Hastfer nr 31

Från Adelsvapen-Wiki

G 031.jpg

Grevliga ätten Hastfer nr 31 †

Friherrlig 1678-03-03, introd. s. å. Grevlig 1687-12-10, introd. 1689. Utdöd 1695-12-24.

Om ättens ursprung se adl. och friherrl. ätterna Hastfer. Från Heinrich II Hastfers son Hans Hastfer till Sommerhusen härstammar en gren av ätten, som ännu fortlever i Tyskland eller i rysk emigration [1].

1Reval. 2Medd. av baron M. Stackelberg, Reval. 3NorraF. 4Östra Vingåkers kyrkoarkiv.

Hans Hastfer (Hastever).

Barn:

 • Henrik (I), till Sodane by i Rappels socken, Harrien (Estland). Död före 1453 []]

Barn:

 • Henrik (II), till Arras i Keels socken (1457) och Sommerhusen i Wesenbergs socken, båda i Estland. Död före 1481 [1].

Barn:

 • Jurgen Hastfer, till Kandel i Haljalls socken i Estland. Manngerichts bisittare 1523–1531.3 Gift med Margareta Zöge.

Barn:

 • Jurgen, till Kandel. Levde 1555. Gift med Helena Kalf, dotter av Didrik Kalf, till Pöddes, och Elisabet Farensbach.

Barn:

 • Jakob, till Kandel. Lantråd i Estland. Död 1629.1 Gift med Adelheid Owerlaker, friherrinna till Palifer, dotter av Bernt Johansson Owerlaker, till Pallifer, och Anna Taube.

Barn:

 • Jakob, till Kandel samt Kostifer i Jeglechts socken och Koll i Jewe socken, alla i Estland. Mannrichter i Harrien. Överste i svensk tjänst.2 Kommendant i Regensburg 1633.2 Gift med Margareta Freitag von Loringhofen, dotter av ståthållaren i Narva Evald Freitag von Loringhofen och Catharina Hansdotter (Lepasätten), av den finska frälsesläkten till Lepas.

Barn:

 • Evald, till Kostifer samt Uddewa i Koykers socken, också i Estland. Var 1650 mannrichter i Harriska kretsen 21651–1667-08-19. Död efter 1678. Gift med Emerentia Veronika von Mengden, född 1631-07-01, död 1676 i Reval1 och begraven s. å. 28/1, dotter av vice presidenten i Dorpats hovrätt Engelbrekt von Mengden, till Altenwoge och Sora (av samma släkt som frih. ätten von Mengden), och Margareta Taube af huset Felcks.

Barn:

 • Jakob Johan, friherre och greve Hastfer, greve till Greiffenburg, friherre till Kostifer, herre till Vibyholm i Årdala socken samt Sjöholm och Claestorp i Östra Vingåkers socken (alla i Söd.), ävensom Siggesta och Norrnäs, båda i Värmdö socken Stockholms län. Född 1647-12-11 i Reval. Musketerare vid krigsfolket i Riga 1666. Hovjunkare 1667. Löjtnant vid amiralitetet och kommendant på ett örlogsskepp till Portugal 1669. Fänrik vid livgardet 1671-11-06. Löjtnant därst. 1672-07-15. Kapten 1673-05-13. Major på skeppsflottan i 1675-09-11. Major vid livgardet 1676-02-03. Överste löjtnant därst. s. å. 16/12. Överste för livgardet till häst och fot 1677-07-20. Friherre 1678-03-03 (introd. mellan nr 67 och 68, men utesluten 1727 ur matrikeln, då de adl. och frih. ätter, som blivit upphöjda i frih. och grevligt stånd samt i denna egenskap tagit introd., förlorade sina förra nummer). Generallöjtnant av infanteriet och guvernör i Riga och över Estland 1686-10-2. K. råd och generalguvernör i Livland 1687-01-20. Greve s. å. 10/12 (introd. 1689 under nr 31). Fältmarskalk 1690-06-01. Dorpats akademikansler s. å. Död hastigt 1695-12-24 i Riga och slöt själv sin grevl. ätt samt ligger jämte sin fru begraven i Västra Vingåkers kyrka Södermanlands län. Han bevistade slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona med utmärkt tapperhet och lycka. Som generalguvernör i Livland genomdrev han reduktionsverket därst. med den yttersta hårdhet. Var en av enväldets trognaste anhängare och skattades av Carl XI högt för sin uthållande kraft och energi.3 Gift 1674-11-26 i Stockholm med friherrinnan Sigrid Gyllenstierna af Lundholm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1656-04-26 i Nikolai kyrka i Stockholm med riksrådet och ambassadören Göran Fleming, friherre-Fleming till Liebelitz, nr 17, född 1628, död 1667), född 1639-03-31 Vittvik. död 1700-06-15 i Stockholm och begraven s. å. 11/11 i Jakobs kyrka, dotter av kammarherren, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, och hans 1:a fru Christina Gyllenhorn.

Barn:

 • Evald, född 1675-06-08 på Sjöholm4. Var kapten vid Tiesenhausens bataljon, då han erhöll transp. till sin faders regemente i Riga 1695-07-12. Infanteriöverste i holländsk tjänst. Ogift dödad av en kanonkula 1695-08-22 vid belägringen av Namur och begraven på samma gång som fadern i Västra Vingåkers kyrka .
 • Charlotta, död 1705. Gift 1700 med översten friherre Mauritz Posse af Säby, i hans 1:a gifte, död 1721.
 • Anna Christina, död 1762-09-30 Kårtorp. Gift med översten Carl Fredrik Meijerfeldt, född 1662, död 1709.
 • Margareta Elisabet, död 1703-08-00. Gift 1694-03-01 i Stockholm med sin frände, överstelöjtnanten, friherre Magnus Gustaf von Mengden, i hans 1:a gifte, född 1663, död 1726.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.