:

Barnekow nr 128

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Barnekow nr 230)

Friherrliga och grevliga ätterna Barnekow nr 230 och 128

Friherrlig 1751-11-21. Introducerad 1752. Grevlig 1816-04-23 enligt 37 § R.F. Introducerad 1818.

Barnekow%20G12800.png


TAB 1

Christian Barnekow, friherre Barnekow (översiktstab 1, son av Kjell Christoffer, se adl. ätten Barnekow nr 23, tab 2), till Vittskövle och Strö i likanämnda socknar, Kristianstads län, Örtofta i likanämnda socken, Malmöhus län och Bülitz på Rügen. Född 1694-05-06. På Vittskövle. Studerade först vid gymnasiet i Stralsund och från 1709 vid universitetet i Jena. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1710-10-21. På hemresan till Sverige 1713 fången av danska kaprare och förd till Köpenhamn, men lösgavs snart. Löjtnant vid södra skånska regementet 1714-10-16. Sekundryttmästare därst. 1715-10-10. Transport till sekundryttmästare vid livregementet till häst 1716-10-06. 1. ryttmästare 1719-06-02. Överadajutant vid skånska armén med bibehållande av ryttmästareindelningen vid regementet 1719-07-22. Transport tillbaka till södra skånska kavalleriregementet 1722-11-08. Major över stat därst. 1723-09-26. Major på stat 1737-07-07. Överstelöjtnant 1741-08-20. Vice landshövding i Kristianstads län 1744-10-14. Ordinarie landshövding därst. 1745-06-03. Generalmajor och överkommendant i Kristianstad 1748-03-09. RSO s. å. 26/9. KSO 1750-04-17. Friherre 1750-11-21 (introd. under nr 230). Generallöjtnants titel. Avsked från landshövdingebefattningen 1761. Död 1762-01-10, på Vittskövle och begraven i Vittskövle kyrka 1763-01-04 [Lk]. 'Han var en lärd och kunnig man, särskilt hemma i den skånska adelns historia samt underhöll och vårdade sorgfälligt forntida minnesmärken.' Gift (At(S). 1728-02-29 med grevinnan Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock, född 1710-02-28 eller samma dag, som fadern slog danskarna vid Hälsingborg, död 1785-02-10, på Vittskövle och begraven 1785-04-29 i Vittskövle kyrka, dotter av kunglig rådet och fältmarskalken greve Magnus Stenbock nr 12, och grevinnan Eva Magdalena Oxenstierna af Korsholm och Wasa nr 8.

Barn:

 • Margareta Magdalena, född 1729-07-25, död 1805-03-02 på Strö och begraven i Örtofta kyrka. Gift 1754-01-08 med hovmarskalken friherre Carl Filip Säck, nr 170, född 1726, död 1797. 'De läto 1761 måla predikstolen i Äspö kyrka i Södermanland och pryda den med deras vapen.'
 • Kjell Christoffer, född 1730. Hovjägmästare. Död 1818. Se Tab. 2.
 • Magnus, född 1731-02-28, död s. å.
 • Eva Juliana, född 1733-02-14 Svabesholm s län, död 1787-09-26. Gift 1763-07-28 på Vittskövle med kammarherren Gustaf Adolf Klingspor, född 1722, död 1765.
 • Christian, född 1734-07-15. Volontär vid garnisonsregementet i Stralsund 1747. Stabsfänrik därst. 1756-01-31. Ihjälsköt friherre Anders von Duben i staden Anklam i Pommern i dec. 1757 (At(S)., varefter han flydde till Ostindien. Död ogift 1763 i maj i Batavia.
 • Brita Eleonora, född 1735-08-08, död 1808-11-23 på Runnaby i Ekers socken, Örebro län. Gift 1764-07-10 med generalmajoren Fredrik Ulrik Wrangel, friherre Wrangel af Sauss, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1793.
 • Ulrika Christina, född 1736-11-22 på Svabesholm, död 1823-08-21. Gift 1763-01-25 på Vittskövle med en av rikets herrar Tage Thott, friherre och greve Thott, född 1739, död 1824.
 • Magnus Carl, född 1738-07-28, död 1738-08-06.
 • Elsa, född 1739, död späd.
 • Magdalena, född 1742-05-15, död 1798-11-13 på Tranås i Säby socken, Jönköpings län. Gift 1765-10-15 på Vittskövle med sin systers svåger, generalmajoren Joen Filip Klingspor, född 1714, död 1786.
 • Adolf Fredrik, till Björnstorp i Göddelövs socken, Malmöhus län. Född 1744-04-08 på Lövestad i likanämnda socken Malmöhus län. Hovjunkare. Kavaljer på ambassaden till Danmark 1774. Kammarherre hos hertiginnan av Södermanland. 1. Direktör för kunglig teatrarna 1776–1780. Direktör över hovkapellet (SAB.). 1777-10-31. Ledamot av övre borgrätten (SAB.) 1781-02-09, RNO 1782-09-01. Död ogift 1787-10-02 i Stockholm och begraven 1787-10-07 i Vittskövle kyrka .
 • Rutger, född 1749-07-27 i Kristianstad, död 1749-07-30.

TAB 2

Kjell Christoffer (översiktstab 1, son av Christian Barnekow, friherre Barnekow, tab 1), till Vittskövle. Född 1730-09-10, på Örtofta. Underofficer vid dåvarande kronprinsens regemente 1747-11-30. Fänrik därst. 1748-03-31. Löjtnant 1750-08-21. Transport till Posseska regementet 1757-05-26. Stabskapten därst. 1758-07-17. Avsked ur krigstjänsten. Överjägmästare i Skåne 1763-06-21. Hovjägmästares n. h. o. v. 1765-03-24. Avsked från överjägmästaretjänsten 1769-12-06. RSO 1770-04-28. RCXIII:sO 1811-05-27. KmstkVO 1816-04-29. Död 1818-06-14 på Vittskövle. Han deltog med stor tapperhet i pommerska kriget 1758 och 1759 samt blev av preussarna fången vid Demmin 1759-10-28, men utväxlades 1761 och deltog sedan i kriget till dess slut [Sj]. Gift 1769-10-12, Hedenlunda med friherrinnan Ulrika Christina Hamilton af Hageby, döpt 1748-08-12 i Stockholm, död 1784-10-12 på Vittskövle och begraven s. å. 18/10 i Vittskövle kyrka, dotter av hovmarskalken friherre Carl Fredrik Hamilton af Hageby, och hans 2:a fru, friherrinnan Helena Margareta Wrangel af Adinal.

Barn:

 • Charlotta Margareta, född 1770-08-02 på Vittskövle, död 1845-04-24 i Kristianstad. Gift 1817-07-29 på Vittskövle med överstelöjtnanten Didrik Reinhold Brunow, född 1783, död 1820.
 • Christian, greve Barnekow, född 1773, död 1830. Se tab 3.
 • Ulrika Eleonora, född 1774-07-09, på Vittskövle. Död 1823-09-06. Gift 1797-03-26 på Vittskövle med sin kusin, generalmajoren friherre Christian Thott, i hans 1:a gifte, född 1770, död 1844.
 • Brita Christina, född 1775-11-20 på Vittskövle, död 1823-05-31. Gift 1793-10-13 på Vittskövle med sin kusin, landshövdingen greve Otto Thott, född 1768, död 1826.
 • Carl Fredrik, född 1778-09-20 på Vittskövle, begraven 1779-01-05 i Vittskövle kyrka .
 • Kjell Christoffer, född 1781. Major. Död 1875. Se tab 17.

TAB 3

Christian, greve Barnekow (översiktstab 1, son av Kjell Christoffer, tab 2), till Vittskövle. Död 1773-03-02 på Vittskövle. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1778-01-26. Studerade vid Lunds och Uppsala akademier. Fänrik i livgardet 1784-03-06. Placerad till tjänstgöring vid blå och gula gardet 1790. Erhöll Svensksundsmedaljen s. å. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1792-04-18. Ryttmästare i regementet 1792-10-23 och vid regementet 1796-06-14. RSO 1801-05-28. Major i armén och överadjutant hos konungen 1802-03-10. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Avsked 1810-02-20. Hovmarskalk 1813-01-28. Greve 1816-04-23, enligt 37 § R.F. (introd. 1818-04-11 under nr 128). RCXIII:sO 1822-01-28. Överstekammarjunkare 1826-05-11. Död 1830-03-27 i Kristianstad och begraven å Gärdsköpinge kyrkogård. Han försålde 1826 fädernegården Vittskövle. Gift 1799-08-13, Övedskloster med friherrinnan Elisabet Amalia Charlotta Ramel, född 1780-08-16, död 1816-09-22, på Vittskövle, dotter av majoren friherre Hans Henrik Ramel, och hans 1:a fru friherrinnan Maria Ulrika Gyllenkrok.

Barn:

 • Ulrika Maria Margareta Amalia, född 1800-06-09 på Vittskövle, död 1869-03-20 på Skabersjö i likanämnda socken Malmöhus län. Gift 1822-10-06 på Vittskövle med sin både kusin och syssling, majoren greve Tage Kjell Thott, född 1796, död 1886.
 • Sofia Augusta, född 1802-06-25 på Vittskövle, död ogift 1833-04-10 på Skabersjö.
 • Kjell Henrik, greve vid faderns död 1830, född 1804. Kammarherre. Död 1863. Se Tab. 4.
 • Adolf Christian, född 1805. Major. Död 1854. Se tab 10.
 • Malte August, född 1807. Major. Död 1870. Se tab 13. Mariana, född 1808-09-03, död 1848-07-05. Gift 1831-11-06 på Ugerup i Köpinge socken, Kristianstads län med sin både kusin och syssling, ryttmästaren friherre Claes Christian Thott, född 1802, död 1846.
 • Claes Edvard, född 1809. Ryttmästare. Död 1878. Se Tab. 14.

TAB 4

Kjell Henrik (översiktstab 1, son av Christian, tab 3), greve vid faderns död 1830. Död 1804-02-01 på Vittskövle. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1807-04-22. Kornett vid skånska husarregementet 1818-12-19. Löjtnant därst. 1826-09-21. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1831-05-14. Kammarherre 1855. Död 1863-08-06 i Ramlösa i Hälsingborgs landsförs Malmöhus län. Gift 1831-01-01 Årup s län med grevinnan Ulrika Eleonora Sofia Wachtmeister af Johannishus, född 1807-08-26 död 1850-08-14 i Roskilde i Danmark, dotter av en av rikets herrar, justitiestatsministern greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister af Johannishus, nr 25, och hans 1:a fru friherrinnan Hedvig Amalia Charlotta Klinckowström.

Barn:

 • Amalia (Amelie) Charlotta Ulrika Sofia, född 1832-03-15 Ugerup s län, liksom syskonen, död 1885-07-21 på villan Källedal i Ousby socken, Kristianstads län (EÄ Skövde landsförs Skaraborgs län). Gift 1852-10-06, på Ugerup med översten Henrik Vilhelm Queckfeldt, i hans 2:a gifte, född 1816, död 1899.
 • Sofia Lovisa Hedvig Mariana, född 1833-06-07, död 1900-09-19, Hedensberg. Gift 1853-09-11, på Ugerup med godsägaren greve Gustaf Malkolm Hamilton, född 1826, död 1914.
 • Sigrid Margareta Gabriella Vilhelmina, född 1834-11-08. Död 1901-10-02 på Bosjökloster i likanämnda socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1855-09-11 på Ugerup med löjtnanten greve Lage August Posse, född 1822, död 1878. Gift 2:o 1879-08-08 Sörbytorp s län med envoyén friherre Lave Gustaf Beck-Friis, född, 1834, död 1904.
 • Adolf Gabriel, greve vid faderns död 1863, född 1838. Konsul. Död 1924. Se Tab. 5.
 • Edvard Carl Axel, född 1839. Kommendör. Död 1897. Se Tab. 7.
 • Kjell Christian, född 1843. Underlöjtnant. Död 1874. Se Tab. 9.

TAB 5

Adolf Gabriel (översiktstab 1, son av Kjell Henrik, tab 4), greve vid faderns död 1863. Född 1838-10-21 på Ugerup. Student i Lund 1857 och i Uppsala 1859. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1864. Attaché vid generalkonsulatet i Köpenhamn 1869-03-03. T. f. konsulatsekreterare i Konstantinopel 1872-04-19. TMO4kl 1873. T. f. vice konsul i Newcastle on Tyne i England 1873-10-31. Ordinarie 1874-05-19. Konsul och attaché i Rom 1878-04-12. RVO 1878-11-30. Avsked 1879-07-11. Ledamot av riksdagens född kammare 1885–1890. RNO 1903-05-15. Död 1924-07-18 i Kristianstad (Sörby förs, Kristianstads län, db). Har ägt Sörbytorp i Sörby socken, Kristianstads län. Gift 1876-02-18 Uddarp s län med sin svägerska friherrinnan Sigrid Ulrika Charlotta Duwall i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1866-08-03, på Uddarp med underlöjtnanten friherre Kjell Christian Barnekow, född 1843, död 1874), född 1844-09-29 Årup s län, dotter av häradshövdingen friherre Axel Jakob Duwall nr 64, och grevinnan Lovisa Catharina Wachtmeister af Johannishus nr 25. Död 1926-09-13 i Kristianstad, begraven i Sörby socken, Kristianstads län, .

Barn:

 • Kjell Ragnar Mac-Dougall, född 1877. Godsägare. Se tab 6.
 • Edvard Hans Christian, född 1881-10-10, på Sörbytorp. Examen vid tekniska högskolan i skeppsbyggnadskonst 1906-06-00. Tjänstgörande kammarjunkare 1909-04-05. Avl. Mogenhetsexamen i Kristianstad. Anställd vid patent och registreringsverket 1910, R.R.S:t A. 3 kl. Död ogift 1911-12-16 på Romanäs sanatorium i Säby socken, Jönköpings län (Oscars förs Stockholm, db).
 • Carin Margareta, född 1883-12-15 på Sörbytorp. Gift 1911-10-17 i Kristianstad (Säby förs, Kristianstads län med kaptenen John Robert Uggla, född 1883.

TAB 6

Kjell Ragnar Mac-Dougall (översiktstab g 1, son av Adolf Gabriel, greve Barnekow, tab 5), greve vid faderns död 1924. Född 1877-01-03 i Newcastle on Tyne i England (enl. pastor i Sörby förs, Kristianstads län. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1895–1897. Lärare vid Tomta lantbruksskola i Romfartuna förs, Västmanlands län 1899–1901. Ordförande i Sörby förs, Kristianstads läns (EÄ sockenes ) kommunalnämnd och kommunalstämma 1906. Ledamot av Kristianstads läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott s. å. Ledamot av skogsvårdsstyrelsen i nämnda län 1906–1923. Landstingsman i Kristianstads län 1911. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1919–1921. Äg. Sörbytorp i Sörby förs, Kristianstads län sedan 1921. SkytteRM. RVO 1924-09-23. Vice ordförande Kristianstads läns hushållningssällskap 1931. RNO 1932-06-06. LLA 1933. KVO2kl 1937-11-15. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1937. Suppleant för ledamot i Lunds stiftsnämnd för en tid av 3 år 1938-10-01. KVO lkl 1948-06-06. Gift 1907-04-04 i Hälsingborg med Anna Johanna (Hanna) Wadstein, född 1887-02-13 i Frösö socken, Jämtlands län. Dotter av direktören filosofie doktor Albert Peter Wadstein och hans 2:a fru Ida Laura Widegren.

Barn:

 • Laura Margareta, född 1909-01-24 på Sörbytorp i Sörby förs, Kristianstads län, . liksom syskonen. Gift 1929-08-02 Sörbytorp s län, (vb nr 3) med Underlöjtnanten vid Vendes artilleriregemente, sedemera kapten vid Fälttygkåren Karl Bertil Genberg, född 1902-02-11 i Solna förs, Stockholms län, . Besiktningsofficer vid ammunitionsfabriken å Karlsborg. Överste. VÄD. Son av löjtnanten Karl Arvid Genberg o Gerda Elisabet Högman.
 • Edvard Alveric Mac-Dougall, född 1910-07-03 Sörbytorp s län.
 • Birgitte (EÄ Birgit ) Anne Charlotte, född 1911-08-27 Sörbytorp s län . Gift 1940-01-03 i Sörbytorps kyrka i Sörby förs, Kristianstads län, (vb nr 4) med kyrkoadjunkten, teol. kandidat Gunnar Evald Wallin, född 1906-11-03 i Osby förs, Kristianstads län. Kyrkoherde i Skurup o Hassle-Bösarp.
 • Carin Elisabet, född 1912-12-07 på Sörbytorp i Sörby förs, Kristianstads län (Gumlösaannex, fb). Gift 1937-05-21 i Sörby kyrka, Kristianstads län (d:o förs, vb) med löjtnanten, sedemera kaptenen vid Livregementets grenadjärer Karl Gunnar Samuelsson, född 1904-07-03 i Vist, Östergötlands län. Son av lantbrukaren Peter Samuelsson o Hilda Viberg.

TAB 7

Edvard Carl Axel (översiktstab 2, son av Kjell Henrik, tab 4), född 1839-11-02 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1855-10-01. Utexaminerad 1859-05-10. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. d. Löjtnant vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. Specialelev vid teknologiska institutet i metallurgi, hyttkonst och gruvvetenskap 1870–72. Kontrollerat och besiktigat artillerimateriel vid Finspångs styckebruk 1872–78. Löjtnant vid flottan 1873-10-01. Kapten 1875-09-17. LÖS 1878. LKrVA 1879. RSO 1881-12-01. RVO 1885-12-01. Kommendörkapten av 2. graden 1886-10-13. Överflyttad till flottans permanenta reservstat s. d. Kommendörkapten av 1. gr. vid denna stat 1889-08-19, och chef för artilleridepartementet i Karlskrona s. å. 1/10. Chef för marinförvaltningens artilleriavdelning 1892-12-31. Kommendör vid flottan 1893-03-24. Död 1897-11-15 i Stockholm. Gift 1867-03-19, Sinclairsholm s län med friherrinnan Eva Christina Gyllenkrok, född 1844-08-26 i Partille vid Göteborg, död 1912-08-11 på Sinclairsholm Gumlösaannex förs Kristianstads län , dotter av kabinettskammarherren, friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok, och friherrinnan Constance Tomasine Stierncrona

Barn:

 • Tomasine Ulrika, född 1867-12-28 i Göteborg. Död 1934-09-13 i Stockholm Engelbrekts förs, . VÄD. Gift 1896-10-08 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med generallöjtnanten i generalitetets reserv, KmstkSO, RNO mm. Olof Bernhard Malm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1887 med Sofie Marie Elisabet Angeldorff, född 1860-10-27. Död 1889-09-26, dotter av kyrkoherden och hovpredikanten Christoffer O:son Angeldorff och Vilhelmina Wahlbom), född 1851-01-03 i Kviinge socken, Kristianstads län.
 • Fredrik Christian, född 1868-11-16 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1889-05-21. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1889-06-15. Avsked 1890-10-01. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1890-10-08. Sergeant 1892-06-23. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1893-10-31 underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1894-10-05. Löjtnant 1898-04-29. Kapten 1909-05-07. RPrJO 1911. RSO 1915-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1919-11-07. Kammarherre 1920-12-31. Död 1943-08-17 (Oscars förs Stockholms län db nr 236). Gift 1899-09-30, i Malmö med Adelaide Amalia Eliza Dickson, född 1877-04-30 i Kristianstad. Död 1971-12-27 i Sh, Stora Sköndal. Dotter av överståthållaren Robert Dickson och Sigrid Adelaide Amelie Marie Sparre af Rossvik.
 • Kjell Edvard, född 1870. Godsägare. Se tab 8.
 • Eva Sofia Christina, född 1872-10-07 i Stockholm, död där 1888-02-03.
 • Christina Brigitta (Brita), född 1875-02-26 i Stockholm. Död 1937-06-29 på Sinclairsholm, Gumlösa socken, Kristianstads län. Gift 1902-10-01 i Gumlösa kyrka med kaptenen greve Fritz Gerhard Hansson Wachtmeister af Johannishus, född 1874. Död 1937.
 • Anna Mariana, född 1876-12-25 i Risinge socken, Östergötlands län. Död 1935-04-20 i Kristianstad, begraven i Gumlösa förs, Kristianstads län (Gumlösa db nr 3).
 • Sigrid Eliza, född 1881-02-01 i Stockholm, Skeppsholms förs Död 1957-12-28 i Stockholm (Oscars förs, Stockholms län db).

TAB 8

Kjell Edvard (översiktstab g 2, son av Edvard Carl Axel, tab 7), född 1870-05-30 Sinclairsholm. Elev vid Önnestads lantmannaskola, Kristianstads län 1891. Studerade lantbruk i Tyskland 1892–1893. Förvaltare av Sinclairsholm 1894–1913. Nämndeman i Västra Göinge härad 1898–1906. Ledamot av Kristianstads läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1904–1915 och av länets nötboskapspremieringsnämnd 1905–1910. Ordförande i Göinge härads brandstodsbolag sedan 1906. RVO 1910-06-06. Arrenderade Sinclairsholm 1913–1915, vilken egendom han sistnämnda år inköpte. Ordförande i styrelsen för Kristianstads läns svinavelsstationer sedan 1915. Vice ordförande i kyrko- och skolråd i Gumlösa förs (EÄ socken) Malmöhus län, sedan 1915. Ordförande i nämnda förs:s (EÄ sockens ) kommunalstämma sedan 1917 och i dess fattigvårdsstyrelse sedan 1920. GMmf8 1936-10-09 (social). Gift 1906-03-12 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Märtha Augusta Cecilia (Marthe) Dardel född 1879-09-16. Dotter av kaptenen Carl Alexander Dardel nr 2217, och Ebba Louise Dardel.

Barn:

 • Dödfödd son, född 1907-02-17
 • Carl Christian Kjell, född 1908-03-02 i Lund Gumlösa förs, Kristianstads län, fb). Friherre. Död 1908-12-28 i Wien (Gumlösa förs, Kristianstads län, db).
 • Kjell Alexander, född 1910-02-26 i Stockholm.
 • Eva Ebba Cecile, född 1913-06-14 i Lund (Gumlösa förs, Kristianstads län, fb). Gift 1934-07-06 i Gumlösa förs, Kristianstads län, (enl. pastor därst.) med bankiren, löjtnanten i schweiziska armén Marcel Octave Courvoisier, född 1909-04-28 i Le Vésipet (Frankrike). Bankir (Neuchatel, Schweiz).
 • Hans Carl Edvard Fredrik, född 1914-11-15 i Lund.
 • Carl Ernst Fredrik, född 1917-03-13 på Sinclairholm (EÄ Lund) i Gumlösa förs, Kristianstads län.

TAB 9

Kjell Christian (översiktstab 3, son av Kjell Henrik, tab 4), född 1843-07-29. Mogenhetsexamen 1860-01-06. Fanjunkare vid livgardet till häst 1861-06-14. Officersexamen 1862-10-24. Avsked från regementet 1862-12-29. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1863-01-29. Underlöjtnant därst. 1863-06-26. Avsked från regementet 1873-03-21. Död 1874-08-05. Gift 1866-08-03 Uddarp s län med friherrinnan Sigrid Ulrika Charlotta (Lotten) Duwall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1876-02-18 på Uddarp med konsuln, greve Adolf Gabriel Barnekow, född 1838, död 1924), född 1844-09-29 Årup s län. Död 1926-09-13 i Kristianstad, begraven i Sörby socken (Kristianstad, Hel. Trefaldighets förs db). Dotter av häradshövdingen friherre Axel Jakob Duwall, och grevinnan Lovisa Catharina Wachtmeister af Johannishus

Barn:

 • Louise Ulla Charlotta, född 1867-11-06 i Skepparslövs socken. Död 1945-05-31 på Bjersgård (Klippans förs Kristianstads län db nr 25). Gift 1887-07-26 på Sörbytorp med majoren friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, född 1857. Död 1931.
 • Sigrid Amelie Sofia, född 1870-08-05 på Sörbytorp. Död 1948-11-08 i Lund (Domk. db nr 363). Gift där 1892-09-23 med majoren friherre Henrik Mogens Bogislav von Schwerin, i hans 2:a gifte, född 1856. Död 1927.
 • Brita Elisabet Gabriella, född 1874-02-08 på Sörbytorp. Konststudier i Stockholm, Paris och Rom. Porträttmålarinna. V.G.M. 1934-02-08. Biogr. i Väd. Död 1942-10-02 i Stockholm (Hedvig Elonora förs Stockholm, db 159).

TAB 10

Adolf Christian (översiktstab 4, son av Christian, tab 3), född 1805-03-24 på Vittskövle. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1822-09-02. Kornett därst. 1823-03-11. Officersexamen 1823-06-19. Ordonnansofficer hos konungen 1829-06-24. 2. Löjtnant 1835-06-30. Ryttmästare i armén 1837-01-28. Avsked från regementet 1837-06-09. Major i armén 1841-03-24. Adjutant hos konungen 1841-06-01. RSO 1843-02-06. Avsked ur armén 1850-02-27. Död 1854-07-07, i Kristianstad. Gift 1:o 1837-09-23, Sinclairsholm s län med friherrinnan Eva Christina Gyllenkrok, född 1818-09-05, Åraslöv s län, död där 1839-11-27 i barnsäng, dotter av majoren, friherre Fredrik Elof Gyllenkrok och grevinnan Christina Brita Dücker. Gift 2:o 1848 med friherrinnan Eugenie Matilda Charlotta Teresia Sture, född 1808-07-16 i Fägre socken, Skaraborgs län, död 1857-04-29 Moholm ), dotter av översten friherre Gustaf Fredrik Adam Sture, och friherrinnan Anna Beata Fleetwood.

Barn:

 • 1. Eva Amalia Christina, född 1838, död 1856-10-13 på Sinclairsholm.
 • 1. Christian Fredrik Kjell, född 1839. Underlöjtnant. Död 1912. Se Tab. 11.

TAB 11

Christian Fredrik Kjell (översiktstab 4, son av Adolf Christian, tab 10), född 1839-11-26 Åraslöv s län. Student i Lund 1856-12-15. Fanjunkare utan lön vid skånska dragonregementet 1858-07-20. Offiersexamen 1860-04-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1860-05-29. Avsked 1870-09-16. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1870–1902 samt för Önnestads folkhögskola 1870–1911 (ordförande till 1894 samt ånyo från 1905). Ledamot av riksdagens född kammare för Kristianstads län 1878–1895 och av dess 2. kammare för Västra Göinge domsaga 1896–1905. Ledamot av Kristianstads läns landsting 1880–1907 (vice ordförande 1884–1887, 1889–1891, ordförande från 1892). RNO 1882-12-01. Vice ordförande i Kristianstads läns hushållningssällskap 1883–1907. Ledamot av kyrkomötena 1888, 1893, 1898 och 1903. KVO2kl 1890-12-01. KSpCIII:sO1kl. KVO1kl 1895-11-30. Ledamot av styrelsen för skånska hypoteksföreningen 1896. LLA 1898. Kristianstads läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1903-11-00. Död 1912-01-13 enl i Kristianstad. Ägde Åraslöv [Bbl]. Gift 1869-08-25, Övedskloster med friherrinnan Elisabet Hedvig Gabriella Ramel, född 1841-06-29, på Övedskloster, död 1883-04-02 på Åraslöv, dotter av löjtnanten, friherre Hans Ramel nr 295, och hans 1:a fru grevinnan Ebba De la Gardie nr 3.

Barn:

 • Eva Christina Amalia, född 1870-08-27 på Åraslöv. Död 1904-10-04 i Ljunby förs, Kalmar län . Gift 1896-06-20 i Vinslöv kyrka med godsägaren, RVO, Carl Gustaf Genberg, född 1857-05-07. Död 1937-02-08 i Växsjö stadsförs (db nr 15). (Ljungby förs, Kalmar län.
 • Adolf Hans Fredrik, född 1871. Ryttmästare. Se tab 12.
 • Christian Otto Carl, född 1876-01-28 på Åraslöv. Student vid Lunds universitet 1896. Jur. fil. kand. 1898. Examen till rättegångsverken 1903-12-14. Attaché 1904-03-15. Anställd vid beskickningen i S:t Petersburg s. å. 15/6. Attaché i utrikesdepartementet 1905-09-27. T. f 2. sekreterare därst. 1905-11-22. 2. Sekreterare 1906-09-28. RRS:tStO3kl s. å. RSpCIII:sO 1907. TMO2kl 1908. RPrKrO3kl s. å. RRS:tAO 3kl s. å. RBadZLO1kI med eklöv 1909. 1.Arkivarie 1910-12-30. RFrHL 1914, härold vid KMO 1916-11-27. RVO 1918-06-06. 1. Legationssekreterare och byråchef i utrikesdepartementet 1919-09-12. RNO 1921-03-12. Kammarherre 1921-08-07. Legationsråd 1921-12-16. K.N.O. 2 kl. 1933-11-25. Utrikesråd 1935-06-28. K. Finl.V.R.O. 1 kl 1938-06-16. Byråchef i utrikesdep. Till 1941. G.V:s Jmt., St.Off.B.Kr.O., St.Off.Lett.S.O, St Off Lit Ged. O, St Off P.K.O., Ung.F.K. 2 kl. M. kr., K.T.O. m. kr., KoB.Leop. O., K.D.D.O. 2 gr. K. Fr.H.L., K.Ned. O.H.O. och O.N.O, K.N.S:tO.O., K. Pol. Rest. 1 kl., K.Ö.H.T. 2 kl, R.Tjsl. V.L.O., Off.Frdel.Ip. Biogr. i Väd.

TAB 12

Adolf Hans Fredrik (översiktstab 4, son av Christian Fredrik Kjell, tab 11), född 1871-11-26 på Åraslöv. Mogenhetsexamen 1890-05-29. Volontär vid skånska dragonregementet 1890-06-18. Sergeant 1891-06-12. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad därifrån och underlöjtnant vid nämnda regemente 1892-11-18. Genomgick Instruktionskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1896–1897. Löjtnant 1897-12-03. Ryttmästare 1 regementet 1905-12-02. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1910-07-01. Vice ordförande i styrelsen för Önnestads folkhögskola och lantmannaskola. Ordförande i Skåne-Hallands hagelskadeförsäkringsbolag. Ledamot av född distriktets hästpremieringsnämnd. Ledamot av styrelsen för skånska hypoteksföreningen 1915. Landstingsman i Kristianstads län. RSO 1916-06-06. RVO 1921-06-06. Äger Åraslöv sedan 1913. R.N.O 1928-09-16. L.L.A. 1931. Död 1933-02-01 i Kristianstad (Vinlövs förs, Kristianstads län, db nr 3). Gift 1898-06-03 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med friherrinnan Eva Agate Wrede af Elimä, född 1876-02-07 i Stockholm, dotter av kamreraren friherre Fabian Gustaf Wrede af Elimä, och friherrinnan Tomasine Constance Gyllenkrok. Död 1937-01-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (db nr 22).

Barn:

 • Christian Fredrik, född 1899-03-03 Kastberga, liksom syskonen. Studentexamen 1916-03-20. Officersaspirant vid Vendes artilleriregemente 1917-10-17. Officersexamen 1919-12-18. Fänrik vid regementet s. å. 21/1. Underlöjtnant därst. 1921-12-31. Löjtnant 1922-09-08. Se tab 12A.
 • Tomasine Elisabet Margrareta, född 1900-04-29.
 • Malte Fabian, född 1904-08-05.
 • Ove Adolf Reimer, född 1906-11-11.

TAB 13

Malte August (översiktstab 5, son av Christian, tab 3), född 1807-07-22 på Vittskövle. Fanjunkare 1823-08-01. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1824-09-07 och, då detta regemente upplöstes, fänrik vid Kronobergs regemente 1829-04-04. 2. Löjtnant 1833-10-26. 1. Löjtnant (KrAB.). 1836-08-26. 2. Kapten (KrAB.). 1845-03-26. Kapten och kompanichef (At(S). 1848-08-22. RSO 1851-11-10. Avsked med majors n. h. o. v. 1858-04-09. Död 1870-04-23 i Lund. Gift 1835-07-21 Göingeholm s län med friherrinnan Lovisa Amalia Raab, född 1814-04-27 på Göingeholm, död 1881-08-28 i Lund, dotter av kaptenen, friherre Johan Jakob Raab, och Catharina Ulrika Ehrenborg.

Barn:

 • Kjell Christian, född 1836-05-24 Sunnerå, död 1836-11-06.
 • Malte Edvard, född 1837-09-05 på Sunnerå. Student i Lund 1857. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1858-08-31. Löjtnant 1867-05-21. Kapten 1878-07-04. RSO 1882-12-01. Avsked 1889-04-25 död ogift 1902-04-06 i Ystad.
 • Kjell Jakob August, född 1839-06-18 på Sunnerå, död 1860-12-28 i Lund.
 • Ulrika Amalia Sofia, född 1840-10-05 på Sunnerå, död 1841-01-14.
 • Eva Matilda Sofia Lovisa, född 1842-01-06 på Sunnerå, död 1862-05-17.
 • Adolf Ravn, född 1843, död 1885-06-03 i Lund.
 • Ollrick Christoffer, född 1845-11-10, död 1858-05-14 på Göingeholm.
 • Carl August, född 1852-02-08, död 1856-08-10.

TAB 14

Claes Edvard (översiktstab 6, son av Christian, tab 3), född 1809-12-24 på Vittskövle. Kvartermästare. Kornett vid skånska husarregementet 1829-08-28. Löjtnant 1835-05-11. Ryttmästare 1853-12-28. RSO 1860-05-05. RDDO 1861-05-22. Avsked ur krigstjänsten 1872-01-26. Död 1878-02-07 i Ängelholm. Gift 1836-02-25 Maglö s län med friherrinnan Eva Agata Stanislas Wrede af Elimä, född 1813-06-22 Gränby, död 1897-04-13 på Örbyhus i Vendels socken, Uppsala län, dotter av generalmajoren friherre Fabian Ernst Wrede af Elimä nr 44, och Eva Charlotta Benzelstierna nr 1628.

Barn:

 • Gustaf Christian Edvard, född 1837-09-29 på Maglö i Mellby socken, Västra Göinge härad Kristianstads län. Student i Lund 1857. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1858-06-15. Löjtnant 1868-06-04. Ryttmästare 1879-08-08. RSO 1880-12-01. Avsked 1889-05-10. Död 1916-08-18 på sin egendom Vannaröd i Mellby socken , Västra Göinge härad Kristianstads län. Han ägde även Mellby i nämnda Mellby socken, 1901–1910. Gift 1886-09-29 i Boo kapell på Värmdö med sin broders svägerska Agnes Sofia Christina Montgomery, född 1848-08-18 i Norrköping. Död 1936-02-14 i Norra Mellby förs, Kristianstads län . Dotter av kaptenen Carl Hampus Montgomery nr 1960, och Sofia Carolina Dahlqvist. Hon äger Vannaröd.
 • Eva Amalia Stanislas (Stanni), född 1839-06-09 Skobro s län, död 1880-03-07 i Lund. Gift 1868-12-30 på Maglö med kammarjunkaren Christian Gustaf Teodor Ehrenborg, i hans 1:a gifte, född 1842, död 1892.
 • Hedvig Sofia Ulrika (Ulla), född 1841-02-15 på Skobro, död 1916-02-03 på Hofdala fideikommiss i Brönnestads socken, Kristianstads län, vilken egendom hon innehade som änkesäte. Gift 1:o 1861-07-04 i Ängelholm med löjtnanten Carl Casper Casimir Ehrenborg, född 1829, död 1868. Gift 2:o 1883-09-29, på Boketorp vid Hofdala med sin svåger kammarjunkaren Christian Gustaf Teodor Ehrenborg. i hans 2:a gifte, född 1842, död 1892.
 • Louis Casimir Fabian Ernst, född 1848. Godsägare. Död 1904. Se Tab. 15.

TAB 15

Louis Casimir Fabian Ernst (översiktstab 6, son av Clas Edvard, tab 14), född 1848-04-24 i Ängelholm, elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1866. Utexaminerad 1868. Förvaltare vid Araslöf i Färlövs socken, och Strö i likanämnda socken 1872–1882 samt vid Maglö och Mellby i Mellby socken, 1875–1877 (alla i Kristianstads län). Disponent vid Vi i Lots socken, Östergötlands län 1877–1884. Förvaltare vid Örbyhus i Vendels socken, Uppsala län 1889–1892. RVO 1895-11-20. Död 1904-11-25 Sofiahemmet Ägde Örbyhus 1892–1900 och Ökna i Bogsta socken, Södermanlands län från 1900. Gift 1877-09-25, i Boo kapell på Värmdö med Matilda Ulrika Augusta Montgomery, född 1853-09-25 på Boo, dotter av kaptenen Carl Hampus Montgomery nr 1960, och Sofia Carolina Dahlqvist. Död 1928-05-30 (Hedemora förs, db nr 23).

Barn:

 • Hedda Stanislas Sofia, född 1878-01-03 på Strö i likanämnda socken, Kristianstads län, liksom alla syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1906-12-04 med kaptenen vid Älvsborgs regemente Per Olof Carlander, född 1878-08-08 i Göteborg.
 • Stanislas Ulrika Marianna, född 1880-05-28, död 1880-11-02 på Strö.
 • Ebba Matilda, född 1882-04-09. Stiftsjungfru. Gift 1905-01-17 i Stockholm med kaptenen, friherre Carl Axel Abraham Leijonhufvud, från vilken hon blev skild 1935-04-29, född 1872.
 • Agnes Tyra Maria, född 1883-12-14. Stiftsjungfru. Gift 1910-06-16 i Färlöfs förs, Kristianstads län, med köpmannen Alexander Littler-Crow, född 1882-02-26.
 • Folke Carl Edvard, född 1885. Se tab 16.
 • Ernst Robert Fabian, född 1888-06-06. Se tab 16B.

TAB 16

Folke Carl Edvard (översiktstab g 6, son av Louis Casimir Fabian Ernst, tab 15), född 1885-09-16, på Strö. Friherre. Mogenhetsexamen i Nyköping 1905-05-26. Volontär vid Svea artilleriregemente 1905-05-31. Res.officersexamen 1907-08-20. Elev vid Klotens skogsskola 1907-10-01. Underlöjtnant i nämnda regementets reserv 1908-01-09. Utexaminerad från skogsskolan 1908-08-31. Elev vid skogsinstitutet 1908-10-01. Utexaminerad 1911-02-22. Extra ordinarie tjänsteman i Domänstyrelsen 1911-11-16. Extra jägmästare i östra distriktet 1912-02-29. Assistent i Kalix revir 1914-04-14, i Bjurholms revir 1914-05-05–1915, i Älvsby revir 1916–1919 och i Norra o. Södra Skånes samt Halmstads revir 1920–1922 och från 1923. Löjtnant i Svea artilleriregementets reserv 1915-03-26. Avsked 1922-08-28. T. f. jägmästare i Halmstads revir under 1923. Död 1935-02-01 i Halmstad, begraven i Norra Mellby förs, Kristianstads län, (Se sistnämnda förs db nr 8). Gift 1911-04-05 i Järfälla förs, Stockholms län, med Louise Matilda Annerup, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1906-06-09, i Oscars k Stockholm med före detta löjtnanten Johan Emil Vilhelm Lilliesköld, i hans 1:a gifte, (gift 2:o med Ernestine von Klessing, fr Bayern, död 1973), född 1871-09-12 i Stockholm.), född 1881-04-15 i Malmö. Död 1938-10-14 i Saltsjöbaden (Engelbr. db 232). Dotter av lantbrukaren Olof Larsson och Elisabet Nilsson. Gift 2:o 1929-12-04 i Köpenhamn (Halmstads förs, vb nr 153) med Tekla Viola Malin Charlotta Strandmark, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1909-05-29 med hovrättsrådet Carl Olof Apelstam), född 1882-05-09 i Halmstad. Död 1922-07-05 i Stockholm, gift 3:o 1936-07-26 i Fagereds förs, Hallands län, med landskamreren Birger Natanael Karlberg, från vilken hon blev skild genom Halmstads rådhusrätts utslag 1939-10-16, född 1882-03-08 i Lidhults förs, Kronobergs län), född 1883-02-18 i Vetlanda förs Död 1959-06-30 i Halmstad, S:t Nikolai förs, . Dotter av häradshövdingen Carl Algot Strandmark och Tekla Christina Stenfelt nr 1867.

Barn:

 • 1. Henrik Benedikt, född 1910-10-01 i Köpenhamn (Järfälla förs, Stockholms län, fn nr 13).
 • 1. Fabian Rutger, född 1912-07-15 i Barkarby i Järfälla förs, Stockholm (fb nr 25).
 • 1. Lena Mathilda Elisabet, född 1913-12-08 i Stockholm (Järfälla förs, Stockholm, fb).

TAB 16 B

Ernst Robert Fabian (översiktstab g 6, son av Louis Casimir Fabian Ernst, tab 15), född 1888-06-06 på Strö i förs med samma namn, Kristianstads län. Friherre. 2. Löjtnant i Royal Scotts Fusiliers regemente i Greenoch (Scottland) och i samma regementes reserv. EngMilk. EngKrM. Äg. Vannaröd i Norra Mellby förs, Kristianstads län. Affärsman i London. Död 1932-03-18 i Kristianstad (Las. Db nr 75). Gift 1925-03-11 enl PÄ i Norra Mellby förs i London med Constance Monteith Walker från England, skilda genom Västra Göinge häradsrätts utslag 1930-10-24 enl PÄ i Norra Mellby förs (1930-09-24), född 1900-07-16 i London. Utfl. T England 1930-10-23. Dotter av direktören mr George P. Walker och Calder.

Barn:

 • Constance Viola, född 1926-03-01 i Vannaröd i Norre Mellby förs, Kristianstads län, (fb nr 6). Utfl. T. England 1932-07-21.

TAB 17

Kjell Christoffer (översiktstab 2, son av Kjell Christoffer, tab 2), född 1781-12-02 på Vittskövle. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1785-08-03. Kornett vid karabinjärregementet 1788-04-22. Kadett vid Karlberg 1794-10-23. Utexaminerad 1798-09-30. Kornett vid Mörnerska husarregementet s. d. Transp. som löjtnant till livregementets husarkår 1803-07-20. Ryttmästare vid skånska husarregementet 1807-11-20, majors karaktär 1815-02-21. Avsked 1817-10-06. RSO 1819-07-13. C XIV Joh:s med. Död 1875-03-03 på sin egendom Spannarp i Ausås socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1816-07-21 Fröllinge med Anna Eufrosyne Brummer, född 1798-10-12, död 1827-09-28 Ludvigsborg, dotter av majoren Peter Volmar Brummer, och Elisabet Eufrosyna Berch. Gift 2:o 1830-02-20 på Fröllinge med sin svägerska Catharina Christina (Karin) Brummer, född 1809-05-28 död 1883-05-23 i Ausås förs Kristianstads län.

Barn:

 • 1. Kjell Volmar, född 1818. Professor. Död 1897. Se tab Se Tab. 18.
 • 1. Albert, född 1820. Underlöjtnant. Död 1899. Se Tab. 23.
 • 1. Ulrika Augusta, född 1823-01-21 på Ludvigsborg, död 1909-11-17 å villa Pershög vid Höganäs i Väsby socken, Malmöhus län, . Gift 1852-01-19 på Spannarp med översten Peter Sjöcrona, född 1802, död 1864.
 • 2. Robert Magnus, född 1831-10-20 på Spannarp. Sergeant vid skånska dragonregementet 1848-10-10. Student i Lund 1849. Fanjunkare 1850-12-18. Officersexamen 1853-12-21. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1854-08-23. Löjtnant 1862-06-03. Avsked 1865-01-24. 1. kammarherre 1867-01-28. Död 1911-05-15 på Stora Lundby i Överselö socken, Södermanlands län . Ägde Spannarp. Gift 1:o 1861-09-06, i Halmstads kyrka med grevinnan Marie Louise Lewenhaupt, född 1838-03-20 Herrevadskloster s län, död 1888-05-19, på Spannarp Ausås förs, Kristianstads län, dotter av majoren greve Gustaf Adolf Lewenhaupt, och Maria von Geijer. 2:o 1892-10-20 i Växjö, Ausås förs, Kristianstads län med Siri Elisabet Abela Louise Lind af Hageby, född 1866-06-22, Vartorp, dotter av kommendören Axel Reinhold Ferdinand Ludvig Lind af Hageby, och Carin Charlotta Aschan. Död 1945-07-17 i Stockholm (Oscars db nr 218).
 • 2. Anna Eufrosyne, född 1834-07-15 på Spannarp. Död 1925-06-07 i Västra Hargs förs, Östergötlands län . Gift på Spannarp 1860-02-20 med majoren friherre Bernhard Robert Alfred von Rosen, född 1826, död 1910.

TAB 18

Kjell Vollmar (översiktstab 2, son av Kjell Kristoffer, tab 17), född 1818-12-19 Ludvigsborg ). Utflyttade till Nordamerika. Professor. Död 1897-03-30 i Newburgh i staten New York. Gift 1:o 1851-09-19, med Sarah Jane Bunker, född 1834-02-06, död 1857-11-04, dotter av Edward E. Bunker och Rebecca Sickels. Gift 2:o 1859-11-02 med sin svägerska Alice Folger Banker, född 1839-08-07 i Albany, död 1891-01-10 i Newburgh.

Barn:

 • 1. Charles Weston, född 1855. Rådman. Se tab 19.
 • 2. Georg Edvard, född 1861. Försäkringstjänsteman. Se Tab. 21.
 • 2. Corinna Rebecka, född 1864-03-05. Gift 1881-05-24 med lantbrukaren Charles Irwin, född 1859, Död 1896.
 • 2. Jenny May, född 1866-05-01. Gift 1896-10-06, med trädgårdsägaren i Newburgh Thomas Martin.

TAB 19

Charles Weston, född 1855-11-02 i Watervliet, Albany. Apotekare. Köpman under firma Barnekow & Petz samt rådman i Perth Amboy, New Jersey, USA. Död 1950-01-08 i Woodbridge, New Jersey, USA. Gift 1878-04-30 i Cobleskill, New York, med Emma van Steenbergh, född 1855-08-16 i Hudson, New York. Död 1935-11-17 i Woodbridge, New Jersey, USA. Dotter av Matthew van Steenbergh och Harriet Smith.

Barn:

TAB 20

Charles Weston, född 1883-09-20 i Newburgh, New Jersey. Tecknare för konst och industri vid Atlantic Terra Cotta Co i Perth Amboy, New Jersey. Gift 1912-09-04, i New Jersey med Edyth Minerva Higgins, född 1888-03-18 i Brooklyn. Dotter av Walter Risden Higgins o Alfreta Simonson.

Barn:

 • Olga Emma, född 1914-07-20 i Perth Amboy, New Jersey, USA. Gift 1938-08-20 i Elkton, Maryland med Harry Robert Hovell, född 1914-10-03 i Sewaren, NJ, USA. Trävaruhandlare. Son av Floid Turner o. Alice Irene Turner.
 • Ann Edyth, född 1919-03-14 i Perth Amboy, NJ, USA. Gift 1942-04-18 i Metuchen, NJ, USA med Richard George Jones, född 1918-06-11 i Chicago, IL, USA. Delägare i H R Checkley Real Estate Insurance Agency. Son av George Green Jones o. Mayme Wellner.

TAB 21

Georg Edvard, född 1861-09-23. Försäkringstjänsteman i Reading. Mass, USA. Död 1921. Gift 1:o 1885-04-25 med Ada Irwin, född 1863-09-28. Död 1913. Gift 2:o 1918-06-25 med Annie Estelle Hanks.

Barn:

 • 1. Jefferson Kjell, född 1887. Försäkringstjänsteman. Se Tab. 22.

TAB 22

Jefferson Kjell, född 1887-12-11. Försäkringstjänsteman i Reading. Gift 1907-05-12 med Myrtle M C Conkling, född 1888-06-11.

Barn:

TAB 22A

Jefferson Kjell (översiktstab 2, son av Jefferson Kjell tab 22), född 1913-01-28 i Reading, Mass, USA. Friherre. Gift 1940-08-30 i Pasadena, CA, USA, med Eleanor Louise Bernhard, född 1912-11-26 i Pasadena, CA, USA. Dotter av Harry John Bernhard o Susan Eleanor.

Barn:

 • Timothy Kjell, född 1941-07-09 i Pasadena, CA, USA.
 • Karen Louise, född 1943-08-23 i Pasadena, CA, USA.

TAB 23

Albert (översiktstab 2, son av Kjell Christoffer, tab 17), född 1820-04-30 på Ludvigsborg död Fulltofta socken (Malm.). Kadett vid Karlberg 1835-10-30. Kammarpage hos konung Carl XIV Johan 1837-02-08. Utexaminerad 1845-05-30. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 11/6. Avsked ur krigstjänsten 1847. Artist (målare). övergick till katolska läran och bosatte sig död Anagni i Italien. Död där 1899-02-15. Gift 1847 med Carolina Ascenzi, född 1833-05-08 i Anagni, död där 1885-06-23.

Barn:

 • Augusta Amalia Fredrika, född 1848-05-20 i Rom, död 1906-12-27 i Malmö. Gift 1874-10-08 på Spannarp med vice häradshövdingen, RVO, Erik Samuel Ehrenfried Ringius, född 1845-04-22 i Ystad.
 • Bridgitta Grazia Maria (Birgitta), född 1853-05-12 i Rom, död 1914-12-27 i Stockholm. Gift 1876-05-17 på Spannarp med kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren, RVO, Vilhelm Anders Sontag, född 1833-09-08 i Stockholm, död där 1905-02-20.
 • Anna Albertina. Gift med Pietro Fivoli.
 • Eunicola. Gift med Carlo Palozgi.
 • Guilo Alberto, född 1867-12-20 i Anagni, död 1887-06-07 i Enköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: