Börtzell nr 2211

Från Adelsvapen-Wiki

2211.jpg

Adliga ätten Börtzell nr 2211

Adlad 1810-11-05 enligt 37 § R.F. Introd. 1811.


TAB 1

Abraham Burtzell. (översiktstab. 1,) Glasmästare i Stockholm död 1728. Gift 1:o 1717-12-18 med Brita Olofsdotter Strand i hennes 3:e gifte (gift 1:o omkring 1700 med glasmästareåldermannen i Stockholm Per Hermansson i hans 3:e gifte, död 1708-03-18. Gift 2:o med glasmästaren i nämnda stad Johan Schönberg, död 1713), död 1718-01-29. Gift 2:o 1719 med Margareta Burckhardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med glasmästaren i Stockholm Gerhard Henrik Backenkehler i hans 1:a gifte, död 1747), född 1697, död 1736, dotter av glasmästaren i Stockholm Daniel Burckhardt och Catharina Zion [Öä.].

Barn:

 • 2. David Börtzell, född 1722-12-19 i Stockholm. Borgare och glasmästare därst. 1756-05-06. Ålderman. Död 1798-04-10. Gift 1752-11-08 med Johanna Finck, född 1733-11-18, död 1792-04-01, dotter av sadelmakareåldermannen i Stockholm Filip Jakob Finck och Hedvig Söderling [Öä].

Barn:

 • Johan Abraham Börtzell, adlad Börtzell, född 1763-02-09 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i inrikesexpeditionen 1780-07-03. Kopist därst. 1782-05-09. Kanslist 1783-04-04, auskultant i Svea hovrätt s. å. 8/5. Protokollssekreterare vid nämnda expedition 1789-06-01. Sekreterare hos ståthållaren på Stockholms slott 1790-04-27 och vid hovexpeditionen s. å. 7/5. 1. Expeditionssekreterare 1799-11-16. Ledamot i rikets ärenders allmän beredning 1801-02-07. RNO 1805-03-01. Kansliråds fullmakt 1807-07-08. Sekreterare i hovexpeditionen 1809-06-28. Sekreterare i hemliga utskottet s. å. 11/7. Statssekreterare s. å. 16/8. Adlad 1810-11-05 enligt 37 § R.F. (introd. 1811-02-16 under nr 2211). Avsked 1817-09-02, från statssekreterareämbetet. Vice president i kammarkollegium 1824-03-09. Avsked därifrån 1830-06-19. Död 1850-01-26 i Stockholm i Klara församling, Stockholm. Gift där 1:o 1798-04-26 med Margareta Ström, född 1768-01-01, död 1813-04-26, dotter av rådmannen i Stockholm Erik Ström och Maria Cornelia Reuterström. Gift 2:o 1821-12-23 i Stockholm med Christina Albertina Kock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1814–1820-11-26 med rådmannen i Stockholm Carl Adam Söderström, född 1769-02-12, död 1834-09-16, 1 Stockholm) (Srr.),död 1791-09-07, död 1861-11-24 i Stockholm.
 • Barn: 1. Johanna Maria, född 1800-08-06, död 1814-04-20 i Stockholm.
 • 1. Johan Adolf, född 1801. Kapten. Död 1851. Se Tab. 2.
 • 2. Sofia Albertina, född 1822-09-24. Stiftsjungfru. Död 1843-07-31 på Almarestäket.
 • 2. Ida Maria, född 1833-02-19. Stiftsjungfru. Död 1918-02-25 i Stockholm. Gift 1862-08-06 i Solna kyrka med hovpredikanten, komministern i Ulrika Eleonora förs. i Stockholm, utnämnde kyrkoherden i Södertälje Sigfrid Hilmer Sundel, född 1826-11-03 i Rådmansö socken, Stockholms län, död 1877-09-26 i Stockholm. (Hm.)

TAB 2

Johan Adolf, (son av Johan Abraham Börtzell, adlad Börtzell, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1850, född 1801-10-05, i Stockholm. Fanjunkare vid livbeväringsregement 1822-08-20. Fänrik därst. 1823-04-22. Löjtnant 1827-07-11. Kapten 1836-04-08, transp, som kapten till Västgötadals regemente s. å. 16/12. Avsked 1849-11-23. Död 1851-06-29, i Vänersborg. Gift 1839-08-23 på Björn Anundsgärden i Flo socken, Skaraborgs län med Vilhelmina Emerentia Cneiff, född där 1816-05-01, död 1868-06-23 i Göteborg, dotter av majoren vid Västgötadals regemente Carl Erik Cneiff och Vilhelmina Horster.

Barn:

 • Johan Erik Algernon, adelsman vid faderns död 1851, född 1840. Hovintendent. Död 1918. Se Tab. 3.
 • Ernst Vilhelm August, adelsman vid broderns död 1918, född 1842-10-19, i Tunhems socken, Älvsborgs län. Bokförare vid Lövstaholms bruk i Lysviks socken, Värmlands län. Bokförare och inspektor vid Tyko bruk i Finland 1864–1868 och vid Aminne fideikommissegendom i Halikko socken, 1868–1872. Innehade Ingeris gård i S:t Bertils socken, 1872–1882. Ordförande i Salo sparbank 1874–1878. Inspektor vid Karlberg i Uskela socken, 1879–1881. Arrenderade 1882 på 10 års tid Taubila gods i Karelen. Kommunalnämndsordförande i Pyhäjärvi. Ledamot av kommittén för karelska banans byggande. Administratör vid Aminne bruksegendomar 1887–1889. Förvaltare av Ristseppälä donationsegendomar i Heinjoki 1889–1896. Förvaltare vid Kuuslaks gård i Savolaks 1896–1901. Därefter bosatt i Kuopio. Död 1927-01-30 i Kuopio. Gift 1876-08-24, Odensaari
 • Vilhelmina Margareta Augusta (Helmina), född 1844-06-17 i Tunhems socken, död ogift 1890-05-28 i Laurvig.
 • Carl Knut, född 1846. F. d. underlöjtnant. Död enl. Adelsk. Se Tab. 4.
 • Ida Maria Albertina, född 1850-01-28 i Flo socken, Skaraborgs län död 1913-03-07, i Fredriksværn i Norge. Gift 1886-07-22 i Stockholm med läroverksadjunkten i Laurvig i Norge Aage Aagaard, född 1844-09-26, i Hammerfest, död 1912-09-19, i Fredriksværn.**)
 • Johanna Adolfina (Hanna), född 1851-11-24 i Vänersborg. Död 1927-01-26 i Kuopio. Ogift.

TAB 3

Johan Erik Algernon, (son av Johan Adolf, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1851, född 1840-09-21 i Tunhems socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1857-09-10. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm s. å. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1860-06-07. Biträdande ingenjör vid Stockholms vattenbyggnad s. å. 1861. Nivellör och sedermera aktuarie vid Sveriges geologiska undersökning sistnämnda år. Bereste mellersta Europa med uppdrag att taga kännedom om höjdmätningar och vattenhöjdsobservationer 1871. RVO 1872-05-27. Avreste till Holland för att taga kännedom om nya metoder för litografiskt färgtryck s. å. Studerade i Danmark topografiska arbeten s. å. Föreståndare för generalstabens litografiska anstalt i Stockholm 1873. Avsked från aktuarie- och nivellörsbefattningen 1874-10-17. Stadsfullmäktig i Stockholm 1881–1887. Hovintendent 1881-12-01. Ånyo stadsfullmäktig 1889. Föreståndare för riksbankens sedeltryckeri 1893-10-12. Ledamot av drätselnämndens 2. avdelning s. å. RNO 1894-04-28. KVO2kl 1897-09-18. KVOlkl 1901-11-30. Död 1918-01-26 i Saltsjöbaden. Biogr. i Sbl.. Gift 1865-12-29 i Nyköping med Hedvig Aurora Matilda (Thilda) Widmark, född 1837-10-17 i nämnda stad, död 1914-04-19 i Stockholm, Johannes församling ]], dotter av lanträntmästaren i Södermanlands län Nils Widmark och Aurore Hercules.


1860 – 1861, Biträdande ingenjör vid Stockholms vattenbyggnad.

1861, Nivellör i Sveriges geologiska undersökning (aktuarie 1870).

1871, Bereste med uppdrag enligt K. brev 5 maj 1871 mellersta Europa, sommaren 1871 för att taga kännedom om nivelleringsarbeten och vattenhöjdsobservationer;

1871, företog på uppdrag av K. M:t, givet i dec. 1871,

1872 – 1897, Föreståndare för Generalstabens Litografiska Anstalt.

1872, en resa till Danmark för att studera topografiska arbeten.

1872, en resa till Holland för att studera nya metoder för litogra-fiskt färgtryck m. m. jan.

1872, RVO.

1881 – 1887, Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige.

1881. Hovintendent 1 dec.

1886 – 1901, Verkställande direktör för Algernon Börtzells tryckeri AB.

1888, V. Ordförande i Svenska teknologföreningen.

1889 – 1903, Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige.

1889, Ledamot av arbetsutskottet i Gripsholmsföreningen.

1889, Ledamot av Fotografiska Föreningen i Stockholm.

1891, Ledamot av styrelsen för Ny illustrerad tidnings AB. av år 1891 10 nov.

1892 – 1900, Ledamot av Drätselnämnden.

1892, Ledamot av styrelsen för A. V. Carlsons bokförlags AB 29 juni.

1893 – 1900, o Ordförande i andra avdelningen från 1893 och in pleno 1896—1900.

1893 – 1913, Föreståndare för Riksbankens sedeltryckeri 12 okt. 1893—31 dec.

1893, och av styrelsen för a.-b. Jacob Bagges sedeltryckeri mars.

1894, RNO.

1897 – 1903, samt av beredningsutskottet.

1897 – 1905, av styrelsen för Malmö—Trälleborgs järnvägs AB.

1897, KV02kl.

1898 – 1903, En av stiftarna av och ledamot av styrelserna för a.-b. Nya Grand Hotel 10 jan. 1898—9 juni 1903 (ordförande 1900—03).

1899 – 1905, Vällinge—Skanör—Falsterbo järnvägs-a.-b. 27 febr.

1901 – 1910, En av stiftarna av och ledamot av styrelsen för a.-b. Dramatiska teaterbyggnadskonsortiet. 1901 – 1904, Ledamot av styrelsen för Vågfabriks-a.-b. Stathmos.

1901, KVÖlkl.

1901, ledamot av kommittén angående praktiska yrkes- och arbetsskolor i Stockholm m. m. 28 mars—7 nov. 1901 (ordförande 19 apr.);

1902 - 1908, Ledamot av styrelsen för AB Svensk konstslöjd utställning S. Giöbel 1902—3 apr. 1908, av 1903 – 1908, Styrelsen för AB. Rättviks turistboteller.

1903, Ledamot av styrelsen för Stockholms utskänknings AB. (från 1903 a.-b. Göteborgssystemet i Stockholm) 1893— 1911 (ordförande 1902)

1904 – 1911, och av styrelsen för Iduns tryckeri AB.

1904 – 1912, Ordförande en av stiftarna av och ledamot av styrelsen för Nya AB. Stathmos.

1907 – 1909, Ledamot av Johannes församlings kyrkoråd.

1912 – 1913, Styrelseledamot där. erhöll (efter tjänstledighet från 28 nov. 1873).


Tryckta arbeten:

Rättelser till höjdmätningar ne å bladen »Wårgårda» och »Sämsholm». Sthm 1870. 28 s. (Sveriges geol. undersökning, Ser Aa, N: o 20, 25.) — Redogörelse för en afvägning mellan Östersjön vid Sundsvall och Nordsjön uti Trondhjemsfjorden vid Levanger, utförd för Sveriges geologiska undersökning (VA Öfversigt, Årg. 28, Sthm 1871, s. 355— 374. pl. 6). — Beskrifning öfver Besier-Ecksteins kromolitografi och litotypo-grafi använda vid tryckningen af Geologisk öfversigtskarta öfver Skåne. Sthm 1872. 4: o 23 s., 1 pl. (Sveriges geol. undersökning, Ser. C, N: o 5.) — Om vattenmärkena vid Södra Stäket samt om- vattenhöjdsobservationer och precisionsnivellement (VA Öfversigt, Årg. 36, N:o 9, Sthm 1880, s. 85— 102). — Om restaurering af Gripsholms slott och bildandet af Gripsholms-föreningen. Redogörelse sammanförd af A. B: z. Sthm 1889. 21 s., 4 pl. (Anon.) — »Efter ett tredjedels sekel.» Protokoll affattadt med anledning af det å Hasselbacken den 20 sept. 1890 af teknologer från kursen 1857—1860 hållna mötet. Sthm 1891. 24 s.

Utgivit:

'Voesgötae laghbok.' [Äldre Västgötalagen, efter cod. B. 59 i Kungl. biblioteket utg. ifotolitografiskt tryck.] Sthm 1889. 4: o 60bl.fotogr.tr., 6 bl. boktr. (Tills, med H. Wieselgren.) — 'Cest le beau rommant des deulx amans Palamon et Arcita et de la belle et saige Emylia. Translate de viel langaige et prose en nouueau et rime par ma damoiselle Anne de Grauillé la Målet dame du Boys Maslesherbes ...' Sthm 1892. IV, (1), 119 s., 5 litogr. pl. (10 bl.) — Svenska skriftprof från Erik den heliges tid till Gustaf III: s. Efter orig. i Riksarkivet och K. biblioteket i ljustryck utförda... samt i boktryck återgifna. H. 1. Medeltiden. Sthm 1894. Pl. fol. 25 bl. (39 nr), text 8: o V, 64 s. (Tills, med E. Hildebrand och H. Wieselgren.) [H. 2. Nyare tiden. (Efter urval och med text af E. Hildebrand.) Sthm 1900. Pl. Fol. 29 bl. (128 nr), text 8: o (4), 9 s.]

Översatt:

P. Frémaux, Sankt Helena. Kejsarens sista dagar. ... Sthm 1909. (6), XII, 270 s., 24 pl., 1 karta. — G. Lenotre, Bilder från revolutionen. Sthm 1908. XI, 403 s., 1 portr. — Dens., Bilder från revolutionen. Gamla byggnader, gamla papper. Sami. 1—4. Sthm 1909—12. 319, (1) s., 8 pl.; (3), 328 s., 11 pl.; 252, (2) s., 14 pl.; 298, (1) s., 14 pl. — Dens., Revolutionsminnen. Massdränkningarna i Nantes. Sthm 1913. 267, (1) s.


Barn:

 • Gerda, född 1866-10-30 i Stockholm. Gift där 1891-11-21 med f. d. kassadirektören i generalstabens litografiska anstalt Louis Fredrik Sebastian Schard från Lothringen, född 1860-05-06 i Mainz, död 1935-04-18 på Lidingö, begraven i Stockholm (Lidingö församling, db nr 49).
 • Johan Axel, född 1868-08-22, i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1882-10-01. Underlöjtnant vid flottan 1888-10-19. Löjtnant 1890-07-01. Reste i sept. 1893 till Afrika och erhöll anställning i Kongostatens tjänst. Död där 1894-06-06, av klimatfeber.

TAB 4

Carl Knut, (son av Johan Adolf, Tab. 2), född 1846-05-20. Kadett vid Karlberg 1860-10-06. Utexaminerad 1865-05-26. Underlöjtnant vid Göta artillerireg, s. å. 30/5. Avsked 1870. Var sedan en tid i rysk tjänst och bosatte sig därpå i Hangö. Innehar egendom i Kaukasus. Död 1932 (a,12). Gift 1:o 1872-11-21 i S:t Petersburg med Vilhelmina Lazarew, född 1854-04-10, död 1880-01-06 i Kisko socken, i Åbo län, dotter av Carl Lazarew. Gift 2:o 1884-05-31 i S:t Petersburg med Emma Elisabet Dorotea Michelson, från henne skild, dotter av apotekaren Vilhelm Schloss och Susanne Schott-Michelson. Karl Knut fick utav Tsar Nicholaj II en Barontitel.

Barn:

 • 2. Knut Vilhelm Casimir, född 1885-05-12 i Hangö. Död 23/6 1949 i Boenos Aires, Argentina. Adopterade sin systerson, Marion Szuch - son till Stanislav Florian Adam Szuch, 1927 på släkten Bienkowskis gods i nuvarande Ukraina, för att namnet Börtzell inte skulle dö ut med honom. Gift med grevinnan Maria Teresa von Naruzscewicz, född 1891-12-06 i Suvalk i Polen. Död 22/8 1949 i Boenos Aires, Argentina.
 • 2. Margareta, född 1886-07-10 i Hangö.
 • 2. Elsa Ulrika, född 1888-05-01 i Hangö. Död 1934-05-04 i Warszawa och begraven på evangeliska kyrkogården därstädes. Gift 1910-05-01 i Libau (nuvarande Ljepaja) med civilingenjören, godsägaren, Baron Stanislav Florian Adam Szuch, Batorsag, född 1878-05-04 i Warszawa. Se vidare familjerna Szuch och von Börtzell-Szuch *).


Börtzell i Australien,

En tidigare obekant notering, Man kan bara spekulera, Ingenting är tidigare bekant inom familjen om dessa personer eller detta tillägg av vårt efternamn i familjen Aagards släkt.

On 13 November 1920, Eileen Harwood from New South Wales, Australia,married Russian-born interpreter Samuel Bortzell, who enlisted with the 17th Battalion of the Australian Imperial Force on 30 January 1915 and served at Gallipoli and in France. After a bomb exploded near Private Bortzell at Gallipoli on 4 November 1915, he was unable to speak or see for days. He was also wounded in action while serving in France.

  • ).January 1918, Group of No 6 Officer Cadet Battalion in front of Trinity College, Oxford, UK. Identified are among other: 138 Gunner ( 366A Cpl (later Lt) Nikolai Bortzell Aagaard, 1st Machine Gun Bn. Ref: Australian Imperial Army archives.

A possible reason to keep his mother's maiden name might be that he wanted to make a difference in heritage to remaining descendants from former marriage on his father's side (Tab 2,Aage Aagaard ). He should therefore be respected for his deeds during his lifetime in our family, as well as his own. See also link **: https://rslvirtualwarmemorial.org.au/explore/people/190228


Se vidare sidan Adelsvapen: ""von Börtzell-Szuch""

Källor

Riddarhusets Adelskalender.

Skatteverkets Folkbokföring.

 • ) "Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach (Warszawa, wydawnictwo i druk Zakłady Graficzne Galewski i Dau, 1934) Tom 2, sid 90-92. På svenska: Polska familjer med utländskt påbrå boende i Warszawa med omnejd (Warszawa förlag o tryck Grafiska Förlaget Galewski & Dau, 1934). Band 2, sid 90 - 92.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.