaminerad från lärarinneseminarium 1903. Tjänstgjorde vid Anna o. Eva Bunths högre flickskola i Malmö till 1910. Förestånd. för Th. Lindborgs stift. Hemgården 1932–43 (Laxå). Dotter av vice häradshövdingen August Albert Anton Vilhelm Lindencrona och Henriette Lovisa Magdalena Gyllenkrok.

Barn:

 • Olof Erik Vilhelm Emanuel, född 1911-06-30 i Malmö S:t Pauli förs, liksom systrarna. Se Tab. 8A.
 • Anna-Britt Sofia Magdalena, född 1914-09-14 i Malmö (S:t Pauli).
 • Eva Regina Margareta, född 1917-04-25 i Malmö (S:t pauli). Filosofie kandidat examen 1942-01-31. Filosofie magister. Byrådir. i Skolöverstyrelsen. Avd-dir i d:o LNO 1972-06-06. Länsskolinspektör i Sörmlands län. Gift 1942-07-16 i S:t Peters klosters kyrka i Lund (Ramsundsboda förs, Ör. vb 18) med filosofie kandidat, teol. stud., filosofie magister Erik Harald Alàerdahl, från vilken hon blev skild gm rr i Örebro 1964-04-15, lkr 22/4, född 1911-04-01 i Lerbo socken, Södermanlands län.

TAB 9

Olof, (son av Johan Henrik, tab 5), född 1800-03-31 Alkvättern. Student i Uppsala 1816. Filosofie kandidat examen. Promov. filosofie doktor 1824. Examen till rättegångsverken 1825. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Vice häradshövding. Landssekreterare i Gävleborgs län 1832-06-30. RVO 1848-11-27. RNO 1854-12-18. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1857-01-13. Ordförande i kommittén för uppgörande av förslag angående skjutsningsbesvärets ordnande 1858–1859. KNO 1860-11-26. Död 1863-10-20 i Falun. Gift 1833-11-21 i Gävle med Juliana Erasmina (Julie) Lundström, född 1812-11-21 i sistnämnda stad, död 1885-05-04 på Västanfors i likanämnd socken, Västmanlands län, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Gävle, teol. doktor Johan Lundström och Hedvig Helena Thornander.

Barn:

 • Bengt Gustaf, född 1834-07-23, död s. å. 13/10.
 • Maria Helena, född 1837-11-23, död 1838-02-12.
 • Eva Carolina Cecilia, född tvilling 1843-08-24 i Gävle, död 1920-10-28 på Västanfors. Ägde hälften i Västanfors. Gift 1866-11-06 i Stockholm med bruksägaren Alrik Vilhelm Åhrberg, född 1834-01-26 i Stockholm, död 1872-11-05 på Västanfors.
 • Eva Anna Lovisa, född tvilling 1843-08-24 i Gävle, död ogift 1898-10-25 på Västanfors.
 • Eva Julia Gustava, född 1849-06-27, död s. å. 13/12.

TAB 10

Johan Henrik (Janne), (son av Johan Henrik, tab 5), född 1804-07-27 på Alkvättern. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1823-03-06 underlöjtnant därst. s. å. 3/12. Löjtnant 1832-06-30. Kapten 1839-05-22. RSO 1853-04-28. Major i artilleriet 1854-08-11. Avsked från regementet s. å. 10/10. Avsked ur krigstjänsten 1862-11-11. Död 1877-05-08 i Uppsala. Gift 1845-09-12 i Uppsala domkyrka med grevinnan Anna Christina Gustava Wrangel, född 1815-10-20, död 1848-01-12 i Stockholm, dotter av översten, greve Otto Reinhold Wrangel, och Gustava Magdalena Arnell.

Barn:

 • Ave Reinhold, född 1848. Död 1932. Ingenjör. Se Tab. 11.

TAB 11

Ave Reinhold, (son av Johan Henrik, tab 10), född 1848-01-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1868. Student i Uppsala s. å. 15/9. Utexaminerad från Filipstads bergsskola 1875. Tjänstg. 1875–1876 vid Uddeholm och 1876–1880 vid Storfors, båda i Värmlands län. Inköpte åren 1880 och 1882 Hjo mek. verkstad, som han sålde 1886, från vilken tid han deltagit i skötseln av Västanfors. Direktör i aktiebolag Mälarprovinsernas banks kontor i Västanfors. Död 1932-04-19 i Västanfors förs, Västmanlands län. Gift 1:o 1883-06-06 i Västanfors kyrka i förs med samma namn, Vm. med Julia Maria Enhörning, född 1856-08-30 på Västanfors förs, Vm, död där 1907-05-01, dotter av bruksägaren Carl Magnus Enhörning och Sofia Maria Åhrberg. Gift 2:o 1908-05-24 i Stockholm (Danderyds förs, vb) med Ellen Margareta Stenberg, född 1881-06-02 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Sven Johan Stenberg och Charlotta Gustava Carlström.

Barn:

 • 2. Johan Henrik (Janne), född 1911-04-16 på Västanfors i förs med samma namn, Vm., ]] . Se Tab. 11A.
 • 2. Ava Charlotta Cecilia, född tvilling 1913-02-15 på Västanfors i förs med samma namn, Vm.. Tjänsteman hos Skandinaviska kreatursförsäkringsaktiebolag. Gift 1941-10-12 i Engelbrektskyrkan o förs, Stockholm (vb 306) med tjänstemannen Åke Gustaf Berghman, född 1913-11-22 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Försäljn konsult.
 • 2. Julia Maria Sofia, född tvilling 1913-02-15 på Västanfors i förs med samma namn, Vm.,. Gift 1932-02-13 i Västanfors förs, Vm. med charkuteribiträdet Josef Evert Folke Williamsson, född 1910-10-31. Grosshandlare.
 • 2. Sven Ave, född 1914-05-12. på Västanfors i förs med samma namn, Vm. Se Tab. 11B.
 • 2. Karin Anna Lovisa (Anne-Louise), född 1916-08-02 på Västanfors i förs med samma namn, Vm.. Studentexamen i Stockholm 1935-05-09. Filosofie stud. vid Stockholms högskola. Filosofie magister, adjunkt. Gift 1941-08-23 i Engelbrektskyrkan, Stockholm (Engelbr. förs, Sth. vb 241) med leg. tandläkaren Hans Per Erik Nordlander, född 1915-11-10.

TAB 12

Carl Gustaf, (son av Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, tab 3), född 1769-09-29. Student i Uppsala 1785. Auskultant i Svea hovrätt 1789. Brukspatron på Frösvidals bruk i Kils socken, Örebro län. Död där 1806-06-23 och begraven på Kils kyrkogård. Gift 1797-06-13 på Villingsbergs bruk i Knista socken, Örebro län med sin svägerskas kusin Christina von Hofsten, född 1779-04-25, död 1856-11-27 i Örebro, dotter av brukspatronen Erland von Hofsten, och Anna Elisabet Ullmark.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1799-01-18, död i barnsäng 1820-02-10 i Uppsala. Gift 1817-12-14 med prosten och kyrkoherden Severin Löwenhielm, i hans 1:a gifte, född 1778, död 1826.
 • Gustaf Emanuel (Gösta), född 1800. Bruksägare. Död 1877, Se Tab. 13.
 • Erland, född 1802-01-11, död 1806-06-13 på Frösvidal.
 • Sebastian, född 1804-04-07. Drunknade 1808-06-25 vid Villingsberg.
 • Sara Christina (Stina), född 1805-08-23 på Frösvidal. Stiftsjungfru. Död 1878-02-06 Valaholm. Gift 1823-09-22 på Frösvidal med landshövdingen och statsrådet Jonas Wærn, adlad Wærn, född 1799, död 1868.

TAB 13

Gustaf Emanuel (Gösta), (son av Carl Gustaf, tab 12), född 1800-03-25 på Frösvidal. Student i Uppsala. Examen till rättegångsverken 1818. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. Avsked därifrån. RNO 1861-06-12. LLA 1863. Död 1877-02-28 i Örebro. Ägde Frösvidals bruk. Gift 1823-09-22 i Stockholm med Eva Johanna Selling, född 1802-03-24 i sistnämnda stad, död 1882-09-23 i Örebro.

Barn:

 • Anna Lovisa (Alis), född 1824-04-23 på Frösvidal, död 1891-09-18 i Uppsala. Gift 1844-08-15 på Frösvidal med översten Gustaf Reinhold Lagerhjelm, född 1819, död 1892.
 • Christina Johanna, född 1826-01-29 på Frösvidal, död 1854-04-26 i Stockholm. Gift 1848-08-24 på Frösvidal med översten, friherre Henrik Magnus Alexander Palmstierna, i hans 1:a gifte, född 1821, död 1885.
 • Emanuel Carl, född 1827. Kammarherre. Död 1911. Se Tab. 14
 • Johan Gustaf (Gösta), född 1831. Rektor. Död 1894. Se Tab. 15.

TAB 14

Emanuel Carl, (son av Gustaf Emanuel, tab 13), född 1827-11-17 på Frösvidal. Student i Uppsala 1845-06-08. Officersexamen i Örebro s. å. 18/12. Furir vid Svea livgarde 1846-05-22. Underlöjtnant s. å. 17/10. Avsked ur krigstjänsten 1850-02-27. Kammarherre 1860-04-16. Död 1911-12-03 i Linköping domk. förs. Ägde en tid Körtingsberg i Viby socken, Örebro län. Gift 1856-02-26 i Örebro med Maria Sofia Matilda Holst, född 1832-10-24 Trystorp, död 1906-03-20 på Mark i Almby socken, Örebro län, dotter av överstelöjtnanten Carl Ludvig Holst, och Anna Maria Lindh.

Barn:

 • Eva Maria Christina Matilda, född 1857-08-09, död 1859-02-13 i Viby socken, Örebro län.

TAB 15

Johan Gustaf (Gösta), (son av Gustaf Emanuel, tab 13), född 1831-07-17 på Frösvidal. Student i Uppsala 1848-06-06. Filosofie kandidat 1853-05-30. Promov. filosofie doktor 1854-06-03. Genomgick Falu bergsskola 1855–1856. Ägnade sig åt affärsverksamhet och bruksrörelse 1857–1869. Föreståndare för Linköpings läns småskolelärarseminarium 1869–1875. Rektor vid Falu folkskollärarinneseminarium 1875-07-01–1878-04-30. Företog med statsunderstöd en studieresa i pedagogiskt syfte till Tyskland och Schweiz 1876. Rektor vid Kalmar folkskolelärarinneseminarium 1877-12-07. Folkskoleinspektör i Kalmar län 1879-07-01. RNO 1887-12-01. Död 1894-07-07 i Kalmar. Gift 1857-02-24 i Uppsala med Alma Augusta Catharina Möller, född 1835-01-07 i Karlskrona, död 1910-11-04 i Kalmar ]], dotter av lagmannen och landssekreteraren Carl Johan Möller och Catharina Maria Kjellman.

Barn:

 • Gustaf, född 1858. Skriftställare. Död 1909. Se Tab. 16.
 • Karl Johan, född 1860. T. f. byråingenjör. Död 1899. Se Tab. 19.
 • Anna Catharina Johanna, född 1863-06-10 Haddebo, död 1920-10-08 i Kalmar. Gift 1889-07-09 i Kalmar med sin systers svåger, grosshandlaren i Kalmar Anders Fredrik Kreüger, född 1854-07-02 i nämnda stad, död där 1905-05-23.
 • Alma Eva Christina (Stina), född 1865-04-29 på Haddebo. Död 1935-07-21 på Sala länslasrett. Gift 1886-08-17 på Rostad vid Kalmar med nederländske vice konsuln i Kalmar Johan Gustaf Kreüger, född 1856-04-27 i nämnda stad. Död 1928-12-29 i Kalmar.
 • Gustaf Emanuel, född 1867. Läkare. Död 1928. Se Tab. 23.
 • Maria, född 1873-03-19 i Linköping, död s. d.

TAB 16

Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 15), född 1858-01-05 Jönsarbo. Mogenhetsexamen 1877-06-01. Student i Uppsala s. å. 14/9. Filosofie kandidat 1879-05-24. Anställd i tidningen Aftonbladets redaktion 1884–1886. Medarbetare i tidningen Dagens Nyheter 1891–1893. Litterär chef i bokförlagsfirman C. & E. Gernandt i Stockholm 1897. Skriftställare. Har utgivit ett stort antal romaner och skådespel, av vilka flera uppförts såväl i Sverige som i grannländerna. Död 1909-03-06 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1:o 1885-05-31 i Stockholm med Sofia Eugenia Hortence (Nennie) Walenkamph, född 1864-07-26 i Björneborg, Finland. Operasångerska. Se Biografica. Död 1900-05-03 i Saltsjöbaden förs, Sth. Dotter av fabriksidkaren Carl Teodor Walenkamph och Sofia Ulrika Svensson. Gift 2:o 1902-01-26 i Saltsjöbadens förs, Stockholm med Maria Ulrika Clementina Biörck, född 1873-03-06, död 1934-06-02 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av lantbrukaren W. Biörck och N. N. Hvalström.

Barn:

 • 1. Ernst Gustaf, född 1886-03-23 i Stockholm. Styrman. Död 1920. Se Tab. 17.
 • 1. Gustaf (Gösta), född 1888-08-22 i Stockholm. Artist (målare). Se Tab. 18.
 • 1. Sven Gustaf Eugen, född 1892-11-29, död 1898-08-02 i Stockholm. Död 1898-08-02 i Stockholm, Kungsholms förs
 • 2. Sten Gustaf, född 1903-04-01 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1921-05-11. Filosofie kandidat examen vid Uppsala universitet 1924-09-15. Filosofie ämbetsexamen vid samma universitet 1926-10-00. Filosofie magister 1926. Tjänsteman i aktiebolaget Stockholmssystemet. Biogr. i "Vem är det?" 1947.

TAB 17

Ernst Gustaf, (son av Gustaf, tab 16), född 1886-03-23 i Stockholm. Styrmansexamen och examen i ångmaskinslära 1908-05-00. Styrman på Neptunbolagets ångare Argo, vilken avgick från Simrishamn till Kalmar 1920-03-03 och jämte hela besättningen förliste i Östersjön s. å. 7/3 (Kalmar förs, db). Gift 1910-11-20 i Kalmar med Lilly Ottilia (Lillie) Sandström, född 1890-11-30 i Kalmar. Dotter av maskinmästaren Johan Rudolf Sandström och Hilma Augusta Karlsson.

Barn:

 • Margit Lillie, född 1913-03-29 i Kalmar förs
 • Britta-Stina, född 1915-10-16 i Kalmar förs,. Gift 1938-04-18 i Köpenhamn med ingenjören Sture H:son Sjöberg, född 1912-05-17. Försäljn dir vid Smedjebackens valsverks AB.
 • Gerd Nennie, född 1918-10-18 i Kalmar (fb nr 237).

TAB 18

Gustaf (Gösta), (son av Gustaf, tab 16), född 1888-08-22 i Stockholm. Artist (målare). Bosatt i Norge. Gift 1915-05-15 i Oslo med Astri Smith från Norge född 1885-05-13 Dale. Dotter av utskiftningsassistenten Ernst Hadeler Smith och Emilie Michelsen.

Barn:

 • Gösta, född 1916-01-14 i Bergen.
 • Svante, född 1917-07-17 i Sell, Gudbrandsdalen. Död 1937-12-10.
 • Peter-Lorentz de Ferry, född 1918-12-07 på Dale.
 • Brit, född 1920-08-16 på Dale.
 • Gustaf, född 1921-12-21 på Dale.
 • Astri Sunniva, född 1929-02-04.

TAB 19

Karl Johan, (son av Johan Gustaf, tab 15), född 1860-08-14 Jönsarbo. Mogenhetsexamen 1878-05-31. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1879-09-13. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1883-05-23. Bitr. tjänsteman i patentbyrån 1886-05-01. T. f. byråingenjör hos patent- o. registreringsverket 1896-01-00. Död 1899-02-09 å Sofiahemmet i Stockholm. Han utgav av trycket ett flertal arbeten. Gift 1888-09-16 i Stockholm med Matilda Beata (Matti) Benedictsson, född 1865-12-26 i Hörby, dotter av postmästaren Christian Benedictsson och hans 1:a fru Matilda Charlotta Andersson.

Barn:

 • Karl Torsten, född 1889. Civilingenjör. Död 1925. Se Tab. 20.
 • Gunnar Emanuel, född 1895. Bokhandlare. Död 1925. Se Tab. 21.

TAB 21

Gunnar Emanuel, (son av Karl Johan, Tab 19), född 1895-07-27 i Stockholm. Studentexamen. Reklamchef i firman Albert Bonniers bokförlag. Bokhandlare i Stockholm. Död 1925-03-15 i New Haven, England, och där begraven (Sthlm, Gustaf Vasa förs, db). Gift 1917-12-12 i Oscars förs, Stockholm ]] med Elisabet Margareta (Lisa) Belfrage nr 782, född 1894-06-18 vid Dals ångsåg i Nora socken Västernorrlands län, dotter av direktören vid Sandå sågverksaktiebolag i Bjärtrå förs, Västernorrlands län Åke Wilhelm Belfrage och Laura Wilhelmina Billing.

Barn:

 • Raoul Emanuel, född 1918-07-17 i Oscars förs, Stockholm. Se Tab. 21A.
 • Jan Gunnar, född 1920-12-09 i Stockholm. Tjänsteman. Se Tab. 21B.

TAB 22

Karl Johan, (son av Karl Johan, tab 19), född 1899-08-17 i Stockholm. Studentexamen 1917-05-11. Student i Uppsala 1917-09-11. Filosofie kandidat examen 1920-12-15. Kompletterande filosofie kandidat 1922. Anställd hos livförsäkringsaktiebolaget Thule i Stockholm 1923-04-04. Arkivarie därst. 1928–1937. Sekreterare i Livförsäkringsmännens diskussionsklubb 1937–1939. Medlem av S. F. 1924. Organisationschef i livförsäkringsbolaget Thule. Gift 1924-07-06 i Västerås med Bergliot'' Nordenström, född 1900-03-10 i Visby, filosofie kandidat, dotter av häradshövdingen i Gotlands Norra domsaga Carl Nordenström och Ingrid Steffenburg.

Barn:

 • Trond, född 1925-05-07 i Stockholm.
 • Inger, född 1928-06-09 i Stockholm (Hedv. El. förs fb nr 114).

TAB 23

Gustaf Emanuel, (son av Johan Gustaf, tab 15), född 1867-08-10 Haddebo. Mogenhetsexamen i Kalmar 1885-06-08. Student vid universitetet i Lund s. å. 15/9. Med. filosofie examen 1887-04-02. Med. kandidat examen 1892-05-30 och med. licentiat examen i Lund 1897-05-31. Förklarad för legitimerad läkare s. å. 11/6. T. f. bitr. läkare vid Vadstena asyl s. å. 10/8–10/9. Utländsk studieresa 1897 okt.–1898 våren. Praktiserande läkare i Göteborg 1898. Död 1928-05-14 i Göteborg (Vasa förs, db nr 190). Gift 1899-11-18 i Lund med Gärda Lidforss, född 1871-12-11 i Lund, med. licentiat, praktiserande läkare i Göteborg, dotter av professorn Volter Edvard Lidforss och Anne-Marie Svartling.

Barn:

 • Vibeke, född 1911-11-02 i Göteborg, Vasa förs. Filosofie kandidat examen vid Uppsala universitet 1934-01-31. Gift 1937-09-22 i Göteborg (Storkyrkoförs i Stockholm vb nr 91) med civilingenjören Fritz Johan (Jan) Wennerberg, <moderndata>född 1910-05-28 i Partille förs, Göt. o B.

TAB 24

Carl, (son av Carl Gustaf, tab 12), född 1802-12-29 Frösvidal. Student i Uppsala. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1821-02-11. Officersexamen s. å. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 26/6. Löjtnant 1829-02-21. Transp. till Närkes regemente s. å. 18/7. Kapten 1832-01-28. Avsked med majors n. h. o. vid 1833-12-14. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1857. RNO 1860-05-05. Död 1861-08-08 i Stockholm samt ligger begraven å Solna kyrkogård i egen grav. Gift 1826-06-07 på Rörstrand vid Stockholm med Emilia Regina Geijer, född där 1805-11-16, död 1882-05-23 i Uppsala, dotter av överdirektören Bengt Reinhold Geijer och Catharina Ulrika Castorin.

Barn:

 • Bengt Sebastian, född 1827-05-03, död 1839-03-31.
 • Carl Fredrik, född 1832. Bruksägare. Död 1886. Se Tab. 25.
 • Vilhelm Emanuel, född 1839-08-19, död 1846-01-21 i Stockholm.

TAB 25

Carl Fredrik, (son av Carl, tab 24), född 1832-08-08 Ribbingsfors. Student i Uppsala 1850. Ledamot av kyrkomötet 1873. Extra ordinarie fullmäktig i järnkontoret 1874. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1876–1878. RNO 1877-12-01. Död 1886-02-03 på Ribbingstors, som han ägde jämte Gullspång, båda i Amnehärads socken. Gift 1:o 1858-05-12 i Örebro med friherrinnan Emilia Julie Fredrika Armfelt, född 1839-12-20 på Åkerby i Gräve socken, Örebro län, död 1864-07-20 vid Lysekils badort, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Fromhold Armfelt, och friherrinnan Emilie Marianne Åkerhielm af Margretelund. Gift 2:o 1866-05-28 i Stockholm med Sara Lovisa Ebba Eleonora af Wirsén, född 1841-04-28 i nämnda stad, död där (Solna förs, db) 1923-01-07, dotter av kabinettskammarherren Carl Ture af Wirsén, och Virginia Charlotta Elisabet Eleonora von Schulzenheim.

Barn:

 • 2. Julie, född tvilling 1867-01-01 i Stockholm, död där s. å. 22/1.
 • 2. Ebba, född tvilling 1867-01-01 i Stockholm. Död 1939-04-17 på Ribbingsfors. i Amnehärads socken, Skb. (Upps. domk. db nr 175). Gift där 1891-04-16 med före detta föreståndaren för nautisk-meteorologiska byrån, KVO2kl, RNO, LÖMS, filosofie doktorn Carl Gottfrid Fineman, född 1858-07-31 i Hudiksvall. Död 1937-02-15 Ribbingsfors och begraven i Uppsala domkyrkoförs (db nr 71).
 • 2. Carl, född 1868. Bergsingenjör. Död 1927. Se Tab. 26
 • 2. Olof, född 1872. Hovrättsråd. Död 1921. Se Tab. 28
 • 2. Elisabet, född 1876-06-20. Gift 1900-04-20 i Stockholm med riksgäldsfullmäktiges ordförande, KNO2kl, RVO, LSkS, filosofie doktorn Karl Emil Hildebrand, född 1870-09-24 i Stockholm.
 • 2. Christina, född 1878-08-16, död s. å. 24/11 på Ribbingsfors.
 • 2. Cecilia, född 1879-08-08. Död 1933-06-13 i Stockholm, Adolf Fr. och begr. i Uppsala domkyrkoförs Gift 1899-10-06 i Stockholm med föreståndaren för metallografiska institutet, för detta professorn vid Stockholms högskola, RNO, filosofie doktorn Carl Axel Fredrik Benedicks, född 1875-05-27 i Stockholm. Medalj från Société franc. de metallurgie 1949.

TAB 26

Carl, (son av Carl Fredrik, tab 25), född 1868-03-03 Ribbingsfors. Mogenhetsexamen 1887. Student i Uppsala s. å. Elev vid Tekniska högskolan i Stockholm 1888. Utexaminerad som bergsingenjör från dess fackskola för metallurgi och hyttkonst 1891. Anställd vid Ulfshytte järnverk 1892 och vid Uddeholms aktiebolag 1892–1895. Disponent för Rockhammars trämassefabrik i Örebro län 1895–1917. Ordförande i styrelsen för Nykvarns pappersbruks aktiebolag 1911–1927. Styrelseledamot i Uddeholms aktiebolag 1915–1927, i Storfors bruks aktiebolag 1917–1918 och i aktiebolag Fors bruk. Disponent för Rockhammars bruks aktiebolag sedan 1917–1927. Vattenrättsnämndeman i Österbygdens vattendomstol 1919. LSTF 1888–1927. Död 1927-11-30 Rockhammar. Gift 1900-03-15 i Tyska kyrkan i Stockholm med Eivor Clara Marit Stanzén, född 1877-05-14, dotter av kaptenen vid Väg- och vattenbyggnadskåren Oskar Teobald Vilhelm Stanzén och Clara Hedvig Ulrika Söderhielm.

Barn:

 • Carl Fredrik Ragnar, född 1901-12-13 på Rockhammar. Se Tab. 26A.
 • Karin Eivor, född 1903-04-29 på Rockhammar i Fellingsbro förs, Ör. Examen från Ateneums folkskoleseminariums lägre avd. (ettåriga kursen) 1924-06-02. Gift 1929-06-15 i Stockholm (S:t Matteus förs vb nr 139) med tjänstemannen i Stockholm stads drätselnämnd Sture Vilhelm Carlhammar, född 1898-01-20. Död 1937-01-28 i Stockholm, Bromma förs (db nr 32).
 • Erik Olof Emanuel, född 1905-05-29 Rockhammar Studentexamen i Örebro 1923. Reservofficersexamen 1925-04-30. Fänrik i Upplands artillerireg:s reserv s. å. 31/12. Ordinarie elev vid Tekniska högskolan 1925–1929. Underlöjtnant i Norrlands artilleriregementes reserv 1927-12-31. Löjtnant i samma reserv 1930-12-19. Utexaminerad från Tekniska högskolans fackavdelning för elektroteknik 1932. Anställd vid aktiebolaget Max Sivert 1933–1934, vid Centrala flygverkstaden, Västerås 1935–1936, vid aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, Stockholm från 1936. Löjtnant i Luftvärnsartilleriets reserv 1940-10-11. Kapten därst. 1941-01-31. LSTF från 1933. 1961 anställd vid Studsvik som forskningsing. vid Värmelab. Gift 1936-09-25 i Stockholm Engelbr. förs (vb nr 213) med Brita Elisabet Sundin, född 1909-12-04. Dotter av disponenten och chefen för Strömsnäs bruks aktiebolag Carl Hjalmar Teodor Sundin och Louise Maria Elisabeth Bergenstråhle.
 • Margareta Kristina, född 1910-10-10 på Rockhammar i Fellingsbro förs, Ör. Gift 1934-09-23 i Stockholm, Kungsholms förs (vb nr 187) med civilingenjören Rudolf Fredrik Rikard Holmqvist, född 1907-03-10 i Karlskrona.
 • Ebba Elisabet Christina, född 1914-12-13 på Rockhammar i Fellingsbro förs, Ör.. Gift 1942-05-24 i Leksands förs, Kopparbergs län (S:t Görans förs, Stockholm, vb nr 237) med tandläkaren Stig-Olof Strandberg från vilken hon blev skild, född 1913-09-20.
 • Märta Ulrika, född 1920-08-20 i Örebro (Fellingsbro förs, Ör. ]], död 1922-01-08 därst. (Fellingsbro förs, Ör..

TAB 26A

Carl Fredrik Ragnar, (son av Carl tab 26), född 1901-12-13 Rockhammar Studentexamen. Elev vid Tekniska högskolan. Utexaminerad från dess fackavdelning för kemisk teknologi 1925. Civilingenjör. Ingenjör vid Östanfors sulfitfabrik 1927–1928. Disponent för Rockhammars bruk 1928–1929. Verkst. direktör därst. 1929–1934. Fri författare 1934–1937. Anställd i Hugo Gebers förlag från 1937. Gift 1926-05-21 i Lidingö förs, med lärarinnan Brita Hedvig Elisabet Gemmel i hennes 1:a gifte, född 1902-03-20 i Västra Sönnerslöv förs. Danspedagog. Författarinna. Översättare. Bonniers barnboksstipendium 1966. Av styr. f. Sveriges författarfond tilldelad Statlig konstnärstipendium (15.000 kr) 1969-11-00, andra året i följd. 1980 Rabéen & Sjögrens översätt. pris 6.500 kr f översättn av NallePuh. Se Biografica. Dotter av ingenjören Harald Julius Gemmel och Edit Wilma Teodora Hultner.

Barn:

 • Karl Olof Mikael, född 1927-07-07 i Terokovs förs, Krist (Västra Sönnarslövs förs, Krist., fb).
 • Brita Kristina, född 1929-02-16 i Örebro (Fellingsbro Norra förs, fb nr 5). Död 1930-06-24 i Stockholm (Serafimerlas, db).
 • Edit Gunilla, född 1931-09-11 i Stockholm (Lidingö förs, Sthlms l., fb nr 116).
 • Claes Fredrik Harald, född 1943-01-21 i Stockholm (Bromma förs, Sth. fb nr 123)
 • Eva Madeleine

TAB 27

Nils, (son av Carl Fredrik, tab 25), född 1871-03-02 Ribbingsfors Volontär vid Skaraborgs regemente 1888-11-24. Mogenhetsexamen i Uppsala 1890-05-26. Sergeant 1891-06-20. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Löjtnant 1896-04-24. Elev vid Krigshögskolan 1896–1898. Tjänstg. vid belgiska armén 1905. BMilK2kl 1906. Kapten 1908-06-04. RSO 1914-09-30. Major på reservstat 1918-11-27. Avsked 1926-03-12. Adopterad av styvfadern Bengt Gustaf af Geijerstam (T27A). Gift 1900-11-20 i Uppsala domkyrka med Elin Augusta Lundqvist född 1876-08-18, SMsjv åttonde storleken 1940-06-01

Barn:

 • Elin Anna-Lisa, född 1906-03-24 Garphyttan. Gift 1938-06-26 i Fellingsbro kyrka i förs med samma namn Ör. (vb 11) med stiftsadjunkten i ärkestiftet med Sven Öyvind Sjöholm, född 1908-12-10. Teol dr, fil kand, docent vid univ i Uppsala, kyrkoherde i Helge Trefald. förs LNO.
 • Sara Ebba Marianne, född 1909-12-03 i Skövde förs,. Gift 1942-06-24 i Västerås domkyrka (Fellingsbro förs, Ör. vb nr 12) med civilingenjören Erik Arne Wallberg, född 1915-08-25.
 • Carl Erik, född 1914-02-11 i Skövde förs,. Studentexamen i Västerås 1932-05-31. Student vid Uppsala universitet 1933. Filosofie kandidat examen därst. 1936-03-31. Filosofie ämbetsexamen 1937-12-15. Efterprövning till samma examen 1939-10-31. RFLO1kl. FMMmsv. FKrHT. FKrMM m sv. Filosofie licentiat examen i Uppsala 1944-09-15. Adjunkt vid försvarets läroverk 1948-01-01. Adjunkt vid h. allm. lärov. i Uppsala 1949-02-04. RFinlLO1kl 1949. Lektor vid gymn. i Uppsala 1968. Uppsala läns landstings kulturstipendium för 1973 (10.000:-) för framstående insats som lyriker. Av Svenska Akademien tilldelad Beskowska resestip (6.000:-) 1976-12-00. 1984-11-00 Tegnérpriset. Tilldelad samfundet De nios särskilda pris (ca 80.000:-) 2000. Gift 1:o 1939-07-05 i Kyrklätt, Finland med Märta Sofia von Bondsdorff, född 1915-04-03, död 1946-02-28 i Uppsala (Akadem. sjukh.). Uppsala förs Sth (db nr 115). Barn: dödfött gossebarn 1941-06-09 (Akadem. sjukh., Uppsala fb 752, db 28).

TAB 27A

Bengt Gustaf (översiktstab 9H, född 1902-07-09 Hushagen. Studentexamen i Skövde 1920. Ordinarie elev vid Tekniska högskolan 1921-09-00. Utexaminerad från dess fackavdelning för maskinbyggnad och mekanisk teknologi 1925. Praktikantanställning vid A.S.E.A., Västerås 1925–1927, vid The Bristol Aeroplane Co., Ltd. Bristol, England, 1926–1927. Ingenjör vid Flygvapnets centrala flygverkstad i Stockholm 1927 och i Västerås 1927–1931. Kontrollant hos Flygförvaltningen med placering vid NOHAB flygmotorfabriker aktiebolag, Trollhättan 1931. Flygingenjör av tredje graden 1936-12-30. Flygingenjör av andra graden 1937-06-11. Flygingenjör av första graden 1938-06-17. Chef för Flygförvaltningens motorsektion s. å. 1/7. Flygdirektör av andra graden vid Flygvapnet 1941-07-01. LSTF från 1925. Flygdirektör av första graden i flygvapnet 1943-07-01. RVO 1944-06-06. Gift 1:o 1929-06-22 i Västerås (S:t Ilians förs, Vm., vb nr 8) med Adele Henriette von Knorring, född 1901-12-28 i Västerås från vilken han blev skild gm Sthlms RR:s 2. avd. dom 1949-03-14. Dotter av översten i V. arméfördelningens reserv Otto Vilhelm von Knorring och Georgina Anna Louise Arwedsson.

Barn:

 • 1. Adela Helena Brigitta, född 1930-10-02 i Lundby förs, Vm (fb nr 25).
 • 1. Lars Otto Sebastian, född 1933-05-13 i Västerås (Trollhättans förs fb nr 129).
 • 1. Nina Märta Virginia, född 1939-07-02 i Stockholm (Oscars förs, Sth. fb nr 346).

TAB 27B

Nils Erland, (son av Nils, tab 27), född 1903-09-04 Ribbingsfors. Studentexamen i Skövde 1922. Student vid Uppsala universitet 1922. Med kandidat examen därst 1925-12-14. Biträdande läkare vid Sätra brunn sommaren 1927. Assistentläkare vid militärsjukhuset i Eksjö hösten 1928. T. f. underläkare vid Österåsens sanatorium sommaren 1931. Med. licentiat examen i Uppsala 1932-05-30. Assistentläkare vid militärsjukhuset, Eksjö. T f underläkare vid ovann. sanatorium sommaren 1932 samt från 1933-05-17 under vakans. Underläkare vid Kroppefjälls sanatorium 1934–1935. Praktiserande läkare i Vetlanda 1936–1941. Stadsläkare därst 1942. Förordn ss provinsialläkare i Vetlanda läkardistrikt (1963-06-28) 1963-07-01. Gift 1933-04-13 i Gränna (Eksjö stadsförs vb nr 11) med Gertrud Vivian Konstantin Lindström, född 1903-05-21. Dotter av fabrikören Gustaf Lindström.

Barn:

 • Nils Gustaf, född 1935-01-21 på Länslasarettet, Jönköpings Sofia förs (fb nr 60).
 • Anita Cecilia, född 1936-06-19 i Eksjö, Vetlanda stadsförs (fb nr 56).
 • Carolina Cecilia, född 1944-11-14 i Vetlanda stads förs (fb nr 389).

TAB 28

Olof, (son av Carl Fredrik, tab 25), född 1872-08-07 på Ribbingsfors. Mogenhetsexamen 1890-05-23. Student Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1893-01-31. Jur. filosofie examen s. å. 22/9 och jur. utr. kandidat 1899-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Fiskal därst. 1909-11-09. Hovrättsråd 1911-03-24. RNO 1914-09-30. Död 1921-10-02 i Stockholm, Kungsholms förs,. Gift i Engelbrekts förs, 1912-05-25 med Gerda Evelina Boheman, född 1883-12-18 i nämnda stad. Dotter av kanslisekreteraren Carl Rudolf Helmer Boheman och Ellen Gustava Abramson.

Barn:

 • Sven-Olof, född 1913-04-24 i Stockholm.
 • Carl Gunnar, född 1915-07-24 i Stocksund.
 • Ellen Ebba Christina, född 1919-11-13 i Stockholm, Kungsholms förs,. Studentexamen i Stockholm 1938-05-17. 1944-02-24 avlagt med. kandidat examen vid Karolinska institutet.

TAB 29

Claes Laurens, (son av Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, tab 3), född 1771-10-09. Kornett vid adelsfanan 1780-01-12. Student 1785. Avsked ur krigstjänsten 1796-10-26. Brukspatron. Död 1819-04-14 i Kristinehamn. Gift 1799-09-08 på Alkvättern med sin halvkusin Sofia Charlotta von Oldenskiöld, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1812-09-11 i Örebro med en av rikets herrar, justitiestatsministern Carl Peter Törnebladh, född 1774, död 1844), född 1774, död 1850-08-11 på Storfors bruk i Kroppa socken, Värmlands län, dotter av majoren Erik Olbers, adlad von Oldenskiöld, och hans 2:a fru Charlotta Christina Piscator.

Barn:

 • Emanuel August, född 1800-07-20. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Död 1821-07-29 på Frösvidal i Kils socken, Örebro län.
 • Claes Erik, född 1801. Kammarherre. Död 1864. Se Tab. 30
 • Carl Gustaf, född 1802. Major. Död 1891. Se Tab. 31
 • Sara Lovisa (Louise), född 1803-12-20 på Värnsta i Viby socken, Örebro län. Stiftsjungfru. Död ogift 1895-02-19 i Örebro.
 • Sofia Charlotta Augusta, född 1806-12-09. Stiftsjungfru. Död 1856-11-30 Mellringe. Gift 1830-11-25 i Stockholm med majoren Samuel Fredrik Printzensköld, född 1799, död 1867.

TAB 30

Claes Erik, (son av Claes Laurens, tab 29), född 1801-08-10 Värnsta. Student i Uppsala, kanslist vid justitieombudsmansexpeditionen. Kammarjunkare 1826-03-11. Kammarherre 1837-04-25. Död 1864-03-03 på Storfors i Kroppa socken, Värmlands län. Gift 1841-05-16 i Stockholm med Johanna Herlenius, född 1815-02-05 Berg, död 1899-02-20 i Karlstad, dotter av fältsekreteraren Johan Henrik Herienius och Margareta Elisabet Ferner.

Barn:

 • Carl Törnebladh Claes, född 1842-03-08 på Storfors, liksom syskonen, död där 1843-08-04.
 • Carl Johan, född 1844-04-06 död 1855-09-16 på Storfors.
 • Claes Anders Gösta, född 1846-08-29, död 1864-10-28 på Storfors.
 • Sofia Lovisa Clementina, född 1848-03-18, död 1865-05-08 på Ackkärns bruk i Lungsunds socken, Värmlands län.
 • Augusta Helena Johanna, född 1849-12-06, död 1851-02-16 på Storfors.
 • Amadeus Ernst Helmut Viktor Fredrik (Fritz), född 1852-01-06. Mogenhetsexamen 1871-01-00. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1880-05-26. Examen till rättegångsverken 1883-01-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 13/2. Vice häradshövding 1884-10-01. T. f. länsnotarie i Värmlands län 1887-01-08. Vice auditör vid Värmlands fältjägarkår s. å. 14/3. Auditör vid nämnda fältjägarkår s. å. 11/8. Länsnotarie i nyssn. län 1888-02-03. Avsked från auditorstjänsten s. å. 23/4. T. f. ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Karlstad 1889. T. f. landskamrerare i ovannämnda län s. å. Död ogift 1890-10-18 i Karlstad.
 • Rolf Sigfrid Edvard Sven, född 1854-04-29. Död 1935-07-16 i Karlstad och begraven i Kroppa socken (Karlstads db). Mogenhetsexamen 1873-06-02. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1879-09-13 och examen till rättegångsverken 1887-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Vice häradshövding 1889-12-20. T. f. länsnotarie i Värmlands län 1890. Ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Karlstad s. å. Ombudsman vid Värmlands hypoteksförening 1891-01-01–1923-12-31. Stadsfullmäktig i Karlstad 1894–1917, därunder ordf. i beredningsutskottet 1902–1917. Ledamot av styrelsen för Värmlands ränte- och kapitalförsäkringsanstalt sedan 1898, ordförande sedan 1909-01-01. Ledamot och en tid vice ordförande i länets sinnesslöanstalt 1899–1923. Ledamot av styrelsen för Karlstads sparbank sedan 1903, ordförande sedan 1912-01-22. Landstingsman i Värmlands län 1905–1908. RVO 1908-06-16. RNO 1924-09-23. Pro patrias stora GM 1926. Död 1935-07-16 i Karlstad och begr. i Kroppa socken (Karlstads db).
 • Gabriel, född 1856-11-19, död 1863-11-22 på Storfors.

TAB 31

Carl Gustaf, (son av Claes Laurens, tab 29), född 1802-09-11 Värnsta. Student i Uppsala 1817. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1820-05-09. Löjtnant därst. 1824-10-05. Ryttmästare 1829-03-21. Avsked från beställning på stat 1839-07-12. Major i regementet 1841-07-04. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1856-06-17. Avsked ur armén 1879. Död 1891-04-17 i Norrköping. Gift 1834-02-21 Åkerby med friherrinnan Agneta Sofia Wrangel af Sauss, född 1812-09-18 på nämnda egendom, död där 1842-04-17, dotter av hovmarskalken, friherre Christian Anton Wrangel af Sauss, och grevinnan Agneta Sofia Löwenhielm.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1836. Trafikchef. Död 1918. Se Tab. 32

TAB 32

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 31), född 1836-08-04 Klockhammar. Utexaminerad från Chalmerska slöjdskolan i Göteborg 1856-06-14. Anställd såsom elev vid statens järnvägsbyggnader s. d. Nivellör 1857-08-15–1861-10-01. Stationsingenjör 1861. Stationsinspektor vid Kilsmo station 1862-11-01, vid Södertälje station 1867-01-01, vid Katrineholms station 1872-05-01 och vid Norrköpings station 1873-11-01. RVO 1890-12-01. T. f. trafikchef vid Norrköping – Söderköping – Vikbolandets järnväg från 1894-07-01. Avsked ur statens järnvägars tjänst 1897. Död 1918-07-19 i Skövde. Gift 1867-08-04 på Boo i likanämnd socken, Örebro län med Emelie Maria af Sandeberg, född 1840-10-06 på Mölleröds kungsgård i Finja socken, Kristianstads län, död 1927-04-20 i Skövde ]], dotter av majoren John David af Sandeberg och Christina Maria Borgström.

Barn:

 • Eva Sofia Augusta, född 1868-12-25 i Södertälje. Stiftsjungfru. Gift 1910-05-14 i Skövde ]] med kaptenen friherre Carl Gustaf Leuhusen, född 1869, död 1940-01-16 (Södertälje stads-förs, db 10).
 • Emilie Sofia Louise, född 1870-01-25. Stiftsjungfru. Artist (målarinna). Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde 1923–1926. RKSM. PrRKM 2 o 3 kl. ÖRKOffHt.
 • Carl Adolf Emanuel, född 1878. Kapten. Se Tab. 33

TAB 33

Carl Adolf Emanuel, (son av Carl Gustaf, tab 32), född 1878-03-13 i Linköping. Mogenhetsexamen i Norrköping 1897-05-25. Volontär vid Skaraborgs regemente s. å. 3/6. Korpral därst. 1898-08-05. Sergeant s. å. 15/8. Elev vid Krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare 1899-08-21. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1903-09-10. Examen från instruktörskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1906-04-30. Tygofficer vid Stockholms tygstation 1912-10-15–1915-10-15. Kapten vid nämnda regemente 1914-12-23. RSO 1920-06-06. RNS:tOO 1kl 1924-10-16. Avsked 1928-03-09 fr. o. m. s. å. 14/3. Befälhavare för Tidaholms landstormsområde 1928-03-14. RVO s. å. 16/6. Major i armén 1936-02-14. Gift 1912-10-27 i Vikens kyrka Malmöhus län, d:o med Rosalie Ingeborg (Rosa) Ankar, född 1885-09-06 i Vikens förs, Malm. SLSM.

Barn:

 • Claes Erik Emanuel, född 1913-08-16 i Stockholm (Skövde förs, fb). Se Tab. 33A.
 • Karl Torsten Emanuel, född 1918-04-30 i Skövde. Se Tab. 33B

Källor

Litteratur: B. J. Geijer: Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och hans ättlingar (1899).

1Ås. 2Ab. 3KrAB. 4Edgren, Släkten Edgrens stamtafla (1894).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: