:

Gyllenstierna af Fogelvik nr 47

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Gyllenstierna af Fogelvik nr 47 †

Grevlig 1706-07-20, introd. 1719. Utdöd 1720-03-30.

1Um. 2Lk.

Nils Gyllenstierna af Lundholm, greve Gyllenstierna af Fogelvik (son av Carl Gyllenstierna af Lundholm, se frih. ätten Gyllenstierna af Lundholm, Tab. 38), greve till Fågelvik i Tryserums socken, Kalmar län samt herre till Vittvik och Stjärneborg i Tryserums socken, samt Hällerö i Eds socken, (alla i Kalm.). Född 1648-10-13 i Wismar. Student i Uppsala1 1662-05-17 och i Rostock 1663, sedan i Königsberg. Pikenerare vid C. Gift Wrangels livkompani i Bremen 1666. Fänrik vid Kalmar regemente 1667. Löjtnant vid greve Dohnas regemente. Kapten därst. 1668. Major vid Ulfsparres regemente i holländsk tjänst2 1672. Överstelöjtnant därst. 1674. Överstelöjtnant vid prästdragonerna i Sverige 1676-08-11. Överste för ett regemente till häst, som han själv uppsatte 1677. Överste för norra skånska kavalleriregementet 1679-08-12. Generalmajor av kavalleriet och landshövding i Jönköpings län 1693-04-26. Generallöjtnant, guvernör i Wismar samt överste för garnisonsregementet därst. 1696-07-22. Kallades 1697-10-09 till lantmarskalk, men hindrades därifrån av åkommen sjukdom. General av kavalleriet, generalguvernör över Bremen och Verden samt överste för garnisonsregementet i Stade 1698-07-04. Befälhavare över alla svenska trupper i Tyskland 1699-11-17. K. råd 1705-12-27. Greve 1706-07-20 (20/6) (introd. 1719 under nr 47). Fältmarskalk 1709-11-30. President i krigskollegium 1710-08-30. Överbefälhavare över trupperna i Skåne 1714-01-07. Död 1720-03-30 och slöt själv på svärdssidan sin grevl. att samt begraven s. å. 7/4, i konung Fredriks närvaro, i Kungsholms kyrka i Stockholm. 'Han var en mycket begagnad och driftig ämbetsman. Såsom, befälhavare över trupperna i Tyskland övergick han efter danska krigets utbrott 1700 Elbe med 10,000 man och slog danskarna vid Reinbeck. 1702 tillförde han konung Carl XII i Polen en förstärkning av 12,000 man och 1708 besatte han med nedersachsiska kretsens trupper staden Hamburg i anledning av inre oroligheter därst. Såsom den äldsta av rådet bar han kronan vid konung Carl XILs begravning och, jämte ärkebiskopen påsatte henne vid drottning Ulrika Eleonoras kröning'. Gift 1680-07-21 i Stockholm med sin sysslings dotter, grevinnan Anna Christina Gyllenstierna af Björksund och Helgö, född 1657-11-13 på Björksund, död 1715-08-25 i Stockholm och begraven s. å. 29/8 i Kungsholms kyrka, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Göran Gyllenstierna af Lundholm, greve Gyllenstierna av Björksund och Helgö, nr 45, och Barbro Margareta Banér, friherrinna Banér.

Barn:

  • Carl Giörgen, född 1682-03-15 på Fågelvik, död s. å. och begraven 1683-02-14.
  • En son, död ung.
  • Margareta, född 1685, död ung.
  • Sidonia Barbro, död ung och begraven 1688-09-18 i Tryserums kyrka .
  • Sidonia, född 1688-04-16, död 1701-12-15 i Stade.
  • Margareta, död 1740-01-26 och ligger jämte sin man begraven i dyrbara marmorkistor i Gyllenstiernska familjegraven i Tryserums kyrka. Gift 1710 med riksrådet och kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn af Kanckas, friherre och greve Horn af Ekebyholm, i hans 3:e gifte, född 1664, död 1742.
  • Charlotta, född 1690-06-23 på Fågelvik, död 1695 i Jönköping, bisatt s. å. 12/5 i Tryserum och begraven 1696-10-05.
  • Göran, född 1692-04-00, död s. å. och begraven s. å. 23/7 i Tryserums kyrka .
  • Görvel Amalia, född 1693-10-27, död barn.
  • Elsa Maria, född i Wismar, död ung 1698 därst. och begraven 13/10 i Tryserums kyrka .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: