:

Zelow nr 272

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Zelow nr 272
Vapensköld för adliga ätten Zelow nr 272

Adliga ätten Zelow nr 272 †

Natural 1640-02-11, introd s å, † 1827-10-09

Johan III:s förläning av Virum i Misterhults sn till Olof Andersson Siöblad till Vinketomta utbyttes 1582-03-20 mot frälsefrihet mot avstående av frälsehemmanen på Öland till Borgholms slott. Vederlaget utgjordes av Virums två hemman, ett kronohemman Tveta, ett Kolsebo och ett Älö. Efter makens död, senast 1591, bytte änkan Ingeborg Christersdotter gårdarna till frälse 1592. Den från Kassubien inkomne adelsmannen Daniel Zelow kom genom sitt giftermål med Olof Anderssons dotter Brita Olofsdotter Siöblad (ej adliga ätten) att bli ägare till Virum, som makarna bebodde och där Daniel avled före 1627.

Enligt olika uppgifter ska Daniel Zelow ha varit gift med Lucretia Eriksdotter, illegitim dotter av kung Erik XIV. Men det mest sannolika är i så fall att det fanns en till Daniel Zelow och att han var far till nedanstående Daniel. Det finns dock inte tillräckligt med bevis som styrker dessa osäkra uppgifter.

TAB 1

Daniel Zelow, till Virum i Misterhult sn, som han fick genom sitt gifte; född i hertigdömet Kassubien (på gränsen mellan Preussen och Polen) av en adlig ätt där; 1601-04-20 (SST del IV, s 26): Daniel Seelo var ombud på välborna grevinnans vägnar till Haga om ett husköp hon gjort med Jöran Bähr; 1603-05-30 (SST del V, s 78): Daniel Seelo (Sele) änkedrottning Katarina Stenbocks tjänare , nämns om en gosse som tjänat Daniel "Sele"; 1603-05-19 (SST del V, s 218) Daniel Selo var närvarande på änkedrottningens vägnar som sänt hit honom att svara på creditorer; uppsköts; 1605-08-21 (SST del VI, s 44) änkedrottning Katarina Stenbocks hovmästare Daniel Selo kom inför rådhusrätten om hennes majestäts affärer med ett par borgare (målet ifrån 1603). Gift med Brita Olofsdotter Siöblad, som levde ännu 1647-02-28, dotter av Olof Andersson Frende, eller Siöblad, till Vinketomta i Vimmerby landsförsaml och Virum i Misterhults sn, och Ingeborg Christersdotter Hjortöätten eller Ulfsparre.

Barn:

 • Olof Zelow, född omkr 1608; amiralitetskapten; † 1670. se Tab A.
 • Christer Zelow, natural Zelow, född omkr 1610; överstelöjtnant; † 1696. se Tab 2.

TAB A

Olof Zelow, (son av Daniel Zelow Tab 1), till Virum; född omkr 1608 på Virum, som han blev ägare till efter föräldrarnas död; † 1670-01-01. Gift 1646-12 med Ingrid Hammarskjöld, dotter av översten och ståthållaren på Borgholm Per Mikaelsson Hammarskjöld, och Christina Stierna. Ingrid Hammarskjöld fick vid giftermålet Virum i morgongåva.

Barn:

 • Märta Zelow, född 1653-03-12, † 1702 på vårvintern. Gift vid årsskiftet 1687-1688 med överstelöjtnanten Nils Persson Groth, adlad Grotenfelt, i hans 2:a gifte, född 1631, † 1703. Han hade flera barn från första giftet, men i 2:a giftet med Märta föddes endast en son, Nils Leonard, som dog ung.
 • Elisabet Zelow, till Virum; dp 1657-08-15 i Misterhult; † 1737-05-18 på Virum. Gift med kaptenen Lennart Stråle af Ekna. Av makarnas sex barn blev den näst yngste, kaptenen Olof Lennart, ägare till Virum, sedan den äldste av syskonen - en bror - dött ogift.
 • Catharina Zelow, till Väderum; † 1720 i Gårdveda sn. Gift 1678 med sin systers svåger, korpralen Magnus Stråle af Ekna, född 1656, † 1732.

TAB 2

Christer Zelow, natural Zelow, till Christersnäs och Totebo i Hjorteds sn, som han fick genom sitt gifte; född omkr 1610; löjtnant vid amiralitetet 1640-01-01; natural svensk adelsman s å 11/2; amiralitetskapten 1643; chef för Ölands kompani 1643-12-14 - 1651; förde skeppet Enhorn i Claes Flemings flotta 1644; fick 1649-10-23 sex hemman i förläning under Norrköpings besluts villkor; avsked 1651-01-02; kallas major 1675-02-09 och var sist överstelöjtnant vid ett infanterireg; † i april 1696 på Vinketomta och begr i Vimmerby kyrka. Christer ärvde Vinketomta i Vimmerby landsförsaml(1). Gift med friherrinnan Christina Gyllenstierna af Lundholm, † 1671-12-03 på Christersnäs i Hjorteds sn, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Göran Gyllenstierna af Lundholm, och Ingeborg Claesdotter (Bielkenstierna.

Barn:

 • Georg Zelow, född 1638; överste; † 1708. se Tab 3.
 • Daniel Zelow, född 1639-10-21 på Totebo, begr s å 29/12.
 • Ingeborg Zelow, föddes i Vinketomta, Vimmerby lf (C:1), döpt 1642 13/4 på Kristersnäs, Hjorted (H) (T David Dudenhoff,hr Gudmund, j Elisabet+Christina Kagg på Gursten), hon levde 1726 men var död men var död 1726 11/7. Gift 1691-04-15 på Totebo med assessorn Georg Schildt, född 1642, † 1696 14/12 i Årby, Rasbokil. (de anhöriga hade inte råd till ass. Schiltz likstol; Eriksson, Historien om Årby. Rasbokils hembygdsförening(1995) s. 136). Sevede hd 1696 14/9 §13: Ryttmäst välb hr Adam Schildt insänt ett förseglat brev dat Årby 1696 3/8 från dess bror assessor Georg Schilt : Denne kräver av hustrun Ingeborg Zelow att hon och brodern Georg Schildt måtte riva upp arvsskiftet efter deras far 1696. Ingeborg vägrar då hon inte hört av sin make på flera år- de levde åtskils.
 • Brita Zelow, dp 1643-12-13 på Totebo, † där och begr 1644-06-16.
 • Ebba Elisabet Zelow. Gift 1688-07-04 på Christersnäs med kaptenen Benjamin Magnus Croneborg, född 1650, † 1721.

TAB 3

Georg Zelow, (son av Christer Zelow, natural Zelow Tab 1), till Blankaholm och Vinketomta; född 1638; student i Uppsala 1645-06-04; kornett vid Israel Ridderhielms reg 1655 i mars; svårt skadad och tillfångatagen av tartarerna i det olyckliga slaget vid Lyk 1656-09-28; utlöstes av fältmarskalken Wittenberg och kom hem på hösten 1657; deltog som kapten för ett kompani dragoner under Aschebergs befäl i kriget mot Danmark 1658-1660; majors fullm 1668-10-07; major vid Bünsows kavallerireg 1672; överstelöjtnant vid Västgöta kavallerireg 1675; transp till livreg:t till häst 1677 och förde detta reg såväl i slaget vid Landskrona och senare samma år under danska kriget; överste för Västgöta kavallerireg 1679-09-18; † 1708-02-15 på Gammalstorp i Tuns sn och begr i Skara domkyrka. Gift 1692-07-24 med friherrinnan Christina Dorotea Posse af Säby, född 1668 före 12/2, † 1721 (efter 27/1 men före 14/4), dotter av landshövdingen, friherre Mauritz Nilsson Posse af Säby, och hans 1:a fru Magdalena Michaeli.

Barn:

 • Ett barn, född 1693, † barn.
 • Mauritz Georg Zelow, född 1694; kapten; † 1733. se Tab 4.
 • En dotter, dp 1695-12, † barn.
 • Adam Olof Zelow, född 1696-04-30 på Blankaholm; student; † ung.
 • Eva Zelow, född 1700-04-08, † 1722-05-01. Gift 1715-09-18 med kaptenen greve Carl Stenbock, i hans 1:a gifte, född 1685, † 1723.

TAB 4

Mauritz Georg Zelow, (son av Georg Zelow Tab 1), till Vinketomta samt Gammalstorp i Tuns sn och Frugården i Vänersnäs sn; född 1694; korpral vid Västgöta kavallerireg; kornett vid Upplands tremänningskavallerireg 1712-06-18; löjtnant där 1713-06-08; konfirm fullm 1716-03-26; löjtnant vid livdragonreg s å 6/10; kaptens avsked 1720-01-28; korpral vid livdrabantkåren 1729-03-28; † 1733 i juni och ligger jämte sin fru begr i Tuns kyrka. Gift med Margareta Charlotta von Siegroth i hennes 2:a gifte (g 1:o 1714 med kornetten friherre Adam Fleming af Liebelitz, född 1688, † 1717), † 1761-01-02, dotter av romersk-kejserl rådet Hans Henrik von Siegroth och Eva Margareta von Haigel.

Barn:

 • Vendla Christina Zelow, född 172(2)-12-02, † 1762-03-04 i Köpenhamn. Gift 1753-06-19 med löjtnanten friherre Fredrik Vilhelm Hastfer, född 1722, † 1768.
 • Adam Zelow, dp 1724-04-27 på Vinketomta, drunknade 1743 och begr i Tuns kyrka.
 • Christina Dorotea Zelow, född 1725, † s å och begr i Vimmerby kyrka.
 • Eva Sofia Zelow, född 1726-10-18, † ogift 1776-06-09 på Frugården och begr s å 12/6 i Näs kyrka.
 • Georg Zelow, född 1727; överjägmästare; † 1764. se Tab 5.
 • Magdalena Dorotea Zelow, född 1729-10-15, † 1819-11-29 på Frugården. Gift där 1781-12-26 med Georg David von Burguer, född 1738-05-18, † 1805-04-12.
 • Carl Fredrik Zelow, född 1731-10-03; volontär vid Västgötadals reg 1747; fänrik där 1752-10-30; † ogift 1758-04-15 i Pommern under kriget.
 • Magnus Erik Zelow, född 1733-02-03, † s å i aug och begr i Tuns kyrka.

TAB 5

Georg Zelow, (son av Mauritz Georg Zelow Tab 4), till Frugården samt Sjöryd i Ås sn; född 1727-08-29 på Årstad; volontär vid Västgötadals reg 1743; sergeant där s å; volontär vid fortifikationsstaten 1750; underkonduktör där 1753-12-02; överjägmästare 1759-12-06; † 1764-01-04 på Frugården och begr i Näs kyrka. Han var en skicklig ekonom och lantbrukade; befriade Frugårdsgodset från skuld och byggde om det till stenhus samt köpte in säteriet Sjöryd. Gift 1756-10-28 på Säby i Berga sn med sin syssling friherrinnan Anna Margareta Posse af Säby, dp 1735-12-28 på Säby, † 1799-11-08 på Margreteberg i Vänersnäs sn, dotter av kammarherren friherre Carl Henrik Posse af Säby, och Helena Soop.

Barn:

 • Carl Mauritz Zelow, född 1757-05-20 på Frugården; volontär vid Västgötadals reg 1762; förare där 1772-11-23; fänrik 1774-11-16; löjtnant vid Kymmenegårds bataljon 1778-01-21; kapten där 1785-01-17; major vid Savolaks lätta infanterireg 1786-09-21; chef för Zelowska kosackkåren; överstelöjtnant i armén 1790-05-16; † ogift 1791-06-30 i Borgå.
 • Helena Charlotta Zelow, född 1758-07-21 på Frugården, † 1795-10-27 i Stockholm. Gift 1782-12-31 på Frugården med majoren Conrad Vilhelm von Döbeln, i hans 1:a gifte; född 1745, † 1804.
 • Christer Göran Zelow, född 1761; hovmarskalk; † 1827. se Tab 6.

TAB 6

Christer Göran Zelow, (son av Georg Zelow Tab 5), född 1761-06-16 på Näs i Flo sn; sergeant vid Västgötadals reg 1778-05-11; fänrik där s å 1/6; löjtnant vid Älvsborgs reg 1783-04-30; ryttmästare vid adelsfanereg:t 1785-04-15; major där 1795-04-26; överstelöjtnant 1808-12-19; RSO 1809-07-03; hovmarskalk 1816; avsked ur krigstjänsten 1820-01-11; † 1827-10-09 på sin egendom Lövås i Gestads sn och slöt ätten Zelow på svärdssidan. Gift 1796-10-03 i Alingsås med Helena Sofia Gripenstedt, född 1772-03-17, † 1847-10-09 på Skålltorp i Skärvs sn, dotter av hovjunkaren Johan Gripenstedt, och friherrinnan Helena Sofia Ollonberg.

Barn:

 • Sofia Margareta Zelow, född 1797-09-29 på Grävsnäs i Erska sn, som fadern arrenderade, † 1848-02-13 på Skålltorp. Hon var den kända romanförfattarinnan. Gift 1820-12-31 på Högärde i Fors sn med sin fars syssling, översten friherre Sebastian Carl von Knorring, född 1789, † 1858.
 • Christer Georg Zelow, född 1798-08-17 på Grävsnäs, † 1799-06-20 i Vänersborg.
 • Christina Carolina Zelow, född 1799-09-15 på Grävsnäs, † 1837-09-15 på Lövås. Gift 1835-09-06 på Högärde med överstelöjtnanten Johan Fredrik Flach, i hans 1:a gifte (omgift med hennes syster), född 1805, † 1878.
 • Augusta Charlotta Zelow, född 1800-11-09 på Grävsnäs, † ogift 1857-10-17 i Skara.
 • Hillevi Fredrika Zelow, född 1802-12-13 på Grävsnäs, † 1896-11-13 på Prinshaga i Skärvs sn. Gift 1:o 1825-01-22 med lasarettsläkaren, med doktor Ebbe Fredrik Schough, född 1796-05-02 i Kalmar, † 1828-09-11 i Åmål. Gift 2:o 1838-11-07 på Skålltorp med sin svåger, överstelöjtnanten Johan Fredrik Flach, i hans 2:a gifte, född 1805, † 1878.
 • Vendla Maria Zelow, född 1804-04-27 på Grävsnäs, † ogift 1888-03-05 på Sörby i Örtomta sn.

KÄLLOR

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Nättidningen Rötter

Fotnot

 1. Angående arvsfrågan beträffande Vinketomta rekommenderas Släktforskarnas årsbok 1996 om "Tre släkter från Kisa, Nyman/Nyberg, Jern med Vernsteen och Sparf".


: