:

Gyllenstierna af Svaneholm nr 29

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenstierna af Svaneholm nr 29, †

Introd. 1664, utdöd 1705-12-29.

Denna ätt, en av Danmarks äldsta, kan icke med säkerhet föras längre tillbaka än till riddaren Nils Erikssen till Aagaard, som namnes i en handling av 1310. De fyra släktled före honom, vilka återfinnas i äldre genealogiska arbeten och på riddarhusstamtavlan, äro sannolikt uppkonstruerade. Ätten, som i Danmark kallades Gyldenstjerne, utdog därstädes 1729.

Gyldenstjerne

TAB 1

Niels Erikssen, till Aagaard och Restrup på Jutland. Riddare. Gift med Edel Saltensee.

Barn:

TAB 1A

Erik Nielsen (son av Niels Erikssen, Tab. 1), till Aagaard och Restrup. Dansk riksmarsk, riddare. Gift med Cecilia Pedersdotter, dotter av danske riksdrotset Peder Vendelbo.

Barn:

 • Niels Erikssen, riddare Se Tab. 1B.
 • Cecilie Eriksdatter. Gift med Bo Falk till Vallø

TAB 1B

Niels Erikssen den höge (son av Erik Nielsen, Tab. 1A), till Aagaard och Restrup, död före 1388. Riddare. Gift med Christina af Aagaard.

Barn:

 • Erik Nielsen. Riddare och riksråd. Se Tab. 2.
 • Peder Nielsen. Riksråd Se Tab. 3.
 • Knud Nielsen. Riddare och riksråd. Se Tab. 4.
 • Catrine Nielsdatter, gift med Strange Pedersen (Strangesen)
 • Bugge Nielsen.
 • Henrik Nielsen.
 • Susanne Nielsdatter. Gift med Niels Iversen (Rosenkrantz)
 • Inger Nielsdatter. Gift med Niels Timmesen (Rosenkrantz)
 • NN Nielsdatter. Gift med Elef Elefsen (Bild)
 • Gotskalk Nielsen. Se Tab. 1C.

TAB 1C

Gotskalk Nielsen (son av Niels Erikssen, Tab. 1B), död före 1406.

Barn:

 • Niels Gotskalksen, död före 1406.

TAB 2

Erik Nielssen (son av Niels Erikssen den höge, Tab. 1B), till Aagaard och Demstrup på Jutland samt Skive och Tim. Väpnare. Nämnes första gången 1400. Underskrev fredsbeslutet mellan konung Erik samt hertig Henrik och greve Henrik 1417. Lensmand i Ribe och på Brönlund 1419. Var 1421 bland de jutska stormän, som utställde vittnesbörd om hertigdömet Slesvigs förhållande till danska kronan. Beseglade förlikningen i Horsens 1432. Hövidsman på Ribehus 1434 och ännu 1443. Riddare. Tog 1441 del i alla viktiga förhandlingar med Hansestäderna. Hovmästare hos konungen 1441–1442. Var 1442 den världsliga representanten för Danmark i ett av de tre nordiska rikena utställt brev. Var 1444 hövidsman på Aalborgshus. Levde ännu 1448, men var död 1455-06-13. Gift 1:o med N. N. Stormvasa. (?Vasaätten) Gift 2:o före 1415 med Görvel Lunge, levde änka 1457-07-06, men var död 1467, dotter av riddaren och riksrådet Anders Olufsen Lunge (tre guldliljor i rött fält) och Elsuf Pedersdotter Grubbe.

Barn:

TAB 2A

Niels Eriksen (son av Erik Nielsen, Tab. 2), till Landting, död 1484. Riksråd och hovmarsk. Gift med Mette Jensdatter (Banner).

Barn:

TAB 2B

Peder Nielsen (son av Niels Erikssen den höge, Tab. 2A). Gift med Regitze Bille.

Barn:

 • Torbern Pedersen, död 1496
 • Axel Pedersen
 • Knud Pedersen, död omkring 1575. Se Tab. 2C
 • Karen Pedersdatter, gift med Eiler Bryske.
 • Kirsten Pedersdatter, död 1552. Gift med Eiler Styggesen (Rosenkrantz)

TAB 2D

Anders Eriksen (son av Erik Nielsen, Tab. 2). Död 1463. Riksråd. Gift med Anna Laxmand.

Barn:

 • Beate Andersdatter, gift med Joakim Johansen (Björn)

TAB 2E

Peder Eriksen (son av Erik Nielsen, Tab. 2), till Nybo, död 1463. Riddare, riksråd. Gift med Hebele Lydikesdatter.

Barn:

 • Oluf Pedersen, död 1504. Se Tab. 2F
 • Anne, gift med Peder Rud.

TAB 2F

Oluf Pedersen (son av Peder Eriksen, Tab. 2E), död 1504. Riddare. Gift med Anne Rosenkrantz.

Barn:

 • Otte Olufsen
 • Jörgen Olufsen
 • Anders Olufsen
 • Ludvig Olufsen Se Tab. 2G
 • Erik Olufsen
 • Lene, gift med Mattias Hviid
 • Elsebe, gift 1:o med Bonde Due (Munk). Gift 2:o Erik Mortensen (Godov)

TAB 3

Peder Nielsen (son av Niels Erikssen den höge, Tab. 1B). Död omkring 1409. Riskråd. Gift med NN Gertsdatter (Ulfstand). Gift med Anne Jacobsdatter (Lange).

Barn:

 • Niels Pedersen till Aagaard. Död 1456. Se Tab. 3A.
 • Gert Pedersen, död 1452. Biskop.
 • Erik Pedersen till Aagaard, död 1425.
 • Anders Pedersen, död före 1455. Riddare, riksråd. Flyttade till England.
 • Karen Pedersdatter, gift med Erik Løvenbalk
 • Kirsten Pedersdatter, gift med Morten Jensen (Gyrstinge)

TAB 3A

Niels Pedersen (son av Peder Nielssen, Tab. 3). Död 1456. Gift med Pernille Mogensdatter Munk.

Barn:

 • Mourits Nielsen, död 1505. Riddare, riksråd. Se Tab. 3B.

TAB 3B

Mourits Nielsen (son av Niels Pedersen, Tab. 3A), död 1505. Riddare, riksråd. Gift 1468 med Margareta Turesdotter (Bielke), dotter av Ture Turesson (Bielke) och Ingegärd Körningsdotter (Kyrning).

Barn:

 • Anne Gyldenstjerne till Aagaard, död 1545. Gift med Oluf Stigsen Krognos till Bollerup. Gift med riddaren och riksrådet Predbjörn Podebusk till Vosborg och Kjörup.
 • Jörgen Bugge, var död 1551

TAB 4

Knud Nielssen (son av Niels Erikssen den höge, Tab. 1B), till Restrup. Var död 1401. Skall varit gift med Anna Christensdotter (Vendelbo),

Barn:

 • Niels Knudsen, död 1460.
 • Henrik Knudsen, till Restrup. Död 1456. Riksråd. Se Tab. 5.
 • Märit Nilsdotter, gift med Johan Raaben

TAB 5

Henrik Knudssen (son av Knud Nielssen, Tab. 4) till Restrup. Gav 1397 med sin fru gods till S:t Knuds kyrka i Odense för lägerstad därst. Överlät 1401 till drottning Margareta all sin rätt i Lunholm (Skagen) samt den rätt han efter sin fader ärvt i Galgeberg. Var riddare 1409. Underskrev fredsbeslutet mellan konung Erik samt hertig Henrik och greve Henrik 1417. Lensmand i Thy 1419. Amtman i Flensburg 1421. Följde konung Erik på dennes utomlandsresa 1423–1425. Medlem av riksrådet 1439. Död 1456 (levde 9/2 men var död 28/5). Gift med Anna Munk, levde 1461, men var död 1462, dotter av riksrådet Mogens Munk, som förde en guldbjälke i rött fält, och Kirsten Pedersdotter (Thott).

Barn:

 • Knud Henrikssen den äldre Se Tab. 6.
 • Kirsten Henriksdatter. Gift med Claus Rønnow.
 • Ellen Henriksdatter. Gift med Eske Jensen (Brok). Gift med Claus Rønnow
 • Sophie Henriksdatter, född, 1434, död 1487 Gift med Erik Ottesen (Roesenkrantz)

TAB 6

Knud Henrikssen den äldre (son av Henrik Knudssen, Tab. 5), till Aagaard samt Iversnes (nu Vedelsborg) å Fyen. Väpnare. Riddare vid konung Kristoffers av Bajern kröning 1443. Danmarks rikes råd från 1452. Beseglade konung Kristians stadfästelse av hertig Adolfs länsbrev på Slesvig 1455. Beseglade 1460 hertigdömenas privilegier och 1465 konungens förlikning med ärkebiskop Jöns i Uppsala. Levde 1466-04-04, men var död 1467-10-02 och ligger med sin fru begraven i S:t Knuds kyrka i Odense. Gift omkr. 1446 med Hilleborg Skinkel, död 1494-02-05, dotter av hövidsmannen och riddaren Otto Skinkel till Iversnes och Enggaard, som i vapnet förde tre försilvrade sjöblad, samlade i sköldens mitt, i blått fält, och Cecilia Ludvigsdotter Barsebek.

Barn:

 • Henrik Knudssen den unge, till Restrup samt Iversnes. Död 1517-11-14. Se Tab. 7.
 • Anne Knudsdatter, född 1440, död 1531. Gift med Peder Bille till Svanholm
 • Sophie Knudsdatter.
 • Karen Gyldenstierne. Gift med Jørgen Daa
 • Otto Knudsen.

TAB 7

Henrik Knudssen den unge (son av Knud Henrikssen den äldre, Tab. 6), till Restrup samt Iversnes, som han ärvde efter modern, och Bygholm och Rugaard, som han ärvde med sitt gifte. Följde konung Hans till Norge 1486. Var 1488 riksråd och riddare. Lensmand Törning Deltog i krigen mot Sverige, då han särskilt utmärkte sig i slaget vid Rotebro 1497-09-28. Var bland dem, som på konungens vägnar stadfäste Stockholms privilegier s. å. Deltog som riksråd i den stora Kalmardomen 1505. Levde 1511 på Iversnäs. Död där 1517-11-14 och ligger jämte sin fru begraven i S:t Knuds kyrka i Odense. Gift före 1489 med Karin Bille, död 1510-04-08, dotter av riddaren och Danmarks rikes råd Bent Bille, till Egede och Sjöholm, och Ermegaard Bille, till Sandholt.

Barn:

 • Jørgen Gyldenstjerne.
 • Knud Henriksson Gyldenstjerne, till Aagaard och Iversnes samt Estrup. Riksråd. Se Tab. 8.
 • Gabriel Gyldenstjerne, död 1555
 • Christoffer Gyldenstjerne till Iversnæs.
 • Mogens Gyldenstjerne, död 1569. Riksråd Se Tab. 7A.
 • Margrethe Henriksdatter. Gift med Erik Eriksen (Banner)

TAB 7A

Mogens Henrikssen Gyldenstjerne (son av Henrik Knudssen, Tab. 7) till Restrup och Iversnæs, född år 1481, död 1569-10-08. Riksråd. Gift med Anne Sparre, dotter av riksrådet Mourits Sparre till Svanholm.

Barn:

 • Sofie Gyldenstjerne, abedissa
 • Sibylle Gyldenstjerne, född 1540, död 1611, gift 1558 med Eskild Gjøe
 • Henrik Gyldenstjerne, död 1572, gift med Bodeil Baden
 • Mogens Gyldenstjerne, född omkring 1560, död 1621.
 • Ermegaard Gyldenstjerne, död 1590)
 • Karen Gyldenstjerne, gift med Niels Eilersen (Lykke)
 • Else Gyldenstjerne, gift med Hans Pedersen (Bassea)
 • Dorothea Gyldenstjerne, gift med Christian Munck

TAB 8

Knud Henrikssen Gyldenstjerne (son av Henrik Knudssen, Tab. 7), till Aagaard och Iversnes samt Estrup (1540), Vosborg (1550), Irup (1566) och Ljungby. Art. magister Sekreterare i konung Christian II:s kansli. Domprost i Viborg 1520. Förlänad med Rings kloster s. å. Underskrev konung Fredrik II:s handfästning och upptogs i rådet 1523-03-00. Upptog omkr. 1525 namnet von Stern och kort därefter Gyldenstierne. Biskop i Odense 1529-03-14. Ordförande för de regeringskommissarier, som 1532 med den danska flottan sändes till Norge för att bekämpa konung Christian II. Lät 1532 översätta Luthers lilla katekes till danska och utdelade bland prästerna i stiftet. Deltog i herredagen 1533 med anledning av konungens död och 1534-07-00 i mötet i Hjallese, där hertig Christian valdes till konung. Fängslad i Odense 1536 och förd till Vordingborg samt hans egendomar konfiskerade. Lösgavs 1537 mot trohetslöfte till konungen. Förlänad 1542–1559 med Ö kloster, 1553–1559 med Vorgaard, 1554 med Allingaabro, 1556–1561 med Örum, 1557–1568 med Vestervigs kloster och 1560 med Lunde på Mors. Död 1568-12-08 på Vestervig, över 80 år gammal och begraven i Aarhus domkyrka, där hans gravsten finnes. Gift före 1541 med Jytte Podebusk, till Vosborg, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med riksrådet Nils Brok till Estrup, död 1534-12-18), död 1573-05-26 i Randers, dotter av riddaren och riksrådet Predbjörn Podebusk till Vosborg och Kjörup och hans 2:a fru Anna Mouritzdotter Gyldenstierne.

Barn:

 • Prebend Knudssen, till Vosborg i Ribe stift, Vraa i Vendsysslet och Totterupsholm Se Tab. 9.

TAB 9

Prebend Knudssen (son av Knud Henrikssen, Tab. 8), till Vosborg i Ribe stift, Vraa i Vendsysslet och Totterupsholm i Faxe härad, alla på Jutland samt Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län. Född 1548-10-26 på Estrup. Hovjunkare 1570–1573. Länsherre på Vestervig å Jutland 1573, Aastrup Riksråd 1596. Död 1616-07-23 på Vosborg och begraven i Ulfsberg kyrka under ett präktigt monument. Gift 1:o 1580-08-28 med Brita Rosensparre, död 1583-04-02 på Aastrup, dotter av Danmarks rikes råd Steen Rosensparre, till Skarhult i Skåne, och Metta Rosenkrands från Vallö. Gift 2:o 1589-06-22 i Odense med Metta Hardenberg, till Skovsbo, född 1569-12-22 i Ringsted, död 1629-05-04 på Eskebjerg och begraven i Ulfsborgs kyrka, dotter av Danmarks rikes råd Erik Eijlertssen Hardenberg, till Maastrup och Skovsbo, och Anna Rønnow.

Barn i gifte 1:o med Brita Rosensparre:

 • Jytte Gyldenstjerne, född 1581, död 1642.
 • Knud Gyldenstjerne
 • Ejler Gyldenstjerne

Barn i gifte 2:o med Metta Hardenberg:

 • Henrik Prebendssen Gyldenstjerne, till Vosborg, Skovsbo, Elved och Brolycke Se Tab. 10

TAB 10

Henrik Prebendssen Gyldenstjerne (son av Prebend Knudssen, Tab. 9), till Vosborg, Skovsbo, Elved och Brolycke, alla å Fyen, Svaneholm samt Karsholm i Österlövs socken, Kristianstads län, Krageholm i Sövestads socken, Malmöhus län och Vallen i Våxtorps socken, Hallands län. Född 1594-04-05 på Vosborg. Student i Tübingen 1607, därefter i Strassburg och Padua. Hovjunkare 1616–1618. Löjtnant 1620. Fänrik och kornett 1624. Landsdomare i Skåne 1625–1630. Förlänad med Frosta härad 1625–1630, med Kristianopel 1632 och med Varberg 1633–1636. Lantkommissarie på Fyen 1649. Död 1669-09-07 på Skovsbo och ligger jämte sin fru begraven i Rynkeby kyrka. Gift 1618-08-02 i Köpenhamn med Lisbet Podebusk, född 1597, död 1683-12-24 på Skovsbo, dotter av hovjunkaren och löjtnanten Claus Podebusk, till Krapperup, Kjörup och Karsholm, och Sofia Ulfstand till Barsebäck.

Barn:

 • Erik Hardenberg Gyldenstierne, natural Gyllenstierna af Svaneholm Se Tab. 11

TAB 11

Gyllenstierna af Svaneholm

Erik Hardenberg Gyldenstierne, natural Gyllenstierna af Svaneholm (son av Henrik Prebendssen Gyldenstjerne Tab. 10)). till Svaneholm (1635) och Karsholm (1652). Född 1622-11-17 på Svaneholm. Studerade i Sorö 1633–1634. Student i Siena 1642 och i Orléans. Volontär på danska vice amiralen Witte Wittesens skepp 1643. Konung Christian IV:s i Danmark hovjunkare 1644. Avsked därifrån 1646. Ryttmästare under danska riksrådet och kommenderande generalen i Skåne Axel Urup 1657-04-15. Avsked ur dansk tjänst och hyllade konung Carl X Gustaf 1658 samt nedsatte sig på sina gods i Skåne 1660. Underskrev Malmö recess 1662-09-18. Introd. 1664-06-14 på svenska riddarhuset under nr 41, vilket sedan ändrades till nr 29. Död 1665-12-11 på Svaneholm och begraven i Vår Frus kyrka i Ystad. Gift 1650-07-16 på Kjöge med Brita Reedz, död 1668-03-15 på Svaneholm, dotter av danska riksrådet Fredrik Pederssen Reedz, till Tygestrup, och Brita Steensdotter Brahe.

Barn:

 • Anna Christina, döpt 1651-05-01 på Svaneholm, död där 1654-08-22 och begraven i Skurups kyrka
 • Axel, till Svaneholm och Karsholm. Född 1653-06-24 på Svaneholm. Fänrik vid livgardet 1675-10-08. Kapten vid Schultz von Ascheradens regemente 1677. Avsked s. å. Ryttmästare vid Nils Bielkes regemente till häst 1688-11-10. Avsked 1694-10-17. Död ogift 1705-12-29 på Svaneholm och slöt ätten samt begraven 1706-06-06 i Maria kyrka i Ystad.
 • Sofia, född 1655-07-26 på Svaneholm, död 1730. Gift med översten Jens Mogenssen Sehested, till Holmgaard, död 1685.
 • Prebend, döpt 1656-09-26 på Svaneholm2. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Död s. å. 19/9 i Skepparslöv socken, Kristianstads län av sina vid Kristianstad erhållna sår och begraven i Skurups kyrka
 • Elisabet, född 1661-12-09 på Svaneholm, död 1703-02-04 i Wismar och begraven s. å. 5/6 i Maria kyrka därst. Hon uppfostrades i Köpenhamn hos sin moster Berte Reedz. Gift 1683-10-28 i sistnämnda stad med hovkansleren Vilhelm Julius Coijet, friherre Coyet, i hans 2:a gifte, född 1647, död 1709.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Danskt biografiskt lexikon. Danmarks Adels Aarbog.

1Da, 1926. 2At (S.).

: