:

Durell nr 422

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Durell nr 422
Vapensköld för adliga ätten Durell nr 422

Adliga ätten Durell nr 422 utdöd

Adlad 1648-03-20, introd. 1649. † 1677-09-26.

Ätten har samma ursprung som adliga ätten Duréel. Enskilda släktmedlemmar skrevo sig Duréel.

1Jönköpings historia. 2Öä. 3Um. 4At (Sch) enl. anteckn. i Vallens arkiv.

TAB A

Måns Jönsson. En betydande köpman i Jönköping. Var kämnär vid rådhusrätten därst. redan 1578. Borgmästare där 1595-04-12. Död 1603-10-21 [1]. Gift med Brita Nilsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i Jönköping Sven Månsson Bröms).

(Hennes son i 1:a äktenskapet:

 • Måns Svensson (Bröms), född på 1570-talet; borgmästare, köpman och rådman; † 1634. Se släkten Bröms från Norrköping (Måns Svensson och Peder Gudmundsson tillades i ett kungligt brev 1611-11-29 svågerskap, källa: KMt till MS 1611 29/11, Riksarkivet). )

Barn:

 • Son, köpman i Västerås.
 • Son, köpman i Kopparberget.
 • Son, köpman i Norrköping.
 • Helena Månsdotter. Gift 1599 med domprosten och superintendenten i Kalmar Johannes Petri Ungius, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Margareta Bringia, född 1586-04-12, dotter till kyrkoherden i Bringetofta Nicolaus Andræ), född omkr 1570 i Hultsjö sn, Växjö, † 1617 i Kalmar och begr i gamla stadskyrkan.
 • Anna Månsdotter, † 1630-07-06 i Jönköping (Ebbe Ombäck, En borgare blir adelsman, Släkthistoriskt forum 2002/3 s. 17). Gift 1604-01-08 i Jönköping med borgmästaren i Jönköping, vantmakerichefen och riksdagsmannen Peder Gudmundsson, adlad Strömberg, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1632-08-12 på Runstorp i Kimstads sn med Catharina Törnsköld, dotter till assessorn Peder Andersson, adlad Törnsköld och hans 1:a hustru Brita Clemetsdotter), född omkr 1575 i Jönköping, † 1655-08-11 i Ryhov.
 • Nils Månsson "den store", född 1586; handelsborgmästare; † 1639. se Tab 1.

TAB 1

Nils Månsson, den store, född 1586-04-12 i Jönköping. Borgare och handelsman i Norrköping. Direktör för Söderländska kompaniet. Handelsborgmästare i sistnämnda stad 1638-06-05. Död 1639-04-30 i Norrköping och begraven i stadskyrkan därst. 'Han blev med tiden en förmögen man, var vid riksdagen 1635 Norrköpings stads ombud, erbjöds av konung Gustaf II Adolf adelskap, vilket han dock försakade. Var upphov till många goda anstalter i Norrköping och befrämjade isynnerhet handeln därstädes samt ville att inga andra skulle bliva borgare i staden än förmögne och flitige, men de late, såsom onyttiga vattubin, fördrivas.'. Gift 1:o 1610 med Christina Göransdotter, död 1611, dotter av borgmästaren i Norrköping Göran Larsson och Kerstin Henriksdotter. Gift 2:o 1616 med Elisabet Hård af Segerstad, död 1622, dotter av ståthållaren Olof Larsson Hård, och Catharina Vogtin von Fronhausen. Gift 3:o 1626-01-00 med Margareta Crusebjörn i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1641-05-16 med borgmästaren i Norrköping Olof Carlsson Hising i hans 1:a gifte (gift 2:o 1643 med Kerstin Nilsdotter, död 1680), död 1658]2, född 1609-11-19 i Stockholm, död i barnsäng 1642-08-04 i Norrköping och begraven i stadskyrkan, dotter av landshövdingen Peter Kruse, adlad Kruse (Crusebjörn) och Cecilia Rehn.

Barn:

 • 2. Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell, född 1617, död 1677. Se Tab. 2
 • 2. Brita, född omkr. 1620, † 1694, gift 1:o med Joachim Danckwart d. y., född 1606, † omkr. 1656, halvbror till Henrik Danckwardt adlad Danckwardt, gift 2:o med Christoffer Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, f 1683.
 • 3. Elisabet Nilsdotter, född 1627, † 1654, gift 1641 m. Peter Danckwardt, handelsborgmästare i Norrköping, f. 1617, f 1697. [EÄ:II sl56; EÄ:VII s768; EÄ:VIII s740; EÄRA; SBL:10 sl37; SBL:11 s574]
 • 3. Peter Nilsson, adlad Duréel, född 1628, död 1681. Se adl. ätten Duréel, Tab. 1.
 • 3. Johan Nilsson, adlad Duréel, född 1630, död 1678. Se adl. ätten Duréel, Tab. 2.
 • 3. Nils Nilsson, adlad Duréel, död 1694. S e adl. ätten Duréel, Tab. 3.

TAB 2

Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell (son av Nils Månsson, den store, Tab. 1), till Tigerhof i Livland, Källeryd i likanämnd socken Jönköpings län samt Vallen i Våxtorps och Dömestorp i Hasslövs socken (båda i Hall.). Född 1617-05-03 i Norrköping. Student i Uppsala 1632-12-003. Disp. därst. 1634 och 1635. Gjorde därefter mångåriga utrikes resor. Handledare vid Uppsala akademi för rikskansleren greve Axel Oxenstiernas yngre son, greve Erik Oxenstierna 1642. Svensk agent i Helsingör 1646-04-30. Resident 1647. Adlad 1648-03-20 (introd. 1649 under nr 422). Landsdomare (lagman) i Halland 1654-08-28. Sekreterare av staten 1655. Avsked 1657-05-00. Resident i Köpenhamn 1658-05-31. Vice president i Göta hovrätt 1666-06-26. Kurator vid den nya akademien i Lund s. å. 19/12. Landshövding i Kristianstads län och Blekinge 1669-07-26. Död 1677-09-26 i sin vagn vid Klämestorp i Järstorps socken Jönköpings län under en resa till Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt ligger jämte sin fru begraven i kopparkistor i Källeryds kyrka, den han åren 1662 och 1663 låtit på egen bekostnad uppbygga och varest hans vapen och hans och hans frus bröstbilder av alabaster ses. 'Han var en utmärkt skicklig och driftig ämbetsman, och hade om den tidens angelägenheter med Danmark noga kännedom och mycken förtjänst.'. Gift 1647-05-04 i Köpenhamn (1646-05-04 i Helsingör)4 med Birgitta van Cracou (Cracauw), född 1619-07-13 i Horn4 i Holland, död 1686-04-05 på Dömestorp4, dotter av holländske sekreteraren och residenten i Köpenhamn Carl van Cracou, av gammal schlesisk ätt, och Anna von Ens.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1648-02-23. Student i Uppsala3 1661-09-29. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1672-07-26 fick 1673 permission att resa till holländska armén. Gjorde därst. löjtnants tjänst och återkom 1674. Löjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/3. Kapten vid ett dragonreg. i Livland 1675 i sept. Död ogift 1676-12-12 i Malmö av sina i slaget vid Lund erhållna blessyrer samt begraven i Durellska familjegraven i Källeryds kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Elisabet Maria, född 1649-02-04 på Källeryd4, död där 1717-11-09 och ligger jämte sin man begraven i kopparkistor i Källeryd. Gift med assessorn, friherre Christer Horn af Åminne, född 1635, död 1705.
 • Fredrik, född 1650, död 1662-02-23 i Bryssel.
 • Anna Catharina, född4 1651-12-25, död 1713-07-26 på Bolmsnäs (nu Liljenäs) i Torskinge socken Jönköpings län. Gift 1:o 1667-12-28 på Källeryd4 med överstelöjtnanten Göran Stierna, död 1676. Gift 2:o 1683-07-19 på Vallen med häradshövdingen Johan Boderus, född 1636, död 1717, fader till Johan och Magnus Fredrik Boderus, adlade Segercrona. Kyrkoherden Flacherus skrev 1684 4/3 att det är fattat kärlek mellan frun på Stiernhult och en stud. Johan Bodenius, som är informator för hennes barn. Hon havande och fött barn. I höstas ville de, att komminister Wienelius skulle viga dem, men Flacherus vägrade. Då reste de till Halland och vigdes där. [EÄrätt; RhCD; SoH:1994 s29; SBL:11 s575]
 • Magna Brigitta, född 1653-05-26 i Helsingör, död 1709-01-06 på Vallen i Våxtorps socken Hallands län och begraven jämte sin man i Källeryds kyrka. Gift 1670-07-10 med översten Erik Johan Meck, född 1644, död 1702 samt fader till Magnus Fredrik och Johan Jakob Meck, natural. Meck.
 • Catharina Margareta, född 1655-08-27 på Vallen4, död 4 1675-07-10 och ligger jämte sin man begraven i kopparkistor i familjegraven i Källeryd. Gift 1670-07-10 med sin svågers morbroder, riksrådet och presidenten, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, i hans 2:a gifte, född 1617, död 1690.
 • Magnus Fredrik, död ogift 1677-07-14 i slaget vid Landskrona och begraven i Källeryds kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: